Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1656

Bron: Morgenboeken Hillegom 1656
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1656
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650c
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Tussen afbeelding 101 en 102 ontbreekt een pagina.

Hillegum
Doubelt vant mergen bouck voor het schrickel jaer 1656.

Hier begint de banne van Hillegum gemeten int particulier bij Sijmon Mees van Eedame geswooren lantmeter van Rijnlant int jaer xv & xliiii inde maenden van januario en februario door bevel van mijn heeren den hoge heemraden van Rijnlandt ende is te weten, als daer niet dan eender naem genomten wert dat dan die eigenaer selffs die bruijcker is ende als daer geen plaets eerst staet waer die persoonen woonachtich zijn soo ist te verstaen dat zij inden voornomden banne woonachtich sijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant van die Santlaen suijtwaerts tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den Heerwech.
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, land 1 (6,8113 ha), Afb. 77
00-00-1656 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 77
00-00-1656 - Jacob van Alckemade, land 3 (1,3140 ha), Afb. 77
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Engel Dirks, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 77
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 5 (3,8157 ha), Afb. 78
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 6 (4,3961 ha), Afb. 78
00-00-1656 - van der Nath, Cornelis Thijse, de erfgenamen, land 7 (1,8589 ha), Afb. 78
00-00-1656 - Sijmon Jans, Cornelis Thijse, land 8 (1,7368 ha), Afb. 78
00-00-1656 - Maerten Stoffels, Jeronimus Coeijmans, land 9 (1,2771 ha), Afb. 79
00-00-1656 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 79
00-00-1656 - juffrouw, Dirk de Vries, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 79
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 12 (0,9606 ha), Afb. 79
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 13 (0,9166 ha), Afb. 80
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 14 (3,2183 ha), Afb. 80
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 15 (1,7042 ha), Afb. 80
00-00-1656 - Jan Wanten, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 80
00-00-1656 - de stad Haarlem, land 17 (4,4316 ha), Afb. 81
00-00-1656 - Daniel Cambi, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 81
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 19 (3,6185 ha), Afb. 81
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha), Afb. 81
00-00-1656 - Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 82
00-00-1656 - Mees Pieters, land 21b (1,3878 ha), Afb. 82
00-00-1656 - Pieter Schaap, Corn Jans, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 82
00-00-1656 - Catharina van Rijn, Floris Pieters, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 82
00-00-1656 - Willem Cornelise, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 82
00-00-1656 - Maerten Stoffels, Jeronimus Coeijmans, land 24 (2,75 ha), Afb. 82
00-00-1656 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 83
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 26 (2,0959 ha), Afb. 83
00-00-1656 - Frans Jans Meerman, Cornelis Jacobs, land 27 (8,3013 ha), Afb. 83
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 83
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b (2,0632 ha), Afb. 83
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 84
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 84
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 84
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, land 31b (2,4833 ha), Afb. 84
00-00-1656 - Pieter Schaap, Corn Jans, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 84
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 84
00-00-1656 - Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha), Afb. 85
00-00-1656 - jonkheer, Cornelis Thijse, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 85
00-00-1656 - David de Wattijn, Jan Adriaans van Bredenrode, land 35 (1,6347 ha), Afb. 85
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 85
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha), Afb. 86
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 38 (1,5495 ha), Afb. 86
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 86
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 86
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jans Wittekaas, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 87
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 87
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 87
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45 (8,6447 ha), Afb. 88
00-00-1656 - Frans Jans Meerman, Cornelis Jacobs Wittekaas, land 46 (1,1352 ha), Afb. 88
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 88
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 88
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 89
00-00-1656 - Frans Jans Meerman, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 50 (1,6233 ha), Afb. 89
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 89
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 89
00-00-1656 - Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 90
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 90
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 90
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 (0,9081 ha), Afb. 90
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 (2,2661 ha), Afb. 90
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 57 (6,8326 ha), Afb. 91
00-00-1656 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 58 (3,898 ha), Afb. 91
00-00-1656 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 59 (0,7506 ha), Afb. 91
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 91
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 91
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 92
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 92
00-00-1656 - d'here Opstraten, Jan Adriaans van Bredenrode, land 63 (1,4502 ha), Afb. 92
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 64 (1,4729 ha), Afb. 92
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 (1,48 ha), Afb. 93
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 66 (1,4658 ha), Afb. 93
00-00-1656 - Claes Cornelis, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 93
00-00-1656 - Jan Mees, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 93
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 68 (1,4757 ha), Afb. 93
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 69 (2,8465 ha), Afb. 94
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 70 (1,0926 ha), Afb. 94
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 71 (0,6655 ha), Afb. 94
00-00-1656 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 72 (2,3939 ha), Afb. 94
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 95
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 95
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 95
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 95
00-00-1656 - Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 96
00-00-1656 - jonkheer, Jan Adriaans van Bredenrode, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 96
00-00-1656 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 96
00-00-1656 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 96
00-00-1656 - Cornelis Jacobs Drooch, Anna Meesse, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 97
00-00-1656 - Jan Jans Beuijck, Jacob claes Langevelt, land 82 (2,5897 ha), Afb. 97
00-00-1656 - de wed, Jan Jacobs Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 97
00-00-1656 - de Pijnssen, land 84 (6,0379 ha), Afb. 97
00-00-1656 - de Pijnssens, de wed, Gerrit Lauris, land 85 (1,7085 ha), Afb. 98
00-00-1656 - de Pijnssens, Gerrit Lauris, Claes Lauris, land 86.1 (5,1794 ha), Afb. 98
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 98
00-00-1656 - Jan Vuijst, land 86.3 (1,1352 ha), Afb. 98
00-00-1656 - Hendrick Jans Croon, de erffgen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 98
00-00-1656 - Pijnssens, Cornelis Jacobs, de erffgen, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 98
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 98
00-00-1656 - Gerrit Lauris, Pijnssens, de erffgen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 99
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 99
00-00-1656 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Cornelis Jooste van Diest, land 91 (1,0898 ha), Afb. 99
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 92a (4,4472 ha), Afb. 99
00-00-1656 - Jan Adriaans Langevelt, land 92b (1,3395 ha), Afb. 99
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 93 (1,8035 ha), Afb. 100
00-00-1656 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, land 94 (1,8149 ha), Afb. 100
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 95 (2,5116 ha), Afb. 100
00-00-1656 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 100
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 101
00-00-1656 - Claas Dirks Langevelt, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 101
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 98 (6,0337 ha), Afb. 101
00-00-1656 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Cornelis Jooste van Diest, land 99 (0,8883 ha), Afb. 101
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 101
00-00-1656 - de wed, Jacob Langevelt, land 101 (2,5712 ha), Afb.
00-00-1656 - Cornelis Prs Glas, land 101 b x hont
00-00-1656 - Jan Jacobs, land 102 (2,4989 ha), Afb.
00-00-1656 - land 103 vii x roeden, Afb.
00-00-1656 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, land 104, Afb.
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 102
00-00-1656 - Pijnssens, Gerrit Lauris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 102
00-00-1656 - de wed., Willem van Loo, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 102
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 102
00-00-1656 - Jan Vogel, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 102
00-00-1656 - Claas Dirks Langevelt, Dirck Jans van Langevelt, land 108 (1,1281 ha), Afb. 102
00-00-1656 - de wed., Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 109 (0,867 ha), Afb. 103
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha), Afb. 103
00-00-1656 - Jan Vogel, Jacob Jacobs, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 103
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 103
00-00-1656 - Sijmen Jan Damis, Jacob Dammese Langevelt, land 112 (0,9578 ha), Afb. 103
00-00-1656 - de secritaris, Dirk Philips van Larum, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 104
00-00-1656 - van der Burch, Jan Barsse, d' erffgen, land 114 (1,6772 ha), Afb. 104
00-00-1656 - van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, land 115 (1,5566 ha), Afb. 104
00-00-1656 - Govart, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 104
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 104
00-00-1656 - Cornelis van Hout, Jan Meesse, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 104
00-00-1656 - joff Loo, Adriaan Crijns, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 104
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, land 117 (1,2955 ha), Afb. 105
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 105
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 105
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 105
Vosselaen tot Lisse: Andere percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende van die Vosselaen suijtwaert vande banne van Lisse bij suijtoosten den Heerewech tot die banne van Vennep thoe.
00-00-1656 - Jan Vogel, land 121 (1,5708 ha), Afb. 106
00-00-1656 - Jan Barssen, land 122a iiii 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1656 - Jan Backer, Jan Vogel, land 122b iiii 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1656 - Cornelis van Houth, Corn Jooste, land 122c ii 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1656 - Jan Vogel, Gerardts, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 106
00-00-1656 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 107
00-00-1656 - Johan Vogel, Cornelis Coerts, land 125 (0,9989 ha), Afb. 107
00-00-1656 - Jan Vogel, Cornelis Coerts, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 107
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 107
00-00-1656 - Annetje Meese, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 107
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 107
00-00-1656 - wed, Sijmon Claes, Claes Sijmons, Floris Louwen land land 126.5 (2,4123 ha), Afb. 107
00-00-1656 - Jan Vogel, Corn Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 107
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 108
00-00-1656 - Cornelis Jooste van Diest, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 108
00-00-1656 - land 130 (0,9564 ha), Afb. 108
00-00-1656 - Cornelis Jooste van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 108
00-00-1656 - Jan Vogel, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans, land 132 (3,373 ha), Afb. 109
00-00-1656 - Engel Dirks, land 133 (2,7117 ha), Afb. 109
00-00-1656 - van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 109
00-00-1656 - Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 109
00-00-1656 - Cornelis van Hout, Cornelis Joostens, land 136 (0,5917 ha), Afb. 110
00-00-1656 - Verwer, Claes Sijmens, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 110
00-00-1656 - Verwer, Claes Sijmens, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 110
00-00-1656 - Verwer, Claes Sijmens, land 137.3 (1,348 ha), Afb. 110
00-00-1656 - Jacob Cornelise Rous, Adriaan Franse Kies, land 137.4 (0,5676 ha), Afb. 110
00-00-1656 - land 138 iii morgen, Afb. 110
00-00-1656 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 110
00-00-1656 - wed., Sijmen Claes, Claes Sijmons, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 111
00-00-1656 - Leendert Aelberts, Maarten Cornelis, Lenaert Aelberts, Willem Jans, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 111
00-00-1656 - Jacob Pieters, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 111
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 111
00-00-1656 - Jan Jans, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 111
00-00-1656 - Jacob Pieters, land 142b (0,5676 ha), Afb. 111
00-00-1656 - de wed., Jan Pr willem Thijs, land 143 (0,2909 ha), Afb. 111
00-00-1656 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 112
00-00-1656 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145a ii hont, Afb. 112
00-00-1656 - Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b cl roeden, Afb. 112
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 145c vi hont l roeden, Afb. 112
00-00-1656 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145d vi hont, Afb. 112
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 112
00-00-1656 - de Pastoor, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 112
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 112
00-00-1656 - Corn van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 112
00-00-1656 - Hans van Loon, Corn Joostens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 113
00-00-1656 - Hans van Loon, Corn Joostens, land 149 (0,7762 ha), Afb. 113
00-00-1656 - Hans van Loon, Cornelis Joosten, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 113
00-00-1656 - Jan Vogels, Jacob Jansz, de kinderen, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 113
00-00-1656 - Lenaert Aelberts, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 113
00-00-1656 - Jan Pieters, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 113
00-00-1656 - Pr Maerts, Jan Pieters, land 152 (0,2525 ha), Afb. 114
00-00-1656 - dn Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 114
00-00-1656 - dn Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 154 (0,227 ha), Afb. 114
00-00-1656 - jonchr Nieuburch, Jan Pieters, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 114
00-00-1656 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 (0,2341 ha), Afb. 115
00-00-1656 - Aelbert Jans, Francoijs Valck, land 158 (1,822 ha), Afb. 115
00-00-1656 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 (0,3079 ha), Afb. 115
00-00-1656 - Jacob Caerls, land 160 (0,5009 ha), Afb. 115
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 161 (1,2345 ha), Afb. 116
00-00-1656 - Jan Vogel, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha), Afb. 116
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 116
00-00-1656 - Jan Vogel, land 164.3 (1,348 ha), Afb. 116
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 164.4 (1,0401 ha), Afb. 116
00-00-1656 - Floris Huijberts, land 165 (0,7989 ha), Afb. 117
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 166 (3,2921 ha), Afb. 117
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 167 (1,6333 ha), Afb. 117
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 168 (0,3604 ha), Afb. 117
00-00-1656 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 118
00-00-1656 - Anna Wijmer, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 118
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 118
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 171 (0,8514 ha), Afb. 118
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 172 (0,8429 ha), Afb. 118
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 173 (1,2771 ha), Afb. 119
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 (1,1465 ha), Afb. 119
00-00-1656 - Aelbert Jans, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 119
00-00-1656 - schoudt Romeijn, land 176.1 (1,2317 ha), Afb. 119
00-00-1656 - Matheus Bake, Aelbert Jans, land 176.2 (1,2317 ha), Afb. 119
00-00-1656 - Jacob Caerle, Jan Six, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 120
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 178 (5,1085 ha), Afb. 120
00-00-1656 - Anna Dirks, Jan Pieters, Willem Arijes, land 179 (1,8589 ha), Afb. 120
00-00-1656 - Hans van Loon, land 180 (0,823 ha), Afb. 120
00-00-1656 - Hans van Loon, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 121
00-00-1656 - Jan Six, Jacob Caerle, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 121
00-00-1656 - Outgert Pieters, Corn Bouwens, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 121
00-00-1656 - Jan Six, Jacob Caerle, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 121
00-00-1656 - Leendert Aelberts, land 183b x hont, Afb. 121
00-00-1656 - Anna Wijmer, Jan Six, Willem Adriaens, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 121
00-00-1656 - Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 122
00-00-1656 - Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 122
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 122
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 122
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 188 (1,0131 ha), Afb. 122
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 189 (0,7038 ha), Afb. 123
00-00-1656 - Anna Wijmer, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 123
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 123
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 123
00-00-1656 - Jan Six, Jacob Cornelise Rous, land 193 (2,1228 ha), Afb. 124
00-00-1656 - Anna Wijmer, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 124
00-00-1656 - wed., Lenert Meesse, Gijsbert Borst, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 124
00-00-1656 - Hendrick Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 124
00-00-1656 - Hendrick Meesse, land 196 (1,8035 ha), Afb. 124
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 197 (1,8319 ha), Afb. 125
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 198 (2,154 ha), Afb. 125
00-00-1656 - Willem Adriaens, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 125
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 200 (0,051 ha), Afb. 125
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 201 (0,7095 ha), Afb. 126
00-00-1656 - Willem Adriaens, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 126
00-00-1656 - Gijsbert Cornelise van Zijp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 126
00-00-1656 - Gijsbert Cornelise van Zijp, land 204 (1,419 ha), Afb. 126
00-00-1656 - Crijn Leenderts, Gijsbert Corn Borst, land 205 (1,2544 ha), Afb. 127
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 127
00-00-1656 - Jacob Cornelise Rous, Floris Huijberts, land 207 (2,9132 ha), Afb. 127
00-00-1656 - mr d'heere Sijpesteijn, Jacob Caerle, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 127
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 128
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 128
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 128
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 128
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans Hits, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 129
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, Jacob Kaere, de Koekamp/ het Lageland/ Albert Meese Koekamp land 214 (7,0596 ha), Afb. 129
00-00-1656 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 129
00-00-1656 - Michiel Dielofs, land 216 (0,8911 ha), Afb. 129
00-00-1656 - d'here Sijpesteijn, Jacob Kaerle, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 130
00-00-1656 - Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 130
00-00-1656 - Lenaert Engels, land 219.1 (2,1285 ha), Afb. 130
00-00-1656 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 130
00-00-1656 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 130
00-00-1656 - Jan Meesse, land 220 (2,1285 ha), Afb. 130
00-00-1656 - Leendert Aelberts, land 221 (1,5793 ha), Afb. 131
00-00-1656 - Floris Huijberts, land 222 (1,0444 ha), Afb. 131
00-00-1656 - Floris Huijberts, land 223 (0,6243 ha), Afb. 131
00-00-1656 - Floris Huijberts, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 131
00-00-1656 - Jan Six, Jan Adriaans van Bredenrode, land 225 (1,6843 ha), Afb. 132
00-00-1656 - Jacob Cornelise Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 132
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, Jacob Cornelise Rous, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 132
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Pr Corn van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 132
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis, land 229 (0,8386 ha), Afb. 133
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 230 (5,2787 ha), Afb. 133
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 231 (1,1494 ha), Afb. 133
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 232 (0,6499 ha), Afb. 133
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 134
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 134
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 134
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 134
00-00-1656 - van der Linde, Jeronimus Coeijmans, land 237 (0,5676 ha), Afb. 135
00-00-1656 - Adriaan Claase Schenaert, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 135
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noordtwaerts tot Grietenbreggen toe.
00-00-1656 - Pieter Cornelise Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 135
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 135
00-00-1656 - Pieter Cornelise Son, land 240.3 (2,7671 ha), Afb. 135
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 240.4 (5,6179 ha), Afb. 135
00-00-1656 - Pieter Cornelise Son, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 136
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 241.2 (3,0452 ha), Afb. 136
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 242 (8,2999 ha), Afb. 136
00-00-1656 - Pr Gerrits, het Oude Manhuijs, land 243 (5,5938 ha), Afb. 136
00-00-1656 - Pr Gerrits, het Oude Manhuijs, land 244 (6,4878 ha), Afb. 136
00-00-1656 - Pieter Gerrits, het Oude Manhuijs, land 245.1 (1,8447 ha), Afb. 137
00-00-1656 - Anna Dirks, Gerrit Meese, land 245.2 (1,5893 ha), Afb. 137
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Arijen Jans Hits, de Haverweij land 248a vii morgen vii roeden, Afb. 137
00-00-1656 - land 248 (3,2226 ha), het Oude Manhuijs, Afb. 137
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de Haverweij land 248c i morgen i hont, Afb. 137
00-00-1656 - land 249 (12,7939 ha), Afb. 138
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, land 250a ii morgen, Afb. 138
00-00-1656 - Claes Gerrits van s'Gravemade, land 250b ii morgen iii hont, Afb. 138
00-00-1656 - Willem Croon, land 250c ii morgen iii hont, Afb. 138
00-00-1656 - joff Bosvelt, land 250d ii morgen, Afb. 138
00-00-1656 - Maerten Corn, land 250e ii morgen, Afb. 138
00-00-1656 - Cornelis Jacobs, land 250f ii morgen, Afb. 138
00-00-1656 - Willem Jans Croon, land 251 (2,5542 ha), Afb. 138
00-00-1656 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 252 (2,5542 ha), Afb. 138
00-00-1656 - Willem Jans Croon, Lijsbeth Jans, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 139
00-00-1656 - d' heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 139
00-00-1656 - Michiel de With, Claes Dircxs, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 139
00-00-1656 - Frans Barends Koussebant, Henrick Meesse, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 139
00-00-1656 - Jan de With, land 256b x hont, Afb. 139
00-00-1656 - wed, Pr Borst, Jacob Pieters, land 256c xi hont, Afb. 139
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 257 ix morgen v hont xx roeden
00-00-1656 - Huijch Engels, Jan Pieters, land 258 ii morgen ii hont xliiii roeden
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 259 xi hont xl roeden
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 260 x hont xxv roeden
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 261 xxvii morgen xxii roeden
00-00-1656 - Jan Backer, Gerrit Simons Maijster, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 141
00-00-1656 - Gerrit Simons Maijster, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 141
00-00-1656 - Bosschert, Gerrit Sijmens, land 263.1 (0,4257 ha), Afb. 141
00-00-1656 - Jan Backer, Gerrit Sijmens, land 263b (4,3989 ha), Afb. 141
00-00-1656 - Jan de With, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 141
00-00-1656 - Koussebant, Dirck Lauris, land 265 (5,6151 ha), Afb. 142
00-00-1656 - Claes Gerrits van s'Gravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 142
00-00-1656 - Claes van Deijl, land 267a (1,8447 ha), Afb. 142
00-00-1656 - Pr Sijmons, d Graeffvel, land 267b (0,5676 ha), Afb. 142
00-00-1656 - Dirck Frans, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 142
00-00-1656 - Claes van Deijl, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 142
00-00-1656 - Claes van Deijl, land 269 (2,9274 ha), Afb. 143
00-00-1656 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 270 (6,3345 ha), Afb. 143
00-00-1656 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 271 (1,2416 ha), Afb. 143
00-00-1656 - Claes Gerrits van s'Gravemade, land 272 (5,8989 ha), Afb. 143
00-00-1656 - Pieter Lamberts Wouters, Jacob Jans Croon, land 273a iii morgen iii hont, Afb. 144
00-00-1656 - Jan Vogel, Pieter Dirks, land 273b iii morgen iii hont, Afb. 144
00-00-1656 - Jacob Jans Croon, land 274a (2,2704 ha), Afb. 144
00-00-1656 - Dirck Pieters, land 274b (2,2704 ha), Afb. 144
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 144
00-00-1656 - Maartje Pieters Oudaen, Jan Gerrits van Sgravemade, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 144
00-00-1656 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Jacob Claase Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 145
00-00-1656 - Meijnaert Claes, Corn Meijnaerts, land 278a iii morgen iiii hont l roeden, Afb. 145
00-00-1656 - Jacob Claes, land 278b xi hont lxxv roeden, Afb. 145
00-00-1656 - d'heer Thielt, land 278c iiii morgen 3 hont x roeden, Afb. 145
00-00-1656 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, land 279 vii morgen iiii hont xcvi roeden, Afb. 145
00-00-1656 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 280 (4,0981 ha), Afb. 145
00-00-1656 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 281 (4,2741 ha), Afb. 146
00-00-1656 - Arij Maartens Duijndam, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 146
00-00-1656 - Adriaen Maertens, Maria de Wael, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 146
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, land 283 (4,7906 ha), Afb. 146
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 146
00-00-1656 - land 285 (6,3856 ha), Afb. 147
00-00-1656 - land 286 (1,4899 ha), Afb. 147
00-00-1656 - Frans Kies, Pieter Dirks, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 147
00-00-1656 - Bartholomeus Pouwels, land 288a ii morgen xxvi roeden, Afb. 147
00-00-1656 - Jan van Nes, Jacob Hendricxs, land 288b ii morgen iii hont, Afb. 147
00-00-1656 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen iii hont l roeden, Afb. 147
00-00-1656 - joff Wael, Claes Lauris, land 288d ii morgen iii hont, Afb. 147
00-00-1656 - Arij Maartens Duijndam, Claes Lauris, land 289 (2,2108 ha), Afb. 148
Suijtwaerts van de Weligen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vanden Weligen Berch suijtwaerts tot de wildernisse bij westen den Heerewegh tot de wildernisse toe. De correctie hier naer in margine is geschiet overmits de snootheijt & hoochte vande landen daar omme die gemindert sijn.
00-00-1656 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 148
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 291 (2,5542 ha), Afb. 148
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 292 (0,5676 ha), Afb. 149
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 293 (0,6555 ha), Afb. 149
00-00-1656 - Floris Corn van Wessen, land 294b (0,4257 ha), Afb. 149
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 294a (0,4611 ha), Afb. 149
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffelicheijt, land 295 (1,419 ha), Afb. 149
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 296 (0,3008 ha), Afb. 150
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 297 (0,5151 ha), Afb. 150
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 298 (2,1441 ha), Afb. 150
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 150
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Adriaans van Bredenrode, land 300 (1,1863 ha), Afb. 151
00-00-1656 - Jan Arijens, land 301 (0,3831 ha), Afb. 151
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 151
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 151
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 152
00-00-1656 - Claas Dirks Langevelt, t' gasthuijs tot Haerlem, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 152
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 152
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, land 306 (1,9156 ha), Afb. 152
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 307 (1,0146 ha), Afb. 152
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, Jan Arijens, land 308 (2,8891 ha), Afb. 153
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 309 (2,7216 ha), Afb. 153
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 310 (2,3357 ha), Afb. 153
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 311 (0,9081 ha), Afb. 153
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffelicheit, land 312 (1,0557 ha), Afb. 154
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffelicheit, land 313 (3,8881 ha), Afb. 154
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 154
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 315 (4,6544 ha), Afb. 154
00-00-1656 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 155
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 317 (9,5784 ha), Afb. 155
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 318 (0,017 ha), Afb. 155
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 319 (6,5275 ha), Afb. 155
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 320 (0,5676 ha), Afb. 156
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 321 (0,9365 ha), Afb. 156
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 156
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 156
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Jan Jans Beuijck, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, land 325 (1,7737 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 326a (1,419 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Claes Dircxs, land 326c (2,4833 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Pijnssens, Gerrit Lauris, erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 157
00-00-1656 - Abraham van der Burch, land 328.1 (1,2771 ha), Afb. 158
00-00-1656 - Abraham van der Burch, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 158
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 329 (3,8313 ha), Afb. 158
00-00-1656 - joff Burch, land 330 (1,6914 ha), Afb. 158
00-00-1656 - Abraham van der Burch, land 331 (0,796 ha), Afb. 158
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 332 (0,2838 ha), Afb. 159
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 159
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 334 (0,7833 ha), Afb. 159
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 159
00-00-1656 - Jacob Claes, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 159
00-00-1656 - land 336 (0,6172 ha), Afb. 160
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 160
00-00-1656 - Jacob Claes, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 160
00-00-1656 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 338a iiii morgen, Afb. 160
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 338b iiii morgen iii hont xc roeden, Afb. 160
00-00-1656 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 160
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Cornelis Jooste van Diest, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 161
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Cornelis Jooste van Diest, land 340.2 (1,2771 ha), Afb. 161
00-00-1656 - Jan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 161
Westen aen den Heerewech: Ander percelen landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allertszoons huijs bij westen aen den Heerewech tot den eijnde van dat dorp voors tot Cornelis Henricxzoon krogt incluijs.
00-00-1656 - land 341 (0,3689 ha), Afb. 161
00-00-1656 - land 342 (0,1419 ha), Afb. 161
00-00-1656 - land 343 (0,8514 ha), Afb. 162
00-00-1656 - land 344 (0,6073 ha), Afb. 162
00-00-1656 - land 345 (0,8514 ha), Afb. 162
00-00-1656 - Hendrick Meeus, land 346 (0,6811 ha), Afb. 162
00-00-1656 - land 347 (0,2838 ha), Afb. 163
00-00-1656 - land 348 (0,6669 ha), Afb. 163
00-00-1656 - land 349 (0,227 ha), Afb. 163
00-00-1656 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 163
00-00-1656 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 164
00-00-1656 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 164
00-00-1656 - land 353 (0,8939 ha), Afb. 164
00-00-1656 - land 354 (1,2302 ha), Afb. 164
00-00-1656 - land 355 (0,6896 ha), Afb. 165
00-00-1656 - land 356 (1,0798 ha), Afb. 165