Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1600

Bron: Morgenboeken Hillegom 1600
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1600
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Tussen afbeelding 182 en 183 ontbreekt een pagina.

Hillegom 1600
Dese naebescreven morsentalen van Hillegom zijn overgeset inde jaere sestien hondert opten naeme van eijgenaers @ bruijckers gelijck hier naer volgen is ???? gestelt de oude naemen opte oude ?? van morgentalen
Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus van Edamme gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv & xliiii inde maenten van januarij & februarije duer bevel van mij heeren den hoogen heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer niet enen naeme genoempt bij wert dat dan die eigenaers selffs die bruijckers zijn ende als daer geen plaetse genoemt staet waer de persoonen woonachtich zijn zoe is te verstaen dat zij in dese voornoemde banne woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant van Santlaen zuijtwert tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den heere Heerwech.
00-00-1600 - Katrijn van Berckenrode, Pieter Dirks, land 1 (6,8113 ha), de erfgenamen, Afb. 174
00-00-1600 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 174
00-00-1600 - Jan, land 3 (1,3140 ha), de stad Haarlem, Afb. 174
00-00-1600 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 174
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 5 (3,8157 ha), Afb. 174
00-00-1600 - Vincent van Lockhorst, Huijbert Cornelise, land 6 (4,3961 ha), de Erfgenamen, Afb. 174
00-00-1600 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha), Afb. 174
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 (1,7368 ha), Afb. 174
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Krijn Adriaans, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Krijn Adriaans, Dirk Adriaans Bommer, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Jacob Pieters, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Krijn Adriaans, Adriaan van Berckenrode, land 12 (0,9606 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 13 (0,9166 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 14 (3,2183 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Bastiaan Cornelise, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem, Afb. 175
00-00-1600 - land 15 (1,7042 ha), Afb. 175
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), de stad Haarlem, Afb. 176
00-00-1600 - Dirk Maartens, Haas Jans Verwer, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 176
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, land 18 (1,8191 ha), de stad Haarlem, Afb. 176
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 19 (3,6185 ha), Afb. 176
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, land 20 (2,6209 ha), Afb. 176
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, Cornelis Gerrits van Langevelt, Marijtgen Gerrijtsdr, land 21 (3,6312 ha), Afb. 176
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 176
00-00-1600 - Adriaan Cornelise Bramer, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 176
00-00-1600 - Dirk Adriaans Bommer, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stad Haarlem, Afb. 176
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha), Afb. 176
00-00-1600 - Bastiaen, land 25 (0,9138 ha), de stad Haarlem, Afb. 177
00-00-1600 - Willem van Berckenro, Albert Jans, land 26 (2,0959 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 27 (8,3013 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, land 28 (3,0949 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Adriaan Cornelise Bramer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Adriaan Cornelise Bramer, land 30 (0,8201 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Jacob Gerrits Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Pieter Wouters, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 177
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Cornelis Jacobs, land 33 (1,1068 ha), Afb. 178
00-00-1600 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 178
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 178
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 178
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, land 37 (1,2373 ha), Afb. 178
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, land 38 (1,5495 ha), Afb. 178
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), de Erfgenamen, Afb. 178
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Wouters, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Erfgenamen, Afb. 178
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Erfgenamen, Afb. 179
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 44 (3,0225 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Lijsbet Claase, Jan Hendriks, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Pieter Simons, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Dirk Maartens, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 47 (0,5789 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 48 (2.9629 ha), Afb. 179
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 49 (1,1096 ha), Afb. 180
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 180
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, land 51 (0,1376), Afb. 180
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 52 (0,6868 ha), Afb. 180
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 (0,21 ha), Afb. 180
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 180
00-00-1600 - Adriaan Cornelise Bramer, land 54.2 (1,419 ha)
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, land 55 (0,9081 ha), Afb. 180
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, land 56 (2,2661 ha), Afb. 180
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 57 (6,8326 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 58 (3,898 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 59 (0,7506 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Hillegont Maertensdochter, land 60 (1,4247 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Lijsbet van Dorp, Dirk Jans Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Daandel Cornelise, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 (1,4502 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Dirk Maartens, Jan jans Verwer, de erfgenamen, land 64 (1,4729 ha), Afb. 181
00-00-1600 - Jan Gerrits Wiltschut, land 65 (1,48 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 66 (1,4658 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Jan Gerrits, Dirck Maerts, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 68 (1,4757 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 69 (2,8465 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 70 (1,0926 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 71 (0,6655 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Jeroen Jacobs, land 72 (2,3939 ha), Afb. 182
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb.
00-00-1600 - Adriaan Cornelise Bramer, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb.
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), de erfgenamen, Afb.
00-00-1600 - Adriaan Cornelise Bramer, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb.
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb.
00-00-1600 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb.
00-00-1600 - Jan Dammese, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb.
00-00-1600 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb.
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 183
00-00-1600 - Albert Jans, land 82 (2,5897 ha), Afb. 183
00-00-1600 - Claas Meinderts, Wouter Gerrits Cort, Willem Meinderts, de erffinen, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 183
00-00-1600 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Laurens Hendriks, Frans Florise, land 84 vi morgen i 1/2 hont, Afb. 183
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, Adam Michiels, de erfgenamen, land 85 ii morgen iiii roeden, Afb. 183
00-00-1600 - Hendrik Jans, Adriaan Jans Blocken, Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 86 (1,6333 ha), Afb. 183
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 183
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 88 (8,9413 ha), Afb. 183
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, Cornelis, Pieter Cornelise Knickoet, de erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Huich Corse, land 91 (1,0898 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Adam Michiels, Brechen Claesdr, land 92 (5,9216 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 93 (1,8035 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Cornelis Baarts, Krijn Adrijaens, land 94 (1,8149 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 95 (2,5116 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Frans Florise, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 184
00-00-1600 - Jan Claase, Nanninck Cornelis, land 97 (4,1691 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, land 98 (6,0337 ha), de erfgenamen, Afb. 185
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Jans Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Brechte Claes, land 101 (2,5712 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Jacob van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Dirk Jans Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 185
00-00-1600 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 105 (1,6006 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, de erfgenamen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Frans Florise, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Dammes Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 107.2, Afb. 186
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 (1,1281 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 109 (0,867 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 (0,8883 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Jacob Gerrits van Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Adrijaen Henricxs, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha), Afb. 186
00-00-1600 - Frederick Deijman, Frans Florise, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 187
00-00-1600 - Dirck Aalberts, Huich Corse, land 114 (1,6772 ha), Afb. 187
00-00-1600 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha), Afb. 187
00-00-1600 - Frans Florise, land 116a viii hont, Afb. 187
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont, Afb. 187
00-00-1600 - Jan Willems Steven, land 116c, Afb. 187
00-00-1600 - Assendelt, land 116d vi hont l roeden, Afb. 187
00-00-1600 - Laurens Hendriks, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 187
00-00-1600 - Jan Dammese, land 117 (1,2955 ha), Afb. 187
00-00-1600 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 187
00-00-1600 - Pieter Cornelise Knickoet, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 187
00-00-1600 - Wolter van der Lauwijck, Engel Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 187
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelven banne beginnende van die Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoesten den Heeren wech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1600 - Lijsbet Claase, land 121 (1,5708 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Adrijaen Jans, Willem Jans, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Laurens Hendriks, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Claas Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 125 (0,9989 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 126a (2,2704 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Jacob Willems Visscher, land 126b (3,4056 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Pieter Maerts, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Pieter Maerts, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 188
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Dirk Jans Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Daandel Cornelise, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Dirk Jans Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 131 (0,911 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Adrijaen Jacobsdr, Marijtje Jacobs, land 132 (3,373 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Cornelis Andriese, land 133 (2,7117 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Lijsbet Claase, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Claas Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 189
00-00-1600 - Claas Huijchs van Hout, land 136 (0,5917 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, land 137 (0,6357 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Jacob Willems Visscher, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Simon Alberts, land 141 (0,6201 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Lijsbet Claase, land 142 (0,7208 ha), Afb. 190
00-00-1600 - Dirck Aalberts, land 142b xx roeden, Afb. 190
00-00-1600 - Dammes Jacobs, land 143 (0,2909 ha), Afb. 190
00-00-1600 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Cornelis van Hout, land 145a ii morgen l roeden, Afb. 191
00-00-1600 - Claas Huijchs van Hout, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Marijtje Willems, land 145.3 (0,4257 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Gerrijt Gerrijts, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 191
00-00-1600 - de predicant, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Schierbrant, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Johan Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Gerrijt Werve, Gerrit Gerlofs, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Cornelis Andriese, land 149 (0,7762 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Johan Monicxs, Cornelis Andries, de erfgenamen, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Cornelis Andries, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Lijsbet Claase, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Adrijaen Baerten, land 151.3 (0,0709 ha), Afb. 191
00-00-1600 - Lijsbet Claase, land 152 (0,2525 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Anna Baerten, land 153 (0,1589 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Maddaleen Bassien, Lijsbet Claase, d erffgenaemen, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Anna Baerten, land 157 (0,2341 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 158 (1,822 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 159 (0,3079 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 160 (0,5009 ha), Afb. 192
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 161 (1,2345 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 162 (1,2771 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Jan jans Verwer, de erfgenamen, land 164.1 (1,9156 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Anna Baerten, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Jannetje Gerrits, land 165 (0,7989 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 166 (3,2921 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 167 (1,6333 ha), Afb. 193
00-00-1600 - de weduwe, Leendert Dirks, land 168 (0,3604 ha), Afb. 193
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 194
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 194
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 171 (0,8514 ha), Afb. 194
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 172 (0,8429 ha), Afb. 194
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 173 (1,2771 ha), de erfgenamen, Afb. 194
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 174 (1,1465 ha), Afb. 194
00-00-1600 - Jan Hendriks, Claes Adrijaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 194
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 176 (2,4634 ha), Afb. 194
00-00-1600 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 178 (5,1085 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Jan Hendriks, Jan Hendriks, land 179 (1,8589 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Simon Gerrits Schravema, Jannetje Gerrits, land 180 (0,823 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Hillegont Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Dirck van Huess, Cornelis Cornelise Backer, erven, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 195
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 185 (1,0827 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 187.1 (1,0642 ha), de erfgenamen, Afb. 196
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 188 (1,0131 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 189 (0,7038 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Gerrijt Florijs, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Adrijaen Jans, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Claes Sijmons, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 196
00-00-1600 - Lijsbet Claase, Jannetje Gerrits, land 193 (2,1228 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Lijsbet Claase, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 197
00-00-1600 - de weduwe, Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Claas Leenderts, land 196 (1,8035 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 (1,8319 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Pieter Claase, land 198 (2,154 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Cornelis Reijers, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 200 (0,051 ha), Afb. 197
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 201 (0,7095 ha), Afb. 198
00-00-1600 - Lendert Aernts, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 198
00-00-1600 - Dirk Spijcker, land 203 (0,6924 ha), Afb. 198
00-00-1600 - Dirck Spijcker, land 204.1 (0,7804 ha), Afb. 198
00-00-1600 - de weduwe, Leendert Dirks, land 204.2 (0,2838 ha), Afb. 198
00-00-1600 - land 205 (1,2544 ha), Afb. 198
00-00-1600 - Cornelis Reijers, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 198
00-00-1600 - Dirk Spijcker, Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha), Afb. 198
00-00-1600 - joncheer Monicxs, Jannetje Gerrits, de kinder, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 198
00-00-1600 - joncheer Monicxs, Jannetje Gerrits, de kinder, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Jannetje Gerrits, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Simon Gerrits Schravema, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Simon Gerrits Schravema, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 199
00-00-1600 - joncheer Monicxs, de schout, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), de kinder, Afb. 199
00-00-1600 - Jannetje Gerrits, Lendert Dircxs, land 214c (1,7737 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 214b (1,7737 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Jannetje Gerrits, land 214a (3,4766 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Jannetje Gerrits, land 214d vii 1/2 hont, Afb. 199
00-00-1600 - Lijsbet Claase, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 (0,8911 ha), Afb. 199
00-00-1600 - Johan Monicxs, Pieter Cornelise Knickoet, de erfgenamen, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 200
00-00-1600 - Dirck Huicgens, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 200
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Lenders, land 219 (2,242 ha), Afb. 200
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Lenders, land 220 (2,1285 ha), Afb. 200
00-00-1600 - de weduwe, Leendert Dirks, land 221 (1,5793 ha), Afb. 200
00-00-1600 - Marijtje Cornelise, land 222 (1,0444 ha), Afb. 200
00-00-1600 - Marijtje Cornelise, land 223 (0,6243 ha), Afb. 200
00-00-1600 - de schout, Machtelt van Nijenro, de Erfgenamen, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 200
00-00-1600 - Claas Leenderts, land 225 (1,6843 ha), Afb. 201
00-00-1600 - Antonis Francken, de kinderen, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 201
00-00-1600 - joncheer Monicxs, de schout, d erffgenaemen, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 201
00-00-1600 - die schout, land 228 (1,3381 ha), Afb. 201
00-00-1600 - joncheer Sijpesteijn, land 229 (0,8386 ha), Afb. 201
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 230 (5,2787 ha), Afb. 201
00-00-1600 - Dirck Adrijens Robol, land 231 (1,1494 ha), Afb. 201
00-00-1600 - Henrick Adrijaens, land 232 (0,6499 ha), Afb. 201
00-00-1600 - Henrick Adrijaens, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 202
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 234 (1,7837 ha), Afb. 202
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 235 (1,6262 ha), Afb. 202
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 236 (1,8447 ha), Afb. 202
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Leners, land 237 (0,5676 ha), Afb. 202
00-00-1600 - Claes Adrijens, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 202
Lisse tot Griete brugge: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noortwaert tot Grieten brugge thoe.
00-00-1600 - Cornelis van Hout, Bartolomeus Engels, land 239 (6,8709 ha), Afb. 202
00-00-1600 - Laurens Hendriks, Jan Hendriks, land 240.1 (4,257 ha), Afb. 202
00-00-1600 - Bartolomeus Engels, land 240b, Afb. 202
00-00-1600 - Cornelis van Hout, land 240c, Afb. 202
00-00-1600 - Bartolomeus Engels, land 241 (4,3223 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Diewer van der Laan, Bartolomeus Engels, land 242 (8,2999 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Jacob Joosten, Gerrit Florise, land 243 (5,5938 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 (6,4878 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Hendrik Cornelise, Willem Dirks, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 246 (2,2931 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 247 (2,5826 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 248 (3,2226 ha), Afb. 203
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, land 249.3 (3,4056 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Claas Maartens, land 249.4 (0,2838 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 250.13 (5,1085 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Gijsbrecht Claase, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Andrijes Adrijaens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 251 (2,5542 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 252 (2,5542 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Pieter Claes, Cornelis Jacobs, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Bartolomeus Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Claas Maartens, Adriaan Maartens, Andrijes Adrijaens, land 256 (5,1709 ha), Afb. 204
00-00-1600 - Dirck Frans, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Dirck Frans, land 258 (2,049 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Dirck Frans, land 259 (1,6176 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Dirck Frans, land 260 (1,4545 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Dirck Frans, land 261 (0,9691 ha), Afb. 205
00-00-1600 - joncheer Monicx, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Claas Leenderts, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Pieter Claase van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 (4,3989 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Claas Meinderts, Jan Hendriks, die kinderen, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 205
00-00-1600 - Jan Conicx, Gerrijt IJsbrants, Pieter Verduijn, Jan Adriaans Cort, land 265 (5,6151 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Claas Leenderts, land 267 (2,5542 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Dirck Frans, Claas Leenderts, Andrijes Adrijens, land 268 (5,5271 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Gerrijt van Ravensberg, Claas Leenderts, de wede, land 269 (2,9274 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Claas Maartens, land 270 (6,3345 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Lijsbet van Dorp, Claas Maartens, land 272 (5,8989 ha), Afb. 206
00-00-1600 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 (6,861 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Claas Maartens, Jan Hendriks, land 274 (5,4646 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Adriaan Claase, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 278.1 (4,1151 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Jan Willems Steven, land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Niesje Dirks, land 279 (6,6637 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Neeltje Pieters, land 280 (4,0981 ha), Afb. 207
00-00-1600 - Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Machtelt van Nijenrode, de Erfgenamen, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Jacob van Amerongen, Wouter Willems, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, de Erfgenamen, land 288 (8,8973 ha), Afb. 208
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha), Afb. 209
Zuijtwaert van Welegen berch: Ander percelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende vande Welegen Berch zuijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse thoe.
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Gerrits, de Erfgenamen, land 290 (1,5495 ha), Afb. 209
00-00-1600 - Willem Wouters, Cornelis Jan Gijsbrecht, land 291 (2,5542 ha), de Erfgenamen, Afb. 209
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 292 (0,5676 ha), Afb. 209
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land 293 (0,6555 ha), Afb. 209
00-00-1600 - Hendrik Jans, Adriaan Jans Blocken, land 294 (0,8868 ha), Afb. 209
00-00-1600 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha), Afb. 209
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 296 (0,3008 ha), Afb. 210
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 297 (0,5151 ha), de Erfgenamen, Afb. 210
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land 298 (2,1441 ha), Afb. 210
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 210
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 300 (1,1863 ha), Afb. 210
00-00-1600 - land 301 (0,3831 ha), Afb. 210
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Erfgenamen, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 210
00-00-1600 - Adriaan Cornelise Bramer, land 303 (3,0651 ha), Afb. 210
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, land 304 (2,5045 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Jan Dammese, t Gasthuijs, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huich Corse, de Erfgenamen, land 306 (1,9156 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 307 (1,0146 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 308 (2,8891 ha), de Erfgenamen, Afb. 211
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 309 (2,7216 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 310 (2,3357 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Adriaan Maartens, Adriaan Jans Blocken, land 311 (0,9081 ha), Afb. 211
00-00-1600 - Claas Maartens, land 312 (1,0557 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 313.1 (2,838 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Blocken, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Willem Meinderts, land 314 (1,4048 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Sijmons, de Erfgenamen, land 315 (4,6544 ha), Afb. 212
00-00-1600 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Jan Dammese, land 317 (9,5784 ha), Afb. 212
00-00-1600 - land 318 (0,017 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Dirck Huijchs, land 319 (6,5275 ha), Afb. 212
00-00-1600 - Dirck Huijchs, land 320 (0,5676 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 321 (0,9365 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Willem Pieters, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 325 (1,7737 ha), Afb. 213
00-00-1600 - den tresorijer, land 326a, Afb. 213
00-00-1600 - Jan Claase, land 326c (2,4833 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 326.2 (1,1352 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Krijn Adriaans, land 326.3 (0,1419 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Pijnssens, erffgenaemen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 213
00-00-1600 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 328a ii morgen, Afb. 214
00-00-1600 - Claas Meinderts, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Adam Michiels, land 329 (3,8313 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Claas Meinderts, land 330 (1,6914 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Adam Michiels, land 331 (0,796 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Jan Dammese, land 332 (0,2838 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Jan Dammese, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Willem Meinderts, land 334 (0,7833 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 214
00-00-1600 - Jan Adriaans Cort, land 336 (0,6172 ha), Afb. 215
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 337 (3,6894 ha), Afb. 215
00-00-1600 - Jan Willems Steven, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 215
00-00-1600 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 215
00-00-1600 - Adam Michiels, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 215
00-00-1600 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 215
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 340a, Afb. 215
00-00-1600 - Adrijaen Lourijs Verduijn, land 340b, Afb. 215
00-00-1600 - Pieter Cornelise Knickoet, land 340c, Afb. 215
00-00-1600 - Hendrik Jans, land 340d, Afb. 215
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 340e, Afb. 215
Westen aen den Heerwech: Ander percelen van landen gelegen inden zelve banne beginende vande Cornelis Allerts huijs bij westen aen den Heerwech tot aen eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxsz crocht incluijs.
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 341 (0,3689 ha), Afb. 215
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 342 (0,1419 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Simon Alberts, Albert Jans, land 343 (0,8514 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Claes Dammese, Jacob Willems, land 344 (0,6073 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Claas Maartens, land 345 (0,8514 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Aerien Jans, land 346 (0,6811 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 (0,2838 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 348 (0,6669 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 349 (0,227 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Willem Dirks, Hillegont Jacobs, land 350 (0,5959 ha), Afb. 216
00-00-1600 - Hillegont Jacobs, land 351 (0,6527 ha), Afb. 217
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 352 (0,3405 ha), Afb. 217
00-00-1600 - Adriaan Jans, land 353 (0,8939 ha), Afb. 217
00-00-1600 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 354 (1,2302 ha), Afb. 217
00-00-1600 - Pieter Claase, land 355 (0,6896 ha), Afb. 217
00-00-1600 - Jannetje Gerrits, land 356 (1,0798 ha), Afb. 217