Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1596

Bron: Morgenboeken Hillegom 1596
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1596
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mijn Sijmon Meeuszoon van Edame gesworen landtmeter van Rijnlant int jaer xv ende xliiii inde maenten van januario @ februuario doer bevelt van mijn heeren den hoogen heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer nijet dan een naeme genoempt wert, dat dan die eigenaer zelffs die bruijcker is @ als daer gheen plaetse genoemt staet waer de personen wonachtich zijn soe is te verstaen dat zij in dese voornt. banne woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant aen Santlaen zuijtwaert tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den Heerewech.
00-00-1596 - Katrijn van Berckenrode, Albert Jans, land 1 (6,8113 ha), de erfgenamen, Afb. 131
00-00-1596 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 3 (1,3140 ha), de stad Haarlem, Afb. 132
00-00-1596 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 5 (3,8157 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Vincent van Lockhorst, Jan Cornelise, land 6 (4,3961 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 (1,7368 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Krijn Adriaans, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Krijn Adriaans, Leendert Adriaans, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 132
00-00-1596 - Jacob Pieters, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 133
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 12 (0,9606 ha), Afb. 133
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 13 (0,9166 ha), Afb. 133
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha), Afb. 133
00-00-1596 - Pieter Claase van Hoorn, Jan Simons, land 15 (1,7042 ha), Afb. 133
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem, Afb. 133
00-00-1596 - Jacob Pieters, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), de stad Haarlem, Afb. 133
00-00-1596 - Haas Jans Verwer, Dirk Maartens, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 133
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 18 (1,8191 ha), de stad Haarlem, Afb. 133
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, Dirck Adriaensz, land 19 (3,6185 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Jacob Jans Langevelt, Cornelis Gerrits van Langevelt, land 21 (3,6312 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Adriaan Cornelise Bramer, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Dirk Adriaans Bommer, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stad Haarlem, Afb. 134
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 25 (0,9138 ha), de stad Haarlem, Afb. 134
00-00-1596 - Willem van Berckenro, Albert Jans, land 26 (2,0959 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 27 (8,3013 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Frans Florise, Jacob van Langevelt, land 28 (3,0949 ha), Afb. 134
00-00-1596 - Adriaan Cornelise Bramer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Adriaan Cornelise Bramer, land 30 (0,8201 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Jacob Gerrits Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Pieter Wouters, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Cornelis Jacobs, land 33 (1,1068 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Neel Aris, Dirk Jacobs, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Neel Aris, Dirk Jacobs, land 37 (1,2373 ha), Afb. 135
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Corn Gerrijtsz, land 38 (1,5495 ha), de Erfgenamen, Afb. 135
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), de Erfgenamen, Afb. 136
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Erfgenamen, Afb. 136
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Erfgenamen, Afb. 136
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 136
00-00-1596 - land 43 (0,0354 ha), Afb. 136
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 44 (3,0225 ha), Afb. 136
00-00-1596 - Jan Hendriks, Lijsbet Claase, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 136
00-00-1596 - Pieter Simons, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 136
00-00-1596 - Dirk Maartens, Leendert Adriaans, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 136
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 136
00-00-1596 - Albert Jans, Maarten willems Ruijchaver, land 46 (1,1352 ha), Afb. 136
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 47 (0,5789 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 48 (2.9629 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 49 (1,1096 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, land 51 (0,1376), Afb. 137
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 52 (0,6868 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 (0,21 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Adriaan Cornelise Bramer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 137
00-00-1596 - Dirk Jacobs van Leht, land 55 (0,9081 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Dirk Jacobs van Leht, land 56 (2,2661 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 57 (6,8326 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 58 (3,898 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 59 (0,7506 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Dirk Jacobs van Leht, land 60 (1,4247 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Claes Verhoech, Dirk Jans Langevelt, de jonge kinderen, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Daandel Cornelise, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 138
00-00-1596 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 (1,4502 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 64 (1,4729 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Jan Gerrits Wiltschut, land 65 (1,48 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 66 (1,4658 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Lourijs Adriaens, Jan Gerrits, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 68 (1,4757 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 69 (2,8465 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 70 (1,0926 ha), Afb. 139
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 71 (0,6655 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, land 72 (2,3939 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Adriaan Cornelise Bramer, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Dirk Maartens, Jan jans Verwer, de erfgenamen, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Adriaan Cornelise Bramer, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 140
00-00-1596 - Jan Dammese, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Albert Jans, land 82 (2,5897 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Claas Meinderts, Wouter Gerrits Cort, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Laurens Hendriks, Frans Florise, land 84 (6,0379 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, Adam Michiels, de erfgenamen, land 85 (1,7085 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 86 (1,6333 ha), Afb. 141
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 88 (8,9413 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Huich Corse, land 91 (1,0898 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Jacob Jacobs van Leht, Adam Michiels, land 92 (5,9216 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 93 (1,8035 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Cornelis Baarts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 95 (2,5116 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Frans Florise, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 142
00-00-1596 - Jan Claase, land 97 (4,1691 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 98 (6,0337 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Jacob Jacobs van Leht, land 101 (2,5712 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Jacob van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Jacob Jans Langevelt, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Dirk Jans Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 143
00-00-1596 - Jacob van Langevelt, land 105 (1,6006 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, de erfgenamen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Frans Florise, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Dammes Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Cornelis Jacobs, land 107.2, Afb. 144
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 (1,1281 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 109 (0,867 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 (0,8883 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Jacob Gerrits van Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Adriaan Hendriks, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha), Afb. 144
00-00-1596 - Frans Florise, Frederick Deijman, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 145
00-00-1596 - Dirck Aalberts, Albert Jans, land 114 (1,6772 ha), Afb. 145
00-00-1596 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha), Afb. 145
00-00-1596 - Adriaan Hendriks, land 116a ii morgen iii hont, Afb. 145
00-00-1596 - Pieter Maartens, land 116b, Afb. 145
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 116c, Afb. 145
00-00-1596 - Barthout van Assendelft, land 116d, Afb. 145
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 116e, Afb. 145
00-00-1596 - Laurens Hendriks, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 145
00-00-1596 - Jan Dammese, land 117 (1,2955 ha), Afb. 145
00-00-1596 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 145
00-00-1596 - Pieter Cornelise Knickoet, Pieter Maartens, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 145
00-00-1596 - Otto van Treslonge, Adriaan Hendriks, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 145
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelven banne beginnende van de Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoesten den Heerenwech tot die banne van Vennip thoe.
00-00-1596 - land 121, Afb. 146
00-00-1596 - Lijsbet Claase, land 122a x hont, Afb. 146
00-00-1596 - Adriaan Jans, Willem Jans, land 122b ii morgen l roeden, Afb. 146
00-00-1596 - Laurens Hendriks, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 146
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 146
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 125 (0,9989 ha), Afb. 146
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 126a (2,2704 ha), Afb. 146
00-00-1596 - Jacob Willems, land 126b (3,4056 ha), Afb. 146
00-00-1596 - Adriaan Maartens, land 126c i morgen xlv roeden, Afb. 146
00-00-1596 - Claas Gerrits van Deijl, Adriaan Maartens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 146
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Hendrik Cornelise, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Daandel Cornelise, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 147
00-00-1596 - land 130 (0,9564 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Claas Gerrits van Deijl, land 131 (0,911 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Adriaen Jacobs, Marijtje Jacobs, land 132 (3,373 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Cornelis Andriese, land 133 (2,7117 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Lijsbet Claase, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 147
00-00-1596 - Claas Huijchs van Hout, land 136 (0,5917 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, land 137 (0,6357 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Jacob Willems, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Simon Alberts, land 141 (0,6201 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Lijsbet Claase, land 142 (0,7208 ha), Afb. 148
00-00-1596 - Dammes Jacobs, land 143 (0,2909 ha), Afb. 148
00-00-1596 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Cornelis van Hout, land 145.1 (0,8514 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Claas Huijchs van Hout, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Marijtje Willems, land 145.3 (0,4257 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Neeltje Coens, land 145.4 (1,0642 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Claas Meinderts, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 149
00-00-1596 - de predicant, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Johan Monicxs, de erfgenamen, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Johan Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Johan Monicxs, Gerrit Gerlofs, de erfgenamen, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Cornelis Andriese, land 149 (0,7762 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Gerrit Gerlofs, Johan Monicxs, de erfgenamen, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Cornelis Andries, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Lijsbet Claase, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Pieter Claase, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Adriaen Baerten, land 151.3 (0,0709 ha), Afb. 149
00-00-1596 - Lijsbet Claase, land 152 (0,2525 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Pieter Claase, land 153 (0,1589 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Maddaleen Bassien, Lijsbet Claase, d erffgenaemen, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Lijsbet Claase, land 157 (0,2341 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Hendrik Cornelise, de erfgenamen, land 158 (1,822 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Hendrik Cornelise, de erfgenamen, land 159 (0,3079 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 160 (0,5009 ha), Afb. 150
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 161 (1,2345 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 162 (1,2771 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 164.1 (1,9156 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Pieter Claase, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 165 (0,7989 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 166 (3,2921 ha), de erfgenamen, Afb. 151
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 167 (1,6333 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 168 (0,3604 ha), Afb. 151
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 171 (0,8514 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 172 (0,8429 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 173 (1,2771 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Hendrik Cornelise, de erfgenamen, land 174 (1,1465 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Jan Hendriks, Claes Adriaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 176 (2,4634 ha), Afb. 152
00-00-1596 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Hendrik Cornelise, de erfgenamen, land 178 (5,1085 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Jan Hendriks, Jan Hendriks, land 179 (1,8589 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Simon Gerrits Schravema, land 180 (0,823 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Jacob Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Jan Marckes, Cornelis Cornelise Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 153
00-00-1596 - Pieter Wouters, land 185 (1,0827 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 188 (1,0131 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 189 (0,7038 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Johan Monicxs, Lijsbet Claase, de erfgenamen, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Johan Monicxs, Gerrit Florise, de erfgenamen, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Dirk Jans Langevelt, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 154
00-00-1596 - Johan Monicxs, Lijsbet Claase, de erfgenamen, land 193 (2,1228 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Lijsbet Claase, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Claas Leenderts, land 196 (1,8035 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 (1,8319 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Pieter Claase, land 198 (2,154 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Cornelis Reijers, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 200 (0,051 ha), Afb. 155
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 201 (0,7095 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Lendert Aernts, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Dirk Spijcker, land 203 (0,6924 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Dirk Spijcker, land 204.1 (0,7804 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 204.2 (0,2838 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 205 (1,2544 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Cornelis Reijers, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Dirk Spijcker, Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Johan Monicxs, Leendert Dirks, de erfgenamen, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 156
00-00-1596 - Johan Monicxs, Leendert Dirks, de erfgenamen, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Leendert Dirks, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Simon Gerrits Schravema, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Cornelis Reijers, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Johan Monicxs, Leendert Dirks, de erfgenamen, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 214a (3,4766 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 214b (1,7737 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Johan Monicxs, Gerrit Florise, de erfgenamen, land 214c (1,7737 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Lijsbet Claase, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 (0,8911 ha), Afb. 157
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Pieter Cornelise Knickoet, de Erfgenamen, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 158
00-00-1596 - den schout, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 158
00-00-1596 - Leendert Daendels, de erfgenamen, land 219 (2,242 ha), Afb. 158
00-00-1596 - Leendert Daendels, land 220 (2,1285 ha), de erfgenamen, Afb. 158
00-00-1596 - Johan Monicxs, Lijsbet Claase, de erfgenamen, land 221 (1,5793 ha), Afb. 158
00-00-1596 - Marijtje Cornelise, land 222 (1,0444 ha), Afb. 158
00-00-1596 - Marijtje Cornelise, land 223 (0,6243 ha), Afb. 158
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dirks, de Erfgenamen, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 158
00-00-1596 - Claas Leenderts, land 225 (1,6843 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Antonis Francken, de kinderen, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dirks, de Erfgenamen, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, de Erfgenamen, land 228 (1,3381 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, land 229 (0,8386 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, de Erfgenamen, land 230 (5,2787 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Dirck Adriaens Robol, land 231 (1,1494 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Claes Jans, de Erfgenamen, land 232 (0,6499 ha), Afb. 159
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Claes Jans Hits, de Erfgenamen, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Jan Claase, land 234 (1,7837 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Jan Claase, land 235 (1,6262 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Jan Claase, land 236 (1,8447 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Leendert Daendels, land 237 (0,5676 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Claes Adriaens, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 160
Lisse tot Grieten brugge: Hier beginnen die veenen van banne off van Lisse noordtwaert tot Grieten brugge thoe.
00-00-1596 - Cornelis van Hout, Bartolomeus Engels, land 239 (6,8709 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Laurens Hendriks, Jan Hendriks, land 240.1 (4,257 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Johan Monicxs, Bartolomeus Engels, de erfgenamen, land 240.2 (2,1285 ha), Afb. 160
00-00-1596 - Bartolomeus Engels, land 241 (4,3223 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Diewer van der Laan, Bartolomeus Engels, land 242 (8,2999 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Jacob Joosten, Gerrit Florise, land 243 (5,5938 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 (6,4878 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Hendrik Cornelise, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, land 246 (2,2931 ha), de Erfgenamen, Afb. 161
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, land 247 (2,5826 ha), de Erfgenamen, Afb. 161
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, Lijsbet Claase, de Erfgenamen, land 248 (3,2226 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, land 249.3 (3,4056 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Claas Maartens, land 249.4 (0,2838 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 250.13 (5,1085 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Gijsbrecht Claase, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Andries Adriaans, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 251 (2,5542 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 252 (2,5542 ha), Afb. 161
00-00-1596 - Bartolomeus Engels, Cornelis Jacobs, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Bartolomeus Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Roel Claes, Lourijs Willems, Claas Maartens, d erffgenaemen, land 256 (5,1709 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, de erfgenamen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 258 (2,049 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Willem Arijs, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Claas Leenderts, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Pieter Claase van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 (4,3989 ha), Afb. 162
00-00-1596 - Claas Meinderts, Jan Hendriks, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Jan Conicx, land 265 (5,6151 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Johan Monicxs, Jacob Willems, land 267 (2,5542 ha), de erfgenamen, Afb. 163
00-00-1596 - Katrijn van Berckenrode, de erfgenamen, land 268 (5,5271 ha), Afb. 163
00-00-1596 - de wedue, Gerit, Claas Leenderts, land 269 (2,9274 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Claas Maartens, land 270 (6,3345 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Lijsbet van Dorp, land 272 (5,8989 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 (6,861 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Claas Maartens, Jan Hendriks, land 274 (5,4646 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 163
00-00-1596 - Adriaan Claase, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 278.1 (4,1151 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Niesje Dirks, land 279 (6,6637 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Neeltje Pieters, land 280 (4,0981 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Cornelis Gerrits Cort, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, de Erfgenamen, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Jacob van Amerongen, Wouter Willems, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha), Afb. 164
00-00-1596 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 165
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, de Erfgenamen, land 288 (8,8973 ha), Afb. 165
00-00-1596 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha), Afb. 165
Zuitwaert van de Welegen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende van Welegen Berch zuijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse thoe.
00-00-1596 - Jan Gerrits, Cornelis Jan Gijsbrecht, land 290 (1,5495 ha), de Erfgenamen, Afb. 165
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 291 (2,5542 ha), de Erfgenamen, Afb. 165
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 292 (0,5676 ha), Afb. 165
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, land 293 (0,6555 ha), Afb. 165
00-00-1596 - Hendrik Jans, Adriaan Jans Blocken, land 294 (0,8868 ha), Afb. 165
00-00-1596 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha), Afb. 165
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 296 (0,3008 ha), de Erfgenamen, Afb. 165
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 297 (0,5151 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, land 298 (2,1441 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 300 (1,1863 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 301 (0,3831 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Erfgenamen, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Adriaan Cornelise Bramer, land 303 (3,0651 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Dirk Jacobs van Leht, land 304 (2,5045 ha), Afb. 166
00-00-1596 - sint Elisabeths gasthuijs, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Willem Cornelise Keijser, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huich Corse, de Erfgenamen, land 306 (1,9156 ha), Afb. 166
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, land 307 (1,0146 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 308 (2,8891 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 309 (2,7216 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 310 (2,3357 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Adriaan Maartens, Adriaan Jans, land 311 (0,9081 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Maarten Claase, d erffgenaemen, land 312 (1,0557 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 313.1 (2,838 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Cornelis Cornelise Backer, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, de Erfgenamen, land 314 (1,4048 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, de Erfgenamen, land 315 (4,6544 ha), Afb. 167
00-00-1596 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 167
00-00-1596 - Jan Dammese, land 317 (9,5784 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 319 (6,5275 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Dirck Huijchs, land 320 (0,5676 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 321 (0,9365 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Jan Claase, land 325 (1,7737 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, land 326.1 (4,1861 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Maarten Adriaans, land 326.2 (1,1352 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Krijn Adriaans, land 326.3 (0,1419 ha), Afb. 168
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 328a ii morgen, Afb. 169
00-00-1596 - Claas Meinderts, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Adam Michiels, land 329 (3,8313 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Claas Meinderts, land 330 (1,6914 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Adam Michiels, land 331 (0,796 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Jan Dammese, land 332 (0,2838 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Jan Dammese, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Willem Meinderts, land 334 (0,7833 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Jan Adriaans Cort, land 336 (0,6172 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 337 (3,6894 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Jan Willems Steven, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Adam Michiels, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 169
00-00-1596 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 169
00-00-1596 - Pieter Maartens, land 340a, Afb. 170
00-00-1596 - Adrijaen Lourijs, land 340b, Afb. 170
00-00-1596 - Pieter Cornelise Knickoet, land 340c, Afb. 170
00-00-1596 - Lijsbet Claase, land 340d, Afb. 170
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 340e, Afb. 170
West aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selfe banne beginen van Corn Allerts huijs bij westen aen den Heerenwech tot aen eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxsz crocht incluijs.
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 341 (0,3689 ha), Afb. 170
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 342 (0,1419 ha), Afb. 170
00-00-1596 - Simon Alberts, Albert Jans, land 343 (0,8514 ha), Afb. 170
00-00-1596 - Claes Dammese, Jacob Willems, land 344 (0,6073 ha), Afb. 170
00-00-1596 - Claas Maartens, land 345 (0,8514 ha), Afb. 170
00-00-1596 - Adriaen Jans, land 346 (0,6811 ha), Afb. 170
00-00-1596 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 (0,2838 ha), Afb. 170
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 348 (0,6669 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 349 (0,227 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Willem Dirks, Jacob Jacobs, land 350 (0,5959 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Jacob Jacobs, land 351 (0,6527 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 352 (0,3405 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Adriaan Jans, land 353 (0,8939 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 354 (1,2302 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Pieter Claase, land 355 (0,6896 ha), Afb. 171
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 356 (1,0798 ha), Afb. 171
00-00-1596 -