Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1692

Bron: Morgenboeken Hillegom 1692
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1692
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4652a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert Hillegom
Voor den schrickeljare 1692

Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus Redam gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv xliiii inde maenden van januarij ende februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt ende is te weten, als daer niet dan eenderleij naeme genoemt in werdt, dat dan den eigenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genomt, waer die personen woonachtich sjjn het is te verstaen dat sij inden vornomden banne woonachtich sijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijt oosten den Heerewech.
00-00-1692 - Hendrick Gillisz, Arij Pieters Bronsgeest, land 1a (1,7028 ha), Afb. 100
00-00-1692 - Engeltje Kinckhuijse, Justus de Nobelaer, de Erfgenamen, land 1b (2,1285 ha), Afb. 100
00-00-1692 - Adriaan Tonis van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 100
00-00-1692 - Baarthout van Teijlingen, Crijntie IJsbrants, land 2 (1,4743 ha), Afb. 100
00-00-1692 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha), Afb. 100
00-00-1692 - Ascanius van Sijpestijn, Willem Cleijnkees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 100
00-00-1692 - Willem Kleijnkees, Ascanius van Sijpestijn, land 5 (3,8157 ha), Afb. 101
00-00-1692 - Ascanius van Sijpestijn, Willem Kleijnkees, land 6 (4,3961 ha), Afb. 101
00-00-1692 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, land 7 (1,8589 ha), Afb. 101
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 8 (1,7368 ha), Afb. 101
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 (1,2771 ha), Afb. 102
00-00-1692 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 102
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 102
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 (0,9606 ha), Afb. 102
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 (0,9166 ha), Afb. 103
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 (3,2183 ha), Afb. 103
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 (1,7042 ha), Afb. 103
00-00-1692 - Jan Wanten, Jacob Wanten, Jan Meesz Veer, wed, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem, Afb. 103
00-00-1692 - Jan Wanten, wed, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 104
00-00-1692 - den advocaet Spae, Majcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 104
00-00-1692 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 104
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 (3,6185 ha), Afb. 104
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 20 (2,6209 ha), Afb. 104
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 105
00-00-1692 - Mees Pietersz Aardenburgh, land 21b (1,3878 ha), Afb. 105
00-00-1692 - Pieter Schaap, Gerrit Jacobs Rode, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 105
00-00-1692 - joff Potta, Simon Jans Langevelt, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 105
00-00-1692 - Hendrick Zegers van der Camp, Geleijn Corn, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stad Haarlem, Afb. 105
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 (2,75 ha), Afb. 105
00-00-1692 - Jacob Wanten, land 25 (0,9138 ha), de stad Haarlem, Afb. 106
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 (2,0959 ha), Afb. 106
00-00-1692 - Arij Pieters, land 27a (2,0575 ha), Afb. 106
00-00-1692 - Jacobus Meerman, land 27b (1,9866 ha), Afb. 106
00-00-1692 - Jan van Wieringen, land 27c (4,257 ha), Afb. 106
00-00-1692 - Willem van Sgravemade, Maartje Jacobs Langevelt, land 28a (1,0316 ha), Afb. 106
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 28b (2,0632 ha), Afb. 106
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 107
00-00-1692 - land 30 (0,8201 ha), Afb. 107
00-00-1692 - Maertje Jacobs Langevelt, Jan Cornelise de Moor, Willem van Schravema, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 107
00-00-1692 - Hendrick Jansz Rode, Adriaan Franse Kies, land 31b (2,4833 ha), Afb. 107
00-00-1692 - Pieter Schaap, Gerrit Jacobs Rode, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 107
00-00-1692 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 107
00-00-1692 - Jan Jans Beuijck, Willem Jansz, land 33 (1,1068 ha), Afb. 108
00-00-1692 - Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 108
00-00-1692 - Dammus Achiase van Dijck, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 108
00-00-1692 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 108
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 108
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 109
00-00-1692 - land 38 (1,5495 ha), Afb. 109
00-00-1692 - Henrick van Berckerode, Simon Jansz, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 109
00-00-1692 - Claas Jacobs Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 109
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 110
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 110
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 111
00-00-1692 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 111
00-00-1692 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 111
00-00-1692 - Maerten Ruijchhaver, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 111
00-00-1692 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, land 46 (1,1352 ha), Afb. 111
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 112
00-00-1692 - land 48 (2.9629 ha), Afb. 112
00-00-1692 - land 49 (1,1096 ha), Afb. 113
00-00-1692 - Mees Jansz, Frans Jans Meerman, land 50 (1,6233 ha), Afb. 113
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 113
00-00-1692 - land 52 (0,6868 ha), Afb. 113
00-00-1692 - land 53 (0,21 ha), Afb. 113
00-00-1692 - land 54 (2,0661 ha), Afb. 113
00-00-1692 - land 55 (0,9081 ha), Afb. 114
00-00-1692 - land 56 (2,2661 ha), Afb. 114
00-00-1692 - mevrouw Sipesteijn, land 57 (6,8326 ha), Afb. 114
00-00-1692 - land 58 (3,898 ha), Afb. 114
00-00-1692 - land 59 (0,7506 ha), Afb. 115
00-00-1692 - Engel Dirxsz, Ascanius van Sipesteijn, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 115
00-00-1692 - Corn Prs Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 115
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 115
00-00-1692 - Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 115
00-00-1692 - d heer Opstraten, Joost Claes van Diest, land 63 (1,4502 ha), Afb. 116
00-00-1692 - Arend Bruins van der Bijl, Corstiaen Isbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 116
00-00-1692 - Arend Bruins van der Bijl, land 65 (1,48 ha), Afb. 116
00-00-1692 - Cornelis Willems Visscher, Corstiaen Isbrants, land 66 (1,4658 ha), Afb. 116
00-00-1692 - Jan de Cramer, Barent de Malefaict, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 117
00-00-1692 - sr Speck, Corn Visch, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 117
00-00-1692 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 68 (1,4757 ha), Afb. 117
00-00-1692 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, Simon Jansz, land 69 (2,8465 ha), Afb. 117
00-00-1692 - land 70 (1,0926 ha), Afb. 117
00-00-1692 - land 71 (0,6655 ha), Afb. 118
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 118
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 118
00-00-1692 - Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 118
00-00-1692 - Crijn Crijnen, Corstiaen Isbrants, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 119
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, Philps Jansz, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 119
00-00-1692 - Apsalon Meijnderts, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 119
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 119
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 120
00-00-1692 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 120
00-00-1692 - Gerrit Jans van Rijnswijck, Jan Gerrits van den Bosch, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 120
00-00-1692 - Aaltje Jans Beuijck, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 120
00-00-1692 - Aalbert Barends Pickart, Simon Jansz Langevelt, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 120
00-00-1692 - Hendrick Maertens Croon, Claes Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Hendrick Maertens Croon, Claes Jacobs, land 84 (6,0379 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Maerten Cornelis van Diest, Jaepie Cornelis van Diest, Jan Cornelis van Haestrecht, land 85.1 (2,9444 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Willem van Schravemade, Maerten Jacobs Langevelt, land 85.2 (2,9444 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Jan Barends Picquaart, Claas Jacobs Claverweijde, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Claas Jacobs Claverweijde, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Pijnssens, Jacob Lourisz, Erffgenamen, land 86.6 (2,8976 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Willem Maartens van Schravemade, land 86.7 (1,1465 ha), Afb. 121
00-00-1692 - Pijnssens, Jacob Louris, Erffgenamen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 122
00-00-1692 - Johan van Thielt, Claas Absolons van Keuijere, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 122
00-00-1692 - Willem van Loon, Anna van Loon, Jan Cornelis van Haestrecht, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 122
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, land 89 (1,8106 ha), Afb. 122
00-00-1692 - Willem van Loon, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 122
00-00-1692 - Arij Maartens Duijndam, Arij Corsz, land 91 (1,0898 ha), Afb. 123
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 92 (5,9216 ha), Afb. 123
00-00-1692 - land 93 (1,8035 ha), Afb. 123
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, land 94.1 (0,901 ha), Afb. 123
00-00-1692 - Banckeris Maerts, Jacob Leenderts, land 94.2 (0,9138 ha), Afb. 123
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 95 (2,5116 ha), Afb. 124
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 124
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 124
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 124
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 124
00-00-1692 - Willem Jansz, Ascanius van Sipesteijn, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 124
00-00-1692 - Corn Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxsz, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 124
00-00-1692 - Arij Maartens Duijndam, Arij Corsz, land 99 (0,8883 ha), Afb. 125
00-00-1692 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 125
00-00-1692 - Jacob Jans Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 125
00-00-1692 - Claas Jacobs Claverweijde, Cornelis Pieters Glas, land 101b (1,436 ha), Afb. 125
00-00-1692 - Jacob Jansz Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 125
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 104 (5,1156 ha), Afb. 126
00-00-1692 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 105 (1,6006 ha), Afb. 126
00-00-1692 - Pieter Pijnssen, de weduwe, Gerrit Louris, Erffgenamen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 126
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 126
00-00-1692 - Bruijn Arends van der Bijl, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 127
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 127
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 108 (1,1281 ha), Afb. 127
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 127
00-00-1692 - Dirck Hend Croon, Huijgh Gerrits, land 110 (0,8883 ha), Afb. 127
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pieter Lourisz Akersloot, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 128
00-00-1692 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 128
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 128
00-00-1692 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 (0,9578 ha), Afb. 128
00-00-1692 - de secritaris, Corn P Bergen henegouwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 128
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 128
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 128
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, land 115 (1,5566 ha), Afb. 129
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 129
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 129
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 129
00-00-1692 - joff Bas, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 129
00-00-1692 - den advocaet Spaen, Gerrit Dircxs Smith, land 117 (1,2955 ha), Afb. 129
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 129
00-00-1692 - Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 130
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 130
Vosselaen tot Lisse: Ander perceelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende vande Vosselaan zuijtwaert vanden banne van Lisse bij zuijtoost den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Louris Akersloot, land 121 (1,5708 ha), Afb. 130
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Corn Jans Croon, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 131
00-00-1692 - Joost Corn van Diest, Jan Verwer, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 131
00-00-1692 - Arend Bruins van der Bijl, Jan Jacob Joosten, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 131
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Louris Akersloot, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 131
00-00-1692 - Johan Verwer, Maerten Willemsz, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 131
00-00-1692 - Christijntie Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 131
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Jacob Mourisz, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijensz vande Graeff, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Engel Simons van Alckemade, Huijch Gerrits, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijensz vande Graeff, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Wijnandt Mens, Jan Cornelise Robol, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Louwerisz Akersloot, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Dirk Hendriks Croon, Simon Jacobsz Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Claas Claase van der Veldt, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 132
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Jan Pieters Gans, land 130 (0,9564 ha), Afb. 133
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Claas Claase van der Veldt, land 131 (0,911 ha), Afb. 133
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, Pr Louris Akersloot, land 132 (3,373 ha), Afb. 133
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 133 (2,7117 ha), Afb. 133
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijensz vande Graeff, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 134
00-00-1692 - Maerten Willemsz, Willem Claes Langevelt, Johan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 134
00-00-1692 - Johan Verwer, Maerten Willemsz, land 136 (0,5917 ha), Afb. 134
00-00-1692 - Johan Verwer, Claes Simonsz, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 134
00-00-1692 - Johan Verwer, Claes Simonsz, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 134
00-00-1692 - Johan Verwer, Jan Adriaans Hoekstraten, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 135
00-00-1692 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 135
00-00-1692 - Jan Verwer, Ascanius van Sipesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 135
00-00-1692 - Hendrick Meesz Molesteech, Dirck Dirks van Santen, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 135
00-00-1692 - Simon Gerrits Bronsgeest, Simon Gerritsz Bronsgeest, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 135
00-00-1692 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 135
00-00-1692 - Bruijn Arends van der Bijl, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 135
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Joost Diericq, Jan Corn Bensdorp, land 142b (0,5676 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a (0,1419 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 136
00-00-1692 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 136
00-00-1692 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Jan Jansz Westergeest, land 145.6 (0,1064 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Joost Corn van Diest, land 145c (0,1277 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Joost Diericq, Jan Corn Bensdorp, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Joost Diericq, Jeroen Jans, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.10 (0,7946 ha), Afb. 136
00-00-1692 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 137
00-00-1692 - Machtelt Buijtewech, Corn Dirxs van Schravemade, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 137
00-00-1692 - Corn Ascanius van Sipesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 137
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 137
00-00-1692 - Joost Cornelise van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 137
00-00-1692 - Joost Cornelise van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 138
00-00-1692 - Annetje Vogels, Pr Lourisz, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 138
00-00-1692 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 138
00-00-1692 - Claas Claase van Schravemade, Jan Corn Bensdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 138
00-00-1692 - Claas Claase van Schravemade, Jan Corn Bensdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 138
00-00-1692 - Johannes Rampius, Leendert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 138
00-00-1692 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 (0,227 ha), Afb. 139
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravema, land 155 (1,2771 ha), Afb. 139
00-00-1692 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 139
00-00-1692 - Francoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 139
00-00-1692 - land 158 (1,822 ha), Afb. 139
00-00-1692 - land 159 (0,3079 ha), Afb. 140
00-00-1692 - Jan Jacobsz de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 140
00-00-1692 - Dirk Claase van Schravemade, land 161 (1,2345 ha), Afb. 140
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Lourisz, land 162 (1,2771 ha), Afb. 140
00-00-1692 - Joost Cornelise van Diest, Frans Aalbertse Kroon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 141
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Lourisz, land 164 (2,3896 ha), Afb. 141
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, land 165 (0,7989 ha), Afb. 141
00-00-1692 - Francoijs Valck, Gerrit Willemsz Heemskerck, land 166 (3,2921 ha), Afb. 141
00-00-1692 - Francoijs Valck, Gerrit Willemsz Heemskerck, land 167 (1,6333 ha), Afb. 142
00-00-1692 - Willem Arijens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 142
00-00-1692 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 142
00-00-1692 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 142
00-00-1692 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 142
00-00-1692 - Jan Willems van Velsen, Pr Jansz Slingelant, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 142
00-00-1692 - Ariaentgen Gijsberts van Velsen, Joost Cornelis van Diest, land 171 (0,8514 ha), Afb. 143
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 143
00-00-1692 - Jan Willems van Velsen, Pr Jansz van Slingelant, land 173 (1,2771 ha), Afb. 143
00-00-1692 - Francoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 143
00-00-1692 - Frans Aalbertse Kroon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 144
00-00-1692 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Gerrit Jansz Erffort, land 176.1, Afb. 144
00-00-1692 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Phillips Claes, land 176.2, Afb. 144
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Phillips Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 144
00-00-1692 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 144
00-00-1692 - Leendert Aalberts van Tent, land 179 (1,8589 ha), Afb. 145
00-00-1692 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 145
00-00-1692 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 145
00-00-1692 - Jan Willemsz van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 145
00-00-1692 - Simon Willemsz van Velsen, wed, Dirck Philps, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 145
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 146
00-00-1692 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 146
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 146
00-00-1692 - Dirk Claase van Schravemade, land 185 (1,0827 ha), Afb. 146
00-00-1692 - Joost Cornelise van Diest, Jan Willems van Velsen, Pr Jansz Slingeland, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 146
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 147
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, land 188 (1,0131 ha), Afb. 147
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, land 189 (0,7038 ha), Afb. 147
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 147
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 148
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 148
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 148
00-00-1692 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 148
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 148
00-00-1692 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 149
00-00-1692 - Jan Hendriks Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 149
00-00-1692 - Jan Hendriks Molesteeg, land 196 (1,8035 ha), Afb. 149
00-00-1692 - Jan Hendriks Molesteeg, land 197 (1,8319 ha), Afb. 149
00-00-1692 - Leendert Aalberts van Tent, land 198 (2,154 ha), Afb. 149
00-00-1692 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 150
00-00-1692 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, land 200 (0,051 ha), Afb. 150
00-00-1692 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, land 201 (0,7095 ha), Afb. 150
00-00-1692 - Neeltie Maertens, Gerrit Jansz Erffoort, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 150
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 203 (0,6924 ha), Afb. 151
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 204 (1,419 ha), Afb. 151
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 205 (1,2544 ha), Afb. 151
00-00-1692 - Gerrit Jansz Erffoort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 151
00-00-1692 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 152
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffoort, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 152
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffoort, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 152
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffoort, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 152
00-00-1692 - Jan Six, Jan Pietersz Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 152
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Dirck Cleas van Sgravemade, Jeroen Jacobs, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Pr Jansz Langevelt, Jan Six, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 153
00-00-1692 - Jan Six, Aeltie Claes, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 154
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 216 (0,8911 ha), Afb. 154
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffort, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 154
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Jeroen Jacobsz, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 154
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Jeroen Jacobs, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 155
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Jeroen Jacobs, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 155
00-00-1692 - Leendert Engelsz, de wed, Dirck Engels, land 220 (2,1285 ha), Afb. 155
00-00-1692 - Leendert Engelsz, de wed, Dirck Engels, land 221 (1,5793 ha), Afb. 155
00-00-1692 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 222 (1,0444 ha), Afb. 155
00-00-1692 - land 223 (0,6243 ha), Afb. 156
00-00-1692 - Jan Six, Aeltie Claes, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 156
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 156
00-00-1692 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobsz Sprockenburch, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 156
00-00-1692 - Cornelis van Sipesteijn, Philps Simonsz, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 157
00-00-1692 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 157
00-00-1692 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 157
00-00-1692 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 (0,8386 ha), Afb. 157
00-00-1692 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 157
00-00-1692 - Corn van Sipesteijn, Philps Simonsz, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 157
00-00-1692 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 157
00-00-1692 - d heer Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 231 (1,1494 ha), Afb. 158
00-00-1692 - Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 232 (0,6499 ha), Afb. 158
00-00-1692 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 159
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelisz van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 159
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 159
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelisz van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 159
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 237 (0,5676 ha), Afb. 160
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 160
Lisse tot Grietenbregge: Hier beginnen die venen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grietenbregge toe. Dese navolgende mosvenen werden gegaert de morgentalen naer de oude maet.
00-00-1692 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 160
00-00-1692 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 160
00-00-1692 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 160
00-00-1692 - joffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 160
00-00-1692 - Paulus Buijs, Philips Simonsz van der Vlucht, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 160
00-00-1692 - Paulus Buijs, Pr Corn Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 160
00-00-1692 - Gerrit Jacobs, st Catharijnen Hofken, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 161
00-00-1692 - jof Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 241.2 (1,0316 ha), Afb. 161
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 241.3 (0,4856 ha), Afb. 161
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 241.4 (0,263 ha), Afb. 161
00-00-1692 - joff Akersloot, Gerrit Corn Darij, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 161
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 242b (0,3045 ha), Afb. 161
00-00-1692 - het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 161
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 161
00-00-1692 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 161
00-00-1692 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 161
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 244.3 (0,3184 ha), Afb. 161
00-00-1692 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 162
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Philps Claes, Haverweij land 246a (2,9799 ha), Afb. 162
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Philps Claes, Haverweij land 246b (0,9933 ha), Afb. 162
00-00-1692 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 162
00-00-1692 - Machtelt Buijtewech, Arij Corn Akersloot, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d (0,6263 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249b (1,7137 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f (1,1976 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Jan de With, Hend Mees, Schouts Roelenland land 249e i morgen xxxiii roeden, Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249b (0,1027 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249i (0,1305 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249e (0,2246 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden, Afb. 163
00-00-1692 - Claas Claase van Schravemade, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250.1 (1,7603 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Jan Hendriks Molesteeg, Aalbert Jans Hulp, land 250.2 (1,9838 ha), Afb. 163
00-00-1692 - juff Bosvelt, land 250.4 (1,5555 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Frans Aelbers, land 250.5 (1,1579 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.6 (0,1342 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.7 (0,1442 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.8 (0,1468 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.10 (0,3663 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Pieter Cornelise van Schagen, land 250.11 (1,6262 ha), Afb. 163
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.12 (0,141 ha), Afb. 163
00-00-1692 - Dirck Claes Sgravemade, land 251 (2,5542 ha), Afb. 164
00-00-1692 - Hendrik van Opstraten, Willem Willems Heemskerck, land 252 (2,5542 ha), Afb. 164
00-00-1692 - Simon Jacobs, Dirck Claes Sgravema, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 164
00-00-1692 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 164
00-00-1692 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 164
00-00-1692 - Johanna Koussebandt, Ariaentje Willeboortents, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 165
00-00-1692 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 165
00-00-1692 - Francoijs Koussebant, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 165
00-00-1692 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 165
00-00-1692 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 165
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 165
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 165
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 165
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 165
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 258 (2,049 ha), Afb. 165
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 166
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 166
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 166
00-00-1692 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 166
00-00-1692 - de wed, Leendert Pietersz Sackman, Aalbert Jans Hulp, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 166
00-00-1692 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 263 (4,3989 ha), Afb. 167
00-00-1692 - Jan Cornelis van Santvoort, de Diaconij Armen, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 167
00-00-1692 - Andries Akersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Marcus Marcusz, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 167
00-00-1692 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 167
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 167
00-00-1692 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 167
00-00-1692 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 267a (1,8447 ha), Afb. 168
00-00-1692 - de Graeffel, land 267b (0,5676 ha), Afb. 168
00-00-1692 - Huijbert Claes Sgravemade, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 168
00-00-1692 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 168
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 268.3 (0,2588 ha), Afb. 168
00-00-1692 - Claes Gerrits van Schravemade, Huijbert Claes, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 168
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 168
00-00-1692 - Claes van Schravemade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 168
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 270b (0,0244 ha), Afb. 168
00-00-1692 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 169
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 169
00-00-1692 - joffr Bosvelt, Claes Gerrits van Sgravemade, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 169
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 272b (0,0518 ha), Afb. 169
00-00-1692 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 169
00-00-1692 - Antje Vogels, Pieter Simons Bronsgeest, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 169
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 169
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 273.4 (0,0134 ha), Afb. 169
00-00-1692 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerritsz, land 274.1, Afb. 169
00-00-1692 - Pr Dircxs Aerdenb, land 274.2, Afb. 169
00-00-1692 - Adriaen de Kies, Pr Jacobs Sprockenburch, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 170
00-00-1692 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 170
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 170
00-00-1692 - Johan van Thielt, Arij Cornelis, Groote Laechte land 278.1 (4,4699 ha), Afb. 170
00-00-1692 - Johan van Thielt, Simon Verdel, Groote Laechte land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 170
00-00-1692 - Maria Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 279.1 (5,818 ha), Afb. 171
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 279.2 (2,1285 ha), Afb. 171
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, land 280 (4,0981 ha), Afb. 171
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 171
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 171
00-00-1692 - Cornelis Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 171
00-00-1692 - Johan van Thielt, Simon Verdel, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 171
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 282c (0,1593 ha), Afb. 171
00-00-1692 - Adriaen Kies, Hendrick Jansz Rode, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 172
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 172
00-00-1692 - Adriaen Kies, Hendrick Jansz Rode, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 172
00-00-1692 - Jacob Steijn, Gerrit Pouwels, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 172
00-00-1692 - Corn Joosten van Diest, Maerten Cornelis van Diest, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 172
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 285.5 (0,0219 ha), Afb. 172
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 285.6 (0,6221 ha), Afb. 172
00-00-1692 - Pieter Barts, land 286.1 (2,5443 ha), Afb. 172
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 286b (0,349 ha), Afb. 172
00-00-1692 - Adriaen Kies, Pr Jacobs Sprockenburch, d Erffgen, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), Afb. 173
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 173
00-00-1692 - Arij Kies, Erffgen, de stad Haarlem, land 287.2 (0,5378 ha), Afb. 173
00-00-1692 - Bartholomeus Paulus, Jacob Pieters Beijer bergen in henegou, land 288.1 (2,1285 ha), Afb. 173
00-00-1692 - Jan van Nes, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 173
00-00-1692 - Jacob Hendricxs, Pieter Jansz Schravemade, land 288.3 (2,8239 ha), Afb. 173
00-00-1692 - Johan van Thielt, Arij Claes Schravemade, land 288.4 (1,822 ha), Afb. 173
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 288.5 (0,3058 ha), Afb. 173
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 288f (0,2265 ha), Afb. 173
00-00-1692 - Willem Aris Duijndam, Jan Meesz Aerdenburch, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 173
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 173
Zuitwaerts van de Weligen Bergh: Andere perceelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Bergh zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewech tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine geschiet overmits de snootheijt ende hoochte van landen daeromme die gemindert sijn.
00-00-1692 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 174
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 174
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 174
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graefflickheijt, land 293 (0,6555 ha), Afb. 174
00-00-1692 - Floris Cornelis, land 294b (0,4257 ha), Afb. 175
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 294a (0,4611 ha), Afb. 175
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 295 (1,419 ha), Afb. 175
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 (0,3008 ha), Afb. 175
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 (0,5151 ha), Afb. 175
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 176
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 176
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 176
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 176
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 176
00-00-1692 - Hendrick van Berckenrode, Maerten Woutersz, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 177
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 177
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 177
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305 (1,7028 ha), Afb. 177
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 178
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 178
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 178
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 178
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 310 (2,3357 ha), Afb. 179
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 179
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 179
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 (3,8881 ha), Afb. 179
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 180
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 180
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 180
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 180
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Cornelis van Haestrecht, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha), Afb. 181
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 319 (6,5275 ha), Afb. 181
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 320 (0,5676 ha), Afb. 181
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 321 (0,9365 ha), Afb. 181
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 182
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 182
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis Haestrecht, land 324 (0,9081 ha), Afb. 182
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, land 325 (1,7737 ha), Afb. 182
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Corn van Haestrecht, land 326a (1,419 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Jan Arij Crijnen, land 326b (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 326c (2,4833 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Maertje Willems van Velsen, land 328.4 (0,2838 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Gerrit van Laer, land 328e1 (0,5676 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Neeltje Jans Beuijck, land 328.6 (0,0709 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Gerrit van Laer, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Jannitje Jans, de Lange Ackers land 328g (0,3547 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, land 329 (3,8313 ha), Afb. 183
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, land 330 (1,6914 ha), Afb. 184
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, land 331 (0,796 ha), Afb. 184
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefflickheijt, land 332 (0,2838 ha), Afb. 184
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefflickheijt, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 184
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 185
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelicheijt, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 185
00-00-1692 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 185
00-00-1692 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefliclkheijt, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 185
00-00-1692 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 185
00-00-1692 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 185
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 186
00-00-1692 - Johan van der Burch, Jan Cornelis van Haestrecht, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 186
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jacob Lourisz, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 186
00-00-1692 - land 339 ii 1/2 hont, Afb. 186
00-00-1692 - Maria van Loon, Corn Nieupoort, Willem Joosten van Diest, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 186
00-00-1692 - Anna Willems van Loon, Jan Blauw, Willem Joosten van Diest, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 186
00-00-1692 - Maria van Loon, Corn Nieupoort, Claas Claase van der Veldt, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 186
00-00-1692 - Johan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 187
West aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allerts zoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voorsz tot Corn Henricxs zoon krocht inclus.
00-00-1692 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 187
00-00-1692 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 187
00-00-1692 - Jacob Jacobs Langvelt, Dievertie Jacobs Langevelt, land 343 (0,8514 ha), Afb. 187
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, land 343.1 (0,1844 ha), Afb. 187
00-00-1692 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 187
00-00-1692 - Corn Visch, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 187
00-00-1692 - Leendert Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 (0,8514 ha), Afb. 188
00-00-1692 - Hendrick Meessen, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 188
00-00-1692 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 188
00-00-1692 - Pieter Jorise Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 188
00-00-1692 - Cornelis Reijers, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 188
00-00-1692 - Jan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 188
00-00-1692 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 188
00-00-1692 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2, Afb. 188
00-00-1692 - Mees Jans Hoochkamer, land 348.3, Afb. 188
00-00-1692 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4, Afb. 188
00-00-1692 - Geertje Meessen, land 348.5, Afb. 188
00-00-1692 - Cornelis Decker, land 348.6, Afb. 188
00-00-1692 - Jan Backer, land 348.7, Afb. 188
00-00-1692 - Claes Dircxsz van Schravemade, land 349 (0,227 ha), Afb. 189
00-00-1692 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 189
00-00-1692 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 189
00-00-1692 - Engel Maertsz, land 352 (0,3405 ha), Afb. 189
00-00-1692 - Arij Jansz van Velsen, Phillips Claes, land 353 (0,8939 ha), Afb. 190
00-00-1692 - den advocaet Valck, Phillips Claes, land 354 (1,2302 ha), Afb. 190
00-00-1692 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb. 190
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb. 190