Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1544

Bron: Morgenboeken Hillegom 1544
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1544
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4648
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hier beghindt den banne van Hillegom ghemeeten int particulier bij mijn Sijmon Meeuszoon van Edame gezworen landtmeeter van Rijnlandt int jaer xv ende xliiii inde maenten van januario ende februuario doer bevel van mijn heeren den hooghen heemraden van Rijnlandt en is te weten, als daer nijet dan eenen naeme ghenoemt in wardt, dat dan die eijghenaer zelffs die bruijcker is ende als daer gheen plaetse ghenoemt staet waer die personen woonachtigh zijn zoe is te verstaen dat zij in dese voorn. banne woenachtich zijn,

Zantlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Zandtlaen zuijtwaerts tot Vosselaen toe, bij zuijdtoosten den Heerewech.
00-00-1544 - Dirck Simons, Willem van Berckenrode, land 1 (6,8113 ha), Afb. 1
00-00-1544 - Pieter Claase, land 2 (1,4743 ha), Afb. 1
00-00-1544 - Adriaan Jacobs, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 1
00-00-1544 - Simon IJsbouds, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 1
00-00-1544 - Joris Maartens, land 5 (3,8157 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Jacob Thaams, land 6 (4,3961 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Pieter Rennen, land 7 (1,8589 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 2
00-00-1544 - Sijmon Claase Koeijers, de weduwe, land 8 (1,7368 ha), Afb. 2
00-00-1544 - de schout, Cornelis Florise, land 9 (1,2771 ha), Afb. 2
00-00-1544 - de Barnarditen in Heemstede, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Gerijt Dirks, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Roel Aris, land 12 (0,9606 ha), Afb. 2
00-00-1544 - die Jacobpijnen elst, land 13 (0,9166 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Thijs Jans, Willem van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Cornelis Pieters, land 15 (1,7042 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Adriaan Jacobs, de Jacobijnen te Haaerlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Cornelis Pieters, land 17 (4,4316 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Cornelis Pieters, Dirck Gerrits, land 18 (1,8191 ha), Afb. 2
00-00-1544 - Cornelis Pieters, land 19 (3,6185 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Jan Wouters, land 20 (2,6209 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 21 (3,6312 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Joris Maartens, land 22 (3,6199 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Adriaan Jacobs, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 3
00-00-1544 - Thijs Jans, land 24 (2,75 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Cornelis Pieters, land 25 (0,9138 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Jan Pieters, land 26 (2,0959 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Pieter Claase, land 27 (8,3013 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Jan Wouters, land 28 (3,0949 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Fijtje, land 29 (1,1437 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Anna, Aelbrecht, land 30 (0,8201 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 31 (4,3592 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Adriaan Jans, land 32 (4,0130 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Roel Aris, land 33 (1,1068 ha), Afb. 3
00-00-1544 - Jan Pieters, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Dirck Claase, land 35 (1,6347 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Willem Claase, Dirk Dammese, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Dirck Simons, land 37 (1,2373 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Thijs Jans, land 38 (1,5495 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Cort Jans, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Claas Jans, Thijs Jans, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Jan Wouters, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 4
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Claas Dirks, land 43 (0,0354 ha), Afb. 4
00-00-1544 - de schout, land 44 (3,0225 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Roel Aris, land 45 (8,6447 ha), Afb. 4
00-00-1544 - Pieter Claase, land 46 (1,1352 ha), Afb. 4
00-00-1544 - de schout, land 47 (0,5789 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Thijs Jans, land 48 (2.9629 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Gerrit Jacobs, land 49 (1,1096 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Pieter Claase, land 50 (1,6233 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Cornelis Hillebrants, land 51 (0,1376), Afb. 5
00-00-1544 - Evert Jans, land 52 (0,6868 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Thijs Jans, land 53 (0,21 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Gerrit Jacobs, Lambrecht Angerts, land 54 (2,0661 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Alphert Willems, Dirk Dammese, de weduwe, land 55 (0,9081 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Dirk Dammese, land 56 (2,2661 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, land 57 (6,8326 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Dirck Simons, land 58 (3,898 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 5
00-00-1544 - Claas Dirks, land 59 (0,7506 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Dirck Simons, land 60 (1,4247 ha), Afb. 5
00-00-1544 - Albrecht Adriaans, Dirck Simons, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Jacob Lijndraaijer, Joris Maartens, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, Dirk Dammese, land 63 (1,4502 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Simon Simons, land 64 (1,4729 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Thijman van Wavieren, Lambrecht Angerts, land 65 (1,48 ha), de kinderen, Afb. 6
00-00-1544 - Baart Doens, land 66 (1,4658 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Aechte, Mathijs, Pieter Claase, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Marijtje Maartens, land 68 (1,4757 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Pieter Heij, Dammes Dirks, land 69 (2,8465 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Joris Maartens, land 70 (1,0926 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Roel Aris, land 71 (0,6655 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Anna Aalberts, land 72 (2,3939 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Simon Gerrits, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 6
00-00-1544 - Jacob Willemszoon, Jan Pieters, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Thijman van Wavieren, Lambrecht Angerts, Bentwei land 76 (2,3456 ha), de kinderen, Afb. 7
00-00-1544 - Guurtje Pieters, Dirk Dammese, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Dirk Dammese, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Dirk Dammese, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Willem Jans, land 80 (0,4257 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Abel van Coulster, Willem Jans, land 82 (2,5897 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Claas Willems Rordes, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, land 84 (6,0379 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Dirck Rembrandts, land 85 (1,7085 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Evert Jans, land 86 (1,6333 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Cornelis Alberts, Simon Simons, land 87 (2,8976 ha), Afb. 7
00-00-1544 - Dirk Aris, land 88 (8,9413 ha), Erfgenamen, Afb. 8
00-00-1544 - Dirk Aris, land 89 (1,8106 ha), Erfgenamen, Afb. 8
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Simon Gerrits, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 91 (1,0898 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Claas Florise, land 92 (5,9216 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Cornelis Hillebrants, land 93 (1,8035 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Cornelis Allerts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Dirck Simons, Marijtgen, Gherijt, land 95 (2,5116 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Dirk Dirks, Willem van Berckenrode, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Dirk Aris, Cornelis Hillebrants, land 97 (4,1691 ha), Erfgenamen, Afb. 8
00-00-1544 - Dirck Simons, land 98 (6,0337 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 8
00-00-1544 - Willem Jans, land 99 (0,8883 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Willem Jans, land 101 (2,5712 ha), Afb. 8
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Willem Jans, land 103 (1,0075 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Wouter Jacobs, land 105 (1,6006 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Jacob Jans Deijman, Claas Dirks, land 106 (22,1411 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Hendrik Jans, Ottersland land 107 (2,2534 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 108 (1,1281 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Aellewijn, Neel, land 109 (0,867 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 110 (0,8883 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 111 (3,4723 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Simon Gerrits, land 112 (0,9578 ha), de Kerk van Hillegom, Afb. 9
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Albert Banten, land 114 (1,6772 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 115 (1,5566 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, land 116 (7,6726 ha), Afb. 9
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 117 (1,2955 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Dirck Simons, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 10
Vosselaen tot Lisse: Ander perceelen van landen gheleghen inden zelfden banne beghinnende van de Vosselaen zuijdtwaerts vande banne van Lisse bij zuijdoesten den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1544 - Willem Jans, land 121 (1,5708 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Adriaan Jans, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Adriaan van Treslong, Pieter Simons, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Dirck Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Cornelis Allerts, land 125 (0,9989 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Hendrik Claase, land 126 (6,5913 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Hendrik Jans, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Cornelis Pieters, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 10
00-00-1544 - Dirck Gerrits, Marijtgen, Maerten, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Dirck Gerrits, land 130 (0,9564 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Claas Pieters, Willem Jans, land 131 (0,911 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Jan Pieters, land 132 (3,373 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 133 (2,7117 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Dirck Simons, Machtelt van Noortich, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Dirck Willems, Pieter Simons, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Pieter Jans van Delft, Pieter Simons, land 136 (0,5917 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Cornelis Alberts, land 137 (0,6357 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Trijn Hendriks, Allert Dirks, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Alijdt Hendriks, Willem Gerrits van Langevelt, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Ghuert, Willem Gherijts, land 140 (2,8153 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Albert Banten, land 141 (0,6201 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Dirck Simons, land 142 (0,7208 ha), Afb. 11
00-00-1544 - Pieter Simons, land 143 (0,2909 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Gerrit Willems, land 144 (0,5959 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Dirck van Houdt, land 145 (2,5542 ha), Afb. 12
00-00-1544 - de pastoor, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, land 147 (2,5542 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Claes Dirks, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Claas Simons, Cornelis Jans, land 149 (0,7762 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Hendrik Banten, Vinkebrouk land 150 (1,0557 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Dirck Simons, Cornelis, land 151 (1,8546 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Claas Banten, Cornelis Jans, land 152 (0,2525 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Pieter Simons, land 153 (0,1589 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Cornelis Allerts, Dirck van Houdt, land 154 (0,227 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Cornelis Allerts, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 12
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 157 (0,2341 ha), Afb. 13
00-00-1544 - Abel van Coulster, Allert Dirks, land 158 (1,822 ha), Afb. 13
00-00-1544 - Allert Dirks, land 159 (0,3079 ha), sinte Barbara gasthuijs, Afb. 13
00-00-1544 - Jeroen Jans, land 160 (0,5009 ha), de erfgenamen, Afb. 13
00-00-1544 - Pancras Jacobs, land 161 (1,2345 ha), Afb. 13
00-00-1544 - Pieter Simons, land 162 (1,2771 ha), Afb. 13
00-00-1544 - Abel van Coulster, Allert Dirks, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 13
00-00-1544 - dochter, Joost Adriaens, Floris Gerrits, land 164 (2,3896 ha), Afb. 14
00-00-1544 - Gherijt, Allert Dirks, land 165 (0,7989 ha), Afb. 14
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 166 (3,2921 ha), Afb. 14
00-00-1544 - de weduwe, Willem Florise, land 167 (1,6333 ha), Afb. 14
00-00-1544 - Allert Dirks, land 168 (0,3604 ha), Afb. 14
00-00-1544 - Lijsbeth, Simon Hillebrands, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 14
00-00-1544 - Maarten Claase, Floris Gerrits, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), erfgenamen, Afb. 14
00-00-1544 - dochter, Joost Maartens, Hendrik Banten, land 171 (0,8514 ha), Afb. 14
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 172 (0,8429 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Simon Hillebrands, Lijsbeth, land 173 (1,2771 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 174 (1,1465 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Aafje Adriaans, Pieter Nannings, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 15
00-00-1544 - de pastoor, Pieter Nannings, land 176 (2,4634 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Simon Hillebrands, Lijsbeth, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Floris Gerrits, land 178 (5,1085 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Dirk Florise, Allert Dirks, land 179 (1,8589 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Jacob Willemszoon, erfgenamen, land 180 (0,823 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Willem Adriaans, Pieter Simons, Bultersland land 181 (2,015 ha), de kinderen, Afb. 15
00-00-1544 - Jacob Willemszoon, Pancras Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), kinderen, Afb. 15
00-00-1544 - Fijtje, Floris, Bentkamp land 183 (3,1545 ha), Afb. 15
00-00-1544 - van Merwen, Floris Gerrits, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 15
00-00-1544 - Simon Jans, land 185 (1,0827 ha), de kinderen, Afb. 15
00-00-1544 - Pieter Jans, Willem Meijnertszoon, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Joost Florise, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Dirk Dirks, Simon Simons, land 188 (1,0131 ha), Afb. 16
00-00-1544 - de pastoor, Pauwels Albrechts, land 189 (0,7038 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Pauwels Alberts, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter de Gaedt, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Dirck Simons, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Floris Gerrits, land 193 (2,1228 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Allert Dirks, Dirk Florise, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Hendrik Banten, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195 (2,2349 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Pieter Adriaans, Albert Banten, de kinderen, land 196 (1,8035 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Hendrik van Berckenrode, Hendrik Jans, land 197 (1,8319 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Gherrijt de Witte, land 198 (2,154 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Thonis Nannings, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 16
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 200 (0,051 ha), Afb. 17
00-00-1544 - Aafje Adriaans, Pieter Nannings, land 201 (0,7095 ha), Afb. 17
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Cornelis Hendriks, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 17
00-00-1544 - Aafje Adriaans, land 203 (0,6924 ha), Afb. 17
00-00-1544 - Pieter Nannings, land 204 (1,419 ha), Afb. 17
00-00-1544 - Lijsbeth, Simon Hillebrands, land 205 (1,2544 ha), Afb. 17
00-00-1544 - Dirck Simons, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), het Convent van Zijl, Afb. 17
00-00-1544 - Maarten Claase, Cornelis Jans, land 207 (2,9132 ha), erfgenamen, Afb. 17
00-00-1544 - Pieter Hanickxszoon, Pieter Nannings, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), erfgenamen, Afb. 17
00-00-1544 - Pieter Adriaans, Cornelis Allerts, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), de kinderen, Afb. 17
00-00-1544 - Cornelis Allerts, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), de Kerk van Hillegom, Afb. 17
00-00-1544 - Claas Bandts, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), de kinderen, Afb. 17
00-00-1544 - Pieter van der Bonchorst, Willem Gerrits van Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 17
00-00-1544 - Pieter Adriaans, Pauwels Alberts, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), de kinderen, Afb. 17
00-00-1544 - Floris Gerrits, de Koekamp/ het Lageland/ Albert Meese Koekamp land 214 (7,0596 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Adriaan Gerrits, Floris Adriaans, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 216 (0,8911 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Cornelis Jans, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 18
00-00-1544 - de pastoor, Pieter Nannings, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Dirck Rembrandts, land 219 (2,242 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Pieter Jans, land 220 (2,1285 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Allert Dirks, land 221 (1,5793 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Harden Willems, land 222 (1,0444 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Harden Willems, land 223 (0,6243 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Pieter Jans, Dirk Jacobs, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Pancras Jacobs, land 225 (1,6843 ha), Afb. 18
00-00-1544 - Harden Willems, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 18
00-00-1544 - Frans Dirks, Hendrik Jans, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Thijman van Wavieren, Pauwels Alberts, land 228 (1,3381 ha), de kinderen, Afb. 19
00-00-1544 - Dirk Jacobs, land 229 (0,8386 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Dirck Rembrandts, Gijsbrecht van Nijenrode, land 230 (5,2787 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Wollewijn Florise, Cornelis Cornelise, land 231 (1,1494 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Pauwels Alberts, land 232 (0,6499 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Pieter Adriaans, Pauwels Alberts, t Leen land 233 (1,4644 ha), de kinderen, Afb. 19
00-00-1544 - Cornelis Willemszoon, land 234 (1,7837 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Erm Jans, land 235 (1,6262 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Alijdt van der Does, Adriaan Jorise, land 236 (1,8447 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Pouwel Claase, land 237 (0,5676 ha), Afb. 19
00-00-1544 - Harden Willems, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 19
Lisse tot Grieten bregghe: Hier beghinnen die veenen vanden banne off van Lisse noordtwaerts tot Grieten bregghe toe.
00-00-1544 - Joost van Veen, Pieter Claase, land 239 (6,8709 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Jan Laurense, land 240 (8,385 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Willem Meijnertsz, weduwe, land 241 (4,3223 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 242 (8,2999 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Floris Gerrits, land 243 (5,5938 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 244 (6,4878 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Aalbert Gerrits, Guurt Adriaans, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Dirck Rembrandts, land 246 (2,2931 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter de Geerde, land 247 (2,5826 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Dirck Willems, Dammes Dirks, land 248 (3,2226 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Pieter Pieters, Willem van Berckenrode, land 249 (12,7939 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Willem Claase, land 250 (13,9873 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Trijn Jacobs, Joost Florise, land 251 (2,5542 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Trijn Jacobs, Pieter Claase, land 252 (2,5542 ha), Afb. 20
00-00-1544 - Joost Florise, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Joost Florise, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), de Heilige geest binnen Haarlem, Afb. 21
00-00-1544 - Joost Florise, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Gerrit Dammese, land 256 (5,1709 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Dirk Dirks, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Ewout Kruijsen, land 258 (2,049 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Jaep Willemszoon, land 259 (1,6176 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Pieter Pieters, land 260 (1,4545 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Dirk Dirks, land 261 (0,9691 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Dirck Rembrandts, land 262 (4,985 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Willem Dirks, de weduwe, Dirck Rembrandts, land 263 (4,3989 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Dirck Rembrandts, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Adriaan van Treslong, Dirk Dammese, land 265 (5,6151 ha), Afb. 21
00-00-1544 - Cornelis Pieters, land 266 (1,8745 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Cornelis Claase, land 267 (2,5542 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Claas Dirks, land 268 (5,5271 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Trijn, Pieter Claase, Cornelis Pieters, land 269 (2,9274 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Jan Willems, Fijtje, Floris, land 270 (6,3345 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Jacob Gerrits, land 271 (1,2416 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Albrecht Adriaans, land 272 (5,8989 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Willem Jans, land 273 (6,861 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Adriaan Jans, land 274 (5,4646 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Adriaan van Treslong, Floris Gerrits, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Adriaan van Treslong, Baart Doens, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Gerrit van Waermondt, de weduwe, Willem Gerrits van Langevelt, Groote en Klijne laagte land 278 (7,7067 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Willem Claase van Zijlck, land 279 (6,6637 ha), Afb. 22
00-00-1544 - Dirck Jooste, Jan Wouters, land 280 (4,0981 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Dirk Bennen, weduwe, Joris Maartens, land 281 (4,2741 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Dirk Bennen, weduwe, Willem Claase van Zijlck, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Dirck Jooste, Jan Wouters, land 283 (4,7906 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Baart Doens, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Crijn, Claas Maartens, Meijnert Willems, land 285 (6,3856 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Willem Claase, land 286 (1,4899 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Jan Willems, Jacop Pieters, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Thonis Pieters, land 288 (8,8973 ha)
00-00-1544 - Willem Claase van Zijlck, land 289 (2,2108 ha), Afb. 23
Zuitwaerts van de Weelijghen Berch: Ander percelen van landen gheleghen inden zelfden banne beghinnende vanden Weelijghen Berch zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier na in margine is geschiet overmits de snootheijt @ hoochte vande landen daerome die gemindert zijn.
00-00-1544 - Adriaan Claase, Meijnert Willems, land 290 (1,5495 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Thijs Jans, land 291 (2,5542 ha), Sinte Anna convent, Afb. 23
00-00-1544 - Pieter Jans van Delft, Jan Wouters, land 292 (0,5676 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Roel Aris, land 293 (0,6555 ha), Afb. 23
00-00-1544 - Jan Pieters, land 294 (0,8868 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Pieter Jans van Delft, Jan Adriaans, land 295 (1,419 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Aelbrecht, Thijs Jans, land 296 (0,3008 ha), erfghenamen, Afb. 24
00-00-1544 - Willem Gherijts, dochter, Jan Pieters, land 297 (0,5151 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Marijtje Maartens, land 298 (2,1441 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Dirck Simons, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Fijtje, Floris, Roel Aris, land 300 (1,1863 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Marijtje Maartens, land 301 (0,3831 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Simon Gerrits, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Baart Doens, land 303 (3,0651 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Aelbrecht, Dirk Dammese, land 304 (2,5045 ha), erfghenamen, Afb. 24
00-00-1544 - Baart Doens, land 305 (1,7028 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Jan Pieters, land 306 (1,9156 ha), Afb. 24
00-00-1544 - Dirck Simons, land 307 (1,0146 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 25
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Pieter Claase, land 308 (2,8891 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Wollewijn Jacobs, land 309 (2,7216 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Joris van Treslonghe, land 310 (2,3357 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Marijtgen, Maerten, Joris Maartens, land 311 (0,9081 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 312 (1,0557 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Joris Maartens, land 313 (3,8881 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Simon Simons, land 314 (1,4048 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Fijtje, Floris, land 315 (4,6544 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Jan Wouters, land 316 (0,5037 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 317 (9,5784 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Fijtje, land 318 (0,017 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Cornelis Baarts, land 319 (6,5275 ha), Afb. 25
00-00-1544 - Joris Maartens, land 320 (0,5676 ha), Sinte Anna convent, Afb. 26
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, land 321 (0,9365 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Adriaan Jans, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), de Kerk van Hillegom, Afb. 26
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 324 (0,9081 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 325 (1,7737 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 326 (6,5984 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Dirck Simons, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Jacob Claase, Huich van Treslonghe, land 328 (2,5542 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Dirck Gerrits, land 329 (3,8313 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, land 330 (1,6914 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, land 331 (0,796 ha), de Kerk van Hillegom, Afb. 26
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 332 (0,2838 ha), Afb. 26
00-00-1544 - Dammes Dirks, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Simon Simons, Dirk Dirks, land 334 (0,7833 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Pieter Gerrits, land 336 (0,6172 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Adriaan Jans, land 337 (3,6894 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Willem Jans, land 338 (7,3647 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Cors Dammese, land 339 (0,3547 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, Duincroft land 340 (3,4056 ha), Afb. 27
West aen den Heerenwech: Ander perceelen van landen ghelegen in den zelfden banne beghiinen van Cornelis Allertszoon huijs bij westen aen den Heerenwech tot aen eijnden van dat dorp voors tot Cornelis Heijnricxszoons krocht incluijs
00-00-1544 - Cornelis Allerts, land 341 (0,3689 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Hendrik Jans, land 342 (0,1419 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Aelbrecht Banten, land 343 (0,8514 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Floris Gerrits, land 344 (0,6073 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Marijtgen, Dirck Maertenszoon, land 345 (0,8514 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 346 (0,6811 ha), Afb. 27
00-00-1544 - Marijtgen Spangerts, land 347 (0,2838 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Jan Harmens, land 348 (0,6669 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Pieter Nannings, land 349 (0,227 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Claes Dirks, land 350 (0,5959 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Hendrik Jans, land 351 (0,6527 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Aalbrecht Dirks, land 352 (0,3405 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 353 (0,8939 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Pancras Jacobs, land 354 (1,2302 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Floris Gerrits, Pieter Claase, land 355 (0,6896 ha), Afb. 28
00-00-1544 - Cornelis Hendriks, land 356 (1,0798 ha), Afb. 28