Genealogie project

Hillegom, Ora 1690 - 1704

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1690 - 1704
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 3
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: www.erfgoedleiden.nl
web locatie: hogenda.nl

05-05-1690 - Willem Willemsz van der Cluft, Cornelis Bastiaens Castileijn, Aeltje Willems van der Cluft, Willem Jans van der Cluft, Dammus Achiase van Dijck, Marijtje Dirks, Jacob Jacobs de Vlieger, Cornelis van Limmen, Steijntje Maertens, d heer Groenhout, een huijs ende erff 30 roeden (omtrent), de Hereweg, Afb 1
07-06-1690 - Barent Corse, Cornelisje Simons van Alckemade, Wijnandt Mens, Frederick Willems van Loon, Engel Simons van Alckemade, Kniertje Jacobs van Alckemade, Simon Dirks Westgeest, een stuck weijland 1 morgen (omtrent), de Leeck, de Vosselaen, een ander stuck weijland 1 morgen (omtrent), de Erffgenamen, Afb 2
14-06-1690 - Maerten Jacobs, Frans Cornelisz, Dammus Achiase van Dijck, Mees Jans Langeveld, Joost Cornelisz van Diest, Maarten Willems van Schravemade, Maarten Jacobs Croon, Japie Jans, Cornelis Diricq, huijs erff en boomgaert, Afb 3
07-06-1690 - Barent Corse, Kniertje Jacobs van Alckemade, Simon Dirks Westgeest, Cornelisje Simons van Alckemade, Jan Hendriks Molesteeg, Simon Gerritsz Bronsgeest, juff: Ooms, Cornelis van der Linden, de weduwe, heer Hartichsvelt, een huijsmans woningh 2,5 morgen, de Hereweg, Afb 3
07-06-1690 - Guurtje Jacobs van Duijn, Kniertje Jacobs van Alckemade, Simon Dirks Westgeest, Cornelisje Simons van Alckemade, Dirck Hendricxsz Croon, de heer Wieringen, Frederick Willems van Loon, een stuck weijlandt 8 hondt (omtrent), de Weerlaender Vaart, Afb 4
00-10-1690 - Marijtje Nijse, Abraham Wante, Jacob Hoofman, een huijs, de gare bleeckerij, Afb 5
00-10-1690 - Sijmon Gerrits van Bronsgeest, Willem Pieters Backer, Dirck Gerrits Langevelt, Jacob Cornelis Misgrijp, Anna Jans, Maartje Jacobs, Jacob Cornelisz Bommenaer, Simon Jacobs Langevelt, Maerten Willems, Bruijn van der Bijl, Jan Hendriks Molesteeg, een huijsinge en thuijn, de Hereweg, de erfgenamen, de Graefflicheijtsduijn, een crochie land 1 morgen (omtrent), Afb 5
17-10-1690 - Jan Jans Verbits, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Anthonij Sijs, Jacob Mourisz Sluijt, Willem Cornelise Visscher, de Diaconij Armen, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 6
28-10-1690 - Engel Michiels van Dijk, Cornelia Cornelise van Diest, Claas Claase van der Veldt, Maartje Cornelise van Diest, Cornelis Joosten van Diest, Pietertie Adriaens, Joost Cornelis van Diest, juff Vogels, land 6 hondt 50 roeden, de Leek, de Vosselaen, Afb 7
25-11-1690 - Willem Jansz Beuijck, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Dammis Achius, Schaep, Jan Gerrits van den Bosch, Claas Jacobs Claverweijde, een stuck land 11 hondt (omtrent), de Meer, de Dwerswech, een stuckie landt 8 hondt, Afb 7
06-01-1691 - Gerrit van Laer, Robbert Loenius, Frans Cornelise Ploeg, Cornelis Romeijnsz, Willem Blauw, Frederick Willems van Loon, Marijtie Willemsd, de Swaan, een huijs en erve 6 hondt (omtrent), de Pastoorslaan, Afb 8
15-02-1691 - Willem Simonsz van Velsen, Floris Jansz van Opmeer, Jan Six, Jan Willems van Velsen, Gerrit Willemsz Heemskerck, Johan Verwer, het Landt van Stilte een stuck landt 2 morgen 80 roeden (omtrent), de Grootesloot, de Elstbroekerlaan, de Koij een stuck lant 1 morgen 3 hondt (omtrent), de Oustkamp, de Erfgenamen, het Houtlandt, Afb 9
03-05-1691 - Kniertie Arijens, Willem Jacobsz Langevelt, Antie Willems Langevelt, Willem Arijensz Heemskerck, Dirck van Santen, Jan Willemse Langevelt, Hendrik Jansz Decker, Jacob Willems Langevelt, Aelbert Jacobsz Langevelt, Joost Cornelisz van Diest, Willem Leendertse, Simon Gerritsz Bronsgeest, een huijs erff, de Hereweg, de Graefelicheijtsduijn, de Diaconij Armen, Afb 10
02-03-1691 - Joost Diericq, Carolus Jooste Diericq, Eva van Liebergen, lant 1 morgen 3 hondt (omtrent), weijlandt 10 hondt 50 roeden, woningh met lant 31 mergen 4 hond, een partij lant 1050 roeden, een partij lant 250`roeden, een huis, erff, bogaert & teelkrocht 5 hond (omtrent), een huijs in verscheijdene partijen 14 morgen, lant 5 morgen, Afb 11
04-04-1691 - Lijsbeth Jacobs de Vlieger, Simon Jacobs, Jan Cornelise van Bommel, Pieter Cornelise van Schagen, Dirck Claesz van Sgravemade, Hendrick Jacobs, Willem Willemsz Heemskerck, een huijs erff met een stuck landt 10 hondt 50 roeden, de Hillegommer Duijn, Afb 12
29-03-1691 - Willem Cornelise Visscher, Lambert de Bode, Annetie Biesen, Huijch Gerritsz Vogelstruijs, Jacob Mourisz Sluijt, de Diaconij Armen, een huijs schuer en stallingh, de Hereweg, t Kerckhoff, Afb 13
06-05-1691 - Michiel Caese van der Weijde, Wouter Convent, d heer Callenberch, Lijsbeth Jacobs, Jan Cornelise Robol, een huijs ende erff, het Padt tot de Put van Jan Robol, de Pastoorslaen, Afb 13
08-05-1691 - Gerrit Matheuse Lindenburch, Jacob Mourisz Sluijt, Anna Coenen, Louris Maertens, Willem Jans Bierman, Bruijn Arijens van der Bijl, Dammis Achias, een halff huijs metten erve, de weder helft van een huijs metten erve, de Hereweg, Afb 14
08-05-1691 - Jacob Mouris Sluijt, Huich Cornelis van Moerkercken, Dirk Jans van Heemstede, Anna Coenen, Louris Maertens, den Buijten Armen, een halve huijs metten erve, de wederhelft van een huijs metten erve, Afb 15
26-06-1691 - Arend Bruins van der Bijl, Lieven van Loon, Johan Hessels, Joost Claesz van Diest, de weduwe, een stuck lant 10 hondt (omtrent), de Leeck, de Oostenderlaan, Afb 15
29-06-1691 - Claas Cornelise Glas, Dirk Jans van Heemstede, Huijch Cornelis van Moerkercken, Stijntie Maartens, Maarten Jacobs Verdel, Cornelis van Limmen, de Buijten Armen, een huijs erff en boomgaert, de Hereweg, Afb 16
22-07-1691 - Theodorus van Dobben, Johannes Swalmius, Gerrit Matheuse Lindenburch, een hipoteecq brieff, een koren wind molen, Afb 17
23-04-1692 - Willem Jansz Beuijck, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Dammis Achias, Schaep, Meerlust een wooningh, een stuck land 11 hondt, de Meer, den Dwerswech, Afb 17
11-01-1692 - wed, Sent Jansz, t boelhuijs, Afb 18
12-02-1692 - Willem Jansz, boelhuijs, Afb 18
12-02-1692 - Neeltie Jans, boelhuijs, Afb 18
07-03-1692 - Pr Jansz Slingelant, t boelhuijs, Afb 18
18-03-1692 - Cornelis Dircxs, Jannetie Hendricx, t boelhuijs, de Erffgenamen, de Diaconij Armen, Afb 18
11-03-1692 - Steven Michiels van Swieten, Claas Adriaans Akersloot, een steenschuijt, Afb 18
12-07-1692 - Cornelis Romeijnsz, Hendrickie Gerrits van Laer, Dirck Hendricxsz Croon, Willem Blauw, Frederick Willems van Loon, Marijtie Willemsdr, een huijs erff 6 hond (omtrent), de Pastoorslaan, Afb 19
29-05-1692 - Nicolaas Valk, Wijnandt Mens, Willem Cornelise Visscher, Jan Jacobs de Vlieger, Frans Aalbertse Kroon, joff Duijvens, Dirck Claes van Schravemade, een huijs boomgaert thuijn 3 hond, de Hereweg, de Elstbroeckerlaen, de stad Haerlem, Afb 19
04-11-1692 - Willem Jans Beuijck, Jan Cornelise de Moor, Jannetie Jans Beuijck, Jan Gerrits van den Bosch, Neeltje Jans Beuijck, Aaltje Jans Beuijck, Cornelis Ascanius van Sipesteijn, Jacob Gerrits, Jan Jans Beuijck, een stuck weij off hoijlandt 8 hondt, de Meer, de wederhelft van een stuck weij off hoijlandt, Afb 20
04-06-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Claes Claesz, d heer Valck, een stuck landt ?,5 hondt, de Hereweg, Afb 21
10-06-1692 - Corn Gerrits Langevelt, t boelhuijs, Afb 22
02-07-1692 - Dirckie Cornelis Bourgoinje, t boelhuijs, Afb 22
25-07-1692 - Claas Claase van der Veldt, t boedelhuijs, Afb 22
03-10-1692 - Jacob Cornelisz Croon, Frans Aalbertse Kroon, een ijcker schuijt 10 lasten, Afb 22
28-10-1692 - Cornelis Ascanius van Sipesteijn, Nicolaes Burgers, Hendrick Vincken, Balten Vinckels, Jacobus Vinckels, Jacob Vinckel, Bartholomeus Dircxsz Huijsman, Meerlust een woningh en landerijen 27 morgen (omtrent), Afb 22
30-10-1692 - Ariaentie Gijsen, Willem Joosten van Diest, Frans Aalbertse Kroon, Neeltie Willems, Arij Jans van Velsen, Jan Willems van Velsen, een stuck weij off hoijlant 1 morgen 37 roeden (omtrent), d Erffgenamen, de Elstbroekerlaan, Afb 23
27-12-1692 - Wijnandt Mens, Dammus Achiase van Dijck, Willem Versteech, Adriaen Pietersz van Rhijn, Arend Meese Langevelt, Wijnandt van der Maes, Jan Huijgen Moerkercken, een huijs erff schuer en thuijn, de Hereweg, de Buijten Armen, Afb 24
11-02-1693 - Aeltje Cornelis Glas, Claes Absalon van Keuijere, Willem Cornelise Visscher, Claas Jacobs Claverweijde, d heer Geelvinck, d heer Druijvesteijn, weij of hoijlandt 7 hond 50 roeden, de Leecq, de Oostenderlaan, Afb 25
05-03-1693 - Jaepie Jans, boelhuijs, Afb 25
20-03-1693 - Pr Jeroens, Marijtie Prs, boedelhuijs, Afb 25
12-05-1693 - Corn Janse Bierman, boelhuijs, Afb 26
00-05-1693 - Jaepie, boelhuijs, Afb 26
13-06-1693 - Andries Lamb, Afb 26
18-08-1693 - Lijsb Jac, Visch, boelhuijs, Afb 26
22-05-1693 - Dirck Claesz van Sgravemade, Dammus Achiase van Dijck, Maarten Willems van Schravemade, Huijch Cornelisz van Moerkercken, d heer Loon, Jacobus Heijblock, stucken soo hoij als weijlandt, Swaenshoeck, Afb 26
23-05-1693 - Simon Gerritsz Bronsgeest, Hendrick Gerritsz Mans, Jan Claesz Swart, Pieter Willems Backer, Marijtie Willems Backer, Jannetie Gerrits Bronsgeest, Willem Pieters, Cornelis Jansz Koedijck, Jan Hendriks Molesteeg, Pieter vander Werff, Carolus Jooste Diericq, Bruijn van der Bijl, een stuck thuijnlant off boomgaert 7 hondt (omtrent), d Erffgen, den Heerenwech, Afb 26
21-05-1693 - Lijsbeth Jacobs Claverweijde, Cornelis Willems Visscher, Cornelis Cornelise Visscher, Jan Gerrits van den Bosch, Jacobus Schoute, Willem Cornelise Visscher, Govert Davids de Nijs, Maria Cornelise Visscher, Leendert Cornelise Visscher, Claas Jacobs Claverweijde, Claas Cornelise Visscher, Arij Cornelis Visch, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jan Jans Bierman, Jan Cornelise Robol, Wouter Convent, d heer Kannenburgh, de Hereweg, de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn, Afb 27
00-06-1693 - Wijnandt Mens, Phillips Jeroensz van der Veldt, Jeroen Pietersz van der Veldt, Pieter Jeroensz van der Veldt, Marijtge Pieters van Rhijn, Hendrik Geesteranus, Hendrina Ketelaer, joffr Duijvens, Jan Hendriks Molesteeg, Pieter Jansz Timmerman, de Pellekaen, een huis, erf en boomgaard, de Hereweg, de Beek, Afb 28
14-11-1693 - Simon Gerritsz van Bronsgeest, Dirck Claesz van Schravemade, Joost van Diest, een huijs boomgaert ende thuijn 5 hond (omtrent), de Hereweg, de Graefflicheijtsduijn, Afb 29
02-01-1694 - Frans Cornelisz Ploegdijck, Willem Joosten van Diest, Jan Abrahams van Dorp, den heer Maes, Joost Cornelis van Diest, Wijnandt Mens, Dirk Jans van Heemstede, het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert, de Hereweg, de Wildernisse, de Erffgenaemen, Afb 30
02-01-1694 - Wijnandt Mens, Dirk Jans van Heemstede, Frans Cornelisz Ploeghdijck, Cornelis Gerritsz Robol, Jan Abrahams van Dorp, het Swaantie een huijs met sijn erve, de Hereweg, Afb 31
06-01-1694 - Wijnandt Mens, Pieter Jeroensz van der Velde, Marijtie Pieters van Rhijn, Hendrina Ketelaer, Hendrik Geesteranus, joff Duijvens, Jan Hendriks Molesteeg, Pieter Jans Timmerman, de Pellekaen, een huis, erf en boomgaard, de Hereweg, de Hillegommer Beeck, Afb 32
10-03-1694 - Andries Danielsz van Roon, Pieternelletie Cornelis van Diest, Engel Michiels van Dijk, Cornelia Cornelise van Diest, Claas Claase van der Veldt, Maartje Cornelise van Diest, Arij Jans Langevelt, Dominicus Arijensz Langevelt, Jaepie Cornelis van Diest, Jan, Cornelis, Johannes, Aelbert Arijans Langevelt, Arijaentje Cornelis van Diest, Jan Gerritsz Broerse, Neeltje Willems Duijndam, Crijn Willems van Duijndam, Cornelis Joosten van Diest, Pietertie Arijens Duijndam, Pieter Adrichem van Dorp, een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert 2 morgen, de Margarietenlaan, de Trekvaart, Afb 32
10-03-1694 - Andries Danielsz, Pieternelletie Cornelis van Diest, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, Jan Jans Bierman, Jan Marcelis, Pieter Adriuchem van Dorp, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), de Wildernis, de Duijn van de Graefflicheijt, de Erfgenamen, Afb 33
10-03-1694 - Andries Danielsz, Pieternelletie Cornelis van Diest, Claas Claase van der Veldt, Hendrick Sprockenburch, de Haerlemse Treckwegh, de Margarietenlaen, de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt 2 morgen, d Erffgenamen, Afb 34
28-03-1694 - Willem Cornelise Visscher, Cornelis Cornelise Visscher, Govert Davids de Nijs, Maria Cornelise Visscher, Leendert Cornelise Visscher, Claas Cornelise Visscher, Claas Jacobs Claverweijde, Arij Cornelisz, Cornelis Willems Visscher, Lijsbeth Jacobs Claverweijde, Willem Arijensz Akersloot, Willebort Arijens Akersloot, Willem van Delden, Cornelis van Sipesteijn, Annetje Biese, Arend Bruins van der Bijl, een stuck weij off hoij landt 2 morgen, d Erffgenamen, de Oostenderlaan, Afb 34
07-03-1694 - de weduwe, Cornelis Visch, Annetje Biese, Arend Bruins van der Bijl, Bruijn Arends van der Bijl, Jan Cornelise de Moor, land 65 (1,48 ha), de Leeck, de Oostenderlaan, Afb 35
19-02-1694 - Willem Blauw, Anna van Loon, Daniel van Genegen, Afb 36
19-02-1694 - Anna van Loon, Willem Blauw, Daniel van Genegen, Frederick Willems van Loon, d heer Druijvesteijn, Jan Cornelisz van Haestrecht, een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge 21 morgen 5 hondt, de Weerlaan, de Leeck, land 10 morgen, geestlanden, thuijnlanden als bleeckerij 22 morgen, Afb 37
10-03-1694 - Jaepie Cornelis van Diest, Andries Danielsz van Roon, Pieternelletie Cornelis van Diest, Engel Michiels van Dijk, Cornelia Cornelise van Diest, Claas Claase van der Veldt, Maartje Cornelise van Diest, Arij Jans Langevelt, Dominicus Arijens Langevelt, Jan Aelbertsz, Cornelis Aelbertsz, Johannes Aelbertsz, Aelbert Arijensz Langevelt, Ariaentie Cornelis van Diest, Jan Gerbrants Broerse, Neeltge Willems Duijndam, Crijn Willemsz van Duijndam, Willem Adriaens, Jacob Adriaens, Cornelis Joosten van Diest, Trijntje Arijens van Duijndam, Arnoldus Druijvesteijn, Cornelis Ascanius van Sipesteijn, een stuck weij off hoijlandt 1 morgen, de Verwersloot, Afb 38
00-00-1694 - , Afb 39
28-03-1694 - Cornelis Jans van Limmen, Wouter Convent, Dammus Achiase van Dijck, Claas Cornelise Glas, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, een huijs ende erff mitsgaders schuer, de Hereweg, Afb 40
12-05-1694 - Andries Danielsz, Pieternelletie Cornelis van Diest, Japie Cornelis van Diest, Dirck Hendricxs Croon, Willem Blauw, het Bijltie een stuck hoij off weijlandt 8 hondt, de Weerlaan, Afb 40
09-05-1694 - Maartje Cornelise Erffvoort, Maarten Jacobs Verdel, Jan Jacobsz Verdel, Grietje Maartens Verdel, Marijtie Maartens Verdel, Annetje Biese, Arend Bruins van der Bijl, Frans Cornelisz, Dammis Achias, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, Claas Cornelise Glas, een huijs schuer en erff, de Hereweg, Afb 41
25-04-1694 - Arij Pieters van Woensel, Marijtie Leenderts van Tent, Leendert Aalberts van Tent, Lourisje Meese, Claas Claase van Schravemade, Jan Hendriks Molesteeg, Johannes Verwer, Jan Six, land 198 (2,154 ha), Erffgenamen, de stadt Haerlem, de Hereweg, Afb 41
09-05-1694 - Cornelis Jacobs Hasevelt, Marijtje Dirks, Jacob Jacobs de Vlieger, Jacob Jacobs de Vlieger, Maartje Jacobs de Vlieger, een rentebrieff, Afb 42
09-05-1694 - Gerrit Aerten van der Vin, Simon Pieterse van Bourgoinge, Bruijn Leenderts van der Bijl, een huijs ende erff, de Molensteeg, Afb 43
30-07-1694 - Jacob Mourisz Sluijt, Lijsbeth Louris Croon, Willem Jans Bierman, Bruijn Arends van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, Pieter Pieters Ousthoorn, een huijs & erff, de Hereweg, Afb 43
01-08-1694 - Dirck Claasz van Schravemade, Jan Hendriks Molesteeg, Dirck, Mees, Marijtie, Nelletie, Magdaleentie, Aaltie, Dirck Dircxsz van Santen, Anna Wouters, Simon Joosten van Diest, Bruijn Arends van der Bijl, Bruijn Leenderts van der Bijl, Casparus Baes, Huich Moerkercken, een huijs erff en boomgaert, de Hereweg, de Wildernisse, land 18 roeden, Afb 45
02-08-1694 - Simon Pieters van Bourgoinge, Bruijn Leenderts van der Bijl, Ariaantje Lodewijks, Lambreght Rijckaerdt, Jacob Willemsz Vinnen, Jacob Mourisz Sluijt, Anna Lamberts, twee loijputten met erff en opstallen, de Molensteeg, de Wildernis, Afb 46
23-01-1695 - Harmen Joosten van Diest, Dirck Hendricxs Croon, een ijker schuijt 10 lasten, Afb 47
23-01-1695 - Frans Aalbertse Kroon, Floris Jans Opmeer, Willem Joosten van Diest, Cornelis Joosten van Diest, joff Duijvens, joff Leeuw, Arij Willems Erffoort, Joost Cornelis van Diest, Neeltje Willems van Velsen, de helft in een huijs en land 2 morgen (omtrent), d Erffgen, Kinderen, de Hereweg, de Beek, de helft van land 5 morgen (omtrent), de Meer, Afb 48
08-02-1695 - Claes Simonsz de With, Pieternella Joosten van Diest, Hendrik Jans Molesteeg, Maria Jooste van Diest, Jan Hendriks Molesteeg, Bruijn Arends van der Bijl, Simon Joosten, Catharina Joosten, Joost Cornelise van Diest, Neeltje Willems van Velsen, Wijnandt Mens, Willem Joosten, Simon Gerritsz, de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert 350 roeden, de Graefflicheijt, de Diakenij van Hillegom, de Hereweg, de ed Heeren Raeden En Meesters van Rekeningen, Afb 48
09-02-1695 - Cornelis Boom, Cornelis Jans Bierman, Jan Abrahams van Dorp, Cornelis Gerritsz Robol, het Swaantie een huijsie en erff, de Hereweg, Afb 49
18-03-1695 - Jan Barends Picquaart, Claas Jacobs Claverweijde, den heer Sipesteijn, Floris Carel van Schagen, de helft in een stuck landt 3 morgen (ruim) (int geheel), de Weerlaan, de Leeck, Afb 50
02-05-1695 - Casparus Baas, Dirk Jans van Heemstede, Huich Moerkercken, Simon Joosten van Diest, Willem Jans Bierman, een huijs erff en boomgaert, de Hereweg, de Graefflicheijts Duijn, de Graefflicheijt, Afb 51
03-06-1695 - Willem Joosten van Diest, Wijnandt Mens, Jan Abrahams van Dorp, den heer Maas, het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert, de Hereweg, de Wildernis, de Graefflicheijt, Afb 52
17-06-1695 - Cornelis Joosten van Diest, Simon Pietersz van Bourgoinje, Willem Joosten, Cornelis Joosten, joffr Leeuw, joffr Duijvens, de helft van thuijnlant 2 morgen, de helft in een huijs, de Kinderen, de Erffgen, de Hereweg, de Hillegommer Beek, Afb 54
25-09-1695 - Gerrit Meerman, Adriaen van Woensel, d heer Wieringen, d heer Schaep, een partije lant 782 roeden (omtrent), de Meer, den Dwerswech, Afb 54
25-09-1695 - Bruijn van der Bijl, Dirck Jansz van der Laan, Jan Aelbertsz Pickaert, Gerrit Vestens, Marijtie Pieters van Munnickendam, den Buijten Armen, de Diaconij Armen, een losrentebrieff, Afb 55
26-09-1695 - Adriaen Pietersz van Woensel, Jan Cornelisz Beijnsdorp, Willem Jansz van der Laan, Jan Hendriks Molesteeg, Aeltie Claes, de helft in een huijs ende erve, de Molensteeg, Afb 56
08-11-1695 - Dirck Claesz van Sgravemade, Jan Cornelis Erffoort, Claes Huijberts, Cornelis Huijberts, Gerrit Huijberts, Huijbert Claas van Sgravemade, Guertje Cornelis Erffoort, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, Pieter Adrichem van Dorp, Nicolaes Tjark, Michiel van Rijn, een huijsmans wooningh schuur berg en kaarnmolen, hoij of weijlandt 9,5 morgen, de Wildernis, de Trekvaart, Afb 57
02-02-1696 - Wouter Convent, Willem Adolphsz van Bontenburgh, d heer Kannenburgh, Lijsbeth Jacobs, Jan Cornelise Robol, een huijs ende erff, de Pastoorslaan, Afb 58
16-02-1696 - Gerrit Maartens van Velsen, Claas Jacobs Claverweijde, Arij Pieters van Rijn, Anna Maartens van Velsen, d heer Geelvinck, de Weligen berg een huijs met een erf, de Hereweg, de Graefflicheijt, Afb 59
05-05-1696 - Pieter Emonds, Floris Carel van Beijeren van Schaagen, Jacoba van Wassenaer van Warmondt, Frederick Willems van Loon, de Kinderen, een wooninge huijsinge plantagie 24 morgen 4 hondt 70 roeden, de Kerck, Afb 60
05-05-1696 - Simon Pietersz van Borgonje, Willem Maartens van Schravemade, Willem van Loon, Pieter Emonds, Floris Carel van Beijeren van Schaagen, Jacoba van Wassenaer van Warmondt, de Kinderen, t Lange Stuck een partije lant 3 morgen 2 hond 60 roeden, de Leeck Schouwbare Wateringe, de Weerlaan, Afb 61
05-05-1696 - Pieter Baes, Cornelis Croon, Cornelis Duijvens, Dirck Claes Schrama, Floris Huijberts Elstgeest, Jan Hendriks Molesteeg, Hendrik Geesteranus, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 62
05-05-1696 - Pieter Emonds, Floris Carel van Beijeren van Schaagen, Jacoba van Wassenaer van Warmondt, Willem Maartens van Schravemade, Claas Jacobs Claverweijde, Simon Pietersz, de Kinderen, het Langestuck 3 morgen 3 hondt 44 roeden, de Leeck schouwbare weteringe, de Weerlaan, Afb 63
12-05-1696 - Gerrit Matheuse Lindenburch, Joost Huijchs Cooningsbrugge, Johannes Swalmius, een koren wind molen, de Graefflicheijt, de Diaconij Armen, Afb 64
12-05-1696 - Joost Huijchs Cooningsbrugge, Johannes Swalmius, Pieter Pieters Ousthoorn, Willem Jans Bierman, Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, een koren wind molen, de Graeflicheijt, een huijs ende erf, de Hereweg, Afb 65
12-06-1696 - Abraham Duerlijn, Susanne Jans van den Helm, Adriaan Naemsloodt, Marijtje Jans van den Helm, Johannes van den Helm, Neeltje Jacobs Claverweijde, Annetje Biese, Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, Claas Cornelise Glas, een huijs schuer en erff, de Hereweg, Afb 66
08-03-1697 - Floris Huijbertsz Elstgeest, Trijntje Louris, Eva Vogels, Jan van Grieken, Pieter van Schagen, Dirck Clase, d heer Valcx, een huijsinge ende erve, de Hereweg, de Vinkesloot, een stuck lant 955 roeden, de Diaconij Armen, de Vennipperlaan, Erffgen, de Leeck, Afb 66
16-04-1697 - Marijtje Gerrits Vogelstruijs, Claas Cornelise Glas, Boudewijn van der Codde, Dammis Achiasz, Annetie Biesen, Arend Bruins van der Bijl, een huijs &erve, de Hereweg, Afb 67
02-05-1697 - Jannetie Leenderts, Jan Corn Beijnsdorp, Mees Jansz, Aelbert Jansz, Willem Maartens van Schravemade, jofvrouw Grieken, een huijs en erff, t School, de Beek, de Kerckelaan, Afb 68
02-05-1697 - Jannetie Leenderts, Jan Cornelisz Beijnsdorp, Mees Jans, Aelbert Jans, Dammus Achiase van Dijck, Willem Jans van der Laan, Jan Hendriks Molesteeg, de weduwe, Claes Apsalons, een huijs ende erff, de Molensteeg, Afb 69
21-05-1697 - Aeltje Cornelis Glas, Claes Apsalons van Keuijere, Aelbert Jans Beinsdorp, Jan Cornelisz Beinsdorp, Jan Hendriks Molesteeg, Huijgh Cornelisz van Moerkercken, een huijs ende erff, de Molensteeg, Afb 70
24-01-1698 - Grietje Claes, Willem Claesz Langevelt, Claas Claase van der Veldt, Willem Joosten van Diest, t kint, Cornelis Baas, een ijker schuijt 10 lasten, Afb 70
09-11-1697 - Simon Gerritsz Bronsgeest, Geertie Corsz, Mens, een huijs erff en boomgaert, de Hereweg, de Wildernis, Afb 71
02-02-1698 - Mees Jansz, Aelbert Jans, Jan Cornelis Beijnsdorp, Jannetje Leenderts van Tent, Dirck Hendricxsz van Sgravemade, Adriaan Pietersz van Woensel, Jan Hendriks Molesteeg, Lourisje Dircx van Sgravemade, Sijtie Jans van Beijnsdorp, Jan Six, Pieter Dierquens, Gerrit Willemsz Heemskerck, Nicolaas Valk, een stuck weijlandt 2 morgen 64 roeden, de Elstbroekerlaan, Afb 72
02-02-1698 - Mees Jansz Beijnsdorp, Aelbert Jansz, Jan Cornelisz Beijnsdorp, Jannetie Leenderts van Tent, Dirck Hendricxsz van Sgravemade, Adriaan Pietersz van Woensel, Jan Hendriks Molesteeg, Lourisje Dircx van Sgravemade, Sijtie Jans Beijnsdorp, Jan Six, een stuck weijlant 1 morgen 4 hond 23 roeden, de Elstbroekerlaan, Afb 73
17-02-1698 - Cornelia Dircx van Dril, Pieter Willemsz Visser, Jan Bancken van Beinsdorp, een ijker schuijt 10 last, Afb 74
25-01-1698 - Cornelis van Aelst, Jan Hinlopen, Geldolph van Vladderacken, mevrouw Sipesteijn, Dirck de Both, Dirck de Both, Pieter de Both, Jan de Both, Marijn Jacobs, Anthonij van Aelst, Jacob van Dalen, de Drie Minderjarige Kinderen, een partijtie landt 4 hond 13 roeden, Afb 74
11-02-1698 - Joost Huijchs Cooningsbrugge, Cornelis Gangelofs Romijn, een koren wind molen, de Graeflicheijt, de Diaconij Armen, Afb 75
02-06-1695 - Maerte Crijnen, Trijntje Pieters, Trijntie Meesen, Dirck Dirckse van Santen, Dirck Claes Sgravemade, Jan Hendricxs Moolesteech, Trijntie Wouters, Jan Gerbrants, Neeltie Willems, Trijn Willems, Claas Claase van der Veldt, Jaepje Cornelis, Andries Daniels, Engel Michiels, Aelbert Adriaens, Abraham Mens, Dirck Dammus van Leeuwen, Huijbert Claes Sgravemade, Luijkas van Engelen, Petrus van Dorp, Johan de Kies, de Kinderen, de Kinderen, de Kinderen, de Onmondige Kinderen, een schoone huijsmans wooningh 15 morgen, de Wildernisse van Bredenrode, een stuck landt 1,5 morgen (omtrent), de Haerlemermeer, de Dwarswech, Afb 76
10-06-1698 - Willem Simons van Velsen, Gerrit Willems Heemskerck, Jan Six, een stuck weijlandt 2 morgen 83 roeden, de Groote Sloot, de Elstbroekerlaan, Afb 77
26-06-1698 - Aeltje Gerrits, Gerrit Jans Bosveldt, Dirck Jans van der Laan, Dirck Cornelis Glas, Huigh Corn Moerkerken, Dammus Achiase van Dijck, Hillegond Jacobs, Johannes Gerrits Bosveldt, de Diaconij Armen, een huijsinge & erve, de Wildernis, de Molensteeg, Afb 77
03-09-1698 - Anthonij Sijs, Wijnandt van der Maas d'Avenrode, een stroockie off geertie erff 60 voet (20 x 3), Afb 78
21-12-1698 - Gerrit Willemsz Heemskerck, Jan Cornelisz van Bourgoinge, Jan Six, Gerrit Willems, landt 2 morgen 83 roeden, de Groote Sloot, de Elstbroekerlaan, Afb 78
31-12-1698 - Simon Gerritsz Bronsgeest, Jan Jansz van Rooden, Wijnandt Mens, een huijs erff ende boomgaert 500 roeden, de Hereweg, de Wildernisse, Afb 79
04-01-1699 - Dammus Achiase van Dijck, Cornelis Gangelofs Romijn, Willem Jansz van der Laan, Jan Hendriks Molesteeg, Aelbert Jansz Beijnsdorp, een huijs ende erff, de Molensteeg, Afb 80
04-01-1699 - Cornelis Gangelofs Romijn, Dammus Achiase van Dijck, Willem Jansz van der Laan, Jan Hendriks Molesteeg, Aelbert Jansz Beijnsdorp, een huijs ende erff, de Molensteeg, een koren wind molen, Afb 80
13-01-1699 - Cornelis Joosten van Diest, Willem Joosten van Diest, joffvrouw Duijvens, joffvrouw Leeuw, Arij Willemsz Erffoort, Joost Cornelis van Diest, Neeltge Willems van Velsen, Simon Pieters van Bourgonje, Jan Cornelisz van Bourgoinje, de helft in een huijs en land 2 morgen (omtrent), de helft van land 5 morgen, de Erffgenamen, Kinderen, de Hereweg, de Beek, de Meer, de Beeck, Afb 81
14-01-1699 - Floris Huijbertsz Elstgeest, Trijntge Louris Croon, Dirck Claesz van Sgravemade, Pieter van Schagen, d heer Valck, een huijsinge ende erve, de Hereweg, de Vinkesloot, een stuck landt 955 roeden, de Diaconij Armen, de Vennipperlaan, Erffgenamen, de Leeck, Afb 82
04-06-1699 - Willem Jans Bierman, Willem Jans Molensteech, Dirk Jans van Heemstede, Dirck Jans van der Laan, een huijs ende erff, de Hereweg, de Graefflicheijt, Afb 83
04-06-1699 - Cornelis Gangelofs Romijn, Gerrit Matheuse Lindenburch, Dammus Achiase van Dijck, een koren wind molen, de Graefflicheijt, de Diaconij Armen, Afb 84
27-07-1699 - Jan Jans van Ditmer, Willem Blaau, Anna van Loon, Daniel van Genegen, Maria van der Wiele, Govert Wuijtiers, Jan Cornelis van Haestrecht, Frederick Willems van Loon, de heer Druijvesteijn, een schepenekennisse, nog een schepenkennisse, een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potinge en plantinge 21 morgen 5 hond, de Weerlaan, de Leecq, geestlanden, thuijnlanden als bleeckerij 22 morgen (omtrent), land 10 morgen, Afb 85
00-07-1699 - Willem Blaeu, Anna van Loon, Jan Jansz van Ditmer, Afb 86
07-07-1699 - Daniel van Genegen, Willem Blaeu, Anna van Loon, landerijen en effecten, Afb 88
05-09-1699 - Willem Blauw, Cornelis de Roos, Jan Cornelisse van Haestregt, Frederick Willems van Loon, d heer Druijvesteijn, een wooningh als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantinge 21 morgen 5 hont, de Weerlaen, de Leeck, land 10 morgen, geestlanden tuijnlanden als blekerije 22 morgen (omtrent), Afb 89
06-09-1699 - Daniel van Genegen, Willem Blaeuw, Anna van Loon, alle de landerijen, Afb 90
25-09-1699 - Jan Huijgen Moerkercken, Cornelis Huijgen, Arij Pietersz, d heer Maes, Jan Abrahams van Dorp, Wijnandt Mens, een huis ende erff, de Hereweg, Afb 90
19-10-1699 - Daniel van Genegen, Willem Blaauw, Anna van Loon, alle de landerijen en effecten, Afb 90
18-10-1699 - Willem Blaauw, Anna van Loon, Anthonij Adriaensz Studelaer, Daniel van Genegen, Jan Cornelisz van Haastreght, Frederick Willems van Loon, de heer Druivesteijn, een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh 21 morgen 5 hondt, de Weerlaen, de Leeck, land 10 morgen, de geestlanden thuijnlanden als bleekerij 22 morgen (omtrent), Afb 91
26-10-1699 - Anthonij Sijs, Wijnandt van der Maas d'Avenrode, Jan Jans Verbits, een huijs en erffge, de Hereweg, Afb 94
29-10-1699 - Crijntje Jans, Gerrit Matheuse Lindenburch, David Goetval, Afb 95
06-12-1699 - Gerrit Aerten, Simon Pietersz van Borgonje, Bruijn Leenderts van der Bijl, een huijs ende erff, de Molensteeg, Afb 95
07-02-1700 - Dirck Dammus van Leeuwen, Hendrick Jans Sprockenb, Claes Jans Sprockenb, Martijntie Sprockenb, Louris Cornelis Fits, Lucas van Engelen, Petrus van Dorp, Huijbert Claes, Abraham Mens, de Onmondige Kinderen, een huijsmans wooninge en landerijen 15 morgen (omtrent), land 900 roeden, de Wilderniss, Afb 96
05-03-1700 - Claes de With, Pieternella Joosten van Diest, Willem Maartens van Schravemade, Claas Claase van der Veldt, een stuck landt 2 morgen, de Molesloot, de Vosselaen, Afb 96
11-05-1700 - Wijnandt Mens, Gerrit Vestens, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, Claas Cornelise Glas, Claas Jacobs Claverweijde, de weduwe, Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, een huijsinge thuijn off boomgaert, de Hereweg, Afb 97
04-06-1700 - Jacob Jans Langevelt, Francois Arnouds Druijvesteijn, Jan Arnouds Druijvesteijn, Daniel Joan Barnards, Maria Six, Jan Six, een woongje met lant 4 morgen 3 hond (omtrent), Afb 98
27-06-1700 - Arij Pieters van Rijn, Anna Maartens van Velsen, Gerrit Maartens van Velsen, Maarten Wouters van Velsen, Pietertje Vechters, Joost Claase van Diest, joffrouw Geelvinck, de Weligen berg een huijs met een erf, de Hereweg, de Grefflicheijt, Afb 99
16-09-1700 - Wijnandt Mens, Dirk Jans van Heemstede, Willem Blauw, Willem Six, Gijsbert Gerbrants, Dirck Hendricksz Croon, Frederick Willems van Loon, Jongscrocht een thuijn 567 roeden, de Hereweg, de Pastoorslaan, Afb 103
16-09-1700 - Bruijn van der Bijl, Andries Danielsz van Roon, Willem Six, Willem Maertsz, Dirck Hendricksz Croon, Wijnandt Mens, Dirk Jans van Heemstede, Willem Blauw, Baltens Crocht een thuijn 730 roeden, de Pastoorslaan, de Lange Akkers, Afb 103
26-10-1700 - Claas Claase van Schravemade, Dirck Claasz van Sgravemade, Maarten Corsz Langevelt, Maartje Claase van Schravemade, Cornelia Claase van Schravemade, Guurtje Corse Langevelt, Anna Willems, Daniel Maarts, joff Leeuw, d heer Valck, een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje 2 morgen (omtrent), thuijntje, de Hereweg, Afb 105
01-11-1700 - Simon Pietersz van Bourgonje, Frederick Willems van Loon, Willem Maertsz, het Lange Stuck land 3 morgen (omtrent), de Weerlaan, de Leeck, Afb 106
27-02-1701 - Willeboort Arijensz Akersloot, Willem Arijensz Akersloot, Pieter Jans Langevelt, Willem van Delden, Cornelis van Sipesteijn, Annetje Biese, Arend Bruins van der Bijl, een stuck landt 2 morgen (omtrent), d Erffgen, de Oostenderlaan, Afb 107
18-03-1701 - Petr de Bije, Jacob van Ravesteijn, Hendrick van Alckemade van Berckenrode, Jan van Loon, een jaerlicx erffpachte van drie gulden vijftien stuijvers, het Wapen van Friesland huis, Afb 107
18-03-1701 - Hendrick van Alkemade van Berkenrod, Simon Pietersz van Bourgoinge, Claas Jacobs Claverweijde, Adriaen van Loon, Petr de Bije, Jacob van Ravesteijn, het Roostertie een stuck land 860 roeden, de Dwerswech, de Leeck ofte wateringh, Afb 108
09-05-1701 - Cornelis Ascanius van Sipesteijn, Magdalena de Keijser, Gerrid Noppen, Cornelis Claesz van Claverweijde, Meerlust een wooningh en landerijen 27 morgen (omtrent), Afb 109
10-05-1701 - Jan Cornelise Bouirgoinje, Antje Jooste van Diest, Frans Aalbertse Kroon, Willem Maartens van Schravemade, Dammis Achias, een huijs erve en boomgaert 80 roeden (omtrent), de Pastoorslaan, Afb 110
18-05-1701 - Geertruij de Jong, Crijn Crijnsz de Jonge, Daniel van Steenderen, Frederick Willems van Loon, Arnoud Druijvesteijn, Adriaan van Loon, een stuck landt 1 morgen 5 hond 10 roeden, de Kinderen Ende Erven, d Oostenderlaan, de Leek, Afb 111
23-09-1701 - Gerrit Willemsz Heemskerck, Huich Cornelisz van Moerkerken, Claes Pieten Lant een stuck lant 1140 roeden, de Groote Sloot, de Bultelaan, de Elstbroekerlaan, Afb 112
23-09-1701 - Zacharius Hasius, Claes de Wit, Willem Velsen, Pieter Soutman, Catharina van Velsen, Lourents Pieters Fits, de heer Sicx, de heer Valck, de Kooij een stuck landt 8,5 hond (omtrent), de stadt Haerlem, Afb 113
31-01-1702 - Bruijn Arends van der Bijl, Francois Arnouds Druijvesteijn, joffvrou Grieken, Frederick Willems van Loon, Ottersland land 107a (0,9223 ha), de Weerlandervaart, Afb 113
20-03-1702 - Johannus van Hasselt, Dammis van der Sluijs, Dirck Janse van der Laen, Wijnandt Mens, Jan van Rhooden, de Gereformeerde Kercke, een stroockje erff 3 roeden (omtrent), Afb 114
07-05-1702 - Dirk Jans van Heemstede, Theunus Jansen Horsselenbergh, Huijgh Moerkercken, Sijmon Joosten van Diest, Willem Jansz Moolesteech, een huijs erff en boomgaert, de Hereweg, de Graeflijckheijt, Afb 116
02-06-1702 - Dominicus van Zeijl, Pieter Janse van Geene, Dievertge van Abbenbroecke, Pieter Jansse Langeveldt, een stuck weij ofte hooijlandt 16 hont 30 roeden, de Oostenderlaan, de Moolesloot, Afb 117
02-06-1702 - Joost Huijchs Cooningsbrugge, Marijtje Pieters Ousthoorn, Cornelis Pieters Hoogendijck, Angnietje Jans, Pieter Pieters Ousthoorn, Willem Jans Bierman, Bruijn van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, Gerrit Matheuse Lindenburch, Willem Maartens van Schravemade, een huijs metten erve, de Hereweg, Afb 118
23-06-1702 - Claas Claase van der Veldt, Andries Danielsz van Rode, Engel Michiels van Dijk, Arij Janse Langevelt, Dirck Dammisz van Leeuwen, Aelbert Arijensz Langevelt, Jaepie Cornelis van Diest, Willem Maartens van Schravemade, Claas Jacobs Claverweijde, Lieve Geelvink, de Onmondige Kinderen, een stuck lant 2 morgen 574 roeden, de Weerlaan, Afb 119
26-09-1702 - Nicolaes Blijdenzin, Otto Hessels, Pieter Cornelise van Schagen, Louweris Pietersz van der Fits, de vrouw Vrijbergen, d heer Adrichem van Dorp, land 3 morgen (omtrent), Afb 120
02-11-1702 - Nicolaes Bleijdensin, Otto van Hessels, Pieter van Schagen, Lourits van der Fits, de vrouw Vrijbergen, d hr Adrichem van Dorp, een stuck weij ofte hooijlandt 3 morgen (omtrent), Afb 120
19-12-1702 - Daniel van Genegen, Johan Meerman, Willem Blau, de eed Moog Heeren Raade Ende Meesters van Reeckeninge, Treslonger Duijn, geestland 4 morgen (meerder of minder), Afb 121
20-12-1702 - Baerent Matteusse van Bommenaer, Cornelisje Willems, Dirck Hendricxs Croon, d hr Geelvinck, Bruijn van der Bijl, Jan Cornelisse Bleij, een stuckje tuijnlant 210 roeden, de Lange Ackers, Afb 122
24-12-1702 - Daniel Joan Barnards, Maria Six, Jan Arnouds Druijvesteijn, Jan Six, Willem van Loon, Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, een stuck landt 2 morgen 573 roeden (omtrent), landt 23 roeden, de Gesamentlijcke Erfgen, de Weerlaan, de Hereweg, Afb 123
09-01-1703 - Pieter Fannius, Lauris Pietersse van der Fits, d hr Six, een stroock lant 50 roeden (2 x 25), Afb 125
14-02-1703 - Cornelis Gangelofs Romijn, Neeltje Pieters van Rhijn, Gijsbert Gerbrands van der clugt, Willem Jans Bierman, Willem van der Laen, Jan Moolesteegh, Aelbert Bensdorp, Dammus Achiase van Dijck, een huijs metten erve, de Molensteeg, Afb 126
20-05-1703 - Arend Meese Langevelt, Mees Meese Langevelt, Jacob Jansse, Annetje Meese Langevelt, Jacob Gerrits Bogaerts, Trijntje Jans Langevelt, Marijtje Jans Langevelt, Jacob Jans Langevelt, Jan Meese Langevelt, Mees Jans Langevelt, Guurtje Meese Langevelt, Dammus Achiase van Dijck, Willem Maartens van Schravemade, een huijs mette erve, de Hereweg, Afb 127
15-08-1703 - Gerrit Matheuse Lindenburch, Grietje Matheuse Lindenburgh, Cornelis Leenderts van Grieken, Willem Heugelenburch, een koren wind molen, de Graeffelijckheijt, Afb 128
05-09-1703 - Marija Geertruijt van Sijpesteijn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Anna Maria Damen, Jan Cornelis van Kempen, Cornelis Claesse Claverweijde, Meerlust de wooningh ende landerijen 27 morgen (omtrent), Afb 130
05-12-1703 - Gerrit Jansse Vermeer, Roeloff Reijensse van Mourick, Willem Adolffs van Boutenburgh, Willem Joosten van Hampen, d heer Kannenburgh, Cornelis Cornelise Visscher, Jannetje Pieters Hulst, Jan Cornelise Robol, een huijs metten erve, Erffgen, de Pastoorslaan, Afb 131
01-02-1704 - Pieter Bossu, Pieter Adamsse de Jonge, Adriaan Tonis van Hees, Antonij van den Boogaard, d heer Vladeracken, de Minderjarige Kinderen, land 1c (2,1285 ha), de stadt Haerlem, Afb 133