Genealogie project

Heemstede, Morgenboeken 1608

Bron: Morgenboeken Heemstede 1608
Archief naam: Morgenboeken van Heemstede 1600 - 1824
Datum: 1608
Locatie: Heemstede
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4611
Transcriptie_door: Jos 2015
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Register ofte marge boeck vande geheele lande geleegen inden ambachtsheerlicheijt van Heemstede Bennebroeck en Berckenrode zoo dselue altans inde ommeslag vant Rijnlants margen gelt belast is ommegeslaege werden @ 1608 weesende een schrickel jaere.

Finis des 13 deceb 1608

Wij onderges schepenen van Heemstede de @ 1608 verclaere bij dees als dat mr Andries van Souwe onse scholtun zij behoorlicke sidt daege van de verboeckinge ten huijsse van Dirck Janse Dul waerdt tot Heemstede gehoude heefft, nae vermelde de nieuwe keuse bij dijckgraaff @ hoogehaemelraede @ in Rijnlant gestatueert. den ? oirconde zoe hebben wij deese derthien december anno sestien???? dert @ agt respectivelick geonderteekent.

Andries Janse van Souwen Schout en secretaris tot Heemstede, Toenis ??????, Floris Jacob Fooij

00-00-1608 - Dirck Jans Dul, Andries Jans van Souwen, Toenis, Floris Jacobs Fooij
de Meerkant: Beginnende vande Kermerbeeck aff door gaans Bennebroeck soo voors nae de tonne die meer cant langens Som deese polder is groot ijclx marge ij 1/2 hondt
00-00-1608 - Henry Houijne, Scellick Ariaans, land en zand laan (3,4056 ha), Afb. 45
00-00-1608 - Adriaan Jans Blocken, land (1,7028 ha), Afb. 45
00-00-1608 - Pieter Dirks, land (1,7028 ha), Afb. 45
00-00-1608 - Crijn Gerrits Steijl, land (1,6318 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Reijer Huijchs, de Barnarditen in Heemstede, land (1,0642 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Quijrijn Ariaans, land (1,0642 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Dammis Dirks, Guert Dirks, land (0,4966 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Backer, land (0,6385 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Pieter Jans, land (0,5676 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Jacob Cornelise Napgis, land (0,2838 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land (0,2838 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Cornelis Jans van Opmeer, land (1,0642 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land (0,7804 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land (1,7028 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Jacob Pieters van Pollenburch, land (2,9799 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Pieter Cornelise, land (5,6761 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Gijsbert Jans van de Bosch, Cornelis Galeijns, land (1,2771 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Gijsbert Jans van de Bosch, de Preeckheeren tot Haarlem, t land (2,6252 ha), Afb. 47
00-00-1608 - de weduwe, Corstiaen Dirks, Michiel Vereijck, bleek (1,7028 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, land (0,7804 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Pieter Cornelise, de smalle Ven (1,1352 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Pieter Cornelise, t land van gramaij (2,2704 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land (2,2704 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, Nollenberg land (4,6827 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Gerrits Scrama, land (7,6627 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, de Roode helle land (7,6627 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Jacob Cornelise Napgis, land (1,8447 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Pietertgen Loessuens, Jacob Cornelise Napgis, land (3,6894 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Jaspar Ariaans, land (2,838 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Jacob Cornelise Napgis, land (0,6385 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, land (1,0642 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Pieter Arends Deijman, Deijnijs Hendriks, land (6,0308 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Hendrick Pieters, Maritgen IJsbrands, Jan Harmens, land (6,3856 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Simon Willems, Guiliaem Stoppelaer, land (5,1085 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Dirck Leenderts, Anna Gerrits Kelauw, land (10,146 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (3,7604 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Jan Huijchs, Willem Lucase, die Erffgenaeme, land (6,5275 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land (5,818 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Willem Alberts, land (2,1994 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (1,9511 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Maritgen IJsbrands, land (1,8802 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Henry Houijne, Wouter Willems, nieuwe zandr vaart land (6,5275 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land (5,818 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Willem Alberts, land (2,1994 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Willem Alberts, land (4,3989 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Willem Alberts, t land van Jan Gorsgen (1,348 ha), folio 6
00-00-1608 - Pieter Gijsberts, Cornelis Willems Bruijn, land (1,2061 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Simon Willems, Cornelis Willems Bruijn, land (0,1419 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land (1,7028 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land (1,2771 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Harman Dirks, Jacob Willems Bruijn, land (0,4257 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land (3,6185 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Maritgen IJsbrands, land (1,348 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Cornelis Florise, land (1,348 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Dirck Deijman, Jan Jacobs, land (0,5676 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Cornelia Franse Wij, Jan Jacobs, land (4,257 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land (2,5542 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Frederick Ramp, Jacob Pieters, land (3,4056 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Engel Cornelise Timmerman, land (2,4123 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Simon Ariaans, Joost Dirks, de Quade acker (0,9933 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Hubert Cornelise, sint Elisabeths gasthuijs, de Tonne camp land (1,4899 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Gijsbert Pieters, Jacob Pieters, Cornelis Willems Bruijn, de kinderen, land (1,2771 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Jacob Rauwaert, Engel Cornelise Timmerman, de Erfgenamen, land (1,6318 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Cornelis Florise, land (1,6318 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Lenaert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (6,4565 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Simon Ariaans, Joost Dirks, land (0,7095 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Lenaert Cornelise, land (1,5609 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, Maritgen Claase Kies, land (3,9732 ha), de Erfgenamen, Afb. 52
00-00-1608 - Henry Houijne, t Huijs tot Heemstede boomgaard en cingel (2,909 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, t Boomgaardje land (0,7804 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Henry Houijne, Dirck Bennes, die Dunecamp (1,1352 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Jooste, Steenkamp (3,0509 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Claas Jans, de kinderen, land (3,6894 ha), Afb. 52
00-00-1608 - de weduwe, Matheuws Augustijns, Tonis Gangelofs, land (5,1085 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Cornelis Cornelise, de Barnarditen in Heemstede, Wooninge grind en walle mette lande daer aenbehoorende (36,0433 ha), Afb. 52
die Miendt:
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land (0,4257 ha), Afb. 52
00-00-1608 - de weduwe, Dirck Alba, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha), Afb. 52
Scrauesloodt: Som t Sgrauesloodt is groot xxijmarg i hont
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Jans Raetman, land (2,1285 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Jaspar Franse, Jacob Pieters, Henry Houijne, land (7,1661 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Frans Ting, Cornelis Ariaans, de Erfgenamen, land (4,8956 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, land (4,6827 ha), Afb. 53
Camplaen: deese lande zijn geleegen aen Camplaen ende soe voorts doorgaens Schoubroeck 1608
00-00-1608 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, land (1,419 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Dirck Bennes, sinte Margareta convent te Haarlem, land (1,419 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (2,2704 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Nicolaes Simons Crabbmors, Hendrick Pieters, land (5,9599 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Borgonge, land (0,8514 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Claas Laurense, Cornelis Cornelise Borgonge, land (0,5676 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Claas Laurense, Guerte Florise, land (3,6185 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Gerbrands, land (1,8447 ha), de Erfgenamen, Afb. 54
00-00-1608 - Dirck Bennes, land (1,2061 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Dirck Bennes, Sint Vasile convent, land (1,2061 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Cornelis Willems Bruijn, land (1,2061 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Reijer Huijchs, land (1,8447 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Pieter van der Hooch, Joost Dirks, land (2,0575 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Ariaan Kies, Engel Cornelise Timmerman, die Erffgenaeme, land (2,7671 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Willem Willems Brouwer, Maarten van Boscheselle, land (1,9866 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Dirck Wij, Jaspar Ariaans, de Erfegenamen, land (2,4833 ha), Afb. 54
00-00-1608 - de weduwe, Hendrick Outgerts, Matheuws Corse, land (1,5609 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Gerbrands, de Erfgenamen, land (12,3455 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Floris van Alckemade, Pieter Allarts, de kinderen, land (2,909 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Henry Houijne, de Memorie te Haarlem, land (2,909 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Henry Houijne, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,419 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (10,217 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (2,1285 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Jacob Jacobs, Jaspar Ariaans, land (1,8447 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Alidt Florise, land (1,7737 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land (0,9933 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Alidt Florise, land (1,348 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land (2,6252 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Sophia Jans Kies, Alidt Simons, land (0,9933 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Pieter Allarts, Verliesemade land (2,4833 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Floris Jacobs Backer, de Barnarditen in Heemstede, land (1,2061 ha), Afb. 56
00-00-1608 - de weduwe, Dirck van Boechorst, Jaspar Ariaans, land (2,0575 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Coppen van der Muele, Pier Neeff, land (2,4833 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Frederick Ramp, Huich Jans Huijssoen, land (3,1218 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land (6,7403 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Pieter Allarts, land (4,0442 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, land (4,0442 ha), Afb. 57
00-00-1608 - de weduwe, Pieter Willems Baijesman, Pieter Allarts, land (1,5609 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Pieter Allarts, t land van Taltena (2,838 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Alphert Jans, land (3,0509 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Andries van Bronchorst, Huich Jans Huijssoen, land (1,1352 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Jan Gerrits, Huich Jans Huijssoen, Zand camp land (2,1285 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Andries van Bronchorst, Huich Jans Huijssoen, land (4,1151 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Pieter Alpherts, land (2,1994 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Pieter Allarts, de groote Bagijnhoff, land (1,8447 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Jan Cornelise van Opmeer, het Nieuwe gasthuijs, land (2,6961 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Pieter Gijsberts Cille, Emaus, land (0,0709 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Engel Goetman, die Gallich crocht vant gasthuijs, land (2,5542 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Floris van Alckemade, Pieter Allarts, de kinderen, land (2,5542 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (3,2637 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Alphert Jans, Dirck van Beeckesteijn, land (2,2704 ha), Afb. 58
Zandtvaerdt: Duer die Zandtvaerdt van sinte Elijsabeths gasthuijs @ 1608 Som deese polder is groot ijxxvij marge v 1/2 hondt
00-00-1608 - Jan Cornelise van Opmeer, land (4,257 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 58
00-00-1608 - de Barnarditen in Heemstede, land (4,6827 ha), Afb. 58
00-00-1608 - de Barnarditen in Heemstede, land (2,5542 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land (3,6894 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Jan Jans Verwer, Jan Gerrits, de Erfgenamen, land (1,9866 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Jan Gerrits, de Erfgenamen, land (2,4833 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Michiel Jooste, Hendrick Spoorwaeter, land (3,3347 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Matheuws Augustijns, Michiel Jooste, de Erfgenamen, land (2,838 ha), Afb. 59
00-00-1608 - de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, t Heckweijtgen land (1,4899 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Aagt Laurense, land (2,4123 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Jan Gerrits, de Cappelane, land (0,7095 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Herebaert van der Weijle, Jan Gerrits, land (1,7737 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Pieter Jacobs Campen, land (2,0575 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Jacob Ariaans Evengroen, land (1,348 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Foij van Broeckhoven, Jacob Ariaans Evengroen, land (1,419 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Alphert Jans, land (0,7804 ha), Afb. 59
Heemstederhout: Hier beginne die lande geleege in Heemstederhout @ 1608 som de hout is groot xxxi marge ij hont xxv roeden
00-00-1608 - Maritgen IJsbrands, Cornelis Pieters, land (4,257 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Jacob Pieters, land (0,9933 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,5676 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Jan Wi, de Heilige geest binnen Haarlem, land (1,5609 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Cornelis Florise, land (0,4257 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land (0,4257 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land (0,7804 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Michiel Jooste, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,7804 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Lauris Cornelise Schipper, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (0,8514 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, land (0,7804 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Cornelis Jans van Opmeer, land (0,8514 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Claas Maartens Click, land (0,8514 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Cornelis Galeijns, de H. geest, land (1,2771 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Jan Michiels, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Coert Egberts van Hipplo, land (0,6385 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4966 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Joost Dirks, land (0,4257 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land (0,8514 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, de Schaepweij (2,838 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, land (0,2838 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Cornelis Galeijns, land (0,4966 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Jacob Pieters, land (0,6385 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Tonis Gangelofs, land (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Michiel Cornelise Schipper, land (0,0354 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Claas Jacobs, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Tonis Gangelofs, land (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1608 - de weduwe, Jan Alpherts, Cornelis Jans Bruijn, land (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Joost Dirks, land (0,1419 ha), Afb. 62
Berchlaen: Hier beginnen die landen geleegen in de Berchlaen @ 1608 Deese polder is groot xi marg - iiij hont
00-00-1608 - Aagt Claase Wollemans, land (0,1419 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, land (9,5075 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, de kinderen, land (1,6318 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Dirck Cornelise, land (0,6385 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Willem Pieters, Dirck Cornelise, land (0,5676 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, land (0,5676 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Hubert Cornelise, land (0,8074 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Joost Dirks, land (0,2937 ha), Afb. 63
00-00-1608 - IJsbrant Jans van Velsen, land (0,5853 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Maerten Jans, land (0,0525 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land (0,8514 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Cornelis Jans, Cornelis Borgonge, land (0,2838 ha), Afb. 63
00-00-1608 - het nagelaten weeskind, Neeltgen Huijberts, Michiel Cornelise Schipper, land (0,7095 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Franchoijs Bruijnseels, Jan Gerrits van Weerdt, land (0,7095 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Arent van der Hooch, de cappelrije opt slodt, land (0,1419 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (0,1419 ha), Afb. 63
de Vlonder: Hier begint de Vlonder @ 1608 Som deese polder is groot xxx marge iij 1/2 hondt
00-00-1608 - Andries Jans van Souwen, Engel Goetman, land (0,7407 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, land (0,5945 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Floris Jacobs Backer, land (0,4796 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Cornelia Franse Wij, Jan Jacobs, land (4,257 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, de kinderen, land (4,0442 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Cornelis Florise, land (0,4257 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Floris Willems Bruijn, Dirck Jans Dul, de kinderen, land (0,7095 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Guerte Florise, Cornelis Florise, land (0,7095 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Cornelis Jans van Opmeer, land (0,3902 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, Wouter Meese, land (0,0354 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, land (1,9866 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Aris Claase, Cornelis Galeijns, land (0,4257 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Alphert Jans, land (0,8514 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Gerrit Simons, de kinderen, land (0,4257 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Reijer Huijchs, de trap weijde (2,4833 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land (0,7095 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Jacob Pieters, land (0,5676 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, land (0,4257 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Floris Jacobs Backer, land (0,7095 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Claas Huijchs, land (0,1419 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Cornelis van Beeckesteijn, Dirck Jans Dul, land (2,6252 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Jacob Cornelise van Lis, land (2,3413 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Reijer Huijchs, land (0,4257 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Gerrit Simons, de kinderen, land (0,4257 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Dirck Bennes, land (0,4257 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Arent van der Hooch, boomgaert en werff (0,9933 ha), Afb. 65
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (0,2838 ha), Afb. 65
Cleijne geest: Hier beginnen die teelanden geleegen ande Cleijne geest @ 1608 Som deese polder is groot xv marg ? hont
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, Margareta Jans Vuegen, land (1,1352 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Lenaerdt Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,4899 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Lenaert Cornelisse, land (1,2771 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Simon Ariaans, land (0,3547 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Gijsbert Pieters, Jan Jacobs, de kinderen, land (0,2838 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Cornelis Jans Guldemont, land (0,5676 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Jaspar Ariaans, land (0,1419 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Tonis Gijsberts, Griete Gijsberts, Jan Jacobs, land (0,2128 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Reijer Huijchs, land (0,6385 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Matheuws Corse, het vrouwen gilt van Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Willem Jans Coppen, land (0,3547 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Jan Willems, Tonis Gangelofs, de kinderen, land (0,4257 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Gerrits Scrama, land (0,9933 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Simon Ariaans, land (0,1419 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Henry Houijne, Alidt Simons, Koeckenburch land (0,7095 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Jan Jooste, land (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Hubert Cornelise, land (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land (0,4257 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Guerte Florise, land (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Jan Huijberts, de Memorie te Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land (1,5609 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Leenderts, land (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Jaspar Ariaans, land (0,1419 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land (0,1419 ha), Afb. 67
Groote geest: Hier beginnen die landen geleege inde Groote geest @ 1608 Som deese polder is groot xxvij 1/2 marge
00-00-1608 - Jan Florise, land (0,7095 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Cornelis Jans Guldemont, land (1,1352 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Jan Willems, Matheuws Corse, land (0,4966 ha), de kinderen, Afb. 68
00-00-1608 - Dirck Jans, de Cappelane, Raucoop land (0,4966 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, Jacob Stopgis, land (0,5676 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Cornelis Claase Costerman, Cornelis Gerrits, land (0,7095 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Simon Jans, land (0,2838 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Jan Bouwens, land (0,2838 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land (0,1419 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Cornelis Jans Burgers, land (0,3547 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Claas Jans, Jan Jooste, die Erffgenaeme, land (0,3547 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Pieter Jan Arends, land (0,2128 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Hubert Cornelise, Lenaerdt Cornelise, land (0,7095 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Huijch Laurense van der Weijden, land (0,0539 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Huijch Laurense van der Weijden, land (0,0922 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Jacob Pieters, land (0,7095 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Huijch Laurense van der Weijden, land (0,3746 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Huijch Laurense van der Weijden, land xxxvi roede, Afb. 69
00-00-1608 - Willem Gerrits, Dirck van Poel, land (0,2838 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land (0,2838 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Jacob Pieters, land (0,2838 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Claas Jacobs, Theewis Corse, land (1,1352 ha), Sinte Michiels convent te Haarlem, Afb. 69
00-00-1608 - Cornelis Galeijns, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Simon Jans, land (0,2128 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Claas Barts, land (0,2128 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Lauris Gerrits van der Weijden, Jaspar Ariaans, land (0,2128 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Aris Holl, Cornelis Cornelise Borgonge, die weeskijndere, land (0,3192 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Engel Philips, Cornelis Cornelise Borgonge, land ij hondt xxv roede, Afb. 70
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Borgonge, land (0,2838 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Jan Jooste, Joost Dirks, land (0,2128 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, Dirck Bennes, land (0,5676 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Alidt Simons, land (0,1419 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Cornelis Claase Costerman, Michiel Cornelise Schipper, de Harick ackers (0,2838 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Theewis Corse, land (0,2838 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Alidt Florise, land (0,4966 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Tonis Gangelofs, Michiel Jooste, land (0,2128 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, land (0,7804 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Arent van der Hooch, nieuwe boomgaert (0,2838 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Jacob Pieters Snijders, Snijers landt (0,4257 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Simon Willems, Cornelis Galeijns, land (0,1419 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Jan Jooste, land (0,3547 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Willem Simons Schootgen, Dirck Jans Dul, land (0,7804 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Henry Houijne, Floris Jacobs Backer, land (0,2128 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, land (1,419 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Claas Maartens, land (0,4257 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Zijburch Lamberts, de kinderen, land (0,4257 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Neel Jans Cortoir, Cornelis Simons, land (0,5676 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land (0,1419 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Dirck Bennes, Kannemaekers landt (0,5676 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, land (0,2838 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Simon Jans, land (0,2838 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Neel Jans Cortoir, Hubert Cornelise, land (0,2838 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Henry Houijne, land (1,5609 ha), Afb. 72
Haerlemmer bosch: Hier beginnen den landen geleege omtrent Haerlemmer bosch oost / west en zuijde @ 1608 Som deese polder is groot xxviij margen
00-00-1608 - Pieter Jacobs, Pieter Jacobs, land 1/2 hondt, Afb. 72
00-00-1608 - Cornelis Pottagie, die Erffgenaeme, land xi 1/2 hondt, Afb. 72
00-00-1608 - Cornelis Alberts Knaep, sint Elisabeths gasthuijs, land (6,8113 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Harman Dirks, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,0642 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Alphert Jans, land (1,9156 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 72
00-00-1608 - Alphert Jans, land (2,3413 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 72
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,7028 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, de Barnarditen in Heemstede, Dorre crocht (0,6385 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, Willem Simons Schootgen, land (2,3413 ha), Afb. 73
Veen landen: Hier beginnen die Veen landen geleege vande Weelichge berch aff tot aande vrijdomme van Haerlem @ 1608
00-00-1608 - Ghijsbrecht van t Nesse, Simon Gerrits Prater, hoffsteden (25,0458 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Jeroen Jacobs Pronck, land (4,1151 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Pieter Wouters, land (4,1151 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Jacob Pieters Schaep, Ariaan Maet, land (17,7378 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Maritge Hendricksdr, Gerrit Ariaans, land (2,9799 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land (9,3655 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Jan van Amstelredame, Simon Gerrits Prater, mr Jans Weijtge land (2,4833 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Pieter Claase, de weduwe, land (2,7671 ha), Afb. 73
00-00-1608 - IJsbrant Jans van Velsen, Dick Strijcker, land (6,1727 ha), Afb. 73
00-00-1608 - Aris Jans Backers, sint Elisabeths gasthuijs, land (9,3655 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Nicolaes Simons Crabbmors, Pauwels Claase Wollman, land (1,9866 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Pieter Wouters, Cornelis Dene, land (4,0442 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Pauwels Claase Wollman, land (1,1352 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Pieter Claase, land (2,4123 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Catherina van der Laen, land (0,5676 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Willem Pieters, Cornelis Jans van Opmeer, land (1,348 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Claas Philips, land (4,6827 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Pieter Wouters, Aris Jans Backers, de Kakelij land (5,9599 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, land (3,2637 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, Cornelis Aeries Wouters, land (3,1928 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Cornelis Jan Franse, land (5,1085 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land (5,1085 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Jan Michiels, land (2,3413 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Jacob Pieters, land (2,6252 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Jan Jans, Joost Dirks, land (1,419 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Pieter Wouters, Jan Jacobs, Ruijchauers landt (2,5542 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Pieter Wouters, Vlasmansladt land (1,5609 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Willem Ban, Pauwels Claase Wollman, de Erfegenamen, land (1,0642 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Galeijns, de Erfgenamen, land (2,3413 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Claas Jacobs, Michiel Cornelise Schipper, land ij marge ij hondt, Afb. 75
00-00-1608 - Cornelia Franse Wij, Hubert Cornelise, land (4,257 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Scellick Ariaans, land (4,257 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Pieter van der Hooch, die Croenijaert land (2,2704 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Cornelis Florise, Cornelis Duijst, Jan Gerrits Scrama, land (3,4056 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, land (3,9732 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Dirck Franse Tieleman, Zijburch Lamberts, de kinderen, land (3,6894 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Cornelis Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land (3,9732 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Pieter van Treslong, Cornelis Ariaans, land (2,1285 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Jan Cornelise, de kinderen, land (2,4123 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Frans van t Nesse, de kinderen, land (4,9666 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land (1,9866 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Anna Pieters, Lenaert Alberts, Erffgenaeme, land (1,9866 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Cornelis Jans van Opmeer, land (4,257 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Scellick Ariaans, Hendrick van Berckenrode, land (6,0308 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land (5,1085 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Jan Witgens, de weduwe, Jan Doese, land (9,7203 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land (1,9156 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Anna Pieters, Lenaert Alberts, Erffgenaeme, land (7,3789 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Reijer IJeffse, die Achtter koeckoek land (2,4833 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Cors Cornelise van Pollenburch, Lauris Cornelise Schipper, de voor Koeckoeck land (3,7604 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Lenaert Alberts, land (1,2771 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Frans van Beeckestijn, Floris Jacobs Backer, land (1,2771 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Gerrit Willems Boll, Adriaan van Berckenrode, de Erfgenamen, land (2,4833 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Adriaan Jans Gael, t bordeweijtge (1,4899 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Adriaan Jans Gael, land (1,4899 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Adriaan Jans Gael, Jacob Toninge landt (2,909 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Hendrick Harmens, Catarina van Berckenrode, land (4,6118 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Catarina van Berckenrode, land (1,7028 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Rognier van der Horst, Guert Jans, land (13,1969 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Dirck Alberts, Laurens Hendriks, land (3,3347 ha), die kijnderen, Afb. 78
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Jan Alberts, t Hoorentgen land (9,5075 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Jan Alberts, Geraerdt Velserman, land (2,1285 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Adriaan Jans Gael, land (1,7028 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Michiel Jooste, land (3,0509 ha), de Heilige geest binnen Haarlem, Afb. 78
00-00-1608 - Grietje Maartens inde Zonne, Gerrit Gerbrands, land (3,4056 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Jacob van Alckemade, Hendrick Philips Coggeman, land (3,4056 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Lauris Cornelise Schipper, die Leprosen, land (4,257 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Matheuws Corse, land (3,4056 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Feijnto Pieters, de weduwe, Hendrick Outgerts, land (10,3589 ha), Afb. 78
Berckenrode: Hier begint t ambachtte van Berckenrode @1608
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, Jan Otgens Laen, land (0,7804 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Grietje Cornelise Kelau, land (2,9799 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Geertruijdt van Berckenrode, Cornelis Pieters Dronckhuijsse, land (3,9023 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Floris Claase van Dijck, Dirck Cornelise, land (3,4766 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Jan Cornelise, Hendrick van Berckenrode, land (1,2771 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, landt (8,3722 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Feijnto Pieters, land (1,2061 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Josijntgen Velsermans, Dirck Cornelise, land (5,5342 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land (8,1239 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, land (1,9866 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land (0,7804 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Aagt Jans, land (1,4899 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Aagt Jans, Catarina van der Maet, land (4,3989 ha), Afb. 79
Oude gasthuijs: Vant oude gasthuijs tot ander vrijdomme van Haerlem @ 1608 Som deese polder is groot xxxv marg v hont lxxv roeden
00-00-1608 - Engel Maartens van Velsen, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, het oude gasthuijs, land (20,434 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Herrebaert van der Wiele, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land (1,4899 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Grietje Maartens inde Zonne, Jan Jacobs van der Lijn, land (2,9799 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Pieter Gijsberts Cille, Simon Willems Ban, land (0,8514 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Herrebaert van der Wiele, Willem Cornelise Pater, Pieter Jacobs, land (1,419 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Daniel Cornelise, land (1,2771 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Cornelis Allarts, sint Elisabeths gasthuijs, land (0,2838 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Claas Maartens Click, de Memorie te Haarlem, land (1,8447 ha), Afb. 80
00-00-1608 - sint Elisabeths gasthuijs, land (3,8313 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Simon Willems, de groote Bagijnhoff, land (2,1994 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Kees Neeff, de Memorie te Haarlem, land (2,5542 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Kees Neeff, de groote Bagijnhoff, land (0,9223 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Pieter Cornelise Pottagie, de Grote sint Bavo kerk, land (3,3347 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Gerrit Ruijchauer, Harman Dirks, land i marge i 1/2 hondt, Afb. 81
00-00-1608 - Kees Neeff, de Memorie te Haarlem, land (1,7737 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Gerrit Ruijchauer, Engel Maartens, land (1,4899 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Dirck van Nuijssenburch, Pieter Willems, land (1,5609 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Jan Pieters, de Cappelrije van Beeckesteijn, land (1,6318 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Jan Hendriks, land (1,1352 ha), de Witte valck, Afb. 81
00-00-1608 - Pieter Willems, land (1,2061 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, de cappelrije opt slodt, land (0,7804 ha), Afb. 81
00-00-1608 - sint Elisabeths gasthuijs, t Wollerveeuers landt (2,0575 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Jan Hendriks, de cappelrije opt slodt, land (0,2838 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Jan Hendriks, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,6385 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Pieter Willems, de Memorie te Haarlem, de Memorie te Haarlem, Afb. 81
00-00-1608 - Maet Laurense, landt (1,0642 ha), de cappelrije opt slodt, Afb. 82
00-00-1608 - Jan Hendriks, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Andries Jans van Souwen, de Heilige geest binnen Haarlem, land (1,9866 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Willem Ban, Jan Jacobs, de Erfegenamen, land (3,6185 ha), Afb. 82
00-00-1608 - de Memorie te Haarlem, land (0,8514 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Cornelis Pieters, t Dronckenhuisje (0,9578 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Claas Pieters Cock, land ij hondt, Afb. 82
00-00-1608 - Simon Ariaans, land (0,8514 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Claas Hendriks, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land (0,7095 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Jan Foppens, Cornelis Allarts, land (2,3059 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Maritge Laurense, de cappelrije opt slodt, land (0,4611 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Maet Laurense, de Memorie te Haarlem, land (0,7804 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Maet Laurense, de Memorie te Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Cornelis Allarts, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4966 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, het vrouwen gilt van Haarlem, land (1,1352 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Daniel Apteecker, Jacob Maartens, de kinderen, land (1,2061 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Pieter Willems, t Fegevier land (5,1085 ha), de Memorie te Haarlem, Afb. 83
00-00-1608 - Jan Gerrits, Claasje Wij, die Staert weijde (1,5609 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Jan Hendriks, de Memorie te Haarlem, de Memorie te Haarlem, land (0,6385 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Alphert Jans, Jan Hendriks, Dobweij (1,419 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Jan Hendriks, land (0,9223 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Jan Hendriks, land (1,348 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Cornelis Allarts, land (1,2061 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land (1,7028 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Catelina Bruijnseels, Lauris Huijberts, land (3,6894 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Cornelis Allarts, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,6318 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Cornelis Allarts, de Memorie te Haarlem, land (iiij 1/2 hondt), Afb. 84
00-00-1608 - Cornelis Allarts, sinte Margareta convent te Haarlem, land (1,5609 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Pieter Willems, land (0,7095 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Dirck Willems, land (1,1352 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Dirck Willems, Sinte Anna convent, land (0,9223 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Jan Gerrit Reijers, land (1,4899 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Lauris Huijberts, sinte Pieters huijsse, land (1,0642 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Jan Gerrits Schooterbosch, Simon Willems, land (1,348 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Jan Hendriks, Sinte Remijns gasthuijs, Weijtgen (1,2771 ha), Afb. 84