Genealogie project

Heemstede, Morgenboeken 1600

Bron: Morgenboeken Heemstede 1600
Archief naam: Morgenboeken van Heemstede 1600 - 1824
Datum: 1600
Locatie: Heemstede
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4611
Transcriptie_door: Jos 2015
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Register offte margen boeck van landen geleege inde Ambagtheerlichheijt van Heemstede staende eene deele opte oude naeme als die teegenwoordig eijgenaer sijn, mitsgaders die bruijckers der selue lande beginnen Anno Jubilao van sestien hondert weesen een schrickel jare


Finis @ 1600 3 octobur
ASouwen

Aldus gedaen ten huijse van Dirck Jans Dull waerdt tot Heemstede al waar wij onder schou im ambachtsbewaerders opte ?? septembur den derde en vierde octobur 1600 weesendt een schrickel jaere om deese verboeckinge te doen geseete hebben. In oirconde onse respective onder teijckeninge hier ondergestelt opte xxi decembur1600 voors.

Dit is hendrick III Pieters merck
Andries Jans van Souwen schout en secretaris tot Heemstede
bij mijn Michguel Joosten

00-00-1600 - Dirck Jans Dul, Andries Jans van Souwen, Hendrick Pieters, Michiel Jooste, Afb. 42
00-00-1600 - Ariaan Ariaans Deutman, Henry Houijne, land en zand laan (3,4056 ha), Afb. 2
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land (1,7028 ha), Afb. 2
00-00-1600 - Pieter Dirks, land (1,7028 ha), Afb. 2
00-00-1600 - Claas Maartens, land (1,6318 ha), Afb. 2
00-00-1600 - Dirck Cornelise, land (1,0642 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 3
00-00-1600 - Quijrijn Ariaans, land (1,0642 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Dammis Dirks, land (0,4966 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land (0,6385 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Pieter Jans, land (0,5676 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Jacob Cornelise Napgis, land (0,2838 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land (0,2838 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Adriana Pieters, land (1,0642 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land (0,7804 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land (1,7028 ha), Afb. 3
00-00-1600 - Arent Heremans, de weduwe, Stoffel Stevens, land (1,2771 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Gerrit van Beukenroode, Lijntge Wouters, die kijndere, land (8,5141 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Jacob Jeroens, de Jacobijnen te Haaerlem, land (2,5542 ha), Afb. 4
00-00-1600 - de weduwe, Corstiaen Dirks, Pieter van Broucke, bleek (1,7028 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Jan Gerrits Scrama, land (0,7804 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Pieter Cornelise, de smalle Ven (1,1352 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Pieter Cornelise, t land van gramaij (2,2704 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Ariaan Lauw, Pieter Cornelise, land (2,2704 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, Nollenberg land (4,6827 ha), Afb. 4
00-00-1600 - Henry Houijne, Jan Gerrits Scrama, land (7,6627 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, de Roode helle land (7,6627 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Jacob Cornelise Napgis, Maek Eelemans, land (1,8447 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Pietertgen Loessuens, Jacob Cornelise Napgis, land (3,6894 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Floris Pieters Trompertgen, land (2,838 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Jacob Cornelise Napgis, Cornelis Jans Volch, land (1,1352 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Jacob Cornelise van Lis, land (1,0642 ha), Afb. 5
00-00-1600 - de weduwe, Simon Claase de Best, Wouter Sijbrands, land (0,1419 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Snijer Jacobs, Deijnijs Hendriks, Arent Pieters Deijman, land (6,3856 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Arent Heermans, Cornelis Pieters, Hendrick Pieters, land (6,3856 ha), Afb. 5
00-00-1600 - Simon Willems, Gijsbert Pieters, land (5,1085 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Leenderts, land (10,146 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Joost Thomase, Jorde Lodewijks, Manuel, de kinderen, land (3,7604 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Dirck Cornelise, land (0,1419 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Jan Huijchs, Jorde Lodewijks, land (6,5275 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Wouter van Beeckesteijn, Phillips IJsbrands, de Erfgenamen, land (5,818 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Cornelis Hals, Dirck Cornelise, land (2,1285 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Willem Alberts, Jan Gorsge, land (1,2771 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Willem Alberts, Frans Ting, land (4,3989 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Gijsbert Pieters, Cornelis Willems Bruijn, land (1,2061 ha), Afb. 6
00-00-1600 - Simon Willems, land (0,1419 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Neel Willems, Cornelis Willems Bruijn, land (1,7028 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Neel Willems, Cornelis Willems Bruijn, land (1,2771 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Jacob Willems Bruijn, land (0,4257 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Neel Willems, Cornelis Willems Bruijn, land (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Jacob Pieters, t land (1,7028 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Aaf Cornelise Dueren, Cornelis Florise, land (1,9866 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Lauris, Jacob Pieters, de cappelrije opt slodt, land (0,5676 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Cornelia Franse Wij, Jacob Pieters, land (4,257 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Nanning Cornelise van Castricem, de Heilige geest binnen Haarlem, land (2,5542 ha), Afb. 7
00-00-1600 - Catherina van der Laen, Cornelis Galeijns, land (3,4056 ha), Afb. 8
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land (2,4123 ha), Afb. 8
00-00-1600 - Simon Willems, Reijer Huijchs, land (0,9933 ha), Afb. 8
00-00-1600 - de commandeur, Cornelis Pieters, land (0,2838 ha), Afb. 8
00-00-1600 - sint Elisabeths gasthuijs, land i marg vier 1/2 hont, Afb. 8
00-00-1600 - Jacob Pieters, Jacob Willems Bruijn, land (1,2771 ha), Afb. 8
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land (2,1285 ha), Afb. 8
00-00-1600 - Jacob Rauwaert, Engel Cornelise Timmerman, land (1,6318 ha), Afb. 8
00-00-1600 - Cornelis Florise, land (1,6318 ha), Afb. 8
00-00-1600 - Lenaert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (6,4565 ha), Afb. 8
00-00-1600 - Simon Ariaans, Joost Dirks, land (0,7095 ha), folio 8
00-00-1600 - Lenaert Cornelise, land (1,5609 ha), Afb. 9
00-00-1600 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Jans Guldemont, de Erfgenamen, land (3,9732 ha), Afb. 9
00-00-1600 - Anna van Aalst, juffvrouws vader, t Huijs tot Heemstede boomgaard en cingel (2,909 ha), Afb. 9
00-00-1600 - Anna van Aalst, Cornelis Ariaans, t Boomgaardje land (0,7804 ha), Afb. 9
00-00-1600 - Anna van Aalst, Dirck Bennes, die Dunecamp (1,1352 ha), Afb. 9
00-00-1600 - Anna van Aalst, Jan Jooste, Steenkamp (3,0509 ha), Afb. 9
00-00-1600 - de weduwe, Claas Jans, Cornelis Jans Guldemont, land (3,6894 ha), Afb. 9
00-00-1600 - Matheuws Augustijns, Matheuws Corse, land (5,1085 ha), Afb. 9
00-00-1600 - Lauris Gerrits van der Weijden, Cornelis Cornelise, de weduwe, Boudewijn van Loo, de Barnarditen in Heemstede, Wooninge grind en walle mette lande daer aenbehoorende (36,0433 ha), Afb. 9
die Miendt: die Miendt @ 1601
00-00-1600 - de weduwe, Dirck Alba, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 10
00-00-1600 - Cornelis Claase Knechtse, Cornelis Franse Plemp, land (0,7804 ha), Afb. 10
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land (0,9933 ha), Afb. 10
00-00-1600 - de weduwe, Dirck Alba, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha), Afb. 10
Scrauesloot: Scrauesloodt ofte den ton
00-00-1600 - Anna van Aalst, Jaspar Franse, land (7,1661 ha), Afb. 10
00-00-1600 - Anna van Aalst, Jaspar Franse, land (6,3146 ha), Afb. 10
00-00-1600 - Frans Ting, Cornelis Ariaans, de Erfgenamen, land (4,8956 ha), Afb. 10
00-00-1600 - Cornelis Jans Bruijn, land (4,6827 ha), Afb. 10
Gasthuijs Vaerdt: Duer die gasthuijs vaerdt
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land (4,257 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Jan Gerrits, de Barnarditen in Heemstede, land (2,5542 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Jan Gerrits, de Barnarditen in Heemstede, land (4,6827 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land (3,6894 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Jan Jans Verwer, Jan Gerrits, land (1,9866 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Jan Jans Verwer, Jan Gerrits, land (2,4833 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Hendrick Spoorwaeter, Gijsbert Crabmors, land (3,3347 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Matheuws Augustijns, de weduwe, Michiel Jans, land (2,838 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Floris Pieters Trompertgen, t Heckweijtgen land (1,4899 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Aagt Laurense, Crijn Jacobs, land (2,4123 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Pieter Pieters Eeling, de Cappelane, land (0,7095 ha), Afb. 16
00-00-1600 - Herrebaert van der Wiele, Jan Gerrits, land (1,7737 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Claas Berisoon, Pieter Jacobs Campen, land (2,0575 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Jacob Ariaans Evengroen, land (1,348 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Foij van Broeckhoven, de drossaert, land (1,419 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Alphert Jans, land (0,7804 ha), Afb. 17
weste de heere weg: Hier begint dat landt geleege bij weste de heere weg tot die duijne van de Weelichge berg noortwaert tot het huijs te Berckenroode @ 1600
00-00-1600 - Gerrit Adriaans Duuelandt, Simon Gerrits Prater, hoffsteden (25,0458 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Jeroen Jacobs Pronck, land (4,1151 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Pieter Wouters, land (4,1151 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Jacob Pieters Schaep, Ariaan Maet, land (17,7378 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Crijn Jacobs, Pieter Wouters, land (2,9799 ha), Afb. 17
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Pieter Wouters, de Erfgenamen, land (9,3655 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Jan van Amstelredame, Simon Gerrits Prater, mr Jans Weijtge land (2,4833 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Pieter Claase, Pieter Wouters, land (2,7671 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Dick Strijcker, Gerrit Crijs, land (6,1727 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Pauwels Claase Wollman, land (9,3655 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Simon Crabbemon, Pauwels Claase Wollman, land (1,9866 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Pieter Wouters, land (2,7671 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Pauwels Claase Wollman, land (1,1352 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Pieter Claase, Floris Willems Bruijn, land (2,4123 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Gerrit Hendriks, Cornelis Jans van Opmeer, land (1,348 ha), Afb. 18
00-00-1600 - Catherina van der Laen, Ariaan Ariaans Deutman, land (0,5676 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Claas Philips, land (4,6827 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Catherina van der Laen, Pauwels Claase Wollman, de Kakelij land (5,9599 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, Phillips Claase, land (3,2637 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, Jan Admiraels, land (3,1928 ha), Afb. 19
00-00-1600 - de weduwe, Jan Franse, Jan Pieters Seegers, land (5,1085 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land (5,1085 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Jan Michiels, land (2,3413 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Jacob Pieters, land (2,6252 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Cornelis Galeijns, Jan Jans, land (1,419 ha), Afb. 19
00-00-1600 - Pieter Wouters, Ruijchauers landt (2,5542 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Pieter Wouters, land (1,5609 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Willem Ban, Pauwels Claase Wollman, land (1,0642 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Galeijns, land (2,3413 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Claas Jacobs, land (2,2704 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Dirck de Vries, Hubert Cornelise, land (4,257 ha), de Erfgenamen (4,257 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Sijbrant van Berckenrode, Dirck Leenderts, de Erfgenamen, land (4,3280 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Pieter van der Hooch, Jan Wouters, die Croenijaert land (2,2704 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Cornelis Duijst, Cornelis Florise, land (3,4056 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Willem Ariaans, Jan Gerrits Scrama, land (4,0442 ha), die Erffgenaeme, Afb. 20
00-00-1600 - Ariaan Willems, die Erffgenaeme, land (1,2771 ha), Afb. 20
00-00-1600 - Frans Tieleman, Zijburch Lamberts, land (2,4123 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Ariaan Maet, de Heilige geest binnen Haarlem, land (3,9732 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Jan van Treslong, Alphert Jans, land (2,1285 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Frans Franse Coster, Zijburch Lamberts, land (2,4123 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Joost Gerrits, Jacob Cornelise van Lis, erffgenaeme, land (4,9666 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Reijer van der Horst, Pauwels Claase Wollman, land (1,9866 ha), Afb. 21
00-00-1600 - de zuster, Pieter Pieters, Willem Jans, land (1,9866 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Cornelis Jans Bruijn, land (4,257 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, land (6,0308 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Reijer van der Horst, Willem Pieters, land (1,9156 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land (5,1085 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Claas Franse, Jan Backer, land (9,7203 ha), Afb. 21
00-00-1600 - Anna Pieters, Lenaert Alberts, land (7,3789 ha), folio 21
00-00-1600 - Jan Duuens, Floris Pieters Trompertgen, die kijndere, de voor Koeckoeck land (3,7604 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Lenaert Alberts, land (1,2771 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Reijer IJeffse, die Achtter koeckoek land (2,4833 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Floris Pieters Trompertgen, land (1,2771 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Floris Pieters Trompertgen, land (2,4833 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Anna Leuijers, Claas Reijers Drooch, t bordeweijtge (1,4899 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbemors, Claas Reijers Drooch, land (1,4899 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Maerte Schilder, Jacob Bock, Adriaan Jans Gael, Dirck Alberts, Hendrick Pieters, Cornelis Aerians Scheepers, de Erfgenamen, Jacob Toninge landt (2,909 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Tonis Jans, die Erffgenaeme, land (4,4699 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Jacob van den Broeck, Kouter, land (1,7028 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Sijbrant van Berckenrode, Guert Jans, die kijndere, land (13,1969 ha), Afb. 22
00-00-1600 - Wouter van Koller, Jan Cornelise Grootedorp, die kijndere, land (3,3347 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbemors, Jan Alberts, t Hoorentgen land (9,5075 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Willem Pancrase, Hendrick van Sante, Jan Gijsberts Crabbmors, Jan Alberts, land (2,1285 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Willem Pancrase, Hendrick van Sante, Adriaan Jans Gael, land (1,7028 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Pieter Feijntens, de Heilige geest binnen Haarlem, land (3,0509 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Grietje Maartens inde Zonne, Floris Pieters Trompertgen, land (3,4056 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Hendrick Philips Coggeman, Bas Dirks, land (3,4056 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Feijnto Pieters, die Leprosen, land (4,257 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Feijnto Pieters, land (3,4056 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Hendrick Outgerts, Feijnto Pieters, land (5,6761 ha), Afb. 23
00-00-1600 - Hendrick Outgerts, Feijnto Pieters, land (5,5342 ha), Afb. 23
oude gasthuijs: vant oude gasthuijs aff tot aende vrijdomme van Haerlem @ 1601
00-00-1600 - Cornelis Pieters, Willem Cornelise Pater, het oude gasthuijs, land (20,434 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Willem Cornelise Pater, land (1,6318 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Gijsbert Pieters, land (0,8514 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Cornelis Pieters, Grietje Maartens inde Zonne, land (2,9799 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Willem Cornelise Pater, land (1,419 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Daniel Cornelise, land (1,2771 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Jan Gerrits, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,2771 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Claas Maartens Click, de Memorie te Haarlem, land (1,8447 ha), Afb. 24
00-00-1600 - sint Elisabeths gasthuijs, land (3,8313 ha), Afb. 24
00-00-1600 - Simon Willems, de groote Bagijnhoff, land (2,1994 ha), folio 24
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, de Memorie te Haarlem, land (2,5542 ha), Afb. 25
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, land (0,9223 ha), de groote Bagijnhoff, Afb. 25
00-00-1600 - Cornelis Gerrits Gaukel, de Grote sint Bavo kerk, land (3,3347 ha), Afb. 25
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, Gerrit Ruijchauer, de Barnarditen in Heemstede, land (1,9156 ha), Afb. 25
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, de Memorie te Haarlem, land (1,7737 ha), Afb. 25
00-00-1600 - Gerrit Ruijchauer, Cornelis Pieters, de Barnarditen in Heemstede, land (9,3655 ha), Afb. 25
00-00-1600 - Dirck van Nuijssenburch, land (1,5609 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 25
00-00-1600 - de vrouwen broeders tot Haarlem, t Cappelrije landt (0,7804 ha), Afb. 25
00-00-1600 - de weduwe, Jacob, Jan Hendriks, land (1,1352 ha), Afb. 25
00-00-1600 - Pieter Willems, land (1,2061 ha), Afb. 25
00-00-1600 - van Adricom, Willem Cornelise Pater, t Cappelrij landt (0,7804 ha), Afb. 26
00-00-1600 - sint Elisabeths gasthuijs, t Wollerveeuers landt (2,0575 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Jan Pieters, de cappelrije opt slodt, land (0,2838 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Jan Pieters, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,6385 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Pieter Willems, de Memorie te Haarlem, land viij hondt, Afb. 26
00-00-1600 - Jan Gerrits, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Maet Laurense, de cappelrije opt slodt, landt (1,0642 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Andries Jans van Souwen, de Heilige geest binnen Haarlem, land (1,9866 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Pieter Willems Ball, Cornelis Pieters Bas, de Erffgenaeme, land (3,6185 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Decker, de Memorie te Haarlem, land (0,8514 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, t Dronckenhuijsken land (1,2061 ha), Afb. 26
00-00-1600 - Simon Ariaans, land (0,9933 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Claas Hendriks, Willem Cornelise Pater, land (0,7095 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Jan Foppens, Maet Laurense, land (2,3059 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Maet Laurense, de cappelrije opt slodt, land (0,4611 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Maet Laurense, de Memorie te Haarlem, land (0,7804 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Maet Laurense, de Memorie te Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Cornelis Laurense Broer, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4966 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Jan Foppens, het vrouwen gilt van Haarlem, land (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Daniel Apteecker, Hubert Willems Foppe, land (1,2061 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Neel Laurense, de Memorie te Haarlem, t Fegevier land (5,1085 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Dirck Mij, Gijsbert Pieters, de Erffgenaeme (1,5609 ha), die Staert weijde (1,5609 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Jan Baers, de Memorie te Haarlem, land (0,6385 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Alphert Jans, Dobweij (1,419 ha), Afb. 27
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Jan Hendriks, land viij 1/2 hondt, Afb. 27
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Jan Hendriks, land i marg en halliff hondt, Afb. 28
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Floris Pieters Trompertgen, land (1,2061 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Willem Cornelise Pater, land (1,7028 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Lauris Huijberts, land (3,6894 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Cornelis Laurense Broer, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,6318 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Cornelis Laurense Broer, de Memorie te Haarlem, land (0,6385 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Cornelis Laurense Broer, sinte Margareta convent te Haarlem, land (1,5609 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Dirck de Vries, Claas Maartens Click, de Erfgenamen (4,257 ha), land (0,7095 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Dirck Willems, land (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Dirck Willems, Sinte Anna convent, land (0,9223 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Jan Gerrit Reijers, land (1,4899 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Lauris Huijberts, sinte Pieters huijsse, land (1,0642 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Gerrit Willems Schooterbosch, Pieter Alpherts, land (1,348 ha), Afb. 28
00-00-1600 - Jan Gerrit Reijers, Sinte Remijns gasthuijs, Weijtgen (1,2771 ha), Afb. 28
Dronckenhuisse: Dit landt en leggende after Haarlemerhoudt bij t Dronckenhuijsse: offte tusche t gasthuijs duijne @ de houdt voors @ 1600
00-00-1600 - Willem Cornelise Pater, land en halliff hondt, Afb. 29
00-00-1600 - Lucia Gerrits Pottagis, land (1,6318 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Slick, sint Elisabeths gasthuijs, land (6,8113 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Harman Dirks, sint Elisabeths gasthuijs, land (5,9599 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land ij marg 1 1/2 hondt, Afb. 29
00-00-1600 - Lucia Gerrits, sint Elisabeths gasthuijs, land ij marg iiij 1/2 hondt, Afb. 29
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land ij marge, Afb. 29
00-00-1600 - Dirck Garbrants Schoolenaer, de Barnarditen in Heemstede, land iiij 1/2 hondt, Afb. 29
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, de weduwe, Michiel Jans, land ij marg iiij1/2 hondt, Afb. 29
Heemsteder houdt: Heemsteder geest genaempt Heemsteder houdt affte middelbos welke landen in de jaere 1593 bij eene Tomas Graijmaij @ maes als gemachtich van Gillis Hoffman, aende ondergep. persoons over gesedt is bij coope getranspoorteert @ vercocht sijn eerst an 1600.
00-00-1600 - Cornelis Pieters, land (4,257 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Nanning Cornelise van Castricem, de Heilige geest binnen Haarlem, land (2,5542 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,5676 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Cornelis Florise, land (0,4257 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land (0,4257 ha), Afb. 29
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land (0,7804 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Jan de Bruin, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,7804 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Jan Michiels, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land (0,8514 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, land (0,8514 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Jan Jooste, land (0,4257 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Cornelis Jans van Opmeer, land (0,8514 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Claas Maartens Click, land iij hondt, Afb. 30
00-00-1600 - Pieter Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land iiij 1/2 hondt, Afb. 30
00-00-1600 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land iiij 1/2 hondt, Afb. 30
00-00-1600 - Lauris Cornelise Schipper, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Coert Egberts van Hipplo, land (0,6385 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Jacob Cornelise van Lis, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4966 ha), Afb. 30
00-00-1600 - Jan Michiels, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Joost Dirks, land (0,4257 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land (0,8514 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, de Schaepweij (2,838 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Engel Cornelise Timmerman, land (0,2838 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Cornelis Galeijns, land (0,4966 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Jacob Pieters, land (0,6385 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Tonis Gangelofs, land (0,5676 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Cornelis Galeijns, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land (0,5676 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Jan Willems, Matheuws Corse, de kinderen, land (0,5676 ha), Afb. 31
00-00-1600 - de weduwe, Jan Alpherts, land (0,5676 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Joost Dirks, land (0,1419 ha), Afb. 31
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, Michiel Cornelise Schipper, die kijndere, land (0,0354 ha), Afb. 31
Berchlaen: Hier beginne die lande geleege in Berchlae.oost as aent heck aff @ 1600
00-00-1600 - Aagt Claase Wollemans, land (0,1419 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Cornelis Jans Bruijn, land (1,7028 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, land (1,6318 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Dirck Cornelise, land (0,6385 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Willem Pieters, Dirck Cornelise, land (0,5676 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Hubert Cornelise, land (0,5676 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Jacob Cornelise van Lis, land (0,5676 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Dirck Jans Voegen, die kijndere, land (ij hondt en quaert), Afb. 32
00-00-1600 - Joost Dirks, land (0,2937 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Gerrit Crijs, land iiij 1/2 hondt, Afb. 32
00-00-1600 - Arent van der Hooch, de cappelrije opt slodt, land (0,1419 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Jeronimus Bruijnseel, Jonas Willems, land (0,7095 ha), Afb. 32
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land (0,1419 ha), Afb. 32
de Vlonder: Deese geestlande genaempt de vlonder legge tusse de wildernisse in Heemstede voorweg @ 1600
00-00-1600 - Alphert Jans, land ij 1/2 marge hondt, Afb. 33
00-00-1600 - Jacob Pieters, Cornelia Franse Wij, land (1,7028 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, land (4,0442 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Cornelis Florise, land (0,4257 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land (0,7095 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Guerte Florise, Cornelis Florise, land (0,7095 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Adriana Pieters, land (0,3902 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, Karel de Meeuer, land (0,0354 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Jan Gerrits Scrama, land (1,9866 ha), Afb. 33
00-00-1600 - de weduwe, Willem Michiels, Cornelis Galeijns, land (0,4257 ha), Afb. 33
00-00-1600 - de weduwe, Gerrit Simons, Alphert Jans, land ix hondt, Afb. 33
00-00-1600 - Reijer Huijchs, de trap weijde (2,4833 ha), Afb. 33
00-00-1600 - Maritge de Niewers, Cornelis Willems Bruijn, de Erfgenamen (0,7095 ha), land (0,7095 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Floris Jacobs Backer, land (0,7095 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Jacob Pieters, land (0,5676 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, land (0,4257 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Claas Huijchs, land (0,1419 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Dirck Jans Dul, land (2,6252 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Cornelis Jans Bruijn, land (2,3413 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land (0,4257 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Gerrit Simons, Alphert Jans, de kinderen, land (0,4257 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Dirck Bennes, land (0,4257 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Arent van der Hooch, boomgaert en werff (0,9933 ha), Afb. 34
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land (0,2838 ha), Afb. 34
Voorweg: Dit geest landt leijt tusse de voorweg en de achtter weg en is begonne te meete van Gerrit Dirckse Backer voorgaen nae de kerck toe.
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land (1,1352 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Hubert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,4899 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Lenaert Cornelisse, land (1,2771 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Simon Ariaans, land (0,3547 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Gijsbert Pieters, land (0,2838 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Cornelis Jans Guldemont, land (0,5676 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land (0,1419 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Gijsbert Pieters, land (0,2128 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land (0,6385 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Claas Jacobs, het vrouwen gilt van Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 35
00-00-1600 - die kijndere, land (0,3547 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Jan Willems, de kinderen, land (0,4257 ha), Afb. 35
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Jan Gerrits Scrama, land (0,9933 ha), Afb. 35
00-00-1600 - Simon Ariaans, land (0,1419 ha), Afb. 36
00-00-1600 - die vrouwe van Heemstede, de weduwe, Schipper, Koeckenburch land (0,7095 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Wouter Sijbrands, land (0,2838 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Hubert Cornelise, land (0,2838 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land (0,4257 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Guerte Florise, land (0,2838 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Jan Huijberts, de Memorie te Haarlem, land (0,3547 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Phillips IJsbrands, land (1,5609 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Leenderts, land (0,2838 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land (0,1419 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land (0,1419 ha), Afb. 36
Groote geest: Hier begint de groote geest die begonst te meete inde hoorn agtter de Barnardijte
00-00-1600 - Jan Florise, land (0,7095 ha), Afb. 36
00-00-1600 - Cornelis Jans Guldemont, land (1,1352 ha), Afb. 37
00-00-1600 - de weduwe, Jan Willems, Tonis Gangelofs, land (0,4966 ha), Afb. 37
00-00-1600 - Dirck Dircks, de Cappelane, Raucoop land (0,4966 ha), Afb. 37
00-00-1600 - de weduwe, Jacob Tatijck, Jan Pieters Kaatman, land (0,6385 ha), Afb. 37
00-00-1600 - Neelige Huijberts, Gangeloff Teunise, land v hondt, Afb. 37
00-00-1600 - Jan Bouwens, land ij hondt, Afb. 37
00-00-1600 - Simon Jans, land (0,2838 ha), Afb. 37
00-00-1600 - de weduwe, Jacob Tatijck, Dirck Laurense, land i hondt, Afb. 37
00-00-1600 - Cornelis Jans Burgers, land (0,3547 ha), Afb. 37
00-00-1600 - de weduwe, Claas Jans, Cornelis Pieters Barsenhorn, land ij 1/2 hondt, Afb. 37
00-00-1600 - Pieter Jan Arends, land (0,2128 ha), Afb. 37
00-00-1600 - Gerrit Luijdt, Jan Huijberts, land v hondt, Afb. 37
00-00-1600 - Jan Voegen, die kijndere, land ij hondt, folio 37
00-00-1600 - Jacob Pieters, land (0,7095 ha), Afb. 38
00-00-1600 - die kijndere, land iij hondt, Afb. 38
00-00-1600 - Gerrit Luijdt, Dirck van Poel, land (0,2838 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land (0,2838 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Jacob Pieters, land (0,2838 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Reijer Huijchs, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,1352 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Cornelis Pieters, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (0,4257 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Simon Ariaans, land i 1/2 hondt, Afb. 38
00-00-1600 - Bart Willems, land i 1/2 hondt, Afb. 38
00-00-1600 - Lauris Gerrits van der Weijden, land (0,2128 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Maritge Cornelisdr, Cornelis Schoute, Cornelis Cornelise, land (0,6385 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Borgonge, land (0,2838 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Joost Dirks, land (0,2128 ha), Afb. 38
00-00-1600 - Dirck Bennes, land (0,5676 ha), Afb. 39
00-00-1600 - de weedue, Cornelis Michielse, land i hondt, Afb. 39
00-00-1600 - Neelige Huijberts, Michiel Cornelise Schipper, de Harick ackers (0,2838 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Theewis Corse, Michiel Jooste, land (0,2838 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land (0,4966 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Tonis Gangelofs, land (0,2128 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Petronella van Dorp, Tonis Gangelofs, land (0,7804 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Arent van der Hooch, nieuwe boomgaert (0,2838 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Jacob Pieters Snijders, Snijers landt (0,4257 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Simon Willems, Cornelis Pieters, land (0,1419 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Wouter Sijbrands, land (0,3547 ha), Afb. 39
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Dirck Jans Dul, land (0,7804 ha), Afb. 39
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Floris Jacobs Backer, land (0,2128 ha), Afb. 39
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Cornelis Ariaans, land (1,419 ha), Afb. 40
00-00-1600 - Cornelis Pieters, land (0,4257 ha), Afb. 40
00-00-1600 - Zijburch Lamberts, land (0,4257 ha), Afb. 40
00-00-1600 - Neel Jans Cortoir, Cornelis Simons, land (0,5676 ha), Afb. 40
00-00-1600 - de weduwe, Jacob Tatijck, land ij hondt, Afb. 40
00-00-1600 - Dirck Laurense, land ij hondt, Afb. 40
00-00-1600 - Dirck Bennes, Kannemaekers landt (0,5676 ha), Afb. 40
00-00-1600 - Engel Cornelise Timmerman, land (0,2838 ha), Afb. 40
00-00-1600 - Simon Jans, land (0,2838 ha), Afb. 40
00-00-1600 - Neel Jans Cortoir, Hubert Cornelise, land (0,2838 ha), Afb. 40
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Dirck Leenderts, Jacob Jeroens, land (1,5609 ha), Afb. 40
Berckenroode: Hier begint t ambagtheerlickheit van Berkenroode t strect tot het oude gasthuijs toe t welke in dit register te vinde staet folio xxij.
00-00-1600 - Jan Otgens Laen, Hendrick van Berckenrode, land (0,7804 ha), Afb. 41
00-00-1600 - Jan Mostaert, Claas Claase Zuijcker, land iiij marg en een halliff hondt, Afb. 41
00-00-1600 - Geertruijdt van Berckenroede, Adriaan van Berckenrode, Albert van Zane, de Erffgenaemen (21,1435 ha), land (6,8822 ha), Afb. 41
00-00-1600 - Frans Franse Coster, Hendrick van Berckenrode, land (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, landt (8,3722 ha), Afb. 41
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Feijnto Pieters, landt viij 1/2 hondt, Afb. 41
00-00-1600 - het nagelaten weekind, Cornelis Willems Velserman, Dirck Cornelise, land (5,5342 ha), Afb. 41
00-00-1600 - Phillipe van der Matje, Engel Maartens, land ix marg ij 1/2 hondt, die nagelaete kijndere, Afb. 41
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, land (1,9866 ha), Afb. 41
00-00-1600 - Phillipe van der Matje, Engel Maartens, die kijndere (0,7804 ha), land v 1/2 hondt, Afb. 41
00-00-1600 - de weduwe, Nicleas van der Hooch, Engel Maartens, land x 1/2 hondt, Afb. 42
00-00-1600 - Phillipe van der Matje, Engel Maartens, die naegelate kijndere, land v marg i hondt, Afb. 42
Camplaen: Die landen geleege aen Camplaen en soo door gaend Schonbroeck @ 1601
00-00-1600 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, land (1,419 ha), Afb. 10
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, land (1,419 ha), sinte Margareta convent te Haarlem, Afb. 10
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land (2,2704 ha), Afb. 10
00-00-1600 - Frans Hals, Hendrick Pieters, land (5,9599 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Cornelis Jans van Opmeer, Cornelis Cornelise, land (0,4257 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Cornelis Cornelise, land (0,4257 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Claas Laurense, Seeger Vlaming, land (1,5609 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Claas Laurense, Engeltje Laurense, Guerte Florise, land (3,6185 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Gerbrands, land (1,8447 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Dirck Leenderts, land viij 1/2 hondt, Afb. 11
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, Sint Vasile convent, land (1,2061 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Cornelis Claase Dickebier, land (1,2061 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land (1,8447 ha), Afb. 11
00-00-1600 - Pieter van der Hooch, Joost Dirks, land (2,0575 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Maritgen Claase Kies, Jan Voegen, die kijndere, land (2,7671 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Willem Willems Brouwer, Michiel Jooste, land (1,9866 ha), Afb. 12
00-00-1600 - de weduwe, Dirck Wij, Jaspar Ariaans, land (2,4833 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Hendrick Outgerts, Matheuws Corse, land (1,5609 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Gerbrands, land (12,3455 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Jan Jans, land (2,909 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Zijburch Lamberts, de Memorie te Haarlem, land (2,909 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Zijburch Lamberts, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,419 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (10,217 ha), Afb. 12
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land (2,1285 ha), folio 12
00-00-1600 - Jacob Jacobs, Jan Voegen, die kijndere, land (1,8447 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land (1,7737 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Wouter Sijbrands, land (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land (1,348 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Ariaan Gerrits Gouw, Claas Maartens Click, land (2,6252 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Steffe Claase Soutman, de weduwe, Schipper, land (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Sijbrant van Berckenrode, Jaspar Ariaans, de Erfgenamen, Verliesemade land (2,4833 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Floris Jacobs Backer, de Barnarditen in Heemstede, land (1,2061 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Dirck van Boechorst, Jaspar Ariaans, land (2,0575 ha), Afb. 13
00-00-1600 - Cornelis Doore, Floris Willems Bruijn, land (2,4833 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Frederick Ramp, Jacob Pieters, land (3,1218 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, land (6,7403 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 14
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Jan Jans, land (4,0442 ha), Afb. 14
00-00-1600 - de weduwe, Claas Cornelise Geltsanck, land (4,0442 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Pieter Alpherts, t land van Taltena (2,838 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Pieter Willems Baijesman, Pieter Alpherts, land (1,5609 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Claas Cornelise Cille, de weduwe, Jan Alpherts, land (3,0509 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Andries Willems, Dirck Gelis Ossenrijder, land (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Jan Reijse, land (2,1285 ha), Afb. 14
00-00-1600 - Andries Willems, Dirck Gelis Ossenrijder, land (4,1151 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Frederick Ramp, Jan Gerrits Scrama, land (2,1994 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Engel Maartens, het Groote Begijnhof binnen Haarlem, land (1,8447 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land (2,6961 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Simon Ariaans, land (0,0709 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Jacob van Vianen, sint Elisabeths gasthuijs, land (2,5542 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Jan Jans, land (2,5542 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (3,2637 ha), Afb. 15
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Pieter Alpherts, de Erfgename, land (2,2704 ha), Afb. 15