Genealogie project

Hillegom, Ora 1721 - 1727

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1721 - 1727
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 5
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: www.erfgoedleiden.nl
web locatie: www.hogenda.nl

14-05-1721 - Salomon van Egten, Jannetje Pieters Hulst, Jan Cornelise Robol, Maria Freser, Joost van Vlaardingen, Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, Willem Jans Bierman, Adriaan Florise, Grietje Jans, Bruijn Lenardse van der Bijl, Jan Aalbertse Pikkaart, Eduardus Loiting, Doublet, Jan van Loon, Jan Willems van der Linde, Cornelis Jans van Bredenrode, Carolina Freser, Jan Verburg, het Wapen van Friesland huis, de Pastoorslaan, de Erfgenamen, de Hereweg, Erfgenamen Doublet, een stukje erf (0,0085 ha), de Burengang, Afb 6
30-12-1720 - Salomon van Egten, Laurens van Campen, Jannetje Pieters Hulst, Jan Cornelise Robol, het Wapen van Friesland huis, Afb 11
28-05-1721 - Pieter Jans Moerkerken, Cornelis Jacobse Kroon, Cornelis Adriaans van Sprokkenburg, Jan Henrikse Molesteeg, een huis, erf en boomgaard, de Hillegommerbeek, Afb 14
05-06-1721 - Willem Boreel, Catarina Clara Geelvink, Lieven Geelvink, een huijs ende erve 137 roeden, de Hereweg, de Oostender Vaart, Afb 17
02-07-1721 - Anna Dirks van Schravemade, Laurens Pieterse Fits, Dirk Claase van Schravemade, Marijtje Jacobs Rous, Jacob Cornelise Rous, Jan Jans van der Plas, Claas Clase van Worcum, Cornelis Fannius, een huijs, erve ende tuijn 1 morgen (ruim), de Hereweg, Afb 17
02-07-1721 - Claas Clase van Worcum, Maartje Claase van Schravemade, Claas Claase van Schravemade, Guurtje Corse Langevelt, Cornelia Claase van Schravemade, Cornelis Gerritse Kroon, Jan Six, Adriaan Bout, Willem Adriaan van der Stel, Jan Groenhout, Cornelis Fannius, twee stukken weij ofte hoijland 4 morgen 3 roeden, de Elstbroekerlaan, land 198 (2,154 ha), de stad Haarlem, de Hereweg, een huijs, erve ende tuijn 1 morgen (ruim), Afb 18
06-09-1721 - Gerrit Gerrits Roscam, Mathijs Schink, Wijnandt van der Maas d'Avenrode, Anthonij Sijs, Lambert Lamberts, Jan Adriaans Hoekstraten, Gerrit Franse Ploegdijk, een huijs & erff, de Hereweg, de Kinderen Hoekstraten, de smitterie, Afb 20
27-01-1677 - Nicolaas Soutman, Catharina Valke, Nicolaas Valke, Maria Claase Soutman, Catharina Verwer, Francois Valke, Johan Verwer, Jacob Limmen, Nicolaas Maijer, een perceel land, de Kinderen, de Outs Campe twee stukken land, Afb 23
15-06-1686 - Nicolaas Soutman, Catharina Valke, Maria Claase Soutman, Johanes Heggeman, Leuntje Jooste van Diest, de Outs Campen twee stukken land, de Haverweijde nog twee stukken land, Afb 24
08-10-1721 - Jan Henrikse Hoekstraten, Willem Janse Molesteeg, Gerrit Dirks van der Laen, Dirckje Gerrits van der Laen, Lijsbeth Leenderts Binkhorst, Lenard Sachariase Binkhorst, Jannetje Michiels, Adriaan Hoefnagel, Jan Hollebeek, Dirk Seestraten, Marijtje Hendriks, Dirk Jans van der Laen, een huijs ende erve, de Erfgenamen, de Hereweg, des Gravelijkheijts Duijnen, Afb 25
03-01-1708 - Frederick Willems van Loon, Maria Willems van Loon, Matheus Valkenburg, Willem Blaauw, Willem Claase van Loon, Elisabet Claase van Loon, Jan de Marees, Nicolaas Willems van Loon, Afb 27
27-02-1708 - Frederick Willems van Loon, Marten van Loon, Wigbolt Slicker, Maria Willems van Loon, Matheus Valkenburg, Willem Claase van Loon, Willem Blauw, Jan de Marees, Elisabet Claase van Loon, Jan Franse, Pieter Sijmonse Fits, Weresteijn een hofstede, een huijs, erve, berg, schuur, een huijsje met een bogaard, een stuk lant 8 morgen (omtrent), Afb 28
12-01-1564 - Niclaas van der Laan, Claas Gerritsz Scheepmaker, Huijge van Treslong, een huijs metten erve, Afb 34
04-11-1651 - Isaac Joostense van Boekhouten, Jan Gerritse van s'Gravenmade, Gerrit Cornelisse van Sijp, Joan Vogel, Margareta Bas, Willem van Loon, de Parochiekerk, de Weerlaner Wateringe erfpagts gerechtigheit van visserije, Afb 35
23-10-1688 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Maria Willems van Loon, Johanes Nieuwpoort, Frederick Willems van Loon, Willem Blaauw, Hans van Loon, Anna Ruijchaver, Margareta Bas, Willem van Loon, Hillegonda Bas, Casper Baas, Casper van Dronkelaar, Nicolaas Willems van Loon, de Kinderen, Afb 36
24-10-1721 - Willem Claase van Loon, Frederick Willems van Loon, Willem van Loon, Margareta Bas, Cornelia Laurentius, Reijnhart Vredenburg, Jan Vogel, Nicolaas van Loenen, Daniel van Genegen, Lieven Geelvink, Cornelis Nederend, Gerard Bikker van Zwieten, Francoijs Druijvesteijn, Adriaan van Loon, Weresteijn een hofstede 5 morgen (ruim), een huijs, erve, schuur, nog een huijs met een boomgaard, een stuck land 8 morgen (ruim), de Weerlaner Wateringe gerechtigheid van visserije, de Kerke, land 3 morgen, nog land 3 morgen, ende nog land 1 morgen 5 hont 10 roeden, de Weerlaner Vaart, den Heereweg, weijland 3 morgen (ruim), nog een weijland 1 morgen 300 roeden, een elstbos, bos ofte elstland 1 morgen 400 roeden (omtrent), de Leek, mede bos ofte elstland 1 morgen 5 hont 50 roeden, de Oostender Laan, Afb 38
24-10-1721 - Cornelis de Weerd, Catarina Jans Heggeman, Johanes Heggeman, Maria Claase Soutman, Nicolaas Soutman, Catharina Valke, Catharina Verwer, Francois Valke, Jan Verwers, Jan Six, Willem Joosten van Diest, Henrik Janz Molesteeg, Everard Loiting, Anna Egberts Pauw, Hendrik Geesteranus, de wed, Klaas Mos, Anna Dirks van Schravemade, Laurens Pieterse Fits, Beresteijns Outs Campen twee stukken weijland 4 1/2 morgen (omtrent), land 9 morgen 400 roeden, een gedeelte land 2 morgen 450 roeden, nog een gedeelte land 2 morgen 300 roeden, de Erfgenamen van Diest, Afb 42
26-11-1721 - Arij Jans Hoekstraten, Jan Tielemans, Maria Jans Hoekstraten, Jan Adriaans Hoekstraten, Adriaan Florise, Grietje Jans, Floris Florise, Jan Pieterse Langeveld, Jan Aalbertse Pikkaart, Mathijs Schenk, d wed, Dirk Janse van der Laan, Wijnand van der Maas D Avenrode, het ene huijs ende erve, de Pastoorslaan, het gemene voetpad na de Pastoorslaan, den Heereweg, een huis en erf (0,0212 ha), Afb 44
12-01-1722 - Abraham Lamberts Rijkaart, Jan Aalbertse Beijnsdorp, de wed, Aalbert Beijnsdorp, Jan Henrikse Molesteeg, Jan Gerritse Bosveld, een erff (0,0312 ha), de Molesteeg, de Waterlosinge, Afb 46
27-01-1722 - Cornelis Adriaans van Sprokkenburg, Maria Jans Admiraal, Guurtje Jans Erffort, Adriaan Cornelise van Sprokkenburg, Cornelis Jacobse Kroon, Gerrit Gerritse Akersloot, Jan Henrikse Molensteeg, de Minderjarige Kinderen, een huis, erf en boomgaard, de Hillegommerbeek, de Hereweg, Afb 47
27-01-1722 - Jan van Gennip, Philips van Gennip, de wed, Jan Bartse van Schoten, land 1a (1,7028 ha), de Erfgenamen, Afb 48
22-04-1722 - Willem Adriaan van der Stel, Jan Six, Claas Clase van Worcum, de heer Valk, baron Milkommer, Jan Six, Henrik Meese, land 5 morgen 300 roeden, de Erfgenamen, erfpacht land 13 hont (omtrent), Afb 49
13-05-1722 - Claas Dirks Meijster, Cornelia Willems van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemz s'Gravenmade, Willem Maartens van Schravemade, Quirina Jacobs Langevelt, Jacob Laurenz Langeveld, Nicolaas vam Loenen, Jan Vogel, juffr Hartigsvelt, een huijs, erve ende tuijn 100 roeden, de Erfgenamen Vogel, de Bakkummer Laan, Afb 50
13-05-1722 - Jan Groenhout, Nicolaas Valk, Claas Dirks Meijster, Cornelia Willems van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemz s'Gravenmade, Willem Maartens van Schravemade, Quirina Jacobs Langevelt, Lieve Geelvink, David Beuns, boomgaard 400 roeden (omtrent), de Pastoors Laan, Afb 51
03-06-1722 - Warbout Juriaans Vreburg, Anna Jans van Keulen, Antonis Juriaans Vreburg, Bruijn Juriaanse Vreburg, Cornelia Huberts Heemskerk, Hendrik Janse Korsten, Wouter Jacobse Kroon, Pieter Cornelisse van Schagen, Claas Sijmonse de Wit, Jan Henrikse Molesteeg, Joost Henrikse Snijder, de Minderjarige Kinderen, een huijs ende erve, de Hereweg, Afb 53
27-05-1722 - Carolina Freser, Jan Verburg, Jan Jooste van Vlaardingen, Maria Freser, Joost van Vlaardingen, Arnoldus Boote, Joanna Gerardina van Hemert, Jan van Loon, Doublet, Salomon van Egten, Jan Albertse Pikkaart, Eduardus Loiting, Adriaan Florise, Grietje Jans, Bruijn Lenards van der Bijl, Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, Willem Jans Bierman, het Wapen van Friesland huis, Erfgenamen Doublet, de Pastoorslaan, de Erfgenamen Florisse, de Hereweg, een stukje erf (0,0085 ha), de Burengang, Afb 54
08-12-1715 - Adriaan van Loon, Cornelia Hunthum, Pieter van Loon, Emmerentia van Loon, Nicolaes van Loon, Cornelia van Loon, Jan van Loon, Adriaan van Loon, Willem van Loon, Catharina Hunthum, Oostende de hofstede, Afb 56
20-11-1722 - Crijn Gerrits Berendregt, Sara Pieters Buitendijk, Anthonij Jans van Hosselenberg, Pieter Antonise van Hosselenberg, Pieter Crijns Berendregt, Abraham Lambertse Rijkaard, Willem Janse Molesteeg, Henrik Willemsz Versteeg, Willem Henrikz van Leeuwen, een huijs, erve ende boomgaard, de Hereweg, des Gravelijkheijds Dunen, haar ed Gr Mog Domaine Over Noord Holland, Afb 57
25-11-1722 - Arij Jans Hoekstraten, Jan Tielemans, Maria Jans Hoekstraten, Jan Adriaans Hoekstraten, Adriaan Florise, Grietje Jans, Floris Florise, Jan Pieterse Langeveld, Jan Aalbertsz Pikkaart, Arnoldus Bote, Joanna Gerarda van Hemert, Mathijs Schenk, de wed, Dirk Janz van der Laan, Wijnand van der Maas d'Avenrode, het ene huijs ende erve, de Pastoorslaan, een Gemeen Voetpad, de Hereweg, een huis en erf (0,0212 ha), Afb 61
09-12-1722 - Maghteld Aalberts Pijckaerdt, Dammis Crijns Berendregt, Marijtje Willems van der Laen, Claas Borrewinkel, Lijdia Willems van der Laen, Lijdia Matheuse Bake, Jan Gerrits van den Bosch, Aalbert Barends Pickart, Matheus Bake, Gerrit Jans van den Bosch, Willem Jans Bierman, Bruijn Lenardz van der Bijl, Bruijn Arendz van der Bijl, Pieter Janse, een huijs ende erve, een kleen gedeelte land, de Erfgenamen Bierman, den Heereweg, de Universiteijd, Afb 63
16-02-1640 - Matheus Bake, Pieter Janse, Afb 64
14-12-1722 - Jacobus Jans van Wijk, Jan van Wijk, Catarina Poolmans, Margareta Jans van Wijk, Cornelia Willems, Jacobus Poolman, Andries van der Hoen, Susanna de Rantre, Daniel van der Heijde, Jan de Rantre, Cornelis Baart, Antonis de Glarges, Jan Groenhout, Antoni van den Boogaard, de Meer, t huijs int Velt een huijsmans wooninge met soo weij als hooijlandt (19,4818 ha), de Minderjarige Erfgenamen, het Kerkelijk Compoir, de stad Haarlem, Afb 65
05-01-1723 - Arend Meese Langevelt, Hiltje Barends Berckenbosch, Jan Harmens van Son, Trijntje Arends Langevelt, Marijtje Arends Langevelt, David Kops, Gerrit Janz van den Bos, Adriaan Pieterz van Rijn, Wijnand van der Maas d'Avenrode, de Diaconie Armen, een huijs ende erve, den Heereweg, Afb 67
20-01-1723 - Pieter Simonse Bourgoigne, Lenard Cornelisse Vis, Cornelis van der Cocq, Elisabet Vis, Cornelis Vis, Maria Vis, Magdalena Vis, Leuntje Jooste van Diest, Frans Aalbertse Kroon, een huijs ende erve met een schuur, een pleijn met een gemene notweg, de Pastoorslaan, Afb 69
27-01-1723 - Claas Crijns Langevelt, Maartje Willems Molensteeg, Anna Adriaans Akersloot, Willem Janz Molesteeg, Catarina Willems Akersloot, Sijvert Claasse Erffort, de wed, Dirk Janz van der Laan, Abraham Lambertz Rijkaard, een huis met een erf en tuin, den Heereweg, de Graaflijkheijds Duijnen, Afb 70
17-06-1710 - Willem Janz Molesteeg, Anna Adriaans Akersloot, Nicolaas Akersloot, Henrik Molesteeg, Maartje Willems Molensteeg, Crijn Gerritz, wed, Dirk van der Laan, een huis met een erf en tuin, de Heereweg, de Graaffelijkheijd, Afb 71
20-02-1723 - Barnart van Nes, Abraham Rijkaard, Maarten Adriaans van Rhijn, Gerritje Claase s'Gravenmade, Claas Claase van Schravemade, Cornelia Jans Gardijn, Jan Claasse s'Gravenmade, Daniel van Genegen, Livina Vrijbergen, Anna Dirks van Schravemade, Laurens Pieterse Fits, Jan Henrikse Molesteeg, Corn Gerrits Sgravenmade, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb 73
05-03-1723 - Adriaan Huberts van den Bos, Willem Jans Bierman, Jan Pieterse Langeveld, Pieter Janse Langeveld, Cornelis Gerritse Kroon, Cornelis Cornelisse Schoon, Cornelia Thijse, Cornelis Thijse, Thijs Cornelise, Duifje Dirks Bos, Cornelis Hendriks Molesteeg, Jan Jans Bierman, Wijnant Mens, Cornelis Gerritse s'Gravenmade, de heer Marcelis, Cornelis Jans Bierman, Jan Jacobse Nierop, de roomse Armen van Hillegom, land 3 morgen 200 roeden, de Graaflijkheijds Half Margen, de Boedel, de Trekvaart, Afb 75
05-03-1723 - Cornelis Gerritse Kroon, Jan Pieterse Langeveld, Cornelis Jans Bierman, Jan Jans Bierman, Jan Claase Valkoog, Cornelis Jacobs Drooch, Henrik Janse Molesteeg, de roomse Armen tot Hillegom, het Meer Campje weijland, de Erfgen Droog, de Meer, Afb 76
24-01-1711 - Jan Janse Bierman, Willem Jans Bierman, Cornelis Jans Bierman, Cornelis Gersen, de wed Robol, Jan Robol, de wed Vis, Cornelis Vis, de heer Druijvesteijn, de heer Sijpesteijn, de wed Bos, Jan Bos, Huijbertje Jans, land 3 morgen 200 roeden (omtrent), de Trekdijk, het middelste stuk, de Graaflijkheijds Halve Margen, een huijs, de Heereweg, twee stucken land 6 morgen 300 roeden, een meer camp, de Meer, een stuck land 425 roeden, Afb 78
06-11-1722 - Jan Six, de Heeren Staten van Hollandt Ende West Vrieslandt, de Ambagtsheerlijkheijd Hillegom, Afb 79
01-05-1723 - Duifje Dirks Bos, Cornelis Hendriks Molesteeg, Jan Six, Goose Klaas, Dirk Janz Kroon, Wijnand van der Maas d'Avenrode, Cornelis Janz Duijvenvoorden, Laurens Klaasse Vlasveld, Adriaan Huberts van den Bos, Willem Jans Bierman, Jan Pieterse Langeveld, Pieter Janse Langeveld, Cornelis Gerrits Kroon, Cornelis Cornelisse Schoon, Cornelia Thijse, Cornelis Thijse, Thijs Cornelise, de roomse Armen van Hillegom, een huijs ende boomgaard, de Hillegommer Beek, de Erfgenamen Kroon, Afb 89
15-11-1688 - Duifje Dirks Bos, Cornelis Hendriks Molesteeg, Jan Henrikse, een huijs, erve ende tuijn, een huijs mette erve, Afb 91
09-12-1722 - Anna Cornelis Koning, Thijs Cornelise, Cornelia Thijse, Cornelis Thijse, Duifje Dirks Bos, Willem Jans Bierman, Jan Pieterse Langeveld, Adriaan Huberts van den Bos, vijf huijsen ende erven, land in Hillegom 3 morgen 200 roeden, land in Spaarwoude 7 morgen 200 roeden, land in Haarlemerliede 8 morgen 100 roeden, land in Houtrijk 2 morgen 200 roeden, Afb 92
09-12-1722 - Cornelis Gerritse Kroon, Jan Pieterse Langeveld, Jan Jacobse van Nierop, Dammis Quirinse Berendregt, Cornelis Antonise de Baar, Cornelis Jans Bierman, Willem Jans Bierman, Duifje Dirks Bos, de roomse Armen in Hillegom, het eene huijs ende erve, het tweede huijs ende erve, het derde huijs ende erve, land 1 3 morgen 200 roeden, land 2 1 morgen 400 roeden, land 3 1 morgen 300 roeden, land 4 1 morgen 400 roeden, land 5 425,5 roeden, vijf huijsen ende erven, land in Hillegom 3 morgen 200 roeden, land in Spaarwoude 7 morgen 200 roeden, land in Haarlemer lede 8 morgen 100 roeden, land in Houtrijk 2 morgen 200 roeden, Afb 93
19-02-1723 - Pieter Janse Langevelt, Adriaan Huberts van den Bos, Jan Pieterse Langevelt, Willem Jans Bierman, Afb 95
01-05-1723 - Cornelis Gerritse Kroon, Jan Pieterse Langeveld, Cornelis Jans Bierman, Jan Jans Bierman, Jan Six, Wijnand Mens, Francoijs Druijvesteijn, Jan Jacobsz Nierop, de wed, Claas Wouters van der Veld, de roomse Armen van Hillegom, een huijs en landen 6 morgen 400 roeden (omtrent), de Erfgenamen Druijvesteijn, de Trekvaart, Afb 96
01-05-1723 - Adriaan Huberts van den Bos, Willem Jans Bierman, Jan Pieters Langeveld, Pieter Jans Langevelt, Cornelis Gerritse Kroon, Cornelis Cornelisse Schoon, Cornelia Thijse, Cornelis Thijse, Thijs Cornelise, Duifje Dirks Bos, Cornelis Hendriks Molesteeg, Gerrid Janz van den Bos, Frans Janz van Vliet, Bruijn Arendse van der Bijl, Pieter Antonisse de Baar, de roomse Armen van Hillegom, een huijs met den erve, den Heereweg, Afb 97
01-05-1723 - Adriaan Huberts van den Bos, Willem Jans Bierman, Jan Pieterz Langeveld, Pieter Janz Langeveld, Cornelis Gerritse Kroon, Cornelis Cornelisse Schoon, Cornelia Thijse, Cornelis Thijse, Thijs Cornelise, Duifje Dirks Bos, Cornelis Hendriks Molesteeg, Frans Janse van Vliet, Gerrid Janse van den Bos, Bruijn Arendse van der Bijl, de roomse Armen van Hillegom, een huijs ende erve, den Houttuijn, de Abdije van Leeuwenhorst, Afb 99
01-05-1723 - Adriaan Huberts van den Bos, Willem Jans Bierman, Jan Pieterse Langeveld, Pieter Janse Langeveld, Cornelis Gerritse Kroon, Cornelis Cornelisse Schoon, Cornelia Thijse, Cornelis Thijse, Thijs Cornelise, Duifje Dirks Bos, Cornelis Hendriks Molesteeg, Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Vis, Arnoldus Botee, Christiaan Cock, de roomse Armen van Hillegom, een huijs ende erve, den Heereweg, Afb 101
30-06-1723 - Henrik Willemsz Versteeg, Cornelis Bartholomeeusse van Immerseel, Abraham Lambertse Rijkaard, Willem Henrikse van Leeuwen, een huijs ende erve, de Hereweg, Afb 103
28-07-1723 - Pieter Simonse Bourgoigne, Guurtje Maartens van s'Gramade, Maarten Willems van Schravemade, Jacob van de Capelle, Cornelis Askanis van Sijpesteijn, Lieve Geelvink, Swaanshoek twee stukken land, de Meer, den Dwarsweg, Afb 105
09-05-1721 - Daniel Joan Barnards, Jan Daniels Barnard, Reijnier Bouwens, Margareta Catarina Daniels Barnards, Maria Six, een hofstede 2 margen, een huijs, Afb 106
17-08-1723 - Steven Jans Denijs, Guurtje Jans Moerkercke, Jan Huijchs van Moerkercke, Dirkje Leenderts van der Bijl, Engel van der Mij, Adriaen Hubertze van den Bos, Wijnand Mens, mevrouw Dieriks, de wed, Jan Pieterse Vlaanderen, Zierik Janze Batram, een huijs, erve ende tuijn 100 roeden (omtrent), den Heereweg, Afb 107
20-10-1723 - Hendrik Jans Molesteeg, Maria Jooste van Diest, Joost Cornelise van Diest, Cornelia Thijse, Cornelis Thijse, Thijs Cornelise, Anna Cornelis Koning, Duifje Dirks Bos, Willem Jans Bierman, Adriaan Huberts van den Bos, Jan Pieterse Langeveld, Neeltje Pieters, Jan Willemse van Velsen, Jan Six, Everard Luijting, de Haverweijde land 2 morgen 420 roeden, de Elstbroeker Laan, Afb 108
05-11-1723 - Dirk Jacobse van de Ward, Guurtje Wouters Croon, soon, dogter, Dirk Henrikse Kroon, Cornelis Jans van Abenesse, Guurtje Wouters Croon, den weledelen, het Bijltje weijland 800 roeden, de Weerlaan, Afb 110
27-11-1722 - Jan Heerman, Eva Been, Duijffje Bakkers, Diderik Sas, Jan Bosschaart, Jan Bosschaart, Nicolaas Bosschaart, Jacob Bosschaart, Willem Bosschaart, Jacob Bosschaart, land 10 morgen, Afb 111
17-06-1677 - Aaltje Jans Beuijck, Neeltje Jans Beuijck, Willem Jans Beuijck, Jannetje Jans Beuijck, Gerrit van Laer, Machtelt Jans Beuijck, Jan Jans Beuijck, Cornelia Willems, de wed, Gerrit Sijmonse, Jan Bos, Henrik Maartenz, juffr Bas, Willem van Loon, Gillis van der Camp, juffr Schaap, Maarten Willemsz, Gerrid Janz Rijmswijk, Maartje Willems, Jongsland land 82a (1,0954 ha), de Meer, een stuck land 2 250 roeden, de Erffgen van Loon, een stuk land (1,5609 ha), den Dwarsweg, een stuck land 4 250 roeden (omtrent), t huijs, boomgaard, Afb 114
07-12-1723 - Adriaan van Adrichem van Dorp, Pieter Adrichem van Dorp, Eva Maria de Kies van Wissen, Jan Six, Cornelis Gerritse Sgravenmade, een snipper of strookje land 80 roeden (omtrent), Afb 116
07-12-1723 - Jan Six, Adriaan van Adrichem van Dorp, een strookje duijn 81,25 roeden, Afb 117
15-12-1723 - Claas Claasse van der Veld, Jan Six, Claas Claasse van der Veld, Pieter Adrichem van Dorp, Jacob Henrikse Sprokkelenburg, een huijs ende erve 2 morgen, de Erfgenamen Adrichem van Dorp, Margrieten Laan, de Trekvaart, de Hoekweij een weijland 2 morgen, de Erfgenamen Sprokkelenburg, Afb 118
25-10-1719 - Joris de Mooij, Jeltje de Jong, Afb 120
29-12-1723 - Barend Krijgsman, Cornelis Kleijn, Jeltje de Jong, Joris de Mooij, Neeltje Jans, Jan Cornelisse, Jan Pieterse Langeveld, Cornelis Gerritse Kroon, de Roomsen Armen, een losrente brief, Afb 122
24-12-1723 - Cornelis Kleijn, Jeltje de Jong, Joris de Moij, Barend Krijgsman, Neeltje Jansdr, Jan Cornelisse, een losrente brief, Afb 124
19-01-1724 - Cornelis Alberts Langeveld, Heltje Pieters van Schoten, Henrietta Schas, Harmen Geerlings, Herman Arnoldus Gerlings, Willem Joosten van Diest, Dirk Henrikse Kroon, een huis met erf, schuur en stal (0,0312 ha), de Gemene Dorpsweg, de Erfgenamen van Diest, de Erfgenamen Kroon, Afb 125
19-01-1724 - Cornelis Alberts Langeveld, Heltje Pieters van Schoten, Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, Willem Joostenz van Diest, Dirk Henrikse Kroon, een huis met erf, schuur en stal (0,0312 ha), de Gemene Dorpsweg, de Erfgenamen van Diest, de Erfgenamen Kroon, Afb 127
23-01-1724 - Abraham Lamberts Rijkaert, Ariaantje Lodewijks Brouwer, Lambert Cornelise Rijkaert, Jan van Costam, Pieter Willemz van IJk, Klaas de Kruijf, Willem Jans van der Laen, Anna Claase van der Leeuw, Willem Lamberts Rijckaerdt, Neeltje Willems van der Laen, een huijs ende schuur, de Plaats, den Heereweg, t Kerkepad, t Kerkhof, Afb 128