Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1744

Bron: Morgenboeken Hillegom 1744
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1744
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4654a
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl

Zandlaan tot Vosselaan:
00-00-1744 - Antonij van den Boogaard, land 1a (1,7028 ha), Afb. 3
00-00-1744 - Gerrit Bossu, land 1b (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1744 - Zacharias le Febre, land 1c (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1744 - Pieter van Adrichem van dorp, Antonij van den Boogaard, land 2 (1,4743 ha), de Erfgenamen, Afb. 3
00-00-1744 - Jan van Loon, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, Wijnand Mens, t Waterland land 4 (1,2345 ha), de Erfgenamen, Afb. 3
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, land 5 (3,8157 ha), de Erfgenamen, Afb. 4
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, land 6 (4,3961 ha), de Erfgenamen, Afb. 4
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, land 7 (1,8589 ha), de Erfgenamen, Afb. 4
00-00-1744 - Pieter Janse de Graaf, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1744 - land 9 (1,2771 ha), Afb. 5
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1744 - Pieter Janse de Graaff, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1744 - Jacob van Dorp, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1744 - Jacob van Dorp, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6
00-00-1744 - Pieter Janse de Graaff, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6
00-00-1744 - Pieter Janse de Graaff, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1744 - Huijbert Cocq, Denijs van der Hoeve, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem, Afb. 6
00-00-1744 - Elisabet van Groenhout, Huijbert Cock, land 17a, de Erfgenamen, Afb. 7
00-00-1744 - Jan Janse Boerekamp, Huijbert Cock, land 17b, Afb. 7
00-00-1744 - Gerrit Bossu, land 18 (1,8191 ha), Afb. 7
00-00-1744 - Pieter de Graaff, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1744 - Jan de Kies van wissen, Pieter Laurense van der Fits, land 20 (2,6209 ha), de Erfgenamen, Afb. 7
00-00-1744 - Pieter Hendrikse van Roon, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1744 - de wedue, Laurens Cornelisse Fits, Dirk Jacobse Zeestraten, land 21b (1,3878 ha), de Erfgenamen, Afb. 8
00-00-1744 - Pieter Schaap, land 22.1 (1,4360 ha), Erfgenamen, Afb. 8
00-00-1744 - Dirk van der Hulst, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1744 - Huijbert Cocq, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stad Haarlem, Afb. 8
00-00-1744 - Pieter de Graaff, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1744 - Jacob Wanten, land 25 (0,9138 ha), de stad Haarlem, Afb. 9
00-00-1744 - Pieter de Graaff, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9
00-00-1744 - Theodoris Kerkman, Leendert van Keulen, land 27a (2,0575 ha), Afb. 9
00-00-1744 - Denijs van der Hoeve, land 27b, Afb. 9
00-00-1744 - Jan van Loon, land 27c (4,257 ha), Afb. 9
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, land 28a (1,0316 ha), de Erfgenamen, Afb. 9
00-00-1744 - Jan de Kies, Pieter Laurense Fits, land 28b (2,0632 ha), de Erfgenamen, Afb. 9
00-00-1744 - Pieter Adrichem van dorp, Casper Hendrikse Sase, land 29 (1,1437 ha), de Erfgenamen, Afb. 10
00-00-1744 - Pieter Adrichem van dorp, Casper Hendrikse Sase, land 30 (0,8201 ha), de Erfgenamen, Afb. 10
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, de lage Made land 31a (2,0178 ha), de Erfgenamen, Afb. 10
00-00-1744 - Pieter Hendrikse van Roon, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10
00-00-1744 - Pieter Schaap, land 32.1 (2,1285 ha), Erfgenamen, Afb. 10
00-00-1744 - Jan van Loon, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10
00-00-1744 - Wijna van de Capelle, Jacob van de Capelle, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1744 - Wijna van de Capelle, Jacob van de Capelle, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11
00-00-1744 - Jan van Loon, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1744 - Jan van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1744 - Jan van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1744 - Jan van Loon, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1744 - Jan van Loon, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12
00-00-1744 - Jan van Loon, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12
00-00-1744 - Wijna van de Capelle, Jacob van de Capelle, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 11
00-00-1744 - Lieve Geelvink, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), d Erfgenamen, Afb. 13
00-00-1744 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1744 - Jan van Loon, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 14
00-00-1744 - Jan van Loon, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1744 - Jan van Loon, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 45.1 (4,6827 ha), d Erfgenamen, Afb. 14
00-00-1744 - Jan van Loon, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1744 - Jan van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1744 - Jan van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1744 - Jan van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1744 - Jan van Loon, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1744 - Jan van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1744 - Jan van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1744 - Jan van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1744 - Jan van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 16
00-00-1744 - Jan van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1744 - Jan van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 57.1 (6,1557 ha), de Erfgenamen, Afb. 17
00-00-1744 - Cornelis Ascanus van Sijpesteijn, land 57.2 (0,4257 ha), Afb. 17
00-00-1744 - Cornelis Ascanus van Sijpesteijn, Jan Claase Stokman, land 58 (3,898 ha), Afb. 17
00-00-1744 - wedue, Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), de Erfgenamen, Afb. 17
00-00-1744 - Cornelis Pieterse Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), de Erfgenamen, Afb. 18
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), de Erfgenamen, Afb. 18
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 63 (1,4502 ha), de Erfgenamen, Afb. 18
00-00-1744 - Dirk Werenbol, Gijsbert van Veulupe, Jan Six, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18
00-00-1744 - Jan Cornelise de Moor, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 66 (1,4658 ha), de Erfgenamen, Afb. 19
00-00-1744 - Cornelis Adriaanse van der Drift, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), de Erfgenamen, Afb. 19
00-00-1744 - Daniel van Genegen, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), de Erfgenamen, Afb. 19
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 68 (1,4757 ha), de Erfgenamen, Afb. 19
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 69 (2,8465 ha), de Erfgenamen, Afb. 20
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 70 (1,0926 ha), de Erfgenamen, Afb. 20
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 71 vi hont lxix roeden, de Erfgenamen, Afb. 20
00-00-1744 - Cornelis Ascanus van Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1744 - Lieven Geelvinck, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Erfgenamen, Afb. 22
00-00-1744 - Lieven Geelvinck, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Erfgenamen, Afb. 22
00-00-1744 - Egidius Willem Tolling, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 22
00-00-1744 - Judith Guldewage, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 22
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), de Erfgenamen, Afb. 23
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Erven, Afb. 23
00-00-1744 - Jan Claase Valkoog, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 23
00-00-1744 - Jan Claase Valkoog, land 80 (0,4257 ha), Afb. 23
00-00-1744 - Abraham Lamberts Rijkaart, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 24
00-00-1744 - Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 24
00-00-1744 - Abraham Lamberts Rijkaart, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 24
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), de Erfgenamen, Afb. 24
00-00-1744 - Abraham Lamberts Rijkaart, land 84 (6,0379 ha), Afb. 24
00-00-1744 - Nicolaas de Mond, Dirk Werenbol, Gijsbert van Veulupe, land 85.2 (2,9444 ha), de Erfgenamen, Afb. 25
00-00-1744 - Daniel van Genegen, land 85.1 (2,9444 ha), de Erfgenamen, Afb. 25
00-00-1744 - Gerard Bicker van zwieten, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 25
00-00-1744 - van Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 25
00-00-1744 - Egidius Willem Tolling, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 25
00-00-1744 - Gerard Bicker van zwieten, land 86.7 (1,1465 ha), Afb. 25
00-00-1744 - Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, land 87 (2,8976 ha), Afb. 25
00-00-1744 - Egidius Willem Tolling, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 25
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, het Molestukje land 88.3 (2,9799 ha), de Erfgenamen, Afb. 25
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, de Bijl land 88.4 (4,0158 ha), de Erfgenamen, Afb. 25
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 89 (1,8106 ha), de Erfgenamen, Afb. 26
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, Ellard Graafland, Dirk Werenbol, Gijsbert van Veulupe, de Bijl land 90 (2,5613 ha), de Erfgenamen, Afb. 26
00-00-1744 - Dirk Werenbol, Gijsbert van Veulupe, Nicolaas de Mond, land 91 (1,0898 ha), Afb. 26
00-00-1744 - van Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, land 92 (5,9216 ha), Afb. 26
00-00-1744 - van Sijpesteijn, land 93 (1,8035 ha), Afb. 27
00-00-1744 - Dirk Werenbol, Gijsbert van Veulupe, land 94 (1,8149 ha), Afb. 27
00-00-1744 - de heere Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, land 95 (2,5116 ha), Afb. 27
00-00-1744 - Ellard Graafland, Adriaan Korse Ruijgrok van der werf, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 27
00-00-1744 - den heere Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 28
00-00-1744 - Ellard Graafland, Adriaan Korse Ruijgrok, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 28
00-00-1744 - heere Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 28
00-00-1744 - heere Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1744 - heere Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1744 - heere Graafland, Adriaan Korse, land 99 (0,8883 ha), Afb. 28
00-00-1744 - den heere Graafland, Adriaan Korse, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 28
00-00-1744 - den heere Graafland, Adriaan Korse, land 101a (1,1352 ha), Afb. 29
00-00-1744 - den heere Graafland, Adriaan Korse, land 101b (1,436 ha), Afb. 29
00-00-1744 - den heere Graafland, Adriaan Korse, land 102 (2,4989 ha), Afb. 29
00-00-1744 - heere Graafland, Adriaan Korse, land 104a (5,7953 ha), Afb. 29
00-00-1744 - Nicolaas de Mond, land 104b (0,3192 ha), de Erfgenamen, Afb. 29
00-00-1744 - Cornelis Pieterse Glas, Claas Jacobse Klaverweijde, land 105 (1,6006 ha), Afb. 30
00-00-1744 - Willem Boecken, Sijmon Pieterse Fits, land 106.3 (16,9091 ha), Afb. 30
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Gerrit Everdse van der Velde, land 106.4 (2,5315 ha), Afb. 30
00-00-1744 - Egidius Willem Tolling, land 106g (1,2771 ha), Afb. 30
00-00-1744 - Egidius Willem Tolling, land 106h (0,7492 ha), Afb. 30
00-00-1744 - Egidius Willem Tolling, land 106i, Afb. 30
00-00-1744 - Dirk Werenbol, Gijsbert van Veulupen, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 30
00-00-1744 - Eva Vogels, Ottersland land 107b (1,0642 ha), de Erfgenamen, Afb. 30
00-00-1744 - den heere Graafland, Adriaan Korse, land 108 (1,1281 ha), Afb. 30
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, land 109 (0,867 ha), Afb. 31
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, land 110 (0,8883 ha), Afb. 31
00-00-1744 - Eva Vogels, land 111 (3,4723 ha), de Erfgenamen, Afb. 31
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, land 112 (0,9578 ha), Afb. 31
00-00-1744 - Pieter Steijn, Gerrit Everdse van der Velde, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, land 115 (1,5566 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Jan Ham van den Ende, land 116.5 (1,0642 ha), Afb. 32
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 32
00-00-1744 - den advocaad Spaan, Gerrit Dirkse Smit, land 117 (1,2955 ha), Afb. 33
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 33
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 33
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Laumeijland land 120.1 (0,8514 ha), Afb. 33
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Laumeijland land 120.2 (1,2771 ha), Afb. 33
00-00-1744 - Jan Ham van den Ende, de Hoge weide land 120.3 (1,7496 ha), Afb. 33
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, de wed, Assuerus Janse Knoppert, Schaapskroft land 120.4 (0,8514 ha), Afb. 33
Vosselaan tot Lisse:
00-00-1744 - de wedue, Cornelis Vis, Joost van Kouteren, land 121 (1,5708 ha), de Erfgenamen, Afb. 34
00-00-1744 - Jan Bennebroek, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), de Erfgenamen, Afb. 34
00-00-1744 - Bruijn Arendse van der Bijl, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), de Erfgenamen, Afb. 34
00-00-1744 - juffr Grieken, Jan Cornelisse van Lierop, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), de Erfgenamen, Afb. 34
00-00-1744 - de wedue, Cornelis Vis, Joost van Kouteren, de Erfgenamen, Alewijns Bakkum land 123a (1,4828 ha), Afb. 34
00-00-1744 - juffr Grieken, Jan Cornelisse van Lierop, Alewijns Bakkum land 123b (0,7804 ha), de Erfgenamen, Afb. 34
00-00-1744 - Johan Verwer, Jan Willemse Versteeg, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 35
00-00-1744 - Adriaan Stompwijk, land 125 (0,9989 ha), Afb. 35
00-00-1744 - juffr Vogels, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 35
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 35
00-00-1744 - Duijfje, Cornelis van Hase, Jan Willemse Versteeg, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 35
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 35
00-00-1744 - de wed, Wijnand Mens, de soon, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 35
00-00-1744 - Adriaan Stompwijk, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 35
00-00-1744 - Cornelis Clase Kroon, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 36
00-00-1744 - Dirk Sijmonse van Bourgoigne, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 36
00-00-1744 - Dirk Sijmonse van Bourgoigne, land 130 (0,9564 ha), Afb. 36
00-00-1744 - Dirk Sijmonse van Bourgoigne, land 131 (0,911 ha), Afb. 36
00-00-1744 - Adriaan Stompwijk, land 132 (3,373 ha), Afb. 37
00-00-1744 - Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, Jan Clase Stokman, land 133 (2,7117 ha), Afb. 37
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, Margareta Blaauw, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 37
00-00-1744 - Jan Verwer, Nicolaas Valk, Willem Langeveld, Willem Clase Zeestraten, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), de Erfgenamen, Afb. 37
00-00-1744 - Johan Verwer, Maarten Willemse, land 136 (0,5917 ha), Afb. 38
00-00-1744 - Jan Verwer, Willem Clase Zeestraten, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 38
00-00-1744 - Jan Verwer, Willem Clase Zeestraten, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 38
00-00-1744 - Jan Verwer, Jan Willemse Versteeg, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 38
00-00-1744 - juffr Hartogsveld, Claas Gerritse van Velsen, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 38
00-00-1744 - Jan Verwer, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 38
00-00-1744 - Jan Pieterse Langeveld, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 39
00-00-1744 - Dirk Aalbertse Roosenburg, de wed, Pieter Janse Moolesteeg, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 39
00-00-1744 - Bruijn Arendse van der Bijl, land 141.2 (0,4966 ha), de Erfgenamen, Afb. 39
00-00-1744 - Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, Jan Pieterse Langeveld, land 141.3 (0,0709 ha), Afb. 39
00-00-1744 - Adriaan Stompwijk, Absolon Adriaanse Hoogkamer, land 142 (0,7208 ha), Afb. 39
00-00-1744 - Willem Boecken, land 143b (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1744 - Aelbert Vinck, land 143e (0,0425 ha), Afb. 39
00-00-1744 - Jan Pieterse Vlaanderen, land 143b (0,1064 ha), de Kinderen, Afb. 39
00-00-1744 - land 143c (0,0354 ha), de Roomse Armen, Afb. 39
00-00-1744 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 40
00-00-1744 - Dirk Koenen Oostdam, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 40
00-00-1744 - Maria Frans Kroon, Huijbert Wouterse van der Vlugt, land 145c (0,1277 ha), Afb. 40
00-00-1744 - Catarina van der Meij, Jan Pieterse Langeveld, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 40
00-00-1744 - Jan Bruijnen van der Bijl, Schouts Akkers land 145f lxxxvi roeden, Afb. 40
00-00-1744 - Catarina van de Meij, Jan Pieterse Langeveld, Schouts Akkers land 145.9.2 (0,1617 ha), Afb. 40
00-00-1744 - Abraham Lamberts Rijkaart, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 40
00-00-1744 - de vrouwe Kannenburg, Huijbert de Blaauw, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 40
00-00-1744 - Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1744 - Willem Joostense van Diest, Claas Cornelisse s'Gramade, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), de Erfgenamen, Afb. 41
00-00-1744 - Willem Joostense van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 41
00-00-1744 - Joost Cornelisse van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 41
00-00-1744 - Adriaan Stompwijk, Dirk Aalbertse Roosenburg, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 41
00-00-1744 - Lena Laurense Fits, Laurens Pieterse Fits, Anna Dirks van Schravemade, Sijmon Pieterse Langeveld, Jan Jans van der Plas, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 41
00-00-1744 - Jan Six, Cornelis Adriaanse Westerhoven, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 41
00-00-1744 - Catarina Claas Oosterbeek, Willem, Pieter Hendrikse Arkshoeck, land 152 (0,2525 ha), Afb. 42
00-00-1744 - Catarina Claas Oosterbeek, Willem, Pieter Hendrikse Arkshoek, land 153 (0,1589 ha), Afb. 42
00-00-1744 - Catarina Claas Oosterbeek, Willem, Pieter Hendrikse Arkshoek, land 154 (0,227 ha), Afb. 42
00-00-1744 - Catarina Claas Oosterbeek, Willem, Pieter Hendrikse Arkshoek, land 155 (1,2771 ha), Afb. 42
00-00-1744 - Jan Six, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 42
00-00-1744 - Jan Six, land 157 (0,2341 ha), Afb. 43
00-00-1744 - Jan Six, land 158 (1,822 ha), Afb. 43
00-00-1744 - Jan Six, land 159 (0,3079 ha), Afb. 43
00-00-1744 - Maria Frans Kroon, Huijbert Wouterse van der Vlugt, land 160 (0,5009 ha), Afb. 43
00-00-1744 - Elbert Testart, land 161 (1,2345 ha), Afb. 44
00-00-1744 - Adriaan Stompwijk, de wedue, Huijbert Wouterse van der Vlugt, land 162 (1,2771 ha), Afb. 44
00-00-1744 - Maria Frans Kroon, Huijbert Wouterse van der Vlugt, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 44
00-00-1744 - Adriaan Stompwijk, de wedue, Huijbert Wouterse van der Vlugt, land 164 (2,3896 ha), Afb. 44
00-00-1744 - de heer Testart, land 165 (0,7989 ha), Afb. 45
00-00-1744 - Jan Groenhout, land 166 (3,2921 ha), de Erfgenamen, Afb. 45
00-00-1744 - Jan Groenhout, land 167 (1,6333 ha), de Erfgenamen, Afb. 45
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 45
00-00-1744 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 45
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 46
00-00-1744 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 46
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 46
00-00-1744 - Cornelis Adriaanse van der Drift, Pieter Cornelise van der Drift, land 171 (0,8514 ha), de Kinderen, Afb. 46
00-00-1744 - Cornelis Adriaanse van der Drift, Pieter Cornelise van der Drift, land 172 (0,8429 ha), de Kinderen, Afb. 46
00-00-1744 - Jan Six, land 173 (1,2771 ha), Afb. 47
00-00-1744 - Catarina Heggemans, Jan Janse Kort, land 174 (1,1465 ha), de Kinderen, Afb. 47
00-00-1744 - Cornelis Adriaanse van der Drift, Pieter Cornelisse van der Drift, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), de Kinderen, Afb. 47
00-00-1744 - Herman Prins, Pieter Pieterse Langeveld, land 176 (2,4634 ha), Afb. 47
00-00-1744 - Jan Six, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 48
00-00-1744 - Jan Groenhout, land 178 (5,1085 ha), de Erfgenamen, Afb. 48
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, land 179 (1,8589 ha), Afb. 48
00-00-1744 - Herman Fredrik van Benthem, land 180 (0,823 ha), Afb. 48
00-00-1744 - Herman Fredrik van Benthem, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 49
00-00-1744 - Grietje Jans van Velsen, Maria Frans Kroon, Huijbert Wouterse van der Vlugt, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 49
00-00-1744 - Sijmon Willemse van Velsen, Dirk Philips, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 49
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 49
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 49
00-00-1744 - Jan Six, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 49
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 185 (1,0827 ha), Afb. 50
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 50
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 50
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 188 (1,0131 ha), Afb. 50
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 189 (0,7038 ha), Afb. 51
00-00-1744 - Jan Six, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 51
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 51
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 51
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 52
00-00-1744 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 52
00-00-1744 - Jan Six, land 194a (1,961 ha), Afb. 52
00-00-1744 - Adriaan Maarleveld, land 194b (0,8088 ha), Afb. 52
00-00-1744 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 52
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 52
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 196 (1,8035 ha), Afb. 52
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, land 197 (1,8319 ha), Afb. 53
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, land 198 (2,154 ha), Afb. 53
00-00-1744 - Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 53
00-00-1744 - land 200 (0,051 ha), Afb. 53
00-00-1744 - Cornelis van der Linden, land 201 (0,7095 ha), Afb. 54
00-00-1744 - Valk, Jan Janse Kort, de Kooij land 202 (1,2416 ha), de Erfgenamen, Afb. 54
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, land 203 (0,6924 ha), Afb. 54
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, land 204 (1,419 ha), Afb. 54
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Helena Laurens, Anna Dirks Sgravenmade, Sijmon Pieterse Langeveld, land 205 (1,2544 ha), Afb. 55
00-00-1744 - Elbert Terstart, Pieter Pieterse Langeveld, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 55
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Lena Laurense Fits, Laurens Pieterse Fits, Anna Dirks van Schravemade, Sijmon Pieterse Langeveld, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 55
00-00-1744 - Elbert Testart, Pieter Pieterse Langeveld, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 55
00-00-1744 - Elbert Testart, Pieter Pieterse Langeveld, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 55
00-00-1744 - Elbert Testart, Pieter Pieterse Langeveld, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 56
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 56
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 56
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 56
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Sijmon Pieterse Langeveld, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Jan Six, Adriaan Maarleveld, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, land 216 (0,8911 ha), Afb. 57
00-00-1744 - Elbert Testart, Pieter Pieterse Langeveld, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 58
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Sijmon Pieterse Langeveld, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 58
00-00-1744 - Pieter Fannius, Cornelis Janse van der Elst, land 219.2 (0,9223 ha), de Erfgenamen, Afb. 58
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Sijmon Pieterse Langevelt, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 58
00-00-1744 - Otto Jacobse Cranenburg, Adriana Sijmons Hoogkamer, Maria Leenderts van Sonneveld, Cornelis Jeroense van Cleeff, Sijmon Pieterse Langeveld, land 220 (2,1285 ha), Afb. 58
00-00-1744 - land 221 (1,5793 ha), Afb. 59
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Sijmon Pieterse Langeveld, land 222 (1,0444 ha), Afb. 59
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Sijmon Pieterse Langeveld, land 223 (0,6243 ha), Afb. 59
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 59
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, land 225 (1,6843 ha), Afb. 60
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Sijmon Pieterse Langeveld, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 60
00-00-1744 - Okker Fannius, Cornelis Janse van der Elst, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), de Erfgenamen, Afb. 60
00-00-1744 - Jan Jans van der Plas, Sijmon Pieterse Langeveld, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 60
00-00-1744 - Antonia Susanna de la Porte, Hendrik van Hoorn, land 228 (1,3381 ha), Afb. 60
00-00-1744 - Antonia Susanna de la Porte, land 229 (0,8386 ha), Afb. 61
00-00-1744 - Antonia Susanna de la Porte, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 61
00-00-1744 - Jan Six, land 230.5 (1,5467 ha), Afb. 61
00-00-1744 - Okker Cornelis Fannius, Jan van der Vaak, land 230.4 (0,8514 ha), de Erfgenamen, Afb. 61
00-00-1744 - Antonia Susanna de la Porte, heere Hoorn, land 231 (1,1494 ha), Afb. 61
00-00-1744 - Antonia Susanna de la Porte, land 232 (0,6499 ha), Afb. 61
00-00-1744 - Hieronimus Koeijmans, den heere Hoorn, Antonia Susanna de la Porte, t Leen land 233 (1,4644 ha), de Erfgenamen, Afb. 62
00-00-1744 - Hieronimus Koeijmans, den heere Hoorn, land 234 (1,7837 ha), de Erfgenamen, Afb. 62
00-00-1744 - Hieronimus Koeijmans, den heere Hoorn, land 235 (1,6262 ha), de Erfgenamen, Afb. 62
00-00-1744 - Hieronimus Koeijmans, den heere Hoorn, land 236 (1,8447 ha), de Erfgenamen, Afb. 62
00-00-1744 - Hieronimus Koeijmans, den heere Hoorn, land 237 (0,5676 ha), de Erfgenamen, Afb. 63
00-00-1744 - Jan Six, Jan Pieterse Langeveld, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 63
Lisse tot Grieten Brugge:
00-00-1744 - Jan Bout, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1744 - den heer Bout, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1744 - d hr Bout, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1744 - heere Bout, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 63
00-00-1744 - heere Bout, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 63
00-00-1744 - den heer Bout, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 63
00-00-1744 - Jan Maurus, land 240.2 (2,1285 ha), Erfgenamen, Afb. 63
00-00-1744 - Joannes Engelse Brero, land 241.1 (1,2771 ha), het hofje van Catarina Jans Armen, Afb. 64
00-00-1744 - den heer Bout, land 241.2 (1,0316 ha), Afb. 64
00-00-1744 - land 241.3 (0,4856 ha), de stad Haarlem, Afb. 64
00-00-1744 - land 241.4 (0,263 ha), de stad Haarlem, Afb. 64
00-00-1744 - den heer Bout, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 64
00-00-1744 - land 242b (0,3045 ha), de stad Haarlem, Afb. 64
00-00-1744 - Cornelis Franse Stiphout, land 243.1 (4,0349 ha), t Oude Manhuijs, Afb. 64
00-00-1744 - land 243b (0,2217 ha), de stad Haarlem, Afb. 64
00-00-1744 - Cornelis Franse Stiphout, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), t Oude Manhuijs, Afb. 64
00-00-1744 - Cornelis Franse Stiphout, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), t Oude Manhuijs, Afb. 64
00-00-1744 - land 244.3 (0,3184 ha), de stad Haarlem, Afb. 64
00-00-1744 - Cornelis Franse Stiphout, Deckers land land 245 (3,434 ha), t Manhuijs, Afb. 65
00-00-1744 - Judith Guldewagen, Cornelis Fannius, Haverweij land 246a (2,9799 ha), Afb. 65
00-00-1744 - vrouwe, Pieter Pieterse Langeveld, Haverweij land 246b (0,9933 ha), Afb. 65
00-00-1744 - Cornelis Franse Stiphout, land 248 (3,2226 ha), t Oude Manhuijs, Afb. 65
00-00-1744 - den heer Kannenberg, Sijmon Verdegaal, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d (0,6263 ha), Afb. 66
00-00-1744 - Cornelis Franse Stiphout, land 249b (1,7137 ha), Oude Manhuijs, Afb. 66
00-00-1744 - Cornelis Franse Stiphout, land 249a (2,7348 ha), het Oude Manhuijs, Afb. 66
00-00-1744 - Jan Six, land 249f (1,1976 ha), Afb. 66
00-00-1744 - Salomon van Egten, Schout Roelenlant land 249e (0,3781 ha), Afb. 66
00-00-1744 - land 249b (0,1027 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - land 249i (0,1305 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - land 249e (0,2246 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - land 249f (1,1976 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - Adriaan Maarleveld, Aaltje Abrahams van Dorp, Gerrit Janse Hoogervorst, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1744 - Michiel van der Plas, land 250.1 (1,7603 ha), Afb. 66
00-00-1744 - Huijbert de Blaauw, de wedue, Pieter van Muijden, land 250.2 (1,9838 ha), Afb. 66
00-00-1744 - Petronella Jacoba van der Goes, Nicolaas Tjark, land 250.4 (1,5555 ha), de Erfgenamen, Afb. 66
00-00-1744 - Maria Frans Kroon, land 250.5 (1,1579 ha), Afb. 66
00-00-1744 - land 250.6 (0,1342 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - land 250.7 (0,1442 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - land 250i (0,1461 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - den heer Egten, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 66
00-00-1744 - land 250.10 (0,3663 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - Jan Bout, land 250.11 (1,6262 ha), Afb. 66
00-00-1744 - land 250.12 (0,141 ha), de stad Haarlem, Afb. 66
00-00-1744 - Jan Six, land 250 16 (0,2838 ha), Afb. 66
00-00-1744 - Gijs, land 250o (0,8514 ha), Afb. 66
00-00-1744 - Joannes Adriaans Bleij, Gijsbert Leenderts Rietbroek, land 251 (2,5542 ha), Afb. 67
00-00-1744 - Joannes Adriaans Bleij, Gijsbert Leenderts Rietbroek, land 252 (2,5542 ha), Afb. 67
00-00-1744 - Joannes Adriaans Bleij, Gijsbert Leendertse Rietbroek, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 67
00-00-1744 - Bastiaan Adriaanse Westerhoven, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 67
00-00-1744 - Jan Bout, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 67
00-00-1744 - juffr Kouseband, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), de Erfgenamen, Afb. 68
00-00-1744 - Salomon van Egten, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 68
00-00-1744 - Jan Bout, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 68
00-00-1744 - Jan Bout, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 68
00-00-1744 - land 256.6 (0,3832 ha), de stad Haarlem, Afb. 68
00-00-1744 - land 256.7 (0,3832 ha), de stad Haarlem, Afb. 68
00-00-1744 - land 256.8 (0,3382 ha), de stad Haarlem, Afb. 68
00-00-1744 - Jan Bout, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 68
00-00-1744 - Jan Bout, land 258 (2,049 ha), Afb. 68
00-00-1744 - Jan Bout, land 259 (1,6176 ha), Afb. 68
00-00-1744 - Jan Bout, land 260 (1,4545 ha), Afb. 69
00-00-1744 - Jan Bout, land 261 (0,9691 ha), Afb. 69
00-00-1744 - Jan Six, Jan Adriaanse van Velsen, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1744 - Jan Six, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 69
00-00-1744 - Jan Six, Jan Adriaanse van Velsen, land 263 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1744 - Herman Heijloo, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), de Dijaconie, Afb. 70
00-00-1744 - Hendrik Bijvoet, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 70
00-00-1744 - Hendrik Bijvoet, land 265a (2,7954 ha), Afb. 70
00-00-1744 - Hendrik Bijvoet, land 265b (1,7028 ha), Afb. 70
00-00-1744 - land 265c (0,7521 ha), de stad Haarlem, Afb. 70
00-00-1744 - Claas Huijbertse van der Fits, Cornelis Clase van der Veld, land 266 (1,8745 ha), Afb. 70
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, land 267a (1,8447 ha), Afb. 70
00-00-1744 - land 267b (0,5676 ha), de Graaflijkheijt, Afb. 70
00-00-1744 - Jan Bout, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 71
00-00-1744 - Claas Huijbertse van der Fits, Cornelis Claase van der Veld, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 71
00-00-1744 - land 268.3 (0,2588 ha), de stad Haarlem, Afb. 71
00-00-1744 - Claas Huijbertse van der Fits, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 71
00-00-1744 - land 269b (0,0328 ha), de stad Haarlem, Afb. 71
00-00-1744 - Claas Huijbertse van der Fits, Cornelis Claase van der Veld, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 71
00-00-1744 - land 270b (0,0244 ha), de stad Haarlem, Afb. 71
00-00-1744 - Hendrik Bijvoet, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 71
00-00-1744 - land 271b (0,2746 ha), de stad Haarlem, Afb. 71
00-00-1744 - Petronella Jacoba van der Goes, Nicolaas Tjark, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), de Erfgenamen, Afb. 72
00-00-1744 - land 272b (0,0518 ha), de stad Haarlem, Afb. 72
00-00-1744 - Fannius Arnoud Druijvesteijn, Jan Sijmonse Steenvoorden, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 72
00-00-1744 - juffr de wedue, Everard Loiting, Adriaan Stompwijk, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 72
00-00-1744 - land 273.3 (0,0709 ha), de stad Haarlem, Afb. 72
00-00-1744 - land 273.4 (0,0134 ha), de stad Haarlem, Afb. 72
00-00-1744 - Francois Arnoud Druijvesteijn, land 274.1, Afb. 72
00-00-1744 - Francois Arnoud Druijvesteijn, land 274.2, Afb. 72
00-00-1744 - Jan Kies, Pieter Laurense van der Fits, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), de Erfgenamemen, Afb. 72
00-00-1744 - den heer Druijvesteijn, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 73
00-00-1744 - den heer Druijvesteijn, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 73
00-00-1744 - Willem Hendrik Marcelis, Maarten Clase van der Veld, Groote Laechte land 278.1 (4,4699 ha), Afb. 73
00-00-1744 - den heer Marcelis, Maarten Clase van der Veld, Groote Laechte land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 73
00-00-1744 - den heer Druijvesteijn, land 279.1 (5,818 ha), Afb. 73
00-00-1744 - Jan Six, Jannetje Pieters Heemskerk, Gerrit Jacobse Croon, land 279.2 (2,1285 ha), Afb. 73
00-00-1744 - Jan Six, land 280a (2,75 ha), Afb. 74
00-00-1744 - Jan Six, Jannetje Pieters Heemskerk, Gerrit Jacobse Croon, land 280b (1,375 ha), Afb. 74
00-00-1744 - de wedue, Wijnand Mens, Lenard Dirkse Capel, land 280c (2,75 ha), de Erfgenamen, Afb. 74
00-00-1744 - Gerrit Jacobse Croon, Jan Six, Jannetje Pieters Heemskerk, land 280.8 (1,3835 ha), Afb. 74
00-00-1744 - land 280f (0,0572 ha), de stad Haarlem, Afb. 74
00-00-1744 - land 281 (4,2741 ha), Afb. 74
00-00-1744 - Claas Huijbertse van der Fits, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 74
00-00-1744 - de heer Marcelis, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 74
00-00-1744 - land 282c (0,1593 ha), de stad Haarlem, Afb. 74
00-00-1744 - Pieter Adrichem van dorp, Casper Hendrikse Sase, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), de Erfgenamen, Afb. 74
00-00-1744 - land 283b (0,235 ha), de stad Haarlem, Afb. 74
00-00-1744 - Pieter Adrichem van dorp, Casper Hendrikse Sase, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), de Erfgenamen, Afb. 75
00-00-1744 - den heere Dorp, Casper Hendrikse Sase, land 285.1 (2,5318 ha), de Erfgenamen, Afb. 75
00-00-1744 - Alida Vermeulen, Abraham Mens, Leendert Dirkse Capel, land 285.8 (2,5443 ha), Afb. 75
00-00-1744 - land 285.5 (0,0219 ha), de stad Haarlem, Afb. 75
00-00-1744 - land 285.6 (0,6221 ha), de stad Haarlem, Afb. 75
00-00-1744 - den heer Dorp, Casper Hendrikse Sase, land 285.9 (1,6535 ha), de Erfgenamen, Afb. 75
00-00-1744 - land 285.10 (0,349 ha), de stad Haarlem, Afb. 75
00-00-1744 - land 286 x hont, Afb. 75
00-00-1744 - Jan de Kies, Pieter Laurense van der Fits, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), de Erfgenamen, Afb. 75
00-00-1744 - land 287.3 (0,572 ha), de stad Haarlem, Afb. 75
00-00-1744 - land 287.2 (0,5378 ha), de stad Haarlem, Afb. 75
00-00-1744 - Pieter Adrichem van dorp, Casper Hendrikse Sase, land 288.1 (2,1285 ha), de Erfgenamen, Afb. 76
00-00-1744 - Pieter Adrichem van dorp, Casper Hendrikse Sase, land 288.2 (1,7397 ha), de Erfgenamen, Afb. 76
00-00-1744 - Pieter Janse Bourgoigne, Pieter Hendrikse van Roon, land 288.3 (2,8239 ha), Afb. 76
00-00-1744 - den heere Marcelis, land 288.4 (1,822 ha), Afb. 76
00-00-1744 - land 288.5 (0,3058 ha), de stad Haarlem, Afb. 76
00-00-1744 - land 288f (0,2265 ha), de stad Haarlem, Afb. 76
00-00-1744 - Cornelis Aarsen van der Drift, land 289a (0,8494 ha), de Kinderen, Afb. 76
00-00-1744 - Cornelis Aarsen van der Drift, land 289c (0,8494 ha), de Kinderen, Afb. 76
00-00-1744 - land 289b (0,4287 ha), de stad Haarlem, Afb. 76
Suijdwaards van den Weligenberg:
00-00-1744 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 76
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 291 (2,5542 ha), de Erfgenamen, Afb. 76
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 292 (0,5676 ha), de Erfgenamen, Afb. 77
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Cornelisse van der Elst, land 293 (0,6555 ha), Afb. 77
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Cornelisse van der Elst, land 294b (0,4257 ha), Afb. 77
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Cornelisse van der Elst, land 294b (0,4257 ha), Afb. 77
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Cornelisse van der Elst, land 295 (1,419 ha), Afb. 77
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 296 (0,3008 ha), Afb. 78
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Corn van der Elst, land 297 (0,5151 ha), Afb. 78
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Corn van der Elst, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 78
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 78
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Corn van der Elst, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 78
00-00-1744 - de heer Geelvinck, land 300 (1,1863 ha), de Erfgenamen, Afb. 79
00-00-1744 - de heer Geelvinck, land 301 (0,3831 ha), de Erfgenamen, Afb. 79
00-00-1744 - Jan Six, Pieter Cornelisse van der Elst, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 79
00-00-1744 - de heer Geelvinck, land 303 (3,0651 ha), de Erfgenamen, Afb. 79
00-00-1744 - de heer Geelvinck, land 304 (2,5045 ha), de Erfgenamen, Afb. 80
00-00-1744 - Lieven Geelvinck, land 305 (1,7028 ha), Afb. 80
00-00-1744 - Lieven Geelvinck, land 306 (1,9156 ha), Afb. 80
00-00-1744 - Lieven Geelvinck, land 307 (1,0146 ha), Afb. 80
00-00-1744 - Lieven Geelvinck, land 308 (2,8891 ha), Afb. 81
00-00-1744 - Lieve van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 81
00-00-1744 - Lieve van Loon, land 310 (2,3357 ha), Afb. 81
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 311 (0,9081 ha), de Erfgenamen, Afb. 81
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobs Croon, land 312 (1,0557 ha), Afb. 82
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobs Croon, land 313 (3,8881 ha), Afb. 82
00-00-1744 - Jan Six, land 314 (1,4048 ha), Afb. 82
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 315 (4,6544 ha), Erfgenamen, Afb. 82
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 316 (0,5037 ha), Erfgenamen, Afb. 83
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 317 (9,5784 ha), de Erfgenamen, Afb. 83
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 318 (0,017 ha), de Erfgenamen, Afb. 83
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 319 (6,5275 ha), de Erfgenamen, Afb. 83
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 320 (0,5676 ha), de Erfgenamen, Afb. 84
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 321 (0,9365 ha), de Erfgenamen, Afb. 84
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 84
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 84
00-00-1744 - heer Geelvinck, land 324 (0,9081 ha), Erfgenamen, Afb. 85
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 325 (1,7737 ha), de Erfgenamen, Afb. 85
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 326a (1,419 ha), de Erfgenamen, Afb. 85
00-00-1744 - Dirk Werenbol, land 326b (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1744 - Dirk Werenbol, land 326c (2,4833 ha), Afb. 85
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, land 326d (1,2771 ha), de Erfgenamen, Afb. 85
00-00-1744 - Pijnsen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Erfgenamen, Afb. 85
00-00-1744 - Daniel van Genegen, land 328.2 (0,8514 ha), de Erfgenamemen, Afb. 86
00-00-1744 - Jan Pieterse Langeveld, Daniel Barendse Scholten, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 86
00-00-1744 - Cornelis Claase Kroon, land 328.4 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1744 - Lieve Geelvinck, de Lange Ackers land 328g (0,3547 ha), de Erfgenamen, Afb. 86
00-00-1744 - Jan Pieterse Langeveld, Daniel Barendse Scholten, land 328.5 (0,9223 ha), Afb. 86
00-00-1744 - Daniel van Genegen, land 329 (3,8313 ha), de Erfgenamen, Afb. 86
00-00-1744 - Nicolaas van Loenen, land 330a (0,7095 ha), Afb. 86
00-00-1744 - Daniel van Genegen, land 330b (0,7095 ha), de Erfgenamen, Afb. 86
00-00-1744 - Anna van Loon, Willem Blaauw, land 331 (0,796 ha), Afb. 86
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse, land 332 (0,2838 ha), Afb. 87
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 87
00-00-1744 - Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 87
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1744 - land 336 (0,6172 ha), Afb. 88
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 88
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 88
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 88
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 88
00-00-1744 - Jan Six, de wedue, Gerrit Jacobse Croon, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1744 - land 339 ii hont, Afb. 88
00-00-1744 - Maria van Loon, Nicolaas van Loenen, Duijns Kroft land 340a (0,4257 ha), de Erfgenamen, Afb. 89
00-00-1744 - Daniel van Genegen, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), de Erfgenamen, Afb. 89
00-00-1744 - Maria van Loon, Nicolaas van Loenen, land 340.4 (0,8514 ha), de Erfgenamen, Afb. 89
00-00-1744 - de wedue, Everard Loiting, Adriaan Stompwijk, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 89
Bewesten aan den Heereweg:
00-00-1744 - Pieter Scharff, land 341 (0,3689 ha), Afb. 89
00-00-1744 - Pieter Scharff, land 342 (0,1419 ha), Afb. 89
00-00-1744 - land 343 (0,8514 ha), Afb. 90
00-00-1744 - Willem Boecken, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 90
00-00-1744 - land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 90
00-00-1744 - Maria Leenderts van der Bijl, Dirk Janse van Heemstede, land 345a (0,2128 ha), Afb. 90
00-00-1744 - Willem Hendrikse van Leeuwen, land 345b, Afb. 90
00-00-1744 - Abraham Lamberts Rijkaart, land 345c, Afb. 90
00-00-1744 - Cornelis Antonise de Baar, land 345d, Afb. 90
00-00-1744 - de wedue, Pieter Janse Moolesteeg, Dirk Aalbertse Roosenburg, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 90
00-00-1744 - Dirk Sijmonse Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 90
00-00-1744 - Jan Aalbertse Beijnsdorp, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 90
00-00-1744 - Jan Aalbertse Beijnsdorp, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 90
00-00-1744 - Gerard Bikker van zwieten, land 347 (0,2838 ha), Afb. 91
00-00-1744 - Cornelis Jacobse Kroon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 91
00-00-1744 - land 348c (0,0354 ha), den Roomsen Armen, Afb. 91
00-00-1744 - den weled, land 348k, Afb. 91
00-00-1744 - Cornelis Cornelisse s'Gramade, Maria Jans Erffort, land 348l (0,0354 ha), Afb. 91
00-00-1744 - Wouter Jacobse Croon, land 348.6, de Erven, Afb. 91
00-00-1744 - Cornelis Engelse Brero, land 348.7, Afb. 91
00-00-1744 - land 349 (0,227 ha), Afb. 91
00-00-1744 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 91
00-00-1744 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 92
00-00-1744 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 92
00-00-1744 - den heere, Gerrit Janse Croon, land 353 (0,8939 ha), Afb. 92
00-00-1744 - den weledelen heere, land 354 (1,2302 ha), Afb. 92
00-00-1744 - Elbert Testart, land 355 (0,6896 ha), Afb. 93
00-00-1744 - Cornelis Fannius, land 356.1 (0,2838 ha), de Erfgenamen, Afb. 93
00-00-1744 - Cornelis Fannius, Jan Gerritse van den Bos, land 356b (0,796 ha), de Erfgenamen, Afb. 93