Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1644

Bron: Morgenboeken Hillegom 1644
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1644
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650a
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst:

Santlaen tot Vossenlaen:
00-00-1644 - Geertruijdt van Berckenrode, Bastiaen Cornelisz Wanten, Daniel Cambi, land 1 (6,8113 ha), Afb. 90
00-00-1644 - Baarthout van Teijlingen, Jacobus Jans van Nierop, land 2 (1,4743 ha), Afb. 90
00-00-1644 - Jan Gillisz, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 90
00-00-1644 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 90
00-00-1644 - Jacob Bicker, Cornelis Cornelisse Cort, land 5 (3,8157 ha), Erfgenamen, Afb. 91
00-00-1644 - Jacob Bicker, Cornelis Cornelisse Cort, land 6 (4,3961 ha), Erfgenamen, Afb. 91
00-00-1644 - Dirck van der Nath, Willem Cornelisz, land 7 (1,8589 ha), d Erfgen, Afb. 91
00-00-1644 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 8 (1,7368 ha), Afb. 91
00-00-1644 - Henrick van Berckeroden, Maerten Stoffels, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 92
00-00-1644 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 92
00-00-1644 - Adriaen Crijnensz, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 92
00-00-1644 - de wedue, van Ampes, Bastiaen Cornelisz, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 92
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffelsz, land 12 (0,9606 ha), d Erffgenamen, Afb. 92
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffelsz, land 13 (0,9166 ha), d Erffgenamen, Afb. 93
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffelsz, land 14 (3,2183 ha), d Erffgenamen, Afb. 93
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffelsz, land 15 (1,7042 ha), d Erffgenamen, Afb. 93
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Willem Ruijchaver, Jan Wanten, land 16 (9,8367 ha), d Erffgenamen, Afb. 93
00-00-1644 - Jacob Romeijn, land 16 (9,8367 ha), de stadt Haerlem, Afb. 94
00-00-1644 - Haes Jans, Jan Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), de Erfgen, Afb. 94
00-00-1644 - Mees Pietersz, land 18 (1,8191 ha), de stadt Haerlem, Afb. 94
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffels, land 19 (3,6185 ha), de Erfgenamen, Afb. 94
00-00-1644 - Adriaen Kies, Pieter Dircxz, land 20 (2,6209 ha), Afb. 94
00-00-1644 - Mees Pietersz, land 21a ix hont lxxxiii roeden, Afb. 95
00-00-1644 - Adriaen Kies, Jan Jacobsz, land 21b ix hont lxxv roeden, Afb. 95
00-00-1644 - Pieter Schaep, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 95
00-00-1644 - Pieter Florisz, joffr Rijn, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 95
00-00-1644 - Willem Cornsz, land 23a ii morgen iiii hont lxiiii roeden, de stadt Haerlem, Afb. 95
00-00-1644 - Geleijn Cornsz, land 23b vi hont l roeden, Afb. 95
00-00-1644 - Henrick van Berckenrode, Maerten Stoffelsz, land 24 (2,75 ha), de Erfgen, Afb. 95
00-00-1644 - Daniel Cambi, land 25 (0,9138 ha), de stadt Haerlem, Afb. 96
00-00-1644 - Henrick van Berckenrode, Maerten Stoffelsz, land 26 (2,0959 ha), de Erfgen, Afb. 96
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, Allert Cornsz, land 27 (8,3013 ha), Afb. 96
00-00-1644 - Adriaen Kies, Jan Gerritsz, land 28b (2,0632 ha), Afb. 96
00-00-1644 - Neeltgen Jacobs, Corn Pietersz Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 96
00-00-1644 - Adriaen Kies, Pieter Dircxz, land 29 (1,1437 ha), Afb. 96
00-00-1644 - Adriaen Kies, Pieter Dircxz, land 30 (0,8201 ha), Afb. 97
00-00-1644 - Neeltgen Jacobsdr, Cornelis Pietersz, land 31a ii morgen iii hont lxxxvi roeden, Afb. 97
00-00-1644 - Adriaen Kies, Jan Gerritsz, land 31b (2,4833 ha), Afb. 97
00-00-1644 - Pr Schaep, land 32a ii morgen ii hont xc roeden, Afb. 97
00-00-1644 - Corn Arij, land 32b ix hont iii roeden, Afb. 97
00-00-1644 - Jan Lenaerts, Corn Dircxz, land 33 (1,1068 ha), Kinderen, Afb. 97
00-00-1644 - Dirck van der Nath, Willem Cornsz, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Erfgen, Afb. 98
00-00-1644 - Sijmon Cornelisz Schoten, Cornelis Gerritsz, land 35 (1,6347 ha), Afb. 98
00-00-1644 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Erfgen, Afb. 98
00-00-1644 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 37 (1,2373 ha), Erfgen, Afb. 98
00-00-1644 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 38 (1,5495 ha), Erfgen, Afb. 99
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Grietgen Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), de Erffgenamen, Afb. 99
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Grietgen Stoffels, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Erffgenamen, Afb. 99
00-00-1644 - Henrick van Berckerode, Corn Gerritsz, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Erffgenamen, Afb. 99
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 100
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 44 (3,0225 ha), Afb. 100
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, Allert Cornsz, land 45 (8,6447 ha), Afb. 100
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, Allert Cornsz, land 46 (1,1352 ha), Afb. 100
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 47 (0,5789 ha), Afb. 101
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 48 (2.9629 ha), Afb. 101
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 49 (1,1096 ha), Afb. 101
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 50 (1,6233 ha), Afb. 101
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 51 (0,1376), Afb. 101
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 52 (0,6868 ha), Afb. 102
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 53 (0,21 ha), Afb. 102
00-00-1644 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 54.2 (1,419 ha), de Erfgen, Afb. 102
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 102
00-00-1644 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 55 (0,9081 ha), de Erfgenamen, Afb. 102
00-00-1644 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 56 (2,2661 ha), de Erfgenamen, Afb. 103
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz Langevelt, land 57 (6,8326 ha), de Erffgen, Afb. 103
00-00-1644 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 58 (3,898 ha), Erfgenamen, Afb. 103
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz, land 59 (0,7506 ha), de Erffgenamen, Afb. 103
00-00-1644 - Pieter Gerritsz, Jan Jacobsz, land 60 (1,4247 ha), Kinderen, Afb. 104
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 104
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 104
00-00-1644 - Frans van Nes, Sacharias Jansz, land 63 (1,4502 ha), Erfgen, Afb. 104
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz Langevelt, land 64 (1,4729 ha), de Erffgenamen, Afb. 105
00-00-1644 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 65 (1,48 ha), de Erfgen, Afb. 105
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 66 (1,4658 ha), de Erfgenamen, Afb. 105
00-00-1644 - Aernt Aerntsz, Corn Dircxz, wedue, Aris Tonisz, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 105
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz Langevelt, land 68 (1,4757 ha), de Erfgenamen, Afb. 106
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz Langevelt, land 69 (2,8465 ha), de Erfgenamen, Afb. 106
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz Langevelt, land 70 (1,0926 ha), de Erfgenamen, Afb. 106
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz Langevelt, land 71 (0,6655 ha), de Erfgenamen, Afb. 106
00-00-1644 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 72 (2,3939 ha), Erfgenamen, Afb. 106
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 107
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 74a ii morgen, Afb. 107
00-00-1644 - Allert Adriaensz, land 74b v hont, Afb. 107
00-00-1644 - Jan Verwer, Jan Adriaensz Langevelt, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), de Erffgenamern, Afb. 107
00-00-1644 - Pieter Bol, Corn Gerritsz, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 107
00-00-1644 - Sijmon Cornsz Schoten, Grietje Stoffels, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 108
00-00-1644 - Dirck van der Nath, Willem Cornsz, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), d Erffgenamen, Afb. 108
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 108
00-00-1644 - Jacob Jan Stevensz, land 80 (0,4257 ha), Afb. 108
00-00-1644 - Corn Jacobsz Drooch, Jan Jacobsz, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 109
00-00-1644 - de wedue, Aris Tonisz, Jan Jansz Beuijcken, land 82 (2,5897 ha), Afb. 109
00-00-1644 - Jan Jacobsz Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 109
00-00-1644 - Pinssen, Dirck Meijnaertsz, Mees Pietersz, land 84 (6,0379 ha), Erffgen, Afb. 109
00-00-1644 - land 85 ii morgen iiii roeden, Afb. 110
00-00-1644 - Willem Ruichaver, land 86a iii morgen i hont l roeden, Afb. 110
00-00-1644 - Sijmon Cornsz Schoten, Grietge Stoffels, land 86b viii hont, Afb. 110
00-00-1644 - land 87 (2,8976 ha), Afb. 110
00-00-1644 - land 88 (8,9413 ha), Afb. 110
00-00-1644 - Corn Pietersz Glas, land 89a iii morgen, Afb. 110
00-00-1644 - Pinssen, wedue, Pieter Cornsz Neus, land 89b iii morgen iiii hont lxxv roeden, Erffgen, Afb. 110
00-00-1644 - Louris Gerritsz, Gt Lourisz, land 89c x morgen, Afb. 110
00-00-1644 - Hans van Loon, Adriaen Crijnen, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 111
00-00-1644 - Adriaen Maertensz, Adriaen Crijnen, land 91 (1,0898 ha), Afb. 111
00-00-1644 - Pieter Cornelise Huijsman, Jan Adriaens Langevelt, land 92a x hont, Erfgenamen, Afb. 111
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz Langevelt, land 92b v morgen i hont, Afb. 111
00-00-1644 - Hans van Loon, land 93 (1,8035 ha), Afb. 112
00-00-1644 - Sijmon Cornsz Schoten, Adriaen Crijnensz, land 94 (1,8149 ha), Afb. 112
00-00-1644 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 95 (2,5116 ha), Erfgenamen, Afb. 112
00-00-1644 - Pieter Dammasz, Pieter Cornsz Neus, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 112
00-00-1644 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 97.1 (1,7028 ha), Erfgenamen, Afb. 113
00-00-1644 - Claes Dircxsz, land 97b ii morgen v hont xxxviii roeden, Afb. 113
00-00-1644 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 98 (6,0337 ha), Erfgenamen, Afb. 113
00-00-1644 - Adriaen Maertensz, Adriaen Crijnensz, land 99 (0,8883 ha), Afb. 113
00-00-1644 - Neeltgen Jacobsdr, Corn Pietersz Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 113
00-00-1644 - Neeltgen Jacobsdr, Cornelis Pietersz Glas, land 101a x hont, Afb. 114
00-00-1644 - Jan Jacobsz, land 101b viii hont, Afb. 114
00-00-1644 - Jan Jacobsz, land 102 (2,4989 ha), Afb. 114
00-00-1644 - Neeltgen Jacobsdr, Corn Pietersz Glas, land 103 (1,0075 ha), Afb. 114
00-00-1644 - de wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz van Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 114
00-00-1644 - Neeltgen Jacobsdr, Corn Pietersz Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 114
00-00-1644 - Pieter Pinssen, Gerrit Lourisz Langevelt, land 106.1 (21,2854 ha), Erfgen, Afb. 115
00-00-1644 - Willem van Loon, land 106b ii morgen ii hont xxviii roeden, Afb. 115
00-00-1644 - Dammas Jacobsz, Jan Dammasz, land 107a vi hont l roeden, Erfgen, Afb. 115
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 107b viii hont xxxviii roeden, Afb. 115
00-00-1644 - wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz van Langevelt, land 108 (1,1281 ha), Afb. 115
00-00-1644 - Willem van Loon, Adriaen Crijnensz, land 109 (0,867 ha), Afb. 115
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 110 (0,8883 ha), Afb. 116
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 116
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Maerten Cornelisz Croon, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 116
00-00-1644 - Dammas Jacobsz, Jan Dammasz, land 112 (0,9578 ha), Erfgen, Afb. 116
00-00-1644 - Pieter Dammasz, Jan Dammasz, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 116
00-00-1644 - Gerrit Florisz, land 114b vii hont xxxiii roeden, Erfgen, Afb. 117
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, land 114a ii morgen, Afb. 117
00-00-1644 - Louris Gerritsz Langevelt, land 115 x hont xcvii roeden, Afb. 117
00-00-1644 - Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 117
00-00-1644 - Willem van Loon, Claes Dircxz, land 116b xi hont l roeden, Afb. 117
00-00-1644 - Cornelis van Hout, Jan Meesz, land 116c vi hont, Afb. 117
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, land 116d vi morgen v hont, Afb. 117
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 117 (1,2955 ha), Afb. 118
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 118
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 118
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 118
Vosselaen tot Lisse:
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 121 (1,5708 ha), Afb. 119
00-00-1644 - Jan Dammasz, Corn Joostensz, land 122a iiii hont l roeden, Afb. 119
00-00-1644 - Johan Vogel, land 122b iiii hont l roeden, Afb. 119
00-00-1644 - Claes Huijgensz, land 122c iii hont l roeden, Afb. 119
00-00-1644 - Johan Vogel, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 120
00-00-1644 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), de Erfgenamen, Afb. 120
00-00-1644 - Jan Verwer, land 125 (0,9989 ha), de Erfgenamen, Afb. 120
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Maerten Cornelisz Croon, land 126a viii hont, Afb. 120
00-00-1644 - Johan Vogel, land 126b viii hont, Afb. 120
00-00-1644 - de wedue, Sijmon Claesz, land 126c ii morgen v hont, Afb. 120
00-00-1644 - Corn van Hout, Jan Meesz, land 126d vii hont, Afb. 120
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 121
00-00-1644 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 121
00-00-1644 - de wedue, Dirck Jansz Langevelt, Claes Dircxz, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 121
00-00-1644 - de wedue, Pr Cornsz Neus, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 121
00-00-1644 - wedue, Dirck Jansz Langevelt, Claes Dircxz, land 130 (0,9564 ha), Afb. 122
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Sgravemade, land 131 (0,911 ha), Afb. 122
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 132 (3,373 ha), Afb. 122
00-00-1644 - Claes Dircxz Langevelt, land 133 (2,7117 ha), Afb. 122
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 123
00-00-1644 - Claes Jansz Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Erfgen, Afb. 123
00-00-1644 - land 136 (0,5917 ha), Afb.
00-00-1644 - land 137 (0,6357 ha), Afb.
00-00-1644 - Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha), Afb.
00-00-1644 - Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb.
00-00-1644 - wedue, Sijmon Claesz, Sijmonsz, land 140a ii morgen, Afb. 123
00-00-1644 - Mees Gerritsz, land 140b iii hont, Afb. 123
00-00-1644 - Maerten Cornelisz, land 140c iii hont, Afb. 123
00-00-1644 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 141a iii hont xxxvi roeden, Afb. 123
00-00-1644 - Jacob Pietersz, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 123
00-00-1644 - Jacob Pietersz, land 142b (0,5676 ha), Afb. 124
00-00-1644 - Jan Jansz, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 124
00-00-1644 - Dammas Jacobsz, land 143 (0,2909 ha), Erffgen, Afb. 124
00-00-1644 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 124
00-00-1644 - Corn van Hout, Jan Meesz, land 145a vi 1/2 hont, Afb. 124
00-00-1644 - Willem Adriaensz, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 124
00-00-1644 - Cornelis Joostensz, Jacob Romeijn, land 145d ii hont, Afb. 124
00-00-1644 - Willem Jansz Vrijer, Corn Woutersz, land 145e i hont l roeden, Erffgen, Afb. 124
00-00-1644 - Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 146.1 (0,4257 ha), Erfgenamen, Afb. 125
00-00-1644 - de pastoor, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 125
00-00-1644 - Corn van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 125
00-00-1644 - Mechelijna Buijtewech, Dirck Cornsz, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 125
00-00-1644 - Hans van Loon, Corn Joostens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 125
00-00-1644 - Hans van Loon, Corn Joostensz, land 149 (0,7762 ha), Afb. 126
00-00-1644 - Johan Vogel, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 126
00-00-1644 - Hans van Loon, Corn Joostensz, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 126
00-00-1644 - Pieter Maertensz, Jan Pietersz, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 126
00-00-1644 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 151b vi hont l roeden, Afb. 126
00-00-1644 - Pieter Maertensz, Jan Pietersz, land 152 (0,2525 ha), Afb. 126
00-00-1644 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 153 (0,1589 ha), Afb. 127
00-00-1644 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 154 (0,227 ha), Afb. 127
00-00-1644 - Jan de Cramer, Jan Pietersz, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 127
00-00-1644 - Francoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz, land 157 (0,2341 ha), Afb. 127
00-00-1644 - Francoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz, land 158 (1,822 ha), Afb. 128
00-00-1644 - Francoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz, land 159 (0,3079 ha), Afb. 128
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, land 160 (0,5009 ha), Afb. 128
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, land 161 (1,2345 ha), Afb. 128
00-00-1644 - Jan Vogel, land 162 (1,2771 ha), Afb. 128
00-00-1644 - Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 129
00-00-1644 - Johan Vogel, land 164a xi hont, Afb. 129
00-00-1644 - Willem Adriaensz, land 164b v hont l roeden, Afb. 129
00-00-1644 - Gerrit Meesz, Floris Huijbertsz, land 165 (0,7989 ha), Afb. 129
00-00-1644 - Franchoijs Valck, wedue, Jan Lourisz, land 166 (3,2921 ha), Afb. 129
00-00-1644 - Franchoijs Valck, wedue, Jan Lourisz, land 167 (1,6333 ha), Afb. 130
00-00-1644 - Gerrit Meesz, Floris Huijbertsz, land 168 (0,3604 ha), Afb. 130
00-00-1644 - de wedue, Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 130
00-00-1644 - de wedue, Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 130
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 130
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, land 171 (0,8514 ha), Afb. 131
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, land 172 (0,8429 ha), Afb. 131
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, land 173 (1,2771 ha), Afb. 131
00-00-1644 - Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz, land 174 (1,1465 ha), Afb. 131
00-00-1644 - Adriaen Claesz Schenaert, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 132
00-00-1644 - Jacob Pietersz Romeijn, land 176.1 (1,2317 ha), Afb. 132
00-00-1644 - Matheus Bake, Gerrit Meesz, land 176.2 (1,2317 ha), Afb. 132
00-00-1644 - Willem Jansz Croon, Henrick Jansz Croon, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 132
00-00-1644 - Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz, land 178 (5,1085 ha), Afb. 132
00-00-1644 - Mees Gerritsz, land 179.1 (0,9223 ha), Afb. 133
00-00-1644 - wedue, Jacob Lourisz Croon, land 179.2 (0,9223 ha), Afb. 133
00-00-1644 - Hans van Loon, Dirck Pietersz, land 180 (0,823 ha), Afb. 133
00-00-1644 - Aechte Gerrits, Henrick Jans Croon, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 133
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 133
00-00-1644 - Rutgert Pietersz, Jacob Cornelise Rous, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 133
00-00-1644 - Jacob Pietersz, wedue, Jan Lourisz, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 134
00-00-1644 - Aechte Gerrits, Henrick Jansz Croon, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 134
00-00-1644 - wedue, Pr Six, Willem Adriaensz, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 134
00-00-1644 - Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 134
00-00-1644 - Willem Adriaensz, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 134
00-00-1644 - Willem Adriaensz van Velsen, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 135
00-00-1644 - wede, Jacob Lourisz, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 135
00-00-1644 - wedue, Jacob Lourisz, land 188 (1,0131 ha), Afb. 135
00-00-1644 - wedue, Jacob Lourisz, land 189 (0,7038 ha), Afb. 135
00-00-1644 - wedue, Pieter Six, Willem Adriaensz, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 135
00-00-1644 - wedue, Pieter Six, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 136
00-00-1644 - wedue, Pieter Six, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 136
00-00-1644 - wedue, Pieter Six, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 136
00-00-1644 - de wedue, Lenaert Meesz, de wedue, Aelbert Meesz, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 136
00-00-1644 - wedue, Pieter Six, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 136
00-00-1644 - wedue, Lenaert Meesz, Gijsbert Cornsz van Sijp, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 137
00-00-1644 - Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Erffgen, Afb. 137
00-00-1644 - Mees Gerritsz, land 196 (1,8035 ha), Afb. 137
00-00-1644 - Maerten Cornsz Croon, land 197 (1,8319 ha), Afb. 137
00-00-1644 - Jan Adriaensz van Brederode, land 198 (2,154 ha), Afb. 138
00-00-1644 - Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, Elstland land 199 (0,3547 ha), Erffgenamen, Afb. 138
00-00-1644 - Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, land 200 (0,051 ha), Erffgenamen, Afb. 138
00-00-1644 - Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, land 201 (0,7095 ha), Erffgenamen, Afb. 138
00-00-1644 - Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Erffgenamen, Afb. 139
00-00-1644 - land 203 (0,6924 ha), Afb. 139
00-00-1644 - Gijsbert Cornelisz van Sijp, land 204a x hont, Afb. 139
00-00-1644 - Hans van Loon, land 204b ii hont, Afb. 139
00-00-1644 - Hans van Loon, land 205 (1,2544 ha), Afb. 139
00-00-1644 - Jan Adriaensz van Brederode, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), de stadt Haerlem, Afb. 140
00-00-1644 - Jan Adriaensz van Brederode, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 140
00-00-1644 - Jacob Cornelise Rous, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 140
00-00-1644 - Corn van Sijpesteijn, Claes Meijnaerts, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 140
00-00-1644 - Corn van Sijpesteijn, Claes Meijnaerts, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 140
00-00-1644 - Floris Huijbertsz, Jacob Cornelise Rous, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 141
00-00-1644 - Johan Vogel, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 141
00-00-1644 - Johan Vogel, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 141
00-00-1644 - Adriaen Gerritsz, Jacob Cornsz, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 141
00-00-1644 - wedue, Jan Lourisz Croon, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 141
00-00-1644 - Adriaen Gerritsz, Jacob Cornsz, land 214b (1,7737 ha), Afb. 141
00-00-1644 - de wedue, Corn Meesz, land 214c iii morgen, Afb. 141
00-00-1644 - Huijch Dircxz, Jan Cornsz, land 214e ix hont, Afb. 141
00-00-1644 - de wedue, Aelbert Meesz, land 214f ix hont, Afb. 141
00-00-1644 - de wedue, Aelbert Meesz, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 142
00-00-1644 - de weduwe, Pieter Cornelise Huijsman, land 216 (0,8911 ha), Afb. 142
00-00-1644 - Corn van Sijpesteijn, Claes Meijnaertsz, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 142
00-00-1644 - Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 143
00-00-1644 - Lenaert Engelsz, land 219 (2,242 ha), Afb. 143
00-00-1644 - land 221, Afb. 143
00-00-1644 - Floris Huijbertsz, Jacob Cornelise Rous, land 220d viii hont l roeden, Afb. 143
00-00-1644 - Hans van Loon, land 220a ii morgen l roeden, Afb. 143
00-00-1644 - Pieter Pietersz, Claes Pietersz, land 222 (1,0444 ha), Erfgen, Afb. 143
00-00-1644 - Pieter Pietersz, Claes Pietersz, land 223 (0,6243 ha), Erfgen, Afb. 144
00-00-1644 - de wedue, Aelbert Meesz, de wedue, Lenaert Meesz, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 144
00-00-1644 - Adriaen Gerritsz, Jacob Cornelisz, land 225 (1,6843 ha), Afb. 144
00-00-1644 - Jacob Cornelise Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 144
00-00-1644 - Jacob Cornelise Rous, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 145
00-00-1644 - Gerrit Meesz, Jan Adriaensz, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 145
00-00-1644 - Jan Henricxz, Cornelis Henricxz, land 228 (1,3381 ha), Afb. 145
00-00-1644 - land 229 v hont xcvi roeden, Afb. 145
00-00-1644 - Jeronimus Coemans, Corn Henricxz, Pieter Cornelisz van der Linde, land 230 (5,2787 ha), Afb. 145
00-00-1644 - Jan Henricxz, Cornelis Henricxz, land 231 (1,1494 ha), Afb. 145
00-00-1644 - land 232 (0,6499 ha), Afb.
00-00-1644 - Jan Henricxz, Cornelis Henricxz, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 146
00-00-1644 - Jeronimus Coemans, Pieter Cornsz, land 234 (1,7837 ha), Afb. 146
00-00-1644 - Jeronimus Coemans, Pieter Cornsz, land 235 (1,6262 ha), Afb. 146
00-00-1644 - Jeronimus Coemans, Pieter Cornsz, land 236 (1,8447 ha), Afb. 146
00-00-1644 - land 237 iiii hont, Afb. 146
00-00-1644 - Adriaen Claesz Schenaert, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 147
Lisse tot Grieten brechgen:
00-00-1644 - Jan Adriaensz Hits, Pieter Cornelisz Son, land 239a iii morgen, de Erfgen, Afb. 147
00-00-1644 - Henrick van Boom, Jacob Jan, land 239b iii morgen, Afb. 147
00-00-1644 - Adriaen Jansz Hits, Pieter Son, land 240f ii morgen vii hont l roeden, de Erfgenamen, Afb. 148
00-00-1644 - Henrick van Boom, Jacob Jansz, land 240g v morgen ii hont, Afb. 148
00-00-1644 - Henrick van Boom, Jacob Jan, land 241a ii morgen, Afb. 148
00-00-1644 - Pieter Cornelisz Son, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 148
00-00-1644 - Henrick van Boom, Jacob Jan, land 242 (8,2999 ha), Afb. 148
00-00-1644 - Jan Adriaensz van Brederode, land 243 (5,5938 ha), Afb. 149
00-00-1644 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Dirck Pietersz, land 244a ii morgen i hont l roeden, Afb. 149
00-00-1644 - Jan Adriaensz van Brederode, land 244b iii morgen l roeden, Afb. 149
00-00-1644 - Aechte Gerrits, Gerrit Jansz Croon, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 149
00-00-1644 - land 246 (2,2931 ha), Afb. 149
00-00-1644 - land 247 (2,5826 ha), Afb. 150
00-00-1644 - Jan Adriaensz van Brederode, land 248a vi hont, Afb. 150
00-00-1644 - Corn van Sijpesteijn, Jan Adriaensz, land 248b iii morgen v hont vii roeden, Afb. 150
00-00-1644 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Dirck Pieters van Aerdenburch, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 150
00-00-1644 - Gerrit Jansz Croon, Henrick Jansz Croon, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 150
00-00-1644 - Mechelijna Buijtewech, Dirck Cornelisz van Sgravemade, land 249c iiii morgen, Afb. 150
00-00-1644 - Jan de Wit, Huijbert Lourisz, land 249d ii hont, Afb. 150
00-00-1644 - Mees Gerritsz, land 250a ii morgen, Afb. 151
00-00-1644 - wedue, Jan Lourisz, land 250d ii morgen, Afb. 151
00-00-1644 - Maarten Cornelisz Croon, land 250e ii morgen, Afb. 151
00-00-1644 - Willem Jansz Croon, Gerrit Jansz Croon, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 151
00-00-1644 - Cornelis van Sijpesteijn, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 151
00-00-1644 - Aegte Gerritsdr, land 251 (2,5542 ha), Afb. 151
00-00-1644 - Aegte Gerritsdr, land 252 (2,5542 ha), Afb. 152
00-00-1644 - Henrick Jansz Croon, Willem Jansz Croon, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 152
00-00-1644 - Corn van Sijpesteijn, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 152
00-00-1644 - Jan de Wit, Huijbert Lourisz Langevelt, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 152
00-00-1644 - Jan de Wit, Huijbert Lourisz, land 256a iii morgen ii hont l roeden, Afb. 153
00-00-1644 - Pieter Cornsz van Sijp, land 256b x hont l roeden, Afb. 153
00-00-1644 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Engel Willemsz, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de Kinderen, Afb. 153
00-00-1644 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Engel Willemsz, land 258 (2,049 ha), de Kinderen, Afb. 154
00-00-1644 - Jan Pietersz, Engel Willemsz, Pieter van Dorp, land 259 (1,6176 ha), de Kinderen, Afb. 153
00-00-1644 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Engel Willemsz, land 260 (1,4545 ha), de Kinderen, Afb. 153
00-00-1644 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Engel Willemsz, land 261 (0,9691 ha), de Kinderen, Afb. 154
00-00-1644 - Adriaen Reijersz, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 154
00-00-1644 - Gerrit Sijmonsz, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 154
00-00-1644 - Jan Jansz Backer, Gerrit Sijmonsz, land 263 (4,3989 ha), Afb. 154
00-00-1644 - Jan de Wit, Huijbert Lourisz, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 155
00-00-1644 - Jacob Jansz Croon, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 155
00-00-1644 - Jan Coninck, Dirck Lourisz, land 265 (5,6151 ha), Afb. 155
00-00-1644 - Adriaen Reijersz, land 266 ii morgen i hont xxi roeden, Afb. 155
00-00-1644 - Adriaen Reijersz, land 267 (2,5542 ha), Afb. 155
00-00-1644 - de wedue, Dirck Sijmonsz, Gerrit Sijmonsz, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 156
00-00-1644 - Adriaen Reijersz, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 156
00-00-1644 - Adriaen Reijersz, land 269 iii morgen ii hont l roeden, Afb. 156
00-00-1644 - Claes Gerritsz van Sgravemade, land 270 (6,3345 ha), Afb. 156
00-00-1644 - Jacob Jansz Croon, land 271 (1,2416 ha), Afb. 156
00-00-1644 - Claes Gerritsz, land 272 (5,8989 ha), Afb. 157
00-00-1644 - Dammas Jacobsz, Jacob Jansz Croon, land 273a iiii morgen lxvii roeden, Erffgenamen, Afb. 157
00-00-1644 - Jan Vogel, land 273b iiii morgen lxvii roeden, Afb. 157
00-00-1644 - Dirck Pietersz, land 274b (2,2704 ha), Afb. 157
00-00-1644 - Jacob Jansz Croon, land 274a (2,2704 ha), Afb. 157
00-00-1644 - Frans Kies, Pieter Dircxz, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 157
00-00-1644 - Pieter Dircxz, Jan Gerritsz, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), de Kinderen, Afb. 158
00-00-1644 - wedue, Pieter Six, Corn Meijnaertsz, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 158
00-00-1644 - wedue, Aris Tonisz, land 278a vii morgen i hont, Afb. 158
00-00-1644 - Cornelis Meijnaertsz, land 278c xi hont l roeden, Afb. 158
00-00-1644 - de wedue, Pieter Six, Corn Meijnaertsz, land 279a ii morgen iiii hont l roeden, Afb. 159
00-00-1644 - de wedue, Aris Tonisz, land 279b iii morgen iii hont, Afb. 159
00-00-1644 - Dirck Meijnaertsz, land 279c ii morgen, Afb. 159
00-00-1644 - Jan Jacobsz, Jan Gerritsz, land 280 (4,0981 ha), Afb. 159
00-00-1644 - Jan Jacobsz, Jan Gerritsz, land 281 (4,2741 ha), Afb. 159
00-00-1644 - Adriaen Maertensz, Louris Gerritsz, land 282a ii morgen iiii hont lxxxii roeden, Afb. 159
00-00-1644 - Louris Gerritsz, land 282b ii morgen iiii hont lxxxii roeden, Afb. 159
00-00-1644 - Frans Kies, Jan Gerritsz, land 283 (4,7906 ha), Afb. 160
00-00-1644 - Frans Kies, Jan Gerritsz, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 160
00-00-1644 - Wouter Dircxz, Corn Dircxz, land 285a ii morgen, Afb. 160
00-00-1644 - Wouter Gerritsz Cort, land 285b iii morgen i hont, Afb. 160
00-00-1644 - de wedue, Fredrick Deijman, Michiel Gerritsz, land 285c iii morgen, Afb. 160
00-00-1644 - land 286 (1,4899 ha), Afb. 161
00-00-1644 - Frans Kies, Pieter Dircxz, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 161
00-00-1644 - Louris Gerritsz, land 288a ii morgen iii hont, Afb. 161
00-00-1644 - Frans Kies, Jan Gerritsz, land 288b iiii morgen ii hont xx roeden, Afb. 161
00-00-1644 - Henrick Jacobsz, Jacob Henricxz, land 288d iii morgen iii hont l roeden, Afb. 161
00-00-1644 - Adriaen Maertensz, Louris Gerritsz, land 289 (2,2108 ha), Afb. 161
zuitwaerts van de Weligen berch:
00-00-1644 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 162
00-00-1644 - Henrick van Berckenrode, wedue, Stoffel Maertensz, land 291 (2,5542 ha), Afb. 162
00-00-1644 - Allert Adriaensz, land 292 (0,5676 ha), Afb. 162
00-00-1644 - Corn Gerritsz, land 293 (0,6555 ha), Afb. 163
00-00-1644 - Floris Cornsz, land 294b (0,4257 ha), Afb. 163
00-00-1644 - Dirck Meijnaertsz, land 294a (0,4611 ha), de Graeffel, Afb. 163
00-00-1644 - Dirck Meijnaertsz, land 295 (1,419 ha), de Graeffel, Afb. 163
00-00-1644 - Henrick van Berckeroden, Stoffel Maertsz, land 296 (0,3008 ha), Erfgen, Afb. 163
00-00-1644 - Henrick van Berckeroden, Stoffel Maertsz, land 297 (0,5151 ha), Erfgen, Afb. 164
00-00-1644 - Corn Gerritsz, land 298 (2,1441 ha), Afb. 164
00-00-1644 - Willem Adriaen, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 164
00-00-1644 - Berckeroden, Corn Gerritsz, land 300 (1,1863 ha), Erfgen, Afb. 164
00-00-1644 - Berckeroden, Corn Gerritsz, land 301 (0,3831 ha), Erfgen, Afb. 165
00-00-1644 - Berckeroden, d heer Ruijchaver, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Erfgen, Afb. 165
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 303 (3,0651 ha), Afb. 165
00-00-1644 - Willem Ruijchaver, land 304 (2,5045 ha), Afb. 165
00-00-1644 - Claes Dircxs, land 305a i hont, t Gasthuijs, Afb. 166
00-00-1644 - Jacob Bicker, Jacob Lenaerts, land 305b, Afb. 166
00-00-1644 - Berckeroden, Corn Gerritsz, land 306 (1,9156 ha), Erfgen, Afb. 166
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 307 (1,0146 ha), Afb. 166
00-00-1644 - Berckeroden, Corn Gerritsz, land 308a ii morgen, Erfgen, Afb. 166
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 308b i morgen ii hont xxxvii roeden, Afb. 166
00-00-1644 - Berckeroden, d heer Ruichaver, land 309 (2,7216 ha), Erfgen, Afb. 167
00-00-1644 - Berckeroden, d heer Ruichaver, land 310 (2,3357 ha), Erfgen, Afb. 167
00-00-1644 - Berckeroden, d heer Ruichaver, land 311 (0,9081 ha), Erfgen, Afb. 167
00-00-1644 - Berckeroden, d heer Ruichaver, land 312 (1,0557 ha), Erfgen, Afb. 167
00-00-1644 - Corn Meijnaertsz, land 313 (3,8881 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 168
00-00-1644 - Corn Meijnaertsz, land 314 (1,4048 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 168
00-00-1644 - Berckerode, Willem Ruijchaver, land 315 (4,6544 ha), Erffgen, Afb. 168
00-00-1644 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 168
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 317 (9,5784 ha), Afb. 169
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 318 (0,017 ha), Afb. 169
00-00-1644 - land 319 (6,5275 ha), Afb. 169
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 320 (0,5676 ha), Afb. 169
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 321 (0,9365 ha), Afb. 169
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 170
00-00-1644 - Hans van Loon, Adriaen Crijnen, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 170
00-00-1644 - Hans van Loon, Adriaen Crijnen, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 170
00-00-1644 - Jan Beuijcken, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 170
00-00-1644 - Hans van Loon, Adriaen Crijnen, land 325 (1,7737 ha), Afb. 170
00-00-1644 - Hans van Loon, Adriaen Crijnen, land 326a x hont, Afb. 171
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Corn Meijnaertsz, land 326b v hont, Afb. 171
00-00-1644 - Adriaen Crijnen, land 326c vi hont, Afb. 171
00-00-1644 - Willem van Loon, land 326d viii hont, Afb. 171
00-00-1644 - Claes Dircxz Langevelt, land 326e ii morgen v hont l roeden, Afb. 171
00-00-1644 - Gerrit Lourisz, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 171
00-00-1644 - de wedue, Pieter Cornelise Huijsman, land 328a ix hont, Afb. 171
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Corn Meijnaertsz, land 328b iii hont, Afb. 171
00-00-1644 - Jan Jansz Beuijcken, land 328c vi hont, Afb. 171
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 329 (3,8313 ha), Afb. 172
00-00-1644 - Abraham van der Burch, land 330 (1,6914 ha), Afb. 172
00-00-1644 - Matheus Bake, land 331 (0,796 ha), Afb. 172
00-00-1644 - land 332 (0,2838 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 173
00-00-1644 - Mensgeest land 333 (0,9365 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 173
00-00-1644 - Corn Meijnaertsz, land 334 (0,7833 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 173
00-00-1644 - Meijnaert Claesz, Cornelis Meijnaertsz, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 173
00-00-1644 - de wedue, Aris Tonisz, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 173
00-00-1644 - land 336 (0,6172 ha), Afb. 174
00-00-1644 - de wedue, Aris Tonisz, land 337b iiii hont, Afb. 174
00-00-1644 - Corn Meijnaertsz, land 337c ii morgen iii hont, de Graeffelijcheijt, Afb. 174
00-00-1644 - Meijnaert Claesz, Cornelis Meijnaertsz, land 338a iii morgen, Afb. 174
00-00-1644 - Pieter Cornelise Huijsman, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Erfgenamen, Afb. 174
00-00-1644 - Hans van Loon, Jacob Lourisz, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 174
00-00-1644 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 175
00-00-1644 - Abraham van der Burch, Corn Joostensz, land 340.2 (1,2771 ha), Afb. 175
00-00-1644 - Henrick Jacobsz, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 175
00-00-1644 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 175
West aen den Heerwech:
00-00-1644 - land 341 (0,3689 ha), Afb. 176
00-00-1644 - land 342 (0,1419 ha), Afb. 176
00-00-1644 - land 343 (0,8514 ha), Afb. 176
00-00-1644 - land 344 (0,6073 ha), Afb. 176
00-00-1644 - land 345 (0,8514 ha), Afb. 176
00-00-1644 - land 346 (0,6811 ha), Afb. 177
00-00-1644 - land 347 (0,2838 ha), Afb. 177
00-00-1644 - land 348 (0,6669 ha), Afb. 177
00-00-1644 - land 349 (0,227 ha), Afb. 177
00-00-1644 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 177
00-00-1644 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 177
00-00-1644 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 177
00-00-1644 - land 353 (0,8939 ha), Afb. 178
00-00-1644 - land 354 (1,2302 ha), Afb. 178
00-00-1644 - land 356 (1,0798 ha), Afb. 178