Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1640

Bron: Morgenboeken Hillegom 1640
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1640
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650a
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst:

Santlaen tot Vossenlaen:
00-00-1640 - Geertruijt van Berckerode, Jan Wanten, Jan Gillisz, land 1d v morgen, Afb. 3
00-00-1640 - Gillis Pietersz, land 1a iii morgen, Afb. 3
00-00-1640 - Baarthout van Teijlingen, Jan Corn, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1640 - Gillis Pietersz, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 3
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Erfgenamen, Afb. 4
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jan Cornelise Cort, Cornelis Cornelisse Cort, land 5 (3,8157 ha), Erfgenamen, Afb. 4
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jan Cornelise Cort, Cornelis Cornelisse Cort, land 6 (4,3961 ha), Erfgenamen, Afb. 4
00-00-1640 - Dirck van der Nath, Willem Cornelisz, land 7 (1,8589 ha), d Erfgen, Afb. 4
00-00-1640 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 8 (1,7368 ha), Afb. 5
00-00-1640 - Henrick van Berckerode, Jan Cornelise Cort, land 9.1 (1,2771 ha), de Erfgen, Afb. 5
00-00-1640 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 5
00-00-1640 - Adriaen Crijnen, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1640 - Gerrit Sijmonsz, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1640 - Henrick van Berckenrode, Jan Cornelisz Cort, land 12 (0,9606 ha), de Erffgen, Afb. 6
00-00-1640 - Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 13 (0,9166 ha), de Erffgen, Afb. 6
00-00-1640 - Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 14 (3,2183 ha), de Erffgen, Afb. 6
00-00-1640 - Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 15 (1,7042 ha), de Erffgen, Afb. 6
00-00-1640 - Jan Wanten, Gillis Pietersz, land 16 (9,8367 ha), Afb. 7
00-00-1640 - Jacob Cornsz Sgravemade, land 16 (9,8367 ha), de stadt Haerlem, Afb. 7
00-00-1640 - Haes Jans, Jan Meesz, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), de Erfgen, Afb. 7
00-00-1640 - Mees Pietersz, land 18 (1,8191 ha), de stadt Haerlem, Afb. 7
00-00-1640 - Henrick van Berckero, Jan Cornelise Cort, land 19 (3,6185 ha), Erfgen, Afb. 7
00-00-1640 - Adriaen Kies, Dirck Philpsz, land 20 (2,6209 ha), Afb. 8
00-00-1640 - Neeltgen Jacobs, Jan Jacobsz, land 21 (3,6312 ha), Afb. 8
00-00-1640 - Pieter Schaep, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1640 - Catharina van Rijn, Pieter Florisz, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1640 - Jan Wanten, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stadt Haerlem, Afb. 8
00-00-1640 - Henrick van Berckerode, Jan Cornelise Cort, land 24 (2,75 ha), de Erffgen, Afb. 9
00-00-1640 - Jan Wanten, land 25 (0,9138 ha), de stadt Haerlem, Afb. 9
00-00-1640 - Henrick van Berckero, Jan Cornelise Cort, land 26 (2,0959 ha), Erfgen, Afb. 9
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Lambert Lourisz, land 27 (8,3013 ha), Afb. 9
00-00-1640 - Neeltgen Jacobsdr, land 28 (3,0949 ha), Afb. 10
00-00-1640 - Adriaen Kies, Dirck Philipsz, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10
00-00-1640 - Adriaen Kies, Dirck Philipsz, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10
00-00-1640 - Neeltgen Jacobsdr, land 31 (4,3592 ha), Afb. 10
00-00-1640 - Pieter Schaep, land 32a xv hont, de Erfgen, Afb. 10
00-00-1640 - Corn Arij Woutersz, land 32b xiii hont, Afb. 10
00-00-1640 - Aris Tonisz, Jacob Lenaertsz, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1640 - Dirck van der Nath, Willem Cornelisz, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), de Erfgen, Afb. 11
00-00-1640 - Cornelis Banckersz, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1640 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1640 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1640 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1640 - Henrick van Berckero, wedue, Stoffel Maertsz, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Erffgen, Afb. 12
00-00-1640 - Henrick van Berckero, wedue, Stoffel Maertsz, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Erffgen, Afb. 12
00-00-1640 - Corn Banckersz, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 13
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1640 - d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 45 (8,6447 ha), Afb. 14
00-00-1640 - d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1640 - d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1640 - d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1640 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 16
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 16
00-00-1640 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1640 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 57 (6,8326 ha), de Erffgenamen, Afb. 17
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 58 (3,898 ha), Erfgenamen, Afb. 17
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 59 (0,7506 ha), Erfgenamen, Afb. 17
00-00-1640 - Jan Jacobsz, Neeltgen Jacobsdr, land 60 (1,4247 ha), Afb. 17
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Arien Dircx, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1640 - d heer Ruijchaver, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1640 - Frans van Nes, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 64 (1,4729 ha), de Erfgenamen, Afb. 18
00-00-1640 - Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 66 (1,4658 ha), de Erfgenamen, Afb. 19
00-00-1640 - Aernt Aerntsz, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1640 - Jan de Cramer, Aris Tonisz, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 68 (1,4757 ha), de Erfgenamen, Afb. 19
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 69 (2,8465 ha), de Erfgenamen, Afb. 20
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 70 (1,0926 ha), de Erfgenamen, Afb. 20
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, land 71 (0,6655 ha), de Erfgenamen, Afb. 20
00-00-1640 - Jacob Bicker, Willem Ruijchaver, land 72 (2,3939 ha), Erfgenamen, Afb. 20
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, land 74 ii morgen v hont i roeden, Afb. 21
00-00-1640 - Jan Verwer, Jan Meesz, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), de Erfgenamern, Afb. 21
00-00-1640 - Pieter Bol, Corn Banckersz, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1640 - Sijmon Cornelisz Schoten, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1640 - Dirck van der Nath, Willem Cornelisz, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), d Erfgenamen, Afb. 22
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1640 - Jacob Jan Stevensz, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1640 - Neeltgen Jacobs, Jan Jacobsz, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1640 - Aris Tonisz, Jan Beuijcken, land 82 (2,5897 ha), Afb. 23
00-00-1640 - Jan Jacobsz Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23
00-00-1640 - Pinssen, Dirck Meijnaertsz, Pieter Cornelisz Neus, land 84 (6,0379 ha), Erfgen, Afb. 23
00-00-1640 - Pinssen, Mees Pietersz, land 85 iii morgen, Erfgen, Afb. 24
00-00-1640 - land 86 (1,6333 ha), Afb.
00-00-1640 - land 87 (2,8976 ha), Afb.
00-00-1640 - land 88 (8,9413 ha), Afb.
00-00-1640 - land 89 (1,8106 ha), Afb.
00-00-1640 - Hans van Loon, Adriaen Crijnensz, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 24
00-00-1640 - Adriaen Maertensz, Adriaen Crijnensz, land 91 (1,0898 ha), Afb. 24
00-00-1640 - Pieter Cornelise Huijsman, Aris Tonisz, land 92a x hont, Afb. 24
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 92b v morgen i hont, Afb. 24
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 93 (1,8035 ha), Afb. 24
00-00-1640 - Sijmon Cornsz Schoten, land 94 (1,8149 ha), Afb. 25
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 95 (2,5116 ha), Erfgenamen, Afb. 25
00-00-1640 - Pieter Cornelise Huijsman, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 25
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 97.1 (1,7028 ha), Erfgenamen, Afb. 25
00-00-1640 - Claes Dircxsz Langevelt, land 97b ii morgen v hont xxxviii roeden, Afb. 25
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 98 (6,0337 ha), Erfgenamen, Afb. 26
00-00-1640 - Adriaen Maertensz, Adriaen Crijnen, land 99 (0,8883 ha), Afb. 26
00-00-1640 - Neeltgen Jacobsdr, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 26
00-00-1640 - Neeltgen Jacobsdr, land 101a x hont, Afb. 26
00-00-1640 - Jan Jacobsz, land 101b viii hont, Afb. 26
00-00-1640 - Jan Jacobsz Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 27
00-00-1640 - wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz, land 103 (1,0075 ha), Afb. 27
00-00-1640 - wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz, land 104 (5,1156 ha), Afb. 27
00-00-1640 - Neeltgen Jacobsdr, land 105 (1,6006 ha), Afb. 27
00-00-1640 - Pijnssen, Gerrit Lourisz, land 106.1 (21,2854 ha), Erfgen, Afb. 28
00-00-1640 - Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 28
00-00-1640 - Dammas Jacobsz, Jan Dammasz, land 107a vi hont, Afb. 28
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 107b viii hont, Afb. 28
00-00-1640 - wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz, land 108 (1,1281 ha), Afb. 28
00-00-1640 - Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 28
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Adriaen Crijnensz, land 110 (0,8883 ha), Afb. 29
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 29
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 29
00-00-1640 - Dammas Jacobsz, Jan Dammasz, land 112 (0,9578 ha), Afb. 29
00-00-1640 - Pr Damasz, Jan Dammasz, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 29
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, land 114b vii hont xxxiii roeden, Afb. 29
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 114a v hont iiii roeden, Afb. 29
00-00-1640 - Louris Gerritsz Langevelt, land 115 x hont xcvii roeden, Afb. 30
00-00-1640 - Cornelis Pieters Glas, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1640 - Willem van Loon, land 116b xi hont l roeden, Afb. 30
00-00-1640 - Corn van Hout, Jan Aerntsz Langevelt, land 116c i morgen, Afb. 30
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Maerten Cornelisz Croon, Pieter Cornelisz Neus, land 116d ii morgen iii hont, Afb. 30
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 117 (1,2955 ha), Afb. 30
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 30
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 31
00-00-1640 - Abraham van der Burch, d heer Alckemade, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 31
Vosselaen tot Lisse:
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 121 (1,5708 ha), Afb. 31
00-00-1640 - Jan Dammasz, Corn Joosten, land 122a iiii hont l roeden, Afb. 32
00-00-1640 - Johan Vogel, land 122b iiii 1/2 hont, Afb. 32
00-00-1640 - Claes Huijgensz van Hout, land 122c iii 1/2 hont, Afb. 32
00-00-1640 - Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 32
00-00-1640 - Claes Jansz Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 32
00-00-1640 - Johan Vogel, land 125 (0,9989 ha), Afb. 32
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Maerten Cornelisz Croon, land 126a viii hont, Afb. 32
00-00-1640 - Johan Vogel, land 126b viii hont, Afb. 33
00-00-1640 - wedue, Sijmon Claesz van Alckema, land 126c iiii morgen, Afb. 33
00-00-1640 - Corn van Hout, Jan Adriaensz Langevelt, land 126d vii hont, Afb. 33
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 33
00-00-1640 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 33
00-00-1640 - wedue, Dirck Jansz Langevelt, Claes Dircxz Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 33
00-00-1640 - Pieter Cornsz Neus, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 33
00-00-1640 - wedue, Dirck Jansz Langevelt, Claes Dircxz Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 34
00-00-1640 - Floris Fransz, Willem Adriaensz, land 131 (0,911 ha), Afb. 34
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 132 (3,373 ha), Afb. 34
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 133 (2,7117 ha), Erfgenamen, Afb. 34
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 34
00-00-1640 - de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 35
00-00-1640 - Claes Huijgen, land 136 (0,5917 ha), Afb. 35
00-00-1640 - land 137 (0,6357 ha), Afb. 35
00-00-1640 - Claes Jansz Verwer, land 138a xvi hont lxxvi roeden, Afb. 35
00-00-1640 - de wedue, Sijmon Claesz, land 138b i hont lxxiii roeden, Afb. 35
00-00-1640 - Frans Kies, wedue, Sijmon Claesz, land 138d iiii hont, Afb. 35
00-00-1640 - Claes Jansz Verwer, land 139 iii morgen xxi roeden, Afb. 36
00-00-1640 - wedue, Sijmon Claesz van Alckemade, land 140a i morgen iii hont lxxxxii roeden, Afb. 36
00-00-1640 - Mees Gerritsz, Maerten Cornelisz Croon, land 140b i morgen iii hont lxxxxii roeden, Afb. 36
00-00-1640 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 141a iii hont xxxvi roeden, Afb. 36
00-00-1640 - Jacob Pietersz, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 36
00-00-1640 - Jacob Pietersz, land 142 (0,7208 ha), Afb. 36
00-00-1640 - Damas Jacobsz, land 143 (0,2909 ha), Afb. 37
00-00-1640 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 37
00-00-1640 - Corn van Hout, Jan Adriaensz, land 145a ii morgen l roeden, Afb. 37
00-00-1640 - Floris Fransz, Dirck Cornsz, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 37
00-00-1640 - Cornelis Joostensz, Jan Pietersz, land 145d ii hont, Afb. 37
00-00-1640 - Willem Jansz Vrijer, land 145e i 1/2 hont, Afb. 37
00-00-1640 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 37
00-00-1640 - de pastoor, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 37
00-00-1640 - Cornelis van Sijpesteijn, Wijnant Schuijl, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 38
00-00-1640 - Mechelijna Buijtewech, Dirck Cornelisz, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 38
00-00-1640 - Hans van Loon, Cornelis Joostens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 38
00-00-1640 - Johan Vogel, land 149 (0,7762 ha), Afb. 38
00-00-1640 - Hans van Loo, Corn Joostensz, Vinkebrouk land 150 (1,0557 ha), Afb. 38
00-00-1640 - Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 39
00-00-1640 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 151b vi hont l roeden, Afb. 39
00-00-1640 - Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 152 (0,2525 ha), Afb. 39
00-00-1640 - Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 153 (0,1589 ha), Afb. 39
00-00-1640 - Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 154 (0,227 ha), Afb. 39
00-00-1640 - Jan de Cramer, Jan Pietersz, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 40
00-00-1640 - Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 40
00-00-1640 - Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 40
00-00-1640 - Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 40
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 160 (0,5009 ha), Erffgenamen, Afb. 40
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 161 (1,2345 ha), Erffgenamen, Afb. 41
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 162 (1,2771 ha), Erffgenamen, Afb. 41
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, wedue, Jan Lourisz, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Erffgenamen, Afb. 41
00-00-1640 - Suijcker, Willem Adriaensz, land 164a xiii hont, Erfgen, Afb. 41
00-00-1640 - Willem, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 41
00-00-1640 - Gerrit Meesz, Floris Huijbertsz, land 165 (0,7989 ha), Afb. 42
00-00-1640 - Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz Croon, land 166 (3,2921 ha), Erffgen, Afb. 42
00-00-1640 - Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz Croon, land 167 (1,6333 ha), Erffgen, Afb. 42
00-00-1640 - Gerrit Meesz, Floris Huijbertsz, land 168 (0,3604 ha), Afb. 42
00-00-1640 - d wel eed heere Schagen, Gerrit Jansz, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 42
00-00-1640 - Willem Adriaensz van Velsen, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 43
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 171 (0,8514 ha), Erffgen, Afb. 43
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 172 (0,8429 ha), Erffgen, Afb. 43
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 173 (1,2771 ha), Erffgen, Afb. 43
00-00-1640 - Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz, land 174 (1,1465 ha), Erffgen, Afb. 43
00-00-1640 - wedue, Jan Lourisz, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 44
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 176 (2,4634 ha), Erffgen, Afb. 44
00-00-1640 - Willem Jansz Croon, Henrick Jansz Croon, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 44
00-00-1640 - Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz Croon, land 178 (5,1085 ha), Erffgen, Afb. 44
00-00-1640 - Mees Gerritsz, land 179.1 (0,9223 ha), Afb. 44
00-00-1640 - wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 179.2 (0,9223 ha), Afb. 44
00-00-1640 - Jacobus Boeverij, land 180 (0,823 ha), Afb. 45
00-00-1640 - Jacob Pietersz, Dirck Pietersz, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 45
00-00-1640 - Willem Adriaensz, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 45
00-00-1640 - Rutgert Pietersz, Jacob Cornelise Rous, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 45
00-00-1640 - Jacob Pietersz, Dirck Pietersz, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 46
00-00-1640 - Aechte Gerritsdr, Henrick Jansz Croon, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 46
00-00-1640 - Floris van Schagen, Jacob Pietersz Romeijn, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 46
00-00-1640 - Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 46
00-00-1640 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Erfgen, Afb. 46
00-00-1640 - Willem Adriaensz, Claes Suijcker, land 187.1 (1,0642 ha), Erfgen, Afb. 47
00-00-1640 - wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 47
00-00-1640 - wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 188 (1,0131 ha), Afb. 47
00-00-1640 - wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 189 (0,7038 ha), Afb. 47
00-00-1640 - d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 47
00-00-1640 - d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 48
00-00-1640 - d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 48
00-00-1640 - d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 48
00-00-1640 - Lenaert Meesz, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 48
00-00-1640 - d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 48
00-00-1640 - Lenaert Meesz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 49
00-00-1640 - Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 49
00-00-1640 - Mees Gerritsz, land 196 (1,8035 ha), Afb. 49
00-00-1640 - Maerten Cornelisz Croon, land 197 (1,8319 ha), Afb. 49
00-00-1640 - Jan Adriaensz van Brederode, land 198 (2,154 ha), Afb. 49
00-00-1640 - Claes Jansz Verwer, Willem Adriaensz, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 50
00-00-1640 - Claes Jansz Verwer, Willem Adriaensz, land 200 (0,051 ha), Afb. 50
00-00-1640 - Claes Jansz Verwer, Willem Adriaensz, land 201 (0,7095 ha), Afb. 50
00-00-1640 - Adriaen Jansz van Velsen, Willem Adriaensz, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 50
00-00-1640 - Gijsbert Cornelisz van Sijp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 50
00-00-1640 - Gijsbert Cornelisz van Sijp, land 204 (1,419 ha), Afb. 50
00-00-1640 - Lenaert Meesz, land 205 (1,2544 ha), Afb. 51
00-00-1640 - Jan Adriaensz van Brederode, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), dat Convent van Zijl, Afb. 51
00-00-1640 - Jan Adriaensz van Brederode, land 207 (2,9132 ha), Afb. 51
00-00-1640 - Jan van Gervwen, Aelbert Meesz, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), de Erffgenamen, Afb. 51
00-00-1640 - Jan van Gervwen, Aelbert Meesz, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), de Erffgenamen, Afb. 52
00-00-1640 - Floris Huijbertsz, Jacob Cornelise Rous, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 52
00-00-1640 - Johan Vogel, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 52
00-00-1640 - Johan Vogel, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 52
00-00-1640 - Adriaen Gerritsz, Jan Cornsz, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 53
00-00-1640 - wedue, Jan Lourisz Croon, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 53
00-00-1640 - Adriaen Gerritsz, Engel, land 214b (1,7737 ha), Afb. 53
00-00-1640 - Corn Meesz, land 214c xi hont, Afb. 53
00-00-1640 - Floris Cornsz, Jan Meesz, land 214d vii hont, Afb. 53
00-00-1640 - Huijch Dircxz, land 214e ix hont, Afb. 53
00-00-1640 - Aelbert Meesz, land 214f ix hont, Afb. 53
00-00-1640 - Aelbert Meesz, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 53
00-00-1640 - Pieter Cornelise Huijsman, Pieter Cornsz Cort, land 216 (0,8911 ha), Erfgenamen, Afb. 54
00-00-1640 - Jan van Gervwen, Aelbert Meesz, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), de Erffgen, Afb. 54
00-00-1640 - Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 54
00-00-1640 - land 219 (2,242 ha), Afb. 55
00-00-1640 - land 220 (2,1285 ha), Afb. 55
00-00-1640 - Lenaert Engelsz, land 221a xv hont, Afb. 55
00-00-1640 - Lenaert Meesz, land 221b vi 1/2 hont, Afb. 55
00-00-1640 - Lenaert Meesz, land 221c xii 1/2 hont, Afb. 55
00-00-1640 - Floris Huijbertsz, Jacob Cornelise Rous, land 221d viii 1/2 hont, Afb. 55
00-00-1640 - Pieter Pietersz, Claes Pietersz, Jacob Pietersz, land 222 (1,0444 ha), Erfgen, Afb. 55
00-00-1640 - Pieter Pietersz, Claes Pietersz, Jacob Pietersz, land 223 (0,6243 ha), Erfgen, Afb. 55
00-00-1640 - Lenaert Meesz, Aelbert Meesz, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 56
00-00-1640 - Adriaen Gerritsz, Jacob Cornelisz, land 225 (1,6843 ha), Afb. 56
00-00-1640 - Jacob Cornelise Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 56
00-00-1640 - Huijch Dircxz, Jacob Cornelise Rous, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 56
00-00-1640 - Jeronimus Coemans, Cornelis Henricxz, land 228 (1,3381 ha), Afb. 57
00-00-1640 - Jeronimus Coemans, Cornelis Henricxz, land 229 (0,8386 ha), Afb. 57
00-00-1640 - Jeronimus Coemans, Cornelis Henricxz, land 230 (5,2787 ha), Afb. 57
00-00-1640 - Jeronimus Coemans, Cornelis Henricxz, land 231 (1,1494 ha), Afb. 57
00-00-1640 - land 232 (0,6499 ha), Afb. 57
00-00-1640 - Cornelis Lourisz, Cornelis Henricxz, land 233a vii 1/2 hont, Afb. 58
00-00-1640 - Jan Henricxz, Cornelis Henricxz, land 233b, Afb. 58
00-00-1640 - Jeronimus Coemans, Pieter Cornelisz van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 58
00-00-1640 - Jeronimus Coemans, Pieter Cornelisz van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 58
00-00-1640 - Jeronimus Coemans, Pieter Cornelisz van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 58
00-00-1640 - land 237 (0,5676 ha), Afb. 59
00-00-1640 - Adriaen Claesz, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 59
Lisse tot Grieten breggen:
00-00-1640 - Adriaen Jansz Hits, Pieter Cornelisz Son, land 239a iii morgen, de Erfgen, Afb. 59
00-00-1640 - Henrick van Boom, Jacob Jansz Croon, land 239b iii morgen, Afb. 59
00-00-1640 - Adriaen Jansz Hits, Pieter Cornelisz Son, land 240f iii morgen i 1/2 hont, de Erfgen, Afb. 60
00-00-1640 - Henrick van Boom, Jacob Jan Lourisz, land 240g v morgen ii hont, Afb. 60
00-00-1640 - Henrick van Boom, Jacob Jansz Croon, land 241a ii morgen, Afb. 60
00-00-1640 - Pieter Cornelisz Son, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 60
00-00-1640 - Henrick van Boom, Jacob Jansz, land 242 (8,2999 ha), Afb. 60
00-00-1640 - Jan Adriaensz van Brederode, land 243 (5,5938 ha), Afb. 61
00-00-1640 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Adriaensz van Brederode, land 244 (6,4878 ha), Afb. 61
00-00-1640 - Aechte Gerrits, Gerrit Jansz Croon, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 61
00-00-1640 - Corn van Sijpesteijn, Jan Adriaensz Hits, land 246 (2,2931 ha), Afb. 61
00-00-1640 - Corn van Sijpesteijn, Jan Adriaensz Hits, land 247 (2,5826 ha), Afb. 61
00-00-1640 - Corn van Sijpesteijn, Jan Adriaensz Hits, land 248 (3,2226 ha), Afb. 62
00-00-1640 - Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 249.1 (3,4056 ha), Erfgen, Afb. 62
00-00-1640 - Gerrit Jansz Croon, Henrick Jansz Croon, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 62
00-00-1640 - Mechelijna Buijtewech, Dirck Cornelisz Sgravemade, land 249c iiii morgen, Afb. 62
00-00-1640 - Jan Adriaensz Brederode, land 249d ii hont, Afb. 62
00-00-1640 - Mees Gerritsz, land 250a ii morgen, Afb. 63
00-00-1640 - wede, Jan Lourisz Croon, land 250d ii morgen, Afb. 63
00-00-1640 - Maarten Cornelisz Croon, land 250e ii morgen, Afb. 63
00-00-1640 - Willem Jansz Croon, Gerrit Jansz Croon, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 63
00-00-1640 - Cornelis van Sijpesteijn, Aelbert Meesz, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 63
00-00-1640 - Aegte Gerrits, land 251 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1640 - Aegte Gerrits, land 252 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1640 - Henrick Jansz Croon, land 253a i morgen, Afb. 64
00-00-1640 - Henrick Jansz Croon, Gerrit Jansz Croon, Willem Jansz Croon, land 253b i morgen, Afb. 64
00-00-1640 - Corn van Sijpesteijn, Sacharias Jansz, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 64
00-00-1640 - Jan Adriaensz Brederode, land 255 vii hont xxxvi roeden, Afb. 64
00-00-1640 - Jan Adriaensz, land 256a iv morgen xxx roeden, Afb. 64
00-00-1640 - Pr Borst, land 256b ii morgen xiiii roeden, Afb. 64
00-00-1640 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Aelbert Lenaertsz, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de Kinderen, Afb. 65
00-00-1640 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Aelbert Lenaertsz, land 258 (2,049 ha), de Kinderen, Afb. 65
00-00-1640 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Aelbert Lenaertsz, land 259 (1,6176 ha), de Kinderen, Afb. 65
00-00-1640 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Aelbert Lenaertsz, land 260 (1,4545 ha), de Kinderen, Afb. 65
00-00-1640 - Pieter van Dorp, Jan Pietersz, Aelbert Lenaertsz, land 261 (0,9691 ha), de Kinderen, Afb. 65
00-00-1640 - Adriaen Reijersz, land 262 v morgen v hont xii roeden, Afb. 66
00-00-1640 - Jan Jansz Houtcoper, Adriaen Reijersz, land 263 (4,3989 ha), Afb. 66
00-00-1640 - Jan de Wit, Cornelis Lourisz, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1640 - Jacob Jansz Croon, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1640 - Jan Conincxs, Dirck Lourisz, land 265 (5,6151 ha), Afb. 66
00-00-1640 - Pieter Cornsz van Sijp, land 266 (1,8745 ha), Afb. 67
00-00-1640 - Adriaen Reijersz, land 267 (2,5542 ha), Afb. 67
00-00-1640 - Dirck Fransz, Gerrit Sijmonsz, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 67
00-00-1640 - Adriaen Reijersz, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 67
00-00-1640 - Adriaen Reijersz, land 269 (2,9274 ha), Afb. 67
00-00-1640 - wede, Corn Claes, land 270 (6,3345 ha), Afb. 68
00-00-1640 - Jacob Jansz Croon, land 271 (1,2416 ha), Afb. 68
00-00-1640 - wede, Corn Claes, land 272 (5,8989 ha), Afb. 68
00-00-1640 - Dammas Jacobsz, Jan Gerritsz, land 273a, Afb. 68
00-00-1640 - Corn Claesz, Gerrit Buijtenwech, wedue, land 273b, Afb. 68
00-00-1640 - Dirck Pietersz, land 274b (2,2704 ha), Afb. 69
00-00-1640 - Jacob Jansz Croon, land 274a (2,2704 ha), Afb. 69
00-00-1640 - Adriaen Kies, Dirck Philpsz, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 69
00-00-1640 - Pieter Dircxz, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 69
00-00-1640 - d wel eed here Schagen, Corn Meijnaertsz, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 69
00-00-1640 - Aris Tonisz, land 278a vii morgen i hont, Afb. 70
00-00-1640 - Jan Willem Stevensz, land 278b iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 70
00-00-1640 - Meijnaert Claesz, Corn Meijnaertsz, land 278c xi 1/2 hont, Afb. 70
00-00-1640 - Gerrit Jansz Croon, land 279a ii morgen i hont, Afb. 70
00-00-1640 - Louris Gerritsz, land 279b ii morgen iiii hont, Afb. 70
00-00-1640 - Meijnaert Claesz, land 279c ii morgen iiii hont, Afb. 70
00-00-1640 - Jan Jacobsz Langevelt, Lenaert Meesz, land 280 (4,0981 ha), Afb. 70
00-00-1640 - Jan Jacobsz Langevelt, Lenaert Meesz, land 281 (4,2741 ha), Afb. 71
00-00-1640 - Adriaen Maertensz, Louris Gerritsz, land 282a ii morgen iiii hont lxxxii roeden, Afb. 71
00-00-1640 - Louris Gerritsz, land 282b ii morgen iiii hont lxxxii roeden, Afb. 71
00-00-1640 - Trijntgen Barthouts, Wouter Dircxz, land 283 (4,7906 ha), Afb. 71
00-00-1640 - Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 71
00-00-1640 - land 285 (6,3856 ha), Afb. 71
00-00-1640 - Cornelis Gerritsz, land 286a vi morgen iii 1/ hont, Afb. 72
00-00-1640 - Wouter Gerritsz, land 286b iii morgen l roeden, Afb. 72
00-00-1640 - Fredrick Deijman, Michiel Gerritsz, land 286c iii morgen, Afb. 72
00-00-1640 - Frans Kies, Sijmon Cornelisz Schoten, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 72
00-00-1640 - land 288 (8,8973 ha), Afb. 72
00-00-1640 - Wouter Dircxz, land 289a ii morgen iii hont, Afb. 72
00-00-1640 - Jan Gerritsz, land 289b ii morgen ii hont, Afb. 72
00-00-1640 - Corn Dircxz, land 289c ii morgen iiii hont, Afb. 72
00-00-1640 - Henrick Jacobsz, Jacob Henricxz, land 289d iii morgen iii 1/2 hont, Afb. 72
suitwaerts van de Weligen berch:
00-00-1640 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 73
00-00-1640 - Henrick van Berckenrode, wedue, Stoffel Maertensz, land 291 (2,5542 ha), Afb. 73
00-00-1640 - Allert Adriaensz, land 292 (0,5676 ha), Afb. 73
00-00-1640 - Corn Banckersz, land 293 (0,6555 ha), Afb. 73
00-00-1640 - Pieter Florisz, land 294b (0,4257 ha), Afb. 74
00-00-1640 - Dirck Meijnaertsz, land 294b, de Graeffelicht, Afb. 74
00-00-1640 - Dirck Meijnertsz, land 295 (1,419 ha), de Graeffel, Afb. 74
00-00-1640 - Henrick van Berckenro, wedue, Stoffel Maertensz, land 296 (0,3008 ha), Erfgen, Afb. 74
00-00-1640 - Henrick van Berckenro, wedue, Stoffel Maertensz, land 297 (0,5151 ha), Erfgen, Afb. 74
00-00-1640 - Corn Banckersz, land 298 (2,1441 ha), Afb. 75
00-00-1640 - Willem Ruijchaver, wedue, Jacob Lourisz, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 75
00-00-1640 - Henrick van Berckero, Corn Banckersz, land 300 (1,1863 ha), Afb. 75
00-00-1640 - land 301 (0,3831 ha), Afb. 75
00-00-1640 - Henric van Berckero, d heer Ruijchaver, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 75
00-00-1640 - d heer Ruijchaver, wedue, Jacob Lourisz Croon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 76
00-00-1640 - d heer Ruijchaver, wedue, Jacob Lourisz Croon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 76
00-00-1640 - Claes Dircxs, land 305a, t Gasthuijs, Afb. 76
00-00-1640 - Jacob Bicker, Jacob Lenaerts, land 305b, Erfgenamen, Afb. 76
00-00-1640 - Henrick van Berckerode, Cornelis Banckersz, land 306 (1,9156 ha), Afb. 76
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 307 (1,0146 ha), Afb. 77
00-00-1640 - land 308 (2,8891 ha), Afb.
00-00-1640 - land 309 (2,7216 ha), Afb.
00-00-1640 - land 310 (2,3357 ha), Afb.
00-00-1640 - land 311 (0,9081 ha), Afb.
00-00-1640 - de heer Ruijchaver, land 312 (1,0557 ha), Afb. 77
00-00-1640 - Corn Meijnaertsz, Dirck Meijnaertsz, land 313 (3,8881 ha), de Graeffelicht, Afb. 77
00-00-1640 - Corn Meijnaertsz, Dirck Meijnaertsz, land 314 (1,4048 ha), de Graeffelicht, Afb. 77
00-00-1640 - Willem van Berckerode, d heer Ruijchaver, land 315 (4,6544 ha), Afb. 78
00-00-1640 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 78
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 317 (9,5784 ha), Afb. 78
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 318 (0,017 ha), Afb. 78
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 319 (6,5275 ha), Afb. 78
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 320 (0,5676 ha), Afb. 79
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 321 (0,9365 ha), Afb. 79
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 79
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 79
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 79
00-00-1640 - Jan Jansz Beuijcken, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 79
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 325 (1,7737 ha), Afb. 80
00-00-1640 - Hans van Loo, Maertgen Lenaertsdr, land 326a x hont, Afb. 80
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Jan Cornelise Cort, land 326b v hont, Afb. 80
00-00-1640 - Adriaen Crijnen, land 326c v hont, Afb. 80
00-00-1640 - Willem van Loon, land 326d viii hont, Afb. 80
00-00-1640 - Claes Dircxz Langevelt, land 326e ii morgen v 1/2 hont, Afb. 80
00-00-1640 - Pinssen, Gt Lourisz, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Erfgen, Afb. 80
00-00-1640 - Pieter Cornelise Huijsman, land 328a i morgen iii hont, Afb. 81
00-00-1640 - Jan Jansz, wedue, Cornelis Claesz, land 328b i morgen iii hont, Afb. 81
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 329 (3,8313 ha), Afb. 81
00-00-1640 - land 330 (1,6914 ha), Afb. 81
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 331 (0,796 ha), Afb. 81
00-00-1640 - land 332a i hont, de Kerk, Afb. 81
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 332b i hont, Afb. 81
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 82
00-00-1640 - Corn Meijnaertsz, land 334 (0,7833 ha), de Graeffelicht, Afb. 82
00-00-1640 - Aris Tonisz, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 82
00-00-1640 - land 336 (0,6172 ha), Afb. 82
00-00-1640 - Aris Tonisz, land 337b iiii hont, Afb. 83
00-00-1640 - Cornelis Meijnaertsz, land 337c iii morgen iiii hont, de Graeffelijcheijt, Afb. 83
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Corn Meijnaertsz, land 338a iii morgen, Afb. 83
00-00-1640 - Pieter Cornelise Huijsman, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 83
00-00-1640 - Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 83
00-00-1640 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 83
00-00-1640 - Abraham van der Burch, Corn Joostensz, land 340.2 (1,2771 ha), Afb. 84
00-00-1640 - Henrick Jacobsz, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 84
00-00-1640 - Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 84
West aen den Herenwech:
00-00-1640 - Maerten Cornsz Croon, land 341 (0,3689 ha), Afb. 84
00-00-1640 - Maerten Cornsz Croon, land 342 (0,1419 ha), Afb. 85
00-00-1640 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, Aechte Dircx, Aechte Jacobs, land 343 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1640 - Corn Reijersz, land 344 (0,6073 ha), Afb. 85
00-00-1640 - Pieter Jansz Snijder, land 345 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1640 - Matheus Baecke, land 346 (0,6811 ha), Afb. 85
00-00-1640 - Johan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 85
00-00-1640 - Aechte Gerrits, land 348 (0,6669 ha), Afb. 86
00-00-1640 - land 349 (0,227 ha), Afb. 86
00-00-1640 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 86
00-00-1640 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 86
00-00-1640 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 86
00-00-1640 - land 353 (0,8939 ha), Afb. 86
00-00-1640 - Jan Verwer, land 354 (1,2302 ha), Erfgen, Afb. 86
00-00-1640 - land 356 (1,0798 ha), Afb. 86