Genealogie project


Hillegom, Ora 1704 - 1721

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1704 - 1721
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 4
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: www.erfgoedleiden.nl
web locatie: hogenda.nl

16-05-1704 - Jacobus van Hagerbeer, Hendrick Keijser, een lijffrentebrieff, t Gemeene Landt van Hollandt Ende Westvrieslandt, Afb 5
30-05-1704 - Bruijn van der Bijl, Antie Biesen, Jan Pieterse Vlaanderen, Frans Cornelisse Turffboer, Dammus Achiase van Dijck, Claes Jacobse Claverweijde, een huijs schuer ende erff, de Heerewech, Afb 6
30-05-1704 - Antie Floris, Engel Maartse, Jan Janse Slingerlant, Claes Dircxs Sgramade, Dirck Jans Croon, wed, de wel ed heere Zwieten, Jacob Joostens, Jan Hendricxs Molesteegh, Cornelis Reijerse, een huijs mettet erff met een tuijn daer aan 1 morgen (ruijm), de Heereweg, de Gemene Laen, Erffgen, een stroockje lant 5,5 roede, de Vinckesloot, Afb 7
27-09-1704 - Wijnandt Mens, Dirck van Heemstee, Willem Blauw, Daniel van Genegen, twaelff percelen, een bleckerij met sijne huijsinge etc 1940 roeden, een tuijn C D en M 1371 roeden, Vrouwencrogt een perceeltie 314 roeden, Vrouwencrogt een gedeelte 451 roeden, een thuijn aande Heerewegh 890 roeden, een tuijn Q 605 roeden, een tuijn N 640 roeden, een tuijn L 466 roeden, de Kleijne Nol een tuijn K 337 roeden, een tuijn J 1070 roeden, een tuijn O 1252 roeden, Treslonger Duijntie een seecker duijntie 4 morgen 328 roeden, de Nijsen Laan, de Pastoorslaan, Afb 9
27-04-1700 - Claas Claase van der Veldt, Willem Joosten van Diest, Maria van Loon, Matheus van Valkenburgh, Pieter Dircxe Brouwer, Jacob Gerritse Akersloot, Cornelis Hendricxe s'Grama, Gerrit Jacobse Akersloot, Floris Huijbertse, Job Jacobs, Margareta Bas, Willem van Loon, Anna van Loon, Maria van Loon, Matheus van Valckenburgh, Daniel van Genegen, Jan Janse Ditmer, Meijndert Declier, den schout, Sijmen Gerritse Bronsgeest, een bleeckerije 1269 roeden, een tuijn B 378 rtoeden, drie houckjens land 293 roeden, een thuijn D 580 roeden, een thuijn G 310 roeden, een thuijn M 481 roeden, Vrouwe Crofft een perceeltje F 314 roeden, Vrouwe Crofft een perceeltje G 451 roeden, de thuijnen, een tuijn aan de Heerewegh 890 roeden, een thuijn meede aan de Heerenwegh 605 roeden, een tuijn N 640 roeden, een tuijn L 466 roeden, de Cleijne Nol een thuijn K 337 roeden, een thuijn geleeghen aande pastoorslaan 1070 roeden, een thuijn O 1252 roeden, Treslonger Duijn een duijntje, Afb 11
28-11-1704 - Jeroen Pietersse van der Veldt, Jacob Jacobs van de Waert, een icker schuijt 10 lasten (omtrent), Afb 17
03-02-1705 - Gerrit Willems Heemskerck, Arijaentie Arijens van Warmenhoven, Arij Janse van Velsen, Jan Willems van Velsen, Cornelis Leendertsz Alckemade, Frans Aelberts Croon, Willem Gerrits Heemskerck, Dirck Claasse s'Gramade, Maerte Corsse Langevelt, Maertie Claes s'Gramade, Neeltie Claes s'Gramade, Claes Claesse s'Gramade, Guertie Corsse Langevelt, d hr Dierquens, Jan Six, twee stucken soo weij als hooijlandt 4 morgen 3 roeden, het eerste stuck, de Elsbroeckerlaen, het ander stuck, de Groote Sloot, de Vaert, Afb 17
03-02-1705 - Cornelia Jans, Claes Claesse s'Grama, Willem Cornelisse Visch, Dirck Claesse s'Gramade, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, Jan Arijens s'Gramade, Maerte Korsse Langevelt, Maertie Claes s'Grama, Neeltie Claes s'Grama, Guertie Korsse Langevelt, Arij Willemse Erffoort, d heer Valcks, juffr Leeuw, Jan Hendricx Moolesteegh, Willem Moolesteegh, de Vijff Minderjaerige Kinderen, een huijs schuer hooibergh etc, seeve stucken soo weij als hooijlant 7 morgen 426 roeden, Erffgen, de Heerewegh, de Haerlemmermeer, de Abdije van Rijnsburgh, Afb 20
03-02-1705 - Flooris Huijberts Elstgeest, Trijntie Lourits, Sijme Pietersse van Bourgoinje, Pieter van Schagen, Dirck Claesse s'Grama, d hr Hegman, een huijs metten erve, de Heerenwegh, de Vinckesloot, een stuck lant 955 roeden, de Diakonij, de Vennipper Laen, de Leeck, Afb 23
03-02-1705 - Pieter Prince, Arij Kroon, Claes de Wit, Jacob Gerrits van Bourgoinge, Gerrit van den Bosch, Willem s'Gramade, de Erffgenamen, een stuck weijlant 3 morgen 75 roeden, de Weerlaen, de Meer, Afb 24
01-03-1705 - Claes Jacobsz Claverweijde, Cornelis Visch, Cornelis Askanius van Sijpesteijn, Willem Maerts s'Grama, t Regthuijs, een stuck lant 3 morgen 2 hont, de Weerlaen, de Leeck, Afb 26
06-05-1705 - Willem Cornelisse Visch, Huijch Cornelisse Moerkercken, Jan van den Bosch, wed, een huijs metten erve, de Heerewegh off Houttuijn, de Moolesteegh, Afb 27
20-05-1705 - Wijnandt Mens, Huigh Moerkercken, Marijtje Dircx, Jacob Jacobs de Vlieger, Willem Maertensse s'Gramade, Dammus Achiase van Dijck, een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen 70 roeden (omtrent), de Kinderen, de Heerewegh, de Vennipper Laen, Afb 28
29-07-1705 - Bruijn van der Bijl, Davidt Beuns, Willem Six, Willem s'Gramade, Dirck Hendricxs Croon, Jan Corn Blij, mevrou Valckenburgh, Baltens Crogt een thuijn 730 roeden, de Pastoorslaen, de Lange Ackers, Afb 29
03-08-1705 - Jan Moerkercken, Gerrit Matheuse Lindenburch, Krijn van der Sloot, Dammus Achiase van Dijck, een koren wind molen, de Graeffelijckheijt, Afb 30
11-10-1705 - Seeger Leenderts van Eijck, Guertie Meesse Langevelt, Cornelis Teunisse de Baer, Dammus Achiase van Dijck, Willem s'Gramade, een huijs metten erve, de Heerenwegh, Afb 32
14-10-1705 - Mathijs van den Heuvel, Pieter Killiaen, Jan Bennebroeck, Pieter Geestranus, Seger Pieters Sleper, Louris Jans, Adriaen van Berckenrode, een schultrentebrieff, een huijs metten erve, Afb 33
13-11-1705 - Antie Cornelis, Pieter Simons Bronsgeest, Jacob Jacobs de Vlieger, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, de opstal van een huijs en schuertie 400 roeden, de Beecklaen, de Graeffelijckheijt, Afb 34
03-01-1706 - Anna Jans, Dirck Jans Croon, Jan Dircxs Croon, Willem Jans Bierman, Marijtie Jacobs van Bouckhoutte, den wel eed heere Zwieten, Levina van Vrijberge, een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn 1 morgen (omtrent), Afb 35
03-01-1706 - Anna Jans, Dirck Jans Croon, Antie Dircx Croon, de wed, Mens, een huijs metten erve, den Heerewegh, t Kerckhoff, het Kerckpadt, Afb 36
19-03-1706 - Jan Groenhout, Jan Bennebroeck, Nicolaes Valck, Sijmen Jooste van Diest, Cornelis Reijensse Decker, een schuur met een tuijntie 50 roeden, de Heerewegh, de halve Vinckesloot, Afb 37
08-05-1706 - Willem Six, Daniel van Geneegen, Daniel Cambij, Dirck Hendricxs Croon, Frederick Willem van Loon, mevrouw Valkenburch, Jons Crocht een stuck weijlant 567 roeden, de Heerenwegh, de Pastoors Laen, Afb 38
08-05-1706 - Dirck Hendricxs Croon, Lieve Geelvinck, Andries Croese, den opstal van een huijs schuur paarden en koestalling, Afb 39
16-05-1706 - Pieter Prince, Aeltie Gerrits van Bourgoinje, Aelbert Mooij, Adriaen Croon, Marija Gerrits van Bourgoinje, Dirck Hendricxs Croon, Jan van den Bos, Willem Maertens s'Gramade, Gerrit van den Bos, de Minderjarige Erffgen, een stuck weijlandt 5 morgen, de Erffgen, de Weerlaen, de Leeck, Afb 40
25-05-1706 - Willem Jooste van Diest, Claas Willemse Langevelt, Maria van Laan, de heer Valkenburgh, den opstal van een huijs en schuur, Afb 41
13-01-1707 - Willem Visch, Cornelis Visch, wed, Jan van den Bosch, Huijch Moerkercke, een huijs metten erve tuijntie etc, de Heerewegh offte Houttuijn, de Moolesteegh, Afb 43
20-01-1707 - Willem van Harpe, Geradt Bicker van Zwieten, d hr Kannenberg, Corn Visch, wed, Jan Robol, de Boom Crogt boomgaert, een huijs metten erve en tuijntie, Erffgen, de Pastoors Laan, Afb 44
25-06-1707 - Dammis van Dijck, Jan Pieterse Vlaanderen, Willem Bierman, Leendert Bruijne van der Bijl, wed, Bruijn van der Bijl, een huijs ende erve, de Heerewegh, Afb 45
09-08-1707 - Willem van Harpe, Bruijn Leendertse van der Bijl, d heer Kannenburg, Cornelis Visch, wed, de wed, Jan Robol, een huijs metten erve en tuijntie, Erffgen, de Pastoors Laen, Afb 46
09-08-1707 - Eva Voegels, Jan van Griecken, Catharina van der Meij, Cornelis Visch, Jan Bennebroek, Cornelia Claas, Huijbertje Claas, de Backkum drie stucken so weij als hooij landt, het Bogje een kleijn stuckje land, de Leeck, de Vosselaan, het Kinder Bosch, Afb 47
01-11-1707 - Neeltie Wijckerhelt, Sijme van Diest, Cornelis Hendricxs van Leeuwen, Bruijn Arents van der Bijl, Krijn Gerrits Berendregt, Huich Moerkercke, een huijs erff ende boomgaert, de Heerewegh, de Wildernis, de Graeffelijckheijt, Afb 48
02-11-1707 - Jacob Pietersse s'Grama, Jan Pietersse s'Grama, Claes van den Velt, Jan Benneb, de hr Marcelis, een teelcrogt 7 hont 93 roeden, de Margarite Laen, de Rentweijde, de Noort Bentweij een stuck lant 1326 roeden 62 voeten, de Bangsloot, Afb 49
25-02-1708 - Jan Pietersse Vlaenderen, Gerrit van den Bosch, Willem Bierman, Dirck van Heemstede, Bruijn van der Bijl, een huijs metten erve, de Herewegh, Afb 50
25-02-1708 - Willem Maartense s'Gramade, Claas de Wit, Claas Claasse van der Veldt, een stuck landt 2 morgen (omtrent), de Moolesloot, de Vosselaan, Afb 50
01-03-1708 - Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jan Hinloope, de vrouwe Bennebroeck, Vladeracken, een partij lant 13 morgen 464 roeden (volgend de verpondingh legger), de Haerlemmermeer, Afb 51
17-03-1708 - Johan van Groenhout, Cornelis Bennebroeck, Johan Benneb, Agatha Catharina van Groenhout, Nicolaes Valck, Willem Jooste van Diest, Steijnfort een hoffstede 7 morgen 458 roeden, Afb 52
08-05-1708 - Dammis van Dijck, Jan Moerkercke, Jacob Jacobs de Vlieger, Bruijn van der Bijl, Willem s'Gramade, een huijs en erff met een tuijntie 30 roeden, de Kinderen, de Heerewegh, Afb 55
15-07-1708 - Pieter Dierquens, Elisabet van Bebber, Michiel ten Hoove, Adriaen Bout, Jan Six, Claes s'Grama, Arij Jans van Velsen, Dirck Engelsse van Steijn, twee stucken lant 3 morgen 426 roeden, de Elsbroeckerlaen, Erffgen, Afb 56
19-11-1708 - Bruijn Arents van der Bijl, Jannetie Vogelstuijs, Frans van Dijck, Jan Moerkercke, Claes Claverweijde, Gerrit Franse Ploegdijck, een huijs schuur en erff, de Heerewegh, Afb 57
16-12-1708 - Jan Chiele, Marijtie Jacobs de Vlieger, Jacob Jacobs de Vlieger, Jan Moerkercke, Carolus Dircx, Willem s'Gramade, Frans van Dijck, een tuijntie 100 roeden (omtrent), Afb 59
19-04-1709 - Pietertie Vegters, Joost Claasse van Diest, Jan Keijser, de hr Boreel, de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert, de Heerewegh, de Graeffelijckheijt, Afb 59
28-04-1709 - Willem Buijs, Poulus Buijs, Willem Backker, Anna de Neve, Adriaen Bout, Maerten Akersloot, Cornelis van Sijpesteijn, de heer Daublet, een huijsmans wooninge met lant 14 morgen, de Wildernis, de Treckvaart, de Erffgen, Erffgen, Afb 61
02-05-1709 - Willem Maertense s'Gramade, Claes de Wit, Willem Blauw, juff Grike, Cornelis Teunisse de Baar, Frans Aelberts Croon, wed, Neeltie Floris, Carolus Diercx, een huijs erf en tuijn, de Backummerlaen, twee huijsen, de Heerenwech, een tuijn offte crogt 400 roeden, Afb 63
20-05-1709 - Jacobus van der Horst, Gerrit van der Horst, Debora van Abbenbroeck, Daniel van Geneegen, de heer Valc, Pieter van Geenen, de Tilbrugge een stuck lant 2 morgen 4 hont, de Oosteijnderlaan, Erffgen, de Leeck, Erffge, Afb 64
23-07-1709 - Willem Maertensse s'Gramade, Willem Bierman, Jan Moerkercke, een huijs metten erve ende een tuijn 70 roeden, de Heerewegh, de Vennipper Laan, Afb 65
23-07-1709 - Willem Maertensse s'Gramade, Willem Bierman, Bruijn van der Bijl, Gerrit van den Bosch, een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter, de Heerewegh, Afb 66
23-07-1709 - Cornelis Jansse Bierman, Wijnant Mens, een huijsje, een huijs, Afb 67
09-02-1710 - Arij Willemsse Erffoort, Cornelis Aelberts Langevelt, Willem Joosten van Diest, Dirck Croon, een huijs metten erve schueringe ende stallinge 22 roeden, de Gemene Dorpswerff, Afb 67
29-04-1710 - Pieter Janse Langevelt, Nicolaes Six, Margareta Six, Joan Six, Maria Six, Daniel Joan Bernard, Margareta Tulp, Joan Six, Willem Six, d heer, Antie Dircx s'Grama, Cornelis Jeroense van Cleeff, de Minderjarige Kinderen, de Oostcampen een huijsmans wooninge 17 morgen 594 roeden (omtrent), de Tochtsloot, een stuck weij offte hooijlandt 1 morger 532 roeden, de Molensloot, een stuck lant 585 roeden, noch een stuck lant 1 morgen 194 roeden, een stuck lant inde Vennip, Gerrit Avenwegh, Afb 69
07-05-1710 - Catharina van der Meij, Cornelis Visch, Jan van der Meij, Leendert Visch, Pieter van der Bijl, Jan van den Bosch, wed, de onmondige Kinderen, een huijs metten erve tuijntie etc, de Heerenwegh off Houttuijn, de Moolesteegh, Afb 71
22-01-1710 - Catharina van der Meij, de raaden en de meesters van de Reeckeningen, Afb 73
23-07-1710 - Willem Maertense s'Grama, Pieter Sijmonsse van Bourgoinje, Swaenshouck twee stucken lant, Afb 73
14-11-1710 - Frans van Dijck, Jannetie Voogelstruijs, Jan Pickaert, Cornelis Ploegdijck, Gerrit Ploegdijck, Sierick Jansse, Jan Moerkercke, Claes Claverweijde, twee onmondige voor Kinderen, een huijs metten erve, de Heerewegh, Afb 74
14-11-1710 - Frans van Dijck, Jannetie Gerrits Voogelstruijs, Jan Pickaert, Jan Pietersse Vlaenderen, Carolus Diercx, de twee onmondige Kinderen, een huijs metten erve, Afb 75
14-11-1710 - Claes Claverweijde, Gerrit Ploegdijck, Jan Moerkercke, Sierick Jansse, Jan Vlaanderen, een huijs metten erve ende tuijn, de Heerewegh, Afb 76
08-12-1710 - Jacoba Sophia Huijdekooper, Anthonis de Glergas, Jan Hinloope, de vrouwe Bennebr, de hr Vladeracjken, een partije lant 14 morgen (omtrent met het bosje te samen), de Haarlemmermeer, Afb 77
09-01-1711 - Claes Willems Langevelt, Arent Vinck, Gerard Henweijer, Maria van Loon, Matheus Valckenburgh, den opstal, de Erffgenamen, Afb 78
14-02-1711 - Wijnant Mens, Johanna Libert, Daniel van Geneegen, juffr Grieken, Dirck Jansse Croon, wed, een huijs metten erve, de Heerewegh, het Kerkhoff, Afb 79
31-03-1711 - Claes Claesse van der Velt, Claes de Wit, juffr Grieken, Dirck Croon, een stuck weij offte hooijlant 1 6 hont 50 roeden, een stuck weij offte hooijlant 2 550 roeden, de Vosselaen, de Leeck, Afb 80
05-06-1711 - Jan Aelberts Pikaert, Floris Huijberts Elstgeest, Willem Jooste van Diest, Antie Dircx, Pieter van Schagen, een huijs metten erve ende een thuijn 55 roeden, de Heerewegh, de Vinckesloot, Afb 81
24-06-1711 - Antie Dircx s'Gramade, Louris Fits, Jan Six, den Buijten Armen, een stuck lant 700 roeden (omtrent), de Haerlemmermeer, het ambacht van de Vennip, Afb 82
14-08-1711 - Willem Visch, Pieter Jacobs van Seijl, een iker schuijtje 10 lasten, Afb 84
02-02-1712 - Jan Jansse Steijn, Gerrebrant Cornelisse, Heijltie van Steijn, Jan van Geene, Gerrit Jansse van Steijn, Aelbert Roosenburgh, Marijtie van Steijn, Pieter Jansse van Geene, Jannetie Jans Erffoort, Cornelis Arijensse van der Drifft, Daniel van Geneege, Pieter Jansse Langevelt, een stuck hooij offte weijlant 1630 roeden, de Oostender Laen, de Moolesloot, Afb 84
13-03-1712 - Jan Keijser, Joje Jillisse de Gruijter, de heer Boreel, Pietertie Vegters, Joost Claesse van Diest, de Weligen Bergh een huijs metten erve, de Heerenwegh, de Graeffelijckheijts Wildenisse, Afb 85
02-05-1712 - Maria Susanna van Vladeracque, Johanna Catharina van Vladeracque, Jan van Breugel, Tieleman van Vladeracque, Maria Roosterman, Jan van Wijck, Daniel van der Heijde, Anthonis de Glarges, Spijaert van Woerden, Anthonij van der Boogaerdt, t huijs int Velt een huijsmans wooninge met soo weij als hooijlandt 22 morgen 529 roeden, de Haarlemmermeer, de stad Haerlem, Afb 86
02-05-1712 - Neeltie Cornelis Duijndam, Cornelis Moerkercke, Claes de Cruijff, Arij Pietersse van Rhijn, de hr Maes d'Avenroode, Jan van Dorp, een huijs erff en tuijntie, de Herewegh, Afb 89
19-05-1712 - Willem Maartense van s'Gramade, Abraham Rijckaert, Leendert Visch, juffrou Grecken, Jan Hendricxe Moolesteegh, een huijs metten erve, het School, de Hillegommer Beek, Afb 89
05-01-1713 - Jan Druijvesteijn, Helena Coninck, Pieter de Wit, de hr Sijpesteijn, een hofstede, plantagie 30 morgen (omtrent), de Weerlaender Vaert, de Wateringh, de Heerewegh, Afb 90
14-03-1713 - Claes Jacobsz van Claverweijde, Leendert Cornelisse Vis, Sijme Pietersse, Adriaen van Loon, de hr Geelvinck, de hr Druijvesteijn, de Seventien Campen een stuck lant 3 morgen 137 roeden, de Dwarswegh, de Leeck, nogh een stuck lant 7 hont 50 roeden, de Oostender Laen, Afb 91
15-03-1713 - Lieve Geelvinck, Gerrit Vallensis, een thuijn, Afb 92
23-03-1713 - Abraham Rijckaert, Jan Pickaert, Willem Adriaen van der Stel, de Gereformeerde Kerk, Gerrit Aeffen Wegh een laen offte wegh, Afb 92
30-03-1713 - Cornelis Hendricxse van Leeuwe, Willem Hendricxse van Leeuwe, Bruijn Arentse van der Bijl, Krijn Berendregt, Huijgh Moerkercke, Dirck van Santen, ee huijs metten erve, de Heerewegh, de Wildernisse, de Graeffelijckheijt, de Kinderen, Afb 93
20-05-1713 - Abraham Rijckaert, Leendert Visch, Daniel van Genege, juffrou Grieken, een huis metten erve, het School, de Hillegommer Beeck, de Kerckewegh, Afb 94
27-07-1713 - Jan Druijvesteijn, Sacharias van Eeckhout, de heer Sijpesteijn, de Kinderen, een hoffstede, plantagie 30 morgen (omtrent), de Weerlaander Vaart, de Waateringh, de Heerewegh, Afb 95
28-10-1713 - Gerrit Meerman, Jan Meerman, Jacob Meerman, Jan van Wieringen, een garenbleeckerije met sijn woonhuijs 4 morgen 216 roeden, t Geestelijck Comptoir, de hoffstede Betlehem, de Oostender Polder, eenige duijnen 4 morgen, de Graeffelijkheijts Reeckenkamer, een gedeelte duijn 2 morgen, een stuck lant 2 morgen 24 roeden, Afb 96
04-12-1713 - Abraham Mens, Gerrit Vallensis, Margareta Blaauw, Johanna Rebecca Blaauw, Lieve Geelvink, Willem van Loon, mevrouwe Valkenburgh, een warmoestuijn 2 morgen 584 roeden, de Steenepoort, de Heerewegh, Erffgenamen, Afb 98
04-12-1713 - Lieve Geelvick, Gerrit Vallensis, Willem van Loon, een warmoestuijn 2 morgen 584 roeden, de Steene Poort, de Heerewegh, Afb 99
04-12-1713 - Abraham Mens, Johanna Rebecca Blau, Gerrit Vallensis, d heer Druijvesteijn, mevrou Valckenburgh, Susanna Margareta Blau, de Steenepoort een boere wooninge 21 morgen 486 roeden, de Tochtsloot, de Weerlaender Vaert, Erffgen, de Gereformeerde Kerk, Afb 100
26-02-1713 - Johanna Rebecca Blaau, Abraham Mens, Gerrit Vallensis, Susanna Margareta Blaau, de heer Castricum, de heer Romswinkel, de heer Genege, een warmoes tuijn, de Steene Poort, Afb 101
27-02-1713 - Gerrit Vallensis, Susanna Margareta Blaau, Abraham Mens, Johanna Rebecca Blaau, de heer Castrecum, de heer Romswinkel, de heer Genege, warmoes tuijnen, Afb 101
01-02-1714 - Pieter Schatter, Pieter Fannius, Antie Dircx, Claes Claesse van Worcum, de stad Haarlem, Convents Oostkamp een stuck weijland 2,5 morgen (omtrent), de Heerewegh, Afb 102
04-03-1714 - Jan Hendricxse Moolesteegh, Willem Adriaen van der Stel, Jan Six, Claes Claesse van Workum, de heer Valck, Jan Six, Hendrick Meesse, een stuck lant 5 morgen 3 hont, Erffgen, Afb 103
04-03-1714 - Jan Six, Hendrick Meesse, Afb 103
14-03-1714 - Everard Loitingh, Eva Voogels, Jan van Grieken, Jacob Helma, Jan Hendricxse Moolesteegh, Daniel van Genege, een huijs met den erve 200 roeden (omtrent), de Heerenwegh, de Hillegommer Beeck, de Kerck, Afb 104
14-03-1714 - Everard Loitingh, Eva Vogels, Jan van Griken, Jan Hendricxse Moolesteegh, een welbeplanten boomgaert 2 morgen (omtrent), de Hillegommer Beeck, de Wildernisse, de Buurwegh, Afb 105
12-01-1714 - Eva Vogels, van Grieken, Everard Loitigh, een huijs met een erve, een groote boomgaert, Afb 106
03-05-1714 - Anna Pauw, Hendrick Geestranus, Cornelis Arijjensse van Sprockenburgh, Antie Dircx, Jan Moolesteegh, Pieter Jansse Moerkercke, een huijs erff en boomgaert, de Heerewegh, de Hillegommer Beeck, Afb 107
06-05-1714 - Jan Moerkercke, Wijnant Mens, Carolis Dircx, Willem Bierman, een stuckje ofte vackje tuijn 25 roeden (omtrent), de Venniper Laen, Afb 109
14-08-1714 - Johan, Lieve Geelvinck, de eed moog Heeren Raeden Ende Meesters Vande Reeckeningen, het eerste stuck geestland 1271 roeden, het tweede stuck geestland 709 roeden, een stuck lants 715 roeden, de partije 215 roeden, noch de partijen 1050 roeden, Afb 109
30-08-1714 - Maerten Adriaen van Sijpesteijn, Levina van Vrijberge, Wijnant van der Maes d'Avenrode, Jan Dircxse Croon, de wel eed heer, Willem Bierman, een boomgaert 1 morgen (ruim), de Beeck, Afb 111
14-05-1715 - Pieter Barten van Schooten, Marijtie Cornelis, Cornelis Aelbertse Langevelt, Hijltie Pieters van Schooten, Jan Huijbertse Heemskerck, Marijtie Pieters van Schooten, Arie Cornelise de Graaf, Cornelia Piters van Schooten, Jan Leenderse Geijzen, Dirkje Pieters van Schooten, Claas Wouterse van der Velt, mevrouw Kies, een huijs en erven scheur berg en stalling 2 morgen 593 roeden (omtrent), de Wateringe van de Voogelesang, de Leijdse En Haarlemse Treckweg, de Margrite Laan, de Graaffelijkhijt, Afb 112
14-05-1715 - Claas Wouterse van der Velt, Wijnant Mens, mevrouw Kies, een huijs landerij schur berg en stalling 2 morgen 593 roeden, de Watering de Voogelesang, de Lijdse En Haarlemse Treckweg, de Margrite Laan, Afb 113
10-08-1715 - Arie Janze van Velsen, Jan Six, Antje Dirck, een huijs ende zijnen erven met lant 6 morgen (omtrent), de Heereweg, de Moolesloot of de togt, de Gereformeerde Kerk, Afb 114
05-11-1715 - Claas Adriaanse Akersloot, Maerten Pauluse van Schooten, Grietje Adriaense Akersloot, d hr Egten, juff Kousebant, d heer Dorp, Gerrit Cornelise s'Gravenmade, de Kinderen, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Lijdse Treckvaart, de Graaflijkshijts Laan, een huijs met de kerck 3 morgen (ruim), de Oude Watering, drie kalkovens met twee leshuijsen 5 morgen (ruim), de Hillegommer Beek, de thuijn van de Armen Meesteren, de Kinderen, Afb 115
06-11-1715 - Mouris van Grieken, Jan Louwerense van Sonnevelt, Adriaen Pieterse van Woensel, Engel Cornelise, Wieringe van der Zee, Jan van Wieringe, de heer Schaap, een stuck landt 1 morgen 182 roeden, de Meer, de Dwarsweg, 116
19-02-1716 - Jan Druijvesteijn, Francois Druijvesteijn, Aarnout Druijvesteijn, Maria Wouters, Magdalena Wouters, Jan Mattheus, Lamberto Wouters, Francois Wouters, Pedro Wouters, Jan Jassoon Romswinkel, Cornelis Ascanus van Sijpesteijn, den hr Laakeman, een boerewooning 25 1/2 morgen (omtrent), de Kerkelaan, 117