Familie reconstructie


Hillegom, Ora 1676 - 1690

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1676 - 1690
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 2
Transcriptie_door: jos
web locatie: www.erfgoedleiden.nl
web locatie: www.hogenda.nl

06-05-1676 - Jan Pieters Oushoorn, Trijntge Huijberts, Cornelis Huijberts Paerdecalff, Aeffgen Jans, Machtelt Huijberts, Jan Jans Bierman, Maertje Huijberts, Cornelis Gerrits Croon, een rentebrieff, een huijs, erve & boomgaert
11-05-1676 - Maartje Jacobs, Gerrit Simons van Bronsgeest, Pieter Sijmons Bronsgeest, Jannetje Gerrits van Bronsgeest, Sijmon Gerrits van Bronsgeest, Jacob Louris Langevelt, Johan Verwer, Margareta Bas, Willem van Loon, Jan Vogels, een huijs ende een erff, de Bakkemerlaan, Erffgenamen
17-05-1676 - Arend Bruijns van der Bijl, Jan Dirks Roebergen, Willem Adriaans Duijndam, Floris Pieters Duijndam, Jan Gerrits van den Bosch, een huijs ende erf, de Houttuin, Lijtwech, de Molensteeg
24-06-1676 - Maerten Crijnsz van Bourgoinge, Trijntie Crijnen, Hendrick Pieters Huijsman, Marijtge Willems van Velsen, Pieter Jans Pol, Jan Cornelis Blij, Neeltje Willemsdr van Velsen, Barent Teunisz, Cornelisje Willemsdr van Velsen, Aeffje Crijnen, Crijn Jans van Bourgoinge, Anna Jansdr van Bourgoinge, Trijntje Cornelis, Gerritje Crijnen, Cornelis Willems Kaarnemelck, Aechte Gerrits Buijs, Dieuwertje Crijnen, Margareta Bas, Willem van Loon, Hillegonda Bas, Casper van Dronckelaer, Cornelis Willems, een stuck landt 2 hont
25-06-1676 - Pr Corneliszoon, Neeltje Sijmonsdr, Willem Pieterszoon Bulting, Maritgen Sijmonsdr, Sijmon Pieters, Otto van Treslong, Gerrit Ruijchaver, Cornelis Dammis, Jan Dammis, Fijtge Dircxdr, Wolter van der Louwick, Claas Willems Balting, Willem Willems Balting, Lodewijk Wouterszoon, Maritgen Willemsdr, Cornelis Cornelis van Velsen, Trijntje Willemsdr, Jan Jans, Cornelisje Willemsdr, Jan Jacobs, Hillegont Willemsdr, Michgiel Adamszoon, Crijn Arijens, Broecken een hoeckjen landt 2 morgen, land 1,5 hondt, land 9,5 hont, land 5 hont, een stuck duijnlant 3 hont (omtrent), een stuck lant 8,5 hont, landt 10 hont
23-09-1676 - Grietje Pouwels, Jan Pieters Hulp, Pieter Jans Poll, Jan Six, Cornelis Fannius, Catharina van Sijpesteijn, een huijsje met den erve, de Hereweg
28-12-1676 - Abraham Cornelis Rijckaart, Elisabeth Cornelis van Alckemade, Mees Jans Langevelt, Hendrick Jacobs van Leeuwen, de weduwe, Maarten Willems van Schravemade, Guertje Arijens, een huijs & erf, de Hereweg
00-12-1676 - Mees Jans Langevelt, Elisabeth Cornelis van Alckemade, Diaconie Armen, een rentebrieff, een huijs & erve
28-12-1676 - Mees Jans Langevelt, Harmen Engels Trossel, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Maarten Willems van Schravemade, Guertje Arijens, Abraham Cornelis Rijckaart, de weduwe, Diaconie Armen, huisinge & erve, de Hereweg
12-01-1677 - Pieter van Loon, Willem Nieuwpoort, Anna van Loon, Lieve van Loon, Adriaen van Loon, Willem van Loon, de wed, Nicolaes van Loon, Johan van Loon, Willem Blaeu, Anna van Loon, Frederik Willem van Loon, Nicolaes van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, Dirck Hendrickse, Cornelis Duijvens, Maertje Willems, een wooninge met de landerij 5 morgen 5 hont, de Hereweg, de Dorpswerf, de Beek, de Haarlemmer Meer, den Vinckbroeckerlaen
13-02-1677 - Willem Jans Beuijck, Thonis Willems Dril, Gillis van der Camp, d heer Schaap, een stuk land 1,5609 ha, de Haarlemmer Meer, de Dwerswech
25-05-1677 - Joost Cornelis van Diest, Claes Adriaensz Schipper, Dirck Hendricxs Croon, lant 22 roeden, de Dorpswerf
01-08-1677 - Adriaan Jans Langevelt, Sijmon Jans Langevelt, Corstiaen IJsbrantsz van der Drift, Leentje Jans Langevelt, Jan Jans Langevelt, Gerrit Jans Schravemade, Sijmetje Cornelise Ackersloot, Trijntje Jans Langevelt, Aagje Jans Langevelt, Mensje Pieters Huijsman, Jan Adriaans Langevelt, Margareta Bas, Willem van Loon, Trijntje Adriaens, de Bijl land 90 2,5613 ha, de Erffgenamen
01-08-1677 - Jan Jans Langevelt, Corstiaen IJsbrantsz van der Drift, de Bijl land 90 2,5613 ha
12-05-1677 - Lijsbeth Pieters van Campen, Arend Bruijns van der Bijl, Hendrick Jans Schol, Lijsbeth Willems de Haes, Daniel Willems de Haes, Willemijntje Willems de Haes, Willem Daniels de Haes, Machtelt Pieters, Joost Cornelisse van Raaphorst, Maeijke Willems de Haes, Jacob Mourise, Neeltje Pieters van Campen, Cornelis van Geestdorp, Maria Pieters van Campen, Frans Verham, Lijsbeth Jooste van Campen, Joost Pieters van Campen, Trijntje Jans Verham, Pieter Jans van Campen, Lijsbeth Lamberts, Willem Jans Bierman, Jan Gerrits van den Bosch, Lijsbeth Bruins, een huijs & erff, de Houttuin, de Molensteeg
12-05-1677 - Lijsbeth Pieters van Campen, Arend Bruijns van der Bijl, Hendrick Jansz Schol, Lijsbeth Willems de Haes, Daniel Willems de Haes, Willemijntje de Haas, Willem Daniels de Haes, Machtelt Pieters, Joost Cornelisse van Raaphorst, Maeijke Willems de Haes, Jacob Mourise, Neeltje Pieters van Campen, Cornelis van Geestdorp, Maria Pieters van Campen, Frans Verham, Lijsbeth Jooste van Campen, Trijntje Jans Verham, Lijsbeth Lamberts, Trijntje Jans Verham, Pieter Jans van Campen, Huigh Cornelise van Moerkerken, Laurens Maartens Croon, Lijsbeth Bruins, Dammis Achiase, twee huijsen metten erve, de Houttuin, de Hereweg
18-04-1677 - Nicolaes Uijttenbosch, Agnieta van Aijtha, Johan Ackersloot, Jacob van Ringh, Cornelis van Sijpesteijn, Paulus Buijs, een hofstede & wooninge 23 morgen 5 hond 18 roeden, de Haarlemer trekvaart, het Oude Manhuijs, de Duijnen, de Schouwateringe
12-05-1677 - Willem Nieuwpoort, Anna van Loon, Hans van Loon, Lieven van Loon, Joost Cornelis van Diest, een custingbrief
12-06-1677 - Floris Pieters Duijndam, Jan Barents Pickaert, Jan Gerrits van den Bosch, huijs & erve, de Hereweg, de Houttuin, de Molensteeg
08-08-1677 - Cornelis Gerrits Croon, Jacob Jacobsz Croon, Pieter Cornelise Schippers, Cornelis Duijvens, Jacob Pieters van Zijp, huijs & erf boomgaert potinge & plantinge, de Beek
11-01-1678 - Susanna Beijers, Cornelis den Helt, Lambert Cornelise Rijkaert, Huich Gerritsz, huijsinge & erve, de Hereweg, de Kercke Muijr, t Schuthock
04-03-1678 - Annetje Daniels Cambij, Denijs Pieters van Hulle, Jan van Dinter, Margareta Bas, de Erfgenamen, huijsinge, de gront
09-03-1678 - Gerrit van Laer, Machtelt Jans Beuijck, Neeltje Jans Beuijck, Arent van der Bijl, Gerrit Jans Rijmswijck, joffvrou Bas, Maartje Willems, huijs boomgaert potinge & plantinge, teellandt 7 hondt, teellant 3 hont
09-03-1678 - Willem Jans Beuijck, Gerrit van Laer, Gillis van der Camp, d heer Schaap, Thonis Willems Dril, een stuk land 1,5609 ha, de Haarlemmer Meer, de Dwerswech
20-04-1678 - Cornelis de Helt, Jacob Jans Huijgen, Susanna Beijers, een rentebrief, huijsinge & erve
20-10-1677 - Melchior Guilliard, Reijer Molesteech, Catharina, Geertruijt Pieters, Maerten Willems, den Groote Backum een stuck warmoeslandt 0,7095 ha, een stuck landt 3 margen 1 hondt 9 roeden (omtrent)
24-05-1678 - Annetje Floris, Pieter Joris Cole, Jacob Gerrits, Jan Florisz, Philps Claes van der Velt, Cornelis Hendricx van Leeuwen, Joris Pieters Cole, Dirck Dirks van Santen, Nelletje Pieters Cole, Huigh Cornelise van Moerkerken, Trijntje Jacobs, Absalon Meijnderts van Keuijere, Hendrick Mees, Gerrit Jans Bosveldt, Ariaantje Hendriks van Leeuwen, een erff 0,0312 ha, de Erffgenamen, de Molensteeg
24-05-1678 - Annetje Floris, Pieter Joris Cole, Jacob Gerrits, Jan Floris, Philps Clase van der Velt, Cornelis Hendricx van Leeuwen, Joris Pieters Cole, Dirck Dirks van Santen, Nelletje Pieters Cole, Ariaantje Hendriks van Leeuwen, Harmen Engels Trossel, Dammis Achius, Pieter Jans Bourgoigne, Jan Hendrikse Molesteeg, de weduwe, Cornelis Reijers, een huijs metten erve, de Molensteeg
16-03-1681 - Leentje Jans, Corstiaen Isbrants van der Drift, Adriaen Corstiaensz, Isbrant Corstiaenz, Gijsbert Pieters, Pietertie Corstiaens, Willem Corstiaens, Gerrit Corstiaens, Barthelmeus Jans, Simetie Corstiaens, Arij Jans Langevelt, Sijmen Jansz Langevelt, Trijntie Corstiaens, Jan Dircxs Roebergen, Jan van den Bosch, Maarten Willems van Schravenade, Jan Corstiaens, huijs erff & boomgaert 1/2 hondt, de Backommerlaen, de Hereweg
28-01-1679 - Nicolaes Uijttenbos, Agnieta van Eijta, Johan Akersloot, Maerten Akersloot, jonch Sijpesteijn, den advocaet Buijs, een wooninge 23 morgen 5 hond 18 roeden, het Oudemannen Huijs, de Duijnen, de Schouweteringe
15-03-1679 - Jan Colombier, Leendert Reijnderts, Cornelis Visch, Jan Jans Bierman, wed, Arij Floris, Jacob Barents Pickaert, Jan Vogel, Doubleth, Agata van Berckenrode, Jan Cornelis Moerkercken, huijsinge werff bargh & schuer, de Hereweg, de Pastoorslaen, d Erfgenamen, Erffgen
06-04-1679 - Gerard Bicker van Zwieten, Jan Six, laen 10 roeden, de Hereweg, laens 10 roeden
10-05-1679 - Cornelis Willems Visch, Jan Barentsz Pickaert, Joost Joosten de Pauw, Dammas Achius, Abraham Cornelis Rijckaert, een huijsje, de Hereweg
00-05-1679 - Jan Cornelis Moerkercken, Jan Coelenbier, Jan Barentsz Pickaert, Jan Vogel, wed, Arij Floris, Cornelis Willems Visch, huijs, barghuijs, paerdestal ende erve, d Erffgenamen, de Pastoorslaen, de Hereweg
03-05-1679 - Grietje Jans, Floris Pieters Duijndam, Eeuwout Leenderts van Rommerswael, Leendert Aelbertsz van Tent, Jan Bosch, huijs & erff, den Houtthuijn, den Lijtwecht, de Molensteeg
17-05-1679 - Dirck Jans Treurniet, Maertje Jans, Pieter Cornelis van Rhijn, Trijntje Jans, Dirck Jacobs Konijnenbergh, Banckje Cornelis, Pieter Cornelis, Trijntje Leenderts, Leuntge Cornelis, Anna Jans, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Gerrit Jans Tromp, Joost Diricq, de weduwe, Jacob Claes, Joost Cornelis van Diest, Maerten Willems, Mees Jans, Claes Cornelis Vrijer, een huijs ende erff, Erfgen, de Hereweg
17-05-1679 - Leendert Aelberts van Tent, Lourisje Meesen, Jacob Pieters Keijser, Trijntje Meessen, Cornelis Jans Duijnkercken, Claesje Jacobs, Aelbert Jansz Croon, Geertje Meessen, Gijsbert Willems van Velsen, Hillegont Jans Croon, Hendrick Jacobs Croon, Kniertje Jacobs Croon, Jacob Jeroens Sprockenburgh, Lourisje Jeroens, Lijsbet Jeroens, Louris Maertens Croon, Hendrick Maertens Croon, Claes Jans Prins, Stijntje Maertens Croon, Otto Jans Brughman, Maertje Jacobs, Dirck Cornelis Knol, Willempie Garbrants, Willem Garbrants, Evert Willems, Cornelis Sijmons, Grietje Garbrants, Marijtje Jans, Jan Pieters, Guertje Willems, Claes Claes van Schravemade, d heer Vrijbergen, d heer Valck, Dirck Claes van Sgravemade, d heer Rampius, Doubleth, Annetje Gerrits, Cornelis Hendricxs Molesteech, een huijs, schuijr, barch 2228 roeden, een partije landt 1472 roeden, d Abdije van Reijnsburgh, den Heerenwech, Erffgenamen, de Meer
00-05-1679 - Dammis Achias, Dirck Dirckse van Zanten, Pieter Jansz van Bourgoinje, Jan Hendricxs Molesteech, de wed, Cornelis Reijers, de helft van een huijs en erff, de Molesteech
17-05-1679 - Jan Cornelis van Moerkercken, Jan Colombier, Cornelis Visch, Jan Jans Bierman, wed, Arij Floris, Jan Barents Pickaert, Jan Vogel, de Forthuijn huijs, de Heerenwech, de Pastoorslaen, d Erffgenamen
23-05-1679 - Dirck Cornelis, Ariaentje Michiels, Michiel Dielofs, Kniertje Pieters, Jan Jans van Westerbeeck, Wijnandt van der Maes, Kniertje Jacobs, Dirck Wouters de Moor, Lambert Cornelis Rijckaert, een huijs & erff, den Heerenwech
23-05-1679 - Gerrit Jans Rijmswijck, Jan Barents Pickaert, Huich Cornelis van Moerkercken, Cornelis Pieters Glas, Floris Carel van Schagen, een stuck landt 3 morgen (ruim), d Erffgenamen, de Weerlaen, de Leeck
30-05-1679 - Adriaen Cornelis Ackersloot, Matheus Steijn, Michiel de With, Francoijs Barentz Koussebandt, t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge 1 morgen 1 hont vier roeden, den Treckvaert, de Beecklaen, noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt 7 hondt (omtrent), den Schouwbaer Wateringe, de Hillegommerbeeck
03-06-1679 - Gerrit Jans Rijmswijck, Johan Six, Gerrit van Laer, joffv Bas, huijs, erff & boomgaert, den Heerenwech
16-09-1679 - Nicolaes van Loon, Frederick Willem van Loon, Willem Blauw, Anna van Loon, Johannis Nieupoort, Maria van Loon, Willem van Loon, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jan Six, d heer Tweehuijsen, land 18 roeden, den Heerenwech
16-09-1679 - Nicolaes van Loon, Frederick Willem van Loon, Willem Blauw, Anna van Loon, Johannes Nieupoort, Maria van Loon, Willem van Loon, Johan Six, lant 23 roeden, den Heerenwech, de Weerlaen, de Laen
21-06-1679 - Johan van Hove, Lijsbet Gerbrants, Theunis Barents van Hees, Adriaen Theunis van Hees, Apsalon Meijnderts, Hendrick Gilles, Baerthout van Teijlinge, de vrouw Alblasserdam, land 5 morgen (omtrent), d Erffgenamen, de stadt Haerlem