Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1720

Bron: Morgenboeken Hillegom 1720
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1720
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4653a
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl

Santlaan tot Vosselaan:
00-00-1720 - Philips van Lennip, de wed, Jan Barten van Schoten, land 1a 1,7028 ha
00-00-1720 - Jan Hugaard, d Erfgenamen, land 1b 2,1285 ha
00-00-1720 - Antoni van den Bogaart, land 1c 2,1285 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Antoni van den Bogaart, de Erfgenamen, land 2 1,4743 ha
00-00-1720 - de weduwe, Barent de Malefaict, de stad Haarlem, land 3 1,3140 ha
00-00-1720 - den heer Glarges, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1720 - Antonis de Glargens, land 5 3,8157 ha
00-00-1720 - Antonis de Glargens, land 6 4,3961 ha
00-00-1720 - Antonis de Glargens, land 7 1,8589 ha
00-00-1720 - Jan van Wijk, Daniel van der Heijde, Jan Bartse van Schoten, land 8 1,7368 ha
00-00-1720 - , land 9 1,2771 ha
00-00-1720 - Arij de Glarges, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1720 - Jan van Wijk, Daniel van der Heijde, wed, Jan Baerte van Schoten, de Huijbert land 11 1,8958 ha, de Erfgenamen
00-00-1720 - land 12 0,9606 ha
00-00-1720 - land 13 0,9166 ha
00-00-1720 - Jan van Wijk, Daniel van der Heijde, wed, Jan Bartse van Schoten, land 14 3,2183 ha, de Erfgenamen
00-00-1720 - Jan van Wijk, Daniel van der Heijde, wed, Jan Bartse van Schoten, land 15 1,7042 ha, de Erfgenamen
00-00-1720 - Jan Janse Boerekamp, de weduwe, Barent de Malefaict, de stad Haarlem, land 16 9,8367 ha
00-00-1720 - Jan Janse Boerekamp, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 2,1994 hs
00-00-1720 - Elisabet Maria van Groenhout, de Erfgenamen, Haesjanslandt land 17.2 2,1994 ha
00-00-1720 - Jan Hugaarts, de stad Haarlem, land 18 1,8191 ha, de Erfgenamen
00-00-1720 - Jan van Wijk, Daniel van der Heijde, wed, Jan Bartse van Schoten, land 19 3,6185 ha, de Erfgenamen
00-00-1720 - Jan de Kies van wissen, Laurens Kornelisse Fits, land 20 2,6209 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van dorp, de Erfgenamen, land 21a 1,3878 ha
00-00-1720 - Laurens Kornelisse Fits, land 21b 1,3878 ha
00-00-1720 - Pieter Schaap, Jan Aalbertse Hulp, Erfgenamen, land 22.1 1,4360 ha
00-00-1720 - Engel Kornelisse, Wiering van der Zee, land 22.2 1,4360 ha
00-00-1720 - Cornelis Vis, Cornelis van Limmen, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 2,0575 ha
00-00-1720 - Jan van Wijk, Daniel van der Heijde, Jan Barten van Schoten, land 24 2,75 ha
00-00-1720 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 25 0,9138 ha
00-00-1720 - de vrouw Alblasserdam, de wed, Willem Willemz, land 26 2,0959 ha
00-00-1720 - Adriaan Pietersz van Woensel, de Erfgen, land 27a 2,0575 ha
00-00-1720 - Joan van Wieringen, land 27b 1,9866 ha
00-00-1720 - Joan van Wieringen, land 27c 4,257 ha
00-00-1720 - Willem van Sgravenmade, Maarten Jacobsz Langeveld, Jan de Moor, land 28 3,0949 ha
00-00-1720 - Adriaan Kies, Cornelis Gerritz Darijcluijt, land 29 1,1437 ha
00-00-1720 - Adriaan Kies, Cornelis Gerritz Darijcluijt, land 30 0,8201 ha
00-00-1720 - Willem Schrama, Jan Cor de Moor, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1720 - Adriaan Kies, wed, Hendrik Janses, land 31b 2,4833 ha
00-00-1720 - Pr Schaap, Jan Aalbertsz Hulp, Erfgenamen, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1720 - Joan van Wieringen, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1720 - Jan Jans Beuijck, Willem Jansz, land 33 1,1068 ha
00-00-1720 - t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1720 - Joan van Vieringen, land 35 1,6347 ha
00-00-1720 - Adriaan van Loon, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1720 - Adriaan van Loon, land 37 1,2373 ha
00-00-1720 - Adriaan van Loon, land 38 1,5495 ha
00-00-1720 - Sijmon Pieterz van Bourgoigne, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1720 - Claas Jacobsz van Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1720 - Huigh Cornelise van Moerkerken, Pieter Sijmonsz Bourgoigne, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, de Erfgen, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 3,0225 ha
00-00-1720 - land 45.4 2,6252 ha
00-00-1720 - land 45.2 0,4966 ha
00-00-1720 - Jan van Wieringen, Jochums land land 45.3 0,4966 ha
00-00-1720 - land 45.1 4,6827 ha
00-00-1720 - Jan van Wieringen, land 46 1,1352 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 47 0,5789 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 2.9629 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 1,1096 ha
00-00-1720 - Francoijs Meerman, Mees Jansz, land 50 1,6233 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 0,1376
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 0,6868 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 0,21 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 2,0661 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 0,9081 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 2,2661 ha
00-00-1720 - mevr Sijpesteijn, land 57 6,8326 ha
00-00-1720 - wed, Cornelis van Sijpesteijn, land 58 3,898 ha
00-00-1720 - wed, Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, land 59 0,7506 ha
00-00-1720 - Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, de Monikken Akker land 60a 0,2838 ha
00-00-1720 - Cornelis Pieterz Glas, land 60b 1,1352 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, de Erfgen, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, de Erfgen, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1720 - Daniel Cambij, land 63 1,4502 ha
00-00-1720 - Bruijn Arendz van der Bijl, land 64 1,4729 ha
00-00-1720 - Jan Cornelisz de Moor, land 65 1,48 ha
00-00-1720 - Pieter Jansz Langeveld, land 66 1,4658 ha
00-00-1720 - Cornelis Adriaansz van der Drift, Thil Brugge land 67a 2,313 ha
00-00-1720 - Daniel van Genegen, land 67b 2,313 ha
00-00-1720 - Nicolaas Valk, Govert de Kies, de Erfgen, land 68 1,4757 ha
00-00-1720 - Nicolaas Valk, Govert de Kies, de Erfgen, land 69 2,8465 ha
00-00-1720 - Nicolaas Valk, Govert de Kies, de Erfgen, land 70 1,0926 ha
00-00-1720 - Nicolaas Valk, Govert de Kies, de Erfgen, land 71 0,6655 ha
00-00-1720 - Askanus van Sijpesteijn, Henrik Dirkze van Sgravemade, land 72 2,3939 ha
00-00-1720 - Adriaan van Loon, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1720 - Adriaan van Loon, Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1720 - Willem van Loon, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1720 - Abraham Guldewagen, Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1720 - Claas Jacobse Klaverweijde, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1720 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, de Erfgen, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1720 - Willem Jans Bierman, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1720 - Willem Jans Bierman, land 80 0,4257 ha
00-00-1720 - Lijdia Baecken, Jan Gerrits van den Bosch, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1720 - Corn Ascanis van Sijpesteijn, Jongsland land 82a 1,0954 ha
00-00-1720 - Lijdia Baecken, Aalbert Barendz Pikkaard, jongsland land 82b 0,8542 ha
00-00-1720 - Dirk Hendrikz Kroon, Jan Cornelisz van Haastregt, Pieter Sijmonse Fits, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1720 - Gerrid Janz van den Bos, Pieter Adriaanz Reijnards, land 84 6,0379 ha
00-00-1720 - Willem Maartenz van Sgravenmade, Jan Cornelisse van Haastregt, land 85 1,7085 ha
00-00-1720 - Willem Maartenz Sgravemade, land 86.4 2,8976 ha
00-00-1720 - van Sijpesteijn, Henrik Dirkse Sgravenmade, land 86.2 2,5542 ha
00-00-1720 - Willem van Loon, land 86.6 2,8976 ha
00-00-1720 - Willem Maartenz Sgravenmade, Jan Cornelisz, land 86.7 1,1465 ha
00-00-1720 - land 87 2,8976 ha
00-00-1720 - Willem van Loon, land 88a 2,5542 ha
00-00-1720 - Lieve Geelvink, land 88b 6,9958 ha
00-00-1720 - Lieve Geelvink, land 89 1,8106 ha
00-00-1720 - de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1720 - de heer Bernards, land 91 1,0898 ha
00-00-1720 - Corn Ascanis van Sijpesteijn, Henrik Dirkz Sgravenmade, land 92 5,9216 ha
00-00-1720 - Corn Ascanis van Sijpesteijn, Henrik Dirkse Sgravenmade, land 93 1,8035 ha
00-00-1720 - Jan Romswinkel, Cornelis Klaasz Klaverweijde, land 94 1,8149 ha
00-00-1720 - den heere Sijpesteijn, Henrik Dirkse, land 95 2,5116 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1720 - heere Sijpesteijn, Henrik Dirkse, land 97.1 1,7028 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, Praters land land 97.2 2,462 ha
00-00-1720 - den heere Sijpesteijn, Henrik Dirkse Sgravenmade, land 98.1 3,7632 ha
00-00-1720 - den heere Sijpesteijn, Henrik Dirkse Sgravenmade, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 1,1352 ha
00-00-1720 - den heere Sijpesteijn, Henrik Dirkse Sgravenmade, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 1,1352 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Clase, land 99 0,8883 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, land 101a 1,1352 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, land 101b 1,436 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, land 102 2,4989 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, land 104 5,1156 ha
00-00-1720 - Cornelis Pietersz Glas, Claas Jacobz Klaverweijde, land 105 1,6006 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, Gerrit Vallensis, Pieter Sijmonz Fits, land 106.3 16,9091 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, land 106.4 2,5315 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, Ottersland land 107a 0,9223 ha
00-00-1720 - Eva Vogels, Willem Janz van der Laan, Ottersland land 107b 1,0642 ha
00-00-1720 - den heer Romswinkel, Cornelis Claasz, land 108 1,1281 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, den heer Vallensis, land 109 0,867 ha
00-00-1720 - Dirk Henrikz Kroon, land 110 0,8883 ha
00-00-1720 - Eva Vogels, Pieter Sijmonsz Fits, land 111 3,4723 ha
00-00-1720 - Pieter Sijmonz Bourgoigne, Sijmon Pieterz Bourgoingen, land 112 0,9578 ha
00-00-1720 - de hr Steijn, de wed, Gerrit Paulse, de Erfgen, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, de Kleijne Meerkamp land 114a 1,182 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, land 114b 0,7151 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, land 115 1,5566 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, land 116.1 1,1352 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, land 116.2 5,818 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, land 116.4 0,7095 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 0,8514 ha
00-00-1720 - den advocaat Spaan, Gerrit Dirkz Smit, land 117 1,2955 ha
00-00-1720 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Arianz van der Graaf, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1720 - Margareta Blauw, den heer Vallensis, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1720 - Margareta Blauw, Laumeijland land 120a 0,8514 ha
00-00-1720 - Margareta Blauw, Laumeijland land 120b 1,2771 ha
00-00-1720 - Maarten van Loon, de Hoge weide land 120c 1,7496 ha
Vosselaan tot Lisse:
00-00-1720 - juffr Vogels, Catarina van der Meij, Cornelis Vis, land 121 1,5708 ha
00-00-1720 - Jan Bennebroek, Cornelis Lapper, de Erfgen, Bakkers Bakkum land 122b 0,4966 ha
00-00-1720 - Bruijn Arendz van der Bijl, Bakkers Bakkum land 122c 0,6385 ha
00-00-1720 - juffr Vogels, Catarina van der Meij, Cornelis Vis, de wed, Willem Claasse Langeveld, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1720 - Joan Verwer, Maarten Willemz, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1720 - Christijntje Vogels, land 125 0,9989 ha
00-00-1720 - juffr Vogels, Floris Louwen land land 126.1 1,1352 ha
00-00-1720 - mevr Valencis, Floris Louwen land land 126.2 1,1352 ha
00-00-1720 - Floris Louwen land land 126.3 0,9933 ha
00-00-1720 - mevr Valencis, Floris Louwen land land 126.4 0,7095 ha
00-00-1720 - Wijnand Mens, Floris Louwen Landt land 126.7 1,7028 ha
00-00-1720 - juffr Vogels, Leuntje Joosten van Diest, Frans Aalbertz Kroon, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1720 - Dirk Henrikz Kroon, Cornelis Lapper, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1720 - Cornelis van Diest, Claas Claasz van der Veld, t Zandvoorder land land 129 0,7804 ha
00-00-1720 - Willem Maartenz van Sgravenmade, land 130 0,9564 ha
00-00-1720 - Joost Cornelisz van Diest, Claas Claasz van der Veld, land 131 0,911 ha
00-00-1720 - Christijntje Vogels, Pieter Sijmonsz, Pr Laurenz Akersloot, land 132 3,373 ha
00-00-1720 - Cornelis Askanis van Sijpesteijn, Henrik Dirkz, land 133 2,7117 ha
00-00-1720 - Margareta Blaauw, de heer Vallensis, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1720 - Johan Verwer, Maarten Willemz, Willem Langeveld, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1720 - Johan Verwer, Maarten Willemz, land 136 0,5917 ha
00-00-1720 - Johan Verwer, Claas Sijmonz, land 137.1 1,0316 ha
00-00-1720 - Johan Verwer, Claas Sijmonz, land 137.2 0,2454 ha
00-00-1720 - Johan Verwer, Jan Arise Hoogstraten, Hogeweij land 138a 1,348 ha
00-00-1720 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b 0,5676 ha
00-00-1720 - Jan Verwer, Askanus van Sijpesteijn, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1720 - Jan Hendrikse Molesteeg, Jan Hendrikse Molesteeg, land 140.1 1,8447 ha
00-00-1720 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 140.2 1,0642 ha
00-00-1720 - Bruijn Arendz van der Bijl, land 141.2 0,0709 ha
00-00-1720 - Jan Janz Stompman, land 142.1 0,0567 ha
00-00-1720 - Joost Dideriks, land 142b 0,5676 ha
00-00-1720 - Jan Huigens Moerkerken, land 143 0,2909 ha
00-00-1720 - land 144 0,5959 ha
00-00-1720 - Joost Diericq, land 145.1 0,1064 ha
00-00-1720 - Jan Janz Westergeest, land 145.2 0,1064 ha
00-00-1720 - Frans Kald, land 145c 0,1277 ha
00-00-1720 - Joost Diricqs, land 145.4 1,7028 ha
00-00-1720 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.7 0,7946 ha
00-00-1720 - Carolis Dieriks, Mees Jansz Beijnsdorp, Patoors croftje land 146 0,5676 ha
00-00-1720 - Megelina van Buiteweg, Cornelis Dirkz Sgravenmade, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1720 - Cornelis Askanis van Sijpesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1720 - Willem Joosten, Bart Janz, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1720 - Willem Joosten van Diest, land 149 0,7762 ha
00-00-1720 - land 150a
00-00-1720 - juffr Grieken, Cornelis Adriaanz Schipper, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1720 - Sijmen Pieterz Langeveld, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1720 - Claas Claasz Sgravenmade, Jan Cornelisz Bensdorp, land 152 0,2525 ha
00-00-1720 - Joannis Rampius, Lenard Aalbertz, land 153 0,1589 ha
00-00-1720 - Joannis Rampius, Leendert Aalbertz, land 154 0,227 ha
00-00-1720 - Claas Claasz, land 155 1,2771 ha
00-00-1720 - Francoijs Valk, Aalbert Janz Kroon, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1720 - Francoijs Valk, Francoijs Aalbertz Kroon, land 157 0,2341 ha
00-00-1720 - Francoijs Valk, Frans Aalbertz Croon, land 158 1,822 ha
00-00-1720 - Francoijs Valk, Frans Aalbertz Croon, land 159 0,3079 ha
00-00-1720 - Frans Aalbertz Kroon, Jan Jacobz de Vlieger, land 160 0,5009 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, land 161 1,2345 ha
00-00-1720 - Christijntje Vogels, Frans Aalbertz, land 162 1,2771 ha
00-00-1720 - Joost Cornelisz van Diest, Frans Aalbertz Croon, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1720 - Christijntje Vogels, Frans Aalbertz, land 164.3 1,348 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, land 165 0,7989 ha
00-00-1720 - Fransoijs Valk, Gerrid Willemz Heemskerk, land 165 0,7989 ha
00-00-1720 - Francoijs Valk, Gerrid Willemz Heemskerk, land 167 1,6333 ha
00-00-1720 - Willem Arijenz Velsen, Floortjes Croft land 168.1 0,227 ha
00-00-1720 - Jan Six, land 168.2 0,3178 ha
00-00-1720 - Jan Six, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1720 - Jan Six, land 170.1 0,6272 ha
00-00-1720 - Jan Willemz van Velsen, Pieter Janz van Slingeland, land 170.2 2,7401 ha
00-00-1720 - Frans Aalbertz Croon, Joost Cornelise Diest, land 171 0,8514 ha
00-00-1720 - Joost Cornelisz van Diest, land 172 0,8429 ha
00-00-1720 - Jan Willemz van Velsen, Pr Janse Slingelant, land 173 1,2771 ha
00-00-1720 - Francoijs Valk, Frans Aalbertz Croon, land 174 1,1465 ha
00-00-1720 - Frans Aalbertz Croon, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1720 - Lijsbet Arijens, Magteld Arijens, Claas Claasz van Sgravenmade, land 176 2,4634 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipz Larum, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1720 - Francoijs Valk, Dirk Janz Kroon, land 178 5,1085 ha
00-00-1720 - Lenard Aalbertz van der Tent, land 179 1,8589 ha
00-00-1720 - Dirk Graswinkel, Jan Willemz van Velsen, land 180 0,823 ha
00-00-1720 - Dirk Graswinkel, Jan Willemz van Velsen, Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1720 - Jan Willemz van Velsen, Claas Piete land land 182.1 1,7028 ha
00-00-1720 - Sijmon Willemz van Velsen, Dirk Philipz, Claas Piete land land 182.2 1,7028 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Philipz Larum, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1720 - Lenard Aalbertz van Tent, land 183.2 1,419 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Philipz Larum, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, land 185 1,0827 ha
00-00-1720 - Joost Cornelis van Diest, Jan Willemz van Velsen, Pr Janz Slingeland, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Philipz, Arij Dirks Bulte land 187 2,2065 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipz, land 188 1,0131 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipz, land 189 0,7038 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipz Larum, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipz, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipse Larum, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipz Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 1,0642 ha
00-00-1720 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b 1,0642 ha
00-00-1720 - Jan Six, Dirk Flipz Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1720 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1720 - Willem Adriaan van der Stel, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1720 - heere Stel, land 196 1,8035 ha
00-00-1720 - heere Stel, land 197 1,8319 ha
00-00-1720 - Claas Claasz Sgravenmade, Lenard Aalbertsz, land 198 2,154 ha
00-00-1720 - Cornelis van den Linde, Dirk Henrikz Sgravenmade, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1720 - Cornelis van den Linde, Dirk Henrikz Sgravenmade, land 200 0,051 ha
00-00-1720 - Cornelis van den Linde, Dirk Henrikz Sgravenmade, land 201 0,7095 ha
00-00-1720 - Neeltgen Maartens, Jan Janz Erffoort, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, land 203 0,6924 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, land 204 1,419 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, land 205 1,2544 ha
00-00-1720 - Gerrid Janz Erff, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1720 - land 207 iii morgen ii hont liv roeden
00-00-1720 - Cornelis Fanius, Gerrit Janz Erffoort, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1720 - de heer Fanius, Gerrit Janz Erffoort, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1720 - Jan Six, Jan Pieterz van Langeveld, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pieter Janz Langeveld, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, Jeroen Jacobse, land 214.1 2,5542 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, Albert Meessen Koekamp land 214.2 1,2771 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, Lagelant land 214.3 1,7737 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langeveld, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 1,2771 ha
00-00-1720 - Jan Six, Aaltje Claas, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pr Janz Langevelt, land 216 0,8911 ha
00-00-1720 - de heer Fanius, Gerrit Janz Erffoort, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz van Sgravenmade, Jeroen Jacobz, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, Jeroen Jacobz, land 219 2,242 ha
00-00-1720 - Leendert Engelse, wed, Dirk Engelz, land 220 2,1285 ha
00-00-1720 - Leendert Engelse, wed, Dirk Engelz, land 221 1,5793 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, Jeroen Jacobz, land 222 1,0444 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, Jeroen Jacobz, land 223 0,6243 ha
00-00-1720 - Jan Six, Aaltje Claas, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1720 - Jan Six, Pieter Janz Langevelt, land 225 1,6843 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz van Sgravenmade, Jeroen Jacobz Sprokkelenburg, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1720 - Cornelis van Sijpesteijn, Sijmon Flips van der Vlugt, Cleijn Oustcampje land 227.1 1,0855 ha
00-00-1720 - Dirk Claasz Sgravenmade, Jeroen Jacobz, Cleijn Oustcampje land 227.2 1,0855 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 228 1,3381 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 229 0,8386 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 230.1 2,6961 ha
00-00-1720 - Cornelis van Sijpesteijn, Pieter Aardenburg, Dirk Aardenburg, land 230.2 2,3981 ha
00-00-1720 - Jan Six, land 230.3 0,227 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 231 1,1494 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, de Erfgenamen, land 232 0,6499 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 234 1,7837 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 235 1,6262 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 236 1,8447 ha
00-00-1720 - Hironimus Koijmans, Adriana Constantia Sohier de vermandois, heere Stel, de Erfgenamen, land 237 0,5676 ha
00-00-1720 - Willem Six, Pieter Janse Langevelt, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grieten brugge:
00-00-1720 - Adriaan Bout, land 239.4 1,7028 ha
00-00-1720 - Anna Dirks, Maria van der Sprang, Maarten Akersloot, Adriaan Bastiaanz, land 239.2 2,5542 ha
00-00-1720 - Anna Dirks, Maria van der Sprang, Adriaan Bastiaanz, land 240.8 2,5542 ha
00-00-1720 - juffr Akersloot, Maria van der Sprang, Adriaan Bastiaanz, land 240.9 1,9866 ha
00-00-1720 - Adriaan Bout, land 240.5 1,7028 ha
00-00-1720 - Adriaan Bout, Veentje land 240.6 1,0642 ha
00-00-1720 - Jan Gerrits Kattendijk, het hofje van Catarina Jans Armen, land 241.1 1,2771 ha
00-00-1720 - juffr Akersloot, Maria van der Sprang, Adriaan Bastiaanz, land 241.2 1,0316 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 241.3 0,4856 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 241.4 0,263 ha
00-00-1720 - juffr Akersloot, Maria van der Sprang, Adriaan Bastiaanz, Assendelftsweij land 242a 4,8035 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 242b 0,3045 ha
00-00-1720 - Adriaan Janz Velsen, het Oude Manhuijs, land 243.1 4,0349 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 243b 0,2217 ha
00-00-1720 - Adriaan Janz Velsen, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 2,9799 ha
00-00-1720 - Adriaan Janz Velsen, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 2,8029 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 244.3 0,3184 ha
00-00-1720 - Adriaan Janz Velsen, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1720 - den raadsheer Fannius, Haverweij land 246a 2,9799 ha
00-00-1720 - den raadsheer Fannius, Pieter Pietersz Langeveld, Haverweij land 246b 0,9933 ha
00-00-1720 - Adriaan Janse Velsen, het Oude Manhuijs, land 248 3,2226 ha
00-00-1720 - den heer Kannenburg, Claas Akersloot, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d 0,6263 ha
00-00-1720 - Adriaan Janse Velsen, het Oude Manhuijs, Schout Roelenlant land 249b ii morgen vii roeden xcviii voet
00-00-1720 - Adriaan Janse van Velsen, het Oude Manhuijs, land 249a 2,7348 ha
00-00-1720 - Daniel Jan Bernards, land 249f 1,1976 ha
00-00-1720 - Salomon van Egten, Schout Roelenlant land 249e ii hont lxi roeden lxxii voeten
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 249b 0,1027 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 249i 0,1305 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 249e 0,2246 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden xxviii voet
00-00-1720 - t weeskind, Claas Claase s'Gravenmade, Jan Hugense Vogelstruijs, Brouwerswei land 250.3 1,7028 ha
00-00-1720 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 250.2 1,9838 ha
00-00-1720 - Petronella Jacoba van der Goes, Nicolaas Tjark, de Erfgenamen, land 250.4 1,5555 ha
00-00-1720 - Frans Aalbertse Kroon, Hubert Wouterse, land 250.5 1,1579 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 250.6 0,1342 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 250.8 0,1468 ha
00-00-1720 - Salomon van Egten, land 250.9 0,4115 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 250.10 0,1468 ha
00-00-1720 - Pieter Cornelise van Schagen, land 250.11 1,6262 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 250.12 0,141 ha
00-00-1720 - Pieter van Schagen, land 250n ii hont
00-00-1720 - Dirk Claase s'Gravemade, Sijmon Pieterse Langeveld, land 251 2,5542 ha
00-00-1720 - Pieter Cornelisse van Schagen, land 252 2,5542 ha
00-00-1720 - Pieter Cornelisse van Schagen, Dirk Claase s'Gravemade, Sijmon Pieterse Langevelt, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1720 - Maria van Sijpesteijn, Levina Vrijbergen, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Jan Janse van de Voord, de Erfgenamen, Oetgersweij land 255 0,9933 ha
00-00-1720 - Joanna Kouseband, Dirk Adriaanse Akersloot, Floris Louwen land land 256.1 1,4791 ha
00-00-1720 - Salomon van Egten, Floris Louwen land land 256.2 1,0358 ha
00-00-1720 - Claas Akersloot, Floris Louwen land land 256.3 0,9933 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Jan Janse van de Voord, de Erfgenamen, Floris Louwen land land 256.4 0,2838 ha
00-00-1720 - Corn Hubertse s'Gravenmade, Floris Louwen land land 256.5 0,2284 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 256.6 0,3832 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 256.7 0,3832 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 256.8 0,3382 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Cornelis Hubertse s'Gravenmade, de Erfgenamen, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Cornelis Hubertse s'Gravenmade, de Erfgenamen, land 258 2,049 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Cornelis Hubertse s'Gravenmade, de Erfgenamen, land 259 1,6176 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Cornelis Hubertse s'Gravenmade, de Erfgenamen, land 260 1,4545 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Cornelis Hubertse s'Gravenmade, de Erfgenamen, land 261 0,9691 ha
00-00-1720 - juffr Bosschaart, Daniel van Genegen, land 262.1 4,3989 ha
00-00-1720 - Daniel Jan Bernard, land 262.2 0,4257 ha
00-00-1720 - juffr Bosschaart, Daniel van Genegen, land 263 4,3989 ha
00-00-1720 - Willem Janse Brabander, de Diaconie Armen, Vrouwen veen land 264.2 1,7028 ha
00-00-1720 - Claas Adriaanse Akersloot, Vrouwen veen land 264.1 1,7028 ha
00-00-1720 - Claas Adriaanse Akersloot, land 265a 2,7954 ha
00-00-1720 - Claas Adriaanse Akersloot, land 265b 1,7028 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 265c 0,7521 ha
00-00-1720 - Cornelis Gerritse s'Gravenmade, land 266 1,8745 ha
00-00-1720 - Cornelis Gerritse s'Gravenmade, land 267a 1,8447 ha
00-00-1720 - Jan Jacobse Nierop, de Graaflijkheijd, land 267b 0,5676 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Cornelis Hubertse s'Gravenmade, de Erfgenamen, land 268.1 3,9732 ha
00-00-1720 - Cornelis Gerritse s'Gravenmade, de Hoekweij land 268.2 1,1352 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 268.3 0,2588 ha
00-00-1720 - Claes Gerrits Schramade, Huijbert Claasse, Stekelweij land 269a 2,8757 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 269b 0,0328 ha
00-00-1720 - Cornelis Gerritse s'Gravenmade, Hasselaars woning land 270a 6,2892 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 270b 0,0244 ha
00-00-1720 - Claas Adriaanse Akersloot, t Bregweidje land 271a 0,931 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 271b 0,2746 ha
00-00-1720 - Petronella Jacoba van der Goes, Nicolaas Tjark, Pelserlaagte land 272a 5,7657 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 272b 0,0518 ha
00-00-1720 - Abraham Guldewage, land 273.1 2,9085 ha
00-00-1720 - Eva Vogels, Jan van Grieken, Cornelis Adriaanse Kraan, land 273.2 2,9799 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 273.3 0,0709 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 273.4 0,0134 ha
00-00-1720 - den heere Guldewage, Sijmon Adriaanse Langevelt, land 274.1
00-00-1720 - den heere Guldewage, land 274.2
00-00-1720 - Jan Kies, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1720 - den heere Guldewage, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1720 - den heere Guldewage, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1720 - Willem Henrik Marcelis, Adriaan Bastiaanse, Groote Laechte land 278.1 4,4699 ha
00-00-1720 - den heer Marcelis, Cornelis Clase Zeestraten, Groote Laechte land 278.2 3,1928 ha
00-00-1720 - Abraham Guldewage, Sijmon Adriaanse Langevelt, land 279.1 5,818 ha
00-00-1720 - Jan Jacobse Nierop, de Graaflijkheijd, land 279.2 2,1285 ha
00-00-1720 - Jan Jans Bierman, d wed, Hendrik Janse van Roon, de Erfgenamen, land 280a 2,75 ha
00-00-1720 - Jan Jans Bierman, Engel Michielse, de Erfgenamen, land 280b 1,375 ha
00-00-1720 - Jan Jans Bierman, Jan Jacobse Nierop, de Erfgenamen, land 280c 2,75 ha
00-00-1720 - Jan Jans Bierman, Willem Jans Bierman, de Erfgenamen, land 280.8 1,3835 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 280f 0,0572 ha
00-00-1720 - land 281 v morgen I hont xii roeden
00-00-1720 - Cornelis Gerritse s'Gravenmade, de Banneweij land 282a 2,3413 ha
00-00-1720 - Johan Marcelis, Sijmon Verdel, de Banneweij land 282b 2,1815 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 282c 0,1593 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Jan Willemse Beijk, de Erfgenamen, de laagte van Kies land 283a 4,4473 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 283b 0,235 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Jan Willemse Beijk, de Erfgenamen, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, Jan Willemse Beijk, de Erfgenamen, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1720 - Claas Wouterse van der Veld, land 285b ii morgen v hont xciii roeden
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 285.5 0,0219 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 285.6 0,6221 ha
00-00-1720 - den heer Dorp, Jan Willemse Beijk, de Erfgenamen, land 285e i morgen v hont lixvi roeden xxxiv voet
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 285f ii hont v hont xciii roeden
00-00-1720 - land 286 x hont
00-00-1720 - Jan de Kies, Laurens Cornelis Fits, de Erfgenamen, Pauwlsweij land 287.1 2,555 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 287.3 0,572 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 287.2 0,5378 ha
00-00-1720 - Jan Willemse Beijk, de Erfgen, land 288.1 2,1285 ha
00-00-1720 - Pieter Adrichem van Dorp, de Erfgenamen, land 288.2 1,7397 ha
00-00-1720 - Jan Pietersz s'Gravenmade, land 288.3 2,8239 ha
00-00-1720 - heere Marcelis, Sijmon Verdel, land 288.4 1,822 ha
00-00-1720 - de stad, land 288.5 0,3058 ha
00-00-1720 - de stad, land 288f 0,2265 ha
00-00-1720 - de wed, Andries Danielze Rode, land 289a 0,848 ha
00-00-1720 - de stad Haarlem, land 289b 0,4287 ha
Zuijtwaars vanden Weligen Berg:
00-00-1720 - land 290 1,5495 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgen, land 291 2,5542 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 292 0,5676 ha
00-00-1720 - Jan Bartenz van Schoten, de Gravelijkheijd, land 293 0,6555 ha
00-00-1720 - Floris Cornelisz, land 294b 0,4257 ha
00-00-1720 - Jan Bartenz, de Gravelijkheijd, land 294a 0,4611 ha
00-00-1720 - Jan Bartenz, de Gravelijkheijd, land 295 1,419 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 296 0,3008 ha
00-00-1720 - Jan Barten van Schoten, de Gravelijkheijd, land 297 0,5151 ha
00-00-1720 - Jan Barten, de Gravelijkheijd, land 298.1 0,9223 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 298.2 1,2217 ha
00-00-1720 - Jan Barten, de Gravelijkheijd, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 300 1,1863 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 301 0,3831 ha
00-00-1720 - Jan Barten, de Gravelijkheijd, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 303 3,0651 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 304 2,5045 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 305 1,7028 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 306 1,9156 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 307 1,0146 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 308 2,8891 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 309 2,7216 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 310 2,3357 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 311 0,9081 ha
00-00-1720 - Jan Janz Nierop, de Gravelijkheijd, land 312 1,0557 ha
00-00-1720 - Jan Janz Nierop, de Gravelijkheijd, land 313 3,8881 ha
00-00-1720 - Jan Janz Nierop, de Gravelijkheijd, land 314 1,4048 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 315 4,6544 ha
00-00-1720 - Lieve van Loon, de Erfgenamen, land 316 0,5037 ha
00-00-1720 - Lieve Geelvink, land 317 9,5784 ha
00-00-1720 - Lieve Geelvink, land 318 0,017 ha
00-00-1720 - Lieve Geelvink, land 319 6,5275 ha
00-00-1720 - Lieve Geelvink, land 320 0,5676 ha
00-00-1720 - Lieve Geelvink, land 321 0,9365 ha
00-00-1720 - Jan Jacobz Nierop, de Gravelijkheijd, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1720 - de Gravelijkheijd, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1720 - de heere Geelvink, land 324 0,9081 ha
00-00-1720 - Maria van Loon, Jan Cornelisz van Haastregt, land 325 1,7737 ha
00-00-1720 - de heere Geelvink, land 326a 1,419 ha
00-00-1720 - land 326b 0,8514 ha
00-00-1720 - land 326c 2,4833 ha
00-00-1720 - land 326d 1,2771 ha
00-00-1720 - Pijnsen, Gerrit Lourisse, Erfgen, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1720 - Daniel van Genegen, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1720 - Dirk Henrikz Kroon, land 328.3 0,5676 ha
00-00-1720 - land 328d ii hont
00-00-1720 - land 328e i morgen l roeden
00-00-1720 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Wouter Banckertz, land 329 3,8313 ha
00-00-1720 - Willem Six, land 330a 0,7095 ha
00-00-1720 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, land 330.3 0,9819 ha
00-00-1720 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Jans Beuijck, land 331 0,796 ha
00-00-1720 - de Gravelijkheijd, land 332 0,1419 ha
00-00-1720 - Jan Jacobz Nierop, de Gravelijkheijd, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1720 - Jacob Claasz geest land 335.1 1,7028 ha
00-00-1720 - Jan Jacobz Nierop, de Gravelijkheijd, Jacob Claasz geest land 335.2 2,2704 ha
00-00-1720 - land 336 0,6172 ha
00-00-1720 - Jan Jacobz Nierop, de Gravelijkheijd, land 337.1 2,2704 ha
00-00-1720 - Jan Jacobz, de Gravelijkheijd, land 337.2 0,5676 ha
00-00-1720 - Jan Jacobz, de Gravelijkheijd, land 337.3 0,5676 ha
00-00-1720 - de Gravelijkheijd, Jan Stevens geest land 338.1 2,5542 ha
00-00-1720 - de Gravelijkheijd, Huijsman croft land 338.2 0,8514 ha
00-00-1720 - land 339 0,3547 ha
00-00-1720 - Maria van Loon, Assuerus Janz, de Erfgen, Duijns Kroft land 340a 0,4257 ha
00-00-1720 - Daniel van Genegen, Vrouwen Croft land 340b 0,7095 ha
00-00-1720 - Maria van Loon, Assuerus, de Erfgen, land 340.4 0,8514 ha
00-00-1720 - land 340.3 1,5609 ha
Bewesten aan den Heerenweg:
00-00-1720 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 0,3689 ha
00-00-1720 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 0,1419 ha
00-00-1720 - Jacob Jacobz Langevelt, Dievertgen Jacobs, land 343 0,8514 ha
00-00-1720 - Joost Cornelisz van Diest, land 343.1 0,1844 ha
00-00-1720 - Wijnand van der Maas d'avenrode, land 344.1 0,3036 ha
00-00-1720 - land 345 0,8514 ha
00-00-1720 - Sijmon Pieterz Bourgoigne, land 346.2 0,0397 ha
00-00-1720 - Huigh Cornelise van Moerkerken, land 346.3 0,0297 ha
00-00-1720 - Cornelis Reijerz, land 346.4 0,0227 ha
00-00-1720 - Jacob van Helma, land 347 0,2838 ha
00-00-1720 - Pieter Janse Moerkerken, land 348h
00-00-1720 - Dirk Claasz s'Gravenmade, de Erfgenamen, land 348i xxv roeden
00-00-1720 - Willem Joosten van Diest, de Erfgenamen, land 348j xxv roeden
00-00-1720 - Cornelis Reijerz Dekker, land 348f xxv roeden
00-00-1720 - Claas Dirkz van s'Gravenmade, land 349 0,227 ha
00-00-1720 - land 350 0,5959 ha
00-00-1720 - land 351 0,6527 ha
00-00-1720 - Engel Maartz, land 352 0,3405 ha
00-00-1720 - Arij Janz van Velsen, Philip Claasz, land 353 0,8939 ha
00-00-1720 - den advocaat Valk, Philpz Claasz, land 354 1,2302 ha
00-00-1720 - Jacob Florisz, land 355 0,6896 ha
00-00-1720 - d hr raads heer Fanius, Philip Claasz, land 356 1,0798 ha