Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1712

Bron: Morgenboeken Hillegom 1712
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1712
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4652c
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl

Santlaan tot Vosselaan:
00-00-1712 - Hendrik Gillisse, Arij Pieterse, land 1a 1,7028 ha
00-00-1712 - Engeltje Kinkhuijsen, de Erffgenamen, land 1b 2,1285 ha
00-00-1712 - Adriaen Thonis van Hees, land 1c 2,1285 ha
00-00-1712 - Baarthout van Teijlingen, Crijntje Isbrants, land 2 1,4743 ha
00-00-1712 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 3 1,3140 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Kleijn kees, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Kleijn kees, land 5 3,8157 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Kleijn kees, land 6 4,3961 ha
00-00-1712 - Maria van der Horn, Cornelis Askanus van Sijpesteijn, land 7 1,8589 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 8 1,7368 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 9 1,2771 ha
00-00-1712 - Arij Krijne, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 12 0,9606 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 13 0,9166 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 14 3,2183 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 15 1,7042 ha
00-00-1712 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 16 9,8367 ha
00-00-1712 - wed, Jan Wanten, de stad Haarlem, land 17 4,4316 ha
00-00-1712 - Hendrik van der Kamp, de stad Haarlem, land 18 1,8191 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 19 3,6185 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Pieter Jacobse Sprockenburch, land 20 2,6209 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Cornelis Gerritse Darijkluijt, land 21a 1,3878 ha
00-00-1712 - Mees Pieterse Aardenburgh, land 21b 1,3878 ha
00-00-1712 - Pr Schaap, Gerrit Jacobs Roode, land 22.1 1,4360 ha
00-00-1712 - Joost Posta, Sijmon Janse Langevelt, land 22.2 1,4360 ha
00-00-1712 - Hendrik van der Kamp, Cor Vis, Cor van Limmen, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 2,0575 ha
00-00-1712 - de vrouw Alblasserd, de wed, Willem Willemse, land 24 2,75 ha
00-00-1712 - Jacob Wante, de stad Haarlem, land 25 0,9138 ha
00-00-1712 - de vrou Alblasserdam, de wed, Willem Willemse, land 26 2,0959 ha
00-00-1712 - Arij Pieterse, land 27a 2,0575 ha
00-00-1712 - Jacobus Meerman, land 27b 1,9866 ha
00-00-1712 - Johan van Wieringe, land 27c 4,257 ha
00-00-1712 - Willem van Sgrama, land 28a 1,0316 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Pieter Jacobse Sprocken, land 28b 2,0632 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Co Gerritse Darijkluijt, land 29 1,1437 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Cor Gerritse Darijkluijt, land 30 0,8201 ha
00-00-1712 - Willem Schrama, Jan Cor de Moor, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, wed, Hendrik Janses, land 31b 2,4833 ha
00-00-1712 - Pieter Schaap, Gerrit Jacobse Rode, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1712 - Davit de Wattijn, Sijmon Janse Langevelt, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1712 - Jan Jans Beuijck, Willem Janse, land 33 1,1068 ha
00-00-1712 - Hendrik van der Kamp, Maarten Willems van Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1712 - Davit de Wattijn, Sijmon Jans Langevelt, land 35 1,6347 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 37 1,2373 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 1,5495 ha
00-00-1712 - Sijmon Pieterse van Borgonje, Sijmon Janse, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1712 - Claas Jacobse van Klaverweijde, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1712 - Maarten Willems van Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, Cor Willems Vis, Cor van Limmen, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 3,0225 ha
00-00-1712 - Nic van Loon, Lieve van Loon, land 45.4 2,6252 ha
00-00-1712 - Fransoijs Meerman, Mees Janse, land 45.2 0,4966 ha
00-00-1712 - Fransoijs Meerman, Mees Janse, Jochums land land 45.3 0,4966 ha
00-00-1712 - Maarten Ruijchaver, land 45.1 4,6827 ha
00-00-1712 - Fransoijs Meerman, Mees Janse, land 46 1,1352 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 47 0,5789 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 2.9629 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 1,1096 ha
00-00-1712 - Fransoijs Meerman, Mees Janse, land 50 1,6233 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 0,1376
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 0,6868 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 0,21 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 2,0661 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 0,9081 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 2,2661 ha
00-00-1712 - mevrou Sijpesteijn, land 57 6,8326 ha
00-00-1712 - wed, Cornelis van Sijpesteijn, Engel Dirkse, land 58 3,898 ha
00-00-1712 - wed, Cornelis Askanus van Sijpesteijn, Engel Dirkse, land 59 0,7506 ha
00-00-1712 - Cornelis Askanus van Sijpesteijn, Engel Dirkse, de Monikken Akker land 60a 0,2838 ha
00-00-1712 - Cornelis Pieterse Glas, land 60b 1,1352 ha
00-00-1712 - Claas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1712 - Joost Klaasse van Diest, land 63 1,4502 ha
00-00-1712 - Arend Bruijns van der Bijl, Corstiaan Isbrants, land 64 1,4729 ha
00-00-1712 - Jan Cor de Moor, land 65 1,48 ha
00-00-1712 - Cornelis Willems Vis, Korstiaan Isbrantse, land 66 1,4658 ha
00-00-1712 - Pieter van Genen, Thil Brugge land 67a 2,313 ha
00-00-1712 - Dieuwertje van Abbenbroek, Cor Vis, land 67b 2,313 ha
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valck, land 68 1,4757 ha
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valck, Sijme Janse, land 69 2,8465 ha
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valck, Sijme Janse, land 70 1,0926 ha
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valck, Sijme Janse, land 71 0,6655 ha
00-00-1712 - Askanius van Sijpesteijn, land 72 2,3939 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1712 - Crijn Crijne, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1712 - Marija Wouters, Philps Janse, Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1712 - Claas Jacobse Klaverweijde, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 80 0,4257 ha
00-00-1712 - Jan Gerrits van den Bosch, Claas Janse, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1712 - de hr Sijpesteijn, Jongsland land 82a 1,0954 ha
00-00-1712 - Jan Gerrits van den Bosch, Sijme Janse, jongsland land 82b 0,8542 ha
00-00-1712 - Hendrik Maartense Croon, Claas Jacobse, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1712 - Hendrik Maartense Croon, Claas Jacobse, land 84 6,0379 ha
00-00-1712 - Maarte Cor van Diest, Jaapje Cor van Diest, Claas Jacobse Klaverweijde, land 85.1 2,9444 ha
00-00-1712 - Willem Schrama, land 85.2 2,9444 ha
00-00-1712 - Jan Barentsz Pikaart, Claas Jacobs Klaverweij, land 86.4 2,8976 ha
00-00-1712 - Marija van der Horn, Sijpesteijn, Claas Jacobs Klaverweij, land 86.2 2,5542 ha
00-00-1712 - Pijnsens, Gerrit Dammisse, Erffgename, land 86.6 2,8976 ha
00-00-1712 - Willem Schrama, land 86.7 1,1465 ha
00-00-1712 - Pijnsen, Jacob Lourisse, Erffg, land 87 2,8976 ha
00-00-1712 - Johan van Tielt, Claas Absalons, land 88a 2,5542 ha
00-00-1712 - Willem van Loon, Arij Bruijns, Jan Corn van Haastert, land 88b 6,9958 ha
00-00-1712 - Willem van Loon, Jan van Haastregt, land 89 1,8106 ha
00-00-1712 - Willem van Loon, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1712 - de hr Barnaar, land 91 1,0898 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 92 5,9216 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 93 1,8035 ha
00-00-1712 - Marija Wouters, Jacob Leenderde, land 94 1,8149 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 95 2,5116 ha
00-00-1712 - Marija Wouters, Jacob Leenderse, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 97.1 1,7028 ha
00-00-1712 - Marija Wouters, Jacob Leenderse, Praters land land 97.2 2,462 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 98.1 3,7632 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 1,1352 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Engel Dirkse, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 1,1352 ha
00-00-1712 - Arij Maartense Duijndam, Arij Korse, land 99 0,8883 ha
00-00-1712 - Cornelis Pieterse Glas, Claas Jacobse Claverweij, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1712 - Jacob Janse Langevelt, land 101a 1,1352 ha
00-00-1712 - Cor Pieterse Glas, Claas Jacobse Klaverweijde, land 101b 1,436 ha
00-00-1712 - Jacob Janse Langevelt, land 102 2,4989 ha
00-00-1712 - Marija Wouters, Jacob Leenderse, land 104 5,1156 ha
00-00-1712 - Cornelis Pieterse Glas, Claas Jacobse Klaverweijde, land 105 1,6006 ha
00-00-1712 - Pieter Pijnse, de wed, Gerrit Lourisse, Erff, land 106.1 21,2854 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 1,2771 ha
00-00-1712 - Bruijn van der Bijl, Jan de Lapper, Ottersland land 107a 0,9223 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Jan de Lapper, Ottersland land 107b 1,0642 ha
00-00-1712 - Marija Wouters, Jacob Leenderse, land 108 1,1281 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 0,867 ha
00-00-1712 - Dirck Hendrikse Kroon, Huijgh Gerritse, land 110 0,8883 ha
00-00-1712 - Christina Vogels, Pieter Sijmonse, land 111.1 1,1352 ha
00-00-1712 - Fransoijs Meerman, Mees Janse, land 111.2 1,1352 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Aarijse van de Graaff, land 111.3 1,1352 ha
00-00-1712 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 0,9578 ha
00-00-1712 - de secrts Steijn, Cor Pieterse Bergen henegouwe, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Aarse van der Graaf, de Kleijne Meerkamp land 114a 1,182 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Aarse van der Graaf, land 114b 0,7151 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cor Aarse van der Graaf, land 115 1,5566 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cor Aarse van der Graaf, land 116 7,6726 ha
00-00-1712 - den advocaat Spaan, Gerrit Dirkse Smit, land 117 1,2955 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cor Aarse van der Graaf, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cor Aarse van der Graaf, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Joost Corn, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaan tot Lisse:
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Pieter Lourisse Akersloot, land 121 1,5708 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Corn Janse Kroon, Bakkers Bakkum land 122a 0,4966 ha
00-00-1712 - Jan Verwer, Joost Diest, Bakkers Bakkum land 122b 0,4966 ha
00-00-1712 - Arend Bruijns van der Bijl, Jan Jacob Jooste, Bakkers Bakkum land 122c 0,6385 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Pieter Lourisse Akersloot, Willem Claasse Langevelt, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1712 - Johan Verwer, Maerten Willemse, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, land 125 0,9989 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Jacob Mouris, Floris Louwen land land 126.1 1,1352 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijse van de Graaff, Floris Louwen land land 126.2 1,1352 ha
00-00-1712 - Claas Simonse van Alkema, Jan Arijse Hoeckstrate, Floris Louwen land land 126.3 0,9933 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijse van de Graaff, Floris Louwen land land 126.4 0,7095 ha
00-00-1712 - Wijnant Mens, Jan Corn Robol, Gerrit Matteusse, Floris Louwen Landt land 126.7 1,7028 ha
00-00-1712 - Christina Vogels, Frans Aalbertse, Hendrik Molesteegh, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1712 - Dirck Hendrikse Kroon, d hr Barnaar, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1712 - Joost Cornelisse van Diest, Claas Claasse van der Velt, t Zandvoorder land land 129 0,7804 ha
00-00-1712 - Willem Maartense Schrama, Willem Maartense, land 130 0,9564 ha
00-00-1712 - Joost Cornelisse van Diest, Claas Claasse van der Velt, land 131 0,911 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Pieter Sijmense, Pieter Lourisse Akersloot, land 132 3,373 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 133 2,7117 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Arijse van de Graaff, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1712 - Johan Verwer, Maarte Willemse, Willem Claasse Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1712 - Johan Verwer, Maarte Willemse, land 136 0,5917 ha
00-00-1712 - Johan Verwer, Claas Sijmons, land 137.1 1,0316 ha
00-00-1712 - Johan Verwer, Claas Sijmons, land 137.2 0,2454 ha
00-00-1712 - Johan Verwer, Jan Arijse Hoeckstraten, Hogeweij land 138a 1,348 ha
00-00-1712 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b 0,5676 ha
00-00-1712 - Jan Verwer, Askanus van Sijpesteijn, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1712 - Hendrik Meese Molesteegh, Dirck Dirks van Santen, land 140.1 1,8447 ha
00-00-1712 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 140.2 1,0642 ha
00-00-1712 - Joost Diricqs, Jan Cornelisse Beijnsdorp, land 141.1 0,1419 ha
00-00-1712 - Bruijn van der Bijl, Pieter Janse Sgrama, land 141.2 0,0709 ha
00-00-1712 - Jan Janse Stompman, land 142.1 0,0567 ha
00-00-1712 - Joost Diricq, Jan Cornelisse Beijnsdorp, land 142b 0,5676 ha
00-00-1712 - Jacob Jacobse de Vlieger, land 143 0,2909 ha
00-00-1712 - land 144 0,5959 ha
00-00-1712 - Corn Reijerse Moerkercke, land 145.1 0,1064 ha
00-00-1712 - Jan Janse Westgeest, land 145.2 0,1064 ha
00-00-1712 - Frans Aalbertse, land 145c 0,1277 ha
00-00-1712 - Joost Diricqs, Jan Corn Beijnsdorp, land 145.4 1,7028 ha
00-00-1712 - Joost Diricqs, Jeroen Janse, de Schouts akkers land 145.5 0,2838 ha
00-00-1712 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.7 0,7946 ha
00-00-1712 - Joost Diricqs, Jan Corn Beijnsdorp, Patoors croftje land 146 0,5676 ha
00-00-1712 - Machilina van Buitenwegh, Cornelis Dirkse Sgrama, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1712 - Willem Jooste, Bart Janse, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1712 - Willem Jooste, land 149 0,7762 ha
00-00-1712 - Joost Cornelis van Diest, land 150.1 0,1419 ha
00-00-1712 - Annetje Vogels, Pr Lourisse, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1712 - Johannis Rampius, Leendert Aelberts vant Ent, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1712 - Claas Claasse Sgrama, Jan Corn Beijnsdorp, land 151.2 0,8514 ha
00-00-1712 - Claas Claasse Sgrama, Jan Corn Beijnsdorp, land 152 0,2525 ha
00-00-1712 - Johannis Rampius, Leendert Aelbertse, land 153 0,1589 ha
00-00-1712 - Johannis Rampius, Leendert Aelberts vant Ent, land 154 0,227 ha
00-00-1712 - Claas Claasse, land 155 1,2771 ha
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Aalbert Janse Croon, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Frans Aalbertse Croon, land 157 0,2341 ha
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Frans Aalbertse Croon, land 158 1,822 ha
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Frans Aalbertse Croon, land 159 0,3079 ha
00-00-1712 - Frans Aalbertse Croon, Jan Jacobse de Vlieger, land 160 0,5009 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, land 161 1,2345 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Frans Aalbertse Croon, land 162 1,2771 ha
00-00-1712 - Joost Cornelisse van Diest, Frans Aalbertse Croon, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Frans Aalbertse, land 164.3 1,348 ha
00-00-1712 - Jan Willemse van Velsen, land 164.4 1,0401 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse Schrama, land 165 0,7989 ha
00-00-1712 - Francoijs Valck, Gerrit Willemse Heemskerck, land 165 0,7989 ha
00-00-1712 - Francoijs Valck, Gerrit Willemse Heemskerck, land 167 1,6333 ha
00-00-1712 - Willem Adriaanse van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 0,227 ha
00-00-1712 - Jan Six, land 168.2 0,3178 ha
00-00-1712 - Jan Six, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1712 - Jan Six, land 170.1 0,6272 ha
00-00-1712 - Jan Willemse van Velsen, Pieter Jan van Slinge, land 170.2 2,7401 ha
00-00-1712 - Frans Aalbertse Croon, land 171 0,8514 ha
00-00-1712 - Joost Cornelisse van Diest, land 172 0,8429 ha
00-00-1712 - Jan Willemse van Velse, Pieter Janse van Slingelant, land 173 1,2771 ha
00-00-1712 - Francoijs Valck, Frans Aalbertse Croon, land 174 1,1465 ha
00-00-1712 - Frans Aalbertse Croon, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1712 - Lijsbeth Arents, Magtelt Arents, Claas Claase Sgrama, land 176 2,4634 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1712 - Francoijs Valck, Aalbert Janse Croon, land 178 5,1085 ha
00-00-1712 - Leendert Aalbertse van Tent, Jan Cor Beijsdorp, land 179 1,8589 ha
00-00-1712 - Dirck Graswinkel, Jan Willemse van Velse, land 180 0,823 ha
00-00-1712 - Dirck Graswinkel, Jan Willemse van Velse, Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1712 - Jan Willemse van Velse, Claas Piete land land 182.1 1,7028 ha
00-00-1712 - Sijme Willemse van Velse, wed, Dirck Philp, Claas Piete land land 182.2 1,7028 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1712 - Leendert Aalbertse van Tent, land 183.2 1,419 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, land 185 1,0827 ha
00-00-1712 - Joost Cornelis van Diest, Jan Willemse van Velse, Pieter Janse Slingeland, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, Arij Dirks Bulte land 187 2,2065 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, land 188 1,0131 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, land 189 0,7038 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 1,0642 ha
00-00-1712 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b 1,0642 ha
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1712 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1712 - Jan Hendrikse Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1712 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 196 1,8035 ha
00-00-1712 - Cornelis Hendrikse Molesteegh, land 197 1,8319 ha
00-00-1712 - Claas Claasse van Sgrama, Leendert Aalbertsz, land 198 2,154 ha
00-00-1712 - Cor van der Linde, Dirck Hendrikse Schrama, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1712 - Cor van der Linde, Dirck Hendrikse Schrama, land 200 0,051 ha
00-00-1712 - Cor van der Linde, Dirck Hendrikse Schrama, land 201 0,7095 ha
00-00-1712 - Neeltje Maartens, Gerrit Janse Erffoort, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, land 203 0,6924 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, land 204 1,419 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, land 205 1,2544 ha
00-00-1712 - Gerrit Janse Erffoort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, Jeroen Jacobse, land 207.1 1,2118 ha
00-00-1712 - d hr Fannius, Gerrit Janse Erffoort, land 207.2 1,4899 ha
00-00-1712 - Cornelis Fannius, Gerrit Janse Erffoort, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1712 - d hr Fannius, Gerrit Janse Erffoort, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1712 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse Schrama, Jeroen Jacobse, land 214.1 2,5542 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 1,2771 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Lagelant land 214.3 1,7737 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 1,2771 ha
00-00-1712 - Jan Six, Aaltje Claas, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, land 216 0,8911 ha
00-00-1712 - d hr Fanius, Gerrit Janse Erffoort, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, Jeroen Jacobse, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, Jeroen Jacobse, land 219 2,242 ha
00-00-1712 - Leendert Engels, wed, Dirck Engelses, land 220 2,1285 ha
00-00-1712 - Leendert Engels, wed, Dirck Engelses, land 221 1,5793 ha
00-00-1712 - Dirck Klaase Sgrama, Jeroen Jacobse, land 222 1,0444 ha
00-00-1712 - Dirck Klaase Sgrama, Jeroen Jacobse, land 223 0,6243 ha
00-00-1712 - Jan Six, Aaltje Claas, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, land 225 1,6843 ha
00-00-1712 - Dirck Klaase Sgrama, Jeroen Jacobse, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1712 - Cor van Sijpesteijn, Sijme Philpse van der Vlugt, Cleijn Oustcampje land 227.1 1,0855 ha
00-00-1712 - Dirck Claasse van Sgrama, Jeroen Jacobse, Cleijn Oustcampje land 227.2 1,0855 ha
00-00-1712 - Jeronimus Coeijmans, Lauris Pieterse Fits, land 228 1,3381 ha
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris Pieterse Fits, land 229 0,8386 ha
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris van der Fits, land 230.1 2,6961 ha
00-00-1712 - Sijpesteijn, Sijme Philpse van der Vlugt, land 230.2 2,3981 ha
00-00-1712 - Jan Six, land 230.3 0,227 ha
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris Pieterse Fits, land 231 1,1494 ha
00-00-1712 - Coeijman, Louris Prs Fits, land 232 0,6499 ha
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris Prs Fits, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1712 - Coeijmans, Louris Prs Fits, land 234 1,7837 ha
00-00-1712 - Coeijmans, Louris Prs Fits, land 235 1,6262 ha
00-00-1712 - Coeijmans, Louris Prs Fits, land 236 1,8447 ha
00-00-1712 - Coeijmans, Louris Prs Fits, land 237 0,5676 ha
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grieten bregge:
00-00-1712 - Paulus Buijs, Philips Sijmonse van der Vlucht, land 239.1 2,5542 ha
00-00-1712 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 239.2 2,5542 ha
00-00-1712 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.8 2,5542 ha
00-00-1712 - juffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.9 1,9866 ha
00-00-1712 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 240.5 1,7028 ha
00-00-1712 - Paulus Buijs, Pr Cornelis Son, Veentje land 240.6 1,0642 ha
00-00-1712 - Gerrit Kort, st Catrijnen Hofje, land 241.1 1,2771 ha
00-00-1712 - juffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 241.2 1,0316 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 241.3 0,4856 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 241.4 0,263 ha
00-00-1712 - juffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, Assendelftsweij land 242a 4,8035 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 242b 0,3045 ha
00-00-1712 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, land 243.1 4,0349 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 243b 0,2217 ha
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 2,9799 ha
00-00-1712 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 2,8029 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 244.3 0,3184 ha
00-00-1712 - Gerrit Jacobse Croon, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1712 - d raatsheer Fannius, Philps Claasse, Haverweij land 246a 2,9799 ha
00-00-1712 - d heer Fannius, Cor Leender Alkema, Haverweij land 246b 0,9933 ha
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, land 248 3,2226 ha
00-00-1712 - juff Buijtenwegh, Cor Dirkse Sgrama, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d 0,6263 ha
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, Schout Roelenlant land 249b ii morgen vii roeden iic voet
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, land 249a 2,7348 ha
00-00-1712 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f 1,1976 ha
00-00-1712 - Jan de With, Schout Roelenlant land 249e i morgen xxxiii roeden
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249b 0,1027 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249i 0,1305 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249e 0,2246 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden xxviii voet
00-00-1712 - Claas Claasse Sgramade, Jan Pieters Hulp, Brouwerswei land 250.3 1,7028 ha
00-00-1712 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250.1.1 1,1926 ha
00-00-1712 - Huijbert Claasse, land 250.1.2 0,5676 ha
00-00-1712 - Jan Hendrikse Molesteeg, Aalbert Janse Hulp, land 250.2 1,9838 ha
00-00-1712 - juff Bosvelt, land 250.4 1,5555 ha
00-00-1712 - Frans Aalb Croon, land 250.5 1,1579 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.6 0,1342 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.7 0,1442 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.8 0,1468 ha
00-00-1712 - Michiel de Wit, land 250.9 0,4115 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.10 0,1468 ha
00-00-1712 - Pr van Schagen, land 250.11 1,6262 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.12 0,141 ha
00-00-1712 - Dirck Klaasse Sgrama, land 251 2,5542 ha
00-00-1712 - Hendrik Optstraten, Pr van Schagen, land 252 2,5542 ha
00-00-1712 - Pr Cor van Schagen, Dirck Claasse Sgrama, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1712 - Cor van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1712 - Adriaan van Dorp, Arij Cor Akersloot, Oetgersweij land 255 0,9933 ha
00-00-1712 - Johanna Kousebant, Arijaantge Willeb, Floris Louwen land land 256.1 1,4791 ha
00-00-1712 - Michiel de Wit, Floris Louwen land land 256.2 1,0358 ha
00-00-1712 - Fransooijs Kousebant, Adriaan Cornelisse, Floris Louwen land land 256.3 0,9933 ha
00-00-1712 - Adriaan van Dorp, Arij Cor Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 0,2838 ha
00-00-1712 - Adriaan van Dorp, Arij Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 0,2284 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 256.6 0,3832 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 256.7 0,3832 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 256.8 0,3382 ha
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 258 2,049 ha
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 259 1,6176 ha
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 260 1,4545 ha
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 261 0,9691 ha
00-00-1712 - Jan Backer, Cornelis Visch, land 262.1 4,3989 ha
00-00-1712 - de wed, Leendert Prs Sakman, Aalbert Janse Hulp, land 262.2 0,4257 ha
00-00-1712 - Jan Backer, Cornelis Visch, land 263 4,3989 ha
00-00-1712 - Jan Cor Santvoort, de Diaconij Armen tot Hillegom, Vrouwen veen land 264.2 1,7028 ha
00-00-1712 - Andries Akersloot, Arij Cor Akersloot, Marcus Marcus, Arij Cor Akersloot, Vrouwen veen land 264.1 1,7028 ha
00-00-1712 - Arij Cor Akersloot, land 265a 2,7954 ha
00-00-1712 - Arij Cor Akersloot, land 265b 1,7028 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 265c 0,7521 ha
00-00-1712 - Claas Gerritse van Sgrama, land 266 1,8745 ha
00-00-1712 - Claas Gerritse van Schrama, land 267a 1,8447 ha
00-00-1712 - Sijme Claas, de Graaffel, land 267b 0,5676 ha
00-00-1712 - Huijbert Claasse Sgrama, land 268.1 3,9732 ha
00-00-1712 - Claas Gerritse van Sgrama, de Hoekweij land 268.2 1,1352 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 268.3 0,2588 ha
00-00-1712 - Claes Gerrits van Schramade, Huijbert Claasse, Stekelweij land 269a 2,8757 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 269b 0,0328 ha
00-00-1712 - Claas van Schramade, Hasselaars woning land 270a 6,2892 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 270b 0,0244 ha
00-00-1712 - Arij Cor Akersloot, t Bregweidje land 271a 0,931 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 271b 0,2746 ha
00-00-1712 - juffr Bosvelt, Cor Gerritse van Sgrama, Huijb Claasse, Pelserlaagte land 272a 5,7657 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 272b 0,0518 ha
00-00-1712 - Magdalena Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 2,9085 ha
00-00-1712 - Antje Vogels, Cornelis Arijse Schipper, land 273.2 2,9799 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 273.3 0,0709 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 273.4 0,0134 ha
00-00-1712 - Magdalena Wouters, Pieter Gerritse, land 274.1
00-00-1712 - Pr Dirkse Aardenburgh, land 274.2
00-00-1712 - Adriaan de Kies, Louris Cor Fits, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1712 - Magdalena Wouters, Pr Gerritse van der Klugt, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1712 - Marija Wouters, Pr Gerritse van der Cluft, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1712 - Johan van Tielt, Arij Cornelisse, Groote Laechte land 278.1 4,4699 ha
00-00-1712 - Johan van Tielt, Sijmen Verdel, Groote Laechte land 278.2 3,1928 ha
00-00-1712 - Maria Wouters, Pr Gerritse, land 279.1 5,818 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, land 279.2 2,1285 ha
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 280 4,0981 ha
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, Geijtmanscroft land 281.1 4,1989 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 281.2 0,0572 ha
00-00-1712 - Cor Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a 2,3413 ha
00-00-1712 - Johan van Tielt, de Banneweij land 282b 2,1815 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 282c 0,1593 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Hendrik Janse Ro, de laagte van Kies land 283a 4,4473 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 283b 0,235 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Hendrik Jansz Roode, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1712 - Jacob Steijn, Gerrit Paulisse, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1712 - Claes Claes van der Velt, Andries Daniels, Engel Michielse, land 285b 1,7411 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 285.5 0,0219 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 285.6 0,6221 ha
00-00-1712 - Pr Bartens, land 286.1 2,5443 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 286b 0,349 ha
00-00-1712 - Adriaan Kies, Louris Cor Fits, d Erff, Pauwlsweij land 287.1 2,555 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 287.3 0,572 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 287.2 0,5378 ha
00-00-1712 - Bartolomeus Paulus, Jacob Prs, land 288.1 2,1285 ha
00-00-1712 - Jan van Nes, Jacob Pieterse, land 288.2 1,7397 ha
00-00-1712 - Jacob Hendr, Pr Barten, land 288.3 2,8239 ha
00-00-1712 - Johan van Thielt, Arij Claasse Sgrama, land 288.4 1,822 ha
00-00-1712 - de stat, land 288.5 0,3058 ha
00-00-1712 - de stat, land 288f 0,2265 ha
00-00-1712 - Andries Daandelse, Claas Claasse, Pr Barten, de Hoekwei land 289a 1,6993 ha
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 289b 0,4287 ha
Zuijtwaart vanden Weligen Bergh:
00-00-1712 - land 290 1,5495 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 291 2,5542 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 292 0,5676 ha
00-00-1712 - Maarte Wouters, de Graaffel, land 293 0,6555 ha
00-00-1712 - Floris Corn, land 294b 0,4257 ha
00-00-1712 - Maarte Wouterse, de Graaffelijkheijt, land 294a 0,4611 ha
00-00-1712 - Maarte Wouters, de Graaffel, land 295 1,419 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, Jan Stoffels, land 296 0,3008 ha
00-00-1712 - Maarte Wouterse, de Graaffel, land 297 0,5151 ha
00-00-1712 - Maarte Wouters, de Graaffel, land 298.1 0,9223 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 298.2 1,2217 ha
00-00-1712 - Maarte Wouterse, de Graaffel, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 300 1,1863 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 301 0,3831 ha
00-00-1712 - Hendr van Berkenrode, Maarten Wouteren, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 303 3,0651 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 304 2,5045 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 305 1,7028 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 306 1,9156 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 307 1,0146 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 308 2,8891 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 309 2,7216 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 310 2,3357 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 0,9081 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, land 312 1,0557 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, land 313 3,8881 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, land 314 1,4048 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieve van Loon, land 315 4,6544 ha
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 0,5037 ha
00-00-1712 - Willem van Loon, Jan Cor van Haastregt, de Erfgenamen, land 317 9,5784 ha
00-00-1712 - Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 318 0,017 ha
00-00-1712 - Willem Blaeu, Jan Cor van Haastregt, land 319 6,5275 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 320 0,5676 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 321 0,9365 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 324 0,9081 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 325 1,7737 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 326a 1,419 ha
00-00-1712 - Arij Krijne, land 326b 0,8514 ha
00-00-1712 - Jan Six, Philps Dirkse van Steijn, land 326c 2,4833 ha
00-00-1712 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d 1,2771 ha
00-00-1712 - Pijnssens, Gerrit Lourisse, Erff, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Cor den Hartogh, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1712 - Dirk Hendrikse Kroon, land 328.3 0,5676 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jacob Lourisse, land 329 3,8313 ha
00-00-1712 - Willem Six, Daniel Cambij, land 330 1,6914 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Jans Beuijck, land 331 0,796 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, land 332 0,1419 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 1,7028 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, Jacob Claasz geest land 335.2 2,2704 ha
00-00-1712 - land 336 0,6172 ha
00-00-1712 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaffel, land 337.1 2,2704 ha
00-00-1712 - Jacob Claasse Langevelt, Absalon Meijnderts van Keuijere, land 337.2 0,5676 ha
00-00-1712 - Jacob Claes Langevelt, Absalon Meijnderts van Keuijere, land 337.3 0,5676 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Stevens geest land 338.1 2,5542 ha
00-00-1712 - Johan van der Burgh, Jan van Haastregt, Huijsman croft land 338.2 0,8514 ha
00-00-1712 - land 339 0,3547 ha
00-00-1712 - Marija van Loon, de hr Niepoort, Willem Joosten van Diest, Duincroft land 340.1 0,8514 ha
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Joosten Diest, Vrouwen Croft land 340b 0,7095 ha
00-00-1712 - Marija van Loon, de hr Niepoort, Claas van der Velt, land 340.4 0,8514 ha
00-00-1712 - Johan Vogel, land 340.3 1,5609 ha
Westen aanden Heerewegh:
00-00-1712 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 0,3689 ha
00-00-1712 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 0,1419 ha
00-00-1712 - Jacob Jacobse Langevelt, Dievertje Jacobs, land 343 0,8514 ha
00-00-1712 - Joost Cor van Diest, land 343.1 0,1844 ha
00-00-1712 - Wijnant van der Maes, land 344.1 0,3036 ha
00-00-1712 - Corn Visch, land 344.2 0,3036 ha
00-00-1712 - Leendert Bruijne, land 345 0,8514 ha
00-00-1712 - Hendrik Meesen, land 346.1 0,4753 ha
00-00-1712 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 0,0397 ha
00-00-1712 - Pieter Joris Cole, land 346.3 0,0297 ha
00-00-1712 - Cor Reijerse, land 346.4 0,0227 ha
00-00-1712 - Jan Vogel, land 347 0,2838 ha
00-00-1712 - land 348 iiii hont lxx roeden
00-00-1712 - Claas Dirkse van Sgrama, land 349 0,227 ha
00-00-1712 - land 350 iiii hont xx roeden
00-00-1712 - land 351 0,6527 ha
00-00-1712 - Engel Maartse, land 352 0,3405 ha
00-00-1712 - Arij Janse van Velsen, Philps Claasse, land 353 0,8939 ha
00-00-1712 - den adv Valck, land 354 1,2302 ha
00-00-1712 - Jacob Rous, land 355 0,6896 ha
00-00-1712 - d hr raatsheer Fannius, Philps Claasse, land 356 1,0798 ha