Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1696

Bron: Morgenboeken Hillegom 1696
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1696
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4652b
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert van Hillegom
Voor den schrickeljaere 1696

Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus Redam gesworen landtmeter van Rhijnlandt int jaer xv xliiii inde maenden van januarij ende februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt ende is te weten, als daer niet dan eenderleij name genaemten werd, dat dan den eijgenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genomt, waer die persoonen woonaghtigh sjjn het is te verstaen dat sij inden vornomden banne woonaghtigh sijn.

Overgeset int jaer 96 de eijgenaers & bruijckers

Santlaan tot Vosselaan: Ende eerst dat landt van die Santlaan suijtwaerts tot die Vosselaan toe, besuijtoosten den Heerewech.
00-00-1696 - Hendrick Gillisz, Arij Prs, land 1a 1,7028 ha
00-00-1696 - Engeltie Kinckhuijse, de Erffgen, land 1b 2,1285 ha
00-00-1696 - Adriaen Thonis van Hees, land 1c 2,1285 ha
00-00-1696 - Baerthout van Teijlingen, Crijntie IJsbrants, land 2 1,4743 ha
00-00-1696 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 3 1,3140 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Kleijn kees, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Kleijnkees, land 5 3,8157 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Kleijnkees, land 6 4,3961 ha
00-00-1696 - Maria van der Horn, Ascanius van Zipesteijn, land 7 1,8589 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 8 1,7368 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 9 1,2771 ha
00-00-1696 - Arij Crijnen, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 12 0,9606 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 13 0,9166 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 14 3,2183 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 15 1,7042 ha
00-00-1696 - Jan Mees Veer, Jacob Wanten, wed., Jan Wouters, de stad Haarlem, land 16 9,8367 ha
00-00-1696 - wed, Jan Wanten, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 2,1994 hs
00-00-1696 - den advoc Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 2,1994 ha
00-00-1696 - Hend van der Camp, Absalon Meijnderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 1,8191 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 19 3,6185 ha
00-00-1696 - Adriaan Kies, Pr Jacobs Sprockenburch, land 20 2,6209 ha
00-00-1696 - Adriaan Kies, Corn Gerrits Darij kluijt, land 21a 1,3878 ha
00-00-1696 - Mees Prs Aerdenb, land 21b 1,3878 ha
00-00-1696 - Gerrit Jacobs Roode, land 22.1 1,4360 ha
00-00-1696 - juff Potta, Sijmon Jans Langevelt, land 22.2 1,4360 ha
00-00-1696 - Hend van der Camp, Corn Visch, Corn van Limmen, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 2,0575 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, de wed, Willem Willems, land 24 2,75 ha
00-00-1696 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 25 0,9138 ha
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, de wed, Willem Willems, land 26 2,0959 ha
00-00-1696 - Arij Pieters, Mees Jans Langevelt, land 27a 2,0575 ha
00-00-1696 - Jacobus Meerman, land 27b 1,9866 ha
00-00-1696 - Johan van Wieringh, land 27c 4,257 ha
00-00-1696 - Willem van Sgravema, Maerten Jacobs Langevelt, land 28a 1,0316 ha
00-00-1696 - Ad Kies, Pr Jacobs Sprokkenburch, land 28b 2,0632 ha
00-00-1696 - Adriaan Kies, Corn Gerrits Darijkluijt, land 29 1,1437 ha
00-00-1696 - Adriaan Kies, Corn Gerrits Darijkluijt, land 30 0,8201 ha
00-00-1696 - Maartje Jacobs Langevelt, Willem van Schravema, Jan Corn de Moor, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1696 - Ad Kies, Hend Jans Roode, land 31b 2,4833 ha
00-00-1696 - Pieter Schaep, Gerrit Jacobs Roode, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1696 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1696 - Jan Jans Beuijck, Willem Jans, land 33 1,1068 ha
00-00-1696 - Hend van der Camp, Maarten Willems van Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1696 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 35 1,6347 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 1,2373 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 1,5495 ha
00-00-1696 - Hend van Berkenroode, Simon Jans, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1696 - Claas Jacobs van Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1696 - Maarten Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, Corn van Limmen, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 3,0225 ha
00-00-1696 - Lieven van Loon, land 45.4 2,6252 ha
00-00-1696 - Frans Meerman, Mees Jans, land 45.2 0,4966 ha
00-00-1696 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, Jochums land land 45.3 0,4966 ha
00-00-1696 - Maarten Ruijchaver, land 45.1 4,6827 ha
00-00-1696 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 46 1,1352 ha
00-00-1696 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 47 0,5789 ha
00-00-1696 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 48 2.9629 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 1,1096 ha
00-00-1696 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 50 1,6233 ha
00-00-1696 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 51 0,1376
00-00-1696 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 52 0,6868 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 0,21 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 2,0661 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 0,9081 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 2,2661 ha
00-00-1696 - mevrouw Sijpesteijn, land 57 6,8326 ha
00-00-1696 - wed, Cornelis van Sipesteijn, Engel Dircxs, land 58 3,898 ha
00-00-1696 - wed, Cornelis van Sipesteijn, Engel Dircxs, land 59 0,7506 ha
00-00-1696 - Cornelis Ascanius van Sipesteijn, Engel Dircxs, de Monikken Akker land 60a 0,2838 ha
00-00-1696 - Cornelis Prs Glas, land 60b 1,1352 ha
00-00-1696 - Claas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1696 - Nic van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1696 - Joost Claas van Diest, Joost Claas van Diest, land 63 1,4502 ha
00-00-1696 - Arend Bruijns van der Bijl, Corstiaen Isbrants, land 64 1,4729 ha
00-00-1696 - Jan Cornelis Moor, land 65 1,48 ha
00-00-1696 - Cornelis Willems Visscher, Corstiaen Isbrants, land 66 1,4658 ha
00-00-1696 - Jan de Kramer, Barent Malfeijt, Thil Brugge land 67a 2,313 ha
00-00-1696 - sr Speck, Cornelis Corn Visch, land 67b 2,313 ha
00-00-1696 - Govert de Kies, Nicolaas Valck, land 68 1,4757 ha
00-00-1696 - Govert de Kies, Nicolaes Valck, Simon Jans, land 69 2,8465 ha
00-00-1696 - Govert de Kies, Nicolaes Valck, Simon Jans, land 70 1,0926 ha
00-00-1696 - Govert de Kies, Nic Valck, Simon Jans, land 71 0,6655 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, land 72 2,3939 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1696 - Crijn Crijnen, Corstiaan Isbrants, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1696 - Maria Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 80 0,4257 ha
00-00-1696 - Jan Gerrits van den Bosch, Gerrit Jans Rijnswijck, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1696 - Aeltgen Jans, Jongsland land 82a 1,0954 ha
00-00-1696 - Aelbert Barentsz Pickuaert, Simon Jans Langevelt, jongsland land 82b 0,8542 ha
00-00-1696 - Hend Maartens Croon, Claes Jacobs, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1696 - Hend Maartens Croon, Claes Jacobs, land 84 6,0379 ha
00-00-1696 - Maarten Cornelis van Diest, Jaepge Cornelis van Diest, Cornelis, land 85.1 2,9444 ha
00-00-1696 - Maerten Jacobs Langevelt, land 85.2 2,9444 ha
00-00-1696 - Jan Barents Pickaert, Claes Jacobs Claverweijde, land 86.4 2,8976 ha
00-00-1696 - Maria Horn, Sipesteijn, Claes Jacobs Claverweij, land 86.2 2,5542 ha
00-00-1696 - land 87 2,8976 ha
00-00-1696 - Johan van Thielt, Claes Absalons, land 88a 2,5542 ha
00-00-1696 - Willem van Loon, Arij Bruijns, Jan Corn van Haastert, Anna van Loon, land 88b 6,9958 ha
00-00-1696 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestregt, land 89 1,8106 ha
00-00-1696 - Willem van Loon, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1696 - Dirck Hendrixs Croon, Wouter Jans, land 91 1,0898 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 92 5,9216 ha
00-00-1696 - Willem Jans, Ascanius van Sipesteijn, land 93 1,8035 ha
00-00-1696 - Marija Wouters, Jacob Leenderts, land 94 1,8149 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 95 2,5116 ha
00-00-1696 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 97.1 1,7028 ha
00-00-1696 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 2,462 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 98.1 3,7632 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 1,1352 ha
00-00-1696 - Corn Ascanius van Sipesteijn, Engel Maert, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 1,1352 ha
00-00-1696 - Arij Maartens Duijndam, Arij Cors, land 99 0,8883 ha
00-00-1696 - Corn Pieters Glas, Claes Jacobs Klaverweijde, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1696 - Jacob Jans Langevelt, land 101a 1,1352 ha
00-00-1696 - Corn Prs Glas, Claes Jacobs Claverweijde, land 101b 1,436 ha
00-00-1696 - Jacob Jans Langevelt, land 102 2,4989 ha
00-00-1696 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, land 104 5,1156 ha
00-00-1696 - Corn Pieters Glas, Claes Jacobs Klaverweijde, land 105 1,6006 ha
00-00-1696 - Pr Pijnssen, de wed, Gerrit Lauris, Erffgenamen, land 106.1 21,2854 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 1,2771 ha
00-00-1696 - Bruijn van der Bijl, Jan de Lapper, Ottersland land 107a 0,9223 ha
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Jan de Lapper, Ottersland land 107b 1,0642 ha
00-00-1696 - land 108 1,1281 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 0,867 ha
00-00-1696 - Dirck Hendrics Croon, Huijch Gerrits, land 110 0,8883 ha
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Pr Lauris Akersloot, land 111.1 1,1352 ha
00-00-1696 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 111.2 1,1352 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Arijens van de Graaff, land 111.3 1,1352 ha
00-00-1696 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 0,9578 ha
00-00-1696 - de secritaris, Cornelis Prs Bergen henegouwen, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graef, de Kleijne Meerkamp land 114a 1,182 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graaf, land 114b 0,7151 ha
00-00-1696 - Johan van der Burgh, land 115 1,5566 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 1,1352 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Arijens van de Graaff, land 116.2 5,818 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 0,8514 ha
00-00-1696 - juff Bas, land 116.4 0,7095 ha
00-00-1696 - den advocaat Spaen, Gerrit Dircxs Smith, land 117 1,2955 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graaff, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graaff, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Joost Cornelis, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaan tot Lisse: Ander perceelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende van die Vosselaan zuijtwaerd vande banne van Lisse bij zuijtoosten den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Pieter Lauris Akersloot, land 121 1,5708 ha
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Corn Jans Croon, Bakkers Bakkum land 122a 0,4966 ha
00-00-1696 - Jan Verwer, Joost Cornelis van Diest, Bakkers Bakkum land 122b 0,4966 ha
00-00-1696 - Arend Bruijns van der Bijl, Jan Jacob Joosten, Bakkers Bakkum land 122c 0,6385 ha
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Pr Lauris Akersloot, Willem Claes Langevelt, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1696 - Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1696 - Christijntge Voogels, land 125 0,9989 ha
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Jacob Mouris, Floris Louwen land land 126.1 1,1352 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, Floris Louwen land land 126.2 1,1352 ha
00-00-1696 - Engel Simons van Alckema, Jan Arijens, Floris Louwen land land 126.3 0,9933 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, Floris Louwen land land 126.4 0,7095 ha
00-00-1696 - Wijnand Mens, Jan Cornelis Robol, Gerrit Mathijs, Floris Louwen Landt land 126.7 1,7028 ha
00-00-1696 - Christijntge Voogels, Pr Lauris Akersloot, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1696 - Dirck Hendrixs Croon, Daniel Cambij, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Claes Claes van der Velde, t Zandvoorder land land 129 0,7804 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Jan Prs Gans, land 130 0,9564 ha
00-00-1696 - Cornelis van Diest, Claes Claes van der Velde, land 131 0,911 ha
00-00-1696 - Christijntge Voogels, Jacob Jans, Pr Lauris Akersloot, land 132 3,373 ha
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 133 2,7117 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1696 - Johan Verwer, Maerten Willems, Willem Claes Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1696 - Johan Verwer, Maerten Willems, land 136 0,5917 ha
00-00-1696 - Johan Verwer, Claes Simons, land 137.1 1,0316 ha
00-00-1696 - Johan Verwer, Claes Simons, land 137.2 0,2454 ha
00-00-1696 - Johan Verwer, Jan Arijens Hoeckstraten, Hogeweij land 138a 1,348 ha
00-00-1696 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b 0,5676 ha
00-00-1696 - Jan Verwer, Ascanius van Sipesteijn, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1696 - Hendrick Molesteech, Dirck Dirks van Santen, land 140.1 1,8447 ha
00-00-1696 - Jan Hendrikse Molesteeg, , land 140.2 1,0642 ha
00-00-1696 - Joost Diricq, Jan Cornelis Bensdorp, land 141.1 0,1419 ha
00-00-1696 - Bruijn van der Bijl, land 141.2 0,0709 ha
00-00-1696 - Jan Jans Stompman, land 142.1 0,0567 ha
00-00-1696 - Joost Diricx, Jan Corn Bensdorp, land 142b 0,5676 ha
00-00-1696 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a 0,1419 ha
00-00-1696 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b 0,1064 ha
00-00-1696 - Cornelis Coerts, land 143c 0,0354 ha
00-00-1696 - land 144 0,5959 ha
00-00-1696 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.1 0,1064 ha
00-00-1696 - Jan Jans Westgeest, land 145.2 0,1064 ha
00-00-1696 - Frans Aalberts, land 145c 0,1277 ha
00-00-1696 - Joost Dierx, Jacob Jans van der Velde, land 145.4 1,7028 ha
00-00-1696 - Joost Diericx, Jeroen Jans, de Schouts akkers land 145.5 0,2838 ha
00-00-1696 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.7 0,7946 ha
00-00-1696 - Joost Diericxs, Jan Cornelis Bensdorp, Patoors croftje land 146 0,5676 ha
00-00-1696 - Mechelina van Buitenwegh, Corn Dircxs Sgravema, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1696 - Corn Ascanius van Sipesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Willem Joosten, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Willem Joosten, land 149 0,7762 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, land 150.1 0,1419 ha
00-00-1696 - Annetge Voogels, Pr Lauris, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1696 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1696 - Claes Claes van Schrama, Jan Cornelis Bensdorp, land 151.2 0,8514 ha
00-00-1696 - Claes Claes van Sgravemade, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 0,2525 ha
00-00-1696 - Johannis Rampius, Leendert Aelberts, land 153 0,1589 ha
00-00-1696 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 0,227 ha
00-00-1696 - Claes Claes, land 155 1,2771 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Francsoijs Aelberts Croon, land 157 0,2341 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Francsoijs Aelberts Croon, land 158 1,822 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Frans Aelberts Croon, land 159 0,3079 ha
00-00-1696 - Frans Aelberts Croon, land 160 0,5009 ha
00-00-1696 - Claes van Schravemade, land 161 1,2345 ha
00-00-1696 - Christina Voogels, Pr Lauris, land 162 1,2771 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Frans Aelberts Croon, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1696 - Christijntie Vogels, Pr Louris, land 164 2,3896 ha
00-00-1696 - Dirck Claes Schravemade, land 165 0,7989 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Gerrit Willems Heemskerck, land 165 0,7989 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Gerrit Willems Heemskerck, land 167 1,6333 ha
00-00-1696 - Willem Arijens Velsen, Floortjes Croft land 168.1 0,227 ha
00-00-1696 - Jan Six, land 168.2 0,3178 ha
00-00-1696 - Jan Six, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1696 - Jan Six, land 170.1 0,6272 ha
00-00-1696 - Jan Willems van Velsen, Pr Jans van Slingelant, land 170.2 2,7401 ha
00-00-1696 - Frans Aelberts Croon, land 171 0,8514 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, land 172 0,8429 ha
00-00-1696 - Jan Willems van Velsen, Pr Jans van Slingelant, land 173 1,2771 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Frans Aelberts Croon, land 174 1,1465 ha
00-00-1696 - Frans Aelberts Croon, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1696 - Lijsbeth Arijens, Magtelt Arijens, Gerrit Jans van Erffort, land 176.1
00-00-1696 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Phillips Claes, land 176.2
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Phillips Larum, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 178 5,1085 ha
00-00-1696 - Leendert Aalberts van Tent, land 179 1,8589 ha
00-00-1696 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 0,823 ha
00-00-1696 - Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1696 - Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 1,7028 ha
00-00-1696 - Simon Willems van Velsen, wed, Dirck Philps, Claas Piete land land 182.2 1,7028 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1696 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 1,419 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1696 - Dirck Claas Sgravemade, land 185 1,0827 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Jan Willems van Velsen, Pieter Jans Slingeland, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Arij Dirks Bulte land 187 2,2065 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, land 188 1,0131 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, land 189 0,7038 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 1,0642 ha
00-00-1696 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b 1,0642 ha
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1696 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1696 - Jan Hendrikse Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1696 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 196 1,8035 ha
00-00-1696 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 197 1,8319 ha
00-00-1696 - Claas Claas van Sgravemade, Leendert Aalberts, land 198 2,154 ha
00-00-1696 - Corn van der Linde, Dirck Hendrixs Sgravemade, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1696 - Corn van der Linde, Dirck Hendrixs Sgravemade, land 200 0,051 ha
00-00-1696 - Corn van der Linde, Dirck Hendrixs Sgravemade, land 201 0,7095 ha
00-00-1696 - Neeltgen Maartens, Gerrit Jans Erffoort, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 203 0,6924 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 204 1,419 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 205 1,2544 ha
00-00-1696 - Gerrit Jans Erffoort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1696 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 207.1 1,2118 ha
00-00-1696 - Cornelis Fannius, land 207.2 1,4899 ha
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffoort, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffort, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1696 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha
00-00-1696 - Dirck Cleas Schrama, Jeroen Jacobs, land 214.1 2,5542 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pr Jans Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 1,2771 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Lagelant land 214.3 1,7737 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pr Jans Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 1,2771 ha
00-00-1696 - Jan Six, Aaltge Claes, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 216 0,8911 ha
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffoort, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1696 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1696 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 219.2 0,9223 ha
00-00-1696 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 219.3 1,2061 ha
00-00-1696 - Leendert Engels, wed, Dirck Engels, land 220 2,1285 ha
00-00-1696 - Leendert Engels, wed, Dirck Engels, land 221 1,5793 ha
00-00-1696 - Dirck Claes Schravemade, Jeroen Jacobs, land 222 1,0444 ha
00-00-1696 - Jeroen Jacobs, land 223 0,6243 ha
00-00-1696 - Jan Six, Aeltge Claes, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 225 1,6843 ha
00-00-1696 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs Sprockenb, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1696 - Cornelis van Sipesteijn, Simon Philps van der Vlugt, Cleijn Oustcampje land 227.1 1,0855 ha
00-00-1696 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, Cleijn Oustcampje land 227.2 1,0855 ha
00-00-1696 - Jeronimus Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 228 1,3381 ha
00-00-1696 - d heer Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 229 0,8386 ha
00-00-1696 - d heer Coeijmans, Lauris Prs van der Fits, land 230.1 2,6961 ha
00-00-1696 - Sipesteijn, Simon Philps van der Vlucht, land 230.2 2,3981 ha
00-00-1696 - Jan Six, land 230.3 0,227 ha
00-00-1696 - d heer Coeijman, Lauris Pieters van der Fits, land 231 1,1494 ha
00-00-1696 - Coeijman, Lauris Pieters van der Fits, land 232 0,6499 ha
00-00-1696 - d heer Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1696 - Koeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 234 1,7837 ha
00-00-1696 - Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 235 1,6262 ha
00-00-1696 - Coeijman, Lauris Pieters van der Fits, land 236 1,8447 ha
00-00-1696 - Coeijmans, Lauris Prs van der Fits, land 237 0,5676 ha
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grieten bregge: Hier beginnen de veenen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grieten bregge toe. Dese naarvolgende mosveenen werden gegaart naer de oude maat.
00-00-1696 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 239.1 2,5542 ha
00-00-1696 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 239.2 2,5542 ha
00-00-1696 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 240.8 2,5542 ha
00-00-1696 - juff Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 240.9 1,9866 ha
00-00-1696 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 240.5 1,7028 ha
00-00-1696 - Paulus Buijs, Pr Cornelis Son, Veentje land 240.6 1,0642 ha
00-00-1696 - Pr Corn Son, Gerrit Jacobs Cort, land 241.1 1,2771 ha
00-00-1696 - juff Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 241.2 1,0316 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 241.3 0,4856 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 241.4 0,263 ha
00-00-1696 - juff Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, Assendelftsweij land 242a 4,8035 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 242b 0,3045 ha
00-00-1696 - Jan Arijens Korsteman, het Oude Manhuijs, land 243.1 4,0349 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 243b 0,2217 ha
00-00-1696 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 2,9799 ha
00-00-1696 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 2,8029 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 244.3 0,3184 ha
00-00-1696 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Philips Claes, Haverweij land 246a 2,9799 ha
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Cornelis Leend Alckemade, Haverweij land 246b 0,9933 ha
00-00-1696 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, land 248 3,2226 ha
00-00-1696 - joffr Buijtenwech, Corn Dircxs Schravema, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d 0,6263 ha
00-00-1696 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, Schoud Roeland land 249b ii morgen vii roeden iic voet
00-00-1696 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249a 2,7348 ha
00-00-1696 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f 1,1976 ha
00-00-1696 - Jan de With, Hend Mees, Schoud Roeland land 249e i morgen xxxiii roeden
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249b 0,1027 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249i 0,1305 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249e 0,2246 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden xxviii voet
00-00-1696 - Claes Claes van Schrama, Brouwerswei land 250.3 1,7028 ha
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250.1.1 1,1926 ha
00-00-1696 - Huijbert Claes, land 250.1.2 0,5676 ha
00-00-1696 - Jan Hendrikse Molesteeg, Aelbert Jans Hulp, land 250.2 1,9838 ha
00-00-1696 - juff Bosvelt, land 250.4 1,5555 ha
00-00-1696 - Frans Aelberts, land 250.5 1,1579 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.6 0,1342 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.7 0,1442 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.8 0,1468 ha
00-00-1696 - Michiel de With, land 250.9 0,4115 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.10 0,1468 ha
00-00-1696 - Pr Corn van Schagen, land 250.11 1,6262 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.12 0,141 ha
00-00-1696 - Dirck Claas Schravemade, land 251 2,5542 ha
00-00-1696 - Hend van Optstraten, Willem Willems Heemskerck, land 252 2,5542 ha
00-00-1696 - Pr Cornelis van Schagen, Dirck Claes Sgravemade, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1696 - Corn van Sipesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1696 - Adriaen van Dorp, Adriaen Cornelis Ackersloot, Oetgersweij land 255 0,9933 ha
00-00-1696 - Johanna Kousebant, Ariaantgen Willeboorts, Floris Louwen land land 256.1 1,4791 ha
00-00-1696 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 1,0358 ha
00-00-1696 - Francsoijs Kousebant, Ad Cornelis, Floris Louwen land land 256.3 0,9933 ha
00-00-1696 - Adriaen van Dorp, Adriaen Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 0,2838 ha
00-00-1696 - Adriaen van Dorp, Ad Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 0,2284 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 256.6 0,3832 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 256.7 0,3832 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 256.8 0,3382 ha
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 258 2,049 ha
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 259 1,6176 ha
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 260 1,4545 ha
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 261 0,9691 ha
00-00-1696 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 262.1 4,3989 ha
00-00-1696 - de wed, Leendt Prs Sackman, Aalbert Jans Hulp, land 262.2 0,4257 ha
00-00-1696 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 263 4,3989 ha
00-00-1696 - de Diaconij Armen tot Hillegom, Vrouwen veen land 264.2 1,7028 ha
00-00-1696 - And Akersloot, Arij Corn Akersloot, Marcus Marcus, Vrouwen veen land 264.1 1,7028 ha
00-00-1696 - Arij Cornelis Akersloot, land 265a 2,7954 ha
00-00-1696 - Arij Cornelis, land 265b 1,7028 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 265c 0,7521 ha
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 1,8745 ha
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, land 267a 1,8447 ha
00-00-1696 - Simon Claas, de Graaflicheijd, land 267b 0,5676 ha
00-00-1696 - Huijbt Claas Schravema, land 268.1 3,9732 ha
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 1,1352 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 268.3 0,2588 ha
00-00-1696 - Claes Gerrits Schravemade, Huijbert Claes, Stekelweij land 269a 2,8757 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 269b 0,0328 ha
00-00-1696 - Claes van Schravemade, Hasselaars woning land 270a 6,2892 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 270b 0,0244 ha
00-00-1696 - Arij Cornelis Akersloot, t Bregweidje land 271a 0,931 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 271b 0,2746 ha
00-00-1696 - juff Bosvelt, Corn Gerrits, Huijbert Claes, Pelserlaagte land 272a 5,7657 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 272b 0,0518 ha
00-00-1696 - Magdalena Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 2,9085 ha
00-00-1696 - Aechje Voogels, Pieter Sijmons Bronsgeest, land 273.2 2,9799 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 273.3 0,0709 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 273.4 0,0134 ha
00-00-1696 - Magdalena Wouters, Pieter Gerrits, land 274.1
00-00-1696 - Pr Dircxs Aerdenb, land 274.2
00-00-1696 - Aed de Kies, Louris Cornelis Fits, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1696 - Magdalena Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1696 - Marija Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1696 - Jan Thielt, Arij Cornelis, Groote Laechte land 278.1 4,4699 ha
00-00-1696 - Johan van Thielt, Simon Verdel, Groote Laechte land 278.2 3,1928 ha
00-00-1696 - Maria Wouters, Pr Gerrits, land 279.1 5,818 ha
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, land 279.2 2,1285 ha
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 280 4,0981 ha
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, Geijtmanscroft land 281.1 4,1989 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 281.2 0,0572 ha
00-00-1696 - Cornelis Joosten van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a 2,3413 ha
00-00-1696 - Johan van Thielt, Simon Verdel, de Banneweij land 282b 2,1815 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 282c 0,1593 ha
00-00-1696 - Ad Kies, Hend Jacobs Roode, de laagte van Kies land 283a 4,4473 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 283b 0,235 ha
00-00-1696 - Adriaen Kies, Hend Jans Roode, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1696 - Jacob Steijn, Gerrit Paulus, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1696 - Engel Michiels, And Daniels, Claes Claes van der Velt, land 285b 1,7411 ha
00-00-1696 - Claes Claes van der Velt, Engel Michiels, land 285bb
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 285.5 0,0219 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 285.6 0,6221 ha
00-00-1696 - Pr Bartens, land 286.1 2,5443 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 286b 0,349 ha
00-00-1696 - Ad Kies, Louris Cornelis, d Erffgenamen, Pauwlsweij land 287.1 2,555 ha
00-00-1696 - de stad, land 287.3 0,572 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 287.2 0,5378 ha
00-00-1696 - Barth Paulus, Jacob Prs Beijer bergen in henegouw, land 288.1 2,1285 ha
00-00-1696 - Jan van Nes, Jacob Prs Bergen in henegouwen, land 288.2 1,7397 ha
00-00-1696 - Jacob Hend, Pr Barten, land 288.3 2,8239 ha
00-00-1696 - Joh van Thielt, Arij Claes Schravemade, land 288.4 1,822 ha
00-00-1696 - de stad, land 288.5 0,3058 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 288f 0,2265 ha
00-00-1696 - And Daniels, Claes Claes, Pieter Barten, de Hoekwei land 289a 1,6993 ha
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 289b 0,4287 ha
Zuitwaarts van de Weligen Bergh: Andere parcheelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Bergh zuijtwaarts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine geschiet overmits de snootheijt @ hoogte van landen daeromme die gemindert zijn.
00-00-1696 - land 290 1,5495 ha
00-00-1696 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 291 2,5542 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 292 0,5676 ha
00-00-1696 - Maarten Wouters, de Graaflickheijd, land 293 0,6555 ha
00-00-1696 - Floris Corn, land 294b 0,4257 ha
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graafflicheijd, land 294a 0,4611 ha
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graafflicheijd, land 295 1,419 ha
00-00-1696 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 296 0,3008 ha
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graaflickheijd, land 297 0,5151 ha
00-00-1696 - Maarten Wouters, de Graeflicheijd, land 298.1 0,9223 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 1,2217 ha
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graeflicheijd, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 300 1,1863 ha
00-00-1696 - Nico van Loon, Lieven van Loon, land 301 0,3831 ha
00-00-1696 - Hend van Berckenroode, Maarten Wouters, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1696 - Nicol van Loon, Lieven van Loon, land 303 3,0651 ha
00-00-1696 - land 304 2,5045 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 305 1,7028 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 306 1,9156 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 307 1,0146 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 308 2,8891 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 309 2,7216 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 310 2,3357 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 311 0,9081 ha
00-00-1696 - de Graefflicheijd, land 312 1,0557 ha
00-00-1696 - de Graefflicheijd, land 313 3,8881 ha
00-00-1696 - de Graefflicheijd, land 314 1,4048 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 315 4,6544 ha
00-00-1696 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 316 0,5037 ha
00-00-1696 - Willem van Loon, Jan Corn van Haastregt, de Erfgenamen, land 317 9,5784 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haastert, land 318 0,017 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 319 6,5275 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 320 0,5676 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 321 0,9365 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestregt, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graaflicheijd, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 324 0,9081 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis Haestrecht, land 325 1,7737 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Corn van Haestrecht, land 326a 1,419 ha
00-00-1696 - Jan Arij Crijnen, land 326b 0,8514 ha
00-00-1696 - Jan Six, Philps Dircxs van Steijn, land 326c 2,4833 ha
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d 1,2771 ha
00-00-1696 - Pijnssens, Gerrit Lauris, Erffgenamen, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1696 - Maertge Willems van Velsen, land 328.4 0,2838 ha
00-00-1696 - Gerrit van Laer, land 328e1 0,5676 ha
00-00-1696 - Neeltge Jans, land 328.6 0,0709 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Cornelis Claes den Hartoge, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1696 - Dirk Hend Croon, land 328.3 0,5676 ha
00-00-1696 - Jannitge Jans, de Lange Ackers land 328g 0,3547 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, land 329 3,8313 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, land 330 1,6914 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Jans Beuijck, land 331 0,796 ha
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graefflicheijd, land 332 0,1419 ha
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graefflicheijdt, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 1,7028 ha
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeflicheijd, Jacob Claasz geest land 335.2 2,2704 ha
00-00-1696 - land 336 viii hont xxxv roeden
00-00-1696 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeflicheijd, land 337.1 2,2704 ha
00-00-1696 - Jacob Claes Langevelt, Absalon Meijnderts van Keuijere, land 337.2 0,5676 ha
00-00-1696 - Jacob Claes Langevelt, Absalon Meijnderts van Keuijere, land 337.3 0,5676 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Stevens geest land 338.1 2,5542 ha
00-00-1696 - Johan van der Burch, Jan Cornelis van Haestregt, Huijsman croft land 338.2 0,8514 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jacob Lourisz, land 338.3 1,7028 ha
00-00-1696 - land 339 ii 1/2 hont
00-00-1696 - Marija van Loon, d heer Nieupoort, Willem Joosten van Diest, Duincroft land 340.1 0,8514 ha
00-00-1696 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Willem Joosten van Diest, Vrouwen Croft land 340b 0,7095 ha
00-00-1696 - Maria van Loon, Corn Nieupoort, Claes Claes van der Veldt, land 340.4 0,8514 ha
00-00-1696 - Jan Voogel, land 340.3 1,5609 ha
West aan den Heerenwegh: Ander parchelen van landen gelegen inden selven banne beginende van Cornelis Allerts zoons huijs bij westen aan den Heerenwegh totten eijnde van dat dorp voors tot Corn Henrix zoons kroft inclus. Dese naarbes parcelen van landen hebben noijt morgengeldt betaelt door de hoogte & schade vande wildernisse.
00-00-1696 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 0,3689 ha
00-00-1696 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 0,1419 ha
00-00-1696 - Jacob Jacobs Langvelt, Dievertie Jacobs, land 343 0,8514 ha
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, land 343.1 0,1844 ha
00-00-1696 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 0,3036 ha
00-00-1696 - Corn Visch, land 344.2 0,3036 ha
00-00-1696 - Leendert Bruijns, Willem Daniels de Haes, land 345 0,8514 ha
00-00-1696 - Hendrick Meessen, land 346.1 0,4753 ha
00-00-1696 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 0,0397 ha
00-00-1696 - Pieter Joris Cole, land 346.3 0,0297 ha
00-00-1696 - Corn Reijers, land 346.4 0,0227 ha
00-00-1696 - Jan Voogel, land 347 0,2838 ha
00-00-1696 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 0,3547 ha
00-00-1696 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2
00-00-1696 - Mees Jans Hoochkamer, land 348.3
00-00-1696 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4
00-00-1696 - Geertgen Mees, land 348.5
00-00-1696 - Corn Decker, land 348.6
00-00-1696 - Jan Backer, land 348.7
00-00-1696 - Claes Dircxs van Schravemade, land 349 0,227 ha
00-00-1696 - land 350 iiii hont ix roeden
00-00-1696 - land 351 0,6527 ha
00-00-1696 - Engel Maerts, land 352 0,3405 ha
00-00-1696 - Arij Jans van Velsen, Phillips Claas, land 353 0,8939 ha
00-00-1696 - den advocaet Valck, Phillips Claas, land 354 1,2302 ha
00-00-1696 - Jacob Rous, land 355 0,6896 ha
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Philps Claes, land 356 1,0798 ha