Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1668

Bron: Morgenboeken Hillegom 1668
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1668
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4651a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert van Hillegom 1668

Hier begint den banne int particulier gemeten bij mij Sijmon Meeus v Edam landtmeter van Rhijnlandt in t jaer xv xliiii inde maenden van januarij @ februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt @ is te weten als daer niet dan eenerleij name genoemt enwert dat dan de eijgenaer selffs de bruijcker is @ als daer geen plaetse genomt waer de personen woonachtich sijn het is te verstaen dat sij inden voornomb banne woonachtich sijn.

Overgeset in ít jaer 96 die eijgenaers @ bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: @ eerst dat landt van die Santlaen zuijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerenwech.
00-00-1668 - Hend Gillis, land 1a 1,7028 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, land 1b 2,1285 ha
00-00-1668 - Thonis Barents van Hees, land 1c 2,1285 ha
00-00-1668 - Barent van Teijlingen, Jan de Leschambre, land 2 1,4743 ha
00-00-1668 - Jacob van Alckemade, Hendrick Gillis, land 3 1,3140 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn cees, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn kees, land 5 3,8157 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn cees, land 6 4,3961 ha
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, land 7 1,8589 ha
00-00-1668 - Jan Huijberts Soet, land 8 1,7368 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 1,2771 ha
00-00-1668 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1668 - Gerrit van Hoove, Grietje Kuickhuijsen, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 0,9606 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 0,9166 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 3,2183 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 1,7042 ha
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, Hendrick Gillis van Eecke, wed., Jan Wanten, de stad Haarlem, land 16 9,8367 ha
00-00-1668 - Willem Cambij, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 2,1994 hs
00-00-1668 - den advocaet Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 2,1994 ha
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meijnderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 1,8191 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 3,6185 ha
00-00-1668 - Pieter Jacobs Sprockelenburg, Adriaan Franse Kies, land 20 2,6209 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a 1,3878 ha
00-00-1668 - Mees Pieters Aerdenburch, land 21b 1,3878 ha
00-00-1668 - Pr Schaep, Corn Wouters van Bourgoinge, land 22.1 1,4360 ha
00-00-1668 - juffr Potta, Simon Jans Langevelt, land 22.2 1,4360 ha
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 2,0575 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 2,75 ha
00-00-1668 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 0,9138 ha
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs van Claverweijde, land 26 2,0959 ha
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans Langevelt, land 27 8,3013 ha
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 28a 1,0316 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 28b 2,0632 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darij, land 29 1,1437 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darijcluijt, land 30 0,8201 ha
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijerbergen in henegou, land 31b 2,4833 ha
00-00-1668 - Pieter Schaep, Corn Wouters van Bourgounge, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1668 - Davidt de Wattijn, Hillebrant Schalcken, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, land 33 1,1068 ha
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1668 - David de Wattijn, Hillebrant Schalcken, land 35 1,6347 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 1,2373 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 1,5495 ha
00-00-1668 - Hendrick van Berckenrode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1668 - Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 3,0225 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 4,6827 ha
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 45.2 0,4966 ha
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, Jochums land land 45.3 0,4966 ha
00-00-1668 - Maert Ruichaver, land 45.4 2,6252 ha
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 46 1,1352 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 0,5789 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 2.9629 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 1,1096 ha
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 50 1,6233 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 0,1376
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 0,6868 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 0,21 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 2,0661 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 0,9081 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 2,2661 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 57 6,8326 ha
00-00-1668 - Margarieta de Bie, Engel Dircxs, land 58 3,898 ha
00-00-1668 - Margarieta de Bie, Engel Dircxs, land 59 0,7506 ha
00-00-1668 - Arnoldus de Bie, Engel Dircxs, de Monikken Akker land 60a 0,2838 ha
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 60b 1,1352 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1668 - Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1668 - d heer Opstraten, Willem Claes Langevelt, land 63 1,4502 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen IJsbrants, land 64 1,4729 ha
00-00-1668 - Arend Bruijns van der Bijl, land 65 1,48 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 66 1,4658 ha
00-00-1668 - Jan Cramer, Pr Claes Wouten, Thil Brugge land 67a 2,313 ha
00-00-1668 - sr Speck, Sijmon Jans Langevelt, land 67b 2,313 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 68 1,4757 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 69 2,8465 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 70 1,0926 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 71 0,6655 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, land 72 2,3939 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1668 - Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1668 - Maria Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1668 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1668 - Jacob Jan Stevens, land 80 0,4257 ha
00-00-1668 - Corn Jacobs Droogh, wed, Jan Jacobs, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, Jongsland land 82a 1,0954 ha
00-00-1668 - Aelbert Barents Piquaert, Jacob Claes Langevelt, jongsland land 82b 0,8542 ha
00-00-1668 - de wed, Jan Jacobs, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1668 - Pijnssen, wed, Mees Pieters Aerdenb, Erffgen, land 84 6,0379 ha
00-00-1668 - Jacob Louris, Cornelis Joosten, land 85 1,7085 ha
00-00-1668 - Pieter Jans Bourgoigne, land 86.2 2,5542 ha
00-00-1668 - Pijnssens, Gerrit Dammas, Erffgenaemen, Land 86a iii morgen ii hont xlii roeden
00-00-1668 - Pijnssens, Jacob Louris, Erffgen, land 87 2,8976 ha
00-00-1668 - Johan van Thielt, land 88a 2,5542 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Arij Crijnen, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 88b 6,9958 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Louris Langevelt, de Erfgenamen, land 89 1,8106 ha
00-00-1668 - Jan Adriaans Langevelt, Adriaen Crijne, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1668 - Arij Maartens Duijndam, land 91 1,0898 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 92 5,9216 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 93 1,8035 ha
00-00-1668 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, land 94 1,8149 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 95 2,5116 ha
00-00-1668 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 97.1 1,7028 ha
00-00-1668 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 2,462 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 98.1 3,7632 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 1,1352 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 1,1352 ha
00-00-1668 - Arij Maartens Duijndam, Margareta Bas, land 99 0,8883 ha
00-00-1668 - Corn Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1668 - Jan Jacobs Langevelt, land 101a 1,1352 ha
00-00-1668 - Corn Pieters Glas, land 101b 1,436 ha
00-00-1668 - Jan Jacobs Langevelt, land 102 2,4989 ha
00-00-1668 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, land 104 5,1156 ha
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 105 1,6006 ha
00-00-1668 - Gerrit Lauris, Pr Pinssens, de weduwe, Erffgen, land 106.1 21,2854 ha
00-00-1668 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 1,2771 ha
00-00-1668 - de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Ottersland land 107a 0,9223 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Jan Barts, Ottersland land 107b 1,0642 ha
00-00-1668 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, land 108 1,1281 ha
00-00-1668 - de weduwe, Willem van Loo, land 109 0,867 ha
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 110 0,8883 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, land 111.1 1,1352 ha
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 111.2 1,1352 ha
00-00-1668 - Johan van der Burg, Jacob Jeroens, land 111.3 1,1352 ha
00-00-1668 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 112 0,9578 ha
00-00-1668 - de secritaris, Corn Pieters Bergen henegauwen, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, de Kleijne Meerkamp land 114a 1,182 ha
00-00-1668 - Jan van der Burch, Jacob Jeroens, land 114b 0,7151 ha
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, land 115 1,5566 ha
00-00-1668 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 1,1352 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 5,818 ha
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 0,8514 ha
00-00-1668 - juffr Bas, Jacob Jeroens, land 116.4 0,7095 ha
00-00-1668 - den advocaet Spaen, Corn Jans Hits, land 117 1,2955 ha
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Dirck Oosthoorn, Cornelis Joosten, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaert van de banne van Lisse bij zuijtoosten den Heere wech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1668 - Christijntje Vogels, land 121 1,5708 ha
00-00-1668 - Jan Bontekoe, Jan Barts, Bakkers Bakkum land 122a 0,4966 ha
00-00-1668 - Jan Verwer, Joost Cornelis van Diest, Bakkers Bakkum land 122b 0,4966 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Cornelis Jans Croon, Bakkers Bakkum land 122c 0,6385 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Cornelis Jans Croon, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1668 - Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, land 125 0,9989 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Corn Willems Visscher, Floris Louwen land land 126.1 1,1352 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.2 1,1352 ha
00-00-1668 - Engel Simons van Alckemade, Claes Sijmons van Alckemade, Floris Louwen land land 126.3 0,9933 ha
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.4 0,7095 ha
00-00-1668 - Guertje Jacobs Visscher, Claes Sijmons van Alckemade, land 126e ii morgen
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Corn Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1668 - de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1668 - Cornelis Joosten van Diest, t Zandvoorder land land 129 0,7804 ha
00-00-1668 - Joost Cornelis van Diest, land 130 0,9564 ha
00-00-1668 - Cornelis Joosten van Diest, land 131 0,911 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans Vogel, land 132 3,373 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 133 2,7117 ha
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1668 - Jan Verwer, Maerten Willems, Matthijs Steene, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1668 - Jan Verwer, Maerten Willems, land 136 0,5917 ha
00-00-1668 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.1 1,0316 ha
00-00-1668 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.2 0,2454 ha
00-00-1668 - Johan Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij land 138a 1,348 ha
00-00-1668 - Johan Verwer, Corn, Jacob Leenderts, de Kaudeweij land 138b 0,5676 ha
00-00-1668 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1668 - Claes Sijmons Alckemade, land 140.1 1,8447 ha
00-00-1668 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 140.2 1,0642 ha
00-00-1668 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Jeroen Jans, land 141.1 0,1419 ha
00-00-1668 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 0,0709 ha
00-00-1668 - Jan Jans Stompman, land 142.1 0,0567 ha
00-00-1668 - Hendrick Jacobs Claverweijde, land 142b 0,5676 ha
00-00-1668 - Pieter Pieters de Praem, land 143a 0,1419 ha
00-00-1668 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b 0,1064 ha
00-00-1668 - Cornelis Coerts, land 143c 0,0354 ha
00-00-1668 - land 144 iii hont xx roeden
00-00-1668 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.1 0,1064 ha
00-00-1668 - Hendrick Jacobs van Leeuwen, land 145b lxxv roeden
00-00-1668 - Corn Joosten van Diest, land 145c xc roeden
00-00-1668 - Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, land 145.4 1,7028 ha
00-00-1668 - Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, de Schouts akkers land 145.5 0,2838 ha
00-00-1668 - Maarten Willems van Schravemade, land 145f v hont lx roeden
00-00-1668 - Joost Diericq, Jacob Dammis, Patoors croftje land 146 0,5676 ha
00-00-1668 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis van Schravemade, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1668 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1668 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 149 0,7762 ha
00-00-1668 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 150.1 0,1419 ha
00-00-1668 - Annitge Vogels, Jacob Jans, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1668 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1668 - Guertje Willems, Jan Corn van Bensdorp, land 151.2 0,8514 ha
00-00-1668 - Guertje Willems, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 0,2525 ha
00-00-1668 - Johannis Rampius, Lenaert Aelberts, land 153 0,1589 ha
00-00-1668 - Johannis Rampius, Lenaert Aelberts, land 154 0,227 ha
00-00-1668 - Jacob Rous, land 155 i morgen iii hont
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 157 0,2341 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 158 1,822 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 159 0,3079 ha
00-00-1668 - Jacob Carels de Vlieger, land 160 0,5009 ha
00-00-1668 - Jacob Cornelis Rous, land 161 1,2345 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Jacob Jans Vogelesangh, land 162 1,2771 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164 2,3896 ha
00-00-1668 - Floris Huijberts, land 165 0,7989 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 165 0,7989 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 167 1,6333 ha
00-00-1668 - Willem Adriaens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 0,227 ha
00-00-1668 - Jan Six, land 168.2 0,3178 ha
00-00-1668 - Jan Six, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1668 - Jan Six, land 170.1 0,6272 ha
00-00-1668 - Willem Adriaens van Velsen, land 170.2 2,7401 ha
00-00-1668 - Gijsbert Willems van Velssen, Joost Corn van Diest, land 171 0,8514 ha
00-00-1668 - Joost Cornelis van Diest, land 172 0,8429 ha
00-00-1668 - Jan Willems van Velssen, Cornelis Jans van Bredenrode, land 173 1,2771 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 174 1,1465 ha
00-00-1668 - Aelbert Jans Croon, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1668 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Philip Claes, land 176 2,4634 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 178 5,1085 ha
00-00-1668 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Cornelis Bensdorp, land 179 1,8589 ha
00-00-1668 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 0,823 ha
00-00-1668 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1668 - Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 1,7028 ha
00-00-1668 - Simon Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.2 1,7028 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1668 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 1,419 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1668 - Jacob Cornelis Rous, land 185 1,0827 ha
00-00-1668 - Willem Arijens van Velsen, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Arij Dirks Bulte land 187 2,2065 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 188 1,0131 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 189 0,7038 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 1,0642 ha
00-00-1668 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b 1,0642 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1668 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1668 - Hendrik Meese Molesteech, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1668 - Hendrick Mees, land 196 1,8035 ha
00-00-1668 - Hendrick Mees, land 197 1,8319 ha
00-00-1668 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aelberts, land 198 2,154 ha
00-00-1668 - Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1668 - Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, land 200 0,051 ha
00-00-1668 - Pietertje Gijsberts, Johan Verwer, land 201 0,7095 ha
00-00-1668 - Joost Cornelis van Diest, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 203 0,6924 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 204 1,419 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 205 1,2544 ha
00-00-1668 - Jacob Cornelis, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1668 - Floris Huijberts, de Erffgen, land 207.1 1,2118 ha
00-00-1668 - Jacob Corn Rous, land 207.2 1,4899 ha
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Jacob Cornelis, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Philps Sijmons, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Jacob Cornelis, land 214.1 2,5542 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 1,2771 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Lagelant land 214.3 1,7737 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 1,2771 ha
00-00-1668 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 216 0,8911 ha
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Jacob, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1668 - Jacob Cornelis Rous, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1668 - Floris Huijberts, land 219.2 0,9223 ha
00-00-1668 - Floris Huijberts, land 219.3 1,2061 ha
00-00-1668 - Leendert Engels, de weduwe, Dirck Engels, land 220 2,1285 ha
00-00-1668 - land 221 1,5793 ha
00-00-1668 - Floris Huijberts, Jacob Cornelis Rous, land 222 1,0444 ha
00-00-1668 - Floris Huijberts, Jacob Cornelis Rous, land 223 0,6243 ha
00-00-1668 - Leendert Aalberts van Tent, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieter van Langevelt, land 225 1,6843 ha
00-00-1668 - Jacob Cornelis Rous, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1668 - de heer Sijpesteijn, Philps Sijmons, Cleijn Oustcampje land 227.1 1,0855 ha
00-00-1668 - Jacob Corn Rous, Cleijn Oustcampje land 227.2 1,0855 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 1,3381 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 0,8386 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 230.1 2,6961 ha
00-00-1668 - Corn van Sijpesteijn, Philps Sijmons, land 230.2 2,3981 ha
00-00-1668 - Jan Six, land 230.3 0,227 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Limb, land 231 1,1494 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 232 0,6499 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 234 1,7837 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 235 1,6262 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Limb, land 236 1,8447 ha
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 237 0,5676 ha
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die venen van den banne off van Lisse noortwaert tot Grietenbreggen thoe.
00-00-1668 - Paulus Buijs, Pieter Cornelis Son, land 239.1 2,5542 ha
00-00-1668 - Anna Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 239.2 2,5542 ha
00-00-1668 - Anna Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 240.8 2,5542 ha
00-00-1668 - juffr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 240.9 1,9866 ha
00-00-1668 - Paulus Buijs, Pieter Cornelis Son, land 240.5 1,7028 ha
00-00-1668 - Paulus Buijs, Pieter Cornelis Son, Veentje land 240.6 1,0642 ha
00-00-1668 - Gerrit Cort, st Catharina Hofje, land 241.1 1,2771 ha
00-00-1668 - juffr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 241b i morgen ii hont lvii roeden lxvii voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 241c iii hont xxxxii roeden
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 241d i hont lxxxv roeden il voet
00-00-1668 - juffr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, Assendelftsweij land 242a 4,8035 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 242b 0,3045 ha
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 243.1 4,0349 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 243b 0,2217 ha
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 2,9799 ha
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 2,8029 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 244.3 0,3184 ha
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Philip Claes, land 246a iii morgen iii hont
00-00-1668 - Francsoijs, Philip Claes, land 246b vii hont
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 248 viii hont
00-00-1668 - Machtelt Buijtewech, Adriaan Cornelise Ackersloot, land 249a iiii morgen xli roeden xlv voet
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249b ii morgen vii roeden iic voet
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249c iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet
00-00-1668 - Jan Six, Gerrit Jacobs Croon, land 249d i morgen ii hont xxxxiiii roeden
00-00-1668 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Hendrik Mees, land 249e ii hont lxvi roeden lxxii voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249f lxxii roeden lvii voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249g lxxxxii roeden ii voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249h lviii roeden xlv voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249i lxxxviiii roeden xxviii voet
00-00-1668 - Corn Sijpesteijn, Cornelis Jacobs Croon, Brouwersweij land 250a ii morgen
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250b ii morgen xxxx roeden lxxii voet
00-00-1668 - Hendrick Mees, Hend Mees, land 250c ii morgen i hont iic roeden viii voet
00-00-1668 - juffrou Bosvelt, Cees Huijgen, land 250d i morgen iiii hont lxxxxvi roeden xxviii voet
00-00-1668 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 250e viii hont xvi roeden
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250g lxxxxiiii roeden lxxxvi voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250h i hont i roede lxxxxii voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250i i hont iii roeden lxxii roeden
00-00-1668 - Michiel de With, land 250.9 0,4115 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250k ii hont xxviii roeden
00-00-1668 - Geertje Mees, Hendrik Mees, land 250l i morgen v hont xlvi roeden
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250m ic roeden liiii voet
00-00-1668 - Pr Jans, Hendrik Jacobs Croon, land 251 2,5542 ha
00-00-1668 - Hendrik van Opstraten, Hendrik Jacobs Croon, land 252 2,5542 ha
00-00-1668 - Cornelis Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1668 - Corn Sijpesteijn, Jacob Engel, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1668 - Adriaan van Dorp, Corn Jacobs, Oetgersweij land 255 0,9933 ha
00-00-1668 - Frans Barents Koussebant, Pieter Sijmons Bronsgeest, Floris Louwen land land 256.1 1,4791 ha
00-00-1668 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 1,0358 ha
00-00-1668 - Francsoijs Koussebant, Adriaen Cornelis, Floris Louwen land land 256.3 0,9933 ha
00-00-1668 - Adriaan van Dorp, Corn Jacobs, Floris Louwen land land 256.4 0,2838 ha
00-00-1668 - d'heer Dorp, Corn Jacobs, Floris Louwen land land 256.5 0,2284 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 256.6 0,3832 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 256.7 0,3832 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 256.8 0,3382 ha
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 258 2,049 ha
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 259 1,6176 ha
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 260 1,4545 ha
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 261 0,9691 ha
00-00-1668 - Jan Backer, Leendert Pietersz Sackman, land 262.1 4,3989 ha
00-00-1668 - Anna Simons Schoter, Leendert Pietersz Sackman, Gerrit Simons Maijster, land 262.2 0,4257 ha
00-00-1668 - Jan Backer, Leendert Pietersz Sackman, land 263 4,3989 ha
00-00-1668 - Dirck Wouters de Moor, Pieter Dircxs Aerdenburch, Vrouwen veen land 264.2 1,7028 ha
00-00-1668 - Andries van Ackersloot, Adriaan Cornelise Ackersloot, Marcus Marcuse van der Wal, Vrouwen veen land 264.1 1,7028 ha
00-00-1668 - Adriaan Cornelise Ackersloot, land 265a 2,7954 ha
00-00-1668 - Francsoijs Barents Koussebant, Adriaan Cornelise Ackersloot, de Erffgen, land 265b 1,7028 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 265c 0,7521 ha
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 1,8745 ha
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, land 267a 1,8447 ha
00-00-1668 - Sijmon Claes, de Graeffecheijt, land 267b 0,5676 ha
00-00-1668 - Jan van Heussen, Adriaan Cornelise Ackersloot, land 268.1 3,9732 ha
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 1,1352 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 268.3 0,2588 ha
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, Stekelweij land 269a 2,8757 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 269b 0,0328 ha
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, Hasselaars woning land 270a 6,2892 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 270b 0,0244 ha
00-00-1668 - Adriaan Cornelise Ackersloot, t Bregweidje land 271a 0,931 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 271b 0,2746 ha
00-00-1668 - juffr Bosvelt, Claes Gerrits van Schravemade, Pelserlaagte land 272a 5,7657 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 272b 0,0518 ha
00-00-1668 - Magdalene Wouters, Pr Gerrits, land 273.1 2,9085 ha
00-00-1668 - Annitge Vogels, Pr Dircxs Aerdenburgh, land 273.2 2,9799 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 273.3 0,0709 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 273.4 0,0134 ha
00-00-1668 - Magdalene Wouters, Pr Gerrits, land 274 5,4646 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1668 - Maertge Pieters Oudaen, Pr Dircxs Aerdenburgh, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1668 - Marije Wouters, Jacob Leenderts, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1668 - Johan van Thielt, Claas Gerrits, Claes Cornelis, Groote en Klijne laagte land 278 7,7067 ha
00-00-1668 - Marija Wouters, Jacob Leenderts, land 279a ii morgen i hont
00-00-1668 - Marija Wouters, Jacob Leenderts, land 279b iiii morgen iiii hont
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, land 0 ii morgen iii hont
00-00-1668 - Jan Gerrits van Schravemade, land 280 4,0981 ha
00-00-1668 - Jan Gerrits van Schravemade, Arij Claes Schravemade, Geijtmanscroft land 281.1 4,1989 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 281.2 0,0572 ha
00-00-1668 - Cornelis Joosten van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a 2,3413 ha
00-00-1668 - Jan van Thielt, Arij Claes Schravemade, de Banneweij land 282b 2,1815 ha
00-00-1668 - de stadt, land 282c 0,1593 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Bijen bergen in henegou, de laagte van Kies land 283a 4,4473 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 283b 0,235 ha
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegou, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1668 - Jacob Steijn, Cornelis Pieters Beijer bergen, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1668 - Cornelis Joosten van Diest, land 285b 1,7411 ha
00-00-1668 - de stadt, land 285c xv roeden lxx voet
00-00-1668 - de stadt, land 285d iiii hont xxxviii roeden lxvi voet
00-00-1668 - Corn Gerrits Darij, Corn Gerrits, land 286a ii morgen v hont lxxxxiii roeden
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 286b ii hont xxxxvi roeden
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Pauwlsweij land 287.1 2,555 ha
00-00-1668 - de stadt, land 287.3 0,572 ha
00-00-1668 - Bartholomeus Pouwels, Jacob Pieters Beijer bergen in henegou, land 288a ii morgen iii hont
00-00-1668 - Jan van Nes, Jacob Pieters Bergen in henegou, land 288.2 1,7397 ha
00-00-1668 - Jacob Hendricxs Sprockenb, land 288c iii morgen i hont lxxxx roeden
00-00-1668 - Johan van Thielt, Arij Claes van Schravemade, land 288f 0,2265 ha
00-00-1668 - de stadt, land 288e ii hont xv roeden lxxx voet
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 288f i hont lviiii roeden lxxxxii voet
00-00-1668 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenburch, de Hoekwei land 289a 1,6993 ha
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 289b 0,4287 ha
Suijtwaerts van de Weligen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Berch zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margene is geschiet overmits de snootheijt @ hoochte vande landen daaromme die gemindert zijn.
00-00-1668 - land 290 x hont xcii roeden
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 2,5542 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 0,5676 ha
00-00-1668 - Wouter Wouters, de Graeffel, land 293 0,6555 ha
00-00-1668 - Floris Cornelis, land 294b 0,4257 ha
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 294a 0,4611 ha
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 295 1,419 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 0,3008 ha
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 0,5151 ha
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 298.1 0,9223 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 1,2217 ha
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 1,1863 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 0,3831 ha
00-00-1668 - Hend van Berckenrode, Maerten Wouters, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 3,0651 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 2,5045 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305.1 0,8514 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305.2 0,8514 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 1,9156 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 1,0146 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 2,8891 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Lieven van Loon, land 309 2,7216 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jacob Lauris, land 310 2,3357 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 0,9081 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 1,0557 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 3,8881 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 314 1,4048 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 4,6544 ha
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 0,5037 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 317 9,5784 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 318 0,017 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 319 6,5275 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 320 0,5676 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 321 0,9365 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 324 0,9081 ha
00-00-1668 - Hans van Loon, Arij Crijnen, land 325 1,7737 ha
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 326a 1,419 ha
00-00-1668 - Adriaan Crijns, land 326b 0,8514 ha
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 326c 2,4833 ha
00-00-1668 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d 1,2771 ha
00-00-1668 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 1,2771 ha
00-00-1668 - Abraham van der Burch, Jan Barts, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, land 328.3 0,5676 ha
00-00-1668 - Hans van Loon, Jacob Louris, land 329 3,8313 ha
00-00-1668 - Abraham van der Burch, land 330 1,6914 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jan Jans Beuijck, land 331 0,796 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 332 0,1419 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1668 - Meijnert Claes, land 334 0,7833 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 1,7028 ha
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, Jacob Claasz geest land 335.2 2,2704 ha
00-00-1668 - land 336 viii hont xxxv roeden
00-00-1668 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 337.1 2,2704 ha
00-00-1668 - Jacob Claes Langevelt, Absalon Meijnderts van Keuijere, land 337.2 0,5676 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jan Stevens geest land 338.1 2,5542 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Huijsman croft land 338.2 0,8514 ha
00-00-1668 - Hans van Loo, Jacob Lauris, land 338.3 1,7028 ha
00-00-1668 - land 339 ii 1/2 hont
00-00-1668 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 0,8514 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Vrouwen Croft land 340b 0,7095 ha
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jan Barts, land 340.4 0,8514 ha
00-00-1668 - Johan Vogel, land 340.3 1,5609 ha
Westen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allertszoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxszoon krocht inclus. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt morgengelt betaelt door de hoochte @ schade vande wildernisse.
00-00-1668 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 0,3689 ha
00-00-1668 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 0,1419 ha
00-00-1668 - Jac Dammis, land 343 0,8514 ha
00-00-1668 - Wijnant van der Maes, land 344.1 0,3036 ha
00-00-1668 - Corn Wisch, land 344.2 0,3036 ha
00-00-1668 - Leendert Bruijns van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 0,8514 ha
00-00-1668 - Hendrick Meesse, land 346.1 0,4753 ha
00-00-1668 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 0,0397 ha
00-00-1668 - Pr Joris Cole, land 346.3 0,0297 ha
00-00-1668 - Corn Reijers, land 346.4 0,0227 ha
00-00-1668 - Jan Vogel, land 347 0,2838 ha
00-00-1668 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 0,3547 ha
00-00-1668 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2
00-00-1668 - Mees Jans Hoogkamer, land 348.3
00-00-1668 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4
00-00-1668 - Geertje Mees, land 348.5
00-00-1668 - Cornelis Decker, land 348.6
00-00-1668 - Jan Backer, land 348.7
00-00-1668 - land 349 0,227 ha
00-00-1668 - land 350 0,5959 ha
00-00-1668 - land 351 0,6527 ha
00-00-1668 - land 352 0,3405 ha
00-00-1668 - Arij Jans van Velsen, Philip Claes, land 353 0,8939 ha
00-00-1668 - den advocaet Valck, Philip Claes, land 354 1,2302 ha
00-00-1668 - Jacob Rous, land 355 0,6896 ha
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Philip Claes, land 356 1,0798 ha