Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1652

Bron: Morgenboeken Hillegom 1652
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1652
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650c
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hillegom
Doubelt vant mergen bouck voor het schrickel jaer 1652.
Hier begint de banne van Hillegom gemeten int particulier bij Sijmon Meesz van Edame gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv & xliiii inde maenden van januario en februario door bevel van mijn heeren den hoge heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer niet dan eender naem genomten wert dat dan die eigenaer selfs die bruijcker is ende als daer geen plaets eerst staet waer die personen woonachtich zijn soe ist te verstaen dat zij inden voorn banne woonachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant van die Santlaen zuijtwaerts tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den Heerwech.
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, land 1 6,8113 ha
00-00-1652 - Jacob van Alckemade, land 2 1,4743 ha
00-00-1652 - Jacob van Alckemade, Ruichaver, land 3 1,3140 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Cornelis cornelise, land 5 3,8157 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Cornelis cornelise, land 6 4,3961 ha
00-00-1652 - van der Nath, Willem Cornelis, de erfgenamen, land 7 1,8589 ha
00-00-1652 - Henrick Huijsman, Cornelis Thijse, land 8 1,7368 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffels, land 9 1,2771 ha
00-00-1652 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1652 - juffrouw, Adriaen Corns, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 12 0,9606 ha
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 13 0,9166 ha
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 14 3,2183 ha
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 15 1,7042 ha
00-00-1652 - Jan Wanten, Ruichaver, land 16 9,8367 ha
00-00-1652 - Mees Pieters, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 2,1994 hs
00-00-1652 - Haes Jans, Jan Wanten, Haesjanslandt land 17.2 2,1994 ha
00-00-1652 - Daniel Cambi, de stad Haarlem, land 18 1,8191 ha
00-00-1652 - Berckerode, Maerten Stoffels, erfgen, land 19 3,6185 ha
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 2,6209 ha
00-00-1652 - Jan Jacobs, land 21a 1,3878 ha
00-00-1652 - Mees Pieters, land 21b 1,3878 ha
00-00-1652 - Pieter Schaap, Corn, land 22.1 1,4360 ha
00-00-1652 - Catharina van Rijn, Pieter Floris, land 22.2 1,4360 ha
00-00-1652 - Willem Cornelis, Jan Huijberts, het Rottegat land 23 2,0575 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffels, land 24 2,75 ha
00-00-1652 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 0,9138 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffels, land 26 2,0959 ha
00-00-1652 - Frans Meerman, Pieter, land 27 8,3013 ha
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 28a 1,0316 ha
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b 2,0632 ha
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 29 1,1437 ha
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 30 0,8201 ha
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 31b 2,4833 ha
00-00-1652 - Pieter Schaap, Corn Jans, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1652 - Claes Corns, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Corn, land 33 1,1068 ha
00-00-1652 - jonkheer, Willem Cornelis, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1652 - Jan Maerts, Bank Maarts, land 35 1,6347 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 1,2373 ha
00-00-1652 - Pieter Pieters Opmeer, Machtelt Buijtewech, land 38 1,5495 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1652 - Ruichaver, land 44 3,0225 ha
00-00-1652 - Willem Ruijchaver, Cornelis Jacobs, land 45 8,6447 ha
00-00-1652 - Frans Meerman, Pieter, land 46 1,1352 ha
00-00-1652 - Ruichaver, land 47 0,5789 ha
00-00-1652 - Ruichaver, land 48 2.9629 ha
00-00-1652 - Ruichaver, land 49 1,1096 ha
00-00-1652 - Frans Meerman, land 50 1,6233 ha
00-00-1652 - Ruichaver, land 51 0,1376
00-00-1652 - Ruichaver, land 52 0,6868 ha
00-00-1652 - Ruichaver, land 53 0,21 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 1,419 ha
00-00-1652 - Ruichaver, land 54.1 0,6385 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 0,9081 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 2,2661 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 57 6,8326 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 58 3,898 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 59 0,7506 ha
00-00-1652 - Jan Jacobs, land 60 1,4247 ha
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1652 - Frans van Nes, Jan Jacobs, land 63 1,4502 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 64 1,4729 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 1,48 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 66 1,4658 ha
00-00-1652 - Aernt Aernts, Claes Cornelis, land 67b 2,313 ha
00-00-1652 - Jan de Cramer, weduw, Aris Tonis, Thil Brugge land 67a 2,313 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 68 1,4757 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 69 2,8465 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 70 1,0926 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 71 0,6655 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 72 2,3939 ha
00-00-1652 - Ruichaver, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1652 - Ruichaver, Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1652 - Jan Six, Jan de Wattines, Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1652 - Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1652 - jonkheer, Willem Cornelis, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1652 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1652 - Jacob Jan Stevens, land 80 0,4257 ha
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1652 - de wedue, Aris Tonis, Jan Jans Beuijck, land 82 2,5897 ha
00-00-1652 - de wedue, Jan Jacobs Langevelt, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1652 - Mees Pieters, land 84 6,0379 ha
00-00-1652 - Pinssens, Gerrit Louris, Claes Louris, erfgen, land 85 1,7085 ha
00-00-1652 - Pinssens, Gerrit Louris, Claes Louris, erfgen, land 86 1,6333 ha
00-00-1652 - Pinssens, Gerrit Louris, Claes Louris, erfgen, land 87 2,8976 ha
00-00-1652 - Pinssens, Cornelis Jacobs, erfgen, land 88a 2,5542 ha
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 88b 6,9958 ha
00-00-1652 - Pijnssens, Gerrit Louris, erfgen, land 89 1,8106 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Adriaan Crijns, land 91 1,0898 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 92a 4,4472 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans Langevelt, land 92b 1,3395 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 93 1,8035 ha
00-00-1652 - Dirck Huijgens, Adriaan Crijns, land 94a i morgen xxxx roeden
00-00-1652 - Jan Maartens van Raephorst, land 94b i morgen xxxx roeden
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 95 2,5116 ha
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1652 - Claes Dircxs, land 97 4,1691 ha
00-00-1652 - Jacob Leenderts, Jacob Bicker, land 98 6,0337 ha
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Adriaan Crijns, land 99 0,8883 ha
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1652 - Jan Jacobs, Cornelis Pieters Glas, land 101 2,5712 ha
00-00-1652 - Jan Jacobs, land 102 2,4989 ha
00-00-1652 - Dirck Jans, Claes Dircxs, land 103 1,0075 ha
00-00-1652 - land 104 vi morgen i hont ix roeden
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 105 1,6006 ha
00-00-1652 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, land 106.1 21,2854 ha
00-00-1652 - de wedue, Willem van Loo, land 106.2 1,2771 ha
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, Jacob Jacobs, Ottersland land 107a 0,9223 ha
00-00-1652 - Jan Vogel, Willem Jans, land 107.2
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 108 1,1281 ha
00-00-1652 - de wedue, Willem van Loo, Claes Dircxs, land 109 0,867 ha
00-00-1652 - wedue, Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 110 0,8883 ha
00-00-1652 - Jan Vogel, land 111.1 1,1352 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 111.4 2,1285 ha
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, land 112 0,9578 ha
00-00-1652 - Jacob Claes, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1652 - Gerrit Floris, land 114 1,6772 ha
00-00-1652 - Louris Gerrits, land 115 1,5566 ha
00-00-1652 - Claes Dircxs, land 116.1 1,1352 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 5,818 ha
00-00-1652 - Cornelis van Hout, Jan Meese, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 0,8514 ha
00-00-1652 - joff Loo, Adriaan Crijns, land 116.4 0,7095 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 117 1,2955 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaen tot Lisse: Ander perchelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaerts vande banne van Lisse bij zuijtoosten den Heerwech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1652 - Johan Vogel, land 121 1,5708 ha
00-00-1652 - Cornelis Joostens, Claes Huijgens van Hout, land 122a
00-00-1652 - Johan Vogel, land 122b
00-00-1652 - Johan Vogel, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1652 - Johan Vogel, Cornelis Coerts, land 125 0,9989 ha
00-00-1652 - Johan Vogel, Willem Jans, Floris Louwen land land 126.1 1,1352 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Willem Jans, Floris Louwen land land 126.2 1,1352 ha
00-00-1652 - Cornelis van Hout, Jan Mees, Floris Louwen land land 126.3 0,9933 ha
00-00-1652 - Dirck Jans Langevelt, Claes Dircxs, Floris Louwen land land 126.4 0,7095 ha
00-00-1652 - wed, Sijmon Claes, Claes Sijmons, Floris Louwen land land 126.5 2,4123 ha
00-00-1652 - Johan Vogel, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1652 - Gerrit Gerrits Schout, Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1652 - Michiel Dielofs, Willem Jans, land 129.2 0,7804 ha
00-00-1652 - wedue, Dirck Jans, Claes Dircxs, land 129.1 1,7028 ha
00-00-1652 - wedue, Dirck Jans, Claes Dircxs, land 130 0,9564 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 131 0,911 ha
00-00-1652 - Johan Vogel, land 132 3,373 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 133 2,7117 ha
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1652 - Claes Huijgens van Hout, Corn Joostens, land 136 0,5917 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Jacob Cornelis Rous, land 137 0,6357 ha
00-00-1652 - Jan Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij / Kaudeweij land 138 2,5542 ha
00-00-1652 - Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1652 - Sijmen Claes, Claes Sijmons, wed., land 140.1 1,8447 ha
00-00-1652 - Mees Gerrits, Maerten Corns, Lenaert Aelberts, Willem Jans, land 140.2 1,0642 ha
00-00-1652 - Jacob Pieters, land 141 0,6201 ha
00-00-1652 - Jan Jans, land 142.1 0,0567 ha
00-00-1652 - Jacob Pieters, land 142 0,7208 ha
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, Huich Engels, land 143 0,2909 ha
00-00-1652 - land 144 iii hont xx roeden
00-00-1652 - Joost Diericq, Jan Mees, land 145a ii hont
00-00-1652 - Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b cl roeden
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 145c vi hont l roeden
00-00-1652 - Corn van Hout, Jan Mees, land 145d vi hont
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, land 146.1 0,4257 ha
00-00-1652 - de Pastoor, land 146.2 0,1419 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Dirck Corns, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Corn Joostens, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Corn Joostens, land 149 0,7762 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Cornelis Joostens, land 150.1 0,1419 ha
00-00-1652 - Jan Vogel, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1652 - Mees Gerrits, Aelbert Lenaerts, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1652 - Pieter Maertens, Jan Pieters, land 151.2 0,8514 ha
00-00-1652 - Pr Maerts, Jan Pieters, land 152 0,2525 ha
00-00-1652 - Lenaert Aelberts, d Schrevelius, land 153 0,1589 ha
00-00-1652 - d Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 154 0,227 ha
00-00-1652 - joncheer Nieuburch, schout Romeijn, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 0,2341 ha
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 158 1,822 ha
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 0,3079 ha
00-00-1652 - Jacob Caerls, land 160 0,5009 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 161 1,2345 ha
00-00-1652 - Jan Vogel, land 162 1,2771 ha
00-00-1652 - Francsoijs Valc, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1652 - Jan Vogel, land 164.3 1,348 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 164.4 1,0401 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 165 0,7989 ha
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 166 3,2921 ha
00-00-1652 - land 167 1,6333 ha
00-00-1652 - Gerrit Mees, land 168 0,3604 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Jan Six, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, land 170.1 0,6272 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 170.2 2,7401 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 171 0,8514 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 172 0,8429 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 173 1,2771 ha
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 1,1465 ha
00-00-1652 - Claes Adriaens, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1652 - schoudt Romeijn, land 176.1 1,2317 ha
00-00-1652 - Matheus Bake, Joeroen Jans, land 176.2 1,2317 ha
00-00-1652 - Henrick Jans Croon, Willem Jans Croon, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 178 5,1085 ha
00-00-1652 - Lenaert Aelberts, Mees Gerrits, land 179.1 0,9223 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Louris Jacobs, land 179.2 0,9223 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, land 180 0,823 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1652 - Jacob Pieters, Jeroen Jans, Claas Piete land land 182.1 1,7028 ha
00-00-1652 - Outgert Pieters, Jan Maertens, Claas Piete land land 182.2 1,7028 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1652 - Aechte Gerrits, Henrick Jans, land 183.2 1,419 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Jan Six, Willem Adriaens, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1652 - Jacob Cornelis Rous, land 185 1,0827 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 187.1 1,0642 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 187.2 0,9933 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 188 1,0131 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 189 0,7038 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Sijpestijns Outskamp land 193.1 1,0642 ha
00-00-1652 - wedue, Lenaert Mees, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b 1,0642 ha
00-00-1652 - Anna Wijmer, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1652 - Gijsbert Borst, wed., Lenaert Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1652 - de vader, Willem Adriaens, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1652 - Mees Gerrits, Henrick Mees, land 196 1,8035 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 197 1,8319 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 198 2,154 ha
00-00-1652 - Adriaen Jans, Willem Adriaens, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1652 - Adriaen Jans, Willem Adriaens, land 200 0,051 ha
00-00-1652 - Adriaen Jans, Willem Adriaens, land 201 0,7095 ha
00-00-1652 - Adriaen Jans, Jan Adriaans van Bredenrode, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1652 - Gijsbert Corns van Sijp, land 203 0,6924 ha
00-00-1652 - Gijsbert Corns van Sijp, land 204 1,419 ha
00-00-1652 - sijn suster, Jan Mees, land 205 1,2544 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 207.1 1,2118 ha
00-00-1652 - Jacob Cornelis Rous, land 207.2 1,4899 ha
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob Caerls, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1652 - Floris Huijberts, Jacob Corns Rous, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 213.1 1,9156 ha
00-00-1652 - Jan Louris, Jan Pieters, land 213.2 1,2771 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 214a ii morgen l roeden
00-00-1652 - Jan Mees, land 214b xi hont
00-00-1652 - Floris Tonis, Jan Mees, land 214c vii hont
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, land 214d ix hont
00-00-1652 - Aelbert Mees, Jacob Jeroens, land 214e ix hont
00-00-1652 - Aelbert Mees, Jacob Jeroens, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1652 - Michiel Dielofs, Jan Backer, land 216 0,8911 ha
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1652 - Jacob Rous, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1652 - Lenaert Engels, land 219.1 2,1285 ha
00-00-1652 - Lenaert Mees, Jacob Rous, land 219.2 0,9223 ha
00-00-1652 - Floris Huijberts, Jacob Rous, land 219.3 1,2061 ha
00-00-1652 - land 220 2,1285 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, land 221 1,5793 ha
00-00-1652 - Pieter Prs, Jacob Pieters, land 222 1,0444 ha
00-00-1652 - Pieter Prs, Jacob Pieters, land 223 0,6243 ha
00-00-1652 - Aelbert Mees, Lenaert Mees, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1652 - Adriaen Gerrits, land 225 1,6843 ha
00-00-1652 - Jacob Rous, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, Klijne Outskamp land 227 1,0642 ha
00-00-1652 - Pieter Cornelis van der Linde, land 228 1,3381 ha
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 229 0,8386 ha
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, land 230a iii morgen l roeden
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Pieters van der Linde, land 230b iii morgen iiii hont l roeden
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 231 1,1494 ha
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 232 0,6499 ha
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 234 1,7837 ha
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 235 1,6262 ha
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 236 1,8447 ha
00-00-1652 - Pieter Cornelis van der Linde, Jeronimus Coeijmans, land 237 0,5676 ha
00-00-1652 - Claes Adriaens Schenaert, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grietenbregge: Hier beginnen die veenen vande banne van Lisse noortwaerts tot Grietenbregge toe.
00-00-1652 - Adriaen Jans Hits, Pieter Cornelis Son, land 239.1 2,5542 ha
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Jans Croon, land 239.2 2,5542 ha
00-00-1652 - Adriaen Jans Hits, Pieter Cornelis Son, land 240.3 2,7671 ha
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Jans Croon, land 240.4 5,6179 ha
00-00-1652 - Pieter Cornelis Son, land 241.1 1,2771 ha
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Jans Croon, land 241.2 3,0452 ha
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Louris Croon, land 242 8,2999 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, het Oude Manhuijs, land 243 5,5938 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, het Oude Manhuijs, land 244 6,4878 ha
00-00-1652 - Gerrit Meese, Gerrit Jans Croon, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Jan, land 248.1 6,8212 ha
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, Jan, land 248.2 1,2771 ha
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Dirck Corns, land 249.1 3,4766 ha
00-00-1652 - Gerrit Jans Croon, Henrick Jans Croon, land 249.2 3,5475 ha
00-00-1652 - Jan Adriaens, het Oude Manhuijs, land 249.5 3,4056 ha
00-00-1652 - Maerten Corns Croon, Willem Jans, land 250a ii morgen
00-00-1652 - Mees Gerrits, Lenaert Aelberts, land 250b ii morgen
00-00-1652 - wedue, Jan Louris Croon, Jan Pieters, land 250c ii morgen
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, land 250d ii morgen
00-00-1652 - Gt Jans Croon, Henrick Jans Croon, land 250e ii morgen
00-00-1652 - Aechte Gerrits, Henrick Jans, land 251 2,5542 ha
00-00-1652 - Aechte Gerrits, Henrick Jans, land 252 2,5542 ha
00-00-1652 - Willem Jans Croon, Henrick Jans Croon, Gerrit Jans Croon, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Willem Adriaens van Velsen, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1652 - Floris Louris Croon, Henrick Mees, Floris Louwen land land 256.1 1,4791 ha
00-00-1652 - Jan de With, land 255b xv hont l roeden
00-00-1652 - wedue, Pieter Borst, Gijsbert Borst, land 255c xi hont
00-00-1652 - land 256
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, land 258 2,049 ha
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, land 259 1,6176 ha
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, land 260 1,4545 ha
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, land 261 0,9691 ha
00-00-1652 - Jan Backer, Gerrit Simons Maijster, land 262.1 4,3989 ha
00-00-1652 - Gerrit Simons Maijster, land 262.2 0,4257 ha
00-00-1652 - Pieter Claes van Hoorn, Adriaen Reijers, land 263 4,3989 ha
00-00-1652 - Jan de Wit, Vrouwen veen land 264.1 1,7028 ha
00-00-1652 - Jacob Jans Croon, Vrouwen veen land 264.2 1,7028 ha
00-00-1652 - van Hulst, Dirck Louris, land 265 5,6151 ha
00-00-1652 - Adriaen Reijers, land 266 1,8745 ha
00-00-1652 - Arien Reijers, land 267a 1,8447 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelickheijt, land 267b 0,5676 ha
00-00-1652 - Dirck Frans, Gerrit Sijmons, land 268.1 3,9732 ha
00-00-1652 - Adriaen Reijers, de Hoekweij land 268.2 1,1352 ha
00-00-1652 - Arien Reijers, land 269 2,9274 ha
00-00-1652 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 270 6,3345 ha
00-00-1652 - Jacob Jans Croon, land 271 1,2416 ha
00-00-1652 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 272 5,8989 ha
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, Jacob Jans Croon, land 273a iii morgen iii hont
00-00-1652 - Jan Vogel, Pieter Dirks, land 273b iii morgen iii hont
00-00-1652 - Jacob Jans Croon, land 274a 2,2704 ha
00-00-1652 - Dirck Pieters, land 274b 2,2704 ha
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1652 - Maertge Pieters, Jan Gerrits van Schravema, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1652 - Meijnert Claes, Corn Meijnaerts, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1652 - Meijnaert Claes, Corn Meijnaerts, land 278a iii morgen iiii hont l roeden
00-00-1652 - Jacob Claes, land 278b xi hont lxxv roeden
00-00-1652 - wedue, Aris Tonis, land 278c iiii morgen iii hont x roeden
00-00-1652 - Louris Gerrits, land 279a ii morgen i hont
00-00-1652 - Louris Gerrits, land 279b ii morgen iii hont
00-00-1652 - Anna Wijmer, Corn Meijnerts, land 279c ii morgen iiii hont
00-00-1652 - Jan Jacobs, Jan, land 280 4,0981 ha
00-00-1652 - Jan Jacobs, Jan, land 281 4,2741 ha
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Louris Gerrits, de Banneweij land 282a 2,3413 ha
00-00-1652 - Maria de Wael, Louris Gerrits, de Banneweij land 282b 2,1815 ha
00-00-1652 - Trijntgen Barthout, Wouter Dircxs, land 283 4,7906 ha
00-00-1652 - Bartholomeus Pouwels, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1652 - de wedue, Frederick Deijman, Dirk Philipse van Larum, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1652 - David de Wattijn, Bartholomeus Pouwels, land 285b iiii hont iii hont
00-00-1652 - David de Wattijn, Bartholomeus Pouwels, land 286 1,4899 ha
00-00-1652 - Frans Kies, Pieter Dirks, Pauwlsweij land 287 3,7604 ha
00-00-1652 - Bartholomeus Pouwels, land 288a ii morgen xxvi roeden
00-00-1652 - Jan van Nes, wedue, Corn Dircxs, land 288b ii morgen iii hont
00-00-1652 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen iii hont l roeden
00-00-1652 - joff Wael, Louris Gerrits, land 288d ii morgen iii hont
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Claes Louris, land 289 2,2108 ha
Suijtwaerts van de Weligen berch: Ander perchelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vande Weligen Berch zuijtwaerts totte wildernisse bij westen den Heerwegh tot de wildernisse toe.
00-00-1652 - land 290 1,5495 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 291 2,5542 ha
00-00-1652 - Allert Adriaens, Corn Gerrits, land 292 0,5676 ha
00-00-1652 - Davidt de Watenes, land 293 0,6555 ha
00-00-1652 - Pr Floris, land 294b 0,4257 ha
00-00-1652 - Corn Meijnerts, de graeffelicheijt, land 294a 0,4611 ha
00-00-1652 - Corn Meijnerts, de graeffelicheijt, land 295 1,419 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 296 0,3008 ha
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Cornelis Jacobs, land 297 0,5151 ha
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Cornelis Jacobs, land 298 2,1441 ha
00-00-1652 - t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, land 300 1,1863 ha
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Cornelis Jacobs, land 301 0,3831 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Willem Jans, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, land 303 3,0651 ha
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, land 304 2,5045 ha
00-00-1652 - Jacob Leenderts, t' gasthuijs, land 305.1 0,8514 ha
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 305.2 0,8514 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Corn Jacobs, land 306 1,9156 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 307 1,0146 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, Willem Jans, land 308 2,8891 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Willem Jans, land 309 2,7216 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 310 2,3357 ha
00-00-1652 - David de Watenes, Cornelis Jacobs, land 311 0,9081 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 312 1,0557 ha
00-00-1652 - , land 313 3,8881 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 314 1,4048 ha
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Willem Jans, land 315 4,6544 ha
00-00-1652 - , land 316 0,5037 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 317 9,5784 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 318 0,017 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 319 6,5275 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 320 0,5676 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 321 0,9365 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1652 - Corn Meijnderts, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1652 - Corn Meijnderts, Hans van Loon, land 324.1 0,525 ha
00-00-1652 - Jan Jans Beuijck, land 324.2 0,525 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, land 325 1,7737 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 326a 1,419 ha
00-00-1652 - Adriaan Crijns, land 326b 0,8514 ha
00-00-1652 - Claes Dircxs, land 326c 2,4833 ha
00-00-1652 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d 1,2771 ha
00-00-1652 - Pijnssens, Gerrit Louris, erffgen, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1652 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 1,2771 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Corn Meijnaerts, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 329 3,8313 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, land 330 1,6914 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, land 331 0,796 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, land 332 0,1419 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, land 334 0,7833 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, Jacob Claasz geest land 335.1 1,7028 ha
00-00-1652 - de wedue, Aris Tonis, Jacob Claes, Jacob Claasz geest land 335.2 2,2704 ha
00-00-1652 - land 336 viii hont xxxv roeden
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 337.1 2,2704 ha
00-00-1652 - de wedue, Aris Tonis, Jacob Claes, land 337.2 0,5676 ha
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 338a iiii morgen
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 338b iiii morgen iii hont xc roeden
00-00-1652 - , land 339 0,3547 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Cornelis Joosten, Duincroft land 340.1 0,8514 ha
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Cornelis Joosten van Diest, land 340.2 1,2771 ha
00-00-1652 - Jan Vogel, land 340.3 1,5609 ha
Westen aen Heerwech: Ander perchelen van landen gelegen inden selfden banne beginende van Corn Aellberts huijs bij westen aen Heerwech tot den eijnde van dat dorp voorsz tot Corn Henricxs croft incluijs. Dese landen hebben noijt mergengelt gegeven door de hoochte en schade van wildernisse mette wegen.
00-00-1652 - land 341 0,3689 ha
00-00-1652 - land 342 0,1419 ha
00-00-1652 - land 343 0,8514 ha
00-00-1652 - land 344 0,6073 ha
00-00-1652 - land 345 0,8514 ha
00-00-1652 - Matheus Bake, Henrick Mees, land 346 0,6811 ha
00-00-1652 - land 347 0,2838 ha
00-00-1652 - land 348 0,6669 ha
00-00-1652 - land 349 0,227 ha
00-00-1652 - land 350 0,5959 ha
00-00-1652 - land 351 0,6527 ha
00-00-1652 - land 352 0,3405 ha
00-00-1652 - land 353 0,8939 ha
00-00-1652 - land 354 1,2302 ha
00-00-1652 - land 355 0,6896 ha
00-00-1652 - land 356 1,0798 ha