Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1664

Bron: Morgenboeken Hillegom 1664
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1664
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650c
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert
Van alle de mergentalen gelegen inden ambachte van Hillegom ende dat voor desen schrickeljare onder den heemraetschappe van Rhijnlandt te leverem danno 1664.

Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeusz Edam geswooren lantmeter van Rhijnlandt in t jaer xv xliiii inde maenden van januario ende februario door bevel van mijn heeren den hoogen heemraden van Rhijnlandt & is te weten, als daer niet dan eenderleij name genoemt en wert dat dan de eijgenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genoemt waer die persoonen woonachtich sijn het is te verstaen dat sij inden voorn banne woonachtich sijn.

Overgeset in t jaer 96 die eijgenaers ende bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerewech.
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, land 1 (6,8113 ha)
00-00-1664 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha)
00-00-1664 - Jacob van Alckemade, land 3 (1,3140 ha)
00-00-1664 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Engel Dirks, t Waterland land 4 (1,2345 ha)
00-00-1664 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 5 (3,8157 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Wouter Phillips, land 6 (4,3961 ha)
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, land 7 (1,8589 ha)
00-00-1664 - Jan Huijberts Soet, land 8 (1,7368 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 9 (1,2771 ha)
00-00-1664 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha)
00-00-1664 - juffrouw, Dirk de Vries, de Huijbert land 11 (1,8958 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 12 (0,9606 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 13 (0,9166 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 14 (3,2183 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 15 (1,7042 ha)
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha)
00-00-1664 - Bank Maarts, de stad Haarlem, land 17 (4,4316 ha)
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 19 (3,6185 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha)
00-00-1664 - Mees Pieters, land 21b (1,3878 ha)
00-00-1664 - Catharina van Rijn, Floris Pieters, land 22 (3,6199 ha)
00-00-1664 - Willem Cornelis, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 24 (2,75 ha)
00-00-1664 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 26 (2,0959 ha)
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jansz Langevelt, land 27 (8,3013 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b (2,0632 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 30 (0,8201 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, Gerbrecht Pieters, land 31b (2,4833 ha)
00-00-1664 - Pieter Schaap, Cornelis Jans, land 32.1 (2,1285 ha)
00-00-1664 - David de Wattijn, Cornelis Dirks Ackersloot, land 32.2 (1,8447 ha)
00-00-1664 - Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha)
00-00-1664 - jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottegat land 34 (2,3612 ha)
00-00-1664 - David de Wattijn, Cornelis Dirks Ackersloot, land 35 (1,6347 ha)
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha)
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha)
00-00-1664 - Adriaan Cornelise Ackersloot, land 38 (1,5495 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha)
00-00-1664 - Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha)
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, Cornelis Jans Wittekaas, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 (4,6827 ha)
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 45b iiii morgen iii hont xcii roeden
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha)
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 50 (1,6233 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 51 (0,1376)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 52 (0,6868 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 53 (0,21 ha)
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 (1,419 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54.1 (0,6385 ha)
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 (0,9081 ha)
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 (2,2661 ha)
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 57 (6,8326 ha)
00-00-1664 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 58 (3,898 ha)
00-00-1664 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 59 (0,7506 ha)
00-00-1664 - de weduwe, Arnoldus de Bije, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha)
00-00-1664 - d heer Opstraten, Cornelis Jans Hits, land 63 (1,4502 ha)
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 64 (1,4729 ha)
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 (1,48 ha)
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 66 (1,4658 ha)
00-00-1664 - Claes Cornelis, Thil Brugge land 67a (2,313 ha)
00-00-1664 - Pieter Pieters Opmeer, land 67b (2,313 ha)
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 68 (1,4757 ha)
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 69 (2,8465 ha)
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 70 (1,0926 ha)
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 71 (0,6655 ha)
00-00-1664 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 72 (2,3939 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaens, Lauris Has, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha)
00-00-1664 - Frans Wouters, Jacob Leenderts Claverweijde, Bentwei land 76 (2,3456 ha)
00-00-1664 - Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 (1,1465 ha)
00-00-1664 - jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottenest land 78 (2,8721 ha)
00-00-1664 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha)
00-00-1664 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha)
00-00-1664 - Cornelis Jacobs Drooch, Anna Meesse, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha)
00-00-1664 - Aelbert Barentsz Piquaert, Anna Meesse, land 82 (2,5897 ha)
00-00-1664 - de wed, Jan Jacobs Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha)
00-00-1664 - Pijnssen, land 84 (6,0379 ha)
00-00-1664 - Jacob Laurise, Cornelis Joosten van Diest, land 85 (1,7085 ha)
00-00-1664 - Gerrit Louris, Claes Louris, land 86.1 (5,1794 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 86.2 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Jan Ruijss, land 86.3 (1,1352 ha)
00-00-1664 - land 87 (2,8976 ha)
00-00-1664 - Jan Arien, land 88.1 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Jacob Louris Langevelt, Cornelis Joosten van Diest, land 88b (5,9954 ha)
00-00-1664 - Pinssens, Gerrit Louris, erffgen, land 89 (1,8106 ha)
00-00-1664 - Adriaan Crijns, de Bijl land 90 (2,5613 ha)
00-00-1664 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Jannetje Schouts, land 91 (1,0898 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 92a v morgen i hont xxxiiii roeden
00-00-1664 - Jan Adriaans Langevelt, land 92b (1,3395 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 93 (1,8035 ha)
00-00-1664 - Willem Claase, Pieter Wouters, Frans Wouters, land 94 (1,8149 ha)
00-00-1664 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 95 (2,5116 ha)
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, t Ooch land 96 (0,5888 ha)
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, land 97 (4,1691 ha)
00-00-1664 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 98 (6,0337 ha)
00-00-1664 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Jannetje Schouts, land 99 (0,8883 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha)
00-00-1664 - de weduwe, Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 101b (1,436 ha)
00-00-1664 - Jan Jacobs, land 102 (2,4989 ha)
00-00-1664 - land 103 vi morgen iiii hont lxxxiiii roeden
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, land 104 (5,1156 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha)
00-00-1664 - Pinssens, Gerrit Louris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha)
00-00-1664 - de wed., Willem van Loo, land 106.2 (1,2771 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Jan Bartsz, land 107
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, land 108 (1,1281 ha)
00-00-1664 - de weduwe, Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 109 (0,867 ha)
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Aelbert Leenderts, land 111 (3,4723 ha)
00-00-1664 - Jacob Dammese Langevelt, Sijmon Jan Dammisz, land 112 (0,9578 ha)
00-00-1664 - de secritaris, Cornelis Pieters Bergen Henegauwen, t Leen land 113 (0,454 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroensz, land 114 (1,6772 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burgh, land 115 (1,5566 ha)
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 116.1 (1,1352 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burgh, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha)
00-00-1664 - joff Loo, Adriaan Crijns, land 116.4 (0,7095 ha)
00-00-1664 - den advocaet Spaen, Aelbert Jans Croon, land 117 (1,2955 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Bettenland land 118 (1,2671 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burch, Knikkerland land 119 (4,643 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Dirck Outshorn, Jacob Jeroensz, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha)
Vosselaen tot Lisse: Andere percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vande Vosselaen zuijtwaert vande banne van Lisse bij suijtoosten den Heerewech tot die banne vande Vennip toe.
00-00-1664 - Christijntje Vogels, land 121 (1,5708 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha)
00-00-1664 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burch, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha)
00-00-1664 - Annetje Meese, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroensz, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha)
00-00-1664 - wed, Sijmon Claes, Claes Sijmonsz van Alckemade, land 126e ii morgen v hont
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Cornelis Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha)
00-00-1664 - Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha)
00-00-1664 - t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha)
00-00-1664 - land 130 (0,9564 ha)
00-00-1664 - Cornelis Joosten van Diest, land 131 (0,911 ha)
00-00-1664 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans, Christijntje Vogels, land 132 (3,373 ha)
00-00-1664 - Engel Dirks, Margarieta de Bie, land 133 (2,7117 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha)
00-00-1664 - Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha)
00-00-1664 - Jan Verwer, Cornelis Joostens, land 136 (0,5917 ha)
00-00-1664 - Jan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.1 (1,0316 ha)
00-00-1664 - Jan Verwer, land 137.2 (0,2454 ha)
00-00-1664 - Jan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.3 (1,348 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Jacob Rous, land 137.4 (0,5676 ha)
00-00-1664 - Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha)
00-00-1664 - wed., Sijmon Claes, Claes Sijmonsz, land 140.1 (1,8447 ha)
00-00-1664 - Leendert Aelberts, Maerten Cornelis, Dirck Cornelis, land 140.2 (1,0642 ha)
00-00-1664 - Jacob Pieters, land 141.1 (0,1419 ha)
00-00-1664 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha)
00-00-1664 - Jan Jans, land 142.1 (0,0567 ha)
00-00-1664 - Jacob Pieters, land 142b (0,5676 ha)
00-00-1664 - Adriaan Floris, Jacob Leenderts, land 143 (0,2909 ha)
00-00-1664 - land 144 iii hont xx roeden
00-00-1664 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145a ii hont
00-00-1664 - Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b i hont l roeden
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 145c vi hont l roeden
00-00-1664 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145d vi hont
00-00-1664 - Joost Diericq, Jacob Dammese Langevelt, land 146 iiii hont
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 147.1 (1,7028 ha)
00-00-1664 - Corn van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Joost Cornelis, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Pieter Jans Opmeer, Joost Cornelis, land 149 (0,7762 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Cornelis Joosten, Joost Cornelis, land 150.1 (0,1419 ha)
00-00-1664 - Annetje Vogels, Jacob Jans, land 150.2 (0,7095 ha)
00-00-1664 - Lenaert Aelberts, land 151.1 (0,9223 ha)
00-00-1664 - Guertje Willems, land 151.2 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Guertje Willems, Jan Pieters, land 152 (0,2525 ha)
00-00-1664 - Dr Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 153 (0,1589 ha)
00-00-1664 - Dr Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 154 (0,227 ha)
00-00-1664 - d heer Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha)
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 (0,2341 ha)
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 158 (1,822 ha)
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 (0,3079 ha)
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 160 (0,5009 ha)
00-00-1664 - Jacob Rous, land 161 (1,2345 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha)
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 (1,3055 ha)
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164.3 (1,348 ha)
00-00-1664 - Jan Willems van Velsen, Cornelis Jans Hits, land 164.4 (1,0401 ha)
00-00-1664 - Floris Huijberts, land 165 (0,7989 ha)
00-00-1664 - Aelbert Jans, Francsoijs Valck, land 166 (3,2921 ha)
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 167 (1,6333 ha)
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 168 (0,3604 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha)
00-00-1664 - Anna Wijmer, land 170.1 (0,6272 ha)
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 170.2 (2,7401 ha)
00-00-1664 - Gijsbert Willems van Velssen, land 171 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha)
00-00-1664 - Jan Willems van Velssen, land 173 (1,2771 ha)
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 (1,1465 ha)
00-00-1664 - Aelbert Jans, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha)
00-00-1664 - Lijsbeth Arents, Machtelt Arents, Cornelis Jans Croon, land 176 (2,4634 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha)
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jansz, land 178 (5,1085 ha)
00-00-1664 - Anna Dirks, Guertje Willems, land 179 (1,8589 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, land 180 (0,823 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, Bultersland land 181 (2,015 ha)
00-00-1664 - Willem Arijens, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha)
00-00-1664 - Outgert Pieters, Corn Bouwens, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 183.1 (1,7028 ha)
00-00-1664 - Leendert Aelberts, land 183.2 (1,419 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha)
00-00-1664 - Jacob Cornelis Rous, land 185 (1,0827 ha)
00-00-1664 - Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha)
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 187.1 (1,0642 ha)
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, land 187.2 (0,9933 ha)
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, land 188 (1,0131 ha)
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, land 189 (0,7038 ha)
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha)
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha)
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 193 (2,1228 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha)
00-00-1664 - Hendrick Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha)
00-00-1664 - Hendrick Meesse, land 196 (1,8035 ha)
00-00-1664 - Hendrick Meesse, land 197 (1,8319 ha)
00-00-1664 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Pieters Konincks, land 198 (2,154 ha)
00-00-1664 - Willem Adriaens, Elstland land 199 (0,3547 ha)
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 200 (0,051 ha)
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 201 (0,7095 ha)
00-00-1664 - Joost Cornelis van Diest, de Kooij land 202 (1,2416 ha)
00-00-1664 - Gijsbert Cornelis van Zijp, land 203 (0,6924 ha)
00-00-1664 - Gijsbert Cornelis van Zijp, land 204 (1,419 ha)
00-00-1664 - Crijn Leenderts, Gijsbert Corn Borst, land 205 (1,2544 ha)
00-00-1664 - Cornelis Jacobs Knottiger, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha)
00-00-1664 - Jacob Cornelis Rous, land 207.2 (1,4899 ha)
00-00-1664 - Floris Huijbertsz, land 207 (2,9132 ha)
00-00-1664 - d'heer Sijpesteijn, Jacob Kaerle, t Lageveld land 208 (1,3409 ha)
00-00-1664 - de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha)
00-00-1664 - Jan Prs van Langevelt, Jan Six, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha)
00-00-1664 - Corn van Sijpesteijn, Philps Sijmonsz, land 214a iiii morgen
00-00-1664 - Jan Meese Hoogkamer, land 214b xi hont
00-00-1664 - Jan Meese Hoogkamer, land 214c vii hont
00-00-1664 - d heer Sijpesteijn, Corn Knotter, land 214d i morgen iii hont
00-00-1664 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, land 216 (0,8911 ha)
00-00-1664 - Cornelis Fannius, Cornelis Jacobs Knottiger, Bentkamp land 217 (1,8319 ha)
00-00-1664 - Jacob Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha)
00-00-1664 - Leendert Engels, land 219.1 (2,1285 ha)
00-00-1664 - Floris Huijberts, Jacob Rous, land 219.2 (0,9223 ha)
00-00-1664 - Floris Huijberts, Jacob Rous, land 219.3 (1,2061 ha)
00-00-1664 - Jan Meesse, land 220 (2,1285 ha)
00-00-1664 - Leendert Aelbertsz, land 221 (1,5793 ha)
00-00-1664 - land 222 (1,0444 ha)
00-00-1664 - Floris Huijbertsz, land 223 (0,6243 ha)
00-00-1664 - Floris Huijberts, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 225 (1,6843 ha)
00-00-1664 - Jacob Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha)
00-00-1664 - Jacob Rous, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis, land 229 (0,8386 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van Linde, land 230 (5,2787 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 231 (1,1494 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 232 (0,6499 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 234 (1,7837 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 235 (1,6262 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 236 (1,8447 ha)
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Huich Jans, land 237 (0,5676 ha)
00-00-1664 - Pieter Roelofs, Arij Jacobs Bals, Claes Pieters, s Graveland land 238 (1,1352 ha)
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grietenbreggen toe.
00-00-1664 - Pieter Cornelis Son, land 239.1 (2,5542 ha)
00-00-1664 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 239.2 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Pieter Cornelis Son, land 240.3 (2,7671 ha)
00-00-1664 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 240.4 (5,6179 ha)
00-00-1664 - joff Ackersloot, land 241.2 (3,0452 ha)
00-00-1664 - Gerrit Cort, st Catharina Hofje, land 241.1 (1,2771 ha)
00-00-1664 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 242 (8,2999 ha)
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 243 (5,5938 ha)
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 244 (6,4878 ha)
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 245.1 (1,8447 ha)
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 245.2 (1,5893 ha)
00-00-1664 - Cornelis van Sijpesteijn, land 248a ix hont
00-00-1664 - het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 248c vii hont
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 249.1 (3,4766 ha)
00-00-1664 - Gerrit Jansz Croon, Hend Jans Croon, land 249.2 (3,5475 ha)
00-00-1664 - Jan Ariaens, het Oude Manhuijs, land 249.5 (3,4056 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 249d ii morgen
00-00-1664 - d'heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, land 250a ii morgen
00-00-1664 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250b ii morgen iii hont
00-00-1664 - Willem Jansz Croon, land 250c ii morgen iii hont
00-00-1664 - joff Bosvelt, Corn Huijge, land 250d ii morgen
00-00-1664 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 250e ii morgen
00-00-1664 - Cornelis Jacobs, land 250f ii morgen
00-00-1664 - Willem Jansz Croon, land 251 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 252 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Willem Jans Croon, Lijsbeth Jans, Boomsland land 253 (1,7028 ha)
00-00-1664 - d' heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha)
00-00-1664 - Michiel de With, Claes Dircxs, land 255a i morgen
00-00-1664 - Adriaan van Dorp, Huich Engelsz, land 255b i morgen
00-00-1664 - Frans Barents Koussebant, Hendrick Meesse, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha)
00-00-1664 - Jan de With, land 256b x hont
00-00-1664 - Kousebant, Arij Cornelis, land 256c vii hont
00-00-1664 - Adriaan van Dorp, Huich Engels, land 256d ii hont
00-00-1664 - Adriaan van Dorp, Huijch Engelsz, land 256e i hont lxi roeden
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha)
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 258 (2,049 ha)
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 259 (1,6176 ha)
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 260 (1,4545 ha)
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 261 (0,9691 ha)
00-00-1664 - Gerrit Simons Maijster, land 262 (4,985 ha)
00-00-1664 - Gerrit Sijmonsz, Jan Backer, land 263 (4,3989 ha)
00-00-1664 - Dirck Wouters de Moor, Pieter Dircxs Aerdenburch, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha)
00-00-1664 - Frans Barents Koussebant, Dirck Louris, Arij Cornelis, land 265 (5,6151 ha)
00-00-1664 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 (1,8745 ha)
00-00-1664 - Claes Gerrits Deijl, land 267a (1,8447 ha)
00-00-1664 - Pr Sijmons, de Graeffel, land 267b (0,5676 ha)
00-00-1664 - Dirck Fransz, Arijn Cornelis, land 268.1 (3,9732 ha)
00-00-1664 - Claes van Deijl, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha)
00-00-1664 - Claes van Deijl, land 269 (2,9274 ha)
00-00-1664 - Claes van Deijl, land 270 (6,3345 ha)
00-00-1664 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 271 (1,2416 ha)
00-00-1664 - Claes van Deijl, Claes Gerrits van Schravemade, land 272 (5,8989 ha)
00-00-1664 - Pieter Wouters, Jacob Jans Croon, land 273.1 (2,9085 ha)
00-00-1664 - Annetje Vogels, Pieter Dirks, land 273.2 (2,9799 ha)
00-00-1664 - Dirck Pieters, land 274b (2,2704 ha)
00-00-1664 - Jacob Jans Croon, land 274a (2,2704 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha)
00-00-1664 - Maartje Pieters Oudaen, Jan Gerrits van Sgravemade, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha)
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Jacob Claes Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha)
00-00-1664 - Johan van Thielt, Claas Gerritsz van Schravemade, Groote en Klijne laagte land 278 (7,7067 ha)
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Claes Gerritsz, land 279 (6,6637 ha)
00-00-1664 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 280 (4,0981 ha)
00-00-1664 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 281 (4,2741 ha)
00-00-1664 - Arij Maartens Duijndam, Louris Gerrits, de Banneweij land 282a (2,3413 ha)
00-00-1664 - Maria de Wael, Claes Gerritsz van Schramade, de Banneweij land 282b (2,1815 ha)
00-00-1664 - Gerbrecht Pieters, Adriaan Franse Kies, land 283 (4,7906 ha)
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Gerbrecht Pieters, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha)
00-00-1664 - de wed, Frederick Deijman, Dirk Philipse van Larum, land 285.1 (2,5318 ha)
00-00-1664 - David de Wattijn, land 285b v hont
00-00-1664 - Bartholomeus, land 285c v hont
00-00-1664 - David de Wattijn, land 285.4 (0,2767 ha)
00-00-1664 - Maerten Wouters, land 286 (1,4899 ha)
00-00-1664 - Frans Kies, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha)
00-00-1664 - Bartholomeus Pauwels, Jacob Hendricxs, land 288a ii morgen xxvi roeden
00-00-1664 - Jan van Nes, Jacob Hendricxs, land 288b ii morgen iii hont
00-00-1664 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen iii hont l roeden
00-00-1664 - joff Wael, Claes van Deijl, land 288d ii morgen iii hont
00-00-1664 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenburch, land 289 (2,2108 ha)
Suijtwaert vanden Welijchen berch: Ander percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vanden Welijgen Berch suijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine is geschiet overmits de snootheijt ende hoochte vande landen daarome die gemindert zijn.
00-00-1664 - land 290 (1,5495 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 291 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Pieter Pieters Opmeer, land 292 (0,5676 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 293 (0,6555 ha)
00-00-1664 - Floris Cornelis van Wessen, land 294b (0,4257 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 294a (0,4611 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 295 (1,419 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 296 (0,3008 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 297 (0,5151 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 298 (2,1441 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Corn Banckers, land 300 (1,1863 ha)
00-00-1664 - Jan Arijensz, land 301 (0,3831 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Arijensz, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha)
00-00-1664 - Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, land 303 (3,0651 ha)
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha)
00-00-1664 - Claas Dirks Langevelt, t' gasthuijs tot Haerlem, land 305a i morgen lvii roeden
00-00-1664 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 305b i morgen
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, land 306 (1,9156 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 307 (1,0146 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Corn Jacobsz, Cornelis Pieters Glas, land 308 (2,8891 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 309 (2,7216 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 310 (2,3357 ha)
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 311 (0,9081 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 312 (1,0557 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 313 (3,8881 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 314 (1,4048 ha)
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 315 (4,6544 ha)
00-00-1664 - land 316 (0,5037 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 317 (9,5784 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 318 (0,017 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 319 (6,5275 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 320 (0,5676 ha)
00-00-1664 - land 321 (0,9365 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 324.1 (0,525 ha)
00-00-1664 - Jan Jans Beuijck, land 324.2 (0,525 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, land 325 (1,7737 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 326a (1,419 ha)
00-00-1664 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha)
00-00-1664 - Jan Six, Cornelis Pieters Glas, land 326c ii morgen v hont
00-00-1664 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha)
00-00-1664 - Pijnssens, Gerrit Lourisz, t Elstland land 327 (0,6669 ha), erffgen
00-00-1664 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 (1,2771 ha)
00-00-1664 - Abraham van der Burch, land 328.2 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 329 (3,8313 ha)
00-00-1664 - joff Burch, land 330 (1,6914 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burch, Jan Jans Beuijck, land 331 (0,796 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 332 (0,1419 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, Mensgeest land 333 (0,9365 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 334 (0,7833 ha)
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha)
00-00-1664 - Jacob Claesz, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha)
00-00-1664 - land 336 viii hont xxxv roeden
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 337.1 (2,2704 ha)
00-00-1664 - Jacob Claes, land 337.2 (0,5676 ha)
00-00-1664 - Johan van der Burch, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha)
00-00-1664 - Hans van Loon, land 338b
00-00-1664 - land 339 (0,3547 ha)
00-00-1664 - Abraham van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Abraham van der Burch, Cornelis Joosten van Diest, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha)
00-00-1664 - Abraham van der Burch, Jan Bartsz, land 340.4 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Jan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha)
Westen aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Corn Allertszoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxzoon krocht incluijs. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt betaelt morgengelt deur den hoochte & schade vanden wildernisse.
00-00-1664 - land 341 (0,3689 ha)
00-00-1664 - land 342 (0,1419 ha)
00-00-1664 - land 343 (0,8514 ha)
00-00-1664 - land 344 (0,6073 ha)
00-00-1664 - land 345 (0,8514 ha)
00-00-1664 - Hendrick Meeusz, land 346 (0,6811 ha)
00-00-1664 - Jan Vogele, land 347 (0,2838 ha)
00-00-1664 - Willem Jansz Kroon, land 348 (0,6669 ha)
00-00-1664 - land 349 (0,227 ha)
00-00-1664 - land 350 (0,5959 ha)
00-00-1664 - land 351 (0,6527 ha)
00-00-1664 - land 352 (0,3405 ha)
00-00-1664 - land 353 (0,8939 ha)
00-00-1664 - land 354 (1,2302 ha)
00-00-1664 - land 355 (0,6896 ha)
00-00-1664 - land 356 (1,0798 ha)