Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1664

Bron: Morgenboeken Hillegom 1664
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1664
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650c
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert
Van alle de mergentalen gelegen inden ambachte van Hillegom ende dat voor desen schrickeljare onder den heemraetschappe van Rhijnlandt te leverem díanno 1664.

Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeusz Edam geswooren lantmeter van Rhijnlandt in t jaer xv xliiii inde maenden van januario ende februario door bevel van mijn heeren den hoogen heemraden van Rhijnlandt & is te weten, als daer niet dan eenderleij name genoemt en wert dat dan de eijgenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genoemt waer die persoonen woonachtich sijn het is te verstaen dat sij inden voorn banne woonachtich sijn.

Overgeset in ít jaer 96 die eijgenaers ende bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerewech.
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, land 1 6,8113 ha
00-00-1664 - Jacob van Alckemade, land 2 1,4743 ha
00-00-1664 - Jacob van Alckemade, land 3 1,3140 ha
00-00-1664 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Engel Dirks, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1664 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 5 3,8157 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Wouter Phillips, land 6 4,3961 ha
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, land 7 1,8589 ha
00-00-1664 - Jan Huijberts Soet, land 8 1,7368 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 9 1,2771 ha
00-00-1664 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1664 - juffrouw, Dirk de Vries, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 12 0,9606 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 13 0,9166 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 14 3,2183 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 15 1,7042 ha
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, de stad Haarlem, land 16 9,8367 ha
00-00-1664 - Bank Maarts, de stad Haarlem, land 17 4,4316 ha
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, de stad Haarlem, land 18 1,8191 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 19 3,6185 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 2,6209 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a 1,3878 ha
00-00-1664 - Mees Pieters, land 21b 1,3878 ha
00-00-1664 - Catharina van Rijn, Floris Pieters, land 22 3,6199 ha
00-00-1664 - Willem Cornelis, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 2,0575 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 24 2,75 ha
00-00-1664 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 0,9138 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 26 2,0959 ha
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jansz Langevelt, land 27 8,3013 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 28a 1,0316 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b 2,0632 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 1,1437 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 30 0,8201 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, Gerbrecht Pieters, land 31b 2,4833 ha
00-00-1664 - Pieter Schaap, Cornelis Jans, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1664 - David de Wattijn, Cornelis Dirks Ackersloot, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1664 - Jan Jans Beuijck, land 33 1,1068 ha
00-00-1664 - jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1664 - David de Wattijn, Cornelis Dirks Ackersloot, land 35 1,6347 ha
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 1,2373 ha
00-00-1664 - Arij Cornelis Ackersloot, land 38 1,5495 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1664 - Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1664 - Hendrick Zegers van der Camp, Cornelis Jans Wittekaas, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 3,0225 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 4,6827 ha
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 45b iiii morgen iii hont xcii roeden
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 46 1,1352 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 0,5789 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 2.9629 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 1,1096 ha
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 50 1,6233 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 51 0,1376
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 52 0,6868 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 53 0,21 ha
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 1,419 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54.1 0,6385 ha
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 0,9081 ha
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 2,2661 ha
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 57 6,8326 ha
00-00-1664 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 58 3,898 ha
00-00-1664 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 59 0,7506 ha
00-00-1664 - de weduwe, Arnoldus de Bije, de Monikken Akker land 60a 0,2838 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 60b 1,1352 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1664 - d heer Opstraten, Cornelis Jans Hits, land 63 1,4502 ha
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 64 1,4729 ha
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 1,48 ha
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 66 1,4658 ha
00-00-1664 - Claes Cornelis, Thil Brugge land 67a 2,313 ha
00-00-1664 - Pieter Pieters Opmeer, land 67b 2,313 ha
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 68 1,4757 ha
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 69 2,8465 ha
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 70 1,0926 ha
00-00-1664 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 71 0,6655 ha
00-00-1664 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 72 2,3939 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1664 - Jan Adriaens, Lauris Has, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1664 - Frans Wouters, Jacob Leenderts Claverweijde, Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1664 - Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1664 - jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1664 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1664 - Jacob Jan Stevens, land 80 0,4257 ha
00-00-1664 - Corn Jacobsz Drooch, Anna Meesse, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1664 - Aelbert Barentsz Piquaert, Anna Meesse, land 82 2,5897 ha
00-00-1664 - de wed, Jan Jacobs Langevelt, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1664 - Pijnssen, land 84 6,0379 ha
00-00-1664 - Jacob Laurise, Cornelis Joosten van Diest, land 85 1,7085 ha
00-00-1664 - Gerrit Louris, Claes Louris, land 86.1 5,1794 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 86.2 2,5542 ha
00-00-1664 - Jan Ruijss, land 86.3 1,1352 ha
00-00-1664 - land 87 2,8976 ha
00-00-1664 - Jan Arien, land 88a 2,5542 ha
00-00-1664 - Jacob Louris Langevelt, Cornelis Joosten van Diest, land 88b 5,9954 ha
00-00-1664 - Pinssens, Gerrit Louris, erffgen, land 89 1,8106 ha
00-00-1664 - Adriaan Crijns, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1664 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Jannetje Schouts, land 91 1,0898 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 92a v morgen i hont xxxiiii roeden
00-00-1664 - Jan Adriaans Langevelt, land 92b 1,3395 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 93 1,8035 ha
00-00-1664 - Willem Claase, Pieter Wouters, Frans Wouters, land 94 1,8149 ha
00-00-1664 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 95 2,5116 ha
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, land 97 4,1691 ha
00-00-1664 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 98 6,0337 ha
00-00-1664 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Jannetje Schouts, land 99 0,8883 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1664 - de weduwe, Jan Jacobs Langevelt, land 101a 1,1352 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 101b 1,436 ha
00-00-1664 - Jan Jacobs, land 102 2,4989 ha
00-00-1664 - land 103 vi morgen iiii hont lxxxiiii roeden
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, land 104 5,1156 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 105 1,6006 ha
00-00-1664 - Pinssens, Gerrit Louris, Erffgen, land 106.1 21,2854 ha
00-00-1664 - de wed., Willem van Loo, land 106.2 1,2771 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Jan Bartsz, land 107
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Willem Claase, land 108 1,1281 ha
00-00-1664 - de weduwe, Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 109 0,867 ha
00-00-1664 - Cornelis Pieters Glas, land 110 0,8883 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Aelbert Leenderts, land 111 3,4723 ha
00-00-1664 - Jacob Dammese Langevelt, Sijmon Jan Dammisz, land 112 0,9578 ha
00-00-1664 - de secritaris, Cornelis Pieters Bergen Henegauwen, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroensz, land 114 1,6772 ha
00-00-1664 - Johan van der Burgh, land 115 1,5566 ha
00-00-1664 - Frans Meerman, Mees Jans, land 116.1 1,1352 ha
00-00-1664 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 5,818 ha
00-00-1664 - Johan van der Burgh, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 0,8514 ha
00-00-1664 - joff Loo, Adriaan Crijns, land 116.4 0,7095 ha
00-00-1664 - den advocaet Spaen, Aelbert Jans Croon, land 117 1,2955 ha
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1664 - Johan van der Burch, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Dirck Outshorn, Jacob Jeroensz, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaen tot Lisse: Andere percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vande Vosselaen zuijtwaert vande banne van Lisse bij suijtoosten den Heerewech tot die banne vande Vennip toe.
00-00-1664 - Christijntje Vogels, land 121 1,5708 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Bakkers Bakkum land 122 1,6233 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1664 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, land 125 0,9989 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Floris Louwen land land 126.1 1,1352 ha
00-00-1664 - Johan van der Burch, Floris Louwen land land 126.2 1,1352 ha
00-00-1664 - Annetje Meese, Floris Louwen land land 126.3 0,9933 ha
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroensz, Floris Louwen land land 126.4 0,7095 ha
00-00-1664 - wed, Sijmon Claes, Claes Sijmonsz van Alckemade, land 126e ii morgen v hont
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Cornelis Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1664 - Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1664 - t Zandvoorder land land 129 0,7804 ha
00-00-1664 - land 130 0,9564 ha
00-00-1664 - Cornelis Joosten van Diest, land 131 0,911 ha
00-00-1664 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans, Christijntje Vogels, land 132 3,373 ha
00-00-1664 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 133 2,7117 ha
00-00-1664 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1664 - Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1664 - Jan Verwer, Cornelis Joostens, land 136 0,5917 ha
00-00-1664 - Jan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.1 1,0316 ha
00-00-1664 - Jan Verwer, land 137.2 0,2454 ha
00-00-1664 - Jan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.3 1,348 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Jacob Rous, land 137.4 0,5676 ha
00-00-1664 - Hogeweij / Kaudeweij land 138 2,5542 ha
00-00-1664 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1664 - wed., Sijmon Claes, Claes Sijmonsz, land 140.1 1,8447 ha
00-00-1664 - Leendert Aelberts, Maerten Cornelis, Dirck Cornelis, land 140.2 1,0642 ha
00-00-1664 - Jacob Pieters, land 141.1 0,1419 ha
00-00-1664 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 0,0709 ha
00-00-1664 - Jan Jans, land 142.1 0,0567 ha
00-00-1664 - Jacob Pieters, land 142b 0,5676 ha
00-00-1664 - Adriaan Floris, Jacob Leenderts, land 143 0,2909 ha
00-00-1664 - land 144 iii hont xx roeden
00-00-1664 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145a ii hont
00-00-1664 - Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b i hont l roeden
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 145c vi hont l roeden
00-00-1664 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145d vi hont
00-00-1664 - Joost Diericq, Jacob Dammese Langevelt, land 146 iiii hont
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1664 - Corn van Sijpesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Joost Cornelis, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1664 - Pieter Jans Opmeer, Joost Cornelis, land 149 0,7762 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Cornelis Joosten, Joost Cornelis, land 150.1 0,1419 ha
00-00-1664 - Annetje Vogels, Jacob Jans, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1664 - Lenaert Aelberts, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1664 - Guertje Willems, land 151.2 0,8514 ha
00-00-1664 - Guertje Willems, Jan Pieters, land 152 0,2525 ha
00-00-1664 - Dr Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 153 0,1589 ha
00-00-1664 - Dr Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 154 0,227 ha
00-00-1664 - d heer Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 0,2341 ha
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 158 1,822 ha
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 0,3079 ha
00-00-1664 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 160 0,5009 ha
00-00-1664 - Jacob Rous, land 161 1,2345 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 162 1,2771 ha
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1664 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164.3 1,348 ha
00-00-1664 - Jan Willems van Velsen, Cornelis Jans Hits, land 164.4 1,0401 ha
00-00-1664 - Floris Huijberts, land 165 0,7989 ha
00-00-1664 - Aelbert Jans, Francsoijs Valck, land 166 3,2921 ha
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 167 1,6333 ha
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 168 0,3604 ha
00-00-1664 - Jan Six, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1664 - Anna Wijmer, land 170.1 0,6272 ha
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 170.2 2,7401 ha
00-00-1664 - Gijsbert Willems van Velssen, land 171 0,8514 ha
00-00-1664 - Joost Cornelis van Diest, land 172 0,8429 ha
00-00-1664 - Jan Willems van Velssen, land 173 1,2771 ha
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 1,1465 ha
00-00-1664 - Aelbert Jans, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1664 - Lijsbeth Arents, Machtelt Arents, Cornelis Jans Croon, land 176 2,4634 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1664 - Francsoijs Valck, Aelbert Jansz, land 178 5,1085 ha
00-00-1664 - Anna Dirks, Guertje Willems, land 179 1,8589 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, land 180 0,823 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1664 - Willem Arijens, Claas Piete land land 182.1 1,7028 ha
00-00-1664 - Outgert Pieters, Corn Bouwens, Claas Piete land land 182.2 1,7028 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1664 - Leendert Aelberts, land 183.2 1,419 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1664 - Jacob Cornelis Rous, land 185 1,0827 ha
00-00-1664 - Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 187.1 1,0642 ha
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, land 187.2 0,9933 ha
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, land 188 1,0131 ha
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, land 189 0,7038 ha
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1664 - Anna Wijmer, Dirk Philipse van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 193 2,1228 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1664 - Hendrick Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1664 - Hendrick Meesse, land 196 1,8035 ha
00-00-1664 - Hendrick Meesse, land 197 1,8319 ha
00-00-1664 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Pieters Konincks, land 198 2,154 ha
00-00-1664 - Willem Adriaens, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 200 0,051 ha
00-00-1664 - Willem Adriaens, land 201 0,7095 ha
00-00-1664 - Joost Cornelis van Diest, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1664 - Gijsbert Cornelis van Zijp, land 203 0,6924 ha
00-00-1664 - Gijsbert Cornelis van Zijp, land 204 1,419 ha
00-00-1664 - Crijn Leenderts, Gijsbert Corn Borst, land 205 1,2544 ha
00-00-1664 - Cornelis Jacobs Knottiger, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1664 - Floris Huijbertsz, land 207 2,9132 ha
00-00-1664 - Jacob Cornelis Rous, land 207.2 1,4899 ha
00-00-1664 - d'heer Sijpesteijn, Jacob Kaerle, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1664 - de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1664 - Jan Prs van Langevelt, Jan Six, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha
00-00-1664 - Corn van Sijpesteijn, Philps Sijmonsz, land 214a iiii morgen
00-00-1664 - Jan Meese Hoogkamer, land 214b xi hont
00-00-1664 - Jan Meese Hoogkamer, land 214c vii hont
00-00-1664 - d heer Sijpesteijn, Corn Knotter, land 214d i morgen iii hont
00-00-1664 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1664 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, land 216 0,8911 ha
00-00-1664 - Cornelis Fannius, Cornelis Jacobs Knottiger, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1664 - Jacob Rous, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1664 - Leendert Engels, land 219.1 2,1285 ha
00-00-1664 - Floris Huijberts, Jacob Rous, land 219.2 0,9223 ha
00-00-1664 - Floris Huijberts, Jacob Rous, land 219.3 1,2061 ha
00-00-1664 - Jan Meesse, land 220 2,1285 ha
00-00-1664 - Leendert Aelbertsz, land 221 1,5793 ha
00-00-1664 - land 222 1,0444 ha
00-00-1664 - Floris Huijbertsz, land 223 0,6243 ha
00-00-1664 - Floris Huijberts, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 225 1,6843 ha
00-00-1664 - Jacob Rous, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1664 - Jacob Rous, Klijne Outskamp land 227 1,0642 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 228 1,3381 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis, land 229 0,8386 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van Linde, land 230 5,2787 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 231 1,1494 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 232 0,6499 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 234 1,7837 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 235 1,6262 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 236 1,8447 ha
00-00-1664 - Jeronimus Coeijmans, Huich Jans, land 237 0,5676 ha
00-00-1664 - Pieter Roelofs, Arij Jacobs Bals, Claes Pieters, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grietenbreggen toe.
00-00-1664 - Pieter Cornelis Son, land 239.1 2,5542 ha
00-00-1664 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 239.2 2,5542 ha
00-00-1664 - Pieter Cornelis Son, land 240.3 2,7671 ha
00-00-1664 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 240.4 5,6179 ha
00-00-1664 - joff Ackersloot, land 241.2 3,0452 ha
00-00-1664 - Gerrit Cort, st Catharina Hofje, land 241.1 1,2771 ha
00-00-1664 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 242 8,2999 ha
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 243 5,5938 ha
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 244 6,4878 ha
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 245.1 1,8447 ha
00-00-1664 - Pieter Gerritsz, het Oude Manhuijs, land 245.2 1,5893 ha
00-00-1664 - Cornelis van Sijpesteijn, land 248a ix hont
00-00-1664 - het Oude Manhuijs, land 248 3,2226 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 248c vii hont
00-00-1664 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 249.1 3,4766 ha
00-00-1664 - Gerrit Jansz Croon, Hend Jans Croon, land 249.2 3,5475 ha
00-00-1664 - Jan Ariaens, het Oude Manhuijs, land 249.5 3,4056 ha
00-00-1664 - Jan Six, Dirk Philipse van Larum, land 249d ii morgen
00-00-1664 - d'heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, land 250a ii morgen
00-00-1664 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250b ii morgen iii hont
00-00-1664 - Willem Jansz Croon, land 250c ii morgen iii hont
00-00-1664 - joff Bosvelt, Corn Huijge, land 250d ii morgen
00-00-1664 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 250e ii morgen
00-00-1664 - Cornelis Jacobs, land 250f ii morgen
00-00-1664 - Willem Jansz Croon, land 251 2,5542 ha
00-00-1664 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 252 2,5542 ha
00-00-1664 - Willem Jans Croon, Lijsbeth Jans, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1664 - d' heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1664 - Michiel de With, Claes Dircxs, land 255a i morgen
00-00-1664 - Adriaan van Dorp, Huich Engelsz, land 255b i morgen
00-00-1664 - Frans Barents Koussebant, Hendrick Meesse, Floris Louwen land land 256.1 1,4791 ha
00-00-1664 - Jan de With, land 256b x hont
00-00-1664 - Kousebant, Arij Cornelis, land 256c vii hont
00-00-1664 - Adriaan van Dorp, Huich Engels, land 256d ii hont
00-00-1664 - Adriaan van Dorp, Huijch Engelsz, land 256e i hont lxi roeden
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 258 2,049 ha
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 259 1,6176 ha
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 260 1,4545 ha
00-00-1664 - Pieter van Dorp, Huijch Engelsz, kinderen, land 261 0,9691 ha
00-00-1664 - Gerrit Simons Maijster, land 262 4,985 ha
00-00-1664 - Gerrit Sijmonsz, Jan Backer, land 263 4,3989 ha
00-00-1664 - Dirck Woutersz Moor, Pieter Dircxs Aerdenburch, land 264 3,7235 ha
00-00-1664 - Frans Barents Koussebant, Dirck Louris, Arij Cornelis, land 265 5,6151 ha
00-00-1664 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 1,8745 ha
00-00-1664 - Claes Gerrits Deijl, land 267a 1,8447 ha
00-00-1664 - Pr Sijmons, de Graeffel, land 267b 0,5676 ha
00-00-1664 - Dirck Fransz, Arijn Cornelis, land 268.1 3,9732 ha
00-00-1664 - Claes van Deijl, de Hoekweij land 268.2 1,1352 ha
00-00-1664 - Claes van Deijl, land 269 2,9274 ha
00-00-1664 - Claes van Deijl, land 270 6,3345 ha
00-00-1664 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 271 1,2416 ha
00-00-1664 - Claes van Deijl, Claes Gerrits van Schravemade, land 272 5,8989 ha
00-00-1664 - Pieter Wouters, Jacob Jans Croon, land 273.1 2,9085 ha
00-00-1664 - Annetje Vogels, Pieter Dirks, land 273.2 2,9799 ha
00-00-1664 - Dirck Pieters, land 274b 2,2704 ha
00-00-1664 - Jacob Jans Croon, land 274a 2,2704 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1664 - Maertgen Pieters, Jan Gerrits van Schravemade, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Jacob Claes Langevelt, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1664 - Johan van Thielt, Claas Gerritsz van Schravemade, Groote en Klijne laagte land 278 7,7067 ha
00-00-1664 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Claes Gerritsz, land 279 6,6637 ha
00-00-1664 - Jan Gerrits van Schravemade, land 280 4,0981 ha
00-00-1664 - Jan Gerrits van Schravemade, land 281 4,2741 ha
00-00-1664 - Arij Maartens Duijndam, Louris Gerrits, de Banneweij land 282a 2,3413 ha
00-00-1664 - Maria de Wael, Claes Gerritsz van Schramade, de Banneweij land 282b 2,1815 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Gerbrecht Pieters, land 283 4,7906 ha
00-00-1664 - Adriaan Franse Kies, Gerbrecht Pieters, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1664 - de wed, Frederick Deijman, Dirk Philipse van Larum, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1664 - David de Wattijn, land 285b v hont
00-00-1664 - Bartholomeus, land 285c v hont
00-00-1664 - David de Wattijn, land 285.4 0,2767 ha
00-00-1664 - Maerten Wouters, land 286 1,4899 ha
00-00-1664 - Frans Kies, Pauwlsweij land 287 3,7604 ha
00-00-1664 - Bartholomeus Pauwels, Jacob Hendricxs, land 288a ii morgen xxvi roeden
00-00-1664 - Jan van Nes, Jacob Hendricxs, land 288b ii morgen iii hont
00-00-1664 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen iii hont l roeden
00-00-1664 - joff Wael, Claes van Deijl, land 288d ii morgen iii hont
00-00-1664 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenburch, land 289 2,2108 ha
Suijtwaert vanden Welijchen berch: Ander percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vanden Welijgen Berch suijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine is geschiet overmits de snootheijt ende hoochte vande landen daarome die gemindert zijn.
00-00-1664 - land 290 1,5495 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 291 2,5542 ha
00-00-1664 - Pieter Pieters Opmeer, land 292 0,5676 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 293 0,6555 ha
00-00-1664 - Floris Cornelis van Wessen, land 294b 0,4257 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 294a 0,4611 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 295 1,419 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 296 0,3008 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 297 0,5151 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 298 2,1441 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Corn Banckers, land 300 1,1863 ha
00-00-1664 - Jan Arijensz, land 301 0,3831 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Jan Arijensz, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1664 - Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, land 303 3,0651 ha
00-00-1664 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 2,5045 ha
00-00-1664 - Claas Dirks Langevelt, t' gasthuijs tot Haerlem, land 305a i morgen lvii roeden
00-00-1664 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 305b i morgen
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, land 306 1,9156 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 307 1,0146 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Corn Jacobsz, Cornelis Pieters Glas, land 308 2,8891 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 309 2,7216 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 310 2,3357 ha
00-00-1664 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 311 0,9081 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 312 1,0557 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 313 3,8881 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 314 1,4048 ha
00-00-1664 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 315 4,6544 ha
00-00-1664 - land 316 0,5037 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 317 9,5784 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 318 0,017 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 319 6,5275 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 320 0,5676 ha
00-00-1664 - land 321 0,9365 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 324.1 0,525 ha
00-00-1664 - Jan Jans Beuijck, land 324.2 0,525 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, land 325 1,7737 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 326a 1,419 ha
00-00-1664 - Adriaan Crijns, land 326b 0,8514 ha
00-00-1664 - Jan Six, Cornelis Pieters Glas, land 326c ii morgen v hont
00-00-1664 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d 1,2771 ha
00-00-1664 - Pijnssens, Gerrit Lourisz, t Elstland land 327 0,6669 ha, erffgen
00-00-1664 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 1,2771 ha
00-00-1664 - Abraham van der Burch, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 329 3,8313 ha
00-00-1664 - joff Burch, land 330 1,6914 ha
00-00-1664 - Johan van der Burch, Jan Jans Beuijck, land 331 0,796 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 332 0,1419 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 334 0,7833 ha
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 1,7028 ha
00-00-1664 - Jacob Claesz, Jacob Claasz geest land 335.2 2,2704 ha
00-00-1664 - land 336 viii hont xxxv roeden
00-00-1664 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 337.1 2,2704 ha
00-00-1664 - Jacob Claes, land 337.2 0,5676 ha
00-00-1664 - Johan van der Burch, Jan Stevens geest land 338.1 2,5542 ha
00-00-1664 - Hans van Loon, land 338b
00-00-1664 - land 339 0,3547 ha
00-00-1664 - Abraham van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 0,8514 ha
00-00-1664 - Abraham van der Burch, Cornelis Joosten van Diest, Vrouwen Croft land 340b 0,7095 ha
00-00-1664 - Abraham van der Burch, Jan Bartsz, land 340.4 0,8514 ha
00-00-1664 - Jan Vogel, land 340.3 1,5609 ha
Westen aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Corn Allertszoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxzoon krocht incluijs. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt betaelt morgengelt deur den hoochte & schade vanden wildernisse.
00-00-1664 - land 341 0,3689 ha
00-00-1664 - land 342 0,1419 ha
00-00-1664 - land 343 0,8514 ha
00-00-1664 - land 344 0,6073 ha
00-00-1664 - land 345 0,8514 ha
00-00-1664 - Hendrick Meeusz, land 346 0,6811 ha
00-00-1664 - Jan Vogele, land 347 0,2838 ha
00-00-1664 - Willem Jansz Kroon, land 348 0,6669 ha
00-00-1664 - land 349 0,227 ha
00-00-1664 - land 350 0,5959 ha
00-00-1664 - land 351 0,6527 ha
00-00-1664 - land 352 0,3405 ha
00-00-1664 - land 353 0,8939 ha
00-00-1664 - land 354 1,2302 ha
00-00-1664 - land 355 0,6896 ha
00-00-1664 - land 356 1,0798 ha