Familie reconstructie


Hillegom, Ora 1656 - 1676

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1656 - 1676
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 1
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: erfgoedleiden.nl
web locatie: hogenda.nl

06-05-1656 - Pieter Gijsbrechts, Grietge Sijmons, Jan Sijmons, Sijmon Cornelis, Maritge Cornelis, Dirck Cornelis Schoute, Joost Diericq, Catalijntje Jans, Jacob Pieters Romeijn, Pieter Jans Poll, wed, Barent Hermans, Willem Reijnderts, een huis met de erve, de Hereweg
06-05-1656 - Joost Diericq, Cornelis Reijers, de weduwe, Pieter Jans Poll, Barent Hermans, landt 160 roeden, de Wildernisse
06-05-1656 - Catalijntje Jans, Jacob Pieters Romeijn, Isaac Joosten, Joost Diericq, Pieter Jans Poll, een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje 8 roeden
06-05-1656 - Joost Diericq, Cornelis Joosten van Diest, Jan Adriaans Langevelt, wed, Willem Adriaens van Sgravemade, een huijs, erve en boomgaert 80 roeden (omtrent), de Pastoorslaan
19-05-1656 - Trijntje Michiels, Maerten Cornelis Croon, Jeroen Jacobs, Floris Lauris Croon, Frans Barents Koussebant, Maartje Willems, Pieter Cornelis van Sijp, Dirck Frans, Johan de With, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), erfgenaemen, erfgenaemen, de Haarlemer trekvaart
19-05-1656 - Matheus Bake, Hendrik Meese Molesteech, Dirck Wouters, Cornelis Jacobs, Leendert Aelberts, een huis met crochtge lants 4 hont 10 roeden (omtrent), ste Maertens laen, de Wildernisse, de Molensteeg, het kerkhoff
24-05-1656 - David de Wattijn, Jan Adriaans van Bredenrode, Gillis van Heussen, Floris Cornelis, Allert Adriaens, Arij Jans van Bredenrode, Cornelis Jans van Bredenrode, een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant 4 morgen 44 roeden, de Wildernisse
30-05-1657 - Pieter Jans van Langevelt, Trijntje Jans, Jan Pieter Thijs van Slingerlandt, Joost Diericq, Cornelis Arijens van Langevelt, Gerrit Dircxs Smith, een huijs met een croft teelant 200 roeden, de Wildernisse, de Hereweg
24-05-1657 - Jan Adriaans van Bredenrode, Anna Dirks, Gerrit Meese, Hendrick Meessen, land 198 (2,154 ha), de Convents Oostcampen, de Hereweg
24-05-1657 - joff Mij, Hendrick Meessen, de heer Sicx, Anna Dirks, Pieter van Heussen, Maerten Cornelis Croon, een stuck lants 14 hont (omtrent), de Kooij land 73 (2,2534 ha)
30-05-1657 - Aeltje van Riethoven, Isacq Pouillie, Banduin de Bordes, Susanna Pouillie, Matheus Bake, Hendrick van Berckenrode, Steven du Pont, den Weligenberch een huijs metten erve, de Hereweg, de erffgenamen, de Wildernisse
24-05-1657 - Jacob Pieters, Floris Huijberts, Jan Mees, Jeronimus Coeijmans, een stuck weij lant 1 morgen 1 hont 35 roeden
30-05-1657 - Willem Jan Croon, Pieter Cornelise Schippers, Dorethe Beijers, een huijsinge ende erff, de Hereweg, het kerckhoff, het Schuthock
31-05-1657 - Jan Benedictus, Gerrit Jans van Doornevelt, Gerrit Dircxs Smith, een ledich erffken, de Hereweg
31-05-1657 - Trijntje Jans, Jan Pieter Thijs van Slingerlandt, Jacob Jans, Jacob Cornelis Wassenaer, Beatrix Jans, Joost Diericq, Cornelis Arijens van Langevelt, Gerrit Dircxs Smith, Aelbert Jans, Jacob Jans, een huijs en erf, teelant en boomgaerde 0,5 morgen, de Vennepperlaan, de Hereweg
10-06-1657 - Maartje Willems, Pieter Cornelis van Sijp, Isacq Joosten van Bouckhoulte, Jan Six, d heer Koussebandt, land (0,2285 ha), Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de Haarlemer trekvaart
24-05-1657 - Cornelis van Thol, Maritge Jacobs, Abraham Mens, Arij Jans van Doornevelt, Jan de Vogel, Jacob Bicker, Haesge Claesdr de Wilde, Sijmon van Leeuwen, een huijs ende erve, de erffgen, de erffgenamen
31-05-1657 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob Cornelis Rous, d heer Sicx, land 230.3 (0,227 ha), Oostcamp, de Slors, de Hereweg
26-09-1657 - Cornelis Jans Blij, David de Wattijn, Adriaan Franse Kies, land 285.4 (0,2767 ha), Vogelesanger wateringe, de Rijngsloot
25-09-1657 - Cornelis van Sijpesteijn, Jan Six, een stuck duijn, vijff Oostcampen
10-10-1657 - Jacob Cornelis Rous, Jan Six, d heer Sijpesteijn, land 230.3 (0,227 ha), de Oostcamp (van Rous), de Oostcamp (van Sicx), land 230.2 (2,3981 ha), de Hereweg
01-12-1658 - Jan Poll, Albertus van de Hooch, Jan Adriaans van Bredenrode, Frans Meerman, een stuck lant 14 hont (omtrent), de Leeck, de stad Haarlem
00-00-1658 - Jan Adriaans van Bredenrode, Pieter Jans Poll, Jan Maartens van Raephorst, Has, lant 3 morgen, de Leeck, de Oostenderlaen
25-01-1658 - Jan Benedictus, Cornelis Cornelis Schipper, Michiel Dielofs, Jacob Lamberts van de Cuijnder, Arij Willems van Sgravemade, wed, Huijbert Cornelis, Cornelis Rijers, een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant, de Hereweg, des graeffelickheijts Wildernisse
15-03-1658 - Adriaan van Dorp, Maartje Willems, Pieter Cornelis van Sijp, de heer Kousebant, Jan Six, land (0,2285 ha), Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de Haarlemer trekvaart
16-03-1658 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Hendrik Meese Molesteech, Jan Six, Machtelt Buijtewech, lant (1,7652 ha), de Haarlemer trekvaart, het Oude Manhuijs
15-03-1658 - Claas Dirks Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Jan Stoffels, Grietje Claase Langevelt, Dirk Philipse van Larum, Aaltje Claase Langevelt, Willem Claase Langevelt, Jan Claase Langevelt, Lijsbeth Claase Langevelt, Albert Mens, Leentje Meese, Pieter Wouters, Frans Wouters, Margarieta de Bie, Margareta Bas, Jacob Dammese Langevelt, Praters land land 97.2 (2,462 ha), de Weerlaan, Land over de vaert 1 morgen 1 hont 50 roeden, de Weerlaender Vaert
01-05-1658 - Willem Reijnderts Croes, Huigh Cornelise van Moerkerken, Barent Hermans Picaert, wed, Joost Diericq, een huijs ende erve, de Hereweg
07-06-1658 - Michiel de With, Claes Dircxs van Schravenmade, Adriaan van Dorp, Claes van Deijl, Corn van Sijpesteijn, Frans Barents Koussebant, landt 8 hont 6 roeden, de Haarlemer trekvaart
26-06-1658 - Justus de Nobelaer, Johan Lowijs Justuse de Nobelaer, Anna Maria Justuse de Nobelaer, Wouter Phillips, Absalon Meijnderts van Keuijere, Hendrick Gillis, Baarthout van Teijlingen, de vrouw van Alblasserdam, land 6 (4,3961 ha), de stad Haarlem
01-06-1658 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Jan Mees Hoochcamer, Cornelis Pieters Glas, Aelbert Barents Picquaert, Floris Floris, Mensje Cornelis Roes, Joris Pieters Colijn, Johan Vogel, wed, Johan van Esch, een huijs en erve, de erffgenamen, de Hereweg
07-06-1658 - Maartje Willems, Pieter Cornelis van Sijp, Isaacq Joosten van Bouckhoute, Frans Barents Koussebant, lant 1 morgen 150 roeden, de Nieuwe Wech sloot, de Hooge Veenen watering
07-06-1658 - Hendrik Meese Molesteech, Pieter Jans Bourgoigne, Pieter Joris Cole, een erffken 8 roeden 9 voeten, het kerckhoff
16-06-1658 - Hendrik Meese Molesteech, Pieter Joris Cole, Pieter Jans Bourgoigne, land 346.3 (0,0297 ha), de Molestewech
07-06-1658 - Corstiaen Arijens, Hendrik Meese Molesteech, Pieter Jans van Roijen, Dirck Wouters de Moor, een huijs met een crochtge 1 hont (omtrent), de wildernis, de Molensteeg
07-06-1658 - Adriaan van Dorp, Frans Barents Koussebant, een hoeckje lant 218 roeden, de Haarlemer trekvaart
23-06-1658 - Dirck Graswinckel, Geertruijt van Loon, Nicolaas van Loon, Pieter van Loon, Lieven van Loon, Anna van Loon, Willem van Loon, Cornelis Joosten van Diest, Jan Vogel, Hans van Loon, kinderen, een woninge & lande, de Beek, de Haarlemmer Meer, de erffgenamen, de Hereweg
17-06-1658 - Pieter Cornelis Son, Willem van Groenhoudt, Arent van Duijvenvoorde, d heer Sijpesteijn, Hans van Loon, joffvrou Ackersloot, een woning (11,0684 ha), de erffgen, de Wildernis van Sijpesteijn, de Watering, de Trekvaart
26-06-1658 - Pieter Jans Poll, Joost Diericq, Matheus Bake, Pieter Jans Poll, de wed, Jeremijas Joosten, Pieter Jans Bourgoigne, Arend Bruijns van der Bijl, Catalijntje Jans, Jacob Pieters Romeijn, een huis met erve & crocht, de Wildernisse
17-07-1658 - d heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, Leendert Bruijns van der Bijl, een stuck lant 1 morgen 86 roeden (omtrent), het Oude Manhuijs, de Wildernisse van d heer Sijpesteijn
21-08-1658 - Jacob Claes Langevelt, d heer Koussebant, Barent Frans, Absalon Meijnderts van Keuijere, Hans van Loon, ed. mog. heere der domeijnen van staten van Hollandt & Westvrieslandt, een huijs met geestlant 16 hont, de graeffelickheijt
11-09-1658 - Jan Adriaans van Bredenrode, Gillis van Heussen, Floris Cornelis, Allert Adriaens, Corn van Campen, Johan van Doorn, ed. mo. heere vande reecken der domeijnen van de staten van Hollant & westvrieslandt, een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt 4 morgen 44 roeden, de Wildernisse
21-08-1658 - Meijndert Claes, Jan Philps, Cornelis Meijnderts, Cornelisge Jacobs, Abraham Mens, Absalon Meijnderts van Keuijere, Abraham van der Burch, Hans van Loon, Jan Gerrits Laen, Frans Wouters, Jan Gerrits Deijl, de kinderen, een huijs, de Graeffel Wildernisse, geestland 1 9 hont, Oetgenscroft, de Graeffel duijn, de Graeffelijckheijts landt, geestland 2 3 hont, Oetgens crocht lant 4 hont, de wildernisse, over duijn 1 morgen
21-08-1658 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Pieter Sijmonsz, Abraham van der Burch, een huijs, de erffgenamen
03-12-1658 - Hendrik Meese Molesteech, Cornelis Reijers, Pieter Joris Cole, een erffken 16 roeden 7 1/2 voet, de Molensteeg
03-12-1658 - Cornelia de Geus, Cornelis Claas van Houtten, Pieter Jans Poll, Jan Verwer, Cors IJsbrants, Jan Vogel, den Groote Backum een stuck warmoeslandt (0,7095 ha), de Bakkemerlaan, de Cleijne Baccum teellant 4,5 hont (omtrent), de Vosselaen, de Kinderen
03-12-1658 - Adriaen Jans van Doornevelt, Jacob Jans van Langevelt, Leendert Bruijns van der Bijl, Jan Barents Picquaart, Jan Verwer, Grietje Hermens, Dirck Jans de Smith, opstal ende timmeragie
22-01-1659 - Jacob Claes Langevelt, Matheus Bake, Jan Jans Beuijck, Cornelis Jacobs Drooch, Annike Meesse, landt 8 hont (omtrent), de Weerlaan
19-02-1659 - Gerrit Schouten, Matheus Bake, Machtelt Buijtewech, Pieter Jans Poll, Jacob Pieters Romeijn, Guertge Meijndertsdr, Jan Adriaens van Vijanen, Aechtge Jansdr, Leendert Pieters van der Codde, Cornelis van Sijpesteijn, Joris Pieters Colijn, de Hollantschen thuijn, de Olijphant, de Gouden Leeuw huijs met een erff, bepotinge & plantinge, de Hereweg, de Pastoorslaan
28-05-1659 - Cornelis Gerrits, Pieter Jans Bourgoigne, Neeltge Gerrits Vogelensanck, Elisabeth Cornelis van Alckemade, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Maerten Willems, Grietge Claes, Abraham Cornelis Rijckaart, een huijs ende erve
16-05-1659 - Geertge Marcelis, Huijbert Cornelis, Cornelis Cornelise Visscher, Cornelis Reijers, Arijen Willems, Pieter Jans Poll, een huijs met een erff, de Hereweg
28-05-1659 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Cornelis Cornelise Visscher, lant 1,5 roede (omtrent), de Hereweg
28-05-1659 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, Jan Cornelis Croon, heer Sijpesteijn, Dirck Jans Croon, Cornelis Jans Croon, een huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernisse
13-06-1659 - Jacob Dammese Langevelt, Joost Diericq, Maarten Willems, Machtelt Buijtewech, Neeltje Floris, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), een stuck weijlandt 10 hont 50 roeden (omtrent), t huis daar de predicant woont
12-08-1659 - Maarten Jans Langevelt, Jacob Jacobs Langevelt, Jan Verwer, Pieter van der Burch, Johan Vogels, een huijs met een erff, d erffgen, d erffgenamen
06-08-1659 - Otto Pijnssen van der Aa, Alexander Benting, Anna Pijnssen van der Aa, Maria Ansela Pinssen van der Aa, Geerard Pinssen van der Aa, Otto van Tuijl van Bolckesteijn, Willem Gerards Pinssen van der Aa, Hendrick Gerards Pinssen van der Aa, Cornelia Gerards Pinssen van der Aa, Maria Gerards Pinssen van der Aa, Petronella Gerards Pinssen van der Aa, van Duijvenvoorde, Michiel Adamssoon, Frans Floris, woning en landerijen 23 morgen, lant R & S (3,0651 ha), elstlandt 3 morgen, hoijlant T (2,7954 ha)
12-08-1659 - Abraham Cornelis Rijckaart, Elisabeth Cornelis van Alckemade, Joost Cornelis van Langevelt, Hendrick Jacobsz van Langevelt, Maarten Willems, de Diaconij Armen, een huijs ende erffe, de Hereweg
07-08-1659 - Cornelis Cornelise Visscher, Dirck Pieters Brouwer, Arij Willems, een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke, de Hereweg
17-10-1659 - Geerardt Pauw, Louijse Christina van Bredenrode, een strookje duijn ofte landt 90 roede, duijn ofte lant 2 morgen 400 roeden
17-10-1659 - Geerardt Pauw, de stad Haarlem, lant ofte duijn 1 morgen 300 roeden, duijn ofte landt 2 morgen 400 roeden
27-11-1659 - Pieter van Robaijs, Cornelis Sijmons van Bredenrode, Johan van Heussen, Jan Adriaans van Bredenrode, wedue, een huijsinge ende werff, potinge ende plantinge mitsgaders de erffpachjt landen
20-12-1659 - Adriaan Franse Kies, Frans Kies, Jan Verwer, Hendrik Jans Croon, lant 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Leeck wateringe, de erfgenamen
00-12-1659 - Jan Adriaans van Bredenrode, Arij Jans van Bredenrode, Jacob Louris Langevelt, Theunissie Maertens, Gerrit Lauris, Albertus van der Hooch, Frans Meerman, lant 14 hont (omtrent), de Leeck, de stad Haarlem
03-03-1660 - Cornelia de Geus, Cornelis Claas van Houtten, Pieter Jans Poll, Pieter van der Burch, Margareta Bas, Jan Vogel, erffgenamen, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), de Vosselaender wateringe, d erffgen, de Leeck
21-05-1660 - Trijntje Jans, Jan Pieter Thijs van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Adriaan Floris, Joost Diericq, Gerrit Dircxs Smith, Corn Arijens Langevelt, een oudt huijsken met een erff, de Hereweg, de Vennepperlaan, een nieuw huiske
17-03-1660 - Cornelis Cornelis Grootebroer, Jan Barents Picquaart, Jan Cornelis Blij, Michiel Dielofs, Arij Willems, Jasper Willems, een huijs ende erff, d erffgen
19-05-1660 - Cornelis van der Hooch, Cornelia Gerards Pinssen van der Aa, Petronella Gerards Pinssen van der Aa, Jacob Louris Langevelt, Cornelis Joosten van Diest, Jan Maartens van Raephorst, Cornelis Pieters Glas, den hooch ed heer Warmont, de Weerlaan, de Leeck, hoijlant T (2,7954 ha), erffgen, lant R & S (3,0651 ha)
16-07-1660 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Hendrick Gillis, Justus de Nobelaer, de stad Haarlem, lant 0,5 morgen, de Santlaen, de wildernisse van graeffelijcheijt
18-08-1660 - Trijntje Jans, Jan Pieter Thijs van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Matheus Bake, Adriaan Floris, Gerrit Dircks Smith, haer nieuw huijs & erff, de Hereweg
14-08-1660 - Gerrit Bulsinck, Thomas van Egmond van der Nieuburch, Johan van Egmond van der Nieuburch, Catharina Verwer, Francoijs Valck, Jan van Wasenberch, Jacob Cornelisz Rous, Jan Pieters, een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen 1 morgen 246 roeden, de abdij tot Reijnsburgh, de Hereweg
23-02-1661 - Anna van Rijsenburgh, Marija van Rijsenburgh, Haeff, Petronella Pijnsen van der Aa, Johan van Wassenaar, Margareta Bas, Willem van Loon, Jacob Dammese Langevelt, Jan Vogel, de heer Burgh, Cornelis van der Hooch, Jacob Taets van Amerongen, een wooninge mettet landt daer aen behoorende 24 morgen 1 hondt 30 roeden, de Weerlaender Vaert, de Kinderen, de Erffgenamen, de Kercke van Hillegom
22-04-1661 - Annetje Meese, Jan Jacobs Langevelt, Pieter Jans Poll, Engel Simons van Alckemade, Abraham van der Burch, Claes Sijmonsz van Alckemade, Jacob Jans Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Guurtje Jans Langevelt, Mees Jans Langevelt, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), de Leeck, de Vosselaen
04-05-1661 - Jan Gerrits van Sgravemade, Annetgen Everts, de heer Thielt, Francoijs Wouters, landt 10 morgen (ruim), de Graffelicheijtsduijn, de Nieuwe Trekvaert
18-05-1661 - Adriaen Jans van Doornevelt, Jan Cornelis Croon, den secretaris Mens, Jan Vogel, een huijs met een erff, den Heerenwech, t Kerckhoff, t Kerckpadt
25-05-1661 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Adriaan Floris, Joost Diericq, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Jan Willemsz van der Linde, Cornelis Arijens Langevelt, een huijs met een erff
25-05-1661 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Claas Dirks van Schravemade, Brechje Cornelise van Moerkerken, Pieter Cornelise van Moerkerken, Reijer Cornelise van Moerkerken, Dirk Huijgens, Willempje Cornelise van Moerkerken, Cornelis Cornelise Visscher, Arij Willems, Joost Diericq, Huijbertje Willems, Jan Dirks Roebergen, een huijs en erff, de Hereweg, de Graeffelicheijtsduijnen
25-05-1661 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Jan Dircxs van der Laen, Cornelis Willems, Jan Barents, een hoeckje erffs 5 roeden (omtrent)
15-06-1661 - Gerrit Schouten, Matheus Bake, Jeroen Jans van der Velde, Machtelt Buijtewech, Cornelis van Sijpesteijn, Mensje Cornelis Roes, Joris Pieters Colijn, de Olijphant, de Gouden Leeuw huijs met een erff, bepotinge & plantinge, de Hereweg, de Pastoorslaan
22-07-1661 - Jacob Pieters van Zijp, Willem Jans Croon, Reijer Reijers, Huijbert Gerrits Roo, een erffgen 3,5 roeden, de Hereweg
14-10-1661 - Pieter Cornelis Son, Johan Soutman, Cruijsius, Dirck Graswinckel, land 241.1 (1,2771 ha), de sloot aen het treckpadt van de treckvaert, de Erffgenaemen, de Veenwatering, st Catharina Hofje
17-11-1661 - Hendrick Zegers van der Camp, Jan Maertz Raephorst, Barthel van Hove, Claes van Campen, Gerrardt van der Nath, Adriaen Pauw, Ruichaver, Jan Jans Beuijck, wed, Sijmon Jans, Arij Crijnen, de heer Bicker, wed, d heer Bie, weij oft hoijlandt 1, de Haarlemmer Meer, de Leeck, d Oostenderlaen, weij oft hoijlandt 2, de Erffgen, de Dwerswech, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), de Erffgen
11-12-1661 - Antje Hendriks, Jan Meese Hoogkamer, Claes Engels Hoochwoert, Hendrik Jans Hoogkamer, Willem Jans Hoogkamer, Mees Jans Hoogkamer, Pieter Jans Hoogkamer, Cornelis Fannius, Floris Huijberts, Leendert Aelbertsz, Jan Six, land 214.1 (2,5542 ha), de Koikamp
30-12-1661 - Trijntje Arijens, Jeroen Jans van der Velde, Pietertje Aris Duijndam, Cornelis Joosten van Diest, Willem Aris Duijndam, Jacob Arijens, Arij Maartens Duijndam, Neeltje Willems, Hans van Loon, Jan Adriaans Langevelt, Jan Gerritz Deijl, Johan Thiel, Adriaan Franse Kies, Matheus Bake, Jacob Hendriks Sprockenburch, Sijbrant van Alckema, d heer Bicker, Cornelis Pieters Glas, Joost Diericq, landt 8 hondt, de Erffgen, de Weerlaan, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), de Graeffelickheijtsduijn, een huijs, de Houttuin, de Molensteeg, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Margriettelaen, het Margen, Swaentjes Landt 8 hondt (omtrent), de Diaconij Armen, de Leeck
26-12-1661 - Simon Pieters, Jan Six, Cornelis Fannius, Leendert Aelberts, Adriaan van Dorp, de Bulte een stuck landt 1 morgen, de Groote Sloot, de Molmsloot
07-01-1662 - Claas Dirks Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Jacob Cornelise Glas, Jan Claase Langevelt, Jan Stoffels, Grietje Claase Langevelt, Dirk Philipse van Larum, Aaltje Claase Langevelt, Willem Claase Langevelt, Lijsbeth Claase Langevelt, Abraham Mens, Leentje Meese, Jan Six, Anna Mees, Pr Wouters, d heer Bie, Corn Prs Glas, een stuck landt 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent, de Weerlaender Vaert, de Hereweg
00-00-1662 - Cornelis Coerts, Adriaen Salkers
08-02-1662 - Michiel Lubeeck, Sijmon Goulart, Frans Jans Meerman, Cornelis Pieters Glas, Johan Vogel, Abraham vandr Burch, de Acht Hont een stuckje lant 7 hont 9 roeden, de Erffgen, de Erffgen, de Weerlaender Vaert
01-02-1662 - Jan Adriaans van Bredenrode, Absalon Meijnderts van Keuijere, Floris Cornelis, een huijs ende erve, de Wildernisse
18-02-1662 - Cornelis Maertens Croon, Hendrick Maertens Croon, Laurens Maartens Croon, Cornelis Reijers van Moerkerken, Stijntje Maartens Croon, Maarten Cornelis Croon, Lijsbeth Lauris, Gerrit Simons van Bronsgeest, Jacob Dammese Langevelt, Johan Verwer, Leendert Aelbers, Claas Sijmons van Alckemade, een huijs ende boomgaert, een crochje lant 4 hondt (omtrent), de Hereweg, de Wildernis
10-02-1662 - Gijsbert Willems van Velsen, Jan Willems van Velsen, Jan Willems van Velsen, Joost Cornelis van Diest, Neeltgen Willems van Velsen, Willem Arijens van Velsen, Pietertje Gijsberts, Jacob Cornelis Rous, Jacob Karels, Jan Vogel, Simon Willems van Velsen, een crochje lant 8 hont 23 roeden (omtrent), de Hereweg, de Erffgen
10-02-1662 - Gijsbert Willems van Velsen, Jan Willems van Velsen, Jan Willems van Velsen, Joost Cornelis van Diest, Neeltge Willems van Velsen, Simon Willems van Velsen, Willem Ariens van Velsen, Pietertje Gijsberts, Jacob Carels de Vlieger, Jacob Cornelis Rous, Jan Vogel, de Hereweg, de Erffgen, een stuckje lant 100 roeden
28-02-1662 - Adriaen van Tol, Machtelt Buijtewech, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Lauris Has, een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge 3 morgen 20 roeden, de Oostendervaert, een stuck hoij ofte weijlant 14 hondt (omtrent), de Ravenskamp
28-02-1662 - Adriaen van Thol, Machtelt Buijtewech, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, d heer Berckenrode, Davidt de Wattijn, drije stucken lant 4 morgen 4 hont 54 roeden
28-02-1662 - Adriaen van Thol, Machtelt Buijtewech, Adriaan Cornelise Ackersloot, Lauris Has, land 65 (1,48 ha), de Leeck, de Oostenderlaen
28-02-1662 - Reijnier Salde, Nicolaes van Lijnhoven, Samuel Sautijn, Gabriel Marcelis, Quilhelmo van der Straten, Balthazar Coijmans, Willem Stilte, Duijfgen Outgers van Bouckenroij, Simon Willems van Velsen, Jan Six, de wed., Willem Arijens van Velsen, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), de Elstbroekerlaan, de Groote Sloot
24-02-1662 - Machtelt de Bruijn van Buijtenwech, Adriaen van Tol, d heer Ruichaver, een wooninge en de lande 12 morgen (omtrent), de hofstede
17-03-1662 - Cornelis Coerts, IJda Volckers, Wouter Aarts van der Vrem, Jan Vogel, Huigh Cornelise van Moerkerken, een huijs, de Hereweg, de Pastoorslaan, de gemeene buijrwech ofte laen, de Erffg
17-03-1662 - Cornelis Huijgens van Swanenburch, Bartha Claesdr Warmont, Anna van Heussen, Claes Willems Warmont, Johanna van Heussen, Gillis van Heussen, Beatricx van Heusen, Johan Verhooch, Maria van Heussen, Gerrit van Heussen, Pieter Dircxs van Heussen, Johan van Heussen, Jacob van Gael, Cecilia Damen, Cornelis Damen, Barbertge van Heussen, Gerrit van Vilsteren, Beatricx van der Meij, Justus de Nobelaer, Theodora van der Graft, Steffen van Heussen, Dirck van Heussen, Weijnina van Heussen, Gillis Dircx van Heussen, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jan Pieters, Geraert van Heussen, Maria Theresa van Swieten, Reinier Carlier, Andries van Swieten, Nicolaas van Swieten, Aldert van Rijn, Johan van Rijn, Weijnina van Toorenvliet, Gillis Steffens van Heussen, Dirck van Swieten, Anna van Heussen, Lambrecht Claes van Swieten, Catharina Claesdr Warmont, Joost van Nes, Catharina Willemsdr Warmont, Gualter de Hulter, Helena Warmont, Willem Claes Warmont, Nicolaes de Bije, Margarita Claesdr Warmont, Nicolaes van Gerven, Cecilia van der Graft, Hendrick van der Graft, Johan Gael, Jacobus Gael, Geertruijt Gael, Maria van der Graft, Thimanius Sprongh, Beatricx van der Graft, Jacob van der Graft, Maria van Heussen, Hendrick Egberts van der Hal, Geraert van Hoogeveen, Michiel van Ring, een wooninge met lant 1 morgen 1 hondt 40 roeden, partij E 4 hondt 23 roeden, de Waersloot, de Graeffelicheijt, de Hereweg, geestlant partij G 10 morgen 4 hondt 88 roeden, geestlant partij H 5 morgen 3 hondt, geestlant partij J 8 morgen 4 hondt 20 roeden, t Gasthuijs, het Broeckje geestlant partij K 1 morgen 4 hondt 80 roeden
17-03-1662 - Cornelis Huijgens van Swanenburgh, Cornelis Pieters Glas, Berckenrode, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Wech, de heeren van Loon, de Leeck
17-03-1662 - Gerrit van Heussen, Hendrick Zegers van der Camp, d heer Loon, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Poldercade, de Dwerswech
18-04-1662 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jan Maerts van Raephorst, Hendrick Zegers van der Camp, Bartholemeus van Hove, Adriaen Pauw, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), de Haarlemmer Meer, de Leeck, de Oostenderlaen
18-04-1662 - Bartholomeus van Hove, Adriaen Pauw, Hendrick Zegers van der Camp, Jan Jans Beuijck, Ruichaver, een stuck hoijlandt 2 morgen 300 roeden (omtrent), de Dwerswech, de Erffgen, de Haarlemmer Meer
01-05-1662 - Cornelis Coerts, Willem van der Burch, Neel Floris, IJda Volckers, een huijs met een erff en een nieuw huijsje, de Pastoorslaen, de gang gaende naer de Heerenwegh
19-05-1662 - Willem Jans Croon, Huich Dircxs, Pieter Cornelis Damis, Dorothea Beijers, een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet, de Hereweg, t Kerkhoff
31-05-1662 - Adriaan Floris, Cornelis Coerts, Trijntje Jans, Jan Pieter Thijs van Slingerlandt, Pieter Pieters de Praem, Jacob Carels de Vlieger, land 143c (0,0354 ha), de Hereweg
19-05-1662 - Adriaan Floris, Jacob Jacobs de Vlieger, Pieter Pieters de Praem, Cornelis Coerts, land 143b (0,1064 ha), de Hereweg, de Vennepperlaan
19-05-1662 - Adriaan Floris, Pieter Pieters de Praem, Joost Diericq, Cornelis Reijers, Cornelis Coerts, Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a (0,1419 ha)
31-05-1662 - Huijch Engelsz, Cornelis Reijers, Cornelis Jans Backer, Jacob Pieters van Zijp, de wed, Cornelis Jacobs, een huijs met een erff 1150 guldens, de Hereweg
31-05-1662 - Cornelis Cornelise Visscher, Claes Dircxs van Schravemade, de wed, Arij Willems van Schravemade, Dirck Pieters Brouwer, een huijs met een erff, de Hereweg
28-06-1662 - Reijer Reijers, Mees Jans Hoogkamer, Huijbert Gerrits Roo, Jacob Pieters van Zijp, Willem Jans Croon, een huijs ende erff, de Hereweg
31-05-1662 - Sijmon Jan Dammis, Jan Huijberts Soet, Maarten Stoffels, d heer Koeijmans, Adriaen Crijne, d heer van Bennebroeck, Hendrick Zegers van der Camp, Doubleth, land 8 (1,7368 ha), de stad Haarlem, de Haerlemmermeer, de Erffgenamen
04-06-1662 - Claes Engels Hoogerwoert, Hendrick Jans Hoochkamer, Mees Jans Hoogkamer, Willem Jans Hoochkamer, Cornelis Fannius, land 214.1 (2,5542 ha)
12-07-1662 - Jan Willemsz van der Linde, Maertje Cornelis, Cornelis Claase Vrijer, Claas Cornelise Vrijer, Cornelis Reijers van Moerkerken, Gerrit Dircxs Smith, een huijs met een erffje
23-06-1662 - Immetje Hendricx, Pieter Jans van Roijen, Abraham Mens, Cornelis Gerrits Croon, Hendrick Mees, Dirck Wouters, Corstiaen Arijens Molenaer, een huijs ende erve, de Graeffelicheijt, de Molensteeg
28-07-1662 - Jeroen Jans van der Velde, Jan Willemsz van der Linde, Machtelt Buijtewech, Mensje Cornelis Roes, Joris Pieters Colijn, een erff 25 roeden, de Pastoorslaan
19-11-1662 - Arijes Dircxs, Jan Barents Pickaer, Jacob Dammese Langevelt, Gerrit Sijmons, Lijsbeth Jacobsdr, de Diaconij Armen, een huijsje met een erff 20 roeden (omtrent), de Hereweg
30-01-1663 - Willem Willems van den Berch, Jan Gerrits Cloppenburch, Maerten Willems, Abraham Cornelis Rijckaart, huijs ende erff, de Pastoorslaan, de Hereweg
07-02-1663 - Jan Barents Picquaart, Jan Barents Picquaert, Mensje Cornelis Roes, Joris Pieters Colijn, mons Boerom, Adriaan Floris, een huijs ende erff, de Hereweg
07-02-1663 - Pieter Jans Poll, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de wed, d heer Bije, heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs, een stuck hoogh geestlant 6 hondt 68 roeden, de Hereweg
05-02-1663 - Jeroen Jans van der Velde, Cornelis van Sijpesteijn, een erff
28-03-1663 - Mensje Cornelis Roes, Joris Pieters Colijn, Pieter Jans Poll, Pieter Jorise Colijn, Cornelis Jorise Colijn, Paulus Pieters, Grietge Jorise Colijn, Cornelis Jorise Colijn, Anne Jorise Colijn, Pieter Jorise Colijn, Cornelis Jans van Bredenrode, Jeroen Jans van der Velde, Adriaan Floris, Jan Barents, Jan Vogel, Doublet, Agatha van Berckenrode, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Erffgenamen, de Erffgenamen
04-04-1663 - Jacob Jacobsz Langevelt, Gerrit Simons van Bronsgeest, Jan Verwer, Hans van de Burch, Johan Vogel, een huijs ende erff, de Bakkemerlaan, de Erffgenamen
25-05-1663 - Cornelis Cornelis Grootebroer, Jan Huijberts Soet, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, Gerrit Dircxs Smith, een achter gedeelte van een huijs ende erff, de Hereweg
25-05-1663 - Cornelis Cornelis Grootebroer, Gerrit Dircxs Smith, Jan Huijberts Soet, Wijnandt van der Maes, Jan Benedictus, een erffken
11-04-1663 - Claes Dircxs van Schravemade, Adriaan Floris, Cornelis Cornelise Visscher, Wijnandt van der Maes, een erff 15 roeden (omtrent), de Hereweg
11-04-1663 - Joost Cornelis van Diest, Joost Diericq, Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Claas Dirks Langevelt, Jacob Jans Langevelt, Guurtje Cornelise Glas, Pieter Cornelise Glas, Aaltje Cornelise Glas, Neeltje Cornelise Glas, Claas Cornelise Glas, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Pieter Jans Poll, een stuck lant 2 morgen, de Vosselaen
23-04-1663 - Michiel de With, Andries van Ackersloot, Adriaan Cornelise Ackersloot, Marcus Marcuse van der Wal, Dirck Wouters, Adriaan van Dorp, Frans Barents Koussebant, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), de Beeklaan
03-05-1663 - Jan Barents Picquaart, Beatrix van Sijpesteijn, Jacob van der Does, Cornelis Jans van Bredenrode, Claes Claesz van Boerom, Adriaan Floris, een huijs ende erff, de Hereweg
03-05-1663 - Cornelis Gerritsz Langevelt, Neeltge Huijgen, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Claes Cornelis van Schravemade, Cornelis Cornelise Visscher, Jan Benedictus, Cornelis Cornelisz, Michiel Dielofs, een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant, de Hereweg, de Graeffelicheijts Wildernisse
25-05-1663 - Jean des Wattines, David des Wattines, Cornelis Gerritsz, Adriaan Franse Kies, Wouter Corte, een stuck weij ofte hoijlant 2 morgen 5 hondt 93 roeden, de Margerietelaen, de Schouwateringh, de Ringsloot, de Erffgenamen
25-05-1663 - Jean des Wattines, David des Wattines, Cornelis Joosten van Diest, Cornelis Jans Blij, een stuck lant 212 roeden, de Margariettelaen, de Trekvaart
25-05-1663 - Aelbert Cornelisz Blij, Pieter Corn Blij, Jannetge Cornelis, Jan Cornelisz Blij, Cornelis Jans Blij, Guertie Pieters, Cornelis Joosten van Diest, Jacob Steijn, land 285.7 (1,7411 ha), Margariettelaen, de Trekvaart
18-05-1663 - Gijsbert Cornelis van Zijp, Jan Six, Cornelis Fannius, Crijn Lenerts, Joost Cornelis, Jacob Cornelis Rous, twee stuckjens lant (1,3126 ha), de Molensloot, het Lagevelt, de Oostkamp
24-05-1663 - Hendrick Mees, Sijmon Dircxs Elstgeest, Guertje Willems, Jan Pieters, Anna Dirks, Gerrit Meese, Johannes Rampius, Cornelis van Sijpesteijn, de weduwe, Francsoijs Valck, Jacob Cornelis Rous, Doubleth, Jan Cornelis Croon, de stadt Leijden, een wooninge 11 morgen (omtrent), partij 1, partij 2, de Hereweg, de Abdij van Reijnsburch, de Erffgenamen, de Haarlemmer Meer, de Elstbroekerlaan
25-05-1663 - Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willemsz van der Linde, een stukje erf (0,0085 ha), burengang, de Pastoorslaan
25-05-1663 - Jan Huijberts Soet, Jan Barents Picquaart, Jan Dirks Roebergen, Kniertje Pieters, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, Gerrit Dircxs Smith, H. Geest Armen, een huijs ende erff, de Hereweg
06-06-1663 - Sijmon Jans Langevelt, Cornelis Reijers van Moerkerken, de secritaris, Johan van der Burch, Jan Vogel, land 112 (0,9578 ha), d Erffgen, de Weerlaan, de Kerk
03-07-1663 - Barthelmeus Pouwels van Schoten, Absalon Meijnderts van Keuijere, Willem Arijens, Alckemade, Cornelis Gerrits, een huijs ende erff, de Bregge van Nieuwe Treckvaert, d Erffgen
04-07-1663 - Cornelis Reijers, Cornelis Reijersz, Anthonis van Biesen, Marijtge Reijers, Brechje Reijers, Lijsbeth Reijers, Reijer Cornelis, Annetje Reijers, Reijer Reijers, Francoijs Valck, d heer Sijpesteijn, een huijs ende erff, de Hereweg, d Erffgenamen, den buurweg
25-07-1663 - Jan Arijensz Corsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maartje Aris Korsteman, Adriaen Adriaens Korsteman, Dievertje Jans Croon, Cornelis Gerrits Croon, Jan Gerritsz Croon, Jan Jacobs, Hendrick Jacobs, Pieter Jans, Maertgen Jacobs, Jacob Joppen, Jannetge Jacobs, Pieter Quierincxs, Theunis Jans, Machtelt Jans, Hendrick Jansz Croon, Willem Jansz Croon, Cornelis Jacobs Croon, d heer Dorp, d heer Sijpesteijn, Aechtgen Gerrits, lant (1,4899 ha), de Wildernisse
03-07-1663 - Cornelis Cornelise Visscher, Barthelmeus de Kies van Wissen, Wijnandt van der Maes, Joost Diericq, een huijs ende erff, de Hereweg, de Graeffelicheijts Duijne
25-07-1663 - Gerrit Jans van Doornevelt, Gerrit Dircxs Smith, Jan Benedictus, een huijs met een erff, de Hereweg
02-08-1663 - Willem van der Burch, IJda Volckers, Wouter Aertsz, Pieter Jans van Oldenburg, Jeuriaen Jansz, Harman Jans, Maerten Willemsz, Abraham Cornelis Rijckaart, een nieuw huijs ende erff, de Hereweg
15-08-1663 - Pieter Jans Poll, Leendert Bruijns van der Bijl, de wed, Jeremias Joosten, Aelbert Barents, een erff 14 roeden (omtrent), de Molensteeg
23-08-1663 - Cornelis Jacobs Croon, Jannetgen Quirings, Theunis Jans, Machtelt Jans, Jan Arijensz Korsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maartje Aris Korsteman, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppen, Jannetje Jacobs Croon, Hendrick Jans Croon, Lijsbeth Jans Croon, Willem Jans Croon, Pedro Gutieres, Dirck Pieters van Aerdenburch, de weduwe, Jan Gerrits van Sgravemade, Trijntje Gerrits, Jacob Jans Croon, Steven Mailljaerts, Cornelis Gerrits Croon, Jan Gerrits Croon, Jan Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Qiurincxsz, een stuck lant 3 morgen 172 roeden, de Graeffelicheijts Wildernisse, de Trekvaart
14-11-1663 - Trijntje Jans, Jan Pieters van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Huijbertje Willems, Barent Harmens Picquaerd, Cornelis Coerts, Gerrit Dircxs Smith, een huijs ende erff, de Hereweg
05-03-1664 - Leendert Leendertsz de Wilde, Gerrit Jacobs van Bourgonien, Lijsbet Gerrits, Jan Lourisz van Blanckenburch, Pieter Jansz van Zijl, Louwerisz Pieters van Blanckenburch, Aechje Cornelis van Blanckenburch, Maertje Leenderts, Janneke Gerrits, Trijntje Leenderts, Jan Six, Cornelis Fannius, de Bulte een stuck landt 1 morgen 3 hondt 52 roeden
01-05-1664 - Gerrit Simons van Bronsgeest, Claes Sijmons van Alckemade, een stroockje lant 65 roeden, de Hereweg, de Scheijsloot
01-05-1664 - Wouter Philpsz, Justus de Nobelaer, Johan Lowijs Justuse de Nobelaer, Anna Maria Justuse de Nobelaer, Absalon Meijnderts van Keuijere, Thonis Barends van Hees, Hendrick Gillisz, Baarthout van Teijlingen, theodora Beck, de stad Haarlem, land 1c (2,1285 ha), land 1b (2,1285 ha)
21-03-1664 - Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Coelenbier, joffvrou Does, Jan Vogel, Adriaan Floris, Jeroen Jans van der Velde, het Wapen van Friesland huis, de Erffgen, de Erffgen, de Pastoorslaan, de Hereweg
01-05-1664 - Leendert Aalberts van Tent, Gerrit Simons van Bronsgeest, Johan Verwer, Hendrick Jacobs Claverweijde, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, een crochie lant 325 roeden (omtrent), de Hereweg
01-05-1664 - Jacob Bicker, Margarita Bickers, Arent de Beij, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, een hofstede met de huijsinge, huijsmans wooninge, barg, schuijr, koeije en paerde stal 36 morgen, een boere wooning met lant 25 morgen (omtrent)
15-04-1664 - heer Doubleth, Pieter Cornelis Son, Paulus Buijs, Johan Ackersloot, d heer Sijpesteijn, Dirck Graswinckel, Cornelis van Sijpesteijn, juffr Tutelaer, de heer Groenhout, een woning (11,0684 ha), de Wildernisse, de Trekvaart
01-05-1664 - Pieter Roelofs, Arij Jacobs Bals, Louris Cornelisz, Dievertje Aris Bals, Gerrit Cornelis, Adriaan Claase Schenaert, Jan Six, Trijntje Adriaens, Leendert Engelsz, een stuk land (1,9866 ha), Gerrit Avenwech
00-05-1664 - Willem van der Burch, Jan Dirks Roebergen, Jan Gerritsz Cloppenburch, Joost Cornelis van Diest, Neeltgen Floris, Adriaen Cornelisz Rijckaert, Jan Vogel, IJda Volckers, Cornelis Coerts, een huijs met een erff en een nieuw huijsje, de Pastoorslaan, de Hereweg, de buijrlaen, de Erfgen
28-05-1664 - Cornelis van Sijpesteijn, Jan Pieters Hulp, een huijsje met een erve, de Hereweg
04-05-1664 - Cornelis Coerts, Willem van Groenhoudt, Jacob Jacobs de Vlieger, Trijntje Jans, Jan Pieter Thijs van Slingerlandt, Pieter Pieters de Praem, een nieuw huijs met den erve, de Hereweg
04-06-1664 - Isacq Joosten, Andreas Lantsman, Pieter van der Burgh, Abraham van der Burgh, Cornelis Joosten van Diest, Abraham Cornelis Rijckaart, een losrente brief, een huijs ende erve
11-06-1664 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Pieter Jans Poll, Hendrik Meese Molesteech, Leendert Aalberts van Tent, Annetje Gerrits, Michiel de With, Machtelt Buijtewech, een stuck weij of hoijlandt 340 roeden, het Oude Manhuijs, de Trekweg, de Oude Vaert
11-06-1664 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Michiel de With, joffvrou Bosvelt, weduwe, Cornelis Jacobsz, land 250.9 (0,4115 ha), de Trekweg, de Wateringe
03-09-1664 - Abraham Cornelis Rijckaart, Pieter Joris Cole, Maerten Willems, Cornelis Coerts, Grietje Claes, Lijsbeth Cornelis de Jager, huijs ende erve, de Gemene Buijerwech, de Hereweg
27-08-1664 - Claes Dircxsz van Schravemade, Cornelis Joosten van Diest, Adriaan Floris, Wijnandt van der Maes, Dirck Pieters Brouwer, huijs ende erff, de Hereweg
06-08-1664 - Willem van der Does, Roelandt van Kinschodt, Jacob van der Does, Charlotte van Kinschot, Hendrick van Nispen, Susanna van der Does, Jan Barents Picquaart, Cornelis Jans van Bredenrode, Claes Claesz van Boerom, Adriaan Floris, een huijs ende erff, de Hereweg, de Kinderen
24-09-1664 - Grietje Pieters, Gijsbert Cornelis van Zijp, Pieter Jans Poll, Louris Cornelisz Ackersloot, Machtelt Gijsberts, Hendrik Meese Molesteech, Stijntie Gijsberts, Dirck Wouters de Moor, Maartje Gijsse, Jacob Joosten, Philps Claes, Cornelis van Sijpesteijn, ontfanger Doubleth, huijs, schuijr met een erff 2 hondt 50 roeden (omtrent), de Beek
03-01-1665 - Cornelis Cornelise Visscher, Jan Barents Picquaart, Jan Dirks Roebergen, Jan Dircxsz, Huijbertje Willems, Joost Diericq, Wijnandt van der Maes, Adriaan Floris, huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernisse
03-01-1665 - Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, de Hereweg, stuckje hooch geestlant 664 roeden
06-01-1665 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Absalon Meijnderts van Keuijere, Jan Jansz Snijder, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Jan Verwer, huijs en landt 5 hondt (omtrent), de Vennepperlaan
11-02-1665 - Adriaan Cornelise Ackersloot, Arend Bruijns van der Bijl, Lauris Has, land 65 (1,48 ha), de Leeck, de Oostenderlaen
28-02-1665 - Cornelis Sijmonsz Brederode, Cornelis Fannius, Jacob Cornelis Rous, Cornelis van Zijpesteijn, Alidt Pauwels, Cornelis van Sijpeteijn, huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen 8 of 9 hont (omtrent), de Hereweg, Erffgenamen
29-04-1665 - Willem Daniels de Haes, Arent Bruijnen, Pieter Jans Poll, Cornelis Cornelise Visscher, Barent Hermans, Huigh Cornelise van Moerkerken, de wed., Joost Diericq, een huijs met een erve ende boomgaert, de Wildernisse, de Hereweg
29-04-1665 - Cornelis Jans van Bredenrode, Pieter Joris Cole, Jeroen Jans van der Velde, een erffken 12 roeden, de Hereweg
13-05-1665 - Cornelis Gerrits Croon, Cornelis Jacobs Croon, Jan Gerritsz Croon, Jan Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Quierings, Jannetgen Quierings, Theunis Jans, Machtelt Jans, Jan Arijens Corsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maertge Arijens Korsteman, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppen, Jannetje Jacobs Croon, Hendrick Jansz Croon, Lijsbeth Jansz Croon, Willem Jansz Croon, Johan van Thielt, d heer Warmont, joffvrou Bas, t Langelant stuck weij ofte hoijlandt, de Weerlaan, de Leeck
13-05-1665 - Pieter Jans Poll, Quirinus van der Maes, Catalijntje Jans, huis & erve, den Heerenwech
03-06-1665 - Cornelis Jans van der Werff, Agata Schaep, Everard Maijster, Anna van Papenbroeck, Willem Schaep van Kroesbeek, Jacob Cornelis Rous, Aris Thonis, Jan Leenderts, Corn Arijen, en stuckje landt 1 11 hondt (omtrent), en stuckje landt 2 14 hondt (omtrent), de Haarlemmer Meer, de Dwerswech, de Weeskinderen
04-06-1665 - Pieter Sijmons Schoters, Cornelis Sijmonsz Schoter, Louris Pietersz van t Nest, Maritgen Sijmons Schoter, Leendert Pietersz Sackman, Anna Simons Schoter, Claes Sijmonsz Schoters, Engel Dammisz Prickman, Machtelt Gerrits, Annetje Gerrits, Grietje Gerrits, Frederick Gerritsz Slooten, Cornelis Huijche, Annitje Huijche, Sijmon Jans Roos, Maijcken Huijche, Engel Claes, Jan Maertsz, Sijmon Maertsz, Pieter Woutersz, Francoijs Woutersz, Joff Bas, Ascanius van Sijpesteijn, Twee Ongehoude Dochters, een stuck lant 7 hont 57 roeden, de Leeck
04-06-1665 - Jan Pieters Hulp, Jan Sicx, Corn van Sijpesteijn, Cornelis Fannius, huijs, erff en boomgaert, de Erffgen, het boomgaertje, de Hereweg
17-06-1665 - Aelbert Barents Pickaert, Arend Bruijns van der Bijl, Gerrit Jansz Monsvelt, Hendrik Meese Molesteech, Dirck Wouters de Moor, Corstiaen Arijensz Molenaer, een huijs, thuijn en erff, de Wildernisse, de Molensteeg
17-06-1665 - Cornelis Duijvens, Adriaen Pauw, Hendrick Zegers van der Camp, juffr Bickers, de heer Bije, Adriaen Crijnen, Jan Huijbrechts, burgemeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, de Barnarditen de helfte in seecker partijtge vruchtbaer weij ofte hoijlandt, de Haarlemmer Meer
11-08-1665 - Cornelis Gerrits Croon, Cornelis Jacobs Croon, Jan Gerritsz Croon, Jan Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Quierings, Jannitgen Quierings, Theunis Jans, Machtelt Jans, Jan Arijens Corsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maartje Aris Korsteman, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppen, Jannetje Jacobs Croon, Hendrick Jans Croon, Lijsbeth Jans Croon, Willem Jans Croon, Hendrik Meese Molesteech, Corn van Sijpesteijn, Geertje Meesse, Cornelis Jacobs, Claes Gerrits van Deijl, Cornelis van Sijpesteijn, Gillis Steffensz van Heussen, Foppenlant land 3 morgen (omtrent), de Wateringe, de Erffgenamen Croon, d Erffgenamen
08-07-1665 - Cornelis Jans van Bredenrode, Gerrit Schouten, Aelbert Barentsz Picquaert, Jan Willemsz van der Linde, Jeroen Jans van der Velde, Pieter Joris Cole, Johan Vogel, Jan Barents Picquaart, de Olijphant, huijsinge & erve, de Hereweg, de Erffgen
29-08-1665 - Mees Jans Hoogkamer, Absalon Meijnderts van Keuijere, Huijbert Gerritsz van Elstgeest, Jacob Pieters van Zijp, Cornelis Gerritsz, Cornelis Jacobs Croon, huijs ende erff, de Hereweg
29-08-1665 - Trijntje Jans, Jan Pietersz van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Pieter de Clerck, Cornelis Coerts, Gerrit Dircxsz Smith, huijs & erff, de Hereweg
21-08-1665 - Pieter Jans Bourgoigne, Bartholomeus van Doorn, Gerrit Lodewijcksz van Iserloon, Gijsbert Gijsbertsz van Slingerland, ed. heer van Noortwijck, een schuldbrief, huijs ende erve
29-08-1665 - Leendert Bruijns van der Bijl, Cornelis Fannius, jr Sijpesteijn, een stuck lant 1 morgen 86 roeden, het Oude Manhuijs, het Oude Manhuijs
29-12-1665 - Pieter Pieters Opmeer, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), de Graeffelicheijt
16-12-1665 - Cornelis Coerts, Adriaan Saskers, IJda Volckers, Wouter Aarts van der Vrem, Jan Vogels, een schuldbrief, een huijs, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Gemene Bruijckwech, de Erffgenamen
11-01-1666 - Cornelis Jans van Bredenrode, Cornelis van Sijpesteijn, Jan Barents Picquaart, Jan Vogel, Grietje Jans, Adriaan Floris, Pieter Joris Cole, de minderjarige kinderen, de Drije Roskammen huijsinge & erve, de Erffgen, de Pastoorslaan, de Hereweg
02-03-1666 - Jan Maartens van Raephorst, Pieter Jans Bourgoigne, Cornelis Joosten van Diest, de wed, Cornelis Pietersz Glas, een stuck weij ofte hoijlandt 790 roeden, de Leeck
02-03-1666 - Jan Maartens van Raephorst, Absalon Meijnderts van Keuijere, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, Pieter Woutersz, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), de Oostenderlaen, de Leeck
19-05-1666 - Willem Daniels de Haes, Arend Bruijns van der Bijl, Cathalijntje Jans, Lijsbeth Willems, Pieter Jans Bourgoigne, Lambert Cornelise Rijkaert, Pieter Jans Poll, Leendert Bruijns van der Bijl, crocht landt, de Graeffelicheijts Wildernisse
19-05-1666 - Arend Bruijns van der Bijl, Willem van der Burch, Michiel Claese van der Weijde, Maarten Willems van Schravemade, Neeltgen Floris, Cornelis Duijvens, een huis en erf, de Pastoorslaan
19-05-1666 - Arend Bruijns van der Bijl, Willem van der Burch, Michiel Claese van der Weijde, Maerten Willemsz, Cornelis Duijvens, een huis, t Groote Huijs, de Hereweg, de Gemeene Buijerwech
19-05-1666 - Michiel Claese van der Weijde, Adriaan Saskers, Maarten Willems, Neeltgen Flores, Cornelis Duijvens, twee huizen, de Pastoorslaan, de Hereweg, de Gemene Buijrwech
09-07-1666 - Hendrik Meese Molesteech, Johan Six, een voorgedeelte van Outskamp (0,1035 ha)
09-07-1666 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, een hoeckje landt 30 roeden (omtrent), de Rietcamp land, de Leeck
00-00-1666 - Arend Bruijns van der Bijl, Aelbert Barentsz Pickaert, Johan Six, Claes Maertsz van Schravemade, Michiel de With, Willem Gerritsz, de Sijlcker Duijn, een hoeckje land
28-02-1666 - Cornelis Jacobs Croon, Aelbert Barentsz Pickaert, Arent van der Bijl, d heer Dorp, d heer Sijpesteijn, Aechtgen Gerritsdr, lant (1,4899 ha), de Wildernisse, de Erffgenamen, de Heijligen Geest Armen van Hillegom
28-02-1667 - Trijntje Gerrits, Jacob Jans Croon, Cornelis Jacobs Croon, Jacob Louris Langevelt, Cornelis Joosten van Diest, Michiel de With, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Beeklaan
10-08-1667 - Jacob Louris Langevelt, Cornelis Joosten van Diest, Adriaan Cornelise Ackersloot, Michiel de With, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Beeklaan
16-03-1667 - Cornelis Dircxsz van Schoten, Geertje Pieters, Margareta Bas, Willem van Loon, Jan Jans Beuijck, Trijntie Crijnen, Hendrick Pieters Huijsman, jonchr Burch, een stuck landt 4 hondt (ruijm)
22-03-1667 - Leendert Bruijns van der Bijl, Arend Bruijns van der Bijl, Willem Daniels de Haes, Catalijntje Jans, landt 33 roeden
01-04-1667 - Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willemsz van der Linde, Michiel Claese van der Weijde, Machtelt Buijtewech, Jeroen Jans van der Velde, een huijs ende erff, de Pastoorslaan
12-04-1667 - Jan Huijbertsz van Wassenaer, Arend Bruijns van der Bijl, Aelbert Barentsz Pickaert, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, Gerrit Dirxsz Smith, een huijs met het geheele erff, de Hereweg, de Erfgenamen, den H Geest Armen van Hillegom
21-04-1667 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Anna Huijgens, Jeroen Jans van der Velde, Jan Jans Snijder, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Gerrit Simons van Bronsgeest, Grietje Jacobs van Bourgoinje, Absalon Meijnderts van Keuijere, een huijs ende erff met landt 5 hont (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Vennepperlaan
21-04-1667 - Jeroen Jans van der Velde, Cornelis Cornelise Visscher, Machtelt Buijtewech, Cornelis van Sijpesteijn, Pieter Joris Cole, Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willemsz van der Linde, een huijs & erff, d Erffgenamen, de Hereweg
21-04-1667 - Maaijke Beeckers, Adriaan Saskers, Jacobus Adriaans Saskers, Joost Cornelisz van Diest, Maarten Willems van Schravemade, Maerten Willems, Neeltgen Floris, Abraham Rijckaert, twee huizen, de Pastoorslaan, de Hereweg, de Gemeene Buijrwech
02-05-1667 - Cornelis Cornelise Visscher, Catharina Jans, Gerrit Gerrits Schouten, Machtelt Buijtewech, d heer Sijpesteijn, Pieter Joris Cole, Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willemsz van der Linde, Jan Dirks Roebergen, Huijbertje Willems, Willem Daniels de Haes, Wijnandt van der Maes, Grietje Jans, Adriaan Floris, de Vergulde Leeuw, den Oliphant, een huijs, de Erffgen, de Hereweg, noch een huijs, de Graeffel Wildernisse
07-05-1667 - Cornelis Cornelise Visscher, Willem Daniels de Haes, een stroockje landt 3 roeden, de Graeffel Wildernisse
02-06-1667 - Jacob Hendricxsz, Margareta Buijck, Johan van Nes, Catharina Kies, Adriaen van Dorp, Hendrick Jacobs, Jan Gerritsz, Adriaen de Kies, Johan van Thielt, een stuck landt 13 hondt (omtrent), de Erffganamen
10-08-1667 - Huich Engelsz, Catharina de Kies van Wissen, Adriaen van Dorp, een nieuw huijs, barch, schuijr
10-08-1667 - Adriaan Cornelise Ackersloot, Jacob Louris Langevelt, Cornelis Joosten van Diest, Michiel de With, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Beeklaan
10-02-1668 - Cornelis Jacobs Croon, Duijffje Backers, Jan Bosschaert, Cornelis Gerrits Croon, Mees Jans Hoochkamer, een huijs, erff & boomgaert 100 roeden (omtrent), de Hereweg, de Beek
08-10-1667 - Anna Boetus, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, Emanuel van Tweenhuijsen, land 78,5 roeden
13-02-1668 - Cornelis Jacobs Croon, Duijffje Backers, Jan Boschaert, Gerrit Jacobs Croon, Trijntje Gerrits, twee stucken lant 10 hondt 67 roeden, de Wildernisse, de Erffgen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha)
20-02-1668 - Cathalijntje Jans, Isacq Joostens van Bochoute, David Goverts Denijs, Pieter Jans Poll, Leendert Bruijns van der Bijl, Arend Bruijns van der Bijl, een huijs ende erff, de Hereweg
20-02-1668 - Davidt Goverts Denijs, Abrahamus du Pre, Pieter Jans Poll, Leendert Bruijns van der Bijl, Arend Bruijns van der Bijl, een huijs en erff, de Hereweg
25-02-1668 - Simon Jacobs van Zijp, Maartje Reijnen, Gerrit Simons Maijster, Banckris Gerrits Maijster, Willem Jeroens, Maartje Gerrits Maijster, Jan Gerrits Maijster, Hendrik Meese Molesteech, Joost Cornelis van Diest, Corn van Sijpesteijn, Jan Jans, d heer Bosschaert, de wed, Doublet, een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje en teeland (0,8514 ha), de Erffgen, de Beek, de Erffgen, een stuck duijnlant (0,2838 ha)
25-02-1668 - Anna Simons Schoter, Leendert Pietersz Sackman, Jan Pieters Hulp, Johan Six, Corn Sijpesteijn, de wed, d heer Bosschaert, Gerrit Simons Maijster, een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje en teeland (0,8514 ha), de Duijnen, de Beek, een stuck duijnlant (0,2838 ha)
25-02-1668 - Hendrik Meese Molesteech, Joost Cornelis van Diest, Anna Simons Schoter, Leendert Pietersz Sackman, Cornelis van Sijpesteijn, de weduwe, Johannes Bosschaert, Doublet, Gerrit Simons Maijster, een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje en teeland (0,8514 ha), de Duijnen, de Beek, de Erffgenamen, een stuck duijnlant (0,2838 ha)
09-03-1668 - Jeroen Jans van der Velde, Joost Diericq, Jan Jans Snijder, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Gerrit Simons van Bronsgeest, Grietje Jacobs van Bourgoinge, een huijs met den erve ende landt 5 hondt (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Vennepperlaan
20-04-1668 - Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Huigh Cornelise van Moerkerken, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, een krocht, Meerlust
13-06-1668 - Jacob Pieters van Zijp, Cornelis Gerrits Croon, Joost Cornelis van Diest, Cornelis Jacobs Croon, Mees Jans, een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge, de Beek
05-05-1668 - Albert Jans Heemskerck, Pieter Jans Heemskerck, Engel Jacobs van Brouckhuijsen, Grietje Jans Heemskerck, Kniertje Jans Heemskerck, Jan Alberts Heemskerck, Absalon Meijnderts van Keuijere, een koren wind molen, de Graeffelicheijt
30-05-1668 - Cornelis Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Jan Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppen, Jannetje Jacobs Croon, Jacob Jans Croon, Trijntje Gerrits, Hendrik van Opstraten, Cornelis Jacobs Croon, Pieter Jans Langevelt, de weduwe, Adriaen van Dorp, land 252 (2,5542 ha), t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha)
13-06-1668 - Dirck Pieters Brouwer, Huijbertie Willems, Barent Hermans Pickaert, Claes Cornelisz van Schravemaden, Wijnandt van der Maes, een huijs & erffje, de Hereweg
17-06-1668 - Jan Adriaans van Bredenrode, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Aelbert van der Hooch, landt 14 hondt (omtrent), de Erfgenamen
11-08-1668 - Cornelis Fannius, Dirk Claase van Schravemade, Marijtje Jacobs Roes, Jan Meese Hoogkamer, landt 2 hondt 14 roeden, land 207.2 (1,4899 ha), land 214.1 (2,5542 ha), de Erffgenamen, duijn 21 roeden
11-11-1668 - Bartholomeus Pouwels van Schooten, Absalon Meijnderts van Keuijere, Willem Arijens, Alckemade, Cornelis Gerrits, een huijs & erff, de bregge vande nieuwe treckvaert, de Erffgenaemen
08-12-1668 - Reijer Reijers, Pieter de Hooch, d heer Valcks, Cornelis Fannius, een huis met een erf, de Hereweg, de Duijn, de Buijrwech
01-05-1669 - Claes Dircxs van Schravemade, Jan Willemsz van der Linde, Grietje Jans, Adriaan Floris, Wijnandt van der Maes, een huijs & erff, de Hereweg
11-05-1669 - Hendrick Meessen Molesteech, Absalon Meijnderts van Keuijere, Cornelis Reijersz, Gerrit Jans Bosveldt, een erff 70 roeden 9 voeten, de Molensteeg
11-05-1669 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Lambert Cornelise Rijkaert, Hendrick Meessen, Gerrit Jans Bosveldt, een erff (0,0312 ha), de Steech
30-05-1669 - Jan Dirks Roebergen, Cornelis Hendriks Molesteech, Huijbertje Willems, Willem Daniels de Haes, een huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernis
30-05-1669 - Cornelis Cornelise Visscher, Jan Dirks Roebergen, Willem Daniels de Haes, Wijnant van der Maes, Grietje Jans, Adriaan Floris, een huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernis
27-07-1669 - Johannis de Wattijn, Jacobus des Watines, Dircq des Watines, Heijltge des Watines, Jacobus Hasselaer, Judick des Watines, Isack Kalckoen, Metge des Wattines, Davidt des Watines, Heijltge Vos, Francoijs Jans Meerman, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, de wed, Adriaen van Dorp, joffvrou Rhijn, de weduwe, Willem Schaep, twee stucken lant 3 morgen 1,5 hondt (omtrent), stuck lant 1, stuck lant 2, de Dwerswech, de Leeck, de Haarlemmer Meer
11-12-1669 - Bartholomeus de Kies van Wissen, Catharine de Kies, Adriaen van Dorp, Franciscus de Kies, Josephus de Kies, Joannes de Kies, Agata de Kies, Adriaen van Dorp, Josina de Kies, Adriaen de Kies van Wissen, Jacob Steijn, burgemeesters & regeerders der stadt Haerlem, land 287.2 (0,5378 ha), de Wildernisse, de Trekvaart
25-01-1670 - Maertje Jans, Floris Cornelis, Maerten Stoffels, Jan Floris, Cornelis Floris, Willem Floris, Jacob Claes Langevelt, Ed: Mo: Heere van de Reeckeninghe, een huijs ende erff mitsgaders een stuck teelandt 4 hondt (omtrent)
08-05-1670 - Hendrick Jacobs Croon, Dirck Hendricks Croon, een huijs & erff, de heeren van Loon, de Hereweg, de opslach van de Beeck
28-05-1670 - Reijer Reijers, Grietje Thijse, Cornelis Jans van Bredenrode, Leendert Reijners van der Groen, Cornelis Cornelise Visscher, Grietje Jans, Adriaan Floris, Jan Barents, Jan Vogel, Doubleth, Agata van Berckerode, Coelenbier, Gerrit Schoute, Aelbert Barents Pickaert, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Erffgenamen, de Erffgenamen, Oliphant
17-02-1671 - Aaf Dielofs, Cornelis Coerts, Pieter Jansz Pol, Dirck Cornelis, Hendrik Cornelise, Abraham van Doorn, Lijsbeth Cornelis, Jan Cornelis, Machtelt Cornelis, Pieter Cornelise, Arie Cornelise, Claes Cornelis, Cornelis Reijers van Moerkerken, Pieter Pieters de Praem, Trijntje Jans, Jan Pieters van Slingerslandt, Gerrit Dircxs Smith, Jacob Jacobs de Vlieger, advocaet Groenhout, een huijs & erff 30 roeden (omtrent), de Hereweg
08-05-1670 - Lambert Cornelise Rijkaert, Mees Jans Langevelt, Claes Dircxs van Schravemade, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, een erff, de Hereweg, de Erfgenamen, de Armen van Hillegom
14-03-1670 - Dirck Hendrick Jacobs
23-05-1670 - Willem Aris Duijndam, Pieter Louwerisz, Jan Louwerisz, Aelbert Barentsz, Jacob Hendriks Sprockenburch, een huijs & erff, de Houttuin, de Molensteeg, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), de Trekweg, Margrietenlaen
05-06-1670 - Leendert Reijners van der Groen, Eduwart van Cralen, Cornelis Cornelise Visscher, Grietje Jans, Adriaan Floris, Jan Barents, Johan Vogel, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Fortuijn, de Erffgen
11-06-1670 - Jan Jacobs de Vlieger, Joost Cornelis van Diest, Johan Vogel, Dirck Claes van Schravemade, een huijs, schuer, erve & boomgaert 300 roeden, de Elstbroekerlaan, Erffgen, de Hereweg, de stadt Haerlem
11-06-1670 - Joost Cornelis van Diest, Cornelis Jacobs, Pieter Jacobs, Jacob Jacobs, Cornelis Claes, Jannetje Jacobs, Simon Jacobs, Lijsbeth Jacobs de Vlieger, Jacob Carels de Vlieger, Marijtje Jacobs, Jan Jacobs de Vlieger, Johan Vogel, Dirck Claes van Schravema, een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert 3 hondt (omtrent), d Erffgen, de Hereweg, de Elstbroekerlaan, de stad Haarlem
27-06-1670 - Willem Aris Duijndam, Arend Bruijns van der Bijl, de heer van Out Alckema, Jacob Hendriks Sprockenburch, een nieu huijs & erff, de Trekvaart, Margarietenlaen, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), de Treckwech
07-11-1670 - Dorothea Steijn, Andries van Ackersloot, Pieter Jansz Pol, Marcus Marcuse van der Wal, Adriaan Cornelise Ackersloot, Dirck Wouters, Adriaen van Dorp, d heer Koussebndt, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Erffgen, de Beeklaan
16-01-1671 - Jeroen Jansz van der Velde, Joost Diericq, Jan Jansz, de wed, Jacob Dammisz Langevelt, Gerrit Simons van Bronsgeest, Grietge Jacobs van Bourgoinge, een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht 5 hondt (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Vennepperlaan
05-03-1671 - Adriaen Thonis van Ruijmst, theodora Beck, Adriaen Crijnen, d heer van Bennebroeck, Hendrick Zegers van der Camp, Doublet, een perceel hoij ofte weijlandt 2 morgen (omtrent), d Erffgen, de stad Haarlem, d Erffgen, de Haerlemmermeer, Erffgenamen
05-03-1671 - Levinus Severij, Susanna Kinckhuijsen, Joost Jonckheer, Lambert Coolen, Philps Kinckhuijsen, Anthonij Kinkchuijsen, Cornelis van Meeckeren, Hester Kinckhuijsen, Jan Kinckhuijsen, Gerrit Kinckhuijsen, Elisabeth Ampe, Grietge Philps van Masijck, Cornelis van Campen, Engeltge Kinkhuijsen, Gerrit van Hoove, Gerrit Kinckhuijsen, Andries van der Walle, theodora Beck, de heer Camp, Adriaen Crijnen, Jan Huijberts Soet, Ascanius van Sijpesteijn, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), de Erffgen, de Erve
21-03-1671 - Jacob Jacobs de Vlieger, Jacob Louris Langevelt, Pieter Pieters de Praem, Cornelis Reijers van Moerkerken, een huijs & erff, de Hereweg, de Vennepperlaan
22-04-1671 - Crijn Jans Langevelt, Jan Jans Stouthandel, een ijcken schuijt 10 last
01-05-1671 - Jan Pieters Langevelt, Gerrit Jacobs, Jan Jacobs, Hendrick Jacobs, Jacob Joppen, Jannitge Jacobs Croon, Jacob Cornelis, Jan Cornelis, Marijtje Cornelis, Cornelis Jacobs Croon, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Dirck Claes van Schravemade, Gerrit Jacobs, d heer Vrijbergen, Hendrick Meesse, d heer Opstraten, een partij weijlandt 3 morgen (omtrent), de Erffgen
27-05-1671 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Claes Langevelt, Joost Diericq, de weduwe, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Pieter Pieters de Praem, de weduwe, Cornelis Vrijer, een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge 80 roeden (omtrent), de Hereweg
10-06-1671 - Gerrit Jacobs Croon, Jan Amen van Leeuwen, Jacob Cornelis, Jan Cornelis, Marijtje Cornelis, Cornelis Jacobs Croon, Maertje Gielen, Pieter Cornelise Schippers, Mees Jans Hoochkamer, Cornelis Gerrits Croon, Pieter le Febre, een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal, de Hereweg, de Beek, de Trompet
03-06-1671 - Phillippijntje Willems, Cornelis Reijers, Reijer Reijers, Leendert Aalberts van Tent, Pieter Joris Cole, Hendrick Meesse, Absalon Meijnderts van Keuijere, een huijs & erff, de Kinderen, de Molensteeg
10-06-1671 - Dirck Jansz Croon, Pieter Pieters Hoeck, Cornelis Pieters, Claes Pieters, Anna Pieters, Marijtje Pieters, Guertje Jans, Jan Cornelis Croon, Hendrick Jacobs Croon, Cornelis Fannius, Cornelis Jans Croon, Willem Jansz Croon, Corn Jans, Jacob Pieters van Zijp, Neeltje Jans Croon, Cornelis Jansz, Philips Claase van der Veldt, Trijntje Jans Croon, een huijs, erff & boomgaert 110 roeden (omtrent), de Hereweg
10-08-1671 - Pieter de Hooch, Reijer Reijers, d heer Valck, Cornelis Fannius, een huis met een erf, de Hereweg, de duijn, de Buerwech
00-10-1671 - Huich Cornelis van Westgeest, Machtelt Buijtewech, Jan Jans Klinckan, Gerrit Jeroens Roo, een stuck weijlandt 3 morgen (omtrent)
25-02-1672 - Stijntje Maartens Croon, Cornelis Reijers van Moerkerken, Cornelis Maartens, Henderick Maartens, Reijer Cornelise van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Dirk Huijgens, Willempje Cornelise van Moerkerken, Claas Dirks van Schravemade, Brechje Cornelise van Moerkerken, Pieter Cornelise van Moerkerken, Maarten Willems van Schravemade, de secritaris, mevrou Bas, Johan Vogel, land 112 (0,9578 ha), de Erffgenamen, de Weerlaan, de Kerck van Hillegom
25-02-1672 - Stijntje Maartens Croon, Cornelis Reijers van Moerkerken, Cornelis Maartens, Henderick Maartens, Reijer Cornelise van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Dirk Huijgens, Willempje Cornelise van Moerkerken, Claas Dirks van Schravemade, Brechje Cornelise van Moerkerken, Pieter Cornelise van Moerkerken, Aelbert Jans Croon, de heer Bosvelt, Geertje Mees, de weduwe, d heer advocaet Dorp, eem stuck weij offte hooijlandt 2 morgen 1 hondt 60 roeden, de Haverweij, de Haarlemer trekvaart
28-04-1672 - Pieter Joris Cole, Jan Jans Bierman, Cornelis Cornelise Visscher, Jeroen Jans, een huijs & erff, de Hereweg, de herberg de Fortuijn
28-04-1672 - Claes Dircxs van Schravemade, Cniertje Jacobs Croon, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, een huijs ende erff met een gemeene gang, de Hereweg, de Erfgenamen, den H Geest Armen
05-05-1672 - Willem Aris Duijndam, Jacob Hendriks Sprockenburch, Bartelmeus Paulus, een huijs, erff & boomgaert, de Haarlemer trekvaart, de waterlosing van Vogelensangh, de Margrietenlaen
05-05-1672 - Willem Aris Duijndam, Pietertje Aris Duijndam, Cornelis Joosten van Diest, Jacob Hendriks Sprockenburch, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), de Haarlemer trekvaart, Margrietenlaen
10-06-1672 - Jacob Claes Langevelt, Arend Bruijns van der Bijl, de weduwe, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Joost Diericq, Claas Cornelise Vrijer, Pieter Pieters de Praem, een huijs erff & boomgaert
22-05-1672 - secretaris van de dorpe van Hillegom, Margareta Bas, Willem van Loon, d heer advocaet Groenhout, Johan van der Burch, de hoffstede Treslong
07-06-1672 - Pieter Jansz van Slingerlandt, Jan Jansz van Slingerlandt, Jacob Leenderts Claverweijde, de weduwe, Cornelis Reijers, Gerrit Dircxs Smith, Arend Bruijns van der Bijl, den heerenwech, een huijs & erff
10-06-1672 - Jacob Claes Langevelt, Cornelis Jans Sael, Lijdia Baken, de weduwe, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Joost Diericq, Claas Cornelise Vrijer, Pieter Pieters de Praem, een huijs & erff
10-06-1672 - Jacob Leenderts Claverweijde, Johannes van den Helm, de wed., Cornelis Reijers, Gerrit Dircxs Smith, een huijs & erff, de Hereweg
25-08-1672 - Cornelis Gerrits Croon, Machtelt Huijberts, Pieter Cornelise Schippers, Mees Jans Hoochkamer, Jacob Pieters van Zijp, een huijs, erff & boomgaert, de Beek
10-12-1672 - Willem Aris Duijndam, Cornelis van Leeck, Petrus van Staveren, Leendert Jans Noelmans, Lijdia Baecken, d Erffgenamen, een huijs ende erff, de Houttuin, de Molensteeg
23-01-1673 - Willem Aris Duijndam, Jacob Jacobsz Croon, Lijdia Baecken, een huijs mette erve, de Houttuin, de Molensteeg
28-05-1673 - Trijntje Jacobs, Absalon Meijnderts van Keuijere, Claas Absolons van Keuijere, Pieter Jans Heemskerck, Annetje Absolons van Keuijere, Albert Jans Heemskerck, een koren wind molen, Heeren van Reekeningen
27-06-1673 - Jan Willemsz van der Linde, Sijmon Jacobs Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Grietje Jans, Adriaan Floris, Wijnandt van der Maes, een huijs & erf met een gemeene gang, de Hereweg, H Geest Armen
02-02-1674 - Claas Jacobs Claverweijde, Guurtje Cornelise Glas, Joost Claese van Diest, Neeltje Cornelise Glas, Claas Absolons van Keuijere, Aaltje Cornelise Glas, Claas Cornelise Glas, Mees Jans Langevelt, Pieter Jans Bourgoigne, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Claes Sijmons van Alckemade, Francoijs Meerman, Margareta Bas, Willem van Loon, land 110 (0,8883 ha), de Weerlaender Vaert
02-02-1674 - Claas Jacobs Claverweijde, Guurtje Cornelise Glas, Joost Claese van Diest, Neeltje Cornelise Glas, Claas Absolons van Keuijere, Aaltje Cornelise Glas, Claas Cornelise Glas, Mees Jans Langevelt, Pieter Jans Bourgoigne, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Maartje Jacobs Langevelt, Cornelis Jacobs Drooch, Adriaen Kies, een stuck landt 4,5 morgen, de Dwerswech, d Erffgenamen, de Leeck
20-02-1674 - Claas Jacobs Claverweijde, Guurtje Cornelise Glas, Joost Claese van Diest, Neeltje Cornelise Glas, Claas Absolons van Keuijere, Aaltje Cornelise Glas, Mees Jans Langevelt, Pieter Jans Bourgoigne, Claas Cornelise Glas, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Arnaud Druijvesteijn, de wed, Jan Jacobs Langevelt, Jan Six, de wed, d heer Sijpesteijn, Jacob Aris, een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert 7 morgen 4 hondt (omtrent)
22-02-1674 - Cornelis Jans van Limmen, Cornelis Gillis Moolemaecker, Gerrit Maerts Speckooper, Dirckje Jans Bontekoe, Jan Jans Bontekoe, Jan Jans Bontekoe, Arend Bruijns van der Bijl, Cornelis Duijvens, een stuckje landt 5,5 hont (omtrent), de Bakkemerlaan, de Vosselaender Vaert
29-03-1674 - Jacob Louris Langevelt, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Nicolaes van Loon, Frederick Willems van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Willem van Loon, Margareta Bas, Lieven van Loon, de Tongh een stuck geestlandt 4 morgen (omtrent)
02-04-1674 - Jacob Claes Langevelt, Claas Philps, ed heeren raeden & meesters vande Reckeningen der Domeinen van Ed Grootmo Heeren, landt waar op een huijske staet 1 hondt (omtrent), de Wildernisse, een ledich erffgen 30 roeden (omtrent)
02-04-1674 - Johanes Nieuwpoort, Claes Philps, Pieter Jans Bourgoigne, Lambert Cornelise Rijkaert, ed heeren raeden & meesters van de Reekeningen der Domeinen van Ed Grootmo Heeren, een ledich erffken 30 roeden (omtrent), de Molensteeg, de Wildernisse, lant 1 hondt (omtrent)
23-03-1674 - Margareta Bas, Willem van Loon, de raden @ mrs van de Reeckeningen de Domeijnen, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), een stuck geestlandt 768 roeden, de Graafelijcheijts Wildernisse, geestlandt 168 roeden
02-04-1674 - Johanes Nieuwpoort, Margareta Bas, Willem van Loon, Claas Absolons van Keuijere, ed mo heeren raeden & mr van de Reeckeningen der Domeijnen, een stuck geestlandt 768 roeden, de Graeffelicheijds Wildernisse @ Geestlanden, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), geestland 168 roeden, het stuck geestland
02-04-1674 - Johanes Nieuwpoort, Claas Absolons van Keuijere, een stuckje geestland 168 roeden, de Graefflicheijdts Geest & Duijn, het nieuwe scheijdt, stuckje geestland 168 roeden
03-04-1674 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Mees Jans Hoochkamer, Cornelis Duijvens, Huijbert Gerrits Roo, Jacob Pieters van Zijp, Cornelis Gerrits Croos, Pieter Cornelis, Trijntje Jacobs, een huijs @ erff, de Hereweg
14-05-1674 - Immitje Jacobs Langevelt, Sijmon Jacobs Langevelt, Joost Cornelis van Diest, Jan Benedictus, een crochje landt 136 roeden (omtrent), de Hereweg, de Wildernisse
14-05-1674 - Sijmon Jacobs Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Joost Joostens van der Pauw, Jan Willems, Anthonij Sijs, Grietje Jans, de schout, een huijs & erff, de Hereweg, de Arme Goederen
15-06-1674 - Pieter Cornelise Schippers, Lambert Cornelise Rijkaert, Huijch Dircxs, Dorothea Beijers, Arend Bruijns van der Bijl, een huijs, de Hereweg, t Kerckpadt, de kerck of kerckhoff, de Erffgenaeme, de plaets, huijs
31-05-1674 - Willem Pieters, Mouring Pieters Prins, Dirck Hendricks Croon, een damschuijt 9 lasten
08-07-1674 - Cornelis Gerrits Langevelt, Dirck Huijgen, Hendrick Jacobs Claverweijde, Anna Huijgen, Guertje Claes, Arij Huijgen, Pr Jans Pol, Arij Dircxs van Leeuwen, Grietje Huijgen, Maria Gerrits, Gerrit Gerrits, Gerrit Dircxs van der Struijs, Trijn Huijgen, Cornelis Gerrits Langevelt, Neeltje Huijgen, Frans Ploech, Jannetje Gerrits, Dirck Gerrits, Huijch Gerritsz, Huich Dircxs, Trijn Huijgen, Huijch Gerritsz Vogelstruijs, Lambert Cornelise Rijkaert, Dorothea Beijers, een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet, de Hereweg, t Kerckhoff
21-07-1674 - Lambert Cornelise Rijkaert, Pieter Joris Cole, Trijntje Jacobs, Absalon Meijnderts van Keuijere, Hendrick Meesse, Gerrit Jans Bosveldt, een erff (0,0312 ha), de Erffgenamen, de Molensteeg
13-08-1674 - Wouter Dircxs, Jan Pieters Hulp, Pieter, Jan, Dirck, Willem, Jan, Cornelis, Sijmon, Bartholomeus Pouwels van Schooten, Maartje Dircx, Heijltgen Heeren, Maertje Bartholomeus, Petrus Langedul, Jacob Hendricxs Sprockenburch, Alckemade, Cornelis Gerrits, huijsinge @ herberge met een erff @ werff, de Margarietenbrugge, d Erfgenamen, de Loopende Wateringe
18-10-1674 - Dirck Wouters de Moor, Dirck Pieters Nerevelt, Jan Hendrikse Molesteeg, Corstiaen Arijens, Gerrit Jans Bosveldt, een huijs met een erff, de Kercksteech
16-11-1674 - Johanes Nieuwpoort, Frans Janszoon Meerman, de raed @ mrs van Reeckeningen der Domeijnen, wooninge @ bleeckerije, Jan van Sanens Duijn
16-11-1674 - Johanes Nieuwpoort, Margareta Bas, Willem van Loon, den Camere van Reeckeninge, een stroockje duijns 53 roeden
30-10-1674 - Johanes Nieuwpoort, Margareta Bas, Willem van Loon, de raden en mrs van Reeckeningen der Domeijnen, een stroockje duijnlant
00-00-1674 - Margareta Bas, Willem van Loon, heeren raden @ mr van Reeckeningen de Domeijnen, een stroockje duijn
08-12-1674 - Lieven van Loon, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Nicolaes van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Frederick Willems van Loon, Willem van Loon, Margareta Bas, het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant 5 hondt (omtrent)
05-01-1675 - Gerrit Jans Bosveldt, Jan Gerrits van den Bosch, Dammus Achiase van Dijck, Pieter Joris Cole, Dirck Pieters van Nerevelt, Corstiaen Adriaens, huijsinge @ erve, de Wildernisse, de Molensteeg
29-01-1675 - Beatris Pieters van Oudean, Jan Gerrits van Sgravemade, Jan Jans van Sgravemade, Pieter Jans van Sgravemade, Gerrit Jans van Sgravemade, Magdalene Wouters, Pieter Dircxsz Oudaen, Maartje Pieters Oudaen, Josephus Kies, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), de Wildernis, de Haarlemer trekvaart
15-02-1675 - Mees Jans Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Hendrick Maertsz Croon, Neeltje Maertens Croon, Sijmon Willemsz van Velsen, Jan Gerrits van den Bosch, wel edele heere Warmont, een stuckje weij off hoijlandt 5 morgen (omtrent), de Hereweg, de Leeck
30-04-1675 - Gerrit Jacobs Croon, Jan Amen van Leeuwen, Jacob Cornelis Croon, Jan Cornelis Croon, Cornelis Jacobs Croon, Maertje Michiels, Simon Jacobs, Gerrit Jacobs Croon, Opstraten, d heer van Dorp, juffr, een huijs met landt 10 hondt 50 roeden, de Wildernisse, d Erfgenamen, de H Geestarmen
23-05-1675 - Pieter Pieters de Praem, Jacob Jacobs de Vlieger, Joost Diericq, Jacob Claes Langevelt, Stijntje Maertens, Cornelis Reijnders Moerkercken, land 143a (0,1419 ha)
00-00-1675 - Huijbert Gerritsz van Elstgeest, Floris Huijbertsz van Elstgeest, Geertje Meessen, Cornelis Duijvens, de helft in een huijs & erff, de Hereweg, de Vinkesloot
13-11-1675 - Jan Joosten Dijck, Joost Claes van Diest, Willem Passchier, een damschuijt ses lasten
08-01-1676 - Margareta Bas, Willem van Loon, Floris van Schagen, Jacoba Marija van Wassenaer, Johanes Nieuwpoort, land 1 morgen 67 roeden
19-12-1675 - Margareta Bas, Willem van Loon, den heer, Johanes Nieuwpoort
01-02-1676 - Isaak Joosten van Bochoute, Cornelis Hendriks Molesteech, Cornelis Duijvens, een huijs & erff, de Beek, het gangpadt vande Beeck Na de Hoocht van T School, het Hoocht van School
22-02-1676 - Johan Hanneman, Floris Carel van Schagen, Jacoba Maria van Wassenaer, Hendrik Maertsz Croon, Neeltje Maertens Croon, Heijndrick Maertens, Jacob Louris, hoijlandt 3 morgen 75 roeden, de Weerlaen, de Haarlemmer Meer
22-02-1676 - Johan Hanneman, Floris Carel van Schagen, Jacoba Maria van Wassenaer, Huigh Cornelise van Moerkerken, Gerrit Jans van Rijnswijck, Claes Jacobs, het leste derde part 10 morgen (omtrent), de voorgaende partijen, de Weerlaen, de Leeck
22-02-1676 - Johan Six, Pieter Prs, Willem Prs van Thol, een besegelde brieff, een huijsinge
21-02-1676 - Floris Carel van Schagen, Jacoba Maria van Wassenaer, Johan Hanneman