Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1604

Bron: Morgenboeken Hillegom 1604
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1604
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: 1604 Hillegom
Overgeset dat morgenbuijck van Hillegom inde jaere xvi en vier volgens de metingen hier onderst.
Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mijn Sijmon Meesz van Eedame gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv & vier en veertig inde maendten van januarij & februarije duijer bevel van mijn heeren den hooge heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer nijet dan enen naem genoempt wert dat dan die eigenaer selfs die bruijcker is en als daer geen plaetsse genoemt staet waer de persoon woenachtich sijn soe ist te verstaen dat sij in dese banne voornoemt woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: En eerst dat lant van die Santlaen zuijtwaart tot Vosselaen toe, bij zuijtoesten den heere Heerwech.
00-00-1604 - Geertruijdt van Berckenrode, Pieter Dirks, land 1 (6,8113 ha)
00-00-1604 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha)
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha)
00-00-1604 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 (1,2345 ha)
00-00-1604 - Pieter Dirks, land 5 (3,8157 ha)
00-00-1604 - Vincent van Lockhorst, Huijbert Cornelise, de erfgenamen, land 6 (4,3961 ha)
00-00-1604 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha)
00-00-1604 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 (1,7368 ha)
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 (1,2771 ha)
00-00-1604 - Krijn Adriaans, land 9.2 (1,1352 ha)
00-00-1604 - Krijn Adriaans, Dirk Adriaans Bommer, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha)
00-00-1604 - de Huijbert land 11 (1,8958 ha)
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 12 (0,9606 ha)
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 13 (0,9166 ha)
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha)
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 15 (1,7042 ha)
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha)
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs)
00-00-1604 - Haas Jans Verwer, Corns, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), de kinder
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha)
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adrijens, land 19 (3,6185 ha)
00-00-1604 - Florijs Frans, Jacob Jans van Langevelt, land 20 (2,6209 ha)
00-00-1604 - Cornelis van Langevelt, Jacob Jans van Langevelt, land 21 (3,6312 ha)
00-00-1604 - Pieter Dirks, land 22.1 (1,4360 ha)
00-00-1604 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 22.2 (1,4360 ha)
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha)
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha)
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha)
00-00-1604 - land 26 (2,0959 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Kees Jong, land 27 (8,3013 ha)
00-00-1604 - Frans Florise, land 28 (3,0949 ha)
00-00-1604 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 29 (1,1437 ha)
00-00-1604 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 30 (0,8201 ha)
00-00-1604 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha)
00-00-1604 - Jacob Gerits Langevelt, land 31b (2,4833 ha)
00-00-1604 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha)
00-00-1604 - Pieter Wouters, land 32.2 (1,8447 ha)
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Cornelis Jacobs, land 33 (1,1068 ha)
00-00-1604 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha)
00-00-1604 - Cornelis van Langevelt, land 35 (1,6347 ha)
00-00-1604 - Dirck Jacobs, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha)
00-00-1604 - Dirk Jacobs, land 37 (1,2373 ha)
00-00-1604 - Dirk Jacobs, land 38 (1,5495 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, de Erfgenamen, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Pieters, de Erfgenamen, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, de Erfgenamen, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 44 (3,0225 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, land 45.1 (4,6827 ha)
00-00-1604 - Pieter Sijmons, land 45b vii hont
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Kees Jong, land 46 (1,1352 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 47 (0,5789 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 48 (2.9629 ha)
00-00-1604 - land 49 (1,1096 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Kees Jong, land 50 (1,6233 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, land 51 (0,1376)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 52 (0,6868 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 (0,21 ha)
00-00-1604 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 54.2 (1,419 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha)
00-00-1604 - Dirk Jacobs, land 55 (0,9081 ha)
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, land 56 (2,2661 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 57 (6,8326 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 58 (3,898 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 59 (0,7506 ha)
00-00-1604 - Jan Jacobs van Leht, land 60 (1,4247 ha)
00-00-1604 - Lijsbet van Dorp, Dirk Jans van Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha)
00-00-1604 - Daandel Cornelis, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha)
00-00-1604 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 (1,4502 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 64 (1,4729 ha)
00-00-1604 - Jan Gerits Wiltschut, land 65 (1,48 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 66 (1,4658 ha)
00-00-1604 - Jan Arents, Pieter Ruijchaver, Dirck Huijcges, de Tillebregge land 67 (4,626 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 68 (1,4757 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 69 (2,8465 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 70 (1,0926 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 71 (0,6655 ha)
00-00-1604 - Jeroen Jacobs, land 72 (2,3939 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, de Kooij land 73 (2,2534 ha)
00-00-1604 - Adriaen Cornelise Brouwer, Allertsland land 74 (2,4137 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha)
00-00-1604 - Adriaen Cornelise Brouwer, Bentwei land 76 (2,3456 ha)
00-00-1604 - Adrijaen Jans, Raaphorst land 77 (1,1465 ha)
00-00-1604 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottenest land 78 (2,8721 ha)
00-00-1604 - Jan Dammes, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha)
00-00-1604 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha)
00-00-1604 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha)
00-00-1604 - Albert Jans, land 82 (2,5897 ha)
00-00-1604 - Sijmon Gerrijts, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha)
00-00-1604 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Lourijs Henricxs, Frans Florise, land 84 (6,0379 ha)
00-00-1604 - Pieter Pijns, Adam Michgiels, land 85 (1,7085 ha), die kinderen
00-00-1604 - Pieter Pijns, Henrick Jans, de kinderen, land 86a iii hont li roeden
00-00-1604 - Adriaan Jans Blocken, land 86b viii hont
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 87 (2,8976 ha)
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 88 (8,9413 ha)
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, Pieter Cornelise Knickoet, Jan, de kinderen, land 89 (1,8106 ha)
00-00-1604 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, de Bijl land 90 (2,5613 ha)
00-00-1604 - Huich Corse, land 91 (1,0898 ha)
00-00-1604 - Adam Michiels, Jan Jacobs, land 92 (5,9216 ha)
00-00-1604 - Dirck Huijgens, Dirk Verlaan, land 93 (1,8035 ha)
00-00-1604 - Cornelis Baarts, land 94 (1,8149 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 95 (2,5116 ha)
00-00-1604 - Frans Florise, t Ooch land 96 (0,5888 ha)
00-00-1604 - Jan Claase, land 97 (4,1691 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 98 (6,0337 ha)
00-00-1604 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha)
00-00-1604 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha)
00-00-1604 - Jacob Jacobszoon, land 101 (2,5712 ha)
00-00-1604 - Jacob van Langevelt, land 102 (2,4989 ha)
00-00-1604 - Jacob, land 103.1 (0,1419 ha)
00-00-1604 - Dirck Jans, land 103.2 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Dirck Jans Lanvelt, land 104 (5,1156 ha)
00-00-1604 - Jacob van Lanvelt, Jacob Jans, land 105 (1,6006 ha)
00-00-1604 - Pieter Pijns, Henrick Jans, d erffgenaemen, land 106.1 (21,2854 ha)
00-00-1604 - Frans Florise, land 106.2 (1,2771 ha)
00-00-1604 - Dammes Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, land 107.2
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 (1,1281 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 109 (0,867 ha)
00-00-1604 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 (0,8883 ha)
00-00-1604 - Jacob van Lanvelt, land 111.1 (1,1352 ha)
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 111.4 (2,1285 ha)
00-00-1604 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha)
00-00-1604 - Frederick Deijman, Frans Florise, t Leen land 113 (0,454 ha)
00-00-1604 - Dirck Aelberts, Huich Corse, land 114 (1,6772 ha)
00-00-1604 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha)
00-00-1604 - Frans Florise, land 116a viii hont
00-00-1604 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont
00-00-1604 - Jan Willems Steven, land 116c v hont
00-00-1604 - Assendelt, land 116d vi hont l roeden
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Jan Dammes, land 117 (1,2955 ha)
00-00-1604 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 (1,2671 ha)
00-00-1604 - Pieter Cornelise Knickoet, Knikkerland land 119 (4,643 ha)
00-00-1604 - Wolter van Lawijck, de schout, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha)
Vosselaen tot Lisse: Ander pselen van landen gelegen inden zelven banne beginnende van die Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoesten den Heeren wech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1604 - Lijsbet Claese, land 121 (1,5708 ha)
00-00-1604 - Adrijaen Jans, Willem Jans, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 125 (0,9989 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 126a xvi hont
00-00-1604 - Jacob Willems Visscher, land 126b iiii morgen
00-00-1604 - Henrick Jans, land 126c v hont
00-00-1604 - Henrick Jans, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha)
00-00-1604 - Gerrijt Gerrijts, Papeland land 128 (1,3551 ha)
00-00-1604 - Dirck van Lanvelt, land 129.1 (1,7028 ha)
00-00-1604 - Danijel Cornelis, land 129.2 (0,7804 ha)
00-00-1604 - Dirck van Lanvelt, land 130 (0,9564 ha)
00-00-1604 - Henrick Jans, land 131 (0,911 ha)
00-00-1604 - Adrijaen Jacobsdochter, Marijtgen Jacobsdochter, land 132 (3,373 ha)
00-00-1604 - Cornelis Andries, land 133 (2,7117 ha)
00-00-1604 - Lijsbet Claese, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha)
00-00-1604 - Claes Huijcgens, land 136 (0,5917 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, Lourijs Henricks, land 137 (0,6357 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, Helpop land 139 (0,4555 ha)
00-00-1604 - Jacob Willems Visscher, land 140.1 (1,8447 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 140.2 (1,0642 ha)
00-00-1604 - Sijmon Aelbers, land 141 (0,6201 ha)
00-00-1604 - Lijsbet Claese, land 142 (0,7208 ha)
00-00-1604 - Dirck Aelbers, land 142b xx roeden
00-00-1604 - , land 143 (0,2909 ha)
00-00-1604 - land 144 (0,5959 ha)
00-00-1604 - Cornelis van Hout, land 145a ii morgen l roeden
00-00-1604 - Claes van Hout, land 145.2 (0,9223 ha)
00-00-1604 - Marijtgen Willemsdr, land 145.3 (0,4257 ha)
00-00-1604 - Gerrijt Gerrijts, land 146.1 (0,4257 ha)
00-00-1604 - de predicant, land 146.2 (0,1419 ha)
00-00-1604 - Schoorbrant, land 147.1 (1,7028 ha)
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Johan Monicxs, Gerrijt Gerloffs, de erfgenamen, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Corn Andrijes, land 149 (0,7762 ha)
00-00-1604 - Johan Monicxs, Cornelis Andrijes, de erfgenamen, land 150.1 (0,1419 ha)
00-00-1604 - Cornelis Andries, land 150.2 (0,7095 ha)
00-00-1604 - Lijsbet Claese, land 151.1 (0,9223 ha)
00-00-1604 - Anna Baerten, land 151.2 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Adrijaen Baerten, land 151.3 (0,0709 ha)
00-00-1604 - Lijsbet Claese, land 152 (0,2525 ha)
00-00-1604 - Pieter Claes, land 153 (0,1589 ha)
00-00-1604 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha)
00-00-1604 - Maddaleen Bassien, Lijsbet Claese, d erffgenaemen, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, land 157 (0,2341 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, land 158 (1,822 ha)
00-00-1604 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, land 159 (0,3079 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 160 (0,5009 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 161 (1,2345 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 162 (1,2771 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, de Haverweij land 163 (1,3055 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, de erfgenamen, land 164.1 (1,9156 ha)
00-00-1604 - Anna Baerten, land 164.2 (0,4257 ha)
00-00-1604 - de wede, Lendert Dircxs, land 165 (0,7989 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 166 (3,2921 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 167 (1,6333 ha)
00-00-1604 - d wede, Lendert Dircx, land 168 (0,3604 ha)
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Hout croft land 169 (0,5959 ha)
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 171 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 172 (0,8429 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 173 (1,2771 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 174 (1,1465 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, Claes Adrijaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 176 (2,4634 ha)
00-00-1604 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 178 (5,1085 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, Jan Hendriks, land 179 (1,8589 ha)
00-00-1604 - Sijmon Gerijts, Jannitgen Gerrijtsdr, land 180 (0,823 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha)
00-00-1604 - Willem Gerrijts, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 183.1 (1,7028 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha)
00-00-1604 - Dirck van Huessens, Cornelis Cornelis, Gilles land land 184 (3,0551 ha), erven
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, land 185 (1,0827 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 187.1 (1,0642 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 187.2 (0,9933 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 188 (1,0131 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 189 (0,7038 ha)
00-00-1604 - Gerrijt Florijs, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha)
00-00-1604 - Adrijaen Jans, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha)
00-00-1604 - Cornelis Reijers, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha)
00-00-1604 - Lijsbet Claese, Jannegen Gerrijts, land 193 (2,1228 ha)
00-00-1604 - Lijsbet Claese, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha)
00-00-1604 - Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha)
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha)
00-00-1604 - Claes Lenders, land 196 (1,8035 ha)
00-00-1604 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 (1,8319 ha)
00-00-1604 - Pieter Claas, land 198 (2,154 ha)
00-00-1604 - Corn Reijers, Elstland land 199 (0,3547 ha)
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 200 (0,051 ha)
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 201 (0,7095 ha)
00-00-1604 - Lendert Aernts, de Kooij land 202 (1,2416 ha)
00-00-1604 - Dirck Spijcker, land 203 (0,6924 ha)
00-00-1604 - Dirck Spijcker, land 204.1 (0,7804 ha)
00-00-1604 - wede, Leendert Dirks, land 204.2 (0,2838 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijtsdr, land 205 (1,2544 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha)
00-00-1604 - Dirck Spijcker, Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha)
00-00-1604 - joncheer Monicxs, Jannegen Gerrijtsdr, de kinder, t Lageveld land 208 (1,3409 ha)
00-00-1604 - joncheer Monicxs, Jannegen Gerrijtsdr, d erffgenaemen, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijts, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha)
00-00-1604 - Sijmon Gerrijts, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha)
00-00-1604 - Sijmon Gerrijts, Outskamp land 212 (2,1356 ha)
00-00-1604 - Johan Monicxs, de schout, de erfgenamen, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214c (1,7737 ha)
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 214b (1,7737 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214a (3,4766 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214c (1,7737 ha)
00-00-1604 - Lijsbet Claese, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha)
00-00-1604 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 (0,8911 ha)
00-00-1604 - Johan Monicxs, Gerrijt Floris, de erfgenamen, Bentkamp land 217 (1,8319 ha)
00-00-1604 - Dirck Huicgens, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha)
00-00-1604 - Lendert Daendels, d erfgenaemen, land 219 (2,242 ha)
00-00-1604 - Lendert Daendels, d erfgenaemen, land 220 (2,1285 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijtsdr, land 221 (1,5793 ha)
00-00-1604 - Marijtgen Cornelisdr, land 222 (1,0444 ha)
00-00-1604 - Marijtgen Cornelis, land 223 (0,6243 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijtsdr, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha)
00-00-1604 - Claes Lenders, land 225 (1,6843 ha)
00-00-1604 - Jan Tonis, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha)
00-00-1604 - Jannegen Gerrijtsdr, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha)
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 228 (1,3381 ha)
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 229 (0,8386 ha)
00-00-1604 - Johan van Sijpesteijn, land 230 (5,2787 ha)
00-00-1604 - Henrick Adrijens, land 231 (1,1494 ha)
00-00-1604 - Henrick Adrijens, land 232 (0,6499 ha)
00-00-1604 - Henrick Adrijens, t Leen land 233 (1,4644 ha)
00-00-1604 - Jan Claase, land 234 (1,7837 ha)
00-00-1604 - Jan Claase, land 235 (1,6262 ha)
00-00-1604 - Jan Claase, land 236 (1,8447 ha)
00-00-1604 - Lendert Daendels, d erfgenaemen, land 237 (0,5676 ha)
00-00-1604 - Claes Adrijens, s Graveland land 238 (1,1352 ha)
Lisse tot Margrieten brug: Hier beginnen die veenen vande banne van Lisse noortwaart tot Margrieten brug thoe.
00-00-1604 - Cornelis van Hout, Bartelmees Engels, land 239 (6,8709 ha)
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, Jan Hendriks, Bartelmees Engels, Cornelis van Hout, land 240 (8,385 ha)
00-00-1604 - Bartelmees Engels, land 241 (4,3223 ha)
00-00-1604 - Diewer van Assendelt, Bartelmees Engels, land 242 (8,2999 ha)
00-00-1604 - Jacob Joosten, Gerrijt Florijs, land 243 (5,5938 ha)
00-00-1604 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 (6,4878 ha)
00-00-1604 - Henrick Corn, Willem Dirks, Deckers land land 245 (3,434 ha)
00-00-1604 - Johan van Sijpesteijn, land 246 (2,2931 ha)
00-00-1604 - Johan van Sijpesteijn, land 247 (2,5826 ha)
00-00-1604 - Johan van Sijpesteijn, Bartelmees Joesten, land 248 (3,2226 ha)
00-00-1604 - Cornelis van Lanvelt, land 249.1 (3,4766 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 249.2 (3,5475 ha)
00-00-1604 - Gerrijt Gerrijts, land 249.3 (3,4056 ha)
00-00-1604 - Claas Maartens, land 249.4 (0,2838 ha)
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 250.13 (5,1085 ha)
00-00-1604 - Gijsbrecht, land 250.14 (4,257 ha)
00-00-1604 - Andrijes Adrijens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 251 (2,5542 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 252 (2,5542 ha)
00-00-1604 - Pieter Claes, Mees Engels, Boomsland land 253 (1,7028 ha)
00-00-1604 - Bartelmees Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha)
00-00-1604 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha)
00-00-1604 - Claas Maartens, Adriaan Maarts, Andrijes Adrijaens, land 256 (5,1709 ha)
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha)
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, land 258 (2,049 ha)
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, land 259 (1,6176 ha)
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, land 260 (1,4545 ha)
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, land 261 (0,9691 ha)
00-00-1604 - Johan Monicxs, Cornelis Jans, de erfgenamen, land 262 (4,985 ha)
00-00-1604 - Pieter Claesz van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 (4,3989 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, Claes Gerrijts van Deijl, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha)
00-00-1604 - Pieter van Foreest, Gerrijt Floris, Pieter Verduijn, d erffinen, land 265 (5,6151 ha)
00-00-1604 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha)
00-00-1604 - Claes Lenders, land 267 (2,5542 ha)
00-00-1604 - Dirck Frans, land 268 (5,5271 ha)
00-00-1604 - Jan Cornelis, Pieter Jans, land 269 (2,9274 ha)
00-00-1604 - Cornelis Claes, land 270 (6,3345 ha)
00-00-1604 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha)
00-00-1604 - Cornelis Claes, Claas Maartens, land 272 (5,8989 ha)
00-00-1604 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 (6,861 ha)
00-00-1604 - Claas Maartens, land 274.1
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 274.2
00-00-1604 - Cornelis van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha)
00-00-1604 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha)
00-00-1604 - Cornelis Gerrijts Lanvelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha)
00-00-1604 - Cornelis van Lanvelt, land 278.1 (4,1151 ha)
00-00-1604 - Willem Dircxs, land 278.2 (3,1928 ha)
00-00-1604 - Niesje Dirks, land 279 (6,6637 ha)
00-00-1604 - Neeltje Pieters, land 280 (4,0981 ha)
00-00-1604 - Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha)
00-00-1604 - Lourijs van Lanvelt, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 (4,7736 ha)
00-00-1604 - Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha)
00-00-1604 - Wolter van Lawijck, Cornelis Cort, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha)
00-00-1604 - Wouter Willems, land 285.1 (2,5318 ha)
00-00-1604 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 (3,8313 ha)
00-00-1604 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha)
00-00-1604 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha)
00-00-1604 - joncheer Lawijck, land 288 (8,8973 ha)
00-00-1604 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha)
Zuijtwaert van Welegen berch: Ander pselen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende vande Welegen Berch zuijtwert tot de wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer margine is gestelt over mits de snoetheijt & hoechte van landen daar omme die gemmindert zijn.
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Gerrijts, de Erfgenamen, land 290 (1,5495 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jelis Pieters, de Erfgenamen, land 291 (2,5542 ha)
00-00-1604 - Henrick Jans, land 292 (0,5676 ha)
00-00-1604 - Adriaan Jans Blocken, land 293 (0,6555 ha)
00-00-1604 - Adrijaen Jans, Blocken, land 294 (0,8868 ha)
00-00-1604 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 296 (0,3008 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 297 (0,5151 ha)
00-00-1604 - Adriaan Jans Blocken, land 298 (2,1441 ha)
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 300 (1,1863 ha)
00-00-1604 - land 301 (0,3831 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jelis Pieters, de Erfgenamen, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha)
00-00-1604 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 303 (3,0651 ha)
00-00-1604 - Dirck Jacobs, land 304 (2,5045 ha)
00-00-1604 - Jan Dammes, t Gasthuijs, land 305.1 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, de erfgenamen, land 305.2 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huich Corse, de Erfgenamen, land 306 (1,9156 ha)
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 307 (1,0146 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 308 (2,8891 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 309 (2,7216 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 310 (2,3357 ha)
00-00-1604 - Adriaan Maarts, Adriaan Jans Blocken, land 311 (0,9081 ha)
00-00-1604 - Maerten Claes, d erffgenaemen, land 312 (1,0557 ha)
00-00-1604 - Pieter Dirks, land 313.1 (2,838 ha)
00-00-1604 - Blocken, land 313.2 (0,6385 ha)
00-00-1604 - Cornelis Cornelise Backer, land 313.3 (0,1419 ha)
00-00-1604 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha)
00-00-1604 - Willem Meijners, land 314 (1,4048 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Sijmons, de Erfgenamen, land 315 (4,6544 ha)
00-00-1604 - land 316 (0,5037 ha)
00-00-1604 - Jan Dammes, land 317 (9,5784 ha)
00-00-1604 - land 318 (0,017 ha)
00-00-1604 - Dirck Huijgens, land 319 (6,5275 ha)
00-00-1604 - Dirck Huijgens, land 320 (0,5676 ha)
00-00-1604 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 321 (0,9365 ha)
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha)
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha)
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha)
00-00-1604 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 324.2 (0,525 ha)
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 325 (1,7737 ha)
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 326a iii morgen iii 1/2 hont
00-00-1604 - Jan Claase, land 326b ii morgen v 1/2 hont
00-00-1604 - Maarten Adriaans, land 326.2 (1,1352 ha)
00-00-1604 - Krijn Adriaans, land 326.3 (0,1419 ha)
00-00-1604 - Pieter Pijnssens, erven, t Elstland land 327 (0,6669 ha)
00-00-1604 - land 328a
00-00-1604 - , land 328b
00-00-1604 - , land 329
00-00-1604 - , land 330
00-00-1604 - , land 331
00-00-1604 - Jan Dammes, land 332 (0,1419 ha)
00-00-1604 - Jan Dammes, Mensgeest land 333 (0,9365 ha)
00-00-1604 - Willem Meijners, land 334 (0,7833 ha)
00-00-1604 - Cornelis van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha)
00-00-1604 - Jan Adrijens, land 336 (0,6172 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 337 (3,6894 ha)
00-00-1604 - Jan Willems Steven, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha)
00-00-1604 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Adam Michiels, land 338.3 (1,7028 ha)
00-00-1604 - land 339 (0,3547 ha)
00-00-1604 - Pieter Maerts, land 340a
00-00-1604 - Adrijaen Lourijs, land 340b
00-00-1604 - Lijsbet Claese, land 340c
00-00-1604 - Verduijn, land 340d
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 340e
Westen aen den Heerwech: Ander pselen van landen gelegen inden selfden banne beginende van Corn Allerts huijs bij westen aen den Heerwech tot aen eijnde dorp voors tot Corn Henricxsz croft incluijs. Dees naevolgen pselen van lande hebben nooijt ?? gelt betaelt duijer hoochte en schaede vande wildernis.
00-00-1604 - Lourijs Henricxs, land 341 (0,3689 ha)
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 342 (0,1419 ha)
00-00-1604 - Sijmon Aelbers, Albert Jans, land 343 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Meijnert Claes, Willem Henrickxs, land 344 (0,6073 ha)
00-00-1604 - Claas Maartens, land 345 (0,8514 ha)
00-00-1604 - Adrijen Jans, land 346 (0,6811 ha)
00-00-1604 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 (0,2838 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 348 (0,6669 ha)
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 349 (0,227 ha)
00-00-1604 - Marijtgen Mathees, Willem Gerrijts, land 350 (0,5959 ha)
00-00-1604 - Willem Gerrijts, land 351 (0,6527 ha)
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 352 (0,3405 ha)
00-00-1604 - Adrijaen Jans, land 353 (0,8939 ha)
00-00-1604 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 354 (1,2302 ha)
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, land 355 (0,6896 ha)
00-00-1604 - land 356 (1,0798 ha)