Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1656

Bron: Morgenboeken Hillegom 1656
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1656
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650c
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hillegum
Doubelt vant mergen bouck voor het schrickel jaer 1656.

Hier begint de banne van Hillegum gemeten int particulier bij Sijmon Mees van Eedame geswooren lantmeter van Rijnlant int jaer xv & xliiii inde maenden van januario en februario door bevel van mijn heeren den hoge heemraden van Rijnlandt ende is te weten, als daer niet dan eender naem genomten wert dat dan die eigenaer selffs die bruijcker is ende als daer geen plaets eerst staet waer die persoonen woonachtich zijn soo ist te verstaen dat zij inden voornomden banne woonachtich sijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant van die Santlaen suijtwaerts tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den Heerwech.
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, land 1 (6,8113 ha)
00-00-1656 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha)
00-00-1656 - Jacob van Alckemade, land 3 (1,3140 ha)
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Engel Dirks, t Waterland land 4 (1,2345 ha)
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 5 (3,8157 ha)
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 6 (4,3961 ha)
00-00-1656 - van der Nath, Cornelis Thijse, de erfgenamen, land 7 (1,8589 ha)
00-00-1656 - Sijmon Jans, Cornelis Thijse, land 8 (1,7368 ha)
00-00-1656 - Maerten Stoffels, Jeronimus Coeijmans, land 9 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha)
00-00-1656 - juffrouw, Dirk de Vries, de Huijbert land 11 (1,8958 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 12 (0,9606 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 13 (0,9166 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 14 (3,2183 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 15 (1,7042 ha)
00-00-1656 - Jan Wanten, de stadt, land 16 (9,8367 ha)
00-00-1656 - de stad Haarlem, land 17 (4,4316 ha)
00-00-1656 - Daniel Cambi, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 19 (3,6185 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha)
00-00-1656 - Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha)
00-00-1656 - Mees Pieters, land 21b (1,3878 ha)
00-00-1656 - Pieter Schaap, Corn Jans, land 22.1 (1,4360 ha)
00-00-1656 - Catharina van Rijn, Floris Pieters, land 22.2 (1,4360 ha)
00-00-1656 - Willem Cornelis, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha)
00-00-1656 - Maerten Stoffels, Jeronimus Coeijmans, land 24 (2,75 ha)
00-00-1656 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 26 (2,0959 ha)
00-00-1656 - Frans Meerman, Cornelis Jacobs, land 27 (8,3013 ha)
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b (2,0632 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 30 (0,8201 ha)
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, land 31b (2,4833 ha)
00-00-1656 - Pieter Schaap, Corn Jans, land 32.1 (2,1285 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 32.2 (1,8447 ha)
00-00-1656 - Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha)
00-00-1656 - jonkheer, Cornelis Thijse, t Rottegat land 34 (2,3612 ha)
00-00-1656 - David de Wattijn, Jan Adriaans van Bredenrode, land 35 (1,6347 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 38 (1,5495 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jans Wittekaas, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45 (8,6447 ha)
00-00-1656 - Frans Meerman, Cornelis Jacobs Wittekaas, land 46 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha)
00-00-1656 - Frans Meerman, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 50 (1,6233 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 (1,419 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54.1 (0,6385 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 (0,9081 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 (2,2661 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 57 (6,8326 ha)
00-00-1656 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 58 (3,898 ha)
00-00-1656 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 59 (0,7506 ha)
00-00-1656 - de weduwe, Arnoldus de Bije, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha)
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha)
00-00-1656 - d'here Opstraten, Jan Adriaans van Bredenrode, land 63 (1,4502 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 64 (1,4729 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 (1,48 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 66 (1,4658 ha)
00-00-1656 - Claes Cornelis, land 67b (2,313 ha)
00-00-1656 - , Jan Mees, Thil Brugge land 67a (2,313 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 68 (1,4757 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 69 (2,8465 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 70 (1,0926 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 71 (0,6655 ha)
00-00-1656 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 72 (2,3939 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha)
00-00-1656 - Lauris Has, Jan Adriaens, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, Bentwei land 76 (2,3456 ha)
00-00-1656 - Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 (1,1465 ha)
00-00-1656 - jonkheer, Jan Adriaans van Bredenrode, t Rottenest land 78 (2,8721 ha)
00-00-1656 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha)
00-00-1656 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha)
00-00-1656 - Cornelis Jacobs Drooch, Anna Meesse, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha)
00-00-1656 - Jan Jans Beuijck, Jacob claes Langevelt, land 82 (2,5897 ha)
00-00-1656 - de wed, Jan Jacobs Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha)
00-00-1656 - de Pijnssen, land 84 (6,0379 ha)
00-00-1656 - de Pijnssens, de wed, Gerrit Lauris, land 85 (1,7085 ha)
00-00-1656 - de Pijnssens, Gerrit Lauris, Claes Lauris, land 86.1 (5,1794 ha)
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 86.2 (2,5542 ha)
00-00-1656 - Jan Vuijst, land 86.3 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Hendrick Jans Croon, de erffgen, land 87 (2,8976 ha)
00-00-1656 - Pijnssens, Cornelis Jacobs, de erffgen, land 88.1 (2,5542 ha)
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 88.2 (6,9958 ha)
00-00-1656 - Pijnssens, Gerrit Lauris, de erffgen, land 89 (1,8106 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, de Bijl land 90 (2,5613 ha)
00-00-1656 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Cornelis Joosten van Diest, land 91 (1,0898 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 92a (4,4472 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans Langevelt, land 92b (1,3395 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 93 (1,8035 ha)
00-00-1656 - Pieter Wouters, Frans Wouters, land 94 (1,8149 ha)
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 95 (2,5116 ha)
00-00-1656 - Pieter Wouters, Frans Wouters, t Ooch land 96 (0,5888 ha)
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 97.1 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Claas Dirks Langevelt, Praters land land 97.2 (2,462 ha)
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 98 (6,0337 ha)
00-00-1656 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Cornelis Joosten van Diest, land 99 (0,8883 ha)
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha)
00-00-1656 - land 101 (2,5712 ha)
00-00-1656 - land 102 (2,4989 ha)
00-00-1656 - land 103
00-00-1656 - land 104
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha)
00-00-1656 - Pijnssens, Gerrit Lauris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha)
00-00-1656 - de wed., Willem van Loo, land 106.2 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, Ottersland land 107a (0,9223 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, Ottersland land 107b (1,0642 ha)
00-00-1656 - Claas Dirks Langevelt, Dirck Jans van Langevelt, land 108 (1,1281 ha)
00-00-1656 - de wed., Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 109 (0,867 ha)
00-00-1656 - Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, Jacob Jacobs, land 111.1 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 111.4 (2,1285 ha)
00-00-1656 - Sijmen Jan Damis, Jacob Dammese Langevelt, land 112 (0,9578 ha)
00-00-1656 - de secritaris, Dirk Philipse van Larum, t Leen land 113 (0,454 ha)
00-00-1656 - van der Burch, Jan Barsse, d' erffgen, land 114 (1,6772 ha)
00-00-1656 - van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, land 115 (1,5566 ha)
00-00-1656 - Govart, land 116.1 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha)
00-00-1656 - Cornelis van Hout, Jan Meesse, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha)
00-00-1656 - joff Loo, Adriaan Crijns, land 116.4 (0,7095 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, land 117 (1,2955 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, Bettenland land 118 (1,2671 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, Knikkerland land 119 (4,643 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha)
Vosselaen tot Lisse: Andere percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende van die Vosselaen suijtwaert vande banne van Lisse bij suijtoosten den Heerewech tot die banne van Vennep thoe.
00-00-1656 - Jan Vogel, land 121 (1,5708 ha)
00-00-1656 - Jan Barssen, land 122a iiii 1/2 hont
00-00-1656 - Jan Backer, Jan Vogel, land 122b iiii 1/2 hont
00-00-1656 - Cornelis van Houth, Corn Jooste, land 122c ii 1/2 hont
00-00-1656 - Jan Vogel, Gerardts, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha)
00-00-1656 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha)
00-00-1656 - Johan Vogel, Cornelis Coerts, land 125 (0,9989 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, Cornelis Coerts, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Annetje Meese, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha)
00-00-1656 - wed, Sijmon Claes, Claes Sijmons, Floris Louwen land land 126.5 (2,4123 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, Corn Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha)
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha)
00-00-1656 - Krelis Jooste, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha)
00-00-1656 - land 130 (0,9564 ha)
00-00-1656 - Cornelis Joosten van Diest, land 131 (0,911 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans, land 132 (3,373 ha)
00-00-1656 - Engel Dirks, land 133 (2,7117 ha)
00-00-1656 - van der Burch, Jacob Jeroens, d' erffgen, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha)
00-00-1656 - Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha)
00-00-1656 - Cornelis van Hout, Cornelis Joostens, land 136 (0,5917 ha)
00-00-1656 - Verwer, Claes Sijmens, land 137.1 (1,0316 ha)
00-00-1656 - Verwer, Claes Sijmens, land 137.2 (0,2454 ha)
00-00-1656 - Verwer, Claes Sijmens, land 137.3 (1,348 ha)
00-00-1656 - Jacob Rous, Adriaan Franse Kies, land 137.4 (0,5676 ha)
00-00-1656 - land 138 iii morgen
00-00-1656 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha)
00-00-1656 - wed., Sijmen Claes, Claes Sijmons, land 140.1 (1,8447 ha)
00-00-1656 - Leendert Aelberts, Maarten Cornelis, Lenaert Aelberts, Willem Jans, land 140.2 (1,0642 ha)
00-00-1656 - Jacob Pieters, land 141.1 (0,1419 ha)
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha)
00-00-1656 - Jan Jans, land 142.1 (0,0567 ha)
00-00-1656 - Jacob Pieters, land 142b (0,5676 ha)
00-00-1656 - de wed., Jan Pr willem Thijs, land 143 (0,2909 ha)
00-00-1656 - land 144 (0,5959 ha)
00-00-1656 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145a ii hont
00-00-1656 - Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b cl roeden
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 145c vi hont l roeden
00-00-1656 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145d vi hont
00-00-1656 - Jacob Dammese Langevelt, land 146.1 (0,4257 ha)
00-00-1656 - de Pastoor, land 146.2 (0,1419 ha)
00-00-1656 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 147.1 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Corn van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Corn Joostens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Corn Joostens, land 149 (0,7762 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Cornelis Joosten, land 150.1 (0,1419 ha)
00-00-1656 - Jan Vogels, Jacob Jansz, de kinderen, land 150.2 (0,7095 ha)
00-00-1656 - Lenaert Aelberts, land 151.1 (0,9223 ha)
00-00-1656 - Jan Pieters, land 151.2 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Pr Maerts, Jan Pieters, land 152 (0,2525 ha)
00-00-1656 - dn Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 153 (0,1589 ha)
00-00-1656 - dn Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 154 (0,227 ha)
00-00-1656 - jonchr Nieuburch, Jan Pieters, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 (0,2341 ha)
00-00-1656 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 158 (1,822 ha)
00-00-1656 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 (0,3079 ha)
00-00-1656 - Jacob Caerls, land 160 (0,5009 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 161 (1,2345 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 (1,3055 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, land 164.3 (1,348 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 164.4 (1,0401 ha)
00-00-1656 - Floris Huijberts, land 165 (0,7989 ha)
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 166 (3,2921 ha)
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 167 (1,6333 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 168 (0,3604 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, land 170.1 (0,6272 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 170.2 (2,7401 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 171 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 172 (0,8429 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 173 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 (1,1465 ha)
00-00-1656 - Aelbert Jans, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha)
00-00-1656 - schoudt Romeijn, land 176.1 (1,2317 ha)
00-00-1656 - Matheus Bake, Aelbert Jans, land 176.2 (1,2317 ha)
00-00-1656 - Jacob Caerle, Jan Six, den Debis land 177 (1,4474 ha)
00-00-1656 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 178 (5,1085 ha)
00-00-1656 - Anna Dirks, Jan Pieters, Willem Arijes, land 179 (1,8589 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, land 180 (0,823 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Bultersland land 181 (2,015 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Jacob Caerle, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Outgert Pieters, Corn Bouwens, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Jacob Caerle, land 183.1 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Leendert Aelberts, land 183b x hont
00-00-1656 - Anna Wijmer, Jan Six, Willem Adriaens, Gilles land land 184 (3,0551 ha)
00-00-1656 - Jacob Cornelis Rous, land 185 (1,0827 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 187.1 (1,0642 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 187.2 (0,9933 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 188 (1,0131 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 189 (0,7038 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Jacob Rous, land 193 (2,1228 ha)
00-00-1656 - Anna Wijmer, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha)
00-00-1656 - wed., Lenert Meesse, Gijsbert Borst, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha)
00-00-1656 - Hendrick Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha)
00-00-1656 - Hendrick Meesse, land 196 (1,8035 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 197 (1,8319 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 198 (2,154 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, Elstland land 199 (0,3547 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 200 (0,051 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, land 201 (0,7095 ha)
00-00-1656 - Willem Adriaens, de Kooij land 202 (1,2416 ha)
00-00-1656 - Gijsbert Cornelis van Sijp, land 203 (0,6924 ha)
00-00-1656 - Gijsbert Cornelis van Sijp, land 204 (1,419 ha)
00-00-1656 - Crijn Leenderts, Gijsbert Corn Borst, land 205 (1,2544 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaens van Bredenrode, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha)
00-00-1656 - Jacob Cornelis Rous, Floris Huijberts, land 207 (2,9132 ha)
00-00-1656 - mr d'heere Sijpesteijn, Jacob Caerle, t Lageveld land 208 (1,3409 ha)
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans, Outskamp land 212 (2,1356 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Arij Jans Hits, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha)
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, Jacob Kaere, de Koekamp/ het Lageland/ Albert Meese Koekamp land 214 (7,0596 ha)
00-00-1656 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha)
00-00-1656 - Michiel Dielofs, land 216 (0,8911 ha)
00-00-1656 - d'here Sijpesteijn, Jacob Kaerle, Bentkamp land 217 (1,8319 ha)
00-00-1656 - Jacob Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha)
00-00-1656 - Lenaert Engels, land 219.1 (2,1285 ha)
00-00-1656 - Floris Huijberts, Jacob Rous, land 219.2 (0,9223 ha)
00-00-1656 - Floris Huijberts, Jacob Rous, land 219.3 (1,2061 ha)
00-00-1656 - Jan Meesse, land 220 (2,1285 ha)
00-00-1656 - Leendert Aelberts, land 221 (1,5793 ha)
00-00-1656 - Floris Huijberts, land 222 (1,0444 ha)
00-00-1656 - Floris Huijberts, land 223 (0,6243 ha)
00-00-1656 - Floris Huijberts, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha)
00-00-1656 - Jan Six, Jan Adriaans van Bredenrode, land 225 (1,6843 ha)
00-00-1656 - Jacob Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha)
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Pieter Cornelis Son, Jacob Rous, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Pr Corn van der Linde, land 228 (1,3381 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis, land 229 (0,8386 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 230 (5,2787 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 231 (1,1494 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 232 (0,6499 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 234 (1,7837 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 235 (1,6262 ha)
00-00-1656 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 236 (1,8447 ha)
00-00-1656 - van der Linde, Jeronimus Coeijmans, land 237 (0,5676 ha)
00-00-1656 - Adriaan Claase Schenaert, s Graveland land 238 (1,1352 ha)
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noordtwaerts tot Grietenbreggen toe.
00-00-1656 - Pieter Cornelis Son, land 239.1 (2,5542 ha)
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 239.2 (2,5542 ha)
00-00-1656 - Pieter Cornelis Son, land 240.3 (2,7671 ha)
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 240.4 (5,6179 ha)
00-00-1656 - Pieter Cornelis Son, land 241.1 (1,2771 ha)
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 241.2 (3,0452 ha)
00-00-1656 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 242 (8,2999 ha)
00-00-1656 - Pr Gerrits, het Oude Manhuijs, land 243 (5,5938 ha)
00-00-1656 - Pr Gerrits, het Oude Manhuijs, land 244 (6,4878 ha)
00-00-1656 - Pieter Gerrits, het Oude Manhuijs, land 245.1 (1,8447 ha)
00-00-1656 - Anna Dirks, Gerrit Meese, land 245.2 (1,5893 ha)
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Arijen Jans Hits, de Haverweij land 248a vii morgen vii roeden
00-00-1656 - land 248 (3,2226 ha), het Oude Manhuijs
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de Haverweij land 248c i morgen i hont
00-00-1656 - land 249 (12,7939 ha)
00-00-1656 - d'heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, land 250a ii morgen
00-00-1656 - Claes Gerrits van s'Gravemade, land 250b ii morgen iii hont
00-00-1656 - Willem Croon, land 250c ii morgen iii hont
00-00-1656 - joff Bosvelt, land 250d ii morgen
00-00-1656 - Maerten Corn, land 250e ii morgen
00-00-1656 - Cornelis Jacobs, land 250f ii morgen
00-00-1656 - Willem Jans Croon, land 251 (2,5542 ha)
00-00-1656 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 252 (2,5542 ha)
00-00-1656 - Willem Jans Croon, Lijsbeth Jans, Boomsland land 253 (1,7028 ha)
00-00-1656 - d' heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Michiel de With, Claes Dircxs, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha)
00-00-1656 - Frans Barents Koussebant, Henrick Meesse, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha)
00-00-1656 - Jan de With, land 256b x hont
00-00-1656 - wed, Pr Borst, Jacob Pieters, land 256c xi hont
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 257 ix morgen v hont xx roeden
00-00-1656 - Huijch Engels, Jan Pieters, land 258 ii morgen ii hont xliiii roeden
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 259 xi hont xl roeden
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 260 x hont xxv roeden
00-00-1656 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 261 xxvii morgen xxii roeden
00-00-1656 - Jan Backer, Gerrit Simons Maijster, land 262.1 (4,3989 ha)
00-00-1656 - Gerrit Simons Maijster, land 262.2 (0,4257 ha)
00-00-1656 - Bosschert, Gerrit Sijmens, land 263.1 (0,4257 ha)
00-00-1656 - Jan Backer, Gerrit Sijmens, land 263b (4,3989 ha)
00-00-1656 - Jan de With, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Koussebant, Dirck Lauris, land 265 (5,6151 ha)
00-00-1656 - Claes Gerrits van s'Gravemade, land 266 (1,8745 ha)
00-00-1656 - Claes van Deijl, land 267a (1,8447 ha)
00-00-1656 - Pr Sijmons, d Graeffvel, land 267b (0,5676 ha)
00-00-1656 - Dirck Frans, land 268.1 (3,9732 ha)
00-00-1656 - Claes van Deijl, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha)
00-00-1656 - Claes van Deijl, land 269 (2,9274 ha)
00-00-1656 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 270 (6,3345 ha)
00-00-1656 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 271 (1,2416 ha)
00-00-1656 - Claes Gerrits van s'Gravemade, land 272 (5,8989 ha)
00-00-1656 - Pieter Wouters, Jacob Jans Croon, land 273a iii morgen iii hont
00-00-1656 - Jan Vogel, Pieter Dirks, land 273b iii morgen iii hont
00-00-1656 - Jacob Jans Croon, land 274a (2,2704 ha)
00-00-1656 - Dirck Pieters, land 274b (2,2704 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha)
00-00-1656 - Maartje Pieters Oudaen, Jan Gerrits van Sgravemade, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha)
00-00-1656 - Pieter Wouters, Frans Wouters, Jacob Claes Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha)
00-00-1656 - Meijnaert Claes, Corn Meijnaerts, land 278a iii morgen iiii hont l roeden
00-00-1656 - Jacob Claes, land 278b xi hont lxxv roeden
00-00-1656 - d'heer Thielt, land 278c iiii morgen 3 hont x roeden
00-00-1656 - Pieter Wouters, Frans Wouters, land 279 vii morgen iiii hont xcvi roeden
00-00-1656 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 280 (4,0981 ha)
00-00-1656 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 281 (4,2741 ha)
00-00-1656 - Arij Maartens Duijndam, de Banneweij land 282a (2,3413 ha)
00-00-1656 - Adriaen Maertens, Maria de Wael, de Banneweij land 282b (2,1815 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, land 283 (4,7906 ha)
00-00-1656 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha)
00-00-1656 - land 285 (6,3856 ha)
00-00-1656 - land 286 (1,4899 ha)
00-00-1656 - Frans Kies, Pieter Dirks, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha)
00-00-1656 - Bartholomeus Pouwels, land 288a ii morgen xxvi roeden
00-00-1656 - Jan van Nes, Jacob Hendricxs, land 288b ii morgen iii hont
00-00-1656 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen iii hont l roeden
00-00-1656 - joff Wael, Claes Lauris, land 288d ii morgen iii hont
00-00-1656 - Arij Maartens Duijndam, Claes Lauris, land 289 (2,2108 ha)
Suijtwaerts van de Weligen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vanden Weligen Berch suijtwaerts tot de wildernisse bij westen den Heerewegh tot de wildernisse toe. De correctie hier naer in margine is geschiet overmits de snootheijt & hoochte vande landen daar omme die gemindert sijn.
00-00-1656 - land 290 (1,5495 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 291 (2,5542 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 292 (0,5676 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 293 (0,6555 ha)
00-00-1656 - Floris Corn van Wessen, land 294b (0,4257 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 294a (0,4611 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffelicheijt, land 295 (1,419 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 296 (0,3008 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 297 (0,5151 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 298 (2,1441 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Adriaans van Bredenrode, land 300 (1,1863 ha)
00-00-1656 - Jan Arijens, land 301 (0,3831 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha)
00-00-1656 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha)
00-00-1656 - Claas Dirks Langevelt, t' gasthuijs tot Haerlem, land 305.1 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 305.2 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, land 306 (1,9156 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 307 (1,0146 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, Jan Arijens, land 308 (2,8891 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 309 (2,7216 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 310 (2,3357 ha)
00-00-1656 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 311 (0,9081 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffelicheit, land 312 (1,0557 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffelicheit, land 313 (3,8881 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 314 (1,4048 ha)
00-00-1656 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 315 (4,6544 ha)
00-00-1656 - land 316 (0,5037 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 317 (9,5784 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 318 (0,017 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 319 (6,5275 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 320 (0,5676 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 321 (0,9365 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 324.1 (0,525 ha)
00-00-1656 - Jan Jans Beuijck, land 324.2 (0,525 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, land 325 (1,7737 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 326a (1,419 ha)
00-00-1656 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha)
00-00-1656 - Claes Dircxs, land 326c (2,4833 ha)
00-00-1656 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha)
00-00-1656 - Pijnssens, Gerrit Lauris, erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, land 328.1 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, land 328.2 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 329 (3,8313 ha)
00-00-1656 - joff Burch, land 330 (1,6914 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, land 331 (0,796 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 332 (0,1419 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, Mensgeest land 333 (0,9365 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 334 (0,7833 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha)
00-00-1656 - Jacob Claes, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha)
00-00-1656 - land 336 (0,6172 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 337.1 (2,2704 ha)
00-00-1656 - Jacob Claes, land 337.2 (0,5676 ha)
00-00-1656 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de graeffel, land 338a iiii morgen
00-00-1656 - Hans van Loon, Jacob Laurise, land 338b iiii morgen iii hont xc roeden
00-00-1656 - , land 339 (0,3547 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Cornelis Joosten van Diest, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Abraham van der Burch, Cornelis Joosten van Diest, land 340.2 (1,2771 ha)
00-00-1656 - Jan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha)
Westen aen den Heerewech: Ander percelen landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allertszoons huijs bij westen aen den Heerewech tot den eijnde van dat dorp voors tot Cornelis Henricxzoon krogt incluijs.
00-00-1656 - land 341 (0,3689 ha)
00-00-1656 - land 342 (0,1419 ha)
00-00-1656 - land 343 (0,8514 ha)
00-00-1656 - land 344 (0,6073 ha)
00-00-1656 - land 345 (0,8514 ha)
00-00-1656 - Hendrick Meeus, land 346 (0,6811 ha)
00-00-1656 - land 347 (0,2838 ha)
00-00-1656 - land 348 (0,6669 ha)
00-00-1656 - land 349 (0,227 ha)
00-00-1656 - land 350 (0,5959 ha)
00-00-1656 - land 351 (0,6527 ha)
00-00-1656 - land 352 (0,3405 ha)
00-00-1656 - land 353 (0,8939 ha)
00-00-1656 - land 354 (1,2302 ha)
00-00-1656 - land 355 (0,6896 ha)
00-00-1656 - land 356 (1,0798 ha)