Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1600

Bron: Morgenboeken Hillegom 1600
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1600
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hillegom 1600
Dese naebescreven morsentalen van Hillegom zijn overgeset inde jaere sestien hondert opten naeme van eijgenaers @ bruijckers gelijck hier naer volgen is ???? gestelt de oude naemen opte oude ?? van morgentalen
Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus van Edamme gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv & xliiii inde maenten van januarij & februarije duer bevel van mij heeren den hoogen heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer niet enen naeme genoempt bij wert dat dan die eigenaers selffs die bruijckers zijn ende als daer geen plaetse genoemt staet waer de persoonen woonachtich zijn zoe is te verstaen dat zij in dese voornoemde banne woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant van Santlaen zuijtwert tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den heere Heerwech.
00-00-1600 - Katrijn van Berckenro, Pieter Dirks, land 1 (6,8113 ha), de erfgenamen
00-00-1600 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha)
00-00-1600 - Jan, land 3 (1,3140 ha), de stad Haarlem
00-00-1600 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 (1,2345 ha)
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 5 (3,8157 ha)
00-00-1600 - Vincent van Lockhorst, Huijbert Cornelise, land 6 (4,3961 ha), de Erfgenamen
00-00-1600 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha)
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 (1,7368 ha)
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 (1,2771 ha)
00-00-1600 - Krijn Adriaans, land 9.2 (1,1352 ha)
00-00-1600 - Dirk Adriaans Bommer, Krijn Adriaans, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha)
00-00-1600 - Jacob Pieters, de Huijbert land 11 (1,8958 ha)
00-00-1600 - Krijn Adriaans, Adriaan van Berckenrode, land 12 (0,9606 ha)
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 13 (0,9166 ha)
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 14 (3,2183 ha)
00-00-1600 - Bastiaan Cornelise, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem
00-00-1600 - land 15 (1,7042 ha)
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), de stad Haarlem
00-00-1600 - Dirk Maartens, Haas Jans Verwer, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha)
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, land 18 (1,8191 ha), de stad Haarlem
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 19 (3,6185 ha)
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, land 20 (2,6209 ha)
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, Cornelis Gerrijtsz, Marijtgen Gerrijtsdr, land 21 (3,6312 ha)
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 22.1 (1,4360 ha)
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 22.2 (1,4360 ha)
00-00-1600 - Dirk Adriaans Bommer, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stad Haarlem
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha)
00-00-1600 - Bastiaen, land 25 (0,9138 ha), de stad Haarlem
00-00-1600 - Willem van Berckenro, Albert Jans, land 26 (2,0959 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 27 (8,3013 ha)
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, land 28 (3,0949 ha)
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 29 (1,1437 ha)
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 30 (0,8201 ha)
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha)
00-00-1600 - Jacob Gerits Langevelt, land 31b (2,4833 ha)
00-00-1600 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha)
00-00-1600 - Pieter Wouters, land 32.2 (1,8447 ha)
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Cornelis Jacobs, land 33 (1,1068 ha)
00-00-1600 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha)
00-00-1600 - Jacob van Langevelt, Cornelis van Langevelt, land 35 (1,6347 ha)
00-00-1600 - Dirk Jacobs, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha)
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 37 (1,2373 ha)
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 38 (1,5495 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), de Erfgenamen
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Wouters, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Erfgenamen
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Erfgenamen
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 44 (3,0225 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, Lijsbet Claese, land 45.1 (4,6827 ha)
00-00-1600 - Pieter Simons, land 45.2 (0,4966 ha)
00-00-1600 - Dirk Maartens, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 46 (1,1352 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 47 (0,5789 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 48 (2.9629 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 49 (1,1096 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 50 (1,6233 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, land 51 (0,1376)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 52 (0,6868 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 (0,21 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 54.1 (0,6385 ha)
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 54.2 (1,419 ha)
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 55 (0,9081 ha)
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 56 (2,2661 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 57 (6,8326 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 58 (3,898 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 59 (0,7506 ha)
00-00-1600 - Hillegont Maertensdochter, land 60 (1,4247 ha)
00-00-1600 - Lijsbet van Dorp, Dirk Jans van Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha)
00-00-1600 - Daandel Cornelis, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha)
00-00-1600 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 (1,4502 ha)
00-00-1600 - Dirk Maartens, Jan Verwer, de erfgenamen, land 64 (1,4729 ha)
00-00-1600 - Jan Gerits Wiltschut, land 65 (1,48 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 66 (1,4658 ha)
00-00-1600 - Jan Gerrits, Dirck Maerts, de Tillebregge land 67 (4,626 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 68 (1,4757 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 69 (2,8465 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 70 (1,0926 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 71 (0,6655 ha)
00-00-1600 - Jeroen Jacobs, Cornelis Gerrits Cort, land 72 (2,3939 ha)
00-00-1600 - de Kooij land 73 (2,2534 ha)
00-00-1600 - Allertsland land 74 (2,4137 ha)
00-00-1600 - Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha)
00-00-1600 - Bentwei land 76 (2,3456 ha)
00-00-1600 - Raaphorst land 77 (1,1465 ha)
00-00-1600 - t Rottenest land 78 (2,8721 ha)
00-00-1600 - t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha)
00-00-1600 - land 80 (0,4257 ha)
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha)
00-00-1600 - Albert Jans, land 82 (2,5897 ha)
00-00-1600 - Claas Meijnderts, Wouter Gerrits Cort, Willem Meijners, de erffinen, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha)
00-00-1600 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Lourijs Henricxs, Frans Florise, land 84 vi morgen i 1/2 hont
00-00-1600 - Pieter Pijns, Adam Michgiels, die kinderen, land 85 ii morgen iiii roeden
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, Henrick Jans, Adriaan Jans Blocken, de kinderen, land 86 (1,6333 ha)
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 87 (2,8976 ha)
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 88 (8,9413 ha)
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, Cornelis, Pieter Cornelise Knickoet, de kinderen, land 89 (1,8106 ha)
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, de Bijl land 90 (2,5613 ha)
00-00-1600 - Huich Corse, land 91 (1,0898 ha)
00-00-1600 - Adam Michiels, Brechen Claesdr, land 92 (5,9216 ha)
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 93 (1,8035 ha)
00-00-1600 - Cornelis Baarts, Krijn Adrijaens, land 94 (1,8149 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 95 (2,5116 ha)
00-00-1600 - Frans Florise, t Ooch land 96 (0,5888 ha)
00-00-1600 - Jan Claase, Nanninck Cornelis, land 97 (4,1691 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 98 (6,0337 ha)
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha)
00-00-1600 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Jans Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha)
00-00-1600 - Brechte Claes, land 101 (2,5712 ha)
00-00-1600 - Jacob van Langevelt, land 102 (2,4989 ha)
00-00-1600 - Jacob, land 103.1 (0,1419 ha)
00-00-1600 - Dirck Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Dirck Jans van Langevelt, land 104 (5,1156 ha)
00-00-1600 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 105 (1,6006 ha)
00-00-1600 - Pieter Pijns, Henrick Jans, d erffgenaemen, land 106.1 (21,2854 ha)
00-00-1600 - Frans Florise, land 106.2 (1,2771 ha)
00-00-1600 - Dammes Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 107.2
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 (1,1281 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Sijmons, land 109 (0,867 ha)
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 (0,8883 ha)
00-00-1600 - Jacob van Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha)
00-00-1600 - Adrijaen Henricxs, land 111.4 (2,1285 ha)
00-00-1600 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha)
00-00-1600 - Frederick Deijman, Frans Florise, t Leen land 113 (0,454 ha)
00-00-1600 - Dirck Aelbers, Huich Corse, land 114 (1,6772 ha)
00-00-1600 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha)
00-00-1600 - Frans Florise, land 116a viii hont
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont
00-00-1600 - Jan Willems Steven, land 116c
00-00-1600 - Assendelt, land 116d vi hont l roeden
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Jan Dammes, land 117 (1,2955 ha)
00-00-1600 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 (1,2671 ha)
00-00-1600 - Pieter Cornelise Knickoet, Knikkerland land 119 (4,643 ha)
00-00-1600 - Wouter van Lawijck, Engel Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha)
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelven banne beginnende van die Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoesten den Heeren wech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 121 (1,5708 ha)
00-00-1600 - Adrijaen Jans, Willem Jans, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha)
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 125 (0,9989 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 126a xvi hont
00-00-1600 - Jacob Willems Visscher, land 126b iiii morgen
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 126c v hont
00-00-1600 - Pieter Maerts, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha)
00-00-1600 - Gerrijt Gerrijts, Papeland land 128 (1,3551 ha)
00-00-1600 - Dirck van Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha)
00-00-1600 - Daniel Cornelis, land 129.2 (0,7804 ha)
00-00-1600 - Dirck van Langevelt, land 130 (0,9564 ha)
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 131 (0,911 ha)
00-00-1600 - Adrijaen Jacobsdr, Marijtgen Jacobsdr, land 132 (3,373 ha)
00-00-1600 - Cornelis Andries, land 133 (2,7117 ha)
00-00-1600 - Lijsbet Claese, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha)
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha)
00-00-1600 - Claes Huijcgens van Hout, land 136 (0,5917 ha)
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, land 137 (0,6357 ha)
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha)
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, Helpop land 139 (0,4555 ha)
00-00-1600 - Jacob Willems Visscher, land 140.1 (1,8447 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 140.2 (1,0642 ha)
00-00-1600 - Sijmon Aelbers, land 141 (0,6201 ha)
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 142 (0,7208 ha)
00-00-1600 - Dirck Aelbers, land 142b xx roeden
00-00-1600 - Dammes Jacobs, land 143 (0,2909 ha)
00-00-1600 - land 144 (0,5959 ha)
00-00-1600 - Cornelis van Hout, land 145a ii morgen l roeden
00-00-1600 - Claes van Hout, land 145.2 (0,9223 ha)
00-00-1600 - Marijtgen Willemsdr, land 145.3 (0,4257 ha)
00-00-1600 - Gerrijt Gerrijts, land 146.1 (0,4257 ha)
00-00-1600 - de predicant, land 146.2 (0,1419 ha)
00-00-1600 - Schierbrant, land 147.1 (1,7028 ha)
00-00-1600 - Johan Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Gerrijt Werve, Gerrijt Gerloffs, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Cornelis Andrijes, land 149 (0,7762 ha)
00-00-1600 - Johan Monicxs, Cornelis Andries, de erfgenamen, land 150.1 (0,1419 ha)
00-00-1600 - Cornelis Andries, land 150.2 (0,7095 ha)
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 151.1 (0,9223 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 151.2 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Adrijaen Baerten, land 151.3 (0,0709 ha)
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 152 (0,2525 ha)
00-00-1600 - Anna Baerten, land 153 (0,1589 ha)
00-00-1600 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha)
00-00-1600 - Maddaleen Bassien, Lijsbet Claese, d erffgenaemen, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha)
00-00-1600 - Anna Baerten, land 157 (0,2341 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 158 (1,822 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 159 (0,3079 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 160 (0,5009 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 161 (1,2345 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 162 (1,2771 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, de Haverweij land 163 (1,3055 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, de erfgenamen, land 164.1 (1,9156 ha)
00-00-1600 - Anna Baerten, land 164.2 (0,4257 ha)
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, land 165 (0,7989 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 166 (3,2921 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 167 (1,6333 ha)
00-00-1600 - d wede, Lendert Dircx, land 168 (0,3604 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, Hout croft land 169 (0,5959 ha)
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Adrijaen Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 171 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 172 (0,8429 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 173 (1,2771 ha), de erfgenamen
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 174 (1,1465 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, Claes Adrijaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 176 (2,4634 ha)
00-00-1600 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 178 (5,1085 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, Jan Hendriks, land 179 (1,8589 ha)
00-00-1600 - Sijmon Gerijts, Jannitgen Gerrijtsdr, land 180 (0,823 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha)
00-00-1600 - Hillegont Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 183.1 (1,7028 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha)
00-00-1600 - Dirck van Huessens, Cornelis Cornelise Backer, erven, Gilles land land 184 (3,0551 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 185 (1,0827 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 187.1 (1,0642 ha), de erfgenamen
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 187.2 (0,9933 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 188 (1,0131 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 189 (0,7038 ha)
00-00-1600 - Gerrijt Florijs, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha)
00-00-1600 - Adrijaen Jans, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha)
00-00-1600 - Claes Sijmons, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha)
00-00-1600 - Lijsbet Claese, Jannitgen Gerrijtsdr, land 193 (2,1228 ha)
00-00-1600 - Lijsbet Claese, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha)
00-00-1600 - wedu, Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha)
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha)
00-00-1600 - Claes Lenders, land 196 (1,8035 ha)
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 (1,8319 ha)
00-00-1600 - Pieter Claas, land 198 (2,154 ha)
00-00-1600 - Cornelis Reijers, Elstland land 199 (0,3547 ha)
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 200 (0,051 ha)
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 201 (0,7095 ha)
00-00-1600 - Lendert Aernts, de Kooij land 202 (1,2416 ha)
00-00-1600 - Dirck Spijcker, land 203 (0,6924 ha)
00-00-1600 - Dirck Spijcker, land 204.1 (0,7804 ha)
00-00-1600 - wede, Leendert Dirks, land 204.2 (0,2838 ha)
00-00-1600 - land 205 (1,2544 ha)
00-00-1600 - Cornelis Reijers, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha)
00-00-1600 - Dirck Spijcker, Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha)
00-00-1600 - joncheer Monicxs, Jannitgen Gerrijtsdr, de kinder, t Lageveld land 208 (1,3409 ha)
00-00-1600 - joncheer Monicxs, Jannitgen Gerrijtsdr, de kinder, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha)
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijts, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha)
00-00-1600 - Sijmon Gerrijts, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha)
00-00-1600 - Sijmon Gerrijts, Outskamp land 212 (2,1356 ha)
00-00-1600 - joncheer Monicxs, de schout, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), de kinder
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214c (1,7737 ha)
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 214b (1,7737 ha)
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214a (3,4766 ha)
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214d vii 1/2 hont
00-00-1600 - Lijsbet Claese, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha)
00-00-1600 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 (0,8911 ha)
00-00-1600 - Johan Monicxs, Pieter Cornelise Knickoet, de erfgenamen, Bentkamp land 217 (1,8319 ha)
00-00-1600 - Dirck Huicgens, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha)
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Lenders, land 219 (2,242 ha)
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Lenders, land 220 (2,1285 ha)
00-00-1600 - de wede, Lenert Dircxs, land 221 (1,5793 ha)
00-00-1600 - Marijtgen Corndr, land 222 (1,0444 ha)
00-00-1600 - Marijtgen Cornelisdr, land 223 (0,6243 ha)
00-00-1600 - de schout, Machtelt van Nijenro, d erffgenaemen, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha)
00-00-1600 - Claes Lenders, land 225 (1,6843 ha)
00-00-1600 - Antonis Francken, de kinderen, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha)
00-00-1600 - joncheer Monicxs, de schout, d erffgenaemen, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha)
00-00-1600 - die schout, land 228 (1,3381 ha)
00-00-1600 - joncheer Sijpesteijn, land 229 (0,8386 ha)
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 230 (5,2787 ha)
00-00-1600 - Dirck Adrijens Robol, land 231 (1,1494 ha)
00-00-1600 - Henrick Adrijaens, land 232 (0,6499 ha)
00-00-1600 - Henrick Adrijaens, t Leen land 233 (1,4644 ha)
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 234 (1,7837 ha)
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 235 (1,6262 ha)
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 236 (1,8447 ha)
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Leners, land 237 (0,5676 ha)
00-00-1600 - Claes Adrijens, s Graveland land 238 (1,1352 ha)
Lisse tot Griete brugge: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noortwaert tot Grieten brugge thoe.
00-00-1600 - Cornelis Dircxs van Hout, Bartelmees Engels, land 239 (6,8709 ha)
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, Jan Hendriks, Bartelmees Engels, Cornelis van Hout, land 240 (8,385 ha)
00-00-1600 - Bartelmees Engels, land 241 (4,3223 ha)
00-00-1600 - Diewer van der Laen, Bartelmees Engels, land 242 (8,2999 ha)
00-00-1600 - Jacob Joosten, Gerrijt Florijs, land 243 (5,5938 ha)
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 (6,4878 ha)
00-00-1600 - Henrick Cornelis, Willem Dirks, Deckers land land 245 (3,434 ha)
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 246 (2,2931 ha)
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 247 (2,5826 ha)
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 248 (3,2226 ha)
00-00-1600 - Cornelis Gerrijts van Langevelt, land 249.1 (3,4766 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 249.2 (3,5475 ha)
00-00-1600 - Gerrijt Gerrijts, land 249.3 (3,4056 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, land 249.4 (0,2838 ha)
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 250.13 (5,1085 ha)
00-00-1600 - Gijsbrecht Claes, land 250.14 (4,257 ha)
00-00-1600 - Andrijes Adrijaens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 251 (2,5542 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 252 (2,5542 ha)
00-00-1600 - Pieter Claes, Boomsland land 253 (1,7028 ha)
00-00-1600 - Bartelmees Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, Adriaan Maarts, Andrijes Adrijaens, land 256 (5,1709 ha)
00-00-1600 - Dirck Frans, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha)
00-00-1600 - Dirck Frans, land 258 (2,049 ha)
00-00-1600 - Dirck Frans, land 259 (1,6176 ha)
00-00-1600 - Dirck Frans, land 260 (1,4545 ha)
00-00-1600 - Dirck Frans, land 261 (0,9691 ha)
00-00-1600 - joncheer Monicx, land 262.1 (4,3989 ha)
00-00-1600 - Claes Lenders, land 262.2 (0,4257 ha)
00-00-1600 - Pieter Claesz van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 (4,3989 ha)
00-00-1600 - Claes Meijners, Jan Hendriks, die kinderen, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha)
00-00-1600 - Jan Coenincxs, Gerrijt IJsbrants, Pieter Verduijn, Jan Adrijens, land 265 (5,6151 ha)
00-00-1600 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha)
00-00-1600 - Claes Lenders, land 267 (2,5542 ha)
00-00-1600 - Dirck Frans, Claes Lenders, Andrijes Adrijens, land 268 (5,5271 ha)
00-00-1600 - de wede, Gerrijt van Ravensberg, Claes Lenders, land 269 (2,9274 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, land 270 (6,3345 ha)
00-00-1600 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha)
00-00-1600 - Lijsbet van Dorp, Claas Maartens, land 272 (5,8989 ha)
00-00-1600 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 (6,861 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, Jan Hendriks, land 274 (5,4646 ha)
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha)
00-00-1600 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha)
00-00-1600 - Adrijaen Claes, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha)
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, land 278.1 (4,1151 ha)
00-00-1600 - Jan Willems Steven, land 278.2 (3,1928 ha)
00-00-1600 - Niesje Dirks, land 279 (6,6637 ha)
00-00-1600 - Neeltje Pieters, land 280 (4,0981 ha)
00-00-1600 - Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha)
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 (4,7736 ha)
00-00-1600 - Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha)
00-00-1600 - Machtelt van Nijenrode, de Erfgenamen, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha)
00-00-1600 - Jacob van Amerongen, Wouter Willems, land 285.1 (2,5318 ha)
00-00-1600 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 (3,8313 ha)
00-00-1600 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha)
00-00-1600 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha)
00-00-1600 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, de Erfgenamen, land 288 (8,8973 ha)
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha)
Zuijtwaert van Welegen berch: Ander percelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende vande Welegen Berch zuijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse thoe.
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Gerrijts, de Erfgenamen, land 290 (1,5495 ha)
00-00-1600 - Willem Wouters, Cornelis Jan Gijsbrecht, land 291 (2,5542 ha), de Erfgenamen
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 292 (0,5676 ha)
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land 293 (0,6555 ha)
00-00-1600 - Henrick Jans, Adriaan Jans Blocken, land 294 (0,8868 ha)
00-00-1600 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 296 (0,3008 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 297 (0,5151 ha)
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land 298 (2,1441 ha)
00-00-1600 - Dirck Jacobs, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 300 (1,1863 ha)
00-00-1600 - land 301 (0,3831 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Erfgenamen, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha)
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 303 (3,0651 ha)
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, land 304 (2,5045 ha)
00-00-1600 - Jan Dammes, t Gasthuijs, land 305.1 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 305.2 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huijch Cors, de Erfgenamen, land 306 (1,9156 ha)
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 307 (1,0146 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 308 (2,8891 ha), de Erfgenamen
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 309 (2,7216 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 310 (2,3357 ha)
00-00-1600 - Adriaan Maarts, Adriaan Jans Blocken, land 311 (0,9081 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, land 312 (1,0557 ha)
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 313.1 (2,838 ha)
00-00-1600 - Blocken, land 313.2 (0,6385 ha)
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 313.3 (0,1419 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha)
00-00-1600 - Willem Meijners, land 314 (1,4048 ha)
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Sijmons, de Erfgenamen, land 315 (4,6544 ha)
00-00-1600 - land 316 (0,5037 ha)
00-00-1600 - Jan Dammes, land 317 (9,5784 ha)
00-00-1600 - land 318 (0,017 ha)
00-00-1600 - Dirck Huijgens, land 319 (6,5275 ha)
00-00-1600 - Dirck Huijgens, land 320 (0,5676 ha)
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 321 (0,9365 ha)
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha)
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha)
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha)
00-00-1600 - Willem Pieters, land 324.2 (0,525 ha)
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 325 (1,7737 ha)
00-00-1600 - den tresorijer, land 326a
00-00-1600 - Jan Claase, land 326b ii morgen v 1/2 hont
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 326.2 (1,1352 ha)
00-00-1600 - Krijn Adriaans, land 326.3 (0,1419 ha)
00-00-1600 - Pijnssens, erffgenaemen, t Elstland land 327 (0,6669 ha)
00-00-1600 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 328a ii morgen
00-00-1600 - Claes Meijners, land 328.2 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Adam Michiels, land 329 (3,8313 ha)
00-00-1600 - Claas Meijnderts, land 330 (1,6914 ha)
00-00-1600 - Adam Michiels, land 331 (0,796 ha)
00-00-1600 - Jan Dammes, land 332 (0,1419 ha)
00-00-1600 - Jan Dammes, Mensgeest land 333 (0,9365 ha)
00-00-1600 - Willem Meijners, land 334 (0,7833 ha)
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha)
00-00-1600 - Jan Adrijens, land 336 (0,6172 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 337 (3,6894 ha)
00-00-1600 - Jan Willems, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha)
00-00-1600 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Adam Michiels, land 338.3 (1,7028 ha)
00-00-1600 - land 339 (0,3547 ha)
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 340a
00-00-1600 - Adrijaen Lourijs Verduijn, land 340b
00-00-1600 - Pieter Cornelise Knickoet, land 340c
00-00-1600 - Henrick Jans, land 340d
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 340e
Westen aen den Heerwech: Ander percelen van landen gelegen inden zelve banne beginende vande Cornelis Allerts huijs bij westen aen den Heerwech tot aen eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxsz crocht incluijs.
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 341 (0,3689 ha)
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 342 (0,1419 ha)
00-00-1600 - Sijmon Aelbers, Albert Jans, land 343 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Claes Dames, Jacob Willems, land 344 (0,6073 ha)
00-00-1600 - Claas Maartens, land 345 (0,8514 ha)
00-00-1600 - Aerien Jans, land 346 (0,6811 ha)
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 (0,2838 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 348 (0,6669 ha)
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 349 (0,227 ha)
00-00-1600 - Willem Dirks, Hillegont Jacobsdr, land 350 (0,5959 ha)
00-00-1600 - Hillegont Jacobsdr, land 351 (0,6527 ha)
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 352 (0,3405 ha)
00-00-1600 - Adrijaen Jans, land 353 (0,8939 ha)
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 354 (1,2302 ha)
00-00-1600 - Pieter Claas, land 355 (0,6896 ha)
00-00-1600 - Jannigen Gerrijtsdr, land 356 (1,0798 ha)