Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1600

Bron: Morgenboeken Hillegom 1600
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1600
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hillegom 1600
Dese naebescreven morsentalen van Hillegom zijn overgeset inde jaere sestien hondert opten naeme van eijgenaers @ bruijckers gelijck hier naer volgen is ???? gestelt de oude naemen opte oude ?? van morgentalen
Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus van Edamme gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv & xliiii inde maenten van januarij & februarije duer bevel van mij heeren den hoogen heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer niet enen naeme genoempt bij wert dat dan die eigenaers selffs die bruijckers zijn ende als daer geen plaetse genoemt staet waer de persoonen woonachtich zijn zoe is te verstaen dat zij in dese voornoemde banne woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant van Santlaen zuijtwert tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den heere Heerwech.
00-00-1600 - Katrijn van Berckenro, Pieter Dirks, land 1 6,8113 ha, de erfgenamen
00-00-1600 - Jacob van Alckemade, land 2 1,4743 ha
00-00-1600 - Jan, land 3 1,3140 ha, de stad Haarlem
00-00-1600 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 5 3,8157 ha
00-00-1600 - Vincent van Lockhorst, Huijbert Cornelise, land 6 4,3961 ha, de Erfgenamen
00-00-1600 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 1,8589 ha
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 1,7368 ha
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 1,2771 ha
00-00-1600 - Krijn Adriaans, land 9.2 1,1352 ha
00-00-1600 - Dirk Adriaans Bommer, Krijn Adriaans, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1600 - Krijn Adriaans, Adriaan van Berckenrode, land 12 0,9606 ha
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 13 0,9166 ha
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 14 3,2183 ha
00-00-1600 - Bastiaan Cornelise, land 16 9,8367 ha, de stad Haarlem
00-00-1600 - land 15 1,7042 ha
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, Haesjanslandt land 17.1 2,1994 hs, de stad Haarlem
00-00-1600 - Dirk Maartens, Haas Jans Verwer, Haesjanslandt land 17.2 2,1994 ha
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, land 18 1,8191 ha, de stad Haarlem
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 19 3,6185 ha
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, land 20 2,6209 ha
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, Cornelis Gerrijtsz, Marijtgen Gerrijtsdr, land 21 3,6312 ha
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 22.1 1,4360 ha
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 22.2 1,4360 ha
00-00-1600 - Dirk Adriaans Bommer, het Rottegat land 23 2,0575 ha, de stad Haarlem
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, land 24 2,75 ha
00-00-1600 - Bastiaen, land 25 0,9138 ha, de stad Haarlem
00-00-1600 - Willem van Berckenro, Albert Jans, land 26 2,0959 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 27 8,3013 ha
00-00-1600 - Jacob Jans van Langevelt, land 28 3,0949 ha
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 29 1,1437 ha
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 30 0,8201 ha
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1600 - Jacob Gerits Langevelt, land 31b 2,4833 ha
00-00-1600 - Huich Corse, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1600 - Pieter Wouters, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Cornelis Jacobs, land 33 1,1068 ha
00-00-1600 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1600 - Jacob van Langevelt, Cornelis van Langevelt, land 35 1,6347 ha
00-00-1600 - Dirk Jacobs, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 37 1,2373 ha
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 38 1,5495 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 1,2388 ha, de Erfgenamen
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Wouters, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha, de Erfgenamen
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha, de Erfgenamen
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 44 3,0225 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, Lijsbet Claese, land 45.1 4,6827 ha
00-00-1600 - Pieter Simons, land 45.2 0,4966 ha
00-00-1600 - Dirk Maartens, Jochums land land 45.3 0,4966 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, land 45.4 2,6252 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 46 1,1352 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 47 0,5789 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 48 2.9629 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 49 1,1096 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 50 1,6233 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, land 51 0,1376
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 52 0,6868 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 0,21 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 54.1 0,6385 ha
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 54.2 1,419 ha
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 55 0,9081 ha
00-00-1600 - Dirk Jacobs, land 56 2,2661 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 57 6,8326 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 58 3,898 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 59 0,7506 ha
00-00-1600 - Hillegont Maertensdochter, land 60 1,4247 ha
00-00-1600 - Lijsbet van Dorp, Dirk Jans van Langevelt, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1600 - Daandel Cornelis, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1600 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 1,4502 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 64 1,4729 ha
00-00-1600 - Jan Gerits Wiltschut, land 65 1,48 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 66 1,4658 ha
00-00-1600 - Jan Gerrits, Dirck Maerts, de Tillebregge land 67 4,626 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 68 1,4757 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 69 2,8465 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 70 1,0926 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 71 0,6655 ha
00-00-1600 - Jeroen Jacobs, Cornelis Gerrits Cort, land 72 2,3939 ha
00-00-1600 - de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1600 - Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1600 - Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1600 - Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1600 - Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1600 - t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1600 - t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1600 - land 80 0,4257 ha
00-00-1600 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1600 - Albert Jans, land 82 2,5897 ha
00-00-1600 - Claas Meijnderts, Wouter Gerrits Cort, Willem Meijners, de erffinen, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1600 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Lourijs Henricxs, Frans Florise, land 84 vi morgen i 1/2 hont
00-00-1600 - Pieter Pijns, Adam Michgiels, die kinderen, land 85 ii morgen iiii roeden
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, Henrick Jans, Adriaan Jans Blocken, de kinderen, land 86 1,6333 ha
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 87 2,8976 ha
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 88 8,9413 ha
00-00-1600 - Pieter Pijnsen, Cornelis, Pieter Cornelise Knickoet, de kinderen, land 89 1,8106 ha
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1600 - Huich Corse, land 91 1,0898 ha
00-00-1600 - Adam Michiels, Brechen Claesdr, land 92 5,9216 ha
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 93 1,8035 ha
00-00-1600 - Cornelis Baarts, Krijn Adrijaens, land 94 1,8149 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 95 2,5116 ha
00-00-1600 - Frans Florise, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1600 - Jan Claase, Cornelis, land 97 4,1691 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 98 6,0337 ha
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 99 0,8883 ha
00-00-1600 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Jans Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1600 - Brechte Claes, land 101 2,5712 ha
00-00-1600 - Jacob van Langevelt, land 102 2,4989 ha
00-00-1600 - Jacob, land 103.1 0,1419 ha
00-00-1600 - Dirck Jans Langevelt, land 103.2 0,8514 ha
00-00-1600 - Dirck Jans van Langevelt, land 104 5,1156 ha
00-00-1600 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 105 1,6006 ha
00-00-1600 - Pieter Pijns, Henrick Jans, d erffgenaemen, land 106.1 21,2854 ha
00-00-1600 - Frans Florise, land 106.2 1,2771 ha
00-00-1600 - Dammes Jacobs, Ottersland land 107a 0,9223 ha
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 107.2
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 1,1281 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Sijmons, land 109 0,867 ha
00-00-1600 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 0,8883 ha
00-00-1600 - Jacob van Langevelt, land 111.1 1,1352 ha
00-00-1600 - Adrijaen Henricxs, land 111.4 2,1285 ha
00-00-1600 - Dammes Jacobs, land 112 0,9578 ha
00-00-1600 - Frederick Deijman, Frans Florise, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1600 - Dirck Aelbers, Huich Corse, land 114 1,6772 ha
00-00-1600 - Huich Corse, land 115 1,5566 ha
00-00-1600 - Frans Florise, land 116a viii hont
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont
00-00-1600 - Jan Willems Steven, land 116c
00-00-1600 - Assendelt, land 116d vi hont l roeden
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 0,8514 ha
00-00-1600 - Jan Dammes, land 117 1,2955 ha
00-00-1600 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1600 - Pieter Cornelise Knickoet, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1600 - Wouter van Lawijck, Engel Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelven banne beginnende van die Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoesten den Heeren wech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 121 1,5708 ha
00-00-1600 - Adrijaen Jans, Willem Jans, Bakkers Bakkum land 122 1,6233 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 125 0,9989 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 126a xvi hont
00-00-1600 - Jacob Willems Visscher, land 126b iiii morgen
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 126c v hont
00-00-1600 - Pieter Maerts, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1600 - Gerrijt Gerrijts, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1600 - Dirck van Langevelt, land 129.1 1,7028 ha
00-00-1600 - Daniel Cornelis, land 129.2 0,7804 ha
00-00-1600 - Dirck van Langevelt, land 130 0,9564 ha
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 131 0,911 ha
00-00-1600 - Adrijaen Jacobs, Marijtgen Jacobsdr, land 132 3,373 ha
00-00-1600 - Cornelis Andries, land 133 2,7117 ha
00-00-1600 - Lijsbet Claese, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1600 - Claes Huijcgens van Hout, land 136 0,5917 ha
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, land 137 0,6357 ha
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij / Kaudeweij land 138 2,5542 ha
00-00-1600 - Claes Jans Verwer, Claes Sijmons, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1600 - Jacob Willems Visscher, land 140.1 1,8447 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 140.2 1,0642 ha
00-00-1600 - Sijmon Aelbers, land 141 0,6201 ha
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 142 0,7208 ha
00-00-1600 - Dirck Aelbers, land 142b xx roeden
00-00-1600 - Dammes Jacobs, land 143 0,2909 ha
00-00-1600 - land 144 0,5959 ha
00-00-1600 - Cornelis van Hout, land 145a ii morgen l roeden
00-00-1600 - Claes van Hout, land 145.2 0,9223 ha
00-00-1600 - Marijtgen Willemsdr, land 145.3 0,4257 ha
00-00-1600 - Gerrijt Gerrijts, land 146.1 0,4257 ha
00-00-1600 - de predicant, land 146.2 0,1419 ha
00-00-1600 - Schierbrant, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1600 - Johan Sijpesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1600 - Gerrijt Werve, Gerrijt Gerloffs, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1600 - Cornelis Andrijes, land 149 0,7762 ha
00-00-1600 - Johan Monicxs, Cornelis Andries, de erfgenamen, land 150.1 0,1419 ha
00-00-1600 - Cornelis Andries, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 151.2 0,8514 ha
00-00-1600 - Adrijaen Baerten, land 151.3 0,0709 ha
00-00-1600 - Lijsbet Claese, land 152 0,2525 ha
00-00-1600 - Anna Baerten, land 153 0,1589 ha
00-00-1600 - Pieter Claes, land 154 0,227 ha
00-00-1600 - Maddaleen Bassien, Lijsbet Claese, d erffgenaemen, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1600 - Anna Baerten, land 157 0,2341 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 158 1,822 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 159 0,3079 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 160 0,5009 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 161 1,2345 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 162 1,2771 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, de erfgenamen, land 164.1 1,9156 ha
00-00-1600 - Anna Baerten, land 164.2 0,4257 ha
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, land 165 0,7989 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 166 3,2921 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 167 1,6333 ha
00-00-1600 - d wede, Lendert Dircx, land 168 0,3604 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Adrijaen Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 3,3673 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 171 0,8514 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 172 0,8429 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 173 1,2771 ha, de erfgenamen
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 174 1,1465 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, Claes Adrijaens, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 176 2,4634 ha
00-00-1600 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 178 5,1085 ha
00-00-1600 - Jan Henricxs, Jan Hendriks, land 179 1,8589 ha
00-00-1600 - Sijmon Gerijts, Jannitgen Gerrijtsdr, land 180 0,823 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1600 - Hillegont Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 3,4056 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 183.2 1,419 ha
00-00-1600 - Dirck van Huessens, Cornelis Cornelise Backer, erven, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1600 - Cornelis Jacobs, land 185 1,0827 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 187.1 1,0642 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 187.2 0,9933 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 188 1,0131 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 189 0,7038 ha
00-00-1600 - Gerrijt Florijs, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1600 - Adrijaen Jans, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1600 - Claes Sijmons, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1600 - Lijsbet Claese, Jannitgen Gerrijtsdr, land 193 2,1228 ha
00-00-1600 - Lijsbet Claese, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1600 - wedu, Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1600 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1600 - Claes Lenders, land 196 1,8035 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 1,8319 ha
00-00-1600 - Pieter Claes van Son, land 198 2,154 ha
00-00-1600 - Cornelis Reijers, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 200 0,051 ha
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 201 0,7095 ha
00-00-1600 - Lendert Aernts, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1600 - Dirck Spijcker, land 203 0,6924 ha
00-00-1600 - Dirck Spijcker, land 204.1 0,7804 ha
00-00-1600 - wede, Leendert Dirks, land 204.2 0,2838 ha
00-00-1600 - land 205 1,2544 ha
00-00-1600 - Cornelis Reijers, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1600 - Dirck Spijcker, Cornelis Jacobs, land 207 2,9132 ha
00-00-1600 - joncheer Monicxs, Jannitgen Gerrijtsdr, de kinder, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1600 - joncheer Monicxs, Jannitgen Gerrijtsdr, de kinder, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijts, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1600 - Sijmon Gerrijts, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1600 - Sijmon Gerrijts, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1600 - joncheer Monicxs, de schout, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha, de kinder
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214c 1,7737 ha
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 214b 1,7737 ha
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214a 3,4766 ha
00-00-1600 - Jannitgen Gerrijtsdr, Lendert Dircxs, land 214d vii 1/2 hont
00-00-1600 - Lijsbet Claese, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1600 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 0,8911 ha
00-00-1600 - Johan Monicxs, Pieter Cornelise Knickoet, de erfgenamen, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1600 - Dirck Huicgens, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Lenders, land 219 2,242 ha
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Lenders, land 220 2,1285 ha
00-00-1600 - de wede, Lenert Dircxs, land 221 1,5793 ha
00-00-1600 - Marijtgen Corndr, land 222 1,0444 ha
00-00-1600 - Marijtgen Cornelisdr, land 223 0,6243 ha
00-00-1600 - de schout, Machtelt van Nijenro, d erffgenaemen, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1600 - Claes Lenders, land 225 1,6843 ha
00-00-1600 - Antonis Francken, de kinderen, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1600 - joncheer Monicxs, de schout, d erffgenaemen, Klijne Outskamp land 227 1,0642 ha
00-00-1600 - die schout, land 228 1,3381 ha
00-00-1600 - joncheer Sijpesteijn, land 229 0,8386 ha
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 230 5,2787 ha
00-00-1600 - Dirck Adrijens Robol, land 231 1,1494 ha
00-00-1600 - Henrick Adrijaens, land 232 0,6499 ha
00-00-1600 - Henrick Adrijaens, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 234 1,7837 ha
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 235 1,6262 ha
00-00-1600 - Jan Claase, Gijsbert Claes, land 236 1,8447 ha
00-00-1600 - Dirck Tonis, Tonis Leners, land 237 0,5676 ha
00-00-1600 - Claes Adrijens, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Griete brugge: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noortwaert tot Grieten brugge thoe.
00-00-1600 - Cornelis Dircxs van Hout, Bartelmees Engels, land 239 6,8709 ha
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, Jan Hendriks, Bartelmees Engels, Cornelis van Hout, land 240 8,385 ha
00-00-1600 - Bartelmees Engels, land 241 4,3223 ha
00-00-1600 - Diewer van der Laen, Bartelmees Engels, land 242 8,2999 ha
00-00-1600 - Jacob Joosten, Gerrijt Florijs, land 243 5,5938 ha
00-00-1600 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 6,4878 ha
00-00-1600 - Henrick Cornelis, Willem Dirks, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 246 2,2931 ha
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 247 2,5826 ha
00-00-1600 - Johan van Sijpesteijn, land 248 3,2226 ha
00-00-1600 - Cornelis Gerrijts van Langevelt, land 249.1 3,4766 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 249.2 3,5475 ha
00-00-1600 - Gerrijt Gerrijts, land 249.3 3,4056 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, land 249.4 0,2838 ha
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 250.1 5,1085 ha
00-00-1600 - Gijsbrecht Claes, land 250.2 4,257 ha
00-00-1600 - Andrijes Adrijaens, Brouwerswei land 250.3 1,7028 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 251 2,5542 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 252 2,5542 ha
00-00-1600 - Pieter Claes, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1600 - Bartelmees Engels, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 0,9933 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, Adriaan Maarts, Andrijes Adrijaens, land 256 5,1709 ha
00-00-1600 - Dirck Frans, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1600 - Dirck Frans, land 258 2,049 ha
00-00-1600 - Dirck Frans, land 259 1,6176 ha
00-00-1600 - Dirck Frans, land 260 1,4545 ha
00-00-1600 - Dirck Frans, land 261 0,9691 ha
00-00-1600 - joncheer Monicx, land 262.1 4,3989 ha
00-00-1600 - Claes Lenders, land 262.2 0,4257 ha
00-00-1600 - Pieter Claesz van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 4,3989 ha
00-00-1600 - Claes Meijners, Jan Hendriks, die kinderen, land 264 3,7235 ha
00-00-1600 - Jan Coenincxs, Gerrijt IJsbrants, Pieter Verduijn, Jan Adrijens, land 265 5,6151 ha
00-00-1600 - Andries Adriaans, land 266 1,8745 ha
00-00-1600 - Claes Lenders, land 267 2,5542 ha
00-00-1600 - Dirck Frans, Claes Lenders, Andrijes Adrijens, land 268 5,5271 ha
00-00-1600 - de wede, Gerrijt van Ravensberg, Claes Lenders, land 269 2,9274 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, land 270 6,3345 ha
00-00-1600 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 1,2416 ha
00-00-1600 - Lijsbet van Dorp, Claas Maartens, land 272 5,8989 ha
00-00-1600 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 6,861 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, Jan Hendriks, land 274 5,4646 ha
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1600 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1600 - Adrijaen Claes, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, land 278.1 4,1151 ha
00-00-1600 - Jan Willems Steven, land 278.2 3,1928 ha
00-00-1600 - Niesje Dirks, land 279 6,6637 ha
00-00-1600 - Neeltje Pieters, land 280 4,0981 ha
00-00-1600 - Neeltje Pieters, land 281 4,2741 ha
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 4,7736 ha
00-00-1600 - Jan Adriaans Cort, land 283 4,7906 ha
00-00-1600 - Machtelt van Nijenrode, de Erfgenamen, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1600 - Jacob van Amerongen, Wouter Willems, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1600 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 3,8313 ha
00-00-1600 - Wouter Gerrits Cort, land 286 1,4899 ha
00-00-1600 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 3,7604 ha
00-00-1600 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, de Erfgenamen, land 288 8,8973 ha
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 289 2,2108 ha
Zuijtwaert van Welegen berch: Ander percelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende vande Welegen Berch zuijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse thoe.
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Gerrijts, de Erfgenamen, land 290 1,5495 ha
00-00-1600 - Willem Wouters, Cornelis Jan Gijsbrecht, land 291 2,5542 ha, de Erfgenamen
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 292 0,5676 ha
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land 293 0,6555 ha
00-00-1600 - Henrick Jans, Adriaan Jans Blocken, land 294 0,8868 ha
00-00-1600 - Jan Gerrits, land 295 1,419 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 296 0,3008 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 297 0,5151 ha
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land 298 2,1441 ha
00-00-1600 - Dirck Jacobs, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 300 1,1863 ha
00-00-1600 - land 301 0,3831 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Erfgenamen, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1600 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 303 3,0651 ha
00-00-1600 - Dirk Jacobs van Leht, land 304 2,5045 ha
00-00-1600 - Jan Dammes, t Gasthuijs, land 305.1 0,8514 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 305.2 0,8514 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huijch Cors, de Erfgenamen, land 306 1,9156 ha
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 307 1,0146 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 308 2,8891 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 309 2,7216 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 310 2,3357 ha
00-00-1600 - Adriaan Maarts, Adriaan Jans Blocken, land 311 0,9081 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, land 312 1,0557 ha
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 313.1 2,838 ha
00-00-1600 - Blocken, land 313.2 0,6385 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 313.3 0,1419 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, land 313.4 0,2128 ha
00-00-1600 - Willem Meijners, land 314 1,4048 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Sijmons, de Erfgenamen, land 315 4,6544 ha
00-00-1600 - land 316 0,5037 ha
00-00-1600 - Jan Dammes, land 317 9,5784 ha
00-00-1600 - land 318 0,017 ha
00-00-1600 - Dirck Huijgens, land 319 6,5275 ha
00-00-1600 - Dirck Huijgens, land 320 0,5676 ha
00-00-1600 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 321 0,9365 ha
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 0,525 ha
00-00-1600 - Willem Pieters, land 324.2 0,525 ha
00-00-1600 - Gerrit Ruijchaver, land 325 1,7737 ha
00-00-1600 - den tresorijer, land 326a
00-00-1600 - Jan Claase, land 326b ii morgen v 1/2 hont
00-00-1600 - Maarten Adriaans, land 326.2 1,1352 ha
00-00-1600 - Krijn Adriaans, land 326.3 0,1419 ha
00-00-1600 - Pijnssens, erffgenaemen, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1600 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 328a ii morgen
00-00-1600 - Claes Meijners, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1600 - Adam Michiels, land 329 3,8313 ha
00-00-1600 - Claas Meijnderts, land 330 1,6914 ha
00-00-1600 - Adam Michiels, land 331 0,796 ha
00-00-1600 - Jan Dammes, land 332 0,1419 ha
00-00-1600 - Jan Dammes, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1600 - Willem Meijners, land 334 0,7833 ha
00-00-1600 - Cornelis van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 4,0726 ha
00-00-1600 - Jan Adrijens, land 336 0,6172 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 337 3,6894 ha
00-00-1600 - Jan Willems, Jan Stevens geest land 338.1 2,5542 ha
00-00-1600 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 0,8514 ha
00-00-1600 - Adam Michiels, land 338.3 1,7028 ha
00-00-1600 - land 339 0,3547 ha
00-00-1600 - Pieter Maerts, land 340a
00-00-1600 - Adrijaen Lourijs Verduijn, land 340b
00-00-1600 - Pieter Cornelise Knickoet, land 340c
00-00-1600 - Henrick Jans, land 340d
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 340e
Westen aen den Heerwech: Ander percelen van landen gelegen inden zelve banne beginende vande Cornelis Allerts huijs bij westen aen den Heerwech tot aen eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxsz crocht incluijs.
00-00-1600 - Lourijs Henricxs, land 341 0,3689 ha
00-00-1600 - Laurens Hendriks, land 342 0,1419 ha
00-00-1600 - Sijmon Aelbers, Albert Jans, land 343 0,8514 ha
00-00-1600 - Claes Dames, Jacob Willems, land 344 0,6073 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, land 345 0,8514 ha
00-00-1600 - Aerien Jans, land 346 0,6811 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 0,2838 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 348 0,6669 ha
00-00-1600 - Cornelis Reijers, land 349 0,227 ha
00-00-1600 - Willem Dirks, Hillegont Jacobsdr, land 350 0,5959 ha
00-00-1600 - Hillegont Jacobsdr, land 351 0,6527 ha
00-00-1600 - Jan Hendriks, land 352 0,3405 ha
00-00-1600 - Adrijaen Jans, land 353 0,8939 ha
00-00-1600 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 354 1,2302 ha
00-00-1600 - Pieter Claas, land 355 0,6896 ha
00-00-1600 - Jannigen Gerrijtsdr, land 356 1,0798 ha