Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1596

Bron: Morgenboeken Hillegom 1596
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1596
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mijn Sijmon Meeuszoon van Edame gesworen landtmeter van Rijnlant int jaer xv ende xliiii inde maenten van januario @ februuario doer bevelt van mijn heeren den hoogen heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer nijet dan een naeme genoempt wert, dat dan die eigenaer zelffs die bruijcker is @ als daer gheen plaetse genoemt staet waer de personen wonachtich zijn soe is te verstaen dat zij in dese voornt. banne woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant aen Santlaen zuijtwaert tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den Heerewech.
00-00-1596 - Katrijn van Berckenro, Albert Jans, land 1 (6,8113 ha), de erfgenamen
00-00-1596 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha)
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 3 (1,3140 ha), de stad Haarlem
00-00-1596 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 (1,2345 ha)
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 5 (3,8157 ha)
00-00-1596 - Vincent van Lockhorst, Jan Cornelise, land 6 (4,3961 ha)
00-00-1596 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha)
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 (1,7368 ha)
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 (1,2771 ha)
00-00-1596 - Krijn Adriaans, land 9.2 (1,1352 ha)
00-00-1596 - Krijn Adriaans, Leendert Adriaans, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha)
00-00-1596 - Jacob Pieters, de Huijbert land 11 (1,8958 ha)
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 12 (0,9606 ha)
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 13 (0,9166 ha)
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha)
00-00-1596 - Pieter Claesz van Hoorn, Jan Simons, land 15 (1,7042 ha)
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem
00-00-1596 - Jacob Pieters, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), de stad Haarlem
00-00-1596 - Haas Jans Verwer, Dirk Maartens, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha)
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 18 (1,8191 ha), de stad Haarlem
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, Dirck Adriaensz, land 19 (3,6185 ha)
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha)
00-00-1596 - Jacob Jans van Langevelt, Cornelis van Langevelt, land 21 (3,6312 ha)
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 22.1 (1,4360 ha)
00-00-1596 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 22.2 (1,4360 ha)
00-00-1596 - Dirk Adriaans Bommer, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stad Haarlem
00-00-1596 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha)
00-00-1596 - Jacob Pieters, land 25 (0,9138 ha), de stad Haarlem
00-00-1596 - Willem van Berckenro, Albert Jans, land 26 (2,0959 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 27 (8,3013 ha)
00-00-1596 - Frans Florise, Jacob van Langevelt, land 28 (3,0949 ha)
00-00-1596 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 29 (1,1437 ha)
00-00-1596 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 30 (0,8201 ha)
00-00-1596 - Jan Gerits Langevelt, land 31b (2,4833 ha)
00-00-1596 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha)
00-00-1596 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha)
00-00-1596 - Pieter Wouters, land 32.2 (1,8447 ha)
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Cornelis Jacobs, land 33 (1,1068 ha)
00-00-1596 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha)
00-00-1596 - Cornelis van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 35 (1,6347 ha)
00-00-1596 - Neel Arise, Dirk Jacobs, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha)
00-00-1596 - Neel Arise, Dirk Jacobs, land 37 (1,2373 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Corn Gerrijtsz, land 38 (1,5495 ha), de Erfgenamen
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), de Erfgenamen
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Erfgenamen
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Erfgenamen
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha)
00-00-1596 - land 43 (0,0354 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 44 (3,0225 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, Lijsbet Claese, land 45.1 (4,6827 ha)
00-00-1596 - Pieter Simons, land 45.2 (0,4966 ha)
00-00-1596 - Dirk Maartens, Leendert Adriaans, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 45.4 (2,6252 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 46 (1,1352 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 47 (0,5789 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 48 (2.9629 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 49 (1,1096 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Albert Jans, land 50 (1,6233 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, land 51 (0,1376)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 52 (0,6868 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 (0,21 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha)
00-00-1596 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 54.2 (1,419 ha)
00-00-1596 - Dirk Jacobs, land 55 (0,9081 ha)
00-00-1596 - Dirk Jacobs, land 56 (2,2661 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 57 (6,8326 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 58 (3,898 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 59 (0,7506 ha)
00-00-1596 - Dirk Jacobs, land 60 (1,4247 ha)
00-00-1596 - Claes Verhoech, Dirk Jans van Langevelt, de jonge kinderen, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha)
00-00-1596 - Daandel Cornelis, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha)
00-00-1596 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 (1,4502 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 64 (1,4729 ha)
00-00-1596 - Jan Gerits Wiltschut, land 65 (1,48 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 66 (1,4658 ha)
00-00-1596 - Louris Adrijens, Jan Gerrits, de Tillebregge land 67 (4,626 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 68 (1,4757 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 69 (2,8465 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 70 (1,0926 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, land 71 (0,6655 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, land 72 (2,3939 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, de Kooij land 73 (2,2534 ha)
00-00-1596 - Adriaen Cornelise Brouwer, Allertsland land 74 (2,4137 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Dirk Maartens, de erfgenamen, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha)
00-00-1596 - Adrijaen Cornelis, Bentwei land 76 (2,3456 ha)
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, Raaphorst land 77 (1,1465 ha)
00-00-1596 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottenest land 78 (2,8721 ha)
00-00-1596 - Jan Dammes, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha)
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha)
00-00-1596 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha)
00-00-1596 - Albert Jans, land 82 (2,5897 ha)
00-00-1596 - Claas Meijnderts, Wouter Gerrits Cort, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha)
00-00-1596 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Laurens Hendriks, Frans Florise, land 84 (6,0379 ha)
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, Adam Michgiels, de kinderen, land 85 (1,7085 ha)
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 86 (1,6333 ha)
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 87 (2,8976 ha)
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 88 (8,9413 ha)
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de kinderen, land 89 (1,8106 ha)
00-00-1596 - Dirck Huijgens, Dirk Verlaan, de Bijl land 90 (2,5613 ha)
00-00-1596 - Huich Corse, land 91 (1,0898 ha)
00-00-1596 - Jacob Jacobs van Leht, Adam Michiels, land 92 (5,9216 ha)
00-00-1596 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 93 (1,8035 ha)
00-00-1596 - Cornelis Baarts, land 94 (1,8149 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 95 (2,5116 ha)
00-00-1596 - Frans Florise, t Ooch land 96 (0,5888 ha)
00-00-1596 - Jan Claase, land 97 (4,1691 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 98 (6,0337 ha)
00-00-1596 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha)
00-00-1596 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha)
00-00-1596 - Jacob Jacobs van Leht, land 101 (2,5712 ha)
00-00-1596 - Jacob van Langevelt, land 102 (2,4989 ha)
00-00-1596 - Jacob van Langevelt, land 103.1 (0,1419 ha)
00-00-1596 - Dirck van Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Dirck van Langevelt, land 104 (5,1156 ha)
00-00-1596 - Jacob van Langevelt, land 105 (1,6006 ha)
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, de kinderen, land 106.1 (21,2854 ha)
00-00-1596 - Frans Florise, land 106.2 (1,2771 ha)
00-00-1596 - Dammes Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jacobs, land 107.2
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 (1,1281 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 109 (0,867 ha)
00-00-1596 - Maarten Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 (0,8883 ha)
00-00-1596 - Jacob Gerrits van Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha)
00-00-1596 - Adriaan Hendriks, land 111.4 (2,1285 ha)
00-00-1596 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha)
00-00-1596 - Frans Florise, Frederick Deijman, t Leen land 113 (0,454 ha)
00-00-1596 - Dirck Aelbers, Albert Jans, land 114 (1,6772 ha)
00-00-1596 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha)
00-00-1596 - Adriaan Hendriks, land 116a ii morgen iii hont
00-00-1596 - Pieter Maartens, land 116b
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 116c
00-00-1596 - Barthout van Assendelft, land 116d
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 116e
00-00-1596 - Laurens Hendriks, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Jan Dammes, land 117 (1,2955 ha)
00-00-1596 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 (1,2671 ha)
00-00-1596 - Pieter Cornelise Knickoet, Pieter Maartens, Knikkerland land 119 (4,643 ha)
00-00-1596 - Otto van Treslong, Adriaan Hendriks, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha)
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelven banne beginnende van de Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoesten den Heerenwech tot die banne van Vennip thoe.
00-00-1596 - land 121
00-00-1596 - Lijsbet Claese, land 122a x hont
00-00-1596 - Adriaan Jans, Willem Jans, land 122b ii morgen l roeden
00-00-1596 - Laurens Hendriks, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha)
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 125 (0,9989 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 126a xvi hont
00-00-1596 - Jacob Willems, land 126b iiii morgen
00-00-1596 - Adriaan Maarts, land 126c i morgen xlv roeden
00-00-1596 - Claas Gerrits van Deijl, Adriaan Maarts, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha)
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, Papeland land 128 (1,3551 ha)
00-00-1596 - Hendrik Cornelis, land 129.1 (1,7028 ha)
00-00-1596 - Daandel Cornelis, land 129.2 (0,7804 ha)
00-00-1596 - land 130 (0,9564 ha)
00-00-1596 - Claas Gerrits van Deijl, land 131 (0,911 ha)
00-00-1596 - Adriaen Jacobs, Marijtje Jacobs, land 132 (3,373 ha)
00-00-1596 - Cornelis Andriese, land 133 (2,7117 ha)
00-00-1596 - Lijsbet Claese, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha)
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha)
00-00-1596 - Claas van Hout, land 136 (0,5917 ha)
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, land 137 (0,6357 ha)
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha)
00-00-1596 - Claas Jans Verwer, Helpop land 139 (0,4555 ha)
00-00-1596 - Jacob Willems, land 140.1 (1,8447 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 140.2 (1,0642 ha)
00-00-1596 - Simon Alberts, land 141 (0,6201 ha)
00-00-1596 - Lijsbet Claese, land 142 (0,7208 ha)
00-00-1596 - Dammes Jacobs, land 143 (0,2909 ha)
00-00-1596 - land 144 (0,5959 ha)
00-00-1596 - Cornelis van Hout, land 145.1 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Claas van Hout, land 145.2 (0,9223 ha)
00-00-1596 - Marijtje Willems, land 145.3 (0,4257 ha)
00-00-1596 - Neelgen Coene, land 145.4 (1,0642 ha)
00-00-1596 - Claas Meijnderts, land 146.1 (0,4257 ha)
00-00-1596 - de predicant, land 146.2 (0,1419 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, de erfgenamen, land 147.1 (1,7028 ha)
00-00-1596 - Johan Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Gerrit Gerlofs, de erfgenamen, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Cornelis Andriese, land 149 (0,7762 ha)
00-00-1596 - Gerrit Gerlofs, Johan Monicxs, de erfgenamen, land 150.1 (0,1419 ha)
00-00-1596 - Cornelis Andries, land 150.2 (0,7095 ha)
00-00-1596 - Lijsbet Claese, land 151.1 (0,9223 ha)
00-00-1596 - Pieter Claas, land 151.2 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Adriaen Baerten, land 151.3 (0,0709 ha)
00-00-1596 - Lijsbet Claese, land 152 (0,2525 ha)
00-00-1596 - Pieter Claas, land 153 (0,1589 ha)
00-00-1596 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha)
00-00-1596 - Maddaleen Barsen, Lijsbet Claese, d erffgenaemen, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha)
00-00-1596 - Lijsbet Claese, land 157 (0,2341 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Hendrik Cornelis, de erfgenamen, land 158 (1,822 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Hendrik Cornelis, de erfgenamen, land 159 (0,3079 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 160 (0,5009 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 161 (1,2345 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 162 (1,2771 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, de Haverweij land 163 (1,3055 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 164.1 (1,9156 ha)
00-00-1596 - Pieter Claas, land 164.2 (0,4257 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 165 (0,7989 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, land 166 (3,2921 ha), de erfgenamen
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 167 (1,6333 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 168 (0,3604 ha)
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Hout croft land 169 (0,5959 ha)
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 171 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 172 (0,8429 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 173 (1,2771 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Hendrik Cornelis, de erfgenamen, land 174 (1,1465 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, Claes Adriaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 176 (2,4634 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Hendrik Cornelis, de erfgenamen, land 178 (5,1085 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, Jan Hendriks, land 179 (1,8589 ha)
00-00-1596 - Simon Gerrits Schravema, land 180 (0,823 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha)
00-00-1596 - Jacob Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 183.1 (1,7028 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha)
00-00-1596 - Jan Marckes, Cornelis Cornelise Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha)
00-00-1596 - Pieter Wouters, land 185 (1,0827 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 187.1 (1,0642 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 187.2 (0,9933 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 188 (1,0131 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 189 (0,7038 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Lijsbet Claese, de erfgenamen, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Gerrit Florise, de erfgenamen, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha)
00-00-1596 - Dirk Jans van Langevelt, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Lijsbet Claese, de erfgenamen, land 193 (2,1228 ha)
00-00-1596 - Lijsbet Claese, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha)
00-00-1596 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha)
00-00-1596 - Claas Leenderts, land 196 (1,8035 ha)
00-00-1596 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 (1,8319 ha)
00-00-1596 - Pieter Claas, land 198 (2,154 ha)
00-00-1596 - Cornelis Reijers, Elstland land 199 (0,3547 ha)
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 200 (0,051 ha)
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 201 (0,7095 ha)
00-00-1596 - Lendert Aernts, de Kooij land 202 (1,2416 ha)
00-00-1596 - Dirk Spijcker, land 203 (0,6924 ha)
00-00-1596 - Dirk Spijcker, land 204.1 (0,7804 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 204.2 (0,2838 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 205 (1,2544 ha)
00-00-1596 - Cornelis Reijers, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha)
00-00-1596 - Dirk Spijcker, Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Leendert Dirks, de erfgenamen, t Lageveld land 208 (1,3409 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Leendert Dirks, de erfgenamen, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha)
00-00-1596 - Simon Gerrits Schravema, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha)
00-00-1596 - Cornelis Reijers, Outskamp land 212 (2,1356 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Leendert Dirks, de erfgenamen, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 214a (3,4766 ha)
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 214b (1,7737 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Gerrit Florise, de erfgenamen, land 214c (1,7737 ha)
00-00-1596 - Lijsbet Claese, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha)
00-00-1596 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 (0,8911 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Pieter Cornelise Knickoet, de Erfgenamen, Bentkamp land 217 (1,8319 ha)
00-00-1596 - den schout, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha)
00-00-1596 - Leendert Daendels, d erffgenaemen, land 219 (2,242 ha)
00-00-1596 - Leendert Daendels, land 220 (2,1285 ha), erven
00-00-1596 - Johan Monicxs, Lijsbet Claese, de erfgenamen, land 221 (1,5793 ha)
00-00-1596 - Marijtje Cornelise, land 222 (1,0444 ha)
00-00-1596 - Marijtje Cornelise, land 223 (0,6243 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dirks, de Erfgenamen, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha)
00-00-1596 - Claas Leenderts, land 225 (1,6843 ha)
00-00-1596 - Antonis Francken, de kinderen, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dirks, de Erfgenamen, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, de Erfgenamen, land 228 (1,3381 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, land 229 (0,8386 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, de Erfgenamen, land 230 (5,2787 ha)
00-00-1596 - Dirck Adriaens Robol, land 231 (1,1494 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Claes Jans, de Erfgenamen, land 232 (0,6499 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Claes Jans Hits, de Erfgenamen, t Leen land 233 (1,4644 ha)
00-00-1596 - Jan Claase, land 234 (1,7837 ha)
00-00-1596 - Jan Claase, land 235 (1,6262 ha)
00-00-1596 - Jan Claase, land 236 (1,8447 ha)
00-00-1596 - Lendert Daendels, land 237 (0,5676 ha)
00-00-1596 - Claes Adriaens, s Graveland land 238 (1,1352 ha)
Lisse tot Grieten brugge: Hier beginnen die veenen van banne off van Lisse noordtwaert tot Grieten brugge thoe.
00-00-1596 - Cornelis van Hout, Bartolomeus Engels, land 239 (6,8709 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, Jan Hendriks, land 240.1 (4,257 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Bartolomeus Engels, de erfgenamen, land 240.2 (2,1285 ha)
00-00-1596 - Bartolomeus Engels, land 241 (4,3223 ha)
00-00-1596 - Diewer van der Laan, Bartolomeus Engels, land 242 (8,2999 ha)
00-00-1596 - Jacob Joosten, Gerrit Florise, land 243 (5,5938 ha)
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 (6,4878 ha)
00-00-1596 - Hendrik Cornelis, Deckers land land 245 (3,434 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, land 246 (2,2931 ha), erven
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, land 247 (2,5826 ha), erven
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, Lijsbet Claese, de Erfgenamen, land 248 (3,2226 ha)
00-00-1596 - Cornelis van Langevelt, land 249.1 (3,4766 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 249.2 (3,5475 ha)
00-00-1596 - Gerrit Gerrits, land 249.3 (3,4056 ha)
00-00-1596 - Claas Maartens, land 249.4 (0,2838 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 250.13 (5,1085 ha)
00-00-1596 - Gijs, land 250.14 (4,257 ha)
00-00-1596 - Andries Adriaans, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 251 (2,5542 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 252 (2,5542 ha)
00-00-1596 - Bartolomeus Engels, Cornelis Jacobs, Boomsland land 253 (1,7028 ha)
00-00-1596 - Bartolomeus Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha)
00-00-1596 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha)
00-00-1596 - Roel Claes, Lourijs Willems, Claas Maartens, d erffgenaemen, land 256 (5,1709 ha)
00-00-1596 - Katrijn van Berckenro, Andries Adriaans, de erfgenamen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha)
00-00-1596 - Katrijn van Berckenro, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 258 (2,049 ha)
00-00-1596 - Katrijn van Berckenro, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 259 (1,6176 ha)
00-00-1596 - Katrijn van Berckenro, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 260 (1,4545 ha)
00-00-1596 - Katrijn van Berckenro, Andries Adriaans, de erfgenamen, land 261 (0,9691 ha)
00-00-1596 - Willem Arijs, land 262.1 (4,3989 ha)
00-00-1596 - Claas Leenderts, land 262.2 (0,4257 ha)
00-00-1596 - Pieter Claesz van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 (4,3989 ha)
00-00-1596 - Claas Meijnderts, Jan Hendriks, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha)
00-00-1596 - Jan Conicxs, land 265 (5,6151 ha)
00-00-1596 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha)
00-00-1596 - Johan Monicxs, Jacob Willems, land 267 (2,5542 ha), de erfgenamen
00-00-1596 - Katrijn van Berckenro, de erfgenamen, land 268 (5,5271 ha)
00-00-1596 - de wedue, Gerit, Claes Lenders, land 269 (2,9274 ha)
00-00-1596 - Claas Maartens, land 270 (6,3345 ha)
00-00-1596 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha)
00-00-1596 - Lijsbet van Dorp, land 272 (5,8989 ha)
00-00-1596 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 (6,861 ha)
00-00-1596 - Claas Maartens, Jan Hendriks, land 274 (5,4646 ha)
00-00-1596 - Cornelis van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha)
00-00-1596 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha)
00-00-1596 - Adriaen Claes, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha)
00-00-1596 - Cornelis van Langevelt, land 278.1 (4,1151 ha)
00-00-1596 - Jan Willems Steven, land 278.2 (3,1928 ha)
00-00-1596 - Niesje Dirks, land 279 (6,6637 ha)
00-00-1596 - Neeltje Pieters, land 280 (4,0981 ha)
00-00-1596 - Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha)
00-00-1596 - Cornelis Gerrits Cort, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 (4,7736 ha)
00-00-1596 - Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, de Erfgenamen, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha)
00-00-1596 - Jacob van Amerongen, Wouter Willems, land 285.1 (2,5318 ha)
00-00-1596 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 (3,8313 ha)
00-00-1596 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha)
00-00-1596 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, de Erfgenamen, land 288 (8,8973 ha)
00-00-1596 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha)
Zuitwaert van de Welegen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende van Welegen Berch zuijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse thoe.
00-00-1596 - Jan Gerrits, Cornelis Jan Gijsbrecht, land 290 (1,5495 ha), de Erfgenamen
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 291 (2,5542 ha), de Erfgenamen
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 292 (0,5676 ha)
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, land 293 (0,6555 ha)
00-00-1596 - Henrick Jans, Adriaan Jans Blocken, land 294 (0,8868 ha)
00-00-1596 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 296 (0,3008 ha), de Erfgenamen
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 297 (0,5151 ha)
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, land 298 (2,1441 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 300 (1,1863 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 301 (0,3831 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Erfgenamen, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha)
00-00-1596 - Adriaen Cornelise Brouwer, land 303 (3,0651 ha)
00-00-1596 - Dirk Jacobs van Leht, land 304 (2,5045 ha)
00-00-1596 - t Gasthuijs, land 305.1 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Willem Cornelis, land 305.2 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huich Corse, de Erfgenamen, land 306 (1,9156 ha)
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, land 307 (1,0146 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 308 (2,8891 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 309 (2,7216 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 310 (2,3357 ha)
00-00-1596 - Adriaan Maarts, Adriaan Jans, land 311 (0,9081 ha)
00-00-1596 - Maerten Claes, d erffgenaemen, land 312 (1,0557 ha)
00-00-1596 - Pieter Dirks, land 313.1 (2,838 ha)
00-00-1596 - Adriaan Jans Blocken, land 313.2 (0,6385 ha)
00-00-1596 - Cornelis Cornelise Backer, land 313.3 (0,1419 ha)
00-00-1596 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha)
00-00-1596 - Machtelt van Nijenrode, de Erfgenamen, land 314 (1,4048 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Simons, de Erfgenamen, land 315 (4,6544 ha)
00-00-1596 - land 316 (0,5037 ha)
00-00-1596 - Jan Dammes, land 317 (9,5784 ha)
00-00-1596 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha)
00-00-1596 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 319 (6,5275 ha)
00-00-1596 - Dirck Huijgens, land 320 (0,5676 ha)
00-00-1596 - Dirk Verlaan, Dirck Huijgens, land 321 (0,9365 ha)
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha)
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha)
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha)
00-00-1596 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 324.2 (0,525 ha)
00-00-1596 - Jan Claase, land 325 (1,7737 ha)
00-00-1596 - Gerrit Ruijchaver, land 326.1 (4,1861 ha)
00-00-1596 - Maarten Adriaans, land 326.2 (1,1352 ha)
00-00-1596 - Krijn Adriaans, land 326.3 (0,1419 ha)
00-00-1596 - Pieter Pijnsen, de kinderen, t Elstland land 327 (0,6669 ha)
00-00-1596 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 328a ii morgen
00-00-1596 - Claas Meijnderts, land 328.2 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Adam Michiels, land 329 (3,8313 ha)
00-00-1596 - Claas Meijnderts, land 330 (1,6914 ha)
00-00-1596 - Adam Michiels, land 331 (0,796 ha)
00-00-1596 - Jan Dammes, land 332 (0,1419 ha)
00-00-1596 - Jan Dammes, Mensgeest land 333 (0,9365 ha)
00-00-1596 - Willem Meijners, land 334 (0,7833 ha)
00-00-1596 - Cornelis van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha)
00-00-1596 - Jan Adriaans Cort, land 336 (0,6172 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 337 (3,6894 ha)
00-00-1596 - Jan Willems Steven, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha)
00-00-1596 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Adam Michiels, land 338.3 (1,7028 ha)
00-00-1596 - land 339 (0,3547 ha)
00-00-1596 - Pieter Maartens, land 340a
00-00-1596 - Adrijaen Lourijs, land 340b
00-00-1596 - Pieter Cornelise Knickoet, land 340c
00-00-1596 - Lijsbet Claese, land 340d
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 340e
West aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selfe banne beginen van Corn Allerts huijs bij westen aen den Heerenwech tot aen eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxsz crocht incluijs.
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 341 (0,3689 ha)
00-00-1596 - Laurens Hendriks, land 342 (0,1419 ha)
00-00-1596 - Simon Alberts, Albert Jans, land 343 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Claes Dames, Jacob Willems, land 344 (0,6073 ha)
00-00-1596 - Claas Maartens, land 345 (0,8514 ha)
00-00-1596 - Adriaen Jans, land 346 (0,6811 ha)
00-00-1596 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 (0,2838 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 348 (0,6669 ha)
00-00-1596 - Cornelis Reijers, land 349 (0,227 ha)
00-00-1596 - Willem Dirks, Jacob Jacobs, land 350 (0,5959 ha)
00-00-1596 - Jacob Jacobs, land 351 (0,6527 ha)
00-00-1596 - Jan Hendriks, land 352 (0,3405 ha)
00-00-1596 - Adriaan Jans, land 353 (0,8939 ha)
00-00-1596 - Jan Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 354 (1,2302 ha)
00-00-1596 - Pieter Claas, land 355 (0,6896 ha)
00-00-1596 - Leendert Dirks, land 356 (1,0798 ha)
00-00-1596 -