Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1692

Bron: Morgenboeken Hillegom 1692
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1692
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4652a
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert Hillegom
Voor den schrickeljare 1692

Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus Redam gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv xliiii inde maenden van januarij ende februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt ende is te weten, als daer niet dan eenderleij naeme genoemt in werdt, dat dan den eigenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genomt, waer die personen woonachtich sjjn het is te verstaen dat sij inden vornomden banne woonachtich sijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijt oosten den Heerewech.
00-00-1692 - Hendrick Gillisz, Arij Pieters Bronsgeest, land 1a 1,7028 ha
00-00-1692 - Engeltje Kinckhuijse, Justus de Nobelaer, de Erfgenamen, land 1b 2,1285 ha
00-00-1692 - Adriaen Thonis van Hees, land 1c 2,1285 ha
00-00-1692 - Baarthout van Teijlingen, Crijntie IJsbrants, land 2 1,4743 ha
00-00-1692 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 3 1,3140 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sijpestijn, Willem Cleijnkees, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sijpestijn, Willem Kleijnkees, land 5 3,8157 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sijpestijn, Willem Kleijnkees, land 6 4,3961 ha
00-00-1692 - Maria van der Horn, Cornelius Ascanius van Sijpesteijn, land 7 1,8589 ha
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 8 1,7368 ha
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 1,2771 ha
00-00-1692 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 0,9606 ha
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 0,9166 ha
00-00-1692 - Hendrick Jacobs Claverweijde, theodora Beck, land 14 3,2183 ha
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 1,7042 ha
00-00-1692 - Jan Wanten, Jacob Wanten, Jan Meesz Veer, wed, land 16 9,8367 ha, de stad Haarlem
00-00-1692 - Jan Wanten, wed, Haesjanslandt land 17.1 2,1994 hs, de stad Haarlem
00-00-1692 - den advocaet Spae, Majcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 2,1994 ha
00-00-1692 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meijnderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 1,8191 ha
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 3,6185 ha
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 20 2,6209 ha
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a 1,3878 ha
00-00-1692 - Mees Pietersz Aardenburgh, land 21b 1,3878 ha
00-00-1692 - Pieter Schaap, Gerrit Jacobs Rode, land 22.1 1,4360 ha
00-00-1692 - joff Potta, Simon Jans Langevelt, land 22.2 1,4360 ha
00-00-1692 - Hendrick Zegers van der Camp, Geleijn Corn, het Rottegat land 23 2,0575 ha, de stad Haarlem
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 2,75 ha
00-00-1692 - Jacob Wanten, land 25 0,9138 ha, de stad Haarlem
00-00-1692 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 2,0959 ha
00-00-1692 - Arij Pieters, land 27a 2,0575 ha
00-00-1692 - Jacobus Meerman, land 27b 1,9866 ha
00-00-1692 - Johan van Wieringen, land 27c 4,257 ha
00-00-1692 - Willem van Sgravemade, Maartje Jacobs Langevelt, land 28a 1,0316 ha
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 28b 2,0632 ha
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 1,1437 ha
00-00-1692 - land 30 0,8201 ha
00-00-1692 - Maertje Jacobs Langevelt, Jan Cornelisz van der Moor, Willem van Schravema, de lage Mad land 31a 2,0178 ha
00-00-1692 - Adriaan Franse Kies, Hendrick Jansz Rode, land 31b 2,4833 ha
00-00-1692 - Pieter Schaap, Gerrit Jacobs Rode, land 32.1 2,1285 ha
00-00-1692 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 32.2 1,8447 ha
00-00-1692 - Jan Jans Beuijck, Willem Jansz, land 33 1,1068 ha
00-00-1692 - Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1692 - Dammis Achius, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha
00-00-1692 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 35 1,6347 ha
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 1,2373 ha
00-00-1692 - land 38 1,5495 ha
00-00-1692 - Henrick van Berckerode, Simon Jansz, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1692 - Claes Jacobsz van Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 3,0225 ha
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.4 2,6252 ha
00-00-1692 - Frans Meerman, Mees Jansz, land 45.2 0,4966 ha
00-00-1692 - Frans Meerman, Mees Jansz, Jochums land land 45.3 0,4966 ha
00-00-1692 - Maerten Ruijchhaver, land 45.1 4,6827 ha
00-00-1692 - Frans Meerman, Mees Jansz, land 46 1,1352 ha
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 0,5789 ha
00-00-1692 - land 48 2.9629 ha
00-00-1692 - land 49 1,1096 ha
00-00-1692 - Frans Meerman, Mees Jansz, land 50 1,6233 ha
00-00-1692 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 0,1376
00-00-1692 - land 52 0,6868 ha
00-00-1692 - land 53 0,21 ha
00-00-1692 - land 54 2,0661 ha
00-00-1692 - land 55 0,9081 ha
00-00-1692 - land 56 2,2661 ha
00-00-1692 - mevrouw Sipesteijn, land 57 6,8326 ha
00-00-1692 - land 58 3,898 ha
00-00-1692 - land 59 0,7506 ha
00-00-1692 - Engel Dirxsz, Ascanius van Sipesteijn, de Monikken Akker land 60a 0,2838 ha
00-00-1692 - Corn Prs Glas, land 60b 1,1352 ha
00-00-1692 - Claes van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1692 - Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1692 - d heer Opstraten, Joost Claes van Diest, land 63 1,4502 ha
00-00-1692 - Arend Bruijns van der Bijl, Corstiaen Isbrants, land 64 1,4729 ha
00-00-1692 - Arend Bruijns van der Bijl, land 65 1,48 ha
00-00-1692 - Cornelis Willems Visscher, Corstiaen Isbrants, land 66 1,4658 ha
00-00-1692 - Jan de Cramer, Barent Malefeijt, Thil Brugge land 67a 2,313 ha
00-00-1692 - sr Speck, Corn Visch, land 67b 2,313 ha
00-00-1692 - Govert de Kies, Nicolaes Valck, land 68 1,4757 ha
00-00-1692 - Govert de Kies, Nicolaes Valck, Simon Jansz, land 69 2,8465 ha
00-00-1692 - land 70 1,0926 ha
00-00-1692 - land 71 0,6655 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, land 72 2,3939 ha
00-00-1692 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1692 - Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1692 - Crijn Crijnen, Corstiaen Isbrants, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1692 - Maria Wouters, Philps Jansz, Bentwei land 76 2,3456 ha
00-00-1692 - Apsalon Meijnderts, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1692 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1692 - Jacob Jan Stevensz, land 80 0,4257 ha
00-00-1692 - Jan Gerrits van den Bosch, Gerrit Jansz Rijnswijck, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1692 - Aeltgen Jans, Jongsland land 82a 1,0954 ha
00-00-1692 - Aelbert Barentsz Pickuaert, Simon Jansz Langevelt, jongsland land 82b 0,8542 ha
00-00-1692 - Hendrick Maertens Croon, Claes Jacobs, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1692 - Hendrick Maertens Croon, Claes Jacobs, land 84 6,0379 ha
00-00-1692 - Maerten Cornelis van Diest, Jaepie Cornelis van Diest, Jan Cornelis van Haestrecht, land 85.1 2,9444 ha
00-00-1692 - Willem van Schravemade, Maerten Jacobs Langevelt, land 85.2 2,9444 ha
00-00-1692 - Jan Barentsz Pickaert, Claes Jacobs van Claverweijde, land 86.4 2,8976 ha
00-00-1692 - Maria van der Horn, Sipesteijn, Claes Jacobs van Claverweij, land 86.2 2,5542 ha
00-00-1692 - Pijnssens, Jacob Lourisz, Erffgenamen, land 86.6 2,8976 ha
00-00-1692 - Willem Schravema, land 86.7 1,1465 ha
00-00-1692 - Pijnssens, Jacob Louris, Erffgenamen, land 87 2,8976 ha
00-00-1692 - Johan van Thielt, Claes Apsalons, land 88a 2,5542 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, Margareta Bas, Jan Cornelis van Haestrecht, land 88b 6,9958 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, land 89 1,8106 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1692 - Arij Maartens Duijndam, Arij Corsz, land 91 1,0898 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 92 5,9216 ha
00-00-1692 - land 93 1,8035 ha
00-00-1692 - Marija Wouters, land 94.1 0,901 ha
00-00-1692 - Banckeris Maerts, Jacob Leenderts, land 94.2 0,9138 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 95 2,5116 ha
00-00-1692 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 97.1 1,7028 ha
00-00-1692 - Marija Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 2,462 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 98.1 3,7632 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 1,1352 ha
00-00-1692 - Corn Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxsz, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 1,1352 ha
00-00-1692 - Arij Maartens Duijndam, Arij Corsz, land 99 0,8883 ha
00-00-1692 - Corn Pieters Glas, Claes Jacobs Claverweijde, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1692 - Jacob Jans Langevelt, land 101a 1,1352 ha
00-00-1692 - Cornelis Pieters Glas, Claes Jacobs Claverweijde, land 101b 1,436 ha
00-00-1692 - Jacob Jansz Langevelt, land 102 2,4989 ha
00-00-1692 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, land 104 5,1156 ha
00-00-1692 - Cornelis Pieters Glas, Claes Jacobs Claverweijde, land 105 1,6006 ha
00-00-1692 - Pieter Pijnssen, de weduwe, Gerrit Louris, Erffgenamen, land 106.1 21,2854 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 1,2771 ha
00-00-1692 - Bruijn van der Bijl, Jan de Lapper, Ottersland land 107a 0,9223 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Jan de Lapper, Ottersland land 107b 1,0642 ha
00-00-1692 - Maria Wouters, Jacob Leenderts, land 108 1,1281 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 0,867 ha
00-00-1692 - Dirck Hend Croon, Huijgh Gerrits, land 110 0,8883 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pieter Lourisz Akersloot, land 111.1 1,1352 ha
00-00-1692 - Francoijs Meerman, Mees Jansz, land 111.2 1,1352 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, land 111.3 1,1352 ha
00-00-1692 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 0,9578 ha
00-00-1692 - de secritaris, Corn P Bergen henegouwen, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, de Kleijne Meerkamp land 114a 1,182 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, land 114b 0,7151 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, land 115 1,5566 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 1,1352 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, land 116.2 5,818 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 0,8514 ha
00-00-1692 - joff Bas, land 116.4 0,7095 ha
00-00-1692 - den advocaet Spaen, Gerrit Dircxs Smith, land 117 1,2955 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graeff, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1692 - Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaen tot Lisse: Ander perceelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende vande Vosselaan zuijtwaert vanden banne van Lisse bij zuijtoost den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Louris Akersloot, land 121 1,5708 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Corn Jans Croon, Bakkers Bakkum land 122a 0,4966 ha
00-00-1692 - Jan Verwer, Joost Corn van Diest, Bakkers Bakkum land 122b 0,4966 ha
00-00-1692 - Arend Bruijns van der Bijl, Jan Jacob Joosten, Bakkers Bakkum land 122c 0,6385 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Louris Akersloot, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1692 - Johan Verwer, Maerten Willemsz, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, land 125 0,9989 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Jacob Mourisz, Floris Louwen land land 126.1 1,1352 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijensz vande Graeff, Floris Louwen land land 126.2 1,1352 ha
00-00-1692 - Engel Simonsz van Alckema, Huijch Gerrits, Floris Louwen land land 126.3 0,9933 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijensz vande Graeff, Floris Louwen land land 126.4 0,7095 ha
00-00-1692 - Wijnand Mens, Jan Cornelis Robol, Floris Louwen Landt land 126.7 1,7028 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Louwerisz Akersloot, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1692 - Dirck Hendricxs Croon, Simon Jacobsz Langevelt, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Claes Claes van der Velt, t Zandvoorder land land 129 0,7804 ha
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Jan Pieters Gans, land 130 0,9564 ha
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Claes Claes van der Veldt, land 131 0,911 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, Pr Louris Akersloot, land 132 3,373 ha
00-00-1692 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 133 2,7117 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijensz vande Graeff, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1692 - Johan Verwer, Maerten Willemsz, Willem Claes Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1692 - Johan Verwer, Maerten Willemsz, land 136 0,5917 ha
00-00-1692 - Johan Verwer, Claes Simonsz, land 137.1 1,0316 ha
00-00-1692 - Johan Verwer, Claes Simonsz, land 137.2 0,2454 ha
00-00-1692 - Johan Verwer, Jan Arijens Hoekstraten, Hogeweij land 138a 1,348 ha
00-00-1692 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b 0,5676 ha
00-00-1692 - Jan Verwer, Ascanius van Sipesteijn, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1692 - Hendrick Meesz Molesteech, Dirck Dirks van Santen, land 140.1 1,8447 ha
00-00-1692 - Simon Gerrits Bronsgeest, Simon Gerritsz Bronsgeest, land 140.2 1,0642 ha
00-00-1692 - Joost Diricx, Jan Cornelis Bensdorp, land 141.1 0,1419 ha
00-00-1692 - Bruijn van der Bijl, land 141.2 0,0709 ha
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, land 142.1 0,0567 ha
00-00-1692 - Joost Dircq, Jan Corn Bensdorp, land 142b 0,5676 ha
00-00-1692 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a 0,1419 ha
00-00-1692 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b 0,1064 ha
00-00-1692 - Cornelis Coerts, land 143c 0,0354 ha
00-00-1692 - land 144 iiii hont xx roeden
00-00-1692 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.1 0,1064 ha
00-00-1692 - Jan Jansz Westergeest, land 145.2 0,1064 ha
00-00-1692 - Joost Corn van Diest, land 145c 0,1277 ha
00-00-1692 - Joost Dircqs, Jan Corn Bensdorp, land 145.4 1,7028 ha
00-00-1692 - Joost Dircqs, Jeroen Jans, de Schouts akkers land 145.5 0,2838 ha
00-00-1692 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.7 0,7946 ha
00-00-1692 - Joost Dircqs, Jan Cornelis Bensdorp, Patoors croftje land 146 0,5676 ha
00-00-1692 - Mechelina van Buitenwech, Corn Dirxs van Schravemade, land 147.1 1,7028 ha
00-00-1692 - Corn Ascanius van Sipesteijn, land 147.2 0,8514 ha
00-00-1692 - Joost Cornelisz van Diest, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, land 149 0,7762 ha
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, land 150.1 0,1419 ha
00-00-1692 - Annetje Vogels, Pr Lourisz, land 150.2 0,7095 ha
00-00-1692 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 0,9223 ha
00-00-1692 - Claes Claes van Schravemade, Jan Corn Bensdorp, land 151.2 0,8514 ha
00-00-1692 - Claes Claes van Sgravemade, Jan Corn Bensdorp, land 152 0,2525 ha
00-00-1692 - Johannes Rampius, Leendert Aelberts, land 153 0,1589 ha
00-00-1692 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 0,227 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravema, land 155 1,2771 ha
00-00-1692 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1692 - Francoijs Valck, Francoijs Aelberts Croon, land 157 0,2341 ha
00-00-1692 - land 158 1,822 ha
00-00-1692 - land 159 0,3079 ha
00-00-1692 - Jan Jacobsz de Vlieger, land 160 0,5009 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, land 161 1,2345 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Lourisz, land 162 1,2771 ha
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, Frans Aelberts Croon, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1692 - Christijntie Vogels, Pr Lourisz, land 164 2,3896 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, land 165 0,7989 ha
00-00-1692 - Francoijs Valck, Gerrit Willemsz Heemskerck, land 165 0,7989 ha
00-00-1692 - Francoijs Valck, Gerrit Willemsz Heemskerck, land 167 1,6333 ha
00-00-1692 - Willem Arijens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 0,227 ha
00-00-1692 - Jan Six, land 168.2 0,3178 ha
00-00-1692 - Jan Six, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1692 - Jan Six, land 170.1 0,6272 ha
00-00-1692 - Jan Willems van Velsen, Pr Jansz Slingelant, land 170.2 2,7401 ha
00-00-1692 - Ariaentgen Gijsberts van Velsen, Joost Cornelis van Diest, land 171 0,8514 ha
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, land 172 0,8429 ha
00-00-1692 - Jan Willems van Velsen, Pr Jansz van Slingelant, land 173 1,2771 ha
00-00-1692 - Francoijs Valck, Frans Aelberts Croon, land 174 1,1465 ha
00-00-1692 - Frans Aelberts Croon, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1692 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Gerrit Jansz Erffort, land 176.1
00-00-1692 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Phillips Claes, land 176.2
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Phillips Larum, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1692 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 178 5,1085 ha
00-00-1692 - Leendert Aalberts van Tent, land 179 1,8589 ha
00-00-1692 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 0,823 ha
00-00-1692 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 2,015 ha
00-00-1692 - Jan Willemsz van Velsen, Claas Piete land land 182.1 1,7028 ha
00-00-1692 - Simon Willemsz van Velsen, wed, Dirck Philps, Claas Piete land land 182.2 1,7028 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 183.1 1,7028 ha
00-00-1692 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 1,419 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, land 185 1,0827 ha
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, Jan Willems van Velsen, Pr Jansz Slingeland, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Arij Dirks Bulte land 187 2,2065 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, land 188 1,0131 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, land 189 0,7038 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 1,0642 ha
00-00-1692 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b 1,0642 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1692 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 1,348 ha
00-00-1692 - Jan Hendrikse Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 0,9223 ha
00-00-1692 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 196 1,8035 ha
00-00-1692 - Jan Hendrikse Molesteeg, land 197 1,8319 ha
00-00-1692 - Leendert Aalberts van Tent, land 198 2,154 ha
00-00-1692 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1692 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, land 200 0,051 ha
00-00-1692 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, land 201 0,7095 ha
00-00-1692 - Neeltie Maertens, Gerrit Jansz Erffoort, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 203 0,6924 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 204 1,419 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 205 1,2544 ha
00-00-1692 - Gerrit Jansz Erffoort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1692 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 207.1 1,2118 ha
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffoort, land 207.2 1,4899 ha
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffoort, t Lageveld land 208 1,3409 ha
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffoort, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha
00-00-1692 - Jan Six, Jan Pietersz Langevelt, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha
00-00-1692 - Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha
00-00-1692 - Dirck Cleas van Sgravemade, Jeroen Jacobs, land 214.1 2,5542 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 1,2771 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Lagelant land 214.3 1,7737 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 1,2771 ha
00-00-1692 - Jan Six, Aeltie Claes, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 216 0,8911 ha
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffort, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Jeroen Jacobsz, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Jeroen Jacobs, land 219.2 0,9223 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Jeroen Jacobs, land 219.3 1,2061 ha
00-00-1692 - Leendert Engelsz, de wed, Dirck Engels, land 220 2,1285 ha
00-00-1692 - Leendert Engelsz, de wed, Dirck Engels, land 221 1,5793 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Sgravemade, Jeroen Jacobs, land 222 1,0444 ha
00-00-1692 - land 223 0,6243 ha
00-00-1692 - Jan Six, Aeltie Claes, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, land 225 1,6843 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobsz Sprockenburch, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha
00-00-1692 - Cornelis van Sipesteijn, Philps Simonsz, Cleijn Oustcampje land 227.1 1,0855 ha
00-00-1692 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, Cleijn Oustcampje land 227.2 1,0855 ha
00-00-1692 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 1,3381 ha
00-00-1692 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 0,8386 ha
00-00-1692 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 230.1 2,6961 ha
00-00-1692 - Corn van Sipesteijn, Philps Simonsz, land 230.2 2,3981 ha
00-00-1692 - Jan Six, land 230.3 0,227 ha
00-00-1692 - d heer Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 231 1,1494 ha
00-00-1692 - Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 232 0,6499 ha
00-00-1692 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, t Leen land 233 1,4644 ha
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelisz van der Linde, land 234 1,7837 ha
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 235 1,6262 ha
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelisz van der Linde, land 236 1,8447 ha
00-00-1692 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 237 0,5676 ha
00-00-1692 - Jan Six, Pr Jansz Langevelt, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grietenbregge: Hier beginnen die venen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grietenbregge toe. Dese navolgende mosvenen werden gegaert de morgentalen naer de oude maet.
00-00-1692 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 239.1 2,5542 ha
00-00-1692 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 239.2 2,5542 ha
00-00-1692 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.8 2,5542 ha
00-00-1692 - joffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.9 1,9866 ha
00-00-1692 - Paulus Buijs, Philips Simonsz van der Vlucht, land 240.5 1,7028 ha
00-00-1692 - Paulus Buijs, Pr Corn Son, Veentje land 240.6 1,0642 ha
00-00-1692 - Gerrit Jacobs, st Catharijnen Hofken, land 241.1 1,2771 ha
00-00-1692 - jof Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 241.2 1,0316 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 241.3 0,4856 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 241.4 0,263 ha
00-00-1692 - joff Akersloot, Gerrit Corn Darij, Assendelftsweij land 242a 4,8035 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 242b 0,3045 ha
00-00-1692 - het Oude Manhuijs, land 243.1 4,0349 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 243b 0,2217 ha
00-00-1692 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 2,9799 ha
00-00-1692 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 2,8029 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 244.3 0,3184 ha
00-00-1692 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Philps Claes, Haverweij land 246a 2,9799 ha
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Philps Claes, Haverweij land 246b 0,9933 ha
00-00-1692 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, land 248 3,2226 ha
00-00-1692 - joffr Buijtenwech, Arij Corn Akersloot, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d 0,6263 ha
00-00-1692 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, Schouts Roelenland land 249b ii morgen vii roeden iic voet
00-00-1692 - Jan Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249a 2,7348 ha
00-00-1692 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f 1,1976 ha
00-00-1692 - Jan de With, Hend Mees, Schouts Roelenland land 249e i morgen xxxiii roeden
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249b 0,1027 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249i 0,1305 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249e 0,2246 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden
00-00-1692 - Claes Claes van Schravema, Brouwerswei land 250.3 1,7028 ha
00-00-1692 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250.1 1,7603 ha
00-00-1692 - Jan Hendrikse Molesteeg, Aelbert Jansz Hulp, land 250.2 1,9838 ha
00-00-1692 - juff Bosvelt, land 250.4 1,5555 ha
00-00-1692 - Frans Aelbers, land 250.5 1,1579 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.6 0,1342 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.7 0,1442 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.8 0,1468 ha
00-00-1692 - Michiel de With, land 250.9 0,4115 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.10 0,1468 ha
00-00-1692 - Pr Corn van Schagen, land 250.11 1,6262 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 250.12 0,141 ha
00-00-1692 - Dirck Claes Sgravemade, land 251 2,5542 ha
00-00-1692 - Hend van Optstraten, Willem Willems Heemskerck, land 252 2,5542 ha
00-00-1692 - Simon Jacobs, Dirck Claes Sgravema, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1692 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha
00-00-1692 - Adriaen van Dorp, Adriaen Cornelis Akersloot, Oetgersweij land 255 0,9933 ha
00-00-1692 - Johanna Koussebant, Ariaentje Willeboortents, Floris Louwen land land 256.1 1,4791 ha
00-00-1692 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 1,0358 ha
00-00-1692 - Francoijs Koussebant, Adriaen Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 256.3 0,9933 ha
00-00-1692 - Adriaen van Dorp, Adriaen Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 0,2838 ha
00-00-1692 - Adriaen van Dorp, Adriaen Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 0,2284 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 256.6 0,3832 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 256.7 0,3832 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 256.8 0,3382 ha
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 258 2,049 ha
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 259 1,6176 ha
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 260 1,4545 ha
00-00-1692 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 261 0,9691 ha
00-00-1692 - Jan Backer, Aelbert Jansz Hulp, land 262.1 4,3989 ha
00-00-1692 - de wed, Leendert Pietersz Sackman, Aelbert Jansz Hulp, land 262.2 0,4257 ha
00-00-1692 - Jan Backer, Aelbert Jansz Hulp, land 263 4,3989 ha
00-00-1692 - Jan Cornelis van Santvoort, de Diaconij Armen tot Hillegom, Vrouwen veen land 264.2 1,7028 ha
00-00-1692 - Andries Akersloot, Arij Corn Akersloot, Marcus Marcusz, Vrouwen veen land 264.1 1,7028 ha
00-00-1692 - Arij Cornelis Akersloot, land 265a 2,7954 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 265c 0,7521 ha
00-00-1692 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 266 1,8745 ha
00-00-1692 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 267a 1,8447 ha
00-00-1692 - de Graeffel, land 267b 0,5676 ha
00-00-1692 - Huijbert Claes Sgravemade, land 268.1 3,9732 ha
00-00-1692 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 1,1352 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 268.3 0,2588 ha
00-00-1692 - Claes Gerrits van Schravemade, Huijbert Claes, Stekelweij land 269a 2,8757 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 269b 0,0328 ha
00-00-1692 - Claes van Schravemade, Hasselaars woning land 270a 6,2892 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 270b 0,0244 ha
00-00-1692 - Arij Cornelis Akersloot, t Bregweidje land 271a 0,931 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 271b 0,2746 ha
00-00-1692 - joffr Bosvelt, Claes Gerrits van Sgravemade, Pelserlaagte land 272a 5,7657 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 272b 0,0518 ha
00-00-1692 - Magdalena Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 2,9085 ha
00-00-1692 - Antje Vogels, Pieter Sijmons Bronsgeest, land 273.2 2,9799 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 273.3 0,0709 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 273.4 0,0134 ha
00-00-1692 - Magdalena Wouters, Pr Gerritsz, land 274.1
00-00-1692 - Pr Dircxs Aerdenb, land 274.2
00-00-1692 - Adriaen de Kies, Pr Jacobs Sprockenburch, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1692 - Magdalena Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1692 - Maria Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1692 - Johan van Thielt, Arij Cornelis, Groote Laechte land 278.1 4,4699 ha
00-00-1692 - Johan van Thielt, Simon Verdel, Groote Laechte land 278.2 3,1928 ha
00-00-1692 - Maria Wouters, Pieter Gerrits, land 279.1 5,818 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, land 279.2 2,1285 ha
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, land 280 4,0981 ha
00-00-1692 - Jan Jans Bierman, Geijtmanscroft land 281.1 4,1989 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 281.2 0,0572 ha
00-00-1692 - Cornelis Joosten van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a 2,3413 ha
00-00-1692 - Johan van Thielt, Simon Verdel, de Banneweij land 282b 2,1815 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 282c 0,1593 ha
00-00-1692 - Adriaen Kies, Hendrick Jansz Rode, de laagte van Kies land 283a 4,4473 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 283b 0,235 ha
00-00-1692 - Adriaen Kies, Hendrick Jansz Rode, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1692 - Jacob Steijn, Gerrit Pouwels, land 285.1 2,5318 ha
00-00-1692 - Corn Joosten van Diest, Maerten Cornelis van Diest, land 285b 1,7411 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 285.5 0,0219 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 285.6 0,6221 ha
00-00-1692 - Pr Barten, land 286.1 2,5443 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 286b 0,349 ha
00-00-1692 - Adriaen Kies, Pr Jacobs Sprockenburch, d Erffgen, Pauwlsweij land 287.1 2,555 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 287.3 0,572 ha
00-00-1692 - Arij Kies, Erffgen, de stad Haarlem, land 287.2 0,5378 ha
00-00-1692 - Bartholomeus Paulus, Jacob Pieters Beijer bergen in henegou, land 288.1 2,1285 ha
00-00-1692 - Jan van Nes, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, land 288.2 1,7397 ha
00-00-1692 - Jacob Hendricxs, Pieter Jansz Schravemade, land 288.3 2,8239 ha
00-00-1692 - Johan van Thielt, Arij Claes Schravemade, land 288.4 1,822 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 288.5 0,3058 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 288f 0,2265 ha
00-00-1692 - Willem Aris Duijndam, Jan Meesz Aerdenburch, de Hoekwei land 289a 1,6993 ha
00-00-1692 - de stad Haarlem, land 289b 0,4287 ha
Zuitwaerts van de Weligen Bergh: Andere perceelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Bergh zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewech tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine geschiet overmits de snootheijt ende hoochte van landen daeromme die gemindert sijn.
00-00-1692 - land 290 1,5495 ha
00-00-1692 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 291 2,5542 ha
00-00-1692 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 292 0,5676 ha
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graefflickheijt, land 293 0,6555 ha
00-00-1692 - Floris Cornelis, land 294b 0,4257 ha
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 294a 0,4611 ha
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 295 1,419 ha
00-00-1692 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 296 0,3008 ha
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 0,5151 ha
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 298.1 0,9223 ha
00-00-1692 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 1,2217 ha
00-00-1692 - Maerten Wouters, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1692 - Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 300 1,1863 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 301 0,3831 ha
00-00-1692 - Hendrick van Berckenrode, Maerten Woutersz, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 303 3,0651 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 304 2,5045 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 305 1,7028 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 306 1,9156 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 307 1,0146 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 308 2,8891 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 309 2,7216 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 310 2,3357 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 311 0,9081 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 1,0557 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 3,8881 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, land 314 1,4048 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 315 4,6544 ha
00-00-1692 - Nic van Loon, Lieven van Loon, land 316 0,5037 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 317 9,5784 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Cornelis van Haestrecht, de Erfgenamen, land 318 0,017 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 319 6,5275 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 320 0,5676 ha
00-00-1692 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 321 0,9365 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffel, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis Haestrecht, land 324 0,9081 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, land 325 1,7737 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Corn van Haestrecht, land 326a 1,419 ha
00-00-1692 - Jan Arij Crijnen, land 326b 0,8514 ha
00-00-1692 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 326c 2,4833 ha
00-00-1692 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d 1,2771 ha
00-00-1692 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1692 - Maertje Willems van Velsen, land 328.4 0,2838 ha
00-00-1692 - Gerrit van Laer, land 328e1 0,5676 ha
00-00-1692 - Neeltje Jans, land 328.6 0,0709 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, land 328.2 0,8514 ha
00-00-1692 - Gerrit van Laer, land 328.3 0,5676 ha
00-00-1692 - Jannitje Jans, de Lange Ackers land 328g 0,3547 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, land 329 3,8313 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, land 330 1,6914 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, land 331 0,796 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graefflickheijt, land 332 0,1419 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graefflickheijt, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 1,7028 ha
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graeffelicheijt, Jacob Claasz geest land 335.2 2,2704 ha
00-00-1692 - land 336 viii hont xxxv roeden
00-00-1692 - Absalon Meijnderts van Keuijere, de Graefliclkheijt, land 337.1 2,2704 ha
00-00-1692 - Jacob Claes Langevelt, Absalon Meijnderts van Keuijere, land 337.2 0,5676 ha
00-00-1692 - Jacob Claes Langevelt, Absalon Meijnderts van Keuijere, land 337.3 0,5676 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jan Stevens geest land 338.1 2,5542 ha
00-00-1692 - Johan van der Burch, Jan Cornelis van Haestrecht, Huijsman croft land 338.2 0,8514 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Willem Blaeu, Jacob Lourisz, land 338.3 1,7028 ha
00-00-1692 - land 339 ii 1/2 hont
00-00-1692 - Maria van Loon, Corn Nieupoort, Willem Joosten van Diest, Duincroft land 340.1 0,8514 ha
00-00-1692 - Anna van Loon, Jan Blauw, Willem Joosten van Diest, Vrouwen Croft land 340b 0,7095 ha
00-00-1692 - Maria van Loon, Corn Nieupoort, Claes Claes van der Veldt, land 340.4 0,8514 ha
00-00-1692 - Johan Vogel, land 340.3 1,5609 ha
West aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allerts zoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voorsz tot Corn Henricxs zoon krocht inclus.
00-00-1692 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 0,3689 ha
00-00-1692 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 0,1419 ha
00-00-1692 - Jacob Jacobs Langvelt, Dievertie Jacobs Langevelt, land 343 0,8514 ha
00-00-1692 - Joost Cornelis van Diest, land 343.1 0,1844 ha
00-00-1692 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 0,3036 ha
00-00-1692 - Corn Visch, land 344.2 0,3036 ha
00-00-1692 - Leendert Bruijnsz, Willem Daniels de Haes, land 345 0,8514 ha
00-00-1692 - Hendrick Meessen, land 346.1 0,4753 ha
00-00-1692 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 0,0397 ha
00-00-1692 - Pieter Joris Cole, land 346.3 0,0297 ha
00-00-1692 - Cornelis Reijers, land 346.4 0,0227 ha
00-00-1692 - Jan Vogel, land 347 0,2838 ha
00-00-1692 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 0,3547 ha
00-00-1692 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2
00-00-1692 - Mees Jans Hoochkamer, land 348.3
00-00-1692 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4
00-00-1692 - Geertje Meessen, land 348.5
00-00-1692 - Cornelis Decker, land 348.6
00-00-1692 - Jan Backer, land 348.7
00-00-1692 - Claes Dircxsz van Schravemade, land 349 0,227 ha
00-00-1692 - land 350 0,5959 ha
00-00-1692 - land 351 0,6527 ha
00-00-1692 - Engel Maertsz, land 352 0,3405 ha
00-00-1692 - Arij Jansz van Velsen, Phillips Claes, land 353 0,8939 ha
00-00-1692 - den advocaet Valck, Phillips Claes, land 354 1,2302 ha
00-00-1692 - Jacob Rous, land 355 0,6896 ha
00-00-1692 - Cornelis Fannius, Philps Claes, land 356 1,0798 ha