Familie reconstructie


Hillegom, Morgenboeken 1544

Bron: Morgenboeken Hillegom 1544
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1544
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4648
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hier beghindt den banne van Hillegom ghemeeten int particulier bij mijn Sijmon Meeuszoon van Edame gezworen landtmeeter van Rijnlandt int jaer xv ende xliiii inde maenten van januario ende februuario doer bevel van mijn heeren den hooghen heemraden van Rijnlandt en is te weten, als daer nijet dan eenen naeme ghenoemt in wardt, dat dan die eijghenaer zelffs die bruijcker is ende als daer gheen plaetse ghenoemt staet waer die personen woonachtigh zijn zoe is te verstaen dat zij in dese voorn. banne woenachtich zijn,

Zantlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Zandtlaen zuijtwaerts tot Vosselaen toe, bij zuijdtoosten den Heerewech.
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, Willem van Berckenrode, land 1 6,8113 ha
00-00-1544 - Pieter Claase, land 2 1,4743 ha
00-00-1544 - Adriaan Jacobs, land 3 1,3140 ha, de Jacopinen
00-00-1544 - Sijmon IJsboudtszoon, t Waterland land 4 1,2345 ha
00-00-1544 - Joris Maartens, land 5 3,8157 ha,
00-00-1544 - Jacob Thaemszoon, land 6 4,3961 ha
00-00-1544 - Pieter Rennen, land 7 1,8589 ha, de Barnardijten in Heemstede
00-00-1544 - Sijmon Claeszoon Koeijers, weduwe, land 8 1,7368 ha
00-00-1544 - de schout, Cornelis Floriszoon, land 9 1,2771 ha
00-00-1544 - de Barnardijten in Heemstede, de Bommers ackers land 10 0,5704 ha
00-00-1544 - Gherijt Dircxszoon, de Huijbert land 11 1,8958 ha
00-00-1544 - Roel Arise, land 12 0,9606 ha
00-00-1544 - die Jacobpijnen elst, land 13 0,9166 ha
00-00-1544 - Thijs Jans, Willem van Berckenrode, land 14 3,2183 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Cornelis Pieterszoon, land 15 1,7042 ha
00-00-1544 - Adriaan Jacobs, de Jacobijnen te Haaerlem, land 16 9,8367 ha
00-00-1544 - Cornelis Pieterszoon, land 17 4,4316 ha
00-00-1544 - Cornelis Pieterszoon, Dirck Gherijtszoon, land 18 1,8191 ha
00-00-1544 - Cornelis Pieterszoon, land 19 3,6185 ha
00-00-1544 - Jan Wouterszoon, land 20 2,6209 ha
00-00-1544 - Willem Gherijtszoon, land 21 3,6312 ha
00-00-1544 - Joris Maartens, land 22 3,6199 ha
00-00-1544 - Adriaan Jacobs, het Rottegat land 23 2,0575 ha, de Jacobijnen te Haaerlem
00-00-1544 - Thijs Jans, land 24 2,75 ha
00-00-1544 - Cornelis Pietersz, land 25 0,9138 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Jan Pieterszoon, land 26 2,0959 ha
00-00-1544 - Pieter Claase, land 27 8,3013 ha
00-00-1544 - Jan Wouterszoon, land 28 3,0949 ha
00-00-1544 - Fijtje, land 29 1,1437 ha
00-00-1544 - Anna, Aelbrecht, land 30 0,8201 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 31 4,3592 ha
00-00-1544 - Adriaan Jans, land 32 4,0130 ha
00-00-1544 - Roel Arise, land 33 1,1068 ha
00-00-1544 - Jan Pieterszoon, t Rottegat land 34 2,3612 ha
00-00-1544 - Dirck Claeszoon, land 35 1,6347 ha
00-00-1544 - Willem Claase, Dirk Dammese, t Ruijgeland land 36 1,4374 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, land 37 1,2373 ha
00-00-1544 - Thijs Jans, land 38 1,5495 ha
00-00-1544 - Cort Jans, t Roostertgen land 39 1,2388 ha
00-00-1544 - Claes Janszoon, Thijs Jans, de Zeventien Kampen land 40 2,9615 ha
00-00-1544 - Jan Wouterszoon, t Gasthuiskamp land 41 3,1786 ha, dat Ghasthuijs
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirck Adriaenszoon, Bregweijtgen land 42 0,9933 ha
00-00-1544 - Claas Dirks, land 43 0,0354 ha
00-00-1544 - de schout, land 44 3,0225 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Roel Arise, land 45 8,6447 ha
00-00-1544 - Pieter Claase, land 46 1,1352 ha
00-00-1544 - de schout, land 47 0,5789 ha
00-00-1544 - Thijs Jans, land 48 2.9629 ha
00-00-1544 - Gerrit Jacobs, land 49 1,1096 ha
00-00-1544 - Pieter Claase, land 50 1,6233 ha
00-00-1544 - Cornelis Hillebrants, land 51 0,1376
00-00-1544 - Evert Jans, land 52 0,6868 ha
00-00-1544 - Thijs Jans, land 53 0,21 ha
00-00-1544 - Gerrit Jacobs, Lambrecht Angerts, land 54 2,0661 ha
00-00-1544 - Alphert Willemszoon, Dirk Dammese, weduwe, land 55 0,9081 ha
00-00-1544 - Dirk Dammese, land 56 2,2661 ha
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, land 57 6,8326 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmons, land 58 3,898 ha, de Barnardijten in Heemstede
00-00-1544 - Claas Dirks, land 59 0,7506 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, land 60 1,4247 ha
00-00-1544 - Albrecht Adriaans, Dirck Sijmonszoon, Ravenskamp land 61 2,4733 ha
00-00-1544 - Jacob Lijndraijer, Joris Maartens, Zandvoorder land land 62 2,2307 ha
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, Dirk Dammese, land 63 1,4502 ha
00-00-1544 - Sijmon Sijmonszoon, land 64 1,4729 ha
00-00-1544 - Thijman van Wavieren, Lambrecht Angerts, land 65 1,48 ha, de kinderen
00-00-1544 - Baart Doens, land 66 1,4658 ha
00-00-1544 - Aechte, Mathijs, Pieter Claase, de Tillebregge land 67 4,626 ha
00-00-1544 - Marijtje Maertens, land 68 1,4757 ha
00-00-1544 - Pieter Heij, Damas Dircxszoon, land 69 2,8465 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Joris Maartens, land 70 1,0926 ha
00-00-1544 - Roel Arise, land 71 0,6655 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Anna Aelbertsdochter, land 72 2,3939 ha
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Simon Gerrits, de Kooij land 73 2,2534 ha
00-00-1544 - Jacob Willemszoon, Jan Pieterszoon, Allertsland land 74 2,4137 ha
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, Quakkenbosch land 75 1,6858 ha
00-00-1544 - Thijman van Wavieren, Lambrecht Angerts, Bentwei land 76 2,3456 ha, de kinderen
00-00-1544 - Ghuertie Pietersdochter, Dirk Dammese, Raaphorst land 77 1,1465 ha
00-00-1544 - Dirk Dammese, t Rottenest land 78 2,8721 ha
00-00-1544 - Dirk Dammese, t Zwaansgat land 79 0,4895 ha
00-00-1544 - Willem Jans, land 80 0,4257 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 2,1214 ha
00-00-1544 - Abel van Coulster, Willem Jans, land 82 2,5897 ha
00-00-1544 - Claes Willems Rordes, de Vijf morgen land 83 3,9959 ha
00-00-1544 - Marijtje, Willem Jans, land 84 6,0379 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Dirck Rembrandtsz, land 85 1,7085 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Evert Jans, land 86 1,6333 ha
00-00-1544 - Cornelis Alberts, Sijmon Sijmonszoon, land 87 2,8976 ha
00-00-1544 - Dirk Arise, land 88 8,9413 ha, Erfgenamen
00-00-1544 - Dirk Arise, land 89 1,8106 ha, Erfgenamen
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Simon Gerrits, de Bijl land 90 2,5613 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 91 1,0898 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Claes Florijszoon, land 92 5,9216 ha
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Cornelis Hillebrants, land 93 1,8035 ha
00-00-1544 - Cornelis Allerts, land 94 1,8149 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, Marijtgen, Gherijt, land 95 2,5116 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Dirk Dirks, t Ooch land 96 0,5888 ha
00-00-1544 - Dirk Arise, Cornelis Hillebrants, land 97 4,1691 ha, Erfgenamen
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, land 98 6,0337 ha, de Barnardijten in Heemstede
00-00-1544 - Willem Jans, land 99 0,8883 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 3,2949 ha
00-00-1544 - Willem Jans, land 101 2,5712 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 102 2,4989 ha
00-00-1544 - Willem Jans, land 103 1,0075 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 104 5,1156 ha
00-00-1544 - Wouter Jacobszoon, land 105 1,6006 ha
00-00-1544 - Jacob Janszoon Deijman, Claas Dirks, land 106 22,1411 ha
00-00-1544 - Hendrik Jans, Ottersland land 107 2,2534 ha
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 108 1,1281 ha
00-00-1544 - Aellewijn, Neel, land 109 0,867 ha
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 110 0,8883 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 111 3,4723 ha
00-00-1544 - Simon Gerrits, land 112 0,9578 ha, die Kerck
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, t Leen land 113 0,454 ha
00-00-1544 - Albert Banten, land 114 1,6772 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 115 1,5566 ha
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, land 116 7,6726 ha
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 117 1,2955 ha
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, Bettenland land 118 1,2671 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, Knikkerland land 119 4,643 ha
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, Laumeijland / de Hoge weide land 120 4,7296 ha
Vosselaen tot Lisse: Ander perceelen van landen gheleghen inden zelfden banne beghinnende van de Vosselaen zuijdtwaerts vande banne van Lisse bij zuijdoesten den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1544 - Willem Jans, land 121 1,5708 ha
00-00-1544 - Adriaan Jans, Bakkers Bakkum land 122 1,6233 ha
00-00-1544 - Adriaan van Treslonghe, Pieter Sijmons, Alewijns Bakkum land 123 2,2633 ha
00-00-1544 - Dirck Willemszoon, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 0,4498 ha
00-00-1544 - Cornelis Allerts, land 125 0,9989 ha
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Heijnrick Claeszoon, land 126 6,5913 ha
00-00-1544 - Hendrik Jans, de Lage Weijdjes land 127 1,3651 ha
00-00-1544 - Cornelis Pieterszoon, Papeland land 128 1,3551 ha
00-00-1544 - Dirck Gherijtszoon, Marijtgen, Maerten, t Zandvoorder land land 129 0,7804 ha
00-00-1544 - Dirck Gherrijtszoon, land 130 0,9564 ha
00-00-1544 - Claes Pieterszoon, Willem Jans, land 131 0,911 ha
00-00-1544 - Jan Pieterszoon, land 132 3,373 ha
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 133 2,7117 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, Machtelt van Noortich, de Groote Meerkamp land 134 2,8834 ha
00-00-1544 - Dirck Willemszoon, Pieter Sijmons, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 0,5151 ha
00-00-1544 - Pieter Jans van Delft, Pieter Sijmons, land 136 0,5917 ha
00-00-1544 - Cornelis Alberts, land 137 0,6357 ha
00-00-1544 - Trijn Heijnricks, Allert Dircxszoon, Hogeweij / Kaudeweij land 138 2,5542 ha
00-00-1544 - Alijdt Heijnricxs, Willem Gherijtszoon, Helpop land 139 0,4555 ha
00-00-1544 - Ghuert, Willem Gherijts, land 140 2,8153 ha
00-00-1544 - Albert Banten, land 141 0,6201 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, land 142 0,7208 ha
00-00-1544 - Pieter Sijmons, land 143 0,2909 ha
00-00-1544 - Gherijt Willemszoon, land 144 0,5959 ha
00-00-1544 - Dirck van Houdt, land 145 2,5542 ha
00-00-1544 - die pastoor, Patoors croftje land 146 0,5676 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, land 147 2,5542 ha
00-00-1544 - Claes Dircks, Hofmans croft land 148 0,8514 ha
00-00-1544 - Claes Sijmons, Cornelis Jans, land 149 0,7762 ha
00-00-1544 - Hendrik Banten, Vinkebrouk land 150 1,0557 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, Cornelis, land 151 1,8546 ha
00-00-1544 - Claes Banten, Cornelis Jans, land 152 0,2525 ha
00-00-1544 - Pieter Sijmons, land 153 0,1589 ha
00-00-1544 - Dirck van Houdt, Cornelis Allerts, land 154 0,227 ha
00-00-1544 - Cornelis Allerts, Baskens crogt land 156 1,2771 ha
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 157 0,2341 ha
00-00-1544 - Abel van Coulster, Allert Dircxszoon, land 158 1,822 ha
00-00-1544 - Allert Dircxszoon, land 159 0,3079 ha, sinte Barbaren ghasthuijs
00-00-1544 - Jeroen Janszoon, land 160 0,5009 ha, erfghenamen
00-00-1544 - Pancras Jacobs, land 161 1,2345 ha
00-00-1544 - Pieter Sijmons, land 162 1,2771 ha
00-00-1544 - Abel van Coulster, Allert Dirrcxsz, de Haverweij land 163 1,3055 ha
00-00-1544 - dochter, Joost Adriaens, Floris Gerrits, land 164 2,3896 ha
00-00-1544 - Gherijt, Allert Dircxszoon, land 165 0,7989 ha
00-00-1544 - Willem van Langhevelt, land 166 3,2921 ha
00-00-1544 - weduwe, Willem Florijszoon, land 167 1,6333 ha
00-00-1544 - Allert Dircxszoon, land 168 0,3604 ha
00-00-1544 - Lijsbeth, Simon Hillebrands, Hout croft land 169 0,5959 ha
00-00-1544 - Maarten Claase, Floris Gerrits, Beeresteijns Outcamp land 170 3,3673 ha, erfgenamen
00-00-1544 - dochter, Joost Maertens, Hendrik Banten, land 171 0,8514 ha
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 172 0,8429 ha
00-00-1544 - Simon Hillebrands, Lijsbeth, land 173 1,2771 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 174 1,1465 ha
00-00-1544 - Aafje Adriaans, Pieter Nanninckxszoon, Verloren Kost land 175 0,7903 ha
00-00-1544 - de pastoor, Pieter Nanninckxszoon, land 176 2,4634 ha
00-00-1544 - Lijsbeth, Simon Hillebrands, den Debis land 177 1,4474 ha
00-00-1544 - Floris Gerrits, land 178 5,1085 ha
00-00-1544 - Dirk Florise, Allert Dircxszoon, land 179 1,8589 ha
00-00-1544 - Jacob Willemszoon, erfgenamen, land 180 0,823 ha
00-00-1544 - Willem Adriaenszoon, Pieter Sijmons, Bultersland land 181 2,015 ha, kinderen
00-00-1544 - Jacob Willemszoon, Pancras Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 3,4056 ha, kinderen
00-00-1544 - Feije, Floris Willemszoon, Bentkamp land 183 3,1545 ha
00-00-1544 - die joncfrouwe Merwen, Floris Gerrits, Gilles land land 184 3,0551 ha
00-00-1544 - Sijmon Janszoon, land 185 1,0827 ha, kinderen
00-00-1544 - Pieter Jans, Willem Meijnertszoon, de Negen akkeren land 186 1,2771 ha
00-00-1544 - Joost Florise, Arij Dirks Bulte land 187 2,2065 ha
00-00-1544 - Dirk Dirks, Sijmon Sijmonszoon, land 188 1,0131 ha
00-00-1544 - de pastoor, Pauwels Albrechts, land 189 0,7038 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Pauwels Alberts, Gerrit Floris bulte land 190 0,9933 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter de Gaedt, Beresteijns Oustkampen land 191 1,8092 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, Sijpesteijns bulte land 192 1,8248 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Floris Gerrits, land 193 2,1228 ha
00-00-1544 - Allert Dircxszoon, Dirk Florise, Sijpesteijns Bulte land 194 3,2509 ha
00-00-1544 - Hendrik Banten, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195 2,2349 ha
00-00-1544 - Pieter Adriaenszoon, Albert Banten, kinderen, land 196 1,8035 ha
00-00-1544 - Heijnrick van Berckenroede, Hendrik Jans, land 197 1,8319 ha
00-00-1544 - Gherrijt de Witte, land 198 2,154 ha
00-00-1544 - Thoenis Nanninckxszoon, Elstland land 199 0,2838 ha
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 200 0,051 ha
00-00-1544 - Aafje Adriaans, Pieter Nanninckxszoon, land 201 0,7095 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Cornelis Hendriks, de Kooij land 202 1,2416 ha
00-00-1544 - Aafje Adriaans, land 203 0,6924 ha
00-00-1544 - Pieter Nanninckxszoon, land 204 1,419 ha
00-00-1544 - Lijsbeth, Simon Hillebrands, land 205 1,2544 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha, dat Convent van Zijl
00-00-1544 - Maarten Claase, Cornelis Jans, land 207 2,9132 ha, erfgenamen
00-00-1544 - Pieter Hanickxszoon, Pieter Nanninckxszoon, t Lageveld land 208 1,3409 ha, erfgenamen
00-00-1544 - Pieter Adriaenszoon, Cornelis Allerts, de Groote Oustkamp land 209 2,8536 ha, kinderen
00-00-1544 - Cornelis Allerts, Kerken Outskamp land 210 1,5396 ha, die Kerck
00-00-1544 - Claes Bandtszoon, Vogels Oostkamp land 211 2,225 ha, kinderen
00-00-1544 - Pieter van der Bonchorst, Willem Gherijtszoon, Outskamp land 212 2,1356 ha
00-00-1544 - Pieter Adriaenszoon, Pauwels Alberts, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 3,2453 ha, kinderen
00-00-1544 - Floris Gerrits, de Koekamp/ het Lageland/ Albert Meese Koekamp land 214 7,0596 ha
00-00-1544 - Adriaen Gherijtszoon, Florijs Adriaenszoon, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 1,8404 ha
00-00-1544 - Hendrik Banten, land 216 0,8911 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, Bentkamp land 217 1,8319 ha
00-00-1544 - de pastoor, Pieter Nannincksz, het Land van de Pastoor land 218 0,6768 ha
00-00-1544 - Dirck Rembrandtsz, land 219 2,242 ha
00-00-1544 - Pieter Jans, land 220 2,1285 ha
00-00-1544 - Allert Dircxszoon, land 221 1,5793 ha
00-00-1544 - Harden Willemszoon, land 222 1,0444 ha
00-00-1544 - Harden Willemszoon, land 223 0,6243 ha
00-00-1544 - Pieter Jans, Dirk Jacobs, Richardsland ofte Langeland land 224 0,84 ha
00-00-1544 - Pancras Jacobs, land 225 1,6843 ha
00-00-1544 - Harden Willemszoon, de Gasthuis kamp land 226 1,7028 ha, sinte Lijsbeths ghasthuijs
00-00-1544 - Frans Dircxszoon, Hendrik Jans, Klijne Outskamp land 227 1,0642 ha
00-00-1544 - Thijman van Wavieren, Pauwels Alberts, land 228 1,3381 ha, kinderen
00-00-1544 - Dirk Jacobs, land 229 0,8386 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Dirck Rembrantszoon, land 230 5,2787 ha
00-00-1544 - Wollewijn Florijszoon, Cornelis Corneliszoon, land 231 1,1494 ha
00-00-1544 - Pauwels Alberts, land 232 0,6499 ha
00-00-1544 - Pieter Adriaenszoon, Pauwels Alberts, t Leen land 233 1,4644 ha, kinderen
00-00-1544 - Cornelis Willemszoon, land 234 1,7837 ha
00-00-1544 - Erm Jansdochter van Overveen, land 235 1,6262 ha
00-00-1544 - Alijdt van der Does, Adriaen Jorijszoon, land 236 1,8447 ha
00-00-1544 - Pouwels Claeszoon, land 237 0,5676 ha
00-00-1544 - Harden Willemszoon, s Graveland land 238 1,1352 ha
Lisse tot Grieten bregghe: Hier beghinnen die veenen vanden banne off van Lisse noordtwaerts tot Grieten bregghe toe.
00-00-1544 - Joost van Veen, Pieter Claase, land 239 6,8709 ha
00-00-1544 - Jan Louwerenszoon, land 240 8,385 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Willem Meijnertsz, weduwe, land 241 4,3223 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 242 8,2999 ha
00-00-1544 - Floris Gerrits, land 243 5,5938 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 244 6,4878 ha
00-00-1544 - Aelbert Gherrijts, Guert Adriaensdochter, Deckers land land 245 3,434 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Dirck Rembrandtsz, land 246 2,2931 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter de Geerde, land 247 2,5826 ha
00-00-1544 - Dirck Willemszoon, Dammes Dirks, land 248 3,2226 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Pieter Pieterszoon, land 249 12,7939 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Willem Claase, land 250 13,9873 ha
00-00-1544 - Trijn Jacobs, Joost Florise, land 251 2,5542 ha
00-00-1544 - Trijn Jacobs, Pieter Claase, land 252 2,5542 ha
00-00-1544 - Joost Florise, Boomsland land 253 1,7028 ha
00-00-1544 - Joost Florise, t Heilige Geest land land 254 1,7028 ha, den Heijligen Gheest
00-00-1544 - Joost Florise, Oetgersweij land 255 0,9933 ha
00-00-1544 - Gherijt Damaszoon, land 256 5,1709 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Dirk Dirks, Oud Arkel land 257 8,4006 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Euwout Kruijsen, land 258 2,049 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Jaep Willemszoon, land 259 1,6176 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Pieter Pieterszoon, land 260 1,4545 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Dirk Dirks, land 261 0,9691 ha
00-00-1544 - Dirck Rembrandtszoon, land 262 4,985 ha
00-00-1544 - Willem Dircxszoon, weduwe, Dirck Rembrantszoon, land 263 4,3989 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Dirck Rembrandtszoon, land 264 3,7235 ha
00-00-1544 - Adriaan van Treslonghe, Dirk Dammese, land 265 5,6151 ha
00-00-1544 - Cornelis Pieterszoon, land 266 1,8745 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Cornelis Claeszoon, land 267 2,5542 ha
00-00-1544 - Willem van Berckenrode, Claas Dirks, land 268 5,5271 ha
00-00-1544 - Trijn, Pieter Claeszoon, Cornelis Pieterszoon, land 269 2,9274 ha
00-00-1544 - Jan Willemszoon, Fijtje, Floris, land 270 6,3345 ha
00-00-1544 - Jacob Gherijtszoon, land 271 1,2416 ha
00-00-1544 - Albrecht Adriaans, land 272 5,8989 ha
00-00-1544 - Willem Jans, land 273 6,861 ha
00-00-1544 - Adriaan Jans, land 274 5,4646 ha
00-00-1544 - Adriaan van Treslonghe, Floris Gerrits, Trompetters laagte land 275 2,6025 ha
00-00-1544 - Adriaan van Treslonghe, Baart Doens, Trompetters laagte land 276 2,6961 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Kloeklaagte land 277 3,197 ha
00-00-1544 - Gherijt van Waermondt, weduwe, Willem Gherijtszoon, Groote en Klijne laagte land 278 7,7067 ha
00-00-1544 - Willem Claase van Zijlck, land 279 6,6637 ha
00-00-1544 - Dirck Joosten, Jan Wouterszoon, land 280 4,0981 ha
00-00-1544 - Dirk Bennen, weduwe, Joris Maartens, land 281 4,2741 ha
00-00-1544 - Dirk Bennen, weduwe, Dirk Bennen, de Banneweij land 282 4,7736 ha
00-00-1544 - Dirck Joosten, Jan Wouterszoon, land 283 4,7906 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Baart Doens, Tuijlsland land 284 2,7954 ha
00-00-1544 - Crijn, Claes Maartszoon, Meijnert Wmsz, land 285 5,9641 ha
00-00-1544 - Willem Claase, land 286 1,4899 ha
00-00-1544 - Jan Wmsz, Jacop Pietersz, Pauwlsweij land 287 3,7604 ha
00-00-1544 - Thoenis Pieterszoon, land 288 8,8973 ha
00-00-1544 - Dirk Bennen, land 289 2,2108 ha
Zuitwaerts van de Weelijghen Berch: Ander percelen van landen gheleghen inden zelfden banne beghinnende vanden Weelijghen Berch zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier na in margine is geschiet overmits de snootheijt @ hoochte vande landen daerome die gemindert zijn.
00-00-1544 - Adriaen Claeszoon, Meijnert Willemszoon, land 290 1,5495 ha
00-00-1544 - Thijs Jans, land 291 2,5542 ha, sinte Anna Outaer
00-00-1544 - Pieter Jans van Delft, Jan Wouterszoon, land 292 0,5676 ha
00-00-1544 - Roel Arise, land 293 0,6555 ha
00-00-1544 - Jan Pieterszoon, land 294 0,8868 ha
00-00-1544 - Pieter Jans van Delft, Jan Adriaenszoon, land 295 1,419 ha
00-00-1544 - Aelbrecht, Thijs Jans, land 296 0,3008 ha, erfghenamen
00-00-1544 - Willem Gherijts, dochter, Jan Pieterszoon, land 297 0,5151 ha
00-00-1544 - Marijtje Maertens, land 298 2,1441 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, t Gouden Klompje land 299 0,2979 ha
00-00-1544 - Fijtje, Floris, Roel Arise, land 300 1,1863 ha
00-00-1544 - Marijtje Maertens, land 301 0,3831 ha
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Simon Gerrits, Dirksgeest land 302 5,1936 ha
00-00-1544 - Baart Doens, land 303 3,0651 ha
00-00-1544 - Aelbrecht, Dirk Dammese, land 304 2,5045 ha, erfghenamen
00-00-1544 - Baart Doens, land 305 1,7028 ha
00-00-1544 - Jan Pieterszoon, land 306 1,9156 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, land 307 1,0146 ha, de Barnardijten in Heemstede
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Pieter Claeszoon, land 308 2,8891 ha
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Wollewijn Jacobsz, land 309 2,7216 ha
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Thoenis Pieterszoon, land 310 2,3357 ha
00-00-1544 - Marijtgen, Maerten, Joris Maartens, land 311 0,9081 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, land 312 1,0557 ha
00-00-1544 - Joris Maartens, land 313 3,8881 ha
00-00-1544 - Gijsbrecht van Nijenrode, Sijmon Sijmonszoon, land 314 1,4048 ha
00-00-1544 - Fijtje, Floris, land 315 4,6544 ha
00-00-1544 - Jan Wouterszoon, land 316 0,5037 ha
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 317 9,5784 ha
00-00-1544 - Fijtje, land 318 0,017 ha
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, Cornelis Baertszoon, land 319 6,5275 ha
00-00-1544 - Joris Maartens, land 320 0,5676 ha, sinte Anna outaer
00-00-1544 - Joris van Treslonghe, land 321 0,9365 ha
00-00-1544 - Adriaan Jans, het Kerken morgen land 322 0,9507 ha, die kerck
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, t Gildeland land 323 0,5676 ha
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 324 0,9081 ha
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 325 1,7737 ha
00-00-1544 - Machtelt van Noortich, Dirk Adriaans, land 326 6,5984 ha
00-00-1544 - Dirck Sijmonszoon, t Elstland land 327 0,6669 ha
00-00-1544 - Jacob Claeszoon, Huich van Treslonghe, land 328 2,5542 ha
00-00-1544 - Dirck Gherijtszoon van Noortich, land 329 3,8313 ha
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, land 330 1,6914 ha
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, land 331 0,796 ha, die Kerck
00-00-1544 - Dammes Dirks, land 332 0,1419 ha
00-00-1544 - Dammes Dirks, Mensgeest land 333 0,9365 ha
00-00-1544 - Sijmon Sijmonszoon, Dirck Janszoon, land 334 0,7833 ha
00-00-1544 - Willem Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 4,0726 ha
00-00-1544 - Pieter Gherijtszoon, land 336 0,6172 ha
00-00-1544 - Adriaan Jans, land 337 3,6894 ha
00-00-1544 - Willem Jans, land 338 7,3647 ha
00-00-1544 - Kors Damaszoon, land 339 0,3547 ha
00-00-1544 - Huich van Treslonghe, Duincroft land 340 3,4056 ha
West aen den Heerenwech: Ander perceelen van landen ghelegen in den zelfden banne beghiinen van Cornelis Allertszoon huijs bij westen aen den Heerenwech tot aen eijnden van dat dorp voors tot Cornelis Heijnricxszoons krocht incluijs
00-00-1544 - Cornelis Allerts, land 341 0,3689 ha
00-00-1544 - Hendrik Jans, land 342 0,1419 ha
00-00-1544 - Aelbrecht Banten, land 343 0,8514 ha
00-00-1544 - Floris Gerrits, land 344 0,6073 ha
00-00-1544 - Marijtgen, Dirck Maertenszoon, land 345 0,8514 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 346 0,6811 ha
00-00-1544 - Marijtgen Spangerts, land 347 0,2838 ha
00-00-1544 - Jan Harmszoon, land 348 0,6669 ha
00-00-1544 - Pieter Nannincxszoon, land 349 0,227 ha
00-00-1544 - Claes Dirck, land 350 0,5959 ha
00-00-1544 - Hendrik Jans, land 351 0,6527 ha
00-00-1544 - Aelbrecht Dircxszoon, land 352 0,3405 ha
00-00-1544 - Cornelis Jans, land 353 0,8939 ha
00-00-1544 - Pancras Jacobs, land 354 1,2302 ha
00-00-1544 - Floris Gerrits, Pieter Claase, land 355 0,6896 ha
00-00-1544 - Cornelis Hendriks, land 356 1,0798 ha