Familie reconstructie


Heemstede, Morgenboeken 1608

Bron: Morgenboeken Heemstede 1608
Archief naam: Morgenboeken van Heemstede 1600 - 1824
Datum: 1608
Locatie: Heemstede
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4611
Transcriptie_door: Jos 2015
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Register ofte marge boeck vande geheele lande geleegen inden ambachtsheerlicheijt van Heemstede Bennebroeck en Berckenrode zoo dselue altans inde ommeslag vant Rijnlants margen gelt belast is ommegeslaege werden @ 1608 weesende een schrickel jaere.

Finis des 13 deceb 1608

Wij onderges schepenen van Heemstede de @ 1608 verclaere bij dees als dat mr Andries van Souwe onse scholtun zij behoorlicke sidt daege van de verboeckinge ten huijsse van Dirck Janse Dul waerdt tot Heemstede gehoude heefft, nae vermelde de nieuwe keuse bij dijckgraaff @ hoogehaemelraede @ in Rijnlant gestatueert. den ? oirconde zoe hebben wij deese derthien december anno sestien???? dert @ agt respectivelick geonderteekent.

Andries Janse van Souwen Schout en secretaris tot Heemstede, Toenis ??????, Floris Jacob Fooij

00-00-1608 - Dirck Jans Dul, Andries Jans van Souwen, Toenis, Floris Jacobs Fooij
de Meerkant: Beginnende vande Kermerbeeck aff door gaans Bennebroeck soo voors nae de tonne die meer cant langens Som deese polder is groot ijclx marge ij 1/2 hondt
00-00-1608 - Henry Houijne, Scellick Ariaans, land en zand laan 3,4056 ha
00-00-1608 - Adriaan Jans Blocken, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Pieter Dirks, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Crijn Gerrits Steijl, land 1,6318 ha
00-00-1608 - Reijer Huijchs, de Barnardijten in Heemstede, land 1,0642 ha
00-00-1608 - Quijrijn Ariaans, land 1,0642 ha
00-00-1608 - Dammis Dirks, Guert Dirks, land 0,4966 ha
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Backer, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Pieter Jans, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Jacob Cornelise Napgis, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans van Opmeer, land 1,0642 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters van Pollenburch, land 2,9799 ha
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Pieter Cornelise, land 5,6761 ha
00-00-1608 - Ghijsbert Jans van de Bosch, Cornelis Galeijns, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Ghijsbert Jans van de Bosch, de Preeckheeren tot Haarlem, t land 2,6252 ha
00-00-1608 - de weduwe, Corstiaen Dirks, Michiel Vereijck, bleek 1,7028 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise, de smalle Ven 1,1352 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise, t land van gramaij 2,2704 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land 2,2704 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, Nollenberg land 4,6827 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Gerrits Scrama, land 7,6627 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, de Roode helle land 7,6627 ha
00-00-1608 - Jacob Cornelise Napgis, land 1,8447 ha
00-00-1608 - Pietertgen Loessuens, Jacob Cornelise Napgis, land 3,6894 ha
00-00-1608 - Jaspar Ariaans, land 2,838 ha
00-00-1608 - Jacob Cornelise Napgis, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, land 1,0642 ha
00-00-1608 - Pieter Arends Deijman, Deijnijs Hendriks, land 6,0308 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, Maritgen IJsbrands, Jan Harmans, land 6,3856 ha
00-00-1608 - Simon Willems, Guiliaem Stoppelaer, land 5,1085 ha
00-00-1608 - Dirck Lenaarts, Anna Gerrits Kelauw, land 10,146 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 3,7604 ha
00-00-1608 - Jan Huijchs, Willem Lucase, die Erffgenaeme, land 6,5275 ha
00-00-1608 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land 5,818 ha
00-00-1608 - Willem Alberts, land 2,1994 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 1,9511 ha
00-00-1608 - Maritgen IJsbrands, land 1,8802 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Wouter Willems, nieuwe zandr vaart land 6,5275 ha
00-00-1608 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land 5,818 ha
00-00-1608 - Willem Alberts, land 2,1994 ha
00-00-1608 - Willem Alberts, land 4,3989 ha
00-00-1608 - Willem Alberts, t land van Jan Gorsgen 1,348 ha
00-00-1608 - Pieter Gijsberts, Cornelis Willems Bruijn, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Simon Willems, Cornelis Willems Bruijn, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Harman Dirks, Jacob Willems Bruijn, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land 3,6185 ha
00-00-1608 - Maritgen IJsbrands, land 1,348 ha
00-00-1608 - Cornelis Florise, land 1,348 ha
00-00-1608 - Dirck Deijman, Jan Jacobs, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Cornelia Franse Wij, Jan Jacobs, land 4,257 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land 2,5542 ha
00-00-1608 - Frederick Ramp, Jacob Pieters, land 3,4056 ha
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Engel Cornelise Timmerman, land 2,4123 ha
00-00-1608 - Simon Ariaans, Joost Dirks, de Quade acker 0,9933 ha
00-00-1608 - Hubert Cornelise, sint Elisabeths gasthuijs, de Tonne camp land 1,4899 ha
00-00-1608 - Ghijsbert Pieters, Jacob Pieters, Cornelis Willems Bruijn, de kinderen, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Jacob Rauwaert, Engel Cornelise Timmerman, de Erfgenamen, land 1,6318 ha
00-00-1608 - Cornelis Florise, land 1,6318 ha
00-00-1608 - Lenaert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 6,4565 ha
00-00-1608 - Joost Dirks, Simon Ariaans, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Lenaert Cornelise, land 1,5609 ha
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, Maritgen Claase Kies, de Erfgenamen, land 3,9732 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, t Huijs tot Heemstede boomgaard en cingel 2,909 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, t Boomgaardje land 0,7804 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Dirck Bennes, die Dunecamp 1,1352 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Jooste, Steenkamp 3,0509 ha
00-00-1608 - Claas Jans, de kinderen, land 3,6894 ha
00-00-1608 - de weduwe, Matheuws Augustijns, Tonis Gangelofs, land 5,1085 ha
00-00-1608 - Cornelis Cornelise, de Barnardijten in Heemstede, Wooninge grind en walle mette lande daer aenbehoorende 36,0433 ha
die Miendt:
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land 0,4257 ha
00-00-1608 - de weduwe, Dirck Alba, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,9933 ha
Scrauesloodt: Som t Sgrauesloodt is groot xxijmarg i hont
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Jans Raetman, land 2,1285 ha
00-00-1608 - Jaspar Franse, Jacob Pieters, Henry Houijne, land 7,1661 ha
00-00-1608 - Frans Ting, Cornelis Ariaans, de Erfgenamen, land 4,8956 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, land 4,6827 ha
Camplaen: deese lande zijn geleegen aen Camplaen ende soe voorts doorgaens Schoubroeck 1608
00-00-1608 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, land 1,419 ha
00-00-1608 - Dirck Bennes, sinte Margareta convent te Haarlem, land 1,419 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 2,2704 ha
00-00-1608 - Nicolaes Simons Crabbmors, Hendrick Pieters, land 5,9599 ha
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Borgonge, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Claas Laurise, Cornelis Cornelise Borgonge, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Claas Laurise, Guerte Florise, land 3,6185 ha
00-00-1608 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Garbrants, land 1,8447 ha, de Erfgenamen
00-00-1608 - Dirck Bennes, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Dirck Bennes, Sint Vasile convent, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Cornelis Willems Bruijn, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Reijer Huijchs, land 1,8447 ha
00-00-1608 - Pieter van der Hooch, Joost Dirks, land 2,0575 ha
00-00-1608 - Ariaan Kies, Engel Cornelise Timmerman, die Erffgenaeme, land 2,7671 ha
00-00-1608 - Willem Willems Brouwer, Maarten van Boscheselle, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Dirck Wij, Jaspar Ariaans, de Erfegenamen, land 2,4833 ha
00-00-1608 - de weduwe, Hendrick Outgerts, Matheuws Corse, land 1,5609 ha
00-00-1608 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Garbrants, de Erfgenamen, land 12,3455 ha
00-00-1608 - Floris van Alckemade, Pieter Allarts, de kinderen, land 2,909 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, de Memorie te Haarlem, land 2,909 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,419 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 10,217 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 2,1285 ha
00-00-1608 - Jacob Jacobs, Jaspar Ariaans, land 1,8447 ha
00-00-1608 - Alidt Florise, land 1,7737 ha
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land 0,9933 ha
00-00-1608 - Alidt Florise, land 1,348 ha
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land 2,6252 ha
00-00-1608 - Sophia Jans Kies, Alidt Simons, land 0,9933 ha
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Pieter Allarts, Verliesemade land 2,4833 ha
00-00-1608 - Floris Jacobs Backer, land 1,2061 ha, de Barnardijten in Heemstede
00-00-1608 - de weduwe, Dirck van Boechorst, Jaspar Ariaans, land 2,0575 ha
00-00-1608 - Coppen van der Muele, Pier Neeff, land 2,4833 ha
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, Frederick Ramp, land 3,1218 ha
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land 6,7403 ha
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Pieter Allarts, land 4,0442 ha
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, land 4,0442 ha
00-00-1608 - de weduwe, Pieter Willems Baijesman, Pieter Allarts, land 1,5609 ha
00-00-1608 - Pieter Allarts, t land van Taltena 2,838 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, land 3,0509 ha
00-00-1608 - Andries van Bronchorst, Huich Jans Huijssoen, land 1,1352 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits, Huich Jans Huijssoen, Zand camp land 2,1285 ha
00-00-1608 - Andries van Bronchorst, Huich Jans Huijssoen, land 4,1151 ha
00-00-1608 - Pieter Alpherts, land 2,1994 ha
00-00-1608 - Pieter Allarts, de groote Bagijnhoff, land 1,8447 ha
00-00-1608 - Jan Cornelise van Opmeer, het Nieuwe gasthuijs, land 2,6961 ha
00-00-1608 - Pieter Gijsberts Cille, land 0,0709 ha, Emaus
00-00-1608 - Engel Goetman, die Gallich crocht vant gasthuijs, land 2,5542 ha
00-00-1608 - Floris van Alckemade, Pieter Allarts, de kinderen, land 2,5542 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 3,2637 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, Dirck van Beeckesteijn, land 2,2704 ha
Zandtvaerdt: Duer die Zandtvaerdt van sinte Elijsabeths gasthuijs @ 1608 Som deese polder is groot ijxxvij marge v 1/2 hondt
00-00-1608 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 4,257 ha
00-00-1608 - de Barnardijten in Heemstede, land 4,6827 ha
00-00-1608 - de Barnardijten in Heemstede, land 2,5542 ha
00-00-1608 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 3,6894 ha
00-00-1608 - Jan Jans Verwer, Jan Gerrits, de Erfgenamen, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits, de Erfgenamen, land 2,4833 ha
00-00-1608 - Michiel Jooste, Hendrick Spoorwaeter, land 3,3347 ha
00-00-1608 - Matheuws Augustijns, Michiel Jooste, de Erfgenamen, land 2,838 ha
00-00-1608 - de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, t Heckweijtgen land 1,4899 ha
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Aagt Lauwe, land 2,4123 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits, de Cappelane, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Herebaert van der Weijle, Jan Gerrits, land 1,7737 ha
00-00-1608 - Pieter Jacobs Campen, land 2,0575 ha
00-00-1608 - Jacob Ariaans Evengroen, land 1,348 ha
00-00-1608 - Foij van Broeckhoven, Jacob Ariaans Evengroen, land 1,419 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, land 0,7804 ha
Heemstederhout: Hier beginne die lande geleege in Heemstederhout @ 1608 som de hout is groot xxxi marge ij hont xxv roeden
00-00-1608 - Maritgen IJsbrands, Cornelis Pieters, land 4,257 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 0,9933 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Jan Wi, de Heilige geest binnen Haarlem, land 1,5609 ha
00-00-1608 - Cornelis Florise, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, land 0,9933 ha, de Heilige geest binnen Haarlem
00-00-1608 - Michiel Jooste, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Lauris Cornelise Schipper, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans van Opmeer, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Claas Maartens Click, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Cornelis Galeijns, de H. geest, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Jan Michiels, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Coert Egberts van Hipplo, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4966 ha
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Joost Dirks, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, de Schaepweij 2,838 ha
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Cornelis Galeijns, land 0,4966 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Tonis Gangelofs, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Michiel Cornelise Schipper, land 0,0354 ha
00-00-1608 - Claas Jacobs, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,9933 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Tonis Gangelofs, land 0,5676 ha
00-00-1608 - de weduwe, Jan Alpherts, Cornelis Jans Bruijn, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Joost Dirks, land 0,1419 ha
Berchlaen: Hier beginnen die landen geleegen in de Berchlaen @ 1608 Deese polder is groot xi marg - iiij hont
00-00-1608 - Aagt Claase Wollemans, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Bruijn, land 9,5075 ha
00-00-1608 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, de kinderen, land 1,6318 ha
00-00-1608 - Dirck Cornelise, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Willem Pieters, Dirck Cornelise, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Jacob Cornelise van Lis, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Hubert Cornelise, land 0,8074 ha
00-00-1608 - Joost Dirks, land 0,2937 ha
00-00-1608 - IJsbrant Jans van Velsen, land 0,5853 ha
00-00-1608 - Maerten Jans, land 0,0525 ha
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans, Cornelis Borgonge, land 0,2838 ha
00-00-1608 - het nagelaten weeskind, Neeltgen Huberts, Michiel Cornelise Schipper, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Franchoijs Bruijnseels, Jan Gerrits van Weerdt, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, de cappelrije opt slodt, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 0,1419 ha
de Vlonder: Hier begint de Vlonder @ 1608 Som deese polder is groot xxx marge iij 1/2 hondt
00-00-1608 - Andries Jans van Souwen, Engel Goetman, land 0,7407 ha
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, land 0,5945 ha
00-00-1608 - Floris Jacobs Backer, land 0,4796 ha
00-00-1608 - Cornelia Franse Wij, Jan Jacobs, land 4,257 ha
00-00-1608 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, de kinderen, land 4,0442 ha
00-00-1608 - Cornelis Florise, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Floris Willems Bruijn, Dirck Jans Dul, de kinderen, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Guerte Florise, Cornelis Florise, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans van Opmeer, land 0,3902 ha
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, Wouter Meese, land 0,0354 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Aris Claase, Cornelis Galeijns, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Gerrit Simons, de kinderen, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Reijer Huijchs, de trap weijde 2,4833 ha
00-00-1608 - Cornelis Willems Bruijn, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Floris Jacobs Backer, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Claas Huijchs, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Cornelis van Beeckesteijn, Dirck Jans Dul, land 2,6252 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Jacob Cornelise van Lis, land 2,3413 ha
00-00-1608 - Reijer Huijchs, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Gerrit Simons, de kinderen, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Dirck Bennes, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, boomgaert en werff 0,9933 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 0,2838 ha
Cleijne geest: Hier beginnen die teelanden geleegen ande Cleijne geest @ 1608 Som deese polder is groot xv marg ? hont
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, Margareta Jans Vuegen, land 1,1352 ha
00-00-1608 - Lenaerdt Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,4899 ha
00-00-1608 - Lenaert Cornelissoon, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Simon Ariaans, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Ghijsbert Pieters, Jan Jacobs, de kinderen, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Guldemont, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Jaspar Ariaans, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Tonis Gijsberts, Griete Gijsberts, Jan Jacobs, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Reijer Huijchs, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Matheuws Corse, het vrouwen gilt van Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Willem Jans Coppen, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Jan Willems, Tonis Gangelofs, de kinderen, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Jan Gerrits Scrama, land 0,9933 ha
00-00-1608 - Simon Ariaans, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Alidt Simons, Koeckenburch land 0,7095 ha
00-00-1608 - Jan Jooste, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Hubert Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Cornelis Franse Plemp, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Guerte Florise, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Jan Huberts, de Memorie te Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land 1,5609 ha
00-00-1608 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Lenaarts, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Jaspar Ariaans, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Hendrick Pieters, land 0,1419 ha
Groote geest: Hier beginnen die landen geleege inde Groote geest @ 1608 Som deese polder is groot xxvij 1/2 marge
00-00-1608 - Jan Florise, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Guldemont, land 1,1352 ha
00-00-1608 - Jan Willems, Matheuws Corse, de kinderen, land 0,4966 ha
00-00-1608 - Dirck Jans, de Cappelane, Raucoop land 0,4966 ha
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, Jacob Stopgis, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Cornelis Claase Costerman, Cornelis Gerrits, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Simon Jans, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Jan Bouwens, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Cornelis Jans Burgers, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Claas Jans, Jan Jooste, die Erffgenaeme, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Pieter Jan Arends, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Hubert Cornelise, Lenaerdt Cornelise, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Huijch Laurense van der Weijden, land 0,0539 ha
00-00-1608 - Huijch Laurense van der Weijden, land 0,0922 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Margareta Jans Vuegen, Huijch Laurense van der Weijden, land 0,3746 ha
00-00-1608 - Huijch Laurense van der Weijden, land xxxvi roede
00-00-1608 - Willem Gerrits, Dirck van Poel, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Claas Jacobs, Theewis Corse, land 1,1352 ha, Sinte Michiels convent te Haarlem
00-00-1608 - Cornelis Galeijns, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Simon Jans, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Claas Barts, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Lauris Gerrits van der Weijden, Jaspar Ariaans, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Aris Holl, Cornelis Cornelise Borgonge, die weeskijndere, land 0,3192 ha
00-00-1608 - Engel Philips, Cornelis Cornelise Borgonge, land ij hondt xxv roede
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Borgonge, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Joost Dirks, Jan Jooste, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Cornelis Ariaans, Dirck Bennes, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Alidt Simons, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Cornelis Claase Costerman, Michiel Cornelise Schipper, de Harick ackers 0,2838 ha
00-00-1608 - Theewis Corse, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Alidt Florise, land 0,4966 ha
00-00-1608 - Tonis Gangelofs, Michiel Jooste, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Floris Jacobs Backer, Petronella van Dorp, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, nieuwe boomgaert 0,2838 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters Snijders, Snijers landt 0,4257 ha
00-00-1608 - Simon Willems, Cornelis Galeijns, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Jan Jooste, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Willem Simons Schootgen, Dirck Jans Dul, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Floris Jacobs Backer, land 0,2128 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, land 1,419 ha
00-00-1608 - Claas Maartens, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Zijburch Lamberts, de kinderen, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Neel Jans Cortoir, Cornelis Simons, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land 0,1419 ha
00-00-1608 - Dirck Bennes, Kannemaekers landt 0,5676 ha
00-00-1608 - Engel Cornelise Timmerman, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Simon Jans, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Neel Jans Cortoir, Hubert Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Henry Houijne, land 1,5609 ha
Haerlemmer bosch: Hier beginnen den landen geleege omtrent Haerlemmer bosch oost / west en zuijde @ 1608 Som deese polder is groot xxviij margen
00-00-1608 - Pieter Jacobs, Pieter Jacobs, land 1/2 hondt
00-00-1608 - Cornelis Pottagie, die Erffgenaeme, land xi 1/2 hondt
00-00-1608 - Cornelis Alberts Knaep, sint Elisabeths gasthuijs, land 6,8113 ha
00-00-1608 - Harman Dirks, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,0642 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,9156 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, land 2,3413 ha, sint Elisabeths gasthuijs
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, de Barnardijten in Heemstede, Dorre crocht 0,6385 ha
00-00-1608 - Huich Jans Huijssoen, Willem Simons Schootgen, land 2,3413 ha
Veen landen: Hier beginnen die Veen landen geleege vande Weelichge berch aff tot aande vrijdomme van Haerlem @ 1608
00-00-1608 - Ghijsbrecht van t Nesse, Simon Gerrits Prater, hoffsteden 25,0458 ha
00-00-1608 - Jeroen Jacobs Pronck, land 4,1151 ha
00-00-1608 - Pieter Wouters, land 4,1151 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters Schaep, Ariaan Maet, land 17,7378 ha
00-00-1608 - Maritge Hendricksdr, Gerrit Ariaans, land 2,9799 ha
00-00-1608 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land 9,3655 ha
00-00-1608 - Jan van Amstelredame, Simon Gerrits Prater, mr Jans Weijtge land 2,4833 ha
00-00-1608 - Pieter Claase, de weduwe, land 2,7671 ha
00-00-1608 - IJsbrant Jans van Velsen, Dick Strijcker, land 6,1727 ha
00-00-1608 - Aris Jans Backers, sint Elisabeths gasthuijs, land 9,3655 ha
00-00-1608 - Nicolaes Simons Crabbmors, Pauwels Claase Wollman, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Pieter Wouters, Cornelis Dene, land 4,0442 ha
00-00-1608 - Pauwels Claase Wollman, land 1,1352 ha
00-00-1608 - Pieter Claase, land 2,4123 ha
00-00-1608 - Catherina van der Laen, land 0,5676 ha
00-00-1608 - Willem Pieters, Cornelis Jans van Opmeer, land 1,348 ha
00-00-1608 - Claas Philips, land 4,6827 ha
00-00-1608 - Pieter Wouters, Aris Jans Backers, de Kakelij land 5,9599 ha
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, land 3,2637 ha
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, Cornelis Aeries Wouters, land 3,1928 ha
00-00-1608 - Cornelis Jan Franse, land 5,1085 ha
00-00-1608 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land 5,1085 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Jan Michiels, land 2,3413 ha
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 2,6252 ha
00-00-1608 - Jan Jans, Joost Dirks, land 1,419 ha
00-00-1608 - Pieter Wouters, Jan Jacobs, Ruijchauers landt 2,5542 ha
00-00-1608 - Pieter Wouters, Vlasmansladt land 1,5609 ha
00-00-1608 - Willem Ban, Pauwels Claase Wollman, de Erfegenamen, land 1,0642 ha
00-00-1608 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Galeijns, de Erfgenamen, land 2,3413 ha
00-00-1608 - Arent van der Hooch, Claas Jacobs, Michiel Cornelise Schipper, land ij marge ij hondt
00-00-1608 - Cornelia Franse Wij, Hubert Cornelise, land 4,257 ha
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Scellick Ariaans, land 4,257 ha
00-00-1608 - Pieter van der Hooch, die Croenijaert land 2,2704 ha
00-00-1608 - Cornelis Florise, Cornelis Duijst, Jan Gerrits Scrama, land 3,4056 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, land 3,9732 ha
00-00-1608 - Dirck Franse Tieleman, Zijburch Lamberts, de kinderen, land 3,6894 ha
00-00-1608 - Cornelis Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land 3,9732 ha
00-00-1608 - Pieter van Treslong, Cornelis Ariaans, land 2,1285 ha
00-00-1608 - Jan Cornelise, de kinderen, land 2,4123 ha
00-00-1608 - Frans van t Nesse, de kinderen, land 4,9666 ha
00-00-1608 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Anna Pieters, Lenaert Alberts, Erffgenaeme, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Cornelis Jans van Opmeer, land 4,257 ha
00-00-1608 - Scellick Ariaans, Hendrick van Berckenrode, land 6,0308 ha
00-00-1608 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land 5,1085 ha
00-00-1608 - Jan Witgens, de weduwe, Jan Doese, land 9,7203 ha
00-00-1608 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land 1,9156 ha
00-00-1608 - Anna Pieters, Lenaert Alberts, Erffgenaeme, land 7,3789 ha
00-00-1608 - Reijer IJeffse, die Achtter koeckoek land 2,4833 ha
00-00-1608 - Cors Cornelise van Pollenburch, Lauris Cornelise Schipper, de voor Koeckoeck land 3,7604 ha
00-00-1608 - Lenaert Alberts, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Frans van Beeckestijn, Floris Jacobs Backer, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, Gerrit Willems Boll, de Erfgenamen, land 2,4833 ha
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Adriaan Jans Gael, t bordeweijtge 1,4899 ha
00-00-1608 - Adriaan Jans Gael, land 1,4899 ha
00-00-1608 - Adriaan Jans Gael, Jacob Toninge landt 2,909 ha
00-00-1608 - Hendrick Harmans, Catarina van Berckenrode, land 4,6118 ha
00-00-1608 - Catarina van Berckenrode, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Rognier van der Horst, Guert Jans, land 13,1969 ha
00-00-1608 - Dirck Alberts, Laurens Hendriks, die kijnderen, land 3,3347 ha
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Jan Alberts, t Hoorentgen land 9,5075 ha
00-00-1608 - Jan Alberts, Geraerdt Velserman, land 2,1285 ha
00-00-1608 - Adriaan Jans Gael, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Michiel Jooste, land 3,0509 ha, de Heilige geest binnen Haarlem
00-00-1608 - Grietgen Maartens inde Zonne, Gerrit Garbrants, land 3,4056 ha
00-00-1608 - Jacob van Alckemade, Hendrick Phillips Coggeman, land 3,4056 ha
00-00-1608 - Lauris Cornelise Schipper, die Leprosen, land 4,257 ha
00-00-1608 - Agatha van Berckenrode, Matheuws Corse, land 3,4056 ha
00-00-1608 - Feijnto Pieters, de weduwe, Hendrick Outgerts, land 10,3589 ha
Berckenrode: Hier begint t ambachtte van Berckenrode @1608
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, Jan Otgens Laen, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Grietge Cornelise Kelau, land 2,9799 ha
00-00-1608 - Geertruijdt van Berckenrode, Cornelis Pieters Dronckhuijsse, land 3,9023 ha
00-00-1608 - Floris Claase van Dijck, Dirck Cornelise, land 3,4766 ha
00-00-1608 - Jan Cornelise, Hendrick van Berckenrode, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, landt 8,3722 ha
00-00-1608 - Feijnto Pieters, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Josijntgen Velsermans, Dirck Cornelise, land 5,5342 ha
00-00-1608 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land 8,1239 ha
00-00-1608 - Hendrick van Berckenrode, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Aagt Jans, land 1,4899 ha
00-00-1608 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land 4,3989 ha
Oude gasthuijs: Vant oude gasthuijs tot ander vrijdomme van Haerlem @ 1608 Som deese polder is groot xxxv marg v hont lxxv roeden
00-00-1608 - Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, Engel Maartens van Velsen, het oude gasthuijs, land 20,434 ha
00-00-1608 - Herrebaert van der Wiele, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land 1,4899 ha
00-00-1608 - Grietgen Maartens inde Zonne, Jan Jacobs van der Lijn, land 2,9799 ha
00-00-1608 - Pieter Gijsberts Cille, Simon Willems Ban, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Herrebaert van der Wiele, Willem Cornelise Pater, Pieter Jacobs, land 1,419 ha
00-00-1608 - Daniel Cornelise, land 1,2771 ha
00-00-1608 - Cornelis Allarts, sint Elisabeths gasthuijs, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Claas Maartens Click, de Memorie te Haarlem, land 1,8447 ha
00-00-1608 - sint Elisabeths gasthuijs, land 3,8313 ha
00-00-1608 - Simon Willems, de groote Bagijnhoff, land 2,1994 ha
00-00-1608 - Kees Neeff, de Memorie te Haarlem, land 2,5542 ha
00-00-1608 - Kees Neeff, de groote Bagijnhoff, land 0,9223 ha
00-00-1608 - Pieter Cornelise Pottagie, de Grote sint Bavo kerk, land 3,3347 ha
00-00-1608 - Gerrit Ruijchauer, Harman Dirks, land i marge i 1/2 hondt
00-00-1608 - Kees Neeff, de Memorie te Haarlem, land 1,7737 ha
00-00-1608 - Gerrit Ruijchauer, Engel Maartens, land 1,4899 ha
00-00-1608 - Dirck van Nuijssenburch, Pieter Willems, land 1,5609 ha
00-00-1608 - Jan Pieters, de Cappelrije van Beeckesteijn, land 1,6318 ha
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 1,1352 ha, de Witte valck
00-00-1608 - Pieter Willems, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, de cappelrije opt slodt, land 0,7804 ha
00-00-1608 - sint Elisabeths gasthuijs, t Wollerveeuers landt 2,0575 ha
00-00-1608 - Jan Hendriks, de cappelrije opt slodt, land 0,2838 ha
00-00-1608 - Jan Hendriks, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Pieter Willems, de Memorie te Haarlem, de Memorie te Haarlem
00-00-1608 - Maet Lauwe, landt 1,0642 ha, de cappelrije opt slodt
00-00-1608 - Jan Hendriks, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1608 - Andries Jans van Souwen, de Heilige geest binnen Haarlem, land 1,9866 ha
00-00-1608 - Willem Ban, Jan Jacobs, de Erfegenamen, land 3,6185 ha
00-00-1608 - de Memorie te Haarlem, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Cornelis Pieters, t Dronckenhuisje 0,9578 ha
00-00-1608 - Claas Pieters Cock, land ij hondt
00-00-1608 - Simon Ariaans, land 0,8514 ha
00-00-1608 - Claas Hendriks, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Jan Foppens, Cornelis Allarts, land 2,3059 ha
00-00-1608 - Maritge Lauwe, de cappelrije opt slodt, land 0,4611 ha
00-00-1608 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land 0,7804 ha
00-00-1608 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1608 - Cornelis Allarts, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4966 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits Scrama, het vrouwen gilt van Haarlem, land 1,1352 ha
00-00-1608 - Daniel Apteecker, Jacob Maartens, de kinderen, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Pieter Willems, t Fegevier land 5,1085 ha, de Memorie te Haarlem
00-00-1608 - Jan Gerrits, Claasje Wij, die Staert weijde 1,5609 ha
00-00-1608 - Jan Hendriks, de Memorie te Haarlem, de Memorie te Haarlem, land 0,6385 ha
00-00-1608 - Alphert Jans, Jan Hendriks, Dobweij 1,419 ha
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Jan Hendriks, land 0,9223 ha
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Jan Hendriks, land 1,348 ha
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Cornelis Allarts, land 1,2061 ha
00-00-1608 - Geraerdt Velserman, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land 1,7028 ha
00-00-1608 - Catelina Bruijnseels, Lauris Huberts, land 3,6894 ha
00-00-1608 - Cornelis Allarts, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,6318 ha
00-00-1608 - Cornelis Allarts, de Memorie te Haarlem, land iiij 1/2 hondt
00-00-1608 - Cornelis Allarts, sinte Margareta convent te Haarlem, land 1,5609 ha
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Pieter Willems, land 0,7095 ha
00-00-1608 - Dirck Willems, land 1,1352 ha
00-00-1608 - Dirck Willems, Sinte Anna convent, land 0,9223 ha
00-00-1608 - Jan Gerrit Reijers, land 1,4899 ha
00-00-1608 - Lauris Huberts, sinte Pieters huijsse, land 1,0642 ha
00-00-1608 - Jan Gerrits Schooterbosch, Simon Willems, land 1,348 ha
00-00-1608 - Jan Hendriks, Sinte Remijns gasthuijs, Weijtgen 1,2771 ha