Familie reconstructie


Heemstede, Morgenboeken 1600

Bron: Morgenboeken Heemstede 1600
Archief naam: Morgenboeken van Heemstede 1600 - 1824
Datum: 1600
Locatie: Heemstede
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4611
Transcriptie_door: Jos 2015
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Register offte margen boeck van landen geleege inde Ambagtheerlichheijt van Heemstede staende eene deele opte oude naeme als die teegenwoordig eijgenaer sijn, mitsgaders die bruijckers der selue lande beginnen Anno Jubilao van sestien hondert weesen een schrickel jare


Finis @ 1600 3 octobur
ASouwen

Aldus gedaen ten huijse van Dirck Jans Dull waerdt tot Heemstede al waar wij onder schou im ambachtsbewaerders opte ?? septembur den derde en vierde octobur 1600 weesendt een schrickel jaere om deese verboeckinge te doen geseete hebben. In oirconde onse respective onder teijckeninge hier ondergestelt opte xxi decembur1600 voors.

Dit is hendrick III Pieters merck
Andries Jans van Souwen schout en secretaris tot Heemstede
bij mijn Michguel Joosten

00-00-1600 - Dirck Jans Dul, Andries Jans van Souwen, Hendrick Pieters, Michiel Jooste
00-00-1600 - Ariaan Ariaans Deutman, Henry Houijne, land en zand laan 3,4056 ha
00-00-1600 - Adriaan Jans Blocken, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Pieter Dirks, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Claas Maartens, land 1,6318 ha
00-00-1600 - Dirck Cornelise, land 1,0642 ha, de Barnardijten in Heemstede
00-00-1600 - Quijrijn Ariaans, land 1,0642 ha
00-00-1600 - Dammis Dirks, land 0,4966 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Backer, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Pieter Jans, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Jacob Cornelise Napgis, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Adriana Pieters, land 1,0642 ha
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Arent Heremanse, de weduwe, Stoffel Steeuens, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Gerrit van Beukenroode, Lijntge Wouters, die kijndere, land 8,5141 ha
00-00-1600 - Jacob Jeroens, die Jacobijnen, land 2,5542 ha
00-00-1600 - de weduwe, Corstiaen Dirks, Pieter van Broucke, bleek 1,7028 ha
00-00-1600 - Jan Gerrits Scrama, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Pieter Cornelise, de smalle Ven 1,1352 ha
00-00-1600 - Pieter Cornelise, t land van gramaij 2,2704 ha
00-00-1600 - Ariaan Lauw, Pieter Cornelise, land 2,2704 ha
00-00-1600 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, Nollenberg land 4,6827 ha
00-00-1600 - Henry Houijne, Jan Gerrits Scrama, land 7,6627 ha
00-00-1600 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, de Roode helle land 7,6627 ha
00-00-1600 - Jacob Cornelise Napgis, Maek Eelemans, land 1,8447 ha
00-00-1600 - Pietertgen Loessuens, Jacob Cornelise Napgis, land 3,6894 ha
00-00-1600 - Floris Pieters Trompertgen, land 2,838 ha
00-00-1600 - Jacob Cornelise Napgis, Cornelis Jans Volch, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Jacob Cornelise van Lis, land 1,0642 ha
00-00-1600 - de weduwe, Simon Claase de Best, Wouter Sijbrands, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Snijer Jacobs, Deijnijs Hendriks, Arent Pieters Deijman, land 6,3856 ha
00-00-1600 - Arent Heeremans, Cornelis Pieters, Hendrick Pieters, land 6,3856 ha
00-00-1600 - Simon Willems, Ghijsbert Pieters, land 5,1085 ha
00-00-1600 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Lenaarts, land 10,146 ha
00-00-1600 - Joost Thomase, Jorde Lodewijks, Manuel, de kinderen, land 3,7604 ha
00-00-1600 - Dirck Cornelise, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Jan Huijchs, Jorde Lodewijks, land 6,5275 ha
00-00-1600 - Wouter van Beeckesteijn, Phillips IJsbrands, de Erfgenamen, land 5,818 ha
00-00-1600 - Cornelis Hals, Dirck Cornelise, land 2,1285 ha
00-00-1600 - Willem Alberts, Jan Gorsge, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Willem Alberts, Frans Ting, land 4,3989 ha
00-00-1600 - Ghijsbert Pieters, Cornelis Willems Bruijn, land 1,2061 ha
00-00-1600 - Simon Willems, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Neel Willems, Cornelis Willems Bruijn, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Neel Willems, Cornelis Willems Bruijn, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Jacob Willems Bruijn, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Neel Willems, Cornelis Willems Bruijn, land 3,6185 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters, t land 1,7028 ha
00-00-1600 - Aaf Cornelise Dueren, Cornelis Florise, land 1,9866 ha
00-00-1600 - Lauris, Jacob Pieters, de cappelrije opt slodt, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Cornelia Franse Wij, Jacob Pieters, land 4,257 ha
00-00-1600 - Nanning Cornelise van Castricem, de Heilige geest binnen Haarlem, land 2,5542 ha
00-00-1600 - Catherina van der Laen, Cornelis Galeijns, land 3,4056 ha
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land 2,4123 ha
00-00-1600 - Simon Willems, Reijer Huijchs, land 0,9933 ha
00-00-1600 - de commandeur, Cornelis Pieters, land 0,2838 ha
00-00-1600 - sint Elisabeths gasthuijs, land i marg vier 1/2 hont
00-00-1600 - Jacob Pieters, Jacob Willems Bruijn, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land 2,1285 ha
00-00-1600 - Jacob Rauwaert, Engel Cornelise Timmerman, land 1,6318 ha
00-00-1600 - Cornelis Florise, land 1,6318 ha
00-00-1600 - Lenaert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 6,4565 ha
00-00-1600 - Simon Ariaans, Joost Dirks, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Lenaert Cornelise, land 1,5609 ha
00-00-1600 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Jans Guldemont, de Erfgenamen, land 3,9732 ha
00-00-1600 - Anna van Aalst, juffvrouws vader, t Huijs tot Heemstede boomgaard en cingel 2,909 ha
00-00-1600 - Anna van Aalst, Cornelis Ariaans, t Boomgaardje land 0,7804 ha
00-00-1600 - Anna van Aalst, Dirck Bennes, die Dunecamp 1,1352 ha
00-00-1600 - Anna van Aalst, Jan Jooste, Steenkamp 3,0509 ha
00-00-1600 - de weduwe, Claas Jans, Cornelis Jans Guldemont, land 3,6894 ha
00-00-1600 - Matheuws Augustijns, Matheuws Corse, land 5,1085 ha
00-00-1600 - Lauris Gerrits van der Weijden, Cornelis Cornelise, de weduwe, Boudewijn van Loo, de Barnardijten in Heemstede, Wooninge grind en walle mette lande daer aenbehoorende 36,0433 ha
die Miendt: die Miendt @ 1601
00-00-1600 - de weduwe, Dirck Alba, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1600 - Cornelis Claase Knechtse, Cornelis Franse Plemp, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land 0,9933 ha
00-00-1600 - de weduwe, Dirck Alba, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,9933 ha
Scrauesloot: Scrauesloodt ofte den ton
00-00-1600 - Anna van Aalst, Jaspar Franse, land 7,1661 ha
00-00-1600 - Anna van Aalst, Jaspar Franse, land 6,3146 ha
00-00-1600 - Frans Ting, Cornelis Ariaans, de Erfgenamen, land 4,8956 ha
00-00-1600 - Cornelis Jans Bruijn, land 4,6827 ha
Gasthuijs Vaerdt: Duer die gasthuijs vaerdt
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 4,257 ha
00-00-1600 - Jan Gerrits, de Barnardijten in Heemstede, land 2,5542 ha
00-00-1600 - Jan Gerrits, de Barnardijten in Heemstede, land 4,6827 ha
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 3,6894 ha
00-00-1600 - Jan Jans Verwer, Jan Gerrits, land 1,9866 ha
00-00-1600 - Jan Jans Verwer, Jan Gerrits, land 2,4833 ha
00-00-1600 - Hendrick Spoorwaeter, Gijsbert Crabmors, land 3,3347 ha
00-00-1600 - Matheuws Augustijns, de weduwe, Michiel Jans, land 2,838 ha
00-00-1600 - Floris Pieters Trompertgen, t Heckweijtgen land 1,4899 ha
00-00-1600 - Aagt Lauwe, Crijn Jacobs, land 2,4123 ha
00-00-1600 - Pieter Pieters Eeling, de Cappelane, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Herrebaert van der Wiele, Jan Gerrits, land 1,7737 ha
00-00-1600 - Claas Berisoon, Pieter Jacobs Campen, land 2,0575 ha
00-00-1600 - Jacob Ariaans Evengroen, land 1,348 ha
00-00-1600 - Foij van Broeckhoven, de drossaert, land 1,419 ha
00-00-1600 - Alphert Jans, land 0,7804 ha
weste de heere weg: Hier begint dat landt geleege bij weste de heere weg tot die duijne van de Weelichge berg noortwaert tot het huijs te Berckenroode @ 1600
00-00-1600 - Gerrit Adriaans Duuelandt, Simon Gerrits Prater, hoffsteden 25,0458 ha
00-00-1600 - Jeroen Jacobs Pronck, land 4,1151 ha
00-00-1600 - Pieter Wouters, land 4,1151 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters Schaep, Ariaan Maet, land 17,7378 ha
00-00-1600 - Crijn Jacobs, Pieter Wouters, land 2,9799 ha
00-00-1600 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Pieter Wouters, de Erfgenamen, land 9,3655 ha
00-00-1600 - Jan van Amstelredame, Simon Gerrits Prater, mr Jans Weijtge land 2,4833 ha
00-00-1600 - Pieter Claase, Pieter Wouters, land 2,7671 ha
00-00-1600 - Dick Strijcker, Gerrit Crijs, land 6,1727 ha
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Pauwels Claase Wollman, land 9,3655 ha
00-00-1600 - Simon Crabbemon, Pauwels Claase Wollman, land 1,9866 ha
00-00-1600 - Pieter Wouters, land 2,7671 ha
00-00-1600 - Pauwels Claase Wollman, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Pieter Claase, Floris Willems Bruijn, land 2,4123 ha
00-00-1600 - Gerrit Hendriks, Cornelis Jans van Opmeer, land 1,348 ha
00-00-1600 - Catherina van der Laen, Ariaan Ariaans Deutman, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Claas Philips, land 4,6827 ha
00-00-1600 - Catherina van der Laen, Pauwels Claase Wollman, de Kakelij land 5,9599 ha
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, Phillips Claase, land 3,2637 ha
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, Jan Admiraels, land 3,1928 ha
00-00-1600 - de weduwe, Jan Franse, Jan Pieters Seegers, land 5,1085 ha
00-00-1600 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land 5,1085 ha
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Jan Michiels, land 2,3413 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters, land 2,6252 ha
00-00-1600 - Cornelis Galeijns, Jan Jans, land 1,419 ha
00-00-1600 - Pieter Wouters, Ruijchauers landt 2,5542 ha
00-00-1600 - Pieter Wouters, land 1,5609 ha
00-00-1600 - Willem Ban, Pauwels Claase Wollman, land 1,0642 ha
00-00-1600 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Galeijns, land 2,3413 ha
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Claas Jacobs, land 2,2704 ha
00-00-1600 - Dirck de Vries, Hubert Cornelise, land 4,257 ha, de Erfgenamen 4,257 ha
00-00-1600 - Sijbrant van Berckenrode, Dirck Lenaarts, de Erfgenamen, land 4,3280 ha
00-00-1600 - Pieter van der Hooch, Jan Wouters, die Croenijaert land 2,2704 ha
00-00-1600 - Cornelis Duijst, Cornelis Florise, land 3,4056 ha
00-00-1600 - Willem Ariaans, Jan Gerrits Scrama, land 4,0442 ha, die Erffgenaeme
00-00-1600 - Ariaan Willems, die Erffgenaeme, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Frans Tieleman, Zijburch Lamberts, land 2,4123 ha
00-00-1600 - Ariaan Maet, de Heilige geest binnen Haarlem, land 3,9732 ha
00-00-1600 - Jan van Treslong, Alphert Jans, land 2,1285 ha
00-00-1600 - Frans Franse Coster, Zijburch Lamberts, land 2,4123 ha
00-00-1600 - Joost Gerrits, Jacob Cornelise van Lis, erffgenaeme, land 4,9666 ha
00-00-1600 - Reijer van der Horst, Pauwels Claase Wollman, land 1,9866 ha
00-00-1600 - de zuster, Pieter Pieters, Willem Jans, land 1,9866 ha
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Cornelis Jans Bruijn, land 4,257 ha
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, land 6,0308 ha
00-00-1600 - Reijer van der Horst, Willem Pieters, land 1,9156 ha
00-00-1600 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land 5,1085 ha
00-00-1600 - Claas Franse, Jan Backer, land 9,7203 ha
00-00-1600 - Anna Pieters, Lenaert Alberts, land 7,3789 ha
00-00-1600 - Jan Duuens, Floris Pieters Trompertgen, die kijndere, de voor Koeckoeck land 3,7604 ha
00-00-1600 - Lenaert Alberts, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Reijer IJeffse, die Achtter koeckoek land 2,4833 ha
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Floris Pieters Trompertgen, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Floris Pieters Trompertgen, land 2,4833 ha
00-00-1600 - Anna Leuijers, Claas Reijers Drooch, t bordeweijtge 1,4899 ha
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbemors, Claas Reijers Drooch, land 1,4899 ha
00-00-1600 - Maerte Schilder, Jacob Bock, Adriaan Jans Gael, Dirck Alberts, Hendrick Pieters, Cornelis Aerians Scheepers, de Erfgenamen, Jacob Toninge landt 2,909 ha
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Tonis Jans, die Erffgenaeme, land 4,4699 ha
00-00-1600 - Jacob van den Broeck, Kouter, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Sijbrant van Berckenrode, Guert Jans, die kijndere, land 13,1969 ha
00-00-1600 - Wouter van Koller, Jan Cornelise Grootedorp, die kijndere, land 3,3347 ha
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbemors, Jan Alberts, t Hoorentgen land 9,5075 ha
00-00-1600 - Willem Pancrase, Hendrick van Sante, Jan Gijsberts Crabbmors, Jan Alberts, land 2,1285 ha
00-00-1600 - Willem Pancrase, Hendrick van Sante, Adriaan Jans Gael, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Pieter Feijntens, de Heilige geest binnen Haarlem, land 3,0509 ha
00-00-1600 - Grietgen Maartens inde Zonne, Floris Pieters Trompertgen, land 3,4056 ha
00-00-1600 - Hendrick Phillips Coggeman, Bas Dirks, land 3,4056 ha
00-00-1600 - Feijnto Pieters, die Leprosen, land 4,257 ha
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Feijnto Pieters, land 3,4056 ha
00-00-1600 - Hendrick Outgerts, Feijnto Pieters, land 5,6761 ha
00-00-1600 - Hendrick Outgerts, Feijnto Pieters, land 5,5342 ha
oude gasthuijs: vant oude gasthuijs aff tot aende vrijdomme van Haerlem @ 1601
00-00-1600 - Cornelis Pieters, Willem Cornelise Pater, het oude gasthuijs, land 20,434 ha
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Willem Cornelise Pater, land 1,6318 ha
00-00-1600 - Ghijsbert Pieters, land 0,8514 ha
00-00-1600 - Cornelis Pieters, Grietgen Maartens inde Zonne, land 2,9799 ha
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Willem Cornelise Pater, land 1,419 ha
00-00-1600 - Daniel Cornelise, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Jan Gerrits, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Claas Maartens Click, de Memorie te Haarlem, land 1,8447 ha
00-00-1600 - sint Elisabeths gasthuijs, land 3,8313 ha
00-00-1600 - Simon Willems, de groote Bagijnhoff, land 2,1994 ha
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, de Memorie te Haarlem, land 2,5542 ha
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, land 0,9223 ha, de groote Bagijnhoff
00-00-1600 - Cornelis Gerrits Gaukel, de Grote sint Bavo kerk, land 3,3347 ha
00-00-1600 - Gerrit Ruijchauer, Cornelis Pieters Dronckhuijsse, de Barnardijten in Heemstede, land 1,9156 ha
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, de Memorie te Haarlem, land 1,7737 ha
00-00-1600 - Gerrit Ruijchauer, Cornelis Pieters, de Barnardijten in Heemstede, land 9,3655 ha
00-00-1600 - Dirck van Nuijssenburch, land 1,5609 ha, sint Elisabeths gasthuijs
00-00-1600 - de vrouwen broeders tot Haarlem, t Cappelrije landt 0,7804 ha
00-00-1600 - de weduwe, Jacob, Jan Hendriks, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Pieter Willems, land 1,2061 ha
00-00-1600 - van Adricom, Willem Cornelise Pater, t Cappelrij landt 0,7804 ha
00-00-1600 - sint Elisabeths gasthuijs, t Wollerveeuers landt 2,0575 ha
00-00-1600 - Jan Pieters, de cappelrije opt slodt, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Jan Pieters, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Pieter Willems, de Memorie te Haarlem, land viij hondt
00-00-1600 - Jan Gerrits, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1600 - Maet Lauwe, de cappelrije opt slodt, landt 1,0642 ha
00-00-1600 - Andries Jans van Souwen, de Heilige geest binnen Haarlem, land 1,9866 ha
00-00-1600 - Pieter Willems Ball, Cornelis Pieters Bas, de Erffgenaeme, land 3,6185 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Decker, de Memorie te Haarlem, land 0,8514 ha
00-00-1600 - Cornelis Pieters Dronckhuijsse, t Dronckenhuijsken land 1,2061 ha
00-00-1600 - Simon Ariaans, land 0,9933 ha
00-00-1600 - Claas Hendriks, Willem Cornelise Pater, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Jan Foppens, Maet Lauwe, land 2,3059 ha
00-00-1600 - Maet Lauwe, de cappelrije opt slodt, land 0,4611 ha
00-00-1600 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Cornelis Laurise Broer, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4966 ha
00-00-1600 - Jan Foppens, het vrouwen gilt van Haarlem, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Daniel Apteecker, Hubert Willems Foppe, land 1,2061 ha
00-00-1600 - Neel Lauwe, de Memorie te Haarlem, t Fegevier land 5,1085 ha
00-00-1600 - Dirck Mij, Ghijsbert Pieters, de Erffgenaeme 1,5609 ha, die Staert weijde 1,5609 ha
00-00-1600 - Jan Baers, de Memorie te Haarlem, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Alphert Jans, Dobweij 1,419 ha
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Jan Hendriks, land viij 1/2 hondt
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Jan Hendriks, land i marg en halliff hondt
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Floris Pieters Trompertgen, land 1,2061 ha
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Willem Cornelise Pater, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Jan Gijsberts Crabbmors, Lauris Huberts, land 3,6894 ha
00-00-1600 - Cornelis Laurise Broer, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,6318 ha
00-00-1600 - Cornelis Laurise Broer, de Memorie te Haarlem, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Cornelis Laurise Broer, sinte Margareta convent te Haarlem, land 1,5609 ha
00-00-1600 - Dirck de Vries, Claas Maartens Click, de Erfgenamen 4,257 ha, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Dirck Willems, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Dirck Willems, Sinte Anna convent, land 0,9223 ha
00-00-1600 - Jan Gerrit Reijers, land 1,4899 ha
00-00-1600 - Lauris Huberts, sinte Pieters huijsse, land 1,0642 ha
00-00-1600 - Gerrit Willems Schooterbosch, Pieter Alpherts, land 1,348 ha
00-00-1600 - Jan Gerrit Reijers, Sinte Remijns gasthuijs, Weijtgen 1,2771 ha
Dronckenhuisse: Dit landt en leggende after Haarlemerhoudt bij t Dronckenhuijsse: offte tusche t gasthuijs duijne @ de houdt voors @ 1600
00-00-1600 - Willem Cornelise Pater, land en halliff hondt
00-00-1600 - Lucia Gerrits Pottagis, land 1,6318 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Slick, sint Elisabeths gasthuijs, land 6,8113 ha
00-00-1600 - Harman Dirks, sint Elisabeths gasthuijs, land 5,9599 ha
00-00-1600 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land ij marg 1 1/2 hondt
00-00-1600 - Lucia Gerrits, sint Elisabeths gasthuijs, land ij marg iiij 1/2 hondt
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land ij marge
00-00-1600 - Dirck Garbrants Schoolenaer, de Barnardijten in Heemstede, land iiij 1/2 hondt
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, de weduwe, Michiel Jans, land ij marg iiij1/2 hondt
Heemsteder houdt: Heemsteder geest genaempt Heemsteder houdt affte middelbos welke landen in de jaere 1593 bij eene Tomas Graijmaij @ maes als gemachtich van Gillis Hoffman, aende ondergep. persoons over gesedt is bij coope getranspoorteert @ vercocht sijn eerst an 1600.
00-00-1600 - Cornelis Pieters, land 4,257 ha
00-00-1600 - Nanning Cornelise van Castricem, de Heilige geest binnen Haarlem, land 2,5542 ha
00-00-1600 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Cornelis Florise, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Pieter Cornelise, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Jan de Bruin, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,9933 ha
00-00-1600 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Jan Michiels, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land 0,8514 ha
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, land 0,8514 ha
00-00-1600 - Jan Jooste, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Cornelis Jans van Opmeer, land 0,8514 ha
00-00-1600 - Claas Maartens Click, land iij hondt
00-00-1600 - Pieter Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land iiij 1/2 hondt
00-00-1600 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, land iiij 1/2 hondt
00-00-1600 - Lauris Cornelise Schipper, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Coert Egberts van Hipplo, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Jacob Cornelise van Lis, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4966 ha
00-00-1600 - Jan Michiels, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Joost Dirks, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land 0,8514 ha
00-00-1600 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, de Schaepweij 2,838 ha
00-00-1600 - Engel Cornelise Timmerman, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Cornelis Galeijns, land 0,4966 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Tonis Gangelofs, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Cornelis Galeijns, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,9933 ha
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Jan Willems, Matheuws Corse, de kinderen, land 0,5676 ha
00-00-1600 - de weduwe, Jan Alpherts, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Joost Dirks, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, Michiel Cornelise Schipper, die kijndere, land 0,0354 ha
Berchlaen: Hier beginne die lande geleege in Berchlae.oost as aent heck aff @ 1600
00-00-1600 - Aagt Claase Wollemans, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Cornelis Jans Bruijn, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, land 1,6318 ha
00-00-1600 - Dirck Cornelise, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Willem Pieters, Dirck Cornelise, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Hubert Cornelise, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Jacob Cornelise van Lis, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Dirck Jans Voegen, die kijndere, land ij hondt en quaert
00-00-1600 - Joost Dirks, land 0,2937 ha
00-00-1600 - Gerrit Crijs, land iiij 1/2 hondt
00-00-1600 - Arent van der Hooch, de cappelrije opt slodt, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Jeronimus Bruijnseel, Jonas Willems, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land 0,1419 ha
de Vlonder: Deese geestlande genaempt de vlonder legge tusse de wildernisse in Heemstede voorweg @ 1600
00-00-1600 - Alphert Jans, land ij 1/2 marge hondt
00-00-1600 - Jacob Pieters, Cornelia Franse Wij, land 1,7028 ha
00-00-1600 - Willem Pieters, Zijburch Lamberts, land 4,0442 ha
00-00-1600 - Cornelis Florise, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Guerte Florise, Cornelis Florise, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Adriana Pieters, land 0,3902 ha
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, Karel de Meeuer, land 0,0354 ha
00-00-1600 - Jan Gerrits Scrama, land 1,9866 ha
00-00-1600 - de weduwe, Willem Michiels, Cornelis Galeijns, land 0,4257 ha
00-00-1600 - de weduwe, Gerrit Simons, Alphert Jans, land ix hondt
00-00-1600 - Reijer Huijchs, de trap weijde 2,4833 ha
00-00-1600 - Maritge de Niewers, Cornelis Willems Bruijn, de Erfgenamen 0,7095 ha, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Floris Jacobs Backer, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Claas Huijchs, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Dirck Jans Dul, land 2,6252 ha
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Cornelis Jans Bruijn, land 2,3413 ha
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Gerrit Simons, Alphert Jans, de kinderen, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Dirck Bennes, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Arent van der Hooch, boomgaert en werff 0,9933 ha
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land 0,2838 ha
Voorweg: Dit geest landt leijt tusse de voorweg en de achtter weg en is begonne te meete van Gerrit Dirckse Backer voorgaen nae de kerck toe.
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Hubert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,4899 ha
00-00-1600 - Lenaert Cornelissoon, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Simon Ariaans, land 0,3547 ha
00-00-1600 - Ghijsbert Pieters, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Cornelis Jans Guldemont, land 0,5676 ha
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Ghijsbert Pieters, land 0,2128 ha
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Claas Jacobs, het vrouwen gilt van Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1600 - die kijndere, land 0,3547 ha
00-00-1600 - Jan Willems, de kinderen, land 0,4257 ha
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Jan Gerrits Scrama, land 0,9933 ha
00-00-1600 - Simon Ariaans, land 0,1419 ha
00-00-1600 - die vrouwe van Heemstede, de weduwe, Schipper, Koeckenburch land 0,7095 ha
00-00-1600 - Wouter Sijbrands, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Hubert Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Cornelis Franse Plemp, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Guerte Florise, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Jan Huberts, de Memorie te Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Phillips IJsbrands, land 1,5609 ha
00-00-1600 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Lenaarts, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Jan Dirks Voegen, die kijndere, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land 0,1419 ha
Groote geest: Hier begint de groote geest die begonst te meete inde hoorn agtter de Barnardijte
00-00-1600 - Jan Florise, land 0,7095 ha
00-00-1600 - Cornelis Jans Guldemont, land 1,1352 ha
00-00-1600 - de weduwe, Jan Willems, Tonis Gangelofs, land 0,4966 ha
00-00-1600 - Dirck Dircks, de Cappelane, Raucoop land 0,4966 ha
00-00-1600 - de weduwe, Jacob Tatijck, Jan Pieters Kaatman, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Neelige Huberts, Gangeloff Teunise, land v hondt
00-00-1600 - Jan Bouwens, land ij hondt
00-00-1600 - Simon Jans, land 0,2838 ha
00-00-1600 - de weduwe, Jacob Tatijck, Dirck Laurise, land i hondt
00-00-1600 - Cornelis Jans Burgers, land 0,3547 ha
00-00-1600 - de weduwe, Claas Jans, Cornelis Pieters Barsenhorn, land ij 1/2 hondt
00-00-1600 - Pieter Jan Arends, land 0,2128 ha
00-00-1600 - Gerrit Luijdt, Jan Huberts, land v hondt
00-00-1600 - Jan Voegen, die kijndere, land ij hondt
00-00-1600 - Jacob Pieters, land 0,7095 ha
00-00-1600 - die kijndere, land iij hondt
00-00-1600 - Gerrit Luijdt, Dirck van Poel, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Reijer Huijchs, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Cornelis Pieters, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Simon Ariaans, land i 1/2 hondt
00-00-1600 - Bart Willems, land i 1/2 hondt
00-00-1600 - Lauris Gerrits van der Weijden, land 0,2128 ha
00-00-1600 - Maritge Cornelisdr, Cornelis Schoute, Cornelis Cornelise, land 0,6385 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise Borgonge, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Joost Dirks, land 0,2128 ha
00-00-1600 - Dirck Bennes, land 0,5676 ha
00-00-1600 - de weedue, Cornelis Michielse, land i hondt
00-00-1600 - Neelige Huberts, Michiel Cornelise Schipper, de Harick ackers 0,2838 ha
00-00-1600 - Theewis Corse, Michiel Jooste, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land 0,4966 ha
00-00-1600 - Tonis Gangelofs, land 0,2128 ha
00-00-1600 - Petronella van Dorp, Tonis Gangelofs, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Arent van der Hooch, nieuwe boomgaert 0,2838 ha
00-00-1600 - Jacob Pieters Snijders, Snijers landt 0,4257 ha
00-00-1600 - Simon Willems, Cornelis Pieters, land 0,1419 ha
00-00-1600 - Wouter Sijbrands, land 0,3547 ha
00-00-1600 - Geertruijdt Willems van Scagen, Dirck Jans Dul, land 0,7804 ha
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Floris Jacobs Backer, land 0,2128 ha
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Cornelis Ariaans, land 1,419 ha
00-00-1600 - Cornelis Pieters, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Zijburch Lamberts, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Neel Jans Cortoir, Cornelis Simons, land 0,5676 ha
00-00-1600 - de weduwe, Jacob Tatijck, land ij hondt
00-00-1600 - Dirck Laurise, land ij hondt
00-00-1600 - Dirck Bennes, Kannemaekers landt 0,5676 ha
00-00-1600 - Engel Cornelise Timmerman, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Simon Jans, land 0,2838 ha
00-00-1600 - Neel Jans Cortoir, Hubert Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1600 - die Vrouwe van Heemstede, Dirck Lenaarts, Jacob Jeroens, land 1,5609 ha
Berckenroode: Hier begint t ambagtheerlickheit van Berkenroode t strect tot het oude gasthuijs toe t welke in dit register te vinde staet folio xxij.
00-00-1600 - Jan Otgens Laen, Hendrick van Berckenrode, land 0,7804 ha
00-00-1600 - Jan Mostaert, Claas Claase Zuijcker, land iiij marg en een halliff hondt
00-00-1600 - Geertruijdt van Berckenroede, Adriaan van Berckenrode, Albert van Zane, de Erffgenaemen 21,1435 ha, land 6,8822 ha
00-00-1600 - Frans Franse Coster, Hendrick van Berckenrode, land 1,2771 ha
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, landt 8,3722 ha
00-00-1600 - Adriaan van Berckenrode, Feijnto Pieters, landt viij 1/2 hondt
00-00-1600 - het nagelaten weekind, Cornelis Willems Velserman, Dirck Cornelise, land 5,5342 ha
00-00-1600 - Phillipe van der Matje, Engel Maartens, land ix marg ij 1/2 hondt, die nagelaete kijndere
00-00-1600 - Hendrick van Berckenrode, land 1,9866 ha
00-00-1600 - Phillipe van der Matje, Engel Maartens, die kijndere 0,7804 ha, land v 1/2 hondt
00-00-1600 - de weduwe, Nicleas van der Hooch, Engel Maartens, land x 1/2 hondt
00-00-1600 - Phillipe van der Matje, Engel Maartens, die naegelate kijndere, land v marg i hondt
Camplaen: Die landen geleege aen Camplaen en soo door gaend Schonbroeck @ 1601
00-00-1600 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, land 1,419 ha
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, land 1,419 ha, sinte Margareta convent te Haarlem
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land 2,2704 ha
00-00-1600 - Frans Hals, Hendrick Pieters, land 5,9599 ha
00-00-1600 - Cornelis Jans van Opmeer, Cornelis Cornelise, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Cornelis Cornelise, land 0,4257 ha
00-00-1600 - Claas Laurise, Seeger Vlaming, land 1,5609 ha
00-00-1600 - Claas Laurise, Engeltje Laurise, Guerte Florise, land 3,6185 ha
00-00-1600 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Garbrants, land 1,8447 ha
00-00-1600 - Dirck Lenaarts, land viij 1/2 hondt
00-00-1600 - Cornelis Ariaans, Sint Vasile convent, land 1,2061 ha
00-00-1600 - Arent van der Hooch, Cornelis Claase Dickebier, land 1,2061 ha
00-00-1600 - Reijer Huijchs, land 1,8447 ha
00-00-1600 - Pieter van der Hooch, Joost Dirks, land 2,0575 ha
00-00-1600 - Maritgen Claase Kies, Jan Voegen, die kijndere, land 2,7671 ha
00-00-1600 - Willem Willems Brouwer, Michiel Jooste, land 1,9866 ha
00-00-1600 - de weduwe, Dirck Wij, Jaspar Ariaans, land 2,4833 ha
00-00-1600 - Hendrick Outgerts, Matheuws Corse, land 1,5609 ha
00-00-1600 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Garbrants, land 12,3455 ha
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Jan Jans, land 2,909 ha
00-00-1600 - Zijburch Lamberts, de Memorie te Haarlem, land 2,909 ha
00-00-1600 - Zijburch Lamberts, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,419 ha
00-00-1600 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 10,217 ha
00-00-1600 - Hendrick Pieters, land 2,1285 ha
00-00-1600 - Jacob Jacobs, Jan Voegen, die kijndere, land 1,8447 ha
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land 1,7737 ha
00-00-1600 - Wouter Sijbrands, land 0,9933 ha
00-00-1600 - Floris Willems Bruijn, land 1,348 ha
00-00-1600 - Ariaan Gerrits Gouw, Claas Maartens Click, land 2,6252 ha
00-00-1600 - Steffe Claase Soutman, de weduwe, Schipper, land 0,9933 ha
00-00-1600 - Sijbrant van Berckenrode, Jaspar Ariaans, de Erfgenamen, Verliesemade land 2,4833 ha
00-00-1600 - Floris Jacobs Backer, de Barnardijten in Heemstede, land 1,2061 ha
00-00-1600 - Dirck van Boechorst, Jaspar Ariaans, land 2,0575 ha
00-00-1600 - Cornelis Doore, Floris Willems Bruijn, land 2,4833 ha
00-00-1600 - Frederick Ramp, Jacob Pieters, land 3,1218 ha
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 6,7403 ha
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Jan Jans, land 4,0442 ha
00-00-1600 - de weduwe, Claas Cornelise Geltsanck, land 4,0442 ha
00-00-1600 - Pieter Alpherts, t land van Taltena 2,838 ha
00-00-1600 - Pieter Willems Baijesman, Pieter Alpherts, land 1,5609 ha
00-00-1600 - Claas Cornelise Cille, de weduwe, Jan Alpherts, land 3,0509 ha
00-00-1600 - Andries Willems, Dirck Gelis Ossenrijder, land 1,1352 ha
00-00-1600 - Jan Reijse, land 2,1285 ha
00-00-1600 - Andries Willems, Dirck Gelis Ossenrijder, land 4,1151 ha
00-00-1600 - Frederick Ramp, Jan Gerrits Scrama, land 2,1994 ha
00-00-1600 - Engel Maartens, het Groote Begijnhof binnen Haarlem, land 1,8447 ha
00-00-1600 - Jan Cornelise van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 2,6961 ha
00-00-1600 - Simon Ariaans, land 0,0709 ha
00-00-1600 - Jacob van Vianen, sint Elisabeths gasthuijs, land 2,5542 ha
00-00-1600 - Agatha van Berckenrode, Jan Jans, land 2,5542 ha
00-00-1600 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 3,2637 ha
00-00-1600 - Dirck van Beeckesteijn, Pieter Alpherts, de Erfgename, land 2,2704 ha