Genealogie project homeIntroductie

In de loop der jaren heb ik transcripties gemaakt van een aantal genealogische bronnen uit de Bollenstreek. Veel van mijn voorouders komen daar vandaan.

Bij het maken van deze transcripties kom je regelmatig bekende namen uit de streek tegen of namen die direct of indirect aan je familie gekoppeld kunnen worden. Het is dan leuk om dit ook weer verder uit te zoeken.

Met het reconstrueren van complete families uit de genealogische bronnen krijg je ook meer inzicht in de geschiedenis en sociale omstandigheden van plaatsen. Kortom, het is een verslavende hobby waar veel tijd in gaat zitten maar leuk is om met anderen te delen.

Naast transcripties van doop-, trouw- en begraafboeken, probeer ik ook transcripties van zo veel mogelijk andere soorten bronnen te maken. Dit kunnen landkaarten, morgenboeken, notariële- en rechterlijke archieven zijn. Het kunnen in principe alle bronnen zijn waarbij namen van personen of objecten aanwezig zijn. Uiteindelijk is het doel om al deze verschillende soorten bronnen via personen en objecten aan elkaar te kunnen koppelen. Uiteindelijk zou dan een stuk land uit een 17e eeuws morgenboek gekoppeld kunnen worden aan een stuk land op de kadastrale kaart van 1832 met daarbij de verschillende eigenaren in de loop van de tijd. Maar zover is het nog lang niet er moeten eerst nog veel transcripties gemaakt worden en daarnaast experimenteren hoe deze gegevens aan elkaar te koppelen zijn.

Voor gegevens die op deze site voorkomen zijn in principe scans van de originele bron terug te vinden op het internet.

Wilt je bij het overnemen van gegevens van deze website een verwijzing naar de herkomst opnemen: https://gen-project.nl/index.html

Hillegom: van morgenboek 1544 naar kadastrale kaart 1832.

Recentelijk ben ik met een project gestart om het Hillegomse morgenboek uit 1544 te koppelen aan de kadastrale kaart uit 1832. Dit gaat een langdurig project woren, er moeten immers transcripties van ca 55 morgenboeken en de oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT) van de kadastrale kaart uit 1832 gemaakt worden. Mondjesmaat zullen de gegevens op deze site gepubliceerd worden. Niet alle jaren van de morgenboeken zijn mijns inziens even betrouwbaar ingevuld of zijn voor mij niet duidelijk ingevuld. Mogelijk dat de Rechterlijk Archieven van Hillegom hier een aanvulling in kunnen geven. Voorlopig is mijn conclusie dat dit experient leuke resultaten kan opleveren maar ook voor complexe puzzels kan zorgen. De gegevens op deze site zijn op zich betrouwbaar maar mogelijk niet altijd even duidelijk weergegeven. Door ervaring en combineren van gegevens zal e.e.a. op den duur duidelijker worden. Mocht je opmerkingen hebben, laat me dat dan weten. Kijk op de bronnen pagina voor welke bronnen boeken er een transcriptie is.

Voor een aantal objecten of personen ga ik een samenvatting / verhaal maken van gegevens die op deze site te vinden zijn, eventueel aangevuld met informatie uit externe bronnen. De volgende verhalen zijn beschikbaar:

Waarschuwing

De persoonsgegevens en familiereconstructies op deze site bevatten fouten. Dat is onvermijdelijk omdat het om grote hoeveelheden geïnterpreteerde gegevens gaat. Ook kan het zijn dat in nog niet verwerkte bronnen aanwijzingen staan die tot een andere conclusie kunnen leiden. Zie het verhaal hieronder van Hendrik Dirks en Marijtje Jacobs.

Hendrik Dirks en Marijtje Jacobs

Jaren geleden heb ik onderzoek gedaan naar de familie van Saase in o.a. Heemstede. De stam ouders komen volgens dit onderzoek uit Nederweert en Uffelse, beide plaatsen in Limburg, Zij trouwen in Heemstede.

Scan van trouwen Hendrik en Marijtje
Ondertrouwen en trouwen voor het gerecht 1686-1703.

Vervolgens worden er 11 kinderen gedoopt in de Vogelenzang.

Scan van dopen Dirk
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Jacob
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Joannes
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Jan
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Cnelis
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Casper
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Ari en Lijsbeth
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Lijsbeth
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Tijs
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Scan van dopen Pieter
Dopen Vogelenzang 1668-1812.

Rond die tijd verschijnt er ook een boek met bron bewerkingen in Lisse. Marijtje Jacobs heeft hier de achternaam 'Wassenaar' gekregen. Nader onderzoek leert echter dat in geen van de doop actes waar Marijtje Jacobs in word genoemd, noch bij haar overlijden, de naam 'Wassenaar' in de acte voorkomt. Kortom, hoe Marijtje Jacobs de achternaam 'Wassenaar' heeft gekregen is mij onduidelijk, mogelijk door mijn gebrek aan inzicht in de bronnen die in het boek uit Lisse gebruikt zijn.

Scan van getuige bij doop
Getuige bij doop

Scan van getuige bij doop
Getuige bij doop

Scan van getuige bij doop
Getuige bij doop

Scan van getuige bij doop
Getuige bij doop

Scan van getuige bij doop
Getuige bij doop

Scan van overlijden
Overlijden

Kortom, het gebruik van verschillende bronnen kan tot verschillende inzichten leiden.